Revisierente – voorwaarden en hoogte

Revisierente – voorwaarden en hoogte De revisierente van de Belastingdienst kan de afkoop van een lijfrenteverzekering, stamrecht of pensioenrecht een stuk duurder maken. Wie in 2023 of 2024 contant geld ineens wil opnemen en daarvoor zijn lijfrenteverzekering wil afkopen in plaats te kiezen voor een jaarlijkse betaling, kiest voor afkoop of vervreemding van lijfrente. Maak gebruik van de tegenbewijsregeling, dan is de afkoop van de polissen een stuk goedkoper. In het slechtste geval houdt u bij een positieve dagwaarde maar 28% over het bedrag van afkoop. Let op de regeling afkoop kleine lijfrenten.

Wat is revisierente, wat is de hoogte?

Revisierente is een heffing van de Belastingdienst van 20%. Deze heffing wordt berekend over de waarde in het economische verkeer van uw lijfrentepolis zodra u de lijfrenteverzekering afkoopt of het tegoed van een lijfrentespaarrekening opneemt. De economische waarde is inclusief de opgebouwde rente of beleggingsresultaten. De revisierente moet het rentenadeel van de Belastingdienst compenseren dat door uw fiscale aftrek is ontstaan. De revisierente is een soort van boete en sanctie die in 2001 werd ingevoerd en nog steeds geldt. U betaalt niet alleen bij afkoop van uw lijfrente revisierente maar ook bij de voortijdige:
 • Afkoopsom van een stamrecht na ontslag tot 2014. Vanaf 2014 is een vrije afkoop toegestaan;
 • Afkoopsom van een pensioenrecht;
 • Bij vervreemding van een lijfrenteverzekering, stamrecht of het pensioenrecht door het aan een ander te schenken, te verkopen of verpanden.

De Belastingdienst vindt dat u zich dan niet aan de fiscale regels hebt gehouden en daardoor ten onrechte voordelen hebt gehad van de fiscale aftrek van de premies of stortingen.

Welke lijfrente, welke voorwaarden gelden, wat is uw recht?

Het gaat om de polissen van na 15 oktober 1990, waarvoor u bovendien na 1991 nog premies hebt betaald. Hebt u een polis van na 15 oktober 1990 waarvoor u na 1991 geen premie meer hebt betaald, dan bent u ook geen revisierente verschuldigd. Uitgesloten van revisierente zijn ook de gevallen waarbij u de volledige waarde van een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening in 1 keer laat uitbetalen, waarbij de waarde van de afkoopsom niet hoger is dan € 4.898 (2023) en er nog geen termijnen van deze lijfrenteverzekering zijn uitgekeerd of gedeblokkeerd:
 • In 2020 € 4.475.
 • In 2021 € 4.547.
 • In 2022 € 4.607.
 • In 2024 € 4.898.

Afkoop lijfrente of pensioen kan ook zonder revisierente

Bij afkoop van lijfrente of pensioen laat u de waarde na aftrek van belastingen direct storten op uw betaalrekening. U hoeft geen revisierente te betalen bij de afkoopsom van een klein pensioen dat:
 • Lager is dan € 4.898 in 2024.
 • Waarvan de afkoopsom wordt uitgekeerd op grond van de Pensioenwet.

Regeling afkoop kleine lijfrenten

De regeling afkoop kleine lijfrenten waarbij u geen revisierente betaalt bij bedragen tot ruim 4.000 euro geldt als:
 • Het bruto bedrag beneden deze grens blijft;
 • Er niet nog andere polissen met lijfrente bij dezelfde bank of verzekeraar lopen, waardoor u toch boven genoemde grens komt;
 • De lijfrente nog niet is ingegaan.

Geen revisierente bij afkoop bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Sinds 1-1-2015 is bij langdurige arbeidsongeschiktheid afkoop zonder revisierente en toets mogelijk als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt op het moment van afkoop;
 • U bent aantoonbaar langdurig arbeidsongeschikt;
 • Het bedrag dat zonder aanvullende toets uit de lijfrente wordt opgenomen, mag niet hoger zijn dan ruim € 45.000 per kalenderjaar (in 2023 niet hoger dan € 45.722).

