Uitkering: WW, AOW, ANW, WIA, WAO, Wajong 2019 en 2020

Uitkering: WW, AOW, ANW, WIA, WAO, Wajong 2019 en 2020 Twee keer per jaar op 1 januari en op 1 juli wordt het minimumloon verhoogd, dat betekent ook een stijging van uitkeringen als de WW, WIA, AOW en Wajong. Een uitkering is gekoppeld aan het minimumloon. Voor de WW, WIA en de WAO houdt de verhoging in dat het maximum dagloon en het normbedrag zijn verhoogd. Het maximum dagloon bedraagt per 1 juli 2020 € € 222,79. Voor de Wajong betekent dit een verhoging van de grondslag.

Minimumloon

datumminimumloon bruto per maand
1 juli 2020€ 1680,00
1 januari 2020€ 1.653,60
1 juli 2019€ 1635,60
1 januari 2019€ 1.615,80

WW en WIA

De hoogte van de uitkering van de WW (werkloosheidswet) en de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), de opvolger van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), is afhankelijk van de hoogte van het laatst verdiende loon én het maximum dagloon.

Het maximum dagloon bedraagt met ingang van 1 juli € 222,79 en was op 1 januari 2020 €219,28. In 2019 was het maximum dagloon vanaf 1 januari € 214,28, vanaf 1 juli € 216,90. De eerste twee maanden is de WW-uitkering 75 procent van uw laatst verdiende loon, vanaf de derde maand is dat 70 procent.

Daarnaast is er bij de WW-, WIA-, WAO- en ZW- (ziektewet) uitkering ook nog recht op toeslag als de uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die lager is dan het normbedrag. Het totaal van de uitkering en toeslag mag niet hoger uitvallen dan het laatst verdiende loon.

Normbedragen

De Toeslagenwet vult WW-, WIA-, WAO- en ZW-uitkeringen aan tot het sociaal minimum. Het normbedrag voor gehuwden is gelijk aan 100 procent van het bruto minimumloon.

Het normbedrag van alleenstaanden vanaf 23 jaar is 70 procent van het netto minimumloon. De normbedragen van 18- t/m 22-jarigen zijn gelijk aan 75 procent van de desbetreffende netto minimumjeugdlonen. Het normbedrag voor alleenstaande ouders is 90 procent van het netto minimumloon.

Toeslagen

Vanaf 1 juli 2016 verandert de regelgeving over toeslag van UWV. Dat heeft gevolgen voor alleenstaanden die een uitkering van het UWV ontvangen en een woning delen met anderen. Omdat het grote gevolgen kan hebben voor het inkomen, wordt de toeslag geleidelijk verlaagd: circa 5 procent per jaar van 1 juli 2016 tot 1 januari 2019. Daarna stopt de afbouw.

AOW


jaarAOW bruto per maand gehuwd/samenwonendAOW bruto per maand alleenstaanden
1 juli 2020870,031.270,67
1 januari 2020859,551.255,87
1 juli 2019843,781.228,22
1 januari 2019835,041.215,81

Bedragen zijn exclusief vakantietoeslag en inkomensondersteuning AOW.

Wajong

De bruto bedragen voor de Wajong-uitkering per 1 juli 2020
leeftijdbruto grondslag per dag
vanaf 21 jaar77,24
20 jaar61,79
19 jaar46,34
18 jaar38,62

De bruto bedragen voor de Wajong-uitkering per 1 januari 2020
leeftijdbruto grondslag per dag
vanaf 21 jaar76,03
20 jaar60,82
19 jaar45,62
18 jaar38,01

De bruto bedragen voor de Wajong-uitkering per 1 juli 2019
leeftijdbruto grondslag per dag
vanaf 21 jaar75,20
20 jaar60,16
19 jaar45,12
18 jaar37,60

De bruto bedragen voor de Wajong-uitkering per 1 januari 2019
leeftijdbruto grondslag per dag
vanaf 22 jaar74,29
21 jaar63,15
20 jaar52,00
19 jaar40,86
18 jaar35,29

ANW

De Algemene nabestaandenwet (ANW) keert maximaal 70 procent van het netto minimumloon uit aan volwassenen van wie de partner is overleden.Ook weeskinderen kunnen in aanmerking komen voor een ANW-uitkering.

Als de nabestaande eigen inkomsten heeft worden uitkeringen daarvan afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing, namelijk 50 procent van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere.

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering ontvingen, krijgen in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent van het bruto-minimumloon, ook als hun inkomen hoger is.

