Wat is een uitsluitingsclausule?

Met een uitsluitingsclausule kan voorkomen worden dat een deel van de erfenis verdwijnt naar de ex-partner van de rechthebbende van een erfenis. Door een testament op te maken met een uitsluitingsclausule, kunnen problemen voorkomen worden bij een echtscheiding van de erfgenamen. Bij het overlijden van één van de ouders is het sinds 1 januari 2003 wettelijk geregeld dat de volledige nalatenschap naar de langstlevende partner gaat. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder, maar kunnen het niet opeisen. Op het moment dat de langstlevende ouder komt te overlijden, verkrijgen de kinderen de nalatenschap. In het geval er geen uitsluitingsclausule is opgenomen in het testament van de ouders, kunnen er onwenselijke situaties ontstaan.

Wat is een uitluitingsclausule?

In een testament kan een uitsluitingsclausule worden opgenomen, om te voorkomen dat de erfenis in de gemeenschap van goederen gaat vallen. De clausule zorgt ervoor dat de erfenis niet gedeeltelijk verdwijnt na een echtscheiding. De erfenis vormt als het ware een privé vermogen buiten de gemeenschap van goederen om. Ook bij een schenking kan het verstandig zijn om een dergelijke clausule op te nemen.

Bij echtscheiding gaat een deel van de erfenis naar de ex-partner

Na overlijden van de ouders gaat de nalatenschap naar de kinderen. Indien deze getrouwd zijn, valt de nalatenschap in de meeste gevallen in de gemeenschap van goederen. De meeste gehuwden zijn namelijk getrouwd in gemeenschap van goederen, en de bezittingen van de één zijn dus ook bezittingen van de ander. In het geval de partners gaan scheiden, heeft de ex-partner recht op de helft van het vermogen. De nalatenschap maakt hier een onderdeel van uit, dus moet deze ook verdeeld worden.

Bij echtscheiding erfdeel opeisen

Bij een echtscheiding kan er een onwenselijke situatie ontstaan in het geval één van de ouders van de partners is overleden. Het kind van de overleden ouder, heeft een vordering op de langstlevende ouder ter hoogte van het erfdeel. Deze kan niet worden opgevorderd van de ouder, maar maakt wel onderdeel uit van het vermogen. Het erfdeel zal echter wel betrokken kunnen worden in de verdeling van de boedel bij de echtscheiding.

Oude uitsluitingsclausule

In oude testamenten kunnen er ook uitsluitingsclausules voorkomen die nog een stapje verder gaan. Daarin is vastgelegd dat het bedrag uit de erfenis volledig privébezit blijft van de partner die het bedrag geërfd heeft. Dit kan tot gevolg hebben dat zelfs in het geval de ontvanger van de erfenis komt te overlijden, de overgebleven partner het in het verleden geërfde kapitaal niet zonder meer toebedeeld krijgt. Dit bedrag of deze vordering valt namelijk niet binnen het gezamenlijke vermogen van de gemeenschap van goederen.

Wel of geen testament laten opmaken?

U kunt zaken vastleggen in een testament. Indien na het overlijden blijkt dat er geen testament is opgemaakt, zal de wettelijke regeling gelden. In bepaalde situaties kan dit verkeerd uitpakken. Kortom, het is altijd verstandig om informatie in te winnen bij een notaris over uw situatie. De kans is namelijk groot dat u de wettelijke regeling niet op alle vlakken wenselijk vindt.
© 2011 - 2020 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schoonzoon of schoondochter recht op deel erfenis?Ouders hebben de geruststellende gedachte dat hun bezittingen nu hun dood over gaan op de kinderen. Op het moment dat de…
Erfenis regelen, regel uw testamentErfenis regelen, regel uw testamentZonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld. Met testament regelt u de verdeling van uw erfenis en wi…
Anti-schoonzoon clausule: schoonkind uitsluiten van erfenisAnti-schoonzoon clausule: schoonkind uitsluiten van erfenisHet klinkt als in een slechte film: de anti-schoonzoon clausule, maar hij bestaat echt. Het is een bepaling die er voor…
Niet alles valt onder gemeenschap van goederenNiet alles valt onder gemeenschap van goederenEen huwelijk wordt gesloten in gemeenschap van goederen, tenzij de partners voor het sluiten van het huwelijk, huwelijks…

Import en export zijn voor Portugal belangrijkImport en export zijn voor Portugal belangrijkPortugal is een land dat vanaf 2006 in een recessie leefde. Het had een begrotingstekort die men probeerde terug te drin…
Tweedehands kleding, waarom niet?Tweedehands kleding, waarom niet?In deze tijd moeten steeds meer mensen gaan bezuinigen. Steeds meer mensen hebben minder geld om aan leuke dingen te bes…
Bronnen en referenties
  • http://www.lindenotarissen.nl/familie/uitsluitingsclausule.php

Reageer op het artikel "Wat is een uitsluitingsclausule?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

A. Wolf, 22-04-2015 12:37 #1
Die alom geprezen partner-uitsluiting geeft een erflater geen enkele zekerheid, dat zijn zuur verdiende centen niet terecht komen bij de partners van zijn kind-erfgenamen. Die centen kunnen zelfs heel eenvoudig terecht komen bij tweede partners van die kind-erfgenamen, ook al hebben zij samen geen kinderen gekregen en zelfs bij de kinderen van die tweede partners.
Daarom is er maar één goede oplossing, namelijk een twee of meertrapsmaking.

Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 13-10-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!