Hebben de kinderen recht op hun deel van de erfenis?

Bij overlijden gaan de eigendommen en de schulden nagelaten worden via het wettelijk erfrecht, of op basis van een testament. Als enige erfgenamen hebben de kinderen wettelijk recht op een deel, ook in het geval er een testament is gemaakt. In de meeste gevallen komt de nalatenschap terecht bij de overgebleven partner en de kinderen van de overledene. Op deze manier is het ook in het wettelijk erfrecht vastgelegd. Door een testament op te maken kunt u afwijken van de wettelijke regeling. Het is echter niet mogelijk om kinderen volledig te onterven. Het is wel mogelijk om de kinderen of één van de kinderen een kleiner deel van de erfenis na te laten. De kinderen hebben in ieder geval recht op de helft van de nalatenschap waar ze op basis van het wettelijke erfrecht recht op zouden hebben (=legitieme portie).

Kunnen de kinderen geld eisen van de overgebleven partner?

In het verleden was het mogelijk dat de kinderen hun deel van de erfenis gingen opeisen bij de langstlevende partner. Door het maken van een testament was dit recht bij de kinderen weg te nemen. Tegenwoordig is het wettelijk geregeld dat de langstlevende ouder de beschikking houdt over de volledige nalatenschap. De kinderen krijgen een vordering op de achterblijvende partner. De kinderen hebben echter geen zekerheid dat hun tegoed er nog is op het moment dat de overgebleven partner komt te overlijden. Het is dus een voorwaardelijke vordering.

Hoe groot wordt de vordering op de langstlevende?

Wettelijk ligt de verdeling vast. In een testament kan er binnen bepaalde kaders afgeweken worden van de wettelijke verdeling. Uitgaande van de wettelijke verdeling, komt de nalatenschap toe aan de partner en de kinderen in gelijke delen. Het deel van de kinderen verblijft bij de langstlevende partner. Hun vordering is gelijk aan het bedrag dat ze ontvangen hebben volgens de nalatenschap van de overleden ouder. Over dit deel hoeft in de toekomst ook geen erfbelasting meer voldaan worden, dit heeft de langstlevende partner namelijk al betaald.

In het geval de overledene geen partner of kinderen heeft, gaan de ouders en broers en zussen de erfenis ontvangen.

Voorbeeld

Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben twee kinderen. Man komt te overlijden en op dat moment bezit de man uitsluitend een huis met een waarde van 300.000 zonder een hypotheek. Omdat de man in gemeenschap van goederen gehuwd was, heeft de vrouw recht op de helft van de bezittingen. De andere helft valt in de nalatenschap van de man. De nalatenschap van 150.000, zal verdeeld gaan worden over de erfgenamen. De vrouw krijgt 50.000 en de kinderen krijgen ook ieder 50.000. De vrouw houdt echter de beschikking over het erfdeel van de kinderen. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende.

Wat gebeurt er bij overlijden van de langstlevende?

De kinderen kunnen hun vordering die ze nog hadden eerst verrekenen met de waarde van de nalatenschap. Over dit deel van de erfenis heeft de langstlevende al afgerekend bij overlijden van de eerst overledene partner. Over het resterend deel moeten de kinderen vervolgens nog erfbelasting gaan betalen. De kinderen hebben ieder recht op de helft van de nalatenschap van de langstlevende.
© 2012 - 2024 Esmee, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verdeling erfenis zonder testamentVerdeling erfenis zonder testamentDe verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfeni…
Wat is een uitsluitingsclausule?Met een uitsluitingsclausule kan voorkomen worden dat een deel van de erfenis verdwijnt naar de ex-partner van de rechth…
Langstlevende mag erfdeel van kinderen opmakenIn het verleden hadden kinderen de mogelijkheid om bij de langstlevende ouder hun kindsdeel op te eisen. Sinds 2003 geni…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…

Erfenis van een oom of tante wordt zwaar belastEen erfenis ontvangen van een oom of tante zal zwaar belast worden vanuit de successiewet. Daarnaast geldt er slechts ee…
Provinciale opcentenIedere bezitter van een auto of motor is verplicht tot het betalen van motorrijtuigenbelasting. Dit betaal je aan het Ri…
Esmee (672 artikelen)
Gepubliceerd: 10-04-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.