Nieuwe regels voor een btw-factuur sinds 2013

Nieuwe regels voor een btw-factuur sinds 2013 Een ondernemer die een product verkoopt, berekent ook de btw, de 'belasting toegevoegde waarde'. Je ziet de btw op je kassabon vermeld staan. Dit btw-bedrag is niet voor de ondernemer zelf, het btw-bedrag moet worden afgedragen aan de belastingdienst. De btw-factuur moet aan een aantal richtlijnen voldoen. Soms kan het ook eenvoudiger.

Btw

Op grond van afspraken binnen de Europese Gemeenschap werd in de zestiger jaren één systeem voor omzetbelasting ingevoerd. In Nederland werd op 1 januari 1969 de Wet op de Omzetbelasting van kracht, waarin de Belasting Toegevoegde Waarde, ofwel btw werd geregeld.

Btw-tarief

Aanvankelijk werd in 1969 het lage btw-tarief vastgesteld op 4%, het hoge op 12%. Tijden veranderen en btw-tarieven ook. Regelmatig is het tarief bijgesteld, in de meeste gevallen betekent dat: verhoogd. In Nederland staat het lage btw-tarief op 9%, het hoge btw-tarief is op 21%.

Verschillende facturen

Om te voorkomen dat er binnen en tussen de verschillende landen van de Europese Unie misverstanden ontstaan door afwijkende facturen en factureringsregels, zijn binnen de EU afspraken gemaakt. Vanaf 1 januari 2013 gelden de nieuwe factureringsregels die ook in 2019 nog van toepassing zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volledige btw-facturen en vereenvoudigde btw-facturen.

Volledige btw-facturen

Op een volledige btw-factuur moeten de volgende elementen zijn opgenomen:
 • De factuurdatum
 • Een opeenvolgend factuurnummer. Opeenvolgend, zodat er duidelijkheid komt in de administratie van de ondernemer. Overigens is het toegestaan met meerdere verschillende reeksen te werken.
 • Btw-nummer van de leverancier of van degene die de dienst verricht heeft.
 • Bij een intracommunautaire levering (naar een ander land binnen de EU) of bij het toepassen van een verleggingsregeling moet ook het btw-nummer van de afnemer vermeld staan.
 • NAW-gegevens van de leverancier of van diegene die de dienst verricht heeft: naam, adres, woonplaats.
 • NAW-gegevens van de ontvanger van de goederen of diensten.
 • Duidelijke omschrijving van de geleverde diensten of goederen, alsmede een duidelijke vermelding van aantallen.
 • Datum van levering van de goederen, of van het verrichten van de dienst.
 • De maatstaf voor heffing voor elk tarief of elke vrijstelling en de eenheidsprijs van goederen of diensten exclusief de btw.
 • Eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet in de eenheidsprijs zijn inbegrepen.
 • De toegepaste btw-tarieven
 • Het te betalen btw-bedrag
 • Het te betalen bedrag
 • In geval van een vervoermiddel, de vermelding 'nieuw' of 'gebruikt'
 • Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de
 • Vermelding: 'Factuur uitgereikt door de afnemer'
 • (Indien van toepassing): Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering
 • Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding: 'btw verlegd'
 • (Indien van toepassing) de vermelding: 'Bijzondere regeling reisbureaus'
 • (Indien van toepassing) de vermelding:
  • Bijzondere regeling gebruikte goederen of
  • Bijzondere regeling kunstvoorwerpen of
  • Bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
 • Indien van toepassing: NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger

Nogal wat om aan te denken, dus.

Vereenvoudigde btw-factuur

Gelukkig kan soms volstaan worden met een vereenvoudigde factuur. De voorwaarde is wel, dat het factuurbedrag inclusief btw niet hoger mag zijn dan 100,-. Groot voordeel van de vereenvoudigde factuur is, dat er veel minder gegevens op hoeven te staan:
 • Factuurdatum
 • NAW-gegevens van de leverancier van de goederen of diensten
 • Aard van de geleverde goederen of diensten
 • Het te betalen btw-bedrag, of de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend
 • Het te betalen bedrag

Een vereenvoudigde factuur is niet toegestaan bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief en bij grensoverschrijdende afstandverkopen.

IBAN

De bankrekeningennummers die je op je factuur vermeldt kunnen door je klanten worden gebruikt als ze de openstaande rekening willen betalen. Dat bankrekeningnummer moet in de IBAN-notatie zijn. IBAN is eigenlijk hetzelfde rekeningnummer zoals we dat vroeger kenden, maar het wordt nu voorafgegaan door een serie letters en cijfers, waarmee de bank internationaal te duiden is.
© 2013 - 2024 Hansvg, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Voorbeeld van een factuur gemaakt in WordVoorbeeld van een factuur gemaakt in WordHeb je een eigen bedrijf, dan zijn facturen de basis voor je omzet en voor het berekenen van de BTW. Op basis van uw fac…
BTW-administratieBTW-administratieElke ondernemer is verplicht om BTW-administratie uit te voeren, dit in belang van de belastingdienst. Hierdoor kan veel…
Aangifte omzetbelastingAls ondernemer moet u regelmatig de aangifte omzetbelasting indienen. Misschien bent u net een onderneming begonnen en w…
Terugvragen van BTWTerugvragen van BTWEr zijn verschillende situaties waarbij u uw BTW kan terugvragen. Dat kan bijvoorbeeld in het geval dat een bedrijf een…

Energierekening omlaag brengenEnergierekening omlaag brengenHet maandelijkse voorschot aan de energiemaatschappij neemt een grote hap weg van het besteedbaar inkomen. Door te bespa…
Amper stookkosten, en toch de gehele winter lekker warmmijn kijk opAmper stookkosten, en toch de gehele winter lekker warmTijdens strenge vorst verbruikt de gemiddelde cv-ketel circa twee kubieke meter aardgas per uur, wat neerkomt op een bed…
Bronnen en referenties
 • Wikipedia: omzetbelasting
 • www.dezaak.nl
Hansvg (513 artikelen)
Laatste update: 26-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.