ANW per 1 juli 2020

situatiebruto per maand excl. vakantiegeld
alleenstaanden1.243,94
verzorgingsuitkering785,09
kostendelersnorm785,09
wezenuitkering tot 10 jaar 398,06
wezenuitkering van 10 tot 16 jaar597,09
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar796,12

ANW per 1 januari 2020

situatiebruto per maand excl. vakantiegeld
alleenstaanden1.230,49
verzorgingsuitkering773,97
kostendelersnorm773,97
wezenuitkering tot 10 jaar 393,76
wezenuitkering van 10 tot 16 jaar590,64
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar787,51

ANW per 1 juli 2019

situatiebruto per maand excl. vakantiegeld
alleenstaanden1.214,09
verzorgingsuitkering773,38
kostendelersnorm773,38
wezenuitkering tot 10 jaar 388,51
wezenuitkering van 10 tot 16 jaar582,76
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar777,02

ANW per 1 januari 2019

situatiebruto per maand excl. vakantiegeld
alleenstaanden1.204,39
verzorgingsuitkering762,73
kostendelersnorm767,11
wezenuitkering tot 10 jaar 385,40
wezenuitkering van 10 tot 16 jaar578,11
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar770,81

Indien u samenwoont met een andere volwassene geldt de kostendelersnorm. De nabestaandenuitkering wordt in stapjes verlaagd: van 70 procent van het minimumloon in 2015 naar 50 procent per 1 januari 2019.

Wezenuitkering wordt uitgekeerd tot 21 jaar, behalve bij kinderen die geboren zijn voor 1-10-1993, dan wordt het tot 27 jaar betaald. De voormalige halfwezenuitkering is opgenomen in deze nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders.

Lees verder

© 2008 - 2024 Jour, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenUWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenMensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt…
WW-uitkering berekenen - Hoeveel geld krijg ik?Een baan verliezen is erg vervelend. Dit betekent een enorme terugval in inkomsten, ook als je minder uren moet gaan wer…
Verzekering tegen werkloosheid afsluiten in het buitenlandVerzekering tegen werkloosheid afsluiten in het buitenlandHet is mogelijk om een verzekering af te sluiten tegen werkloosheid wanneer u in het buitenland woonachtig bent. U kunt…
Bijverdienen met een Wajong uitkeringBijverdienen met een Wajong uitkeringBen je gedeeltelijk of volledig afgekeurd en ontvang je om die reden een Wajong uitkering? Mogelijk zit je dan met vrage…

Whiplash: schadeclaim, schadevergoeding, letselschade-expertWhiplash: schadeclaim, schadevergoeding, letselschade-expertDe verzekeraar van degene die de whiplash veroorzaakt heeft kan zijn aansprakelijkheid erkennen en aansprakelijk gesteld…
Een bestelbon lukraak tekenen is niet zo verstandigEen bestelbon lukraak tekenen is niet zo verstandigDe consument ondertekent meestal in zijn haast, vlug een bestelbon waardoor hij of zij niet precies weet welke voorwaard…
Bronnen en referenties
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Reacties

Ra, 01-12-2015
Ik heb een vraag ik heb een brief ontvangen van de ww daar staat erop dat mijn dagloon 67 euro is en dat mijn kalendermaand 1424 euro is. maar is dat bruto of netto, want dat staat er niet op. Reactie infoteur, 18-12-2015
In principe bruto. Houd er ook rekening mee dat het UWV 8% inhoudt voor de opbouw van vakantiegeld (dat in mei of aan het eind van je uitkering wordt uitbetaald)

Raquel, 28-08-2015
Mijn vriend en ik willen gaan samen wonen, hij is 26 jaar en heet een wajong (945,- p/m).
ikzelf heb een bijstand en levensonderhoud bijstand. we hebben samen een dochter (pas geboren).
nu heb ik gehoord dat je op de wajong een toeslag kunt aanvragen aangezien als wij samen wonen mijn uitkering vervalt.
kan iemand mij vertellen hoe hoog zn toeslag is? ik kan het namelijk nergens vinden? en anders kan ik niet berekenen of wij uberhoud wel financieel samen kunnen wonen. Reactie infoteur, 05-09-2015
Ik weet het antwoord niet, maar adviseer je te informeren bij de uitkeringsinstantie

Marcel, 23-07-2015
Na 43 jaar ben ik ik met een vaststelling overeenkomst ontslagen bij mijn werkgever ik ben 59 jaar. per 1 sep zou ik WW krijgen.
Mijn dochter van 21 werkt bijna 3 jaar in de thuis zorg 6 uur in de week, en wordt binnenkort ontslagen, ze woont nog wel thuis. Kan zij een uitkering krijgen? Word ik gekort? Reactie infoteur, 24-07-2015
Als uw dochter ontslagen wordt, krijgt zij waarschijnlijk ook een ww uitkering. Bij een ww uitkering wordt alleen gekeken naar het verdiende salaris in het laatste jaar, niet naar uw huisgenoten. U kunt dus beide een WW-uitkering ontvangen zonder dat het gevolgen heeft voor de ander.

