Het belang van contractuele aansprakelijkheid

Het belang van contractuele aansprakelijkheid Contracten worden afgesloten omdat daarmee tussen twee of meerdere partijen rechten, plichten en afspraken worden vastgelegd. Dat wat is afgesproken dient te worden nagekomen. Een contract wordt namelijk aangegaan in de verwachting dat men een dienst en wederdienst krijgt. Oftewel beide partijen dienen conform de afspraken te leveren. Indien dit niet wordt nagekomen dan is er sprake van contractuele aansprakelijkheid. Wat houdt dit concreet in en hoe kunnen problemen worden gecompenseerd?

Contractuele aansprakelijkheid


Contracten in vele vormen

Dagelijks gaat iedereen meerdere contracten aan, ook al staan we daar niet echt concreet bij stil. Een aankoop in de winkel vormt per gekocht artikel een contractuele verbintenis, waarbij betaald moet worden en de klant een kwalitatief product krijgt. Daarnaast zijn er contracten, welke concreet worden opgesteld om de onderlinge belangen te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het:
  • arbeidscontract: voor uitgevoerde taken bij een werkgever ontvangt de werknemer vergoedingen zoals loon, vakantierechten, secundaire arbeidsvoorwaarden enzovoorts;
  • samenlevingscontract en huwelijk: indien een duurzame samenwoning tot stand komt dienen daartoe de voorwaarden concreet te worden vastgelegd;
  • aankoop- en leveringscontracten;
  • hypotheekcontract en leningscontract: voor de aankoop en van woning gaat men meerdere contracten aan welke via de notaris worden bekrachtigd.
Vele soorten contracten hebben consequenties waaraan gehoor moeten worden gegeven.

Verplichting afspraken na te komen

Omdat twee partijen binnen de overeenkomst afspraken zijn aangegaan dienen die afspraken nagekomen te worden. Men verwacht dat er een goed, product of dienst wordt verkregen van een bepaalde kwaliteit, waarvoor de afnemer een bedrag betaalt. Deze verplicht wordt ook wel de aansprakelijkheid voor leverantie genoemd. Dit houdt in dat die verantwoordelijkheid geldt voor iedere partij die het heeft ondertekend. Normaal gaan we bij concrete afspraken ervan uit dat er wordt geleverd, echter er kunnen omstandigheden zijn waardoor tijdelijk of compleet niet wordt geleverd.

Verzuim levering

Het kan voorkomen dat ondanks de overeengekomen verplichtingen er door een partij (tijdelijk) niet wordt geleverd. Dat kan inhouden dat een dienst niet wordt aangeboden wegens invloeden van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen leveren van stroom door een defecte hoogspanningsmast. Dit wordt ook wel verzuim van levering genoemd. Het is aan de leverancier gelegen om dan zo snel als mogelijk de levering weer te herstarten. Dit kan ook van toepassing zijn bij de levering van producten. Door een voorval zijn de bestelde spullen niet tijdig aan huis afgeleverd. De leverancier dient dan altijd de voorwaarden van het contract alsnog uit te voeren. Indien de levering langdurig uitblijft kan door letselschade een claim worden ingediend.

Misbruik afspraken

Een andere vorm van het niet nakomen van de verplichting is door het doelbewust misbruiken van het contract. Een leverancier wist reeds van te voren dat er niet kan worden geleverd, maar is het contract wel aangegaan. Doel kan zijn om financieel daarvan te profiteren. Dit is duidelijk een vorm van misleiding, waarbij geen levering zal plaatsvinden. In dat geval valt alle schade te verhalen op de veroorzaker. Doe je zaken met een onderneming zorg er dan altijd voor dat het om een betrouwbare zaak gaat. Voorkom altijd het zaken doen met mensen die bij jou aan de deur komen, omdat het risico op bedrog veel te groot is. Jij moet selecteren met welk bedrijf je een contract aangaat zodat je zekerheid hebt.

Kwaliteitsproblemen

Indien een aankoop is gedaan waarbij beide partijen hebben geleverd dan is in principe aan alle voorwaarden voldaan. Indien echter blijkt dat het aangekochte object niet aan de verwachtingen voldoet - omdat er schade aan is of als het niet goed werkt – dan heeft de verkoper de contractuele aansprakelijkheid. Daartoe kan veelal binnen zeven dagen het goed retour worden gebracht zodat:
  • het geldbedrag wordt teruggegeven;
  • de leverancier een reparatie uitvoert om het goed op het juiste kwaliteitsniveau te krijgen. Let wel dat de kosten voor rekening van de leverancier komen;
  • er een vervangend goed wordt gegeven.
Let wel dat uit bovenstaande ook schade voor de gebruiker kan zijn ontstaan, omdat in principe afspraken binnen de overeenkomst niet compleet zijn nagekomen.

Waarom schriftelijke vastlegging?

Om een contract concreet aan te gaan hangt het van de invloed en de aanverwante risico’s af of je het mondeling doet of schriftelijk. Je dient altijd het risico te vermijden dat contractuele afspraken niet worden nagekomen. Het is praktisch altijd verstandig om een contract op te stellen, zodat beide partijen de voorwaarden weten. Bij vele contract soorten is het trouwens een verplichting om één en ander te concretiseren, maar bij sommige contracten heb je zelf keuzevrijheid. Denk aan het particulier uitlenen van geld. Lage bedragen vormen geen risico, echter bij grote leningen dient er zekerheid te zijn voor de geldverstrekker. Leg ook je belangen vast door je overeenkomst schriftelijk vast te leggen.

Verhalen schade bij contractuele aansprakelijkheid

Indien er sprake is van schade - door te late of geen levering of als het goed niet aan de kwaliteitseisen voldoet – dan kan het worden verhaald op de leverancier. Denk bijvoorbeeld aan het niet krijgen van stroom, waardoor de complete winkelvoorraad van een bedrijf is bedorven. Dergelijk indirect schade moet dan worden gecompenseerd. Laat je dan zo goed als mogelijk bijstaan door het juridisch loket van de gemeente of een juridisch specialist om je recht te halen.

Lees verder

© 2012 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Iemand aansprakelijk stellenIemand aansprakelijk stellenAls iemand ons schade heeft toegebracht, kunnen we hem aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen. Bij letselschade…
SchadevergoedingSchadevergoedingOngevallen en letsel behoren tot de dagelijkse praktijk van het leven. Slachtoffers van een dergelijke letselschade zaak…
Wanprestatie: garanderen en vrijtekenenIn contracten worden tegenwoordig vaak bedingen opgenomen die er voor kunnen zorgen dat bij foutieve nakoming van een ve…
Dieren en aansprakelijkheidDieren en aansprakelijkheidJe paard trapt iemand, je kat maakt krassen op een auto, je hond eet de schoenen van de buurman op. Allemaal zaken die v…

De restschuld problematiek bij gedwongen verkoopDe restschuld problematiek bij gedwongen verkoopWegens grote onzekerheden binnen de woningmarkt alsmede instabiele politiek kunnen woningprijzen geruime tijd dalen. Mee…
Waddenfonds: subsidiepot voor het waddengebiedWaddenfonds: subsidiepot voor het waddengebiedIn 2007 is het Waddenfonds opgericht om de Waddenzee duurzaam te beschermen, het natuurgebied te behouden en om te stimu…
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 05-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.