UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschikten Mensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt uitbetaald als betrokkene op 1 juli van een kalenderjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Een voorwaarde is wel dat de betreffende mensen voor minimaal 35% arbeidsongeschikt moeten zijn of steun van het UWV ontvangen om werk te vinden, werk te behouden of om te studeren. Het bedrag dat de arbeidsongeschikten jaarlijks in september ontvangen is een tegemoetkoming (compensatie) voor de extra kosten die een arbeidsongeschikte heeft door zijn ziekte of handicap.

Ziekte of handicap

Nederlanders met een ziekte of handicap hebben recht op sociale voorzieningen. In de Nederlandse wet is bepaald dat iedere Nederlander die kan werken bereid moet zijn om arbeid te verrichten. In de Participatiewet is vastgelegd waarop arbeidsongeschikten recht hebben bij het vinden van werk.

Participatiewet

In de Participatiewet ligt vast dat iedereen die kan werken en daarbij ondersteuning nodig heeft, deze ondersteuning ook zal ontvangen. De Participatiewet is er speciaal voor om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, te ondersteunen om passende arbeid te vinden.

De Participatiewet en de Wajong

De Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten (Wajong) is een volksverzekering voor iedereen die in Nederland een Burgerservicenummer (BSN) heeft. Alleen personen die voor het zeventiende levensjaar arbeidsongeschikt zijn geworden, kan vanaf het achttiende levensjaar nog rekenen op een Wajong-uitkering. Vanaf 1 januari 2015 valt dus iedereen die kan werken en daarbij ondersteuning nodig heeft onder de Participatiewet.

Wajong

Sinds de invoering van de wijzigingen in de Participatiewet per 1 januari 2015, zijn er drie soorten Wajongers. Deze drie vormen van Wajong zijn:
  1. de arbeidsongeschikten die al voor 2010 een Wajong uitkering ontvingen
  2. de arbeidsongeschikten die voor 1 januari 2015 een Wajong-uitkering ontvingen
  3. de arbeidsongeschikten die na 1 januari 2015 een Wajong-uitkering aanvragen

De arbeidsongeschikten die na 1 januari 2015 een Wajong-uitkering aanvragen

De arbeidsongeschikten die na 1 januari 2015 een Wajong-uitkering aanvragen, krijgen alleen een Wajong-uitkering als er sprake is van een ziekte of handicap die duurzaam is en er geen arbeidsvermogen is. Deze arbeidsongeschikten ontvangen van het UWV een Wajong-uitkering als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er wordt dan gesproken over Wajong 2015. Is de beoordeling van het UWV dat de arbeidsongeschikte wel kan werken dan krijgt de arbeidsongeschikte een bijstandsuitkering van de gemeente en steun om geschikt werk te vinden.

De arbeidsongeschikten die voor 1 januari 2015 een Wajong-uitkering ontvingen

Tussen 2015 en 2018 gaat het UWV alle gegevens bekijken van arbeidsongeschikten die al voor 1 januari 2015 een Wajong-uitkering hebben ontvangen. Het doel van het bekijken van alle gegevens is om vast te stellen wie er wel of geen mogelijkheden heeft om te werken. Uit deze beoordeling kan blijken:
  1. betrokkene kan niet werken, er verandert niets aan de Wajong-uitkering.
  2. betrokkene kan wel werken, dan wordt de uitkering per 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimum loon. Is de Wajong-uitkering aangevraagd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015, dan wordt er gesproken van nieuwe Wajong en kan ondersteuning worden gegeven voor het vinden van werk.

De arbeidsongeschikten die al voor 2010 een Wajong uitkering ontvingen

Arbeidsongeschikten die al voor 2010 een Wajong-uitkering hebben worden oude Wajongers genoemd. Van deze Wajongers weet het UVW niet altijd of de arbeidsongeschikte wel kan werken. Voor deze arbeidsongeschikten kan een arts of arbeidsdeskundige gaan beoordelen of de arbeidsongeschikte wel kan werken. Bij een toegekende Wajong-uitkering voor 1 januari 2010 ligt de nadruk meer op de uitkering en minder op de mogelijkheden om te werken.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Ieder jaar in september betaalt het UWV een geldbedrag uit aan de Wajongers. De uitkering is een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor personen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit geldbedrag is een compensatie voor de extra kosten die een arbeidsongeschikte heeft door zijn/haar ziekte of handicap. Het bedrag is een netto uitkering. In 2015 is het bedrag vastgesteld op 211.

Wat moet iemand doen om de uitkering te ontvangen?

In september betaalt het UWV de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten tegelijk uit met de betaling van de uitkering. Een arbeidsongeschikte met een Wajong-uitkering hoeft de arbeidsongeschikte die een uitkering van het UWV krijgt dus niets te doen. Betaalt het UWV de maandelijkse uitkering aan een organisatie of werkgever, dan is het mogelijk dat de uitkering van 211 iets later wordt betaald door de werkgever of de organisatie die ook de maandelijkse uitkering ontvangt. In dat geval ontvangt de arbeidsongeschikte de uitkering in oktober. Arbeidsongeschikten die schulden hebben en waarbij beslag is gelegd op de uitkering ontvangen wel de 211. De beslaglegger mag niet aan deze uitkering komen. Als de uitkering wordt overgemaakt naar de schuldhulpverlening, dan wordt de 211 ook aan deze schuldhulpverlener betaald.
© 2015 - 2024 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een WIA-uitkeringEr zijn heel veel verschillende soorten uitkeringen, zoals een uitkering op grond van de WIA. Hiervoor kom je in aanmerk…
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt: verlaagd urencriteriumGedeeltelijk arbeidsongeschikt: verlaagd urencriteriumZelfstandig ondernemers die minimaal 1225 uur per jaar werken in hun bedrijf, kunnen aanspraak maken op allerlei gunstig…

Wat verdient een diplomaat?Hoeveel salaris krijgt een diplomaat? Hoeveel krijgt een diplomaat extra betaald in het buitenland? Wat wordt vergoed vo…
Partnerpensioen en samenwonenPartnerpensioen en samenwonenJullie wonen wel samen in 2022, maar hebben jullie dan ook automatisch recht op elkaars partnerpensioen als de partner k…
Bronnen en referenties
  • www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/wat-is-wajong/index.aspx
Tekstschrijvert (367 artikelen)
Gepubliceerd: 06-09-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.