Tineke, 30-05-2013
Mijn man en ik zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Nou heeft mijn man een ww uitkering en ik wil graag voor mezelf gaan beginnen. Heeft dit gevolgen voor zijn ww? Kan hier moeilijk iets van terug vinden. Reactie infoteur, 07-06-2013
Nee, bij een ww-uitkering wordt alleen gekeken naar eventuele inkomsten van uw man.

H. Jansma, 23-01-2013
Hallo, ben scheiden moeder van een tweeling van 17 jaar. Heb een wao minder dan de bijstand. Kunt een me vertellen waar ik recht op heb, want 2013 is mij wao minder geworden. Ik kom nu niet meer uit, kan alleen de rekening betalen dan is het op. Reactie infoteur, 23-01-2013
Als uw WAO daadwerkelijk lager is dan bijstandniveau kunt u een toeslag aanvragen. In eerste instantie bij het UWV. Mocht u dan nog steeds niet op hetzelfde niveau zitten kunt u aanvullende bijstand bij uw gemeente aanvragen.

Marilyn, 13-09-2012
Goedendag, Ik ben een vrouw van 48 jaar, en ik heb een thuiswonende dochter van 18 die fulltime naar school gaat, en ik ontvang een WIA uitkering, Ik krijg Netto 696.65 EUR en bijvullend van de WWB krijg ik 118.07. Ik weet niet of het goed is maar omdat mijn dochter sinds kort 18 is geworden hebben ze mijn WWB verminderd. ik denk dat er iets niet klopt. zou u mij dat misschien willen uitleggen? Reactie infoteur, 28-09-2012
Ik weet niet hoe het zit met de WWB. U kunt het beste contact opnemen met de instantie van wie u de uitkering krijgt.

Een Bezorgde Moeder, 09-09-2012
Mijn zoon heeft een wajong uitkering 506 euro per maand, maar wil op zich zelf gaan wonen. Hoeveel uitkering krijgt hij dan? Ps mijn zoon is 27 jaar. Reactie infoteur, 13-09-2012
U kunt het beste informeren bij het UWV, dan houden ze meteen rekening met eventuele toeslagen.

Desi, 09-07-2012
Hallo
Ik heb een vraag. Dochter van 34 zit als sinds 2007 in de ziektewet en kreeg in 2010 een wia uitkering. Tot nu toe ondertussen 100% afgekeurd heeft zij een iq test ondergaan bij een polikliniek psychiatrie omdat haar maatschappelijk werkster wilde weten wat er met haar is mentaal en lichamelijk namelijk constante pijn in haar heup bij lopen staan zitten, haar iq was 78-86 dit was dus beneden de gemiddelde. Zij heeft vroeger de opleiding bijzijnder L.O en vervolgonderwijs LHNO haar hoogste niveau Vmbo is niet voltooid. Nou hoor ik van verschillende mensen dat zij namelijk ipv een wia een wayong moet hebben. Ik heb tal keren gebeld met uwv maar die konden mij hier niet mee goed helpen. Mijn vraag is kunt u het mij uitleggen welke stappen en richtingen ik moet lopen?

mvg

Desi Reactie infoteur, 11-07-2012
Het UWV is inderdaad de instelling die gaat over het aanvragen van wajong (http://www.uwv.nl/wajong/actueel/Wajong_aanvragen_via_internet.aspx), maar of zij wajong moet hebben ipv wia dat durf ik niet te zegen. Aangezien UWV ook over wia gaat, zijn zij toch de enige die u kunnen helpen.

Fatima, 20-06-2012
Mijn contract is niet verlengd. Heb ik recht op ww? Mijn man heeft wel een inkomen. Hoe gaan ze daar mee om? Reactie infoteur, 23-06-2012
Waarschijnlijk wel. Het inkomen van je man heeft overigens geen invloed op je ww-uitkering.

Hadou R., 20-06-2012
Wat gebeurt er met de toeslag op WAO als inwonende kinderen studiefinanciering krijgen of bijverdienen? Reactie infoteur, 24-06-2012
Het kan inderdaad invloed hebben op de hoogte van de toeslag. U dient het dan ook als wijziging op te geven.

