InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Bij leven schenken, verlaagt de erfbelasting

Bij leven schenken, verlaagt de erfbelasting

De belastingheffing over schenkingen is gelijk aan de heffing over erfenissen na overlijden. Toch kan het belastingheffing besparen door bij leven te schenken. De belastingheffing over schenkingen en nalatenschappen zijn beide vastgelegd in de Successiewet. Er zitten wel verschillen in de hoogte van de vrijstelling. De heffing over een erfenis kan verlaagd worden door jaarlijks een schenking te verrichten binnen de vrijstelling. Op deze manier kan systematisch een belastingvrij vermogen worden overgedragen naar bijvoorbeeld de kinderen.

Wat is een schenking?

Het begrip schenking kan worden gedefinieerd als een overeenkomst om niet (zonder tegenprestatie), of handeling, die er toe strekt dat de schenker ten koste van zijn eigen vermogen, de begiftigde (ontvanger van de schenking of gift) verrijkt uit vrijgevigheid.

Vrijstelling schenking

Jaarlijks mogen de ouders een schenking verrichten aan de kinderen tot maximaal 5.030 (2012). Eenmalig mag aan het kind een hoger bedrag worden geschonken tot maximaal 24.144. Voorwaarde hiervoor is dat het kind een leeftijd heeft tussen de 18 en 35 jaar. Indien de schenking aangewend gaat worden voor aankopen, verbeteren, onderhouden of aflossen van de eigen woning van het kind, geldt er een verhoogde eenmalige vrijstelling, namelijk : 50.300. De verhoogde vrijstelling kan ook gelden voor de financiering van een studie of opleiding voor een beroep. Eén van de voorwaarden is wel dat de schenking notarieel vastgelegd gaat worden.

Voor overige verkrijgers, geldt er een vrijstelling van 2.012 (waaronder kleinkinderen). Bedragen die geschonken worden aan Algemeen net beogende instellingen of Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) zijn volledig vrijgesteld.

Vrijstelling erfrecht

In het kader van de strekking van dit artikel, beperken wij ons tot de vrijstellingen die gelden voor de kinderen en kleinkinderen. Voor de kinderen geldt een vrijstelling binnen het erfrecht van 19.114 (2012). Voor kleinkinderen geldt dezelfde vrijstelling, maar de heffing binnen de Successiewet is wel hoger voor kleinkinderen.

Heffing schenkbelasting, heffing erfbelasting

Zoals eerder aangegeven zijn de tarieven gelijk. Kinderen moeten aan belasting betalen: 10 procent over het deel van de schenking of erfenis tot 118.708 (eerst vrijstelling verrekenen). Over het meerdere moet 20 procent betaald worden. De heffing voor schenkingen en erfenissen die ten goede komen aan de kleinkinderen, bedraagt over het eerste deel tot 118.708: 18 procent. Over het meerdere bedraagt de heffing 36 procent.

Hoe kan er bespaard worden op de erfbelasting?

Door jaarlijks de schenkingsvrijstelling te gebruiken, kan de belastingdruk verlaagd worden aangaande de erfbelasting. Jaarlijks kan er aan de kinderen een bedrag geschonken worden van 5.030 en aan kleinkinderen 2.012. Door dit jaren achtereen te blijven doen, kan er flink bespaard worden op de uiteindelijke belastingheffing.

Schenkingen binnen 180 dagen voorafgaand aan het overlijden

Om te voorkomen dat erflaters vlak voor het overlijden nog vermogen gaat overdragen aan de nabestaanden, is in de Successiewet opgenomen dat schenkingen binnen 180 dagen voor het overlijden, kunnen worden betrokken in het bepalen van de erfbelasting na overlijden. Het heeft dus geen zin om kort voor het overlijden nog te proberen om kapitaal te schenken aan de nabestaanden om de heffing te voorkomen of verlagen.
© 2011 - 2020 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zelf hoogte belastingheffing over schenking berekenenBedragen die u schenkt aan derden, kunnen belast worden met schenkbelasting. De bedragen boven de vrijstellingen worden…
Voorkom schenken aan de BelastingdienstVoor mensen die niet beschikken over grote vermogens, is het vaak niet nodig om belasting te betalen over schenkingen en…
De schenkbelastingDe schenkbelastingAls u een schenking krijgt bent u in veel gevallen belastingplichtig. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van de h…
Schenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2015 wordt duurder, er moet meer schenkbelasting worden betaald en bepaalde vrijstellingen uit 2014 ver…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Bronnen en referenties
  • Successiewet

Reageer op het artikel "Bij leven schenken, verlaagt de erfbelasting"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

J. Steenbakkers, 26-10-2016 08:55 #2
Is het mogelijk jaarlijks op papier 5000,00 te schenken aan je kinderen en die pas vrij te laten komen na het overlijden van beide ouders, om zo minder erfbelasting te moeten betalen?

Anton, 13-11-2014 18:20 #1
Als het financieel mogelijkheid is wil ik elk jaar 1000 schenken aan mijn kinderen, in het verleden heb ik dat ook al eens gedaan.
Dit als een leuk extraatje voor hen. Maar kun je ook dit soort bedragen schenken om in de toekomst erfrente voor hen te besparen?.
Als dat kan, volstaat het dan om een eigen administratie bij te houden (afschriften van overboeking van mij naar de kinderen) of moet het formeel via de notaris?

Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 13-12-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!