Erfbelasting: alles over belastingvrij schenken en erven

Erfbelasting: alles over belastingvrij schenken en erven Uw wilt dat uw kinderen erven wanneer u overlijdt, maar ook dat ze zo min mogelijk erfbelasting betalen. Belastingvrij schenken is een mogelijkheid om minder erfbelasting te betalen. Voordat u naar de notaris gaat wilt u eerst een en ander weten over belastingvrij schenken en erven. Belastingvrij schenken kan ook door grootouders gedaan worden. Wat gebeurt er met uw nalatenschap als er geen testament is en hoe voorkomt u dat partners van uw kinderen erven? Belastingvrij schenken van je eigen huis, bankrekening of andere waardevolle dingen wil je goed geregeld hebben als je komt te overlijden. Dat erfgenamen dan minder belasting betalen over hun erfenis, is dan eveneens een wens. Voordat u naar een notaris gaat om een en ander te regelen inzake schenken en erven, wilt u eerst de ins en outs weten over belastingvrij schenken en erven zodat u bij het bezoek aan de notaris goed voorbereid bent.

Zo min mogelijk erfbelasting betalen

Schenk- en erfbelasting wordt door de ontvanger betaald tenzij de schenker aangeeft dat het bedrag vrij van schenking is.
U wilt na uw overlijden dat uw kinderen erven, maar zo min mogelijk erfbelasting betalen. De vriijstelling erfbelasting ligt rond de 20.000 euro. Is de erfenis groter, dan zal over het bedrag dat de vrijstelling overschrijdt, erfbelasting betaald moeten worden. Dit is 10% over 118.000 euro en dan wordt het 20%. Om erfbelasting te besparen kunt u, terwijl u nog leeft, geld aan uw kinderen schenken. U mag 5000 euro per jaar belastingvrij schenken. Schenkt u meer dan 5000 euro dan betaalt uw kind tot 118.000 euro 10% schenkbelasting en daarboven 20%.

Eenmalig 24.000 euro of 50.000 euro belastingvrij schenken

U kunt echter eenmaling 24.000 of 50.000 belastingvrij schenken, als uw kinderen boven de 18 jaar zijn en onder de 35 jaar. Wanneer u 50.000 euro belastingvrij wilt schenken is de voorwaarde dat uw kind dit bedrag gebruikt voor de koop van een eigen huis of om studie te betalen. De kosten van de studie moeten dan wel hoger dan 20.000 euro zijn. In de notariële akte moet het vermeld worden als het bedrag wordt gebruikt voor de koop van een huis.

Als grootouder belastingvrij schenken aan kleinkinderen

Grootouders mogen belastingvrij schenken aan kleinkinderen, per jaar niet meer dan zo'n 2000 euro. Ook voor grootouders geldt dat zij eenmalig 24.000 euro of 50.000 euro mogen schenken onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld staan. In de notariële akte kunt u op laten nemen waarvoor de schenking gebruikt moet worden. U kunt uzelf beheerder van het bedrag maken of een derde aanstellen die gemachtigd is. (Klein)Kinderen kunnen dan niet zonder toestemming van de beheerder geld uit de schenking gebruiken en het bewind kan voor zowel bepaalde tijd als onbepaalde tijd zijn.

Overheid heeft erfbelasting veranderd

Is het noodzakelijk dat u uw testament nu veranderd? Niet alleen wet- en regelgeving verandert regelmatig, ook uw privé-omstandigheden veranderen. Daarom is het raadzaam om uw testament eens in de zoveel tijd te controleren. Een testament is soms aan verandering toe, door familiezaken als huwelijk, echtscheiding, geboorte, overlijden van een partner, koop van onroerend goed of verkoop/start van een bedrijf. Een bezoek aan de notaris is handig als er rentebepalingen in het testament staan en ook bent u weer up to date betreffende constructies ter besparing van erfbelasting.

Verdeling erfenis na overlijden partner, geen testament

De erfenis wordt, als er geen testament is, na overlijden van partner op een bepaalde manier verdeeld. Verdeling van erfenis vindt plaats volgens wettelijke regels. Zowel de kinderen van de overledene als de langstlevende partner hebben recht op een gelijk deel. De langstlevende ouder/partner erft alle goederen uit de erfenis. De kinderen ontvangen een rentedragende, niet-opeisbare vordering op de langstlevende. Opeisbaar is deze vordering op overlijden langstlevende ouder, bij faillissement of Wet Schuldsanering. Je kinderen, ouders en andere bloedverwanten erven alles wanneer er geen huwelijk/geregistreerd partnerschap is en geen testament.

Hoe voorkomt u dat partners van uw kinderen erven?

Een testament met een uitsluitingsclausule voorkomt dat de partners van uw kinderen een gedeelte van de erfenis krijgen. Indien een kind komt te overlijden nadat ze van u geërfd hebben is het echter niet helemaal uitgesloten dat de erfenis overgaat op partner van het kind. De erfenis die uw kind geërfd heeft, is dan deel geworden van de nalatenschap van het kind. Partner is vaak mede-erfgenaam dus komt het vermogen dat u had uitgesloten toch bij de partner terecht. De uitsluitingsclausule in het testament moet dan de soepele variant zijn: die bepaalt dat de uitsluiting alleen geldt bij een echtscheiding. Wanneer u zelf gescheiden bent en kinderen heeft, laat u een uitsluitingsclausule in het testament zetten die de expartner uitsluit van 'ouderlijk vruchtgenot.'
Dit, omdat de opbrengsten van het vermogen van minderjarige kinderen wettelijk de langstlevende ouder toebehoren.

Wanneer wordt er erfbelasting betaald?

De belastingvrijstelling wordt hoger naarmate iemand nauwer verwant is aan de overledene. Van een buurvrouw erft men minder dan van een partner. Men betaalt geen erfbelasting zolang het bedrag dat geërfd is niet boven de vrijstelling uitkomt.
© 2011 - 2024 Ssandra3108, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successi…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Ho…
Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2023 en 2024 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successi…

Bij leven schenken, verlaagt de erfbelastingDe belastingheffing over schenkingen is gelijk aan de heffing over erfenissen na overlijden. Toch kan het belastingheffi…
Hypotheekaflossing fiscaal aftrekbaar makenHypotheekaflossing fiscaal aftrekbaar makenDe hypotheekschuld bedraagt circa 702 miljard euro in ons land (1 januari 2019), maar die zou door het fiscaal aftrekbaa…
Bronnen en referenties
  • www.belastingdienst.nl
  • www.spaarbaak.nl
Ssandra3108 (253 artikelen)
Gepubliceerd: 12-12-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.