Corine, 24-05-2012
Mijn partner zit ivm kanker (bijna hersteld, dat dan weer wel) in de ziektewet van het UWV. Elke maand hoort hij 1200 euro te ontvangen, dat bevestigt het UWV ook, maar door dwalingen aan hun kant gebeurt dat niet. Er wordt ongeveer 800 euro overgemaakt. Hij heeft ondertussen zijn huis moeten verlaten, aangezien de huur niet te betalen was. En als je belt, wordt er niet terug gebeld. Dit is al 5/6 maanden aan de gang, en hij kan zijn leven niet oppakken, herstel wordt tegen gehouden door deze financiële problemen. Wat kun je dan nog doen, als je eigen werkcoach EN UWV arts niets van zich laten horen? Reactie infoteur, 07-06-2012
Een advocaat inhuren. Mogelijk komt u in aanmerking voor gratis rechtshulp of heeft u een rechtsbijstandsverzekering? U kunt altijd informeren bij www.juridischloket.nl

P. V. Laarhoven, 22-05-2012
Mijn dochter is chronisch ziek, anorexia, hierdoor kan ze haar studie niet afmaken. Zij wordt in augustus 19 jaar. Kan ze in aanmerking komen voor een uitkering en welke is dat dan, want fulltime werken kan ze niet ivm haar gewicht. Reactie infoteur, 07-06-2012
Dat wordt lastig, aangezien ze bij u thuiswoont en ik aanneem dat u en uw partner inkomen hebben. U kunt informeren wat uw rechten zijn bij www.juridischloket.nl, maar ik vermoed dat ze geen uitkering krijgt.

Sabir, 11-05-2012
Momenteel ontvang ik een wia uitkering en ik wil weten hoe het zit als mijn man een eigen bedrijf gaat beginnen. Wordt mijn inkomen dan ook meegenomen voor de belastingdienst of is dit apart omdat het met arbeidsongeschiktheid heeft te maken. Reactie infoteur, 16-05-2012
Ik weet wel dat je uitkering niet gekort wordt, maar wat betreft de belastingdienst denk ik wel dat u aangifte moet doen.

Ajvanderkaa, 11-05-2012
Ik ben nu per maart 100% afgekeurd en krijg 70% van laatst verdiende loon. Wil graag weten in welk balastingtarief ik val. Reactie infoteur, 16-05-2012
Dat hangt af van de hoogte van uw uitkering. Op basis van deze informatie kan ik u geen antwoord geven.

Merel, 10-05-2012
Ik heb Wajong toegekend gekregen en krijg het met terug werkendekracht vanaf januari. Nu heb ik al die tijd een WIJ uitkering ontvangen. Betekend dat ik de WIJ uitkering moet terug betalen vanaf januari tot heden? Reactie infoteur, 16-05-2012
Waarschijnlijk wel, tenzij ze het verrekenen. Maar houdt er rekening mee dat je het inderdaad moet terugbetalen en zet dat bedrag apart als straks je Wajong in een keer binnenkomt.

Anna, 03-04-2012
Ik heb eens een vraagje, ik ga de 2e jaar van mijn ziektewet in ik krijg nu 70% procent van me tot hoeveel procent vult het uwv me loon aan van? Vriendelijk dank vast Reactie infoteur, 05-04-2012
Uw loon wordt niet aangevuld, tenzij u met die 70 procent onder het sociaal minimum terecht komt.

Aad Haak, 26-03-2012
Mijn vrouw wordt na 38 dienstjaren ontslagen omdat zij 2 jaar ziek is. In die 2 jaar is door haar en haar werkgever er alles aan gedaan om weer aan het arbeidsproces deel te gaan nemen. Na haar 1e chemokuur is zij langzamerhand meer gaan werken van 4x 2 uur naar 4x 4 uur ( zij had een 24 uur contract) Helaas stak de ziekte weer de kop op waardoor zij een tweede kuur nu moet ondergaan. Kortgeleden heeft de UWV arts haar voor 100% afgekeurd voor 1 jaar. Hoe ziet de situaties er voor ons uit na 1 jaar? Zij kan geen aanspraak meer doen op haar rechten bij haar huidige werkgever. Wanneer mijn vrouw volgend jaar wordt goedgekeurd maar geen werk kan vinden heeft zij dan recht op WW uitkering> en zo ja voor hoelang? En naar welk salaris wordt er dan gekeken? Ik zelf werk Full time. Graag Uw reactie… Reactie infoteur, 05-04-2012
Uw vragen kunt u wellicht beter neerleggen bij het UWV, die ook over WW-uitkeringen gaan. Ook kunt u het juridisch loket (www.juridischloket.nl) proberen. Ik durf het namelijk niet met zekerheid te zeggen.

