Gevolgen schuldsanering (WSNP)

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt schuldenaars de mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De schuldsanering is een ingrijpend en intensief traject en heeft veel gevolgen voor de schuldenaar. Enkele gevolgen van de schuldsanering zijn het verliezen van de beschikkingsbevoegdheid, postblokkade en daling van het besteedbaar inkomen. In dit artikel worden de gevolgen van de schuldsanering besproken.

Wat is schuldsanering?

Schuldsanering (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) houdt in dat alle openstaande schulden worden overgenomen door één instantie: de Gemeentelijke Sociale Dienst of de volks- en gemeentelijke kredietbank. De duur van de schuldsanering is meestal drie jaar. In deze drie jaar verliest u de totale zeggenschap over uw inkomen. Elke maand krijgt u een vast bedrag waarmee u de vaste lasten en uitgaven voor eerste levensbehoeften moet betalen. Met het resterende inkomen worden de schuldeisers betaald. Als u zich gedurende de drie jaar aan de verplichtingen houdt, worden de openstaande schulden kwijtgescholden. Schuldsanering is geen gemakkelijke manier om van schulden af te komen. Een schuldenaar moet door het oog van de naald kruipen wil de restschuld uiteindelijk worden kwijtgescholden.

Schuldsanering opgelegd door rechter

De schuldsanering kan minnelijk zijn of wettelijk. Bij een minnelijke schuldsanering werken de schuldeisers mee. Bij een wettelijke schuldsanering wordt de schuldsanering opgelegd door de rechter en kunnen de schuldeisers worden gedwongen om akkoord te gaan met de schuldsanering. De rechter beslist of een persoon tot de schuldsanering wordt toegelaten. Hij krijgt dan een bewindvoerder en rechter-commissaris toegewezen.

Gevolgen van de schuldsanering

Schuldsanering is een zwaar traject voor de betrokken personen en heeft een aantal ingrijpende gevolgen, die in het verloop van het artikel worden behandeld.

Verlies bewind over goederen

De natuurlijke persoon die in de schuldsanering komt verliest het bewind over zijn goeden. Als hij in gemeenschap van goederen is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, gelden de verplichtingen in het kader van de WSNP ook voor de partner.

Inspanningsverplichting

Een ander gevolg en voorwaarde van de schuldsanering is de inspanningsverplichting. De natuurlijke persoon moet zich actief inzetten om zijn schulden af te lossen, door bijvoorbeeld naar een goedkopere woning te verhuizen.

Lager inkomen

Een groot gedeelte van de inkomsten wordt gebruikt om de schulden af te lossen. De richtlijn is dat de natuurlijke persoon maandelijks een bedrag ter hoogte van 90% van de bijstandsnorm ontvangt.

Postblokkade

De post die gericht is aan de persoon die het schuldsaneringstraject is aangegaan, wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de bewindvoerder. Deze opent alle brieven en telegrammen. De post die geen betrekking heeft op de boedel, stuurt hij door nar de natuurlijke persoon.

Beschikkingsonbevoegdheid

De rechter kan bepalen dat de natuurlijke persoon beschikkingsonbevoegd wordt verklaard. Hij mag dan geen zaken meer doen. Voorbeelden van beschikkingshandelingen zijn het kopen en verkopen van goederen en het bezwaren van goederen met een pand of hypotheekrecht.

Conclusie: Gevolgen schuldsanering

De schuldsanering duurt in principe drie jaar. Na afloop van de schuldsaneringsperiode kan de schuldenaar met een schone lei beginnen, is het uitgangspunt. De schuldsanering heeft een aantal verregaande gevolgen voor de failliet verklaarde persoon.
  • Verlies bewind over goederen
  • Verplichte samenwerking met rechter-commissaris en bewindvoerder
  • Inspanningsverplichting om schulden te betalen
  • Lager besteedbaar inkomen
  • Postblokkade
  • Beschikkingsonbevoegdheid
© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Betalingsregeling treffen met schuldeisersBetalingsregeling treffen met schuldeisersAls u een deel van uw schulden kunt aflossen, kunt u in sommige gevallen een betalingsregeling treffen met uw schuldeise…
Wat is een boedelrekening?Wat is een boedelrekening?Zodra u bent toegelaten tot de WSNP of als er sprake is van een faillissement wordt er door de bewindvoerder of curator…
Wettelijke schuldsanering, stappenplanWettelijke schuldsanering, stappenplanWie zijn schulden niet meer kan betalen, bijvoorbeeld door verlies van baan en teruggang in inkomen, kan doorgaans een b…
Schuldsanering, wat is dat?Schuldsanering, wat is dat?Wanneer de schuldenlast te hoog wordt en u dit niet meer zelf kunt afbetalen kunt u ervoor kiezen om een beroep te doen…

Tips om onnodig geld uitgeven te voorkomenTips om onnodig geld uitgeven te voorkomenMet de Nederlandse economie die zich maar langzaam hersteld van de kredietcrisis en de stijgende kosten van levensonderh…
Bronnen en referenties
  • Basisboek recht - L. Janssen
  • www.wsnp.nl

Reageer op het artikel "Gevolgen schuldsanering (WSNP)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Tvdb, 19-04-2012 11:44 #1
Een groot gedeelte van de inkomsten wordt gebruikt om de schulden af te lossen. De richtlijn is dat de natuurlijke persoon maandelijks een bedrag ter hoogte van 90% van de bijstandsnorm ontvangt. Sorry, maar ik begrijp deze zin niet. Misschien wordt het duidelijker als ik mezelf als voorbeeld neem: Ik ben sinds oktober 2010 in de bijstand en krijg 880 per maand + huur/zorgtoeslag 290, dus bij elkaar 1170 per maand. Mijn vaste lasten zijn 1090, dus hou ik gemiddeld 80 euro om te leven over. Deze lasten zijn zo hoog omdat er een schuld van 220 p. en een van 100 pm moet worden betaald. Dit hou ik natuurlijk niet lang meer vol. Ik word eind mei 60 en vind nooit meer een baan. Wanneer ik schuldsanering zou aanvragen, krijg ik dan 90% van 1170 dus 1050? Daarvan moet ik mijn vaste lasten betalen, ik neem aan zonder de bankschulden, dus 770? In dit geval hou ik per maand 280 over om te eten en weg te leggen voor kleding. Ik heb dan 200 pm meer te besteden en ik ben nog vóór mijn AOW-leeftijd van de schulden af. Als dit zo is, dan is het voor mij beter om wel de schuldsanering aan de vragen, of heb ik iets toch verkeerd begrepen? Ik hoop, dat u mijn vraag serieus zult beantwoorden, waarvoor bij voorbaat vriendelijk bedankt.

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 25-04-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!