Stopzetten kinderbijslag en verlagen uitkeringen Marokko

Stopzetten kinderbijslag en verlagen uitkeringen Marokko Nederland past op diverse uitkeringen die worden verstrekt aan mensen die buiten Europa wonen het woonlandbeginsel toe. Dit betekent dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast aan het prijspeil in het betreffende land. Voor wat betreft Marokko stuitte deze aanpassing jarenlang op veel verzet. In 2015 heeft Nederland echter eindelijk overeenstemming bereikt met Marokko waardoor diverse uitkeringen vanaf 2016 stapsgewijs verlaagd worden en de export van de kinderbijslag vanaf 2021 zelf helemaal gestopt wordt.

Woonlandbeginsel gaat ook gelden voor Marokko

Nederlandse uitkeringen voor mensen die in Marokko wonen worden vanaf 2016 verlaagd. De vergoeding van kosten voor medische zorg bij een tijdelijk verblijf (ook wel werelddekking genoemd) en de kinderbijslag worden op termijn zelfs helemaal gestopt. Hierover hebben Nederland en Marokko in september 2015 na jarenlang gesteggel overeenstemming bereikt. De wijzigingen vereisen een aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko. Omdat Marokko aanvankelijk niet wilde meewerken heeft Nederland op een zeker moment zelfs gedreigd met het opzeggen van het verdrag dat al sinds 1972 bestaat.

Steen des aanstoots was jarenlang de Nederlandse wens om op uitkeringen aan mensen woonachtig in Marokko het woonlandbeginsel toe te passen. Volgens het woonlandbeginsel wordt de hoogte van de uitkering aangepast aan het prijspeil in het woonland. Het beginsel geldt alleen voor uitkeringen aan mensen die buiten Europa wonen en is voor de meeste andere landen al in 2012 ingegaan. Waar de toepassing voor bijvoorbeeld Turkije en Egypte nooit een probleem is geweest, oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de verlaging van de uitkeringen aan mensen in Marokko strijdig is met het socialezekerheidsverdrag dat Nederland met Marokko gesloten heeft. In september 2015 heeft de Marokkaanse overheid dan eindelijk ingestemd met een aanpassing van het verdrag in ruil voor een langere overgangstermijn.

Hoe worden de uitkeringen uit Nederland vanaf 2016 afgebouwd?

De Nederlandse uitkeringen aan mensen woonachtig in Marokko zullen niet van de ene op de andere dag worden verlaagd naar het niveau dat volgens het woonlandbeginsel normaal zou zijn. Er zal sprake zijn van een stapsgewijze afbouw voor nieuwe regelingen.

Voor mensen die reeds voor 1 januari 2016 aanspraak zijn gaan maken op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw), de Regeling werkhervatting gedeeltelijke arbeidsongeschikten (WGAvervolguitkering), de Toeslagenwet (TW) in het kader van een arbeidsgeschiktheidsuitkering en de kinderbijslag zal er niets veranderen. Op nieuwe nabestaandenuitkeringen, WGA-vervolguitkeringen en toeslagen die vanaf 1 januari 2016 worden toegekend zal het woonlandbeginsel worden toegepast met inachtneming van een overgangsperiode van vier jaar. De uitkeringen zullen als volgt worden afgebouwd:
 • 2016: 10%
 • 2017: 20%
 • 2018: 30%
 • 2019: 40%

Stopzetten bijstandsuitkeringen?

Op bijstandsuitkeringen heeft dit akkoord geen effect. Bijstandsuitkeringen worden reeds sinds 1996 niet meer verstrekt aan mensen die zich in het buitenland vestigen. Wie in Nederland in de bijstand zit krijgt bij een emigratie naar Marokko dus sowieso onherroepelijk te maken met een stopzetting van de bijstand.

Hoe wordt de kinderbijslag uit Nederland vanaf 2016 afgebouwd en wanneer wordt de kinderbijslag stopgezet?

Als een kind (al dan niet met ouders) in een land buiten de Europese Unie gaat wonen dan heeft dit in de meeste gevallen tot gevolg dat de kinderbijslag flink omlaag gaat of volledig wordt stopgezet. Voor wat betreft Marokko zal de kinderbijslag op termijn helemaal stopgezet worden. Ook hiervoor geldt echter weer een overgangsperiode, in dit geval van vijf jaar. De kinderbijslag voor in Marokko woonachtigen zal als volgt worden afgebouwd:
 • 2016: 10%
 • 2017: 20%
 • 2018: 30%
 • 2019 en 2020: 40%
 • 2021: volledig stopzetting

Lees verder

© 2015 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Uitkeringen en kinderbijslag en wonen in Marokko of Turkijenieuws uitgelichtUitkeringen en kinderbijslag en wonen in Marokko of TurkijeWie in Turkije of Marokko gaat wonen en op dit moment in Nederland een AOW, WW of Anw uitkering of kinderbijslag ontvang…
Recht op (dubbele) kinderbijslagRecht op (dubbele) kinderbijslagDe kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Niet iedereen heeft recht op de kinderbijslag, wanneer…
Uitkering na overlijden partner: nabestaandenpensioenUitkering na overlijden partner: nabestaandenpensioenEen nabestaandenpensioen is een uitkering die je krijgt na het overlijden van je echtgenoot. Wanneer je door het overlij…
Huis of vakantiehuis kopen in MarokkoEen huis kopen in Marokko, wat komt daar eigenlijk bij kijken? Waar moet je zoal rekening mee houden en waarom zou je ei…

De risico's en nadelen van iDEALDe risico's en nadelen van iDEALIDEAL is een hele bekende en veelgebruikte elektronische betaalmethode. Bij vrijwel alle webshops kun je met iDEAL betal…
Hoe voorkom je schulden?Hoe voorkom je schulden?Iedereen kan door wat voor reden dan ook in de schulden raken. Dit kan door je eigen schuld zijn, maar ook als je er zel…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: YZDriss, Pixabay
 • http://nos.nl/artikel/2060312-nederlandse-uitkeringen-in-marokko-toch-omlaag.html
 • https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/29/kamerbrief-bilaterale-socialezekerheidsverdrag-met-marokko

Reageer op het artikel "Stopzetten kinderbijslag en verlagen uitkeringen Marokko"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

F. Reininga, 11-11-2015 10:46 #1
Ik heb een dochter op de Filipijnen wonen. Krijg al 2 jaar kinderbijslag voor haar. Maar met ingang van 01-01-2016 wordt dat helemaal stop gezet. Hoe is dit mogelijk? Krijg ook nog maar 60 %

Infoteur: Dessal
Laatste update: 13-09-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Special: Uitkering buitenland
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!