Najt, 15-03-2012
Mijn vriend en ik trouwen binnenkort, hij heeft een ZW uitkering en ik een fulltime baan, als wij trouwen heeft dit gevolgen voor zijn ZW uitkering? stopt dit dan? Reactie infoteur, 16-03-2012
Je vreind behoudt zijn ZW uitkering, maar mogelijk komen eventuele toeslagen te vervallen.

Megan, 14-03-2012
Ik ontvang een WIA uitkering, omdat ik gescheiden ben (geen alimentatie) en een kindje heb ontvang ik een alleenstaande ouder toeslag. Als ik ga samenwonen met mijn nieuwe vriend die studiefinanciering ontvangt, vervalt mijn alleenstaande ouder toeslag dan? Reactie infoteur, 14-03-2012
Klopt. Je behoudt je WIA uitkering, maar voor toeslagen wordt gekeken naar je gezinssituatie. Je kan dit ook navragen bij het UWV.

Ruud, 22-02-2012
Ik ben nu 58 jaar, mijn ww-uitkering van 38 maanden loopt binnenkort af en heb nog steeds geen werk.
Naar welke uitkering ga ik nu en krijg ik ook te maken met een huishoudtoets qua inkomen.
Ik heb nog een inwonende dochter die werkt en haar eigen geld verdiend.
Wordt er in de nieuwe uitkering tevens nog gekeken naar eigen huis en/of eigen vermogen.
Bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 25-02-2012
Waarschijnlijk IOAW; bedoeld voor langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden.

Er wordt bij IAOW in ieder geval gekeken naar inkomen partner, en maximaal aangevuld tot bijstandniveau. Of de inkomsten van de dochter meetellen durf ik niet met zekerheid te zeggen. Vermogen speelt bij deze uitkering geen rol.

Ik adviseer je vraag neer te leggen bij het UWV.

Maaike, 16-02-2012
Ik heb gisteren de definitieve bevestiging van het UWV gekregen met daarbij de hoogte van mijn dagloon. Dit is nog veel lager dan ik had verwacht. Hoe kan ik zelf uitrekenen wat de hoogte van mijn dagloon is? Tevens ziet het er naar uit dat we het van de WW uitkering (+mijn man heeft wel salaris) niet gaan redden, zijn er regelingen waar we misschien ook recht op hebben? Reactie infoteur, 16-02-2012
Dagloon is de eerste twee maanden 75% van het dagloon dat je bij je werkgever kreeg, vanaf de derde maand is het 70%. Aangezien je man salaris krijgt, heb je geen recht op aanvullende toeslagen behalve bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag (bij een huurwoning) indien jullie gezamenlijk niet te veel verdienen.

Hans, 27-01-2012
Ik heb sinds 1 juli 2009 ww. Nu is via de rechter een WIA-uitkering toegezegd. Ik moet nu al mijn WW-uitkering vanaf 1 juli 2009 t/m heden terug betalen, maar krijg via mijn oude werkgever over deze periode de WIA terug betaald. Is dit nu financcieel gunstig of ongunstig? Reactie infoteur, 28-01-2012
Daar kan ik zo geen antwoord opgeven, want ik weet niet hoeveel ww of wia u krijgt.

Thamar, 15-12-2011
Ik ben nu 18 jaar aankomende januari wordt ik 19. Ik ben afgelopen schooljaar geslaagd voor mijn havo diploma. Ik wilde niet gelijk door studeren maar eerst een jaar tussendoor werken. Ik ben zoekende naar een baan maar ik kan niets vinden. Is er een uitkering voor mij totdat ik werk heb gevonden? Zo ja welke uitkering en hoe vraag ik die aan? Reactie infoteur, 15-12-2011
Ik adviseer je toch te gaan studeren als je geen werk kan vinden.

Tot 27 jaar val je onder de WIJ, waarbij je gemeente je aan het werk of naar een opleiding stuurt. De uitkering die daarmee samenhangt is tot 21 jaar 228,04 euro per maand.

