Erfenis van een oom of tante wordt zwaar belast

Een erfenis ontvangen van een oom of tante zal zwaar belast worden vanuit de successiewet. Daarnaast geldt er slechts een lage vrijstelling. Op basis van een testament of door het wettelijk erfrecht, kunt u een erfenis van een oom of tante krijgen. In een testament zou u benoemd kunnen zijn als een erfgenaam, maar u kunt ook behoren tot de wettelijke erfgenamen van de overleden oom of tante. Dit kan het geval zijn als de overledene geen partner en kinderen had. De nalatenschap gaat vervolgens naar de ouders en broers en zussen van de overledene. Door vooroverlijden van deze personen, gaat de erfenis vervolgens naar het nageslacht van de erfgenamen. Op deze manier kan het bij u terecht komen.

Is er een vrijstelling van toepassing bij een nalatenschap van een oom of tante?

Ja, voor iedere verkrijging waarop de successiewet van toepassing is, geldt in ieder geval een vrijstelling van 2.012. Dit is slechts een kleine vrijstelling als u deze vergelijkt met de vrijstelling waar kinderen en de partner van de overledene recht op hebben. Het resterende bedrag moet erfbelasting over voldaan worden.

Hoeveel belasting moet er voldaan worden over een erfenis van een oom of tante?

Van de verkrijging moet u eerst de hierboven genoemde vrijstelling aftrekken. Over het resterende bedrag moet u 30 of 40 procent erfbelasting betalen. Het laagste tarief heeft betrekking op een verkrijging tot maximaal 115.708. Over het resterende bedrag bedraagt de belastingheffing 40 procent.

Voorbeeld

Een verkrijging van 200.000. In de belastingheffing wordt betrokken: 200.000 - 2.012 = 197.988.
Belasting over eerste schijf : 115.708 x 30 procent = 34.712,40
Belasting over tweede schijf: ( 200.000 - 115.708) x 40 procent = 33.716,80
Totaal verschuldigd: 68.429,20 (afgerond 68.429).

Verkrijgingen van ouders naar kinderen minder zwaar belast

Uitgaande van bovenstaande bedragen, zou de heffing veel lager uitkomen als de verkrijging afkomstig zou zijn van een ouder in plaats van een oom of tante. Ten eerste zou de verkrijging hoger zijn, namelijk 19.114. Daarnaast zou het belastingtarief ook lager uitvallen, namelijk 10 tot 20 procent over de verkrijging minus de vrijstelling.

Laat de oom of tante vermogen na of juist schulden?

Een erfenis verkrijgen hoeft niet altijd te betekenen dat u er beter van gaat worden. De nalatenschap kan ook voornamelijk bestaan uit schulden in plaats van bezittingen. Het probleem is vaak dat het niet vooraf bekend is waar de nalatenschap uit bestaat. U doet er verstandig aan een erfenis niet zondermeer te aanvaarden, zonder te weten wat erin zit. In het geval er meer schulden dan bezittingen in de nalatenschap zitten, kunnen de schuldeisers vervolgens bij u aankloppen om de schulden vereffend te krijgen.

U kunt een dergelijke situatie vermijden door de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat wil zeggen dat u uitsluitend de erfenis accepteert als de waarde hoger is dan de schulden. Hierover moet u zich goed laten informeren door een notaris. Indien u al zaken hebt weggenomen uit de betreffende nalatenschap, kunt u vervolgens niet meer beneficiair aanvaarden. U hebt namelijk al een handeling verricht die erop duidt dat u de erfenis gaat aanvaarden.
© 2012 - 2020 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?Het kan onverstandig zijn om een nalatenschap zuiver te aanvaarden. Indien er meer schulden dan bezittingen in het nalat…
Beneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenBeneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenEen erfgenaam kan naast bezittingen ook schulden erven. De schuldeisers kunnen zich vervolgens gaan melden bij de erfgen…
Kunt u schulden erven?Een erfenis ontvangen kan u ook schulden opleveren. In de nalatenschap kunnen namelijk schulden en bezittingen zitten.
Zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?Zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?Over het algemeen worden erfenissen zuiver aanvaard. Bij twijfel over de gevolgen van het zuiver aanvaarden, kunt u een…

Tweetrapstestament uitgewerkt in een voorbeeldTweetrapstestament uitgewerkt in een voorbeeldMet de tweetrapstestament kunt u na overlijden van uw partner geld besparen aan erfbelasting, maar het testament heeft o…
Hebben de kinderen recht op hun deel van de erfenis?Bij overlijden gaan de eigendommen en de schulden nagelaten worden via het wettelijk erfrecht, of op basis van een testa…
Bronnen en referenties
  • Successiewet

Reageer op het artikel "Erfenis van een oom of tante wordt zwaar belast"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Gerda, 11-03-2018 18:10 #3
Ik erf 50,000 euro van een suikeroom. Ik heb een invaliditeit van 66+. Hoeveel succesierechten moet ik daarop betalen?
Hoeveel % moet een persoon met een invaliditeit van 66+ betalen bij het erven van een suiker oom?

Ruddy Roose, 18-01-2016 10:52 #2
Ik heb jullie artikel met veel aandacht gelezen. Wij (nichten en neven) zijn bijna zeker dat ons tante geen testament heeft. Hierbij wil ik enkele vragen stellen.
Tante is reeds vele jaren weduwe. Zijn de schoolzussen (die nog leven) evengoed erfgenaam als haar eigen zus?
Een neef, werd opgevoed door nonkel(+) en tante. Haar regelde haar zaken. Is familie langs nonkels kant. Is dus geen rechtstreekse familie van tante. Is hij ook even goed erfgenaam als de neven en nichten die rechtstreeks familie zijn aan tante?
Stel dat die neef (opgevoed door tante) geen erfgenaam is. Dat hij reeds meerdere stukken uit het huis van tante heeft ontvreemd. Hoe kunnen wij daarop reageren?

J. Ijpelaar, 20-08-2014 13:36 #1
Beste Mensen, iedere vrijstelling van een erfrecht bedraagt 2012,00. e. Zijn deze ook in het jaar 2014 nog geldig?
Zelf heb ik van mijn Tante 450.00 e. via haar testament gekregen, legaat vrij van rechten en de rest van haar erfenis is naar haar zussen e.d. gegaan. Zo heeft ook mijn overleden Moeder 9000.00 e. ontvangen en wordt gedeeld door 3 kinderen. Dus voor mijn kwam het uit op 3111,98. Wordt hier dan 3111,98 - 2012,00 = 999.00 e. succesiewet van betaald?
In afwachting op Uw antwoord, verblijf Ik, m.vr.gr., J.IJpelaar

Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 12-04-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 3
Schrijf mee!