nieuws uitgelicht

Uitkeringen en kinderbijslag en wonen in Marokko of Turkije

Uitkeringen en kinderbijslag en wonen in Marokko of Turkije Wie in Turkije of Marokko gaat wonen en op dit moment in Nederland een AOW, WW of Anw uitkering of kinderbijslag ontvangt moet er sinds 2014 rekening mee houden dat deze wordt stopgezet of verlaagd. De Nederlandse overheid wil namelijk de export van deze gelden tegengaan. De rechter heeft in augustus 2013 bepaald dat de verlaging of stopzetting van uitkeringen die naar Marokko en Turkije worden geëxporteerd in strijd is met internationale verdragen. Dit heeft geleid tot uitzonderingen voor deze landen. Het woonlandbeginsel voor uitkeringen die worden meegenomen naar Marokko is vanaf 1 oktober 2016 echter toch in werking getreden.

Kinderbijslag en uitkering Marokko of Turkije in 2015 en 2016

In de meeste gevallen waarin deze kwestie zal spelen zal het gaan om mensen die emigreren cq terugkeren naar hun land van herkomst, zijnde Turkije of Marokko. Dit is goed voor 60% van de geëxporteerde uitkeringen, waarvan het voor ruim 65% uitkeringen aan nabestaanden betreft (2016). Het betreft hier landen buiten de EU waarvoor geen speciaal verdrag geldt. In 2012 is besloten om een groot deel van de uitkeringen aan Nederlanders die woonachtig waren buiten de EU te korten vanaf 2013 of soms zelf helemaal te stoppen vanaf 2014. Als gevolg van aangespannen juridische procedures met betrekking tot uitkeringen die werden meegenomen naar Marokko en Turkije is de wetgeving aanvankelijk uitgesteld. De beoogde ingangsdatum van 1 januari 2016 is toen niet gehaald. Per 1 oktober 2016 is het woonlandbeginsel voor uitkeringen genoten in Marokko en Turkije toch ingegaan.

Wet Woonlandbeginsel

De maatregel van het korten of stopzetten van geëxporteerde uitkeringen is genomen conform de Wet Woonlandbeginsel. Deze wet is ook van toepassing op mensen die zijn gaan wonen in bijvoorbeeld Tunesië, Egypte of Suriname, wat ook veel voorkomt. De overheden van Marokko en Turkije zijn het overigens niet eens met de wetswijziging, vooral omdat veel van de ontvangers wel jarenlang premie hebben betaald en zij zijn teruggekeerd naar het land van herkomst met de verzekering dat hun uitkering veilig was.

In januari 2013 hebben Turkije, Marokko en een aantal andere landen als Egypte en Tunesië de regeling bij de Nederlandse overheid aangevochten. Hiermee hebben zij deels succes gehad. De rechtbank in Amsterdam heeft in augustus 2013 bepaald dat de verlaging of stopzetting van uitkeringen die naar Marokko en Turkije worden geëxporteerd in strijd is met internationale verdragen. Door de uitspraak kregen elf Marokkaanse en Turkse weduwen met terugwerkende kracht en rente hun nabestaandenuitkering alsnog uitbetaald. Deze beslissing was potentieel van invloed op tienduizenden andere zaken. Als gevolg hiervan is een regeling getroffen met Marokko, waarvoor de regels met inachtneming van een overgangsregeling in zijn gegaan vanaf 1 oktober 2016. Zo is de wetgeving dus drie jaar later dan gepland ingegaan.

Remigratiewet

Op mensen die terug gaan naar het land van herkomst is wel onverminderd de Remigratiewet van toepassing. Deze voorziet in twee uitkeringen: de basisvoorziening en de remigratie-uitkering. De basisvoorziening is een eenmalige uitkering die de kosten van de emigratie dekt. Hieronder vallen over het algemeen de vervoerskosten, bagagevervoer en opslag van spullen. De remigratie-uitkering betreft een maandelijkse tegemoetkoming in het levensonderhoud voor mensen van 45 jaar en ouder die terug gaan naar hun land van herkomst. Deze regelingen gelden ook voor mensen die als vluchteling in Nederland zijn gekomen.

Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB)

De MKOB is een wet die er sinds de invoering in 2011 tot de afschaffing in 2015 voor zorgde dat gepensioneerden compensatie kregen voor koopkrachtvermindering als gevolg van fiscale beleidsmaatregelen. Het betrof een tegemoetkoming van enkele tientjes per maand. Om hierop aanspraak te maken moest je in Nederland wonen of er inkomen verdienen. Een belangrijke motivatie achter het op deze manier invullen van de regeling was het tegengaan van de export van deze gelden. De Europese Commissie heeft echter bepaald dat de Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen in strijd was met Europese regels. Deze moest daarom ook weer uitgekeerd worden aan in het buitenland woonachtige Nederlanders. De wet is uiteindelijk in 2015 afgeschaft.
© 2013 - 2024 Dessal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Stopzetten kinderbijslag en verlagen uitkeringen MarokkoStopzetten kinderbijslag en verlagen uitkeringen MarokkoNederland past op diverse uitkeringen die worden verstrekt aan mensen die buiten Europa wonen het woonlandbeginsel toe.…
Recht op (dubbele) kinderbijslagRecht op (dubbele) kinderbijslagDe kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Niet iedereen heeft recht op de kinderbijslag, wanneer…
Marokko; Marokko haar bevolking en haar talenMarokko heeft in de 21 e eeuw een enorme bevolkingsgroei doorgemaakt. Het aantal inwoners van Marokko groeide van minder…
De terugkeerpremie: een uitkering voor remigratieDe terugkeerpremie: een uitkering voor remigratieIn de volksmond ook wel oprotpremie genoemd. De terugkeerpremie is bedoeld voor een werkloze buitenlandse werknemer, die…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: YZDriss, Pixabay
  • https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/05/akkoord-over-aanpassing-sociale-zekerheidsverdrag-marokko
Dessal (1.118 artikelen)
Laatste update: 06-07-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Nieuws uitgelicht...' zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en bevatten mogelijk gedateerde informatie.