Tessa, 21-11-2011
Ik hoop dat mijn vraag beantwoord kan worden. Ik woon met mijn moeder maar ze heeft een uitkering ze is afgekeurd en ze ontvangt een uiterking van het WWB, mijn vader is in februari 2005 overleden dus in de wet sta ik geschreven als half wees maar nu hebben we dus gehoord dat we daar geld voor moesten krijgen. Ik ben vorige maand 18 geworden maar zou er een mogelijkheid kunnen zijn om het aan te vragen met terugwerkende kracht. En ik zou ook graag naar school willen maar ik weet niet hoeveel studiefinanciering ik kan verwachten aangezien me moeder een uitkering heeft en me vader oveleden is. Ik woon nog bij me moeder en we hebben het niet breed dus ik zou echt heel graag willen weten waar ik recht op heb. Reactie infoteur, 25-11-2011
Het klopt dat er een halfwezenuitkering bestaat tot 18 jaar. Ik weet echter niet (ik vermoed van niet) of dat nog met terugwerkende kracht geregeld kan worden. Wellicht kan het juridisch loket je hier gratis verder bij helpen. (www.juridischloket.nl)

Hier kan je berekenen hoeveel studiefinanciering je kan verwachten.
http://www.ib-groep.nl/studiepunt/rekenprog/FIP112_S01.asp?jaar=2012&periode=1

Dd, 18-11-2011
Ik heb werk nu 6 weken voor een uitzendbureau voor 32 uur per week,
hiervoor werkte ik 32 tot 40 uur voor een ander uitzenburea ik was bij het ene uitzendbrea op donderdag gestopt en bij de andere op woensdag de week erna begonnen.
Nu ga ik denkelijk weer een lange tijd helaas de ziektewet in heb al in 2008 wia gehad en helaas om dezelfde redenen kan ik nu niet werken.
Mijn vraag is nu hoe word de hoogte bepaald van mijn ziektewet uitkering en waar heb ik recht op? Reactie infoteur, 19-11-2011
Informeer hiervoor bij het UWV, die kunnen exact antwoord geven.

J. R., 11-11-2011
Ik heb momenteel een fulltime baan, maar doordat het bedrijf waar ik voor werk slecht loopt heb ik straks 20 uur minder werk in de week. Ik ben al zoekende naar een baan voor 20 uur in de week, maar gezien de tijd waarin we nu verkeren gaat dit niet erg snel. Kan ik voor deze 20 uur WW aanvragen? Of wat kan ik het beste doen? Op de UWV site heb ik hier niks over kunnen vinden. Reactie infoteur, 11-11-2011
Dat hangt af van je contract. Je kan het uwv bellen of het juridisch loket voor een gratis advies (www.juridischloket.nl)

Daphne, 23-10-2011
Ik ben pasgeleden gekeurd voor de Wajong en krijg dit toegewezen, op dit moment heb ik ook nog een baan van 20 uur, waarbij ik tijdens mijn re-integratie volledig ben teruggevallen en straks ook voor de WIA keuring moet. Weet iemand of deze twee uitkeringen naast elkaar kunnen bestaan, of dat ik bezwaar moet maken voor de wajong omdat ik voorlopig helemaal niet kan werken. Ik maak me nogal zorgen over mijn inkomen, heb nooit een volledige werkweek kunnen opbouwen.

Ik krijg in januari wajong naast mijn loon. als ik niet ben gere-integreerd voor april moet ik dus ook gekeurd worden voor de wia. krijg ik dan alleen wia of wajong uitbetaald of wordt dit samengevoegd?

Ik kom er werkellijk niet uit, hopelijk heeft iemand antwoord. Reactie infoteur, 28-10-2011
Je kan het beste informeren bij het UWV.

Veronique Held, 19-10-2011
Hallo, ik hoop dat iemand mij kan helpen en mijn vraag kan beantwoorden ik ben sinds kort gaan samenwonen met mijn partner die een ziektewet uitkering ontvangt van 200 euro per week.ik had een alleenstaande ouder uitkering die nu beindigd is wegens het samen wonen.nu beweerd de gemeente waar ik woonachtig ben dat ik nergens meer recht op heb maar dat kan toch zeker niet zo zijn?welke weg moet ik nu inslaan?alvast bedankt Reactie infoteur, 19-10-2011
Ik weet niet wat voor uitkering je had. je kan gratis informeren bij het juridisch loket waar je recht op hebt. (www.juridischloket.nl)

A. K., 11-10-2011
Hallo, mijn man is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en had aanvullende ww maar, die is nu beeindigd. Het inkomen is nu onder het minimum gekomen. Mijn vraag is nu! Heeft hij met een eigen woning recht op bijstand? Alvast bedankt Reactie infoteur, 12-10-2011
Dat is afhankelijk van uw inkomen en van jullie gezamenlijke vermogen. Uw gemeente regelt de bijstand, dus u kunt het beste bij hun informeren.

