Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen In het rapport van 2012 van het Bureau Krediet Registratie, is vastgesteld dat één op de zes Nederlandse huishoudens een risico loopt op problematische schulden, problematische schulden heeft of in een schuldhulpverleningtraject zit. Het aantal Nederlanders met schulden is dus relatief hoog. Daarmee is de rol van schuldhulpverleningsorganisaties in Nederland zeer belangrijk. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is één van de laatste maatregelen die getroffen kunnen worden

Toetreding WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is opgesteld als het laatste stadium van schuldhulpverlening. Dat betekent dat er alleen toetreding wordt verleend wanneer andere vormen van schuldhulpverlening geen baat meer hebben, bijvoorbeeld omdat de schulden te veelvuldig of te omvangrijk zijn geworden. Toetreding tot de WSNP kan alleen aangevraagd worden bij de Gemeentelijke Kredietbank. Zij zullen een beoordeling maken van de situatie voordat ze overgaan tot goedkeuring van een WSNP-aanvraag. Vervolgens zal in de rechtbank officieel worden besloten of de toetreding is goedgekeurd en worden een rechter-commissaris en bewindvoerder aangesteld. Na een hoorzitting wordt tevens bepaald wat de duur van het traject zal zijn. Dit is meestal drie jaar, maar kan oplopen tot vijf jaar.

Wat houdt WSNP in?

De WSNP is kort gezegd het rechterlijke traject. In tegenstelling tot bij andere soorten schuldhulpverlening, heeft geen van de partijen inspraak wanneer het WSNP traject in werking is gezet. Niet alleen de schuldenaar is dus wettelijk verplicht om mee te werken, maar ook de schuldeiser. Dat betekent dat in sommige gevallen de schuldeiser genoegen moet nemen met minder geld dan de schuldenaar aanvankelijk schuldig was.

Indien een aanvraag tot de WSNP is goedgekeurd en er een rechter-commissaris en bewindvoerder zijn aangesteld, wordt de gehele financiële situatie grondig doorgenomen. Op basis daarvan bepaalt de bewindvoerder het vrij te laten bedrag. Dit is het budget dat je maandelijks krijgt gedurende het traject. Verder heb je informatieplicht aan de bewindvoerder en is deze tevens de contactpersoon voor problemen of vragen. De bewindvoerder staat onder controle van de rechter-commissaris, waar deze dan ook regelmatig verslag aan uitbrengt.

Regels en voorwaarden WSNP

Tijdens de WSNP zijn er diverse regels waaraan je je moet houden gedurende het traject. Schending van deze regels hebben ernstige gevolgen, in het ergste geval dat je schulden niet worden kwijtgescholden aan het einde van het traject. Dit scenario moet ten alle tijden voorkomen worden. De basisregels van de WSNP luiden:
  • Het vrij te laten bedrag mag niet overschreden worden
  • Bijlenen of elke nieuwe vorm van krediet aangaan is absoluut verboden
  • Er mag geen informatie worden achtergehouden van de bewindvoerder wat betreft financiën
  • Er geldt een arbeids- en sollicitatieverplichting gedurende het traject
  • Er mogen tijdens het traject geen goederen worden verkocht of weggegeven
  • Er mogen geen grote bedragen worden afgeschreven van een bankrekening behalve voor gas- water en licht e.d.
  • Oude schulden mogen tijdens het traject niet worden afbetaald, tenzij hier afspraken over zijn gemaakt

Voor- en nadelen WSNP bij schulden

Toetreden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft voor en nadelen. In de meeste gevallen is het de laatste uitweg om uit een nijpende financiële situatie te ontsnappen. Voordelen van dit traject zijn dat je niet het volledige schuldbedrag afbetaald, maar enkel het bedrag dat je kunt financieren wanneer je gedurende het traject minimaal leeft volgens het vrij te laten bedrag. Verder is het natuurlijk erg prettig wanneer er duidelijke afspraken zijn en je structureel toewerkt naar een schuldenvrije toekomst. Wanneer het traject goed doorlopen is, wordt de schuldenaar aan het einde van het traject schuldenvrij verklaard. Dit kan al na drie jaar het geval zijn.

Nadelen van toetreden tot de WSNP zijn over het algemeen toch het strenge budget dat voor velen lastig vol te houden kan zijn. Daarnaast bestaat er sollicitatieplicht, wat als gevolg kan hebben dat een baan aangenomen moet worden die misschien niet eerste keuze zou zijn. De WSNP wordt vaak onderschat, aangezien de strenge voorwaarden een schaduw kunnen werpen over uw persoonlijke leven. Daarom wordt het WSNP traject altijd als laatste optie gehouden en worden eerst methoden als advisering, schuldhulpbemiddeling en saneringskrediet aangewend.
© 2014 - 2024 Leningexpert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Betalingsregeling treffen met schuldeisersBetalingsregeling treffen met schuldeisersAls u een deel van uw schulden kunt aflossen, kunt u in sommige gevallen een betalingsregeling treffen met uw schuldeise…
Wettelijke schuldsanering, stappenplanWettelijke schuldsanering, stappenplanWie zijn schulden niet meer kan betalen, bijvoorbeeld door verlies van baan en teruggang in inkomen, kan doorgaans een b…
Saneringskrediet: schuldhulpverleningSaneringskrediet: schuldhulpverleningDoor diverse oorzaken kunnen financiële problemen ontstaan. Indien men niet zelf in staat is de schulden te betalen, kan…
Gevolgen schuldsanering (WSNP)De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt schuldenaars de mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De s…

SaneringskredietSaneringskredietSaneringskrediet afsluiten is een methode die vaak wordt aangewend bij schulden. De methode is al vaak effectief gebleke…
Een huis kopen in TurkijeEen huis kopen in TurkijeDe laatste jaren kopen steeds meer Nederlanders een tweede huis in het buitenland. Een favoriet land voor een tweede hui…
Bronnen en referenties
  • Raad voor rechtsbijstand http://www.wsnp.rvr.org/
  • Stichting Bureau Krediet Registratie https://www.bkr.nl/Documents/Blik%20op%20Krediet/November%202013/eindrapport-huishoudens-in-de-rode-cijfers.pdf
Leningexpert (28 artikelen)
Gepubliceerd: 06-09-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.