De tegenbewijsregeling bij afkoop lijfrente uitgelegd

Met de 20% heffing neemt de Belastingdienst een voorschot op het werkelijke fiscale voordeel dat u behaald hebt met uw polis. Als uw polis minder dan 10 jaar oud is, kunt u voor een lijfrente, pensioenrecht of stamrecht ook gebruik maken van de tegenbewijsregeling. Is de door u verschuldigde berekende heffingsrente in de jaren van fiscale aftrek lager dan 20%, dan mag u dit lagere bedrag als revisierente op uw aanslag inkomstenbelasting invullen. Zo niet dan laat u het bij 20%. Dan bent u met deze 20% zelfs beter af. De fiscus accepteert dit.

Heffingsrente, belastingrente 2006 - 2022, 2023 en 2024

De heffingsrente kan per kwartaal anders zijn. Een aantal percentages van de afgelopen jaren en ook 2023 en 2024 vindt u in onderstaande tabel. Let op de verhoging per 1 juli 2023:

Heffingsrente en belastingrente Belastingdienst 2023 en 2024:

welk jaar1e kwartaal2e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal
20244%4%6%6%
2021- 20234%4%4%4%
20204%4%0,01%0,01%
20194%4%4%4%
20184%4%4%4%
20174%4%4%4%
20164%4%4%4%
20153%4%4%4%
20143%4%4%4%
20134%3%3%3%
20122,85%2,35% 2,5%2,25%
20112,5%2,5% 2,75%3%
20102,5%2,5% 2,5%2,5%
20094,90%3,50% 2,75%2,5%
20085,30%4,75%5,15%5,45%
20074,70%5,00%5,25%5,40%
20063,50%3,75%4,00%4,25%

Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente voor particulieren gelijk aan het wettelijk rentepercentage voor niet ­handelstransacties.

Hoeveel belasting betaal ik dan op mijn lijfrenteverzekering

De verzekeringsmaatschappij of bank zijn verplicht om 49,5% loonheffing op uw uitkering ineens in te houden. De fiscus verrekent vervolgens de revisierente met de reeds ingehouden loonheffing. Als uw jaarinkomen zich evenwel in de belastingschijf met 50% belasting bevindt, is dit niet mogelijk en komt de revisierente bovenop deze 50%. Bij uw belastingaangifte ziet u de revisierente terug bij de te verrekenen bedragen.

Slot

Afkoop van een lijfrente, pensioen of stamrecht (tot 1-1-2014) kan door de revisierente soms duurkoop zijn. Let dus op de voorwaarden en maak zo mogelijk gebruik van de tegenbewijsregeling van de Belastingdienst. Bereken wat u betalen moet.
© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Afkoop lijfrente 2020: de minimumwaarderingsregel afgeschaftAfkoop lijfrente 2020: de minimumwaarderingsregel afgeschaftIn veel gevallen is de afkoop van lijfrente een dure zaak, maar toch is de afkoop van een lijfrentepolis iets voordelige…
Wat is lijfrenteverzekering?Wat is lijfrenteverzekering?Wat is een lijfrenteverzekering? Met een lijfrenteverzekering kunt u aanvullend pensioen opbouwen. De premie of de uitke…
Lijfrente berekening doet u onlineLijfrente berekening doet u onlineU kunt zelf online uw lijfrente berekenen. Stel uw lijfrente komt binnenkort vrij, dan wilt u ook weten hoeveel geld u n…
Vrijgekomen lijfrente en de BelastingdienstVrijgekomen lijfrente en de BelastingdienstVoorkom met de saldomethode dat de Belastingdienst onnodig veel belasting heft op uw extra inkomen uit de premievrij vri…

Kinderbijslag en een vakantiebaan: hoeveel bijverdienen?Kinderbijslag en een vakantiebaan: hoeveel bijverdienen?Een vakantiebaan die niet meer dan 1250 euro oplevert heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag, mits een kind niet meer…
Aanmerkelijk Belang – Box II InkomstenbelastingAanmerkelijk Belang – Box II InkomstenbelastingAls u een eigen vennootschap heeft, kwalificeert u als aanmerkelijk belanghouder of directeur grootaandeelhouder (hierna…
Reacties