Jessica, 03-10-2011
Hallo, ik ben 21 (december 22) en ik zit momenteel in de wajong. Deze maand wordt mijn dochtertje geboren. Gaat je wajong dan omhoog of moet je aanspraak maken op de toeslag? Tevens zie ik in het artikel twee verschillende bedragen wat betreft de wajong. Wat betekent bruto grondslag? Naar welke bedragen moet ik kijken als ik ga samenwonen komend jaar? alvast bedankt. Reactie infoteur, 05-10-2011
Neem even contact op met de instantie waarvan je je uitkering krijgt voor deze vragen. Je hoort een hogere Wajong te krijgen als je alleenstaande ouder bent. Ik weet alleen niet of dat automatisch gaat bij inschrijving bij de gemeente of dat je dat zelf moet melden.

Claudia, 26-09-2011
Mijn dochter van 20 staat op straat met haar zoontje van 18 mnd. Als ik haar bij mijn laat inschrijven wat voor gevolgen heeft dat dan voor mijn inkomen, ik heb een uitkering en ook nog een dochtertje van 6. mijn dochter heeft een wajong en ik hoorde dat dan de toeslag op mijn uitkering niet komt te vervallen. ook sta ik onder bewind en zit in de schuldsanering. Reactie infoteur, 29-09-2011
Informeer naar de gevolgen bij de instantie waar u de uitkering van ontvangt.

S. Storimans, 08-09-2011
Beste lezer, bij deze mijn vraag, ik zit twee jaar in de ziektewet en kom in aanmerking voor een WIA uitkering (ben volledig arbeidsongeschikt). Ik verdiende meer dan 90:000,- euro per jaar. Hoe hoog is de maximale uitkering en hoeveel houd ik daar netto aan over? Ik ben kostwinner. Reactie infoteur, 14-09-2011
De uitkering is de eerste 2 maanden 75% van uw WIA-maandloon. Vanaf de 3e maand 70 procent.

Het WIA-maandloon is uw SV-jaarloon (net hetzelfde als brutoloon) gedeeld door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar). Dit bedrag vermenigvuldigt u met 21,75 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand).

Nanda, 09-08-2011
Ik zal even kort mijn situatie uitleggen. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn vader heeft de zorgplicht en moet mij volgens het echtscheidingsconvenant onderhouden tot mijn 21ste, mijn vader is afgelopen maand failliet verklaart en mijn moeder is hierin meegetrokken, is er voor mij een mogelijkheid om een uitkering/bijstand of iets dergelijks te ontvangen aangezien mijn ouders niet aan de zorgplicht kunnen voldoen? Reactie infoteur, 10-08-2011
Hoi Nanda,
Wat naar voor je. Ik weet niet hoe oud je bent. Als je boven de 18 jaar bent kan je wellicht een hogere toelage ontvangen. Zowel de studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren houdt rekening met het inkomen van je ouders. Als je onder de 18 bent en thuiswoont verwacht ik niet dat je ergens aanspraak op kan maken. Je moeder kan wel bijstand aanvragen als ze geen werk heeft.

Petra, 04-08-2011
Momenteel heb ik recht op een WAO uitkering van het UWV van 65-75%. Daarbovenop ontvang ik een toeslag tot het voor mij (alleenstaande ouder) geldende sociaal minimum. Mag ik dan ook nog iets bijverdienen en zo ja hoeveel? Ik heb namelijk een zoon die binnenkort met de bus naar school moet, de buskosten zijn bijna 70 euro per maand, ik weet niet meer hoe ik rond moet komen? En per volgend jaar schijn ik er per maand ongeveer 200 euro nog op achteruit te gaan door afschaffing van de alleenstaande ouderkorting voor ouders met kinderen boven de 12 jaar. Hoe moet dit nu verder en wie kan mij helpen mijn financiële plaatje kloppend te krijgen? Reactie infoteur, 05-08-2011
Als je bijverdient kan het zijn dat het op je uitkering gekort wordt. Ik adviseer je contact op te nemen met het UWV om te vragen wat je opties zijn.

Lies, 15-07-2011
Wegens reorganisatie in het bedrijf waar ik werk (23 maanden) krijg ik minder uren. Ik werk op basis van een 0 uren contract. Ik werk nu tussen de 120 uur en 160 uur per maand. Nu zal ik in de toekomst onder de grens van 70 uur per maand werken. Misschien de ene maand meer of de andere maand minder. Alles is onzeker. Maar minder uren krijg ik wel.

