Artikelen 681 - 690 in de rubriek Beleggen

Beleggen (Financieel)

Het effectenbedrijf

Het effectenbedrijf

Wat zijn effecten? Voorwaarden: * er moet sprake zijn van een belegging * er moet sprake zijn van verhandelbaarheid * de belegging moet deel uit maken van een specifieke categorie Alleen waar de 3 ond… Senger, 15-05-2007
De vermogensmarkt

De vermogensmarkt

Vermogensmarkt: markt waar vraag en aanbod van geld bij elkaar komen. De overschothuishoudingen dragen hun besparingen over aan de tekorthuishoudingen. Zij verlangen een beloning, bijv. rente, en ook… Senger, 15-05-2007
Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen

Wat zijn voor- en nadelen van collectief beleggen (ofwel beleggen via beleggingsfondsen). We zetten ze voor u op een rij. Daarbij geven we ook een overzicht van de verschillende soorten fondsen en keu… Senger, 14-05-2007
Beleggen in onroerend goed

Beleggen in onroerend goed

Met Onroerend Goed (OG) wordt een beleggingsportefeuille efficiënter. We zetten de relatie met andere beleggingscategorieën op een rij en vertellen waar je op moet letten als je wilt beleggen in Onroe… Senger, 14-05-2007
Selectie van een obligatie

Selectie van een obligatie

Het risico bij obligaties bestaat met name uit renterisico: de belegger moet bij zijn te volgen strategie bepalen of hij handelt op rentevisie (actief) of niet (passief). Senger, 14-05-2007
Selectie van een aandeel

Selectie van een aandeel

Om een aandeel fundamenteel te analyseren of te waarderen en te komen tot de juiste strategie, zijn er diverse grootheden die op een rij gezet kunnen worden. Senger, 14-05-2007
De statistische kant van beleggen: rendement en risico

De statistische kant van beleggen: rendement en risico

Assetallocatie (invulling van de portefeuille) heeft alles te maken met rendementen en risico's. Aan de hand van het risicotolerantiemodel kunnen producten worden vergeleken. Senger, 02-05-2007
Converteerbare obligaties (convertibles)

Converteerbare obligaties (convertibles)

Convertibles zijn obligaties met daaraan toegevoegd een optie-element OF obligaties met een langlopende call-optie of call warrant. Senger, 02-05-2007
Structured products

Structured products

Hier volgt een overzicht en uitleg van zogeheten "structured products", samengesteld uit de standaardproducten. Senger, 02-05-2007
Vermogensstructurering en rebalancing

Vermogensstructurering en rebalancing

Vermogensstructurering (of strategische assetallocatie) = vermogen spreiden in een bepaalde verhouding over liquiditeiten, obligaties, aandelen en vastgoed. Rebalancing = het herverdelen van het vermo… Senger, 02-05-2007