Wineke de Vries, 04-03-2020
Ik heb mijn belastingaangifte ingevuld. Mijn lijfrente afgekocht in 2019. Daar betaal je AL 52% loonheffing over.
Divisierente berekend en netjes ingevuld.
Kom je bij het einde zie ik dat ik geld terug krijg van de belastingdienst MAAR dat ik nog wel divisierente moet betalen. Waarvoor vul ik het dan in op mijn belastingaangifte.
Is dit dan éxtra. En hoe moet je zoiets gaan betalen. Kun je hier een betalingsregeling voor treffen? Reactie infoteur, 08-03-2020
Beste Wineke de Vries,
U moet inderdaad zelf de revisierente berekenen en dit in de belastingaangifte inkomstenbelasting opnemen. Bij een belastingaanslag inkomstenbelasting is vaak een betalingsregeling van maximaal 1 jaar mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Clandy, 09-02-2020
In 2018 is de lijfrenteverzekering van mijn man met aftrek van - 52% loonheffing in één keer uitgekeerd. Wij hebben nooit gebruik gemaakt van fiscale aftrek.Toch moesten wij 20% revisierente betalen.
De ingangsdatum van de polis was 28-01-2002.
De bruto uitkeringswaarde was € 5.010 en hier is na aftrek van alle belastingen nog maar € 1.435 van over.
Ik vraag mij af of het terecht is dat wij de revisierente moesten betalen, omdat wij nooit gebruik hebben gemaakt van fiscale aftrek. Reactie infoteur, 12-02-2020
Beste Clandy,
De polis was, gegeven de ingangsdatum, niet een oud regime polis. Het is ook geen afkoop kleine lijfrente (tot een bedrag van € 4.404 in 2019 en € 4.475 in 2020). Dan resteert nog de mogelijkheid van arbeidsongeschiktheid, waarbij de revisierente kan vervallen. Is dit alles niet aan de orde, dan is er volgens de regels terecht revisierente berekend (helaas). Ook de tegenbewijsregeling gaar hier niet op, omdat niet binnen 10 jaar na de start van de polis is afgekocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 12-11-2019
Beste Zeemeeuw,
In alle documentatie over revisierente kan ik dit niet vinden… Als je een bedrag krijgt voor pensioenrechten die opgebouwd zijn in het buitenland, voor je de pensioenleeftijd hebt bereikt, moet je daar dan in NL ook revisierente over betalen? De rechten zijn opgebouwd via werkgever en werknemerbijdragen, over een periode waarin de persoon niets met NL te maken had fiscaal gezien… Volgens het verdrag mag het belast worden in NL. Betekent dat dat ook de revisierente in beeld komt? Alvast dank! Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Anna,
Als de pensioenrechten volledig zijn opgebouwd toen u nog niet in Nederland fiscaal belastingplichtig was, lijkt de revisierente me niet van toepassing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 23-04-2018
Mijn vriend heeft een spaarkas die afliep eind 2017. Deze heeft hij laten uitkeren in 1x. Belasting is er al afgehaald. Revisie rente niet. Het is een polis na 1990. Waar wordt de revisierente over berekend? En wanneer geldt deze niet of is hij lager? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Cindy,
De revisierente is dan aan de orde bij de belastingaangifte inkomstenbelasting. Is de tegenbewijsregeling niet van toepassing, dan bedraagt de revisierente 20% van de bruto afkoopsom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Vinduska, 28-03-2018
Ik ben 63 jaar oud. Sinds september 2017 krijg ik van Nationale Nederlanden, waar mijn pensioen polissen zijn, prepensioen uitbetaald per maand en verspreid over 3 jaar, zoals het ook ooit bedoeld was. Met de belastingaangifte merk ik dat belastingdienst dat ziet net als lijfrentepolis, dat klopt dus niet. Ik krijg per maand 229,00 netto uitgekeerd. Ik heb nooit belastingvoordeel gehad van deze premies en het wordt met een hoge percentage belasting maandelijks uitgekeerd. Moet hierover ook een revisierente wordt betaald? Reactie infoteur, 29-03-2018
Beste B. Vinduska,
Als u nooit een belastingvoordeel voor uw lijfrentepolis hebt gehad, zou u belasting moeten betalen over de uitkering minus het destijds ingelegde geld. U hoeft ook geen revisierente te betalen, want er is niets voortijdig afgekocht. De fiscus kan wel vragen om aan te tonen dat u de koopsom (het ingelegde geld) niet hebt afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 17-03-2018
Geachte,
In 2010 ben ik ontslagen en heb toen een ontslagvergoeding gekregen. Deze ontslagvergoeding heb ik toen direct op een bank laten zetten en de eerst uitbetaling (per maand) was in 2010. Dit hete toen "Sns gouden handdruk inkomen". Waardoor ik vanaf 2010 tot nu maandelijks een bedrag (met inhouding belasting) netto gestort krijg. Enfin… Als ik deze per maand laat doorlopen, stopt deze geheel in 2019 daar de gehele ontslagvergoeding dan is verbruikt. Nu is mijn vraag: Als ik het resterende bedrag (28500 euro) in een keer laat uitkeren van mijn ontslag vergoeding, destijds. Betaal ik dan behalve 52% belasting ook nog eens 20% revisierente hier overheen?

