Gevolgen schuldsanering (WSNP)

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt schuldenaars de mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De schuldsanering is een ingrijpend en intensief traject en heeft veel gevolgen voor de schuldenaar. Enkele gevolgen van de schuldsanering zijn het verliezen van de beschikkingsbevoegdheid, postblokkade en daling van het besteedbaar inkomen. In dit artikel worden de gevolgen van de schuldsanering besproken.

Wat is schuldsanering?

Schuldsanering (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) houdt in dat alle openstaande schulden worden overgenomen door één instantie: de Gemeentelijke Sociale Dienst of de volks- en gemeentelijke kredietbank. De duur van de schuldsanering is meestal drie jaar. In deze drie jaar verliest u de totale zeggenschap over uw inkomen. Elke maand krijgt u een vast bedrag waarmee u de vaste lasten en uitgaven voor eerste levensbehoeften moet betalen. Met het resterende inkomen worden de schuldeisers betaald. Als u zich gedurende de drie jaar aan de verplichtingen houdt, worden de openstaande schulden kwijtgescholden. Schuldsanering is geen gemakkelijke manier om van schulden af te komen. Een schuldenaar moet door het oog van de naald kruipen wil de restschuld uiteindelijk worden kwijtgescholden.

Schuldsanering opgelegd door rechter

De schuldsanering kan minnelijk zijn of wettelijk. Bij een minnelijke schuldsanering werken de schuldeisers mee. Bij een wettelijke schuldsanering wordt de schuldsanering opgelegd door de rechter en kunnen de schuldeisers worden gedwongen om akkoord te gaan met de schuldsanering. De rechter beslist of een persoon tot de schuldsanering wordt toegelaten. Hij krijgt dan een bewindvoerder en rechter-commissaris toegewezen.

Gevolgen van de schuldsanering

Schuldsanering is een zwaar traject voor de betrokken personen en heeft een aantal ingrijpende gevolgen, die in het verloop van het artikel worden behandeld.

Verlies bewind over goederen

De natuurlijke persoon die in de schuldsanering komt verliest het bewind over zijn goeden. Als hij in gemeenschap van goederen is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, gelden de verplichtingen in het kader van de WSNP ook voor de partner.

Inspanningsverplichting

Een ander gevolg en voorwaarde van de schuldsanering is de inspanningsverplichting. De natuurlijke persoon moet zich actief inzetten om zijn schulden af te lossen, door bijvoorbeeld naar een goedkopere woning te verhuizen.

Lager inkomen

Een groot gedeelte van de inkomsten wordt gebruikt om de schulden af te lossen. De richtlijn is dat de natuurlijke persoon maandelijks een bedrag ter hoogte van 90% van de bijstandsnorm ontvangt.

Postblokkade

De post die gericht is aan de persoon die het schuldsaneringstraject is aangegaan, wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de bewindvoerder. Deze opent alle brieven en telegrammen. De post die geen betrekking heeft op de boedel, stuurt hij door nar de natuurlijke persoon.

Beschikkingsonbevoegdheid

De rechter kan bepalen dat de natuurlijke persoon beschikkingsonbevoegd wordt verklaard. Hij mag dan geen zaken meer doen. Voorbeelden van beschikkingshandelingen zijn het kopen en verkopen van goederen en het bezwaren van goederen met een pand of hypotheekrecht.

Conclusie: Gevolgen schuldsanering

De schuldsanering duurt in principe drie jaar. Na afloop van de schuldsaneringsperiode kan de schuldenaar met een schone lei beginnen, is het uitgangspunt. De schuldsanering heeft een aantal verregaande gevolgen voor de failliet verklaarde persoon.
  • Verlies bewind over goederen
  • Verplichte samenwerking met rechter-commissaris en bewindvoerder
  • Inspanningsverplichting om schulden te betalen
  • Lager besteedbaar inkomen
  • Postblokkade
  • Beschikkingsonbevoegdheid
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Betalingsregeling treffen met schuldeisersBetalingsregeling treffen met schuldeisersAls u een deel van uw schulden kunt aflossen, kunt u in sommige gevallen een betalingsregeling treffen met uw schuldeise…
Wat is een boedelrekening?Wat is een boedelrekening?Zodra u bent toegelaten tot de WSNP of als er sprake is van een faillissement wordt er door de bewindvoerder of curator…
Wettelijke schuldsanering, stappenplanWettelijke schuldsanering, stappenplanWie zijn schulden niet meer kan betalen, bijvoorbeeld door verlies van baan en teruggang in inkomen, kan doorgaans een b…
Schuldsanering, wat is dat?Schuldsanering, wat is dat?Wanneer de schuldenlast te hoog wordt en u dit niet meer zelf kunt afbetalen kunt u ervoor kiezen om een beroep te doen…

Tips om onnodig geld uitgeven te voorkomenTips om onnodig geld uitgeven te voorkomenMet de Nederlandse economie die zich maar langzaam hersteld van de kredietcrisis en de stijgende kosten van levensonderh…
Bronnen en referenties
  • Basisboek recht - L. Janssen
  • www.wsnp.nl
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 25-04-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.