Iemand aansprakelijk stellen

Iemand aansprakelijk stellen Als iemand ons schade heeft toegebracht, kunnen we hem aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen. Bij letselschade heeft men ook recht op vergoeding van niet-materiële schade in de vorm van smartengeld.

Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid vloeit voort uit de wet (wettelijke aansprakelijkheid) of uit een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid). Bij wettelijke aansprakelijkheid maken we verschil tussen schuldaansprakelijkheid en risico-aansprakelijkheid.

Of er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid moet blijken uit ons recht. Daartoe behoren niet alleen wetteksten maar ook de jurisprudentie. Dat is de uitleg die rechters aan de wettekst geven ingeval van geschillen.

Wanneer is men aansprakelijk?

Aan de basis van ons aansprakelijkheidsrecht ligt artikel 162 uit Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Art. 6:162 BW). In dat artikel is bepaald wanneer iemand aansprakelijk is als gevolg van zijn handelen of nalaten (persoonlijke aansprakelijkheid).

Men is aansprakelijk voor zijn daden als aan 4 voorwaarden is voldaan:
  1. er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad;
  2. de onrechtmatige daad moet aan de dader kunnen worden toegerekend;
  3. er moet sprake zijn van schade;
  4. er moet een oorzakelijk verband bestaan: de schade moet het gevolg zijn van de daad.

De onrechtmatige daad

Een gedraging is onrechtmatig als die gedraging inbreuk maakt op een recht van een ander, dan wel in strijd is met een wettelijke verplichting of de maatschappelijke zorgvuldigheid. Anders geformuleerd: iets doen wat niet hoort of iets nalaten wat wél hoort wordt beschouwd als onrechtmatig. Een verkeersdeelnemer die zich niet houdt aan de voorgeschreven snelheid, handelt in strijd met een wettelijke plicht. Maar een omstander die toeziet hoe iemand verdrinkt zonder in actie te komen, pleegt ook een onrechtmatige daad.

Risico-aansprakelijkheid

Men kan ook aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtmatige daden van anderen én voor schade veroorzaakt door zaken. Dat noemt men risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid kan dus ook voortvloeien uit een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid. Zo kunnen ouders aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daden van hun kinderen en werkgevers voor de onrechtmatige gedragingen van hun ondergeschikten. De vraag of de ouder of werkgever in een concrete situatie zélf schuld draagt, is in dit verband niet relevant.

Schadevergoeding bij letselschade

In artikel 6:107 BW regelt de omvang van de schadevergoeding bij letselschade. De benadeelde heeft recht op vergoeding van zijn vermogensschade en andere nadelen. Tot vermogensschade worden onder meer gerekend:
  • medische kosten;
  • kosten van blijvende invaliditeit;
  • verlies van arbeidsvermogen;
  • kosten voor huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Naast het recht op vergoeding van vermogensschade kan een benadeelde ook recht doen gelden op smartengeld. Smartengeld is bedoeld als een vergoeding voor geleden schade niet zijnde vermogensschade (de zogenaamde niet-materiële schade) en bovendien is het een vorm van genoegdoening. Het slachtoffer heeft op die manier de genoegdoening dat er voor de dader ten minste een financieel nadeel aan verbonden is.

Hoewel aan het slachtoffer bij lichamelijk letsel smartengeld toekomt wijzen praktijkervaringen uit dat de hoogte van een smartengelduitkering voor een benadeelde vaak moeilijk is in te schatten, en niet alleen voor de benadeelde.

Gefinancierde rechtshulp

Wie zijn recht wil halen op een aansprakelijke tegenpartij moet zich daarvoor vaak juridische laten bijstaan door een advocaat. Vóór het zover is, kan men uiteraard eerst gratis uitgebreid advies vragen bij het Juridisch Loket (0900-8020). Een dergelijk advies kost u niets, maar begint u daarna een juridische procedure, dan kan dat aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Een advocaat vraagt immers tegenwoordig al gauw een uurtarief van 200,= . Mensen met een laag inkomen kunnen eventueel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de proceskosten via de gefinancierde rechtshulp.
© 2010 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aansprakelijkheid voor kinderenAansprakelijkheid voor kinderenWanneer een kind van vier schade toebrengt aan een derde, is het logisch om te zeggen dat het kind hiervoor zelf niet aa…
De zorgplicht van de werkgeverDe zorgplicht van de werkgeverEen werkgever heeft een zorgplicht. Die zorgplicht heeft als consequentie dat de werkgever bij een bedrijfsongeval aansp…
Wat is letselschade?Wat is letselschade?We horen regelmatig de term letselschade? Maar wat is letselschade nou eigenlijk? Veel mensen weten het wel ongeveer, ma…
Aansprakelijkheidsrecht: beschouwing op onrechtmatig gedragAansprakelijkheidsrecht: beschouwing op onrechtmatig gedragHet aansprakelijkheidsrecht beheerst een groot deel van ons Nederlands Privaatrecht. We kennen verschillende vormen van…

Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt niet allesAansprakelijkheidsverzekering vergoedt niet allesEen aansprakelijkheidsverzekering vergoedt niet alles terwijl mensen daar wel van uitgaan. Overigens is een aansprakelij…
Woekerpolis en woekerpensioenWoekerpolis en woekerpensioenBijna iedereen heeft wel een woekerpensioen in huis. Een woekerpolis, levensverzekering met hypotheek en woekerpensioen…
Bronnen en referenties
Reactie

F. Lassche, 18-10-2011
Wie moet ik aansprakelijk stellen bij schade. De opdrachtgever welke een opdracht heeft uitbesteed aan een derde partij, of de partij welke de schade heeft aangebracht? Waarom en hoe is dit wettelijke geregeld. Reactie infoteur, 18-10-2011
Naar mijn mening is de opdrachtgever als "hoofdaannemer" aansprakelijk voor alle door hem ingeschakelde derden. Begaat die derde een fout, dan kan de opdrachtgever/hoofdaannemer op zijn beurt de betrokken derde aansprakelijk stellen.

Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 06-06-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.