M.v.g, Rob van Toor. Reactie infoteur, 20-03-2018
Geachte Rob,
Als u de afgesproken jaarlijkse uitkeringen niet laat doorlopen, wordt dat inderdaad gezien als afkoop van de polis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 29-11-2017
Ed,
Mijn beleggingsverzekering opgevoerd in box 1 loopt oktober 2018 af (startdatum september 1997). Kunt u mij vertellen wat de mogelijkheden zijn op einddatum ben dan 55 jaar.
Mvgr,
Ed Reactie infoteur, 30-11-2017
Beste Ed,
Is het een beleggingsverzekering voor uw woning, dan is de uitkering belastingvrij voor zover het kapitaal wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Bij een lijfrenteverzekering zijn er vele mogelijkheden:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/9683-lijfrente-wat-zijn-de-mogelijkheden-bij-lijfrente.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 15-03-2017
Zeer geachte dame/heer,

Klopt het dat er bij de afkoop van een goudenhandrukregeling bij een bank geen revisierente meer verschuldigd is in 2016. Reactie infoteur, 16-03-2017
Geachte Arie,
De revisierente voor de afkoop van een stamrecht bv of een gouden handdrukverzekering is per 1-1-2014 komen te vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack Visser, 14-03-2017
Ik woon in Canada since 2007, Ik heb mijn lijfrente afgekocht in 2016 euro 3267.18, waarover in 52% tax heb betaald, nu will de balsting dienst nog een 20% daarvan hebben.
Ik woon niet in Nederland, ik werk niet in Nederland, ik betaal daarom ook geen belasting in Nederland, ben ik daarom belasting plichtig voor deze lijfrente afkoop?

BVD, Mvrgr, Jack Visser Reactie infoteur, 16-03-2017
Beste Jack Visser,
Dat hangt ervan af. Als u bij het afsluiten van de koopsompolis (lijfrentepolis) in Nederland fiscaal voordeel hebt gehad, de polis in Nederland liep, van na 16 oktober 1990 is en is afgekocht, bent u hierover in Nederland belasting verschuldigd inclusief mogelijk de revisierente. Wellicht kunt u hiervan nog een deel terugkrijgen in Canada.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 15-12-2016
Mijn partner is in 2010 overleden. Recent ben ik er achter gekomen dat zij nog een lijfrentepolis (nieuw regime) heeft.
Ik heb volgens de verzekeraar deze mogelijkheden:
1. Afkopen en het bedrag op mijn rekening laten storten.
2. Aankoop van een (nabestaanden) lijfrente (mits dit door de Belastingdienst wordt toegestaan).

Als ik de tweede optie kies, moet ik dan ook revisierente betalen?
Of is daar alleen sprake van bij uitkering ineens?