Mijn vaste lasten per maand zijn zo'n 900 euro (huur flat, gas, water, licht, levensonderhoud etc).

Wat moet ik doen? Val ik onder: aanvullende uitkering? Een ww kan niet van toepassing zijn want ik ben niet werkeloos.

B.v.d. Reactie infoteur, 20-07-2011
Neem gratis advies op met het juridisch loket (juridischloket.nl). Mogelijk heb je recht op meer uren, omdat je langere periode tussen de 120 en 160 uur gewerkt hebt. Zij kunnen anders ook vertellen wat je rechten zijn.

Kris Koops, 18-05-2011
Is het voor een thuiswonende 18-jarige die 3 maanden gewerkt heeft mogelijk een ww te ontvangen? En zo ja, hoe hoog bedraagt die uitkering? Reactie infoteur, 19-05-2011
Nee, dat is niet mogelijk. Je moet 26 van de 36 weken gewerkt
hebben voor werkloosheid.

Gerard, 27-01-2011
Ik heb een wao - wia uitkering en word 2 jaar eerder 65 mijn vrouw 2 jaar later en heeft geen inkomen en woond 11 jaar in nederland wat staat er voor ons te wachten als het zo ver is en wat moeten wij doen om toch van een redelijk inkomen kunnen leven. Kan u mij een goede uitleg geven wat wij moeten doen. Reactie infoteur, 28-01-2011
Ik weet niet wanneer u 65 wordt. Want zowel de aow-leeftijd als de partnertoeslag worden aangepast in de komende jaren. Dus daarom kan ik u geen goed antwoord geven.

Behalve de open deur-suggestie: dat u natuurlijk alvast kan (proberen te) sparen voor later. En mogelijk heeft u een eigen woning met overwaarde, waardoor u die overwaarde kan gebruiken om bijvoorbeeld een lijfrente aan te kopen die straks als aanvulling kan dienen.

J. C. K., 18-10-2010
Mogelijk kom ik eind van het jaar in aanmerking voor een WIA uitkering. Ik ben nu bijna 2 jaar in de ziektewet van een parttime baan. Nu vertelde de Sociale Dienst mij, dat ik geen bjstand dan hoeft aan te vragen omdat de WIA aangevuld zal worden tot het sociaal minimum. Dit had de medewerker nagevraagd bij het UWV. Ik geloof dit antwoord niet. Overal waar je de info leest, is de uitkering nooit hoger dan je hebt verdient. Voor het tekort moet je beroep doen op de bijstand. Mijn vraag: Is het wereklijk mogelijk dat mijn WIA uitkering door het UWV aangevuld wordt? Reactie infoteur, 20-10-2010
Via de toeslagenwet kan de WIA worden aangevuld tot het sociaal minimum. Maar het totaal is niet meer dan het vroegere loon.

Als u daarmee onder het bijstandniveau komt te zitten, zou ik inderdaad nog eens informeren.

F. B., 21-09-2010
Sinds september 2008 ben ik tot augustus 2010 ziek geweest en in april 2010 is het bedrijf waar ik werkte failliet gegaan. Nu zit ik in de ww en heb een berekening van het uwv gekregen dat ze het dagloon berekend hebben op een gemiddelde van 37,30 uur per week. In mijn contract stond minimaal 40 uren en in het jaar voordat ik ziek werd heb ik met regelmaat meer dan 40 uren per week gewerkt. Waar haalt het uwv de 37,30 uren vandaan? En wat moeten ze gebruiken voor de berekening van de ww, het jaar voordat ik ziek werd of het jaar voor mijn ontslag door faillisement…? Reactie infoteur, 22-09-2010
Waar het UWV 37,3 uur op baseert, kunt u het beste bij hen naar informeren.

In principe wordt ww gebaseerd op uw laatste loon, maar er kan rekening gehouden worden met werkjaren en levensomstandigheden.

Kortom u kunt het beste uw vragen bij het UWV neerleggen.

A. Jarir, 31-01-2010
Binnenkort word ik 61 jaar.wat gaat het gebeuren met mijn WIA uitkerine.mijn vrouw werkt Reactie infoteur, 31-01-2010
Als u bedoelt wat er gebeurt omdat u een jaar ouder wordt, namelijk 61, dan is het antwoord: niks. Pas als u 65 wordt en mogelijk recht heeft op (een deel) AOW, zal er iets veranderen. Daarnaast kan er natuurlijk wat aan uw WIA uitkering veranderen als uw persoonlijke situatie verandert.

Jour (127 artikelen)
Laatste update: 27-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.