Een vriendelijke groet, Marco Reactie infoteur, 19-12-2016
Beste Marco,
De polis bepaalt wat er bij overlijden mogelijk is. Meestal wordt bij overlijden het opgebouwde bedrag uitbetaald of een bepaald percentage van het (beoogde) eindkapitaal en is er geen lijfrentemogelijkheid of afkoopmogelijkheid en revisierente. De polis komt dan te vervallen. Het lijkt verstandig om dit nog even bij de verzekeraar na te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne van den Berg, 03-12-2016
Op 1 augustus 2012 werden tbv een Direct Ingaande Lijfrente Rekening voor mijzelf op de rekening van Ohra Bank de volgende bedragen gestort:
€ 17.273,00 en € 43.270,00.
De startdatum van de lijfrenterekening was 25-08-2012 en de einddatum 25-07-2022 (totaal 10 jaar).

Het op de rekening van de Ohra Bank gestorte bedrag (totaal 60.543,00) is afkomstig van twee polissen, te weten:

Polis met lijfrenteclausule van Nationale-Nederlanden - Ingangsdatum: 01-10-1990.
Ik betaalde gedurende 17 jaar jaarlijks een premie ad € 680,67 (= 1500 gulden). Die premie bracht ik gedurende 11 jaar in mindering op mijn belastbaar inkomen. De laatste 6 jaar was dat niet langer toegestaan.

Polis met lijfrentclausule van Nationale-Nederlanden - Ingangsdatum: 24-01-1991
De premie (koopsom) ad 20.250 gulden werd op 24-01-1991 gestort door een ex-werkgever. Ik heb dus nooit premie betaald en geen enkel bedrag in mindering gebracht op mijn belastbaar inkomen.

De lijfrente wordt door Ohra Bank sinds 25-08-2012 maandelijks op mijn bankrekening gestort. Het saldo van mijn lijfrente-uitkering bedroeg op 13-11-2016 € 37.483,33.

Ik wil de lijfrente zo spoedig mogelijk afkopen. Ohra Bank is inmiddels akkoord. Het is mij bekend dat de bank op het moment van uitbetaling 52% loonheffing zal inhouden over het af te kopen bedrag, en dat ik over het af te kopen bedrag ook nog de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zal moeten afdragen.

Daarnaast zou het kunnen zijn dat de Belastingdienst mij een bedrag aan Revisierente in rekening zal gaan brengen. Vóór ik definitief tot afkoop besluit, is het voor mij van het grootste belang om vóóraf te weten óf ik Revisierente zal moeten betalen, en zo ja, hoevéél dat dan exact zal zijn. De tekst op de website van de Belastingdienst en de rekenvoorbeelden geven mij onvoldoende houvast om dat te bepalen.

Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Met dank en vriendelijke groet,
Marianne Reactie infoteur, 05-12-2016
Beste Marianne van den Berg,
U hebt in 2012 twee direct ingaande lijfrentepolissen bij een bank aangekocht met als inleg kapitaalsommen die eerder via een lijfrentepolis en koopsompolis werden opgebouwd. De bancaire polissen zijn aan de nieuwe belastinggeving onderhevig, met revisierente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margreeth, 16-08-2016
Omdat ik volledig arbeidsongeschikt ben, niet de AOW-leeftijd heb en mijn lijfrente zo'n 33.000 bedraagt, kan ik mijn lijfrente afkopen, waarbij geen revisierente wordt berekend. Dit geldt voor afkopen. Wordt daar ook onder verstaan het uitkeren in één bedrag bij EXPIRATIE? Wordt bij expiratie een eenmalige uitkering voor mij ook geen revisierente berekend, omdat ik volledig arbeidsongeschikt ben, nog geen AOW leeftijd heb? Lijfrente is ingegaan in 1996, en jaarlijks hebben we een bedrag afgetrokken van onze inkomsten. Inkomstenbelasting betalen we dus uiteraard wel. Maar revisierente bij expireren en bij volledig arbeidsongeschikt zijn?
Bedankt alvast voor de info.
M. Reactie infoteur, 17-08-2016
Beste Margreeth,
De revisierente speelt een rol bij het voortijdig afkopen, niet bij het expireren van een lijfrentepolis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 02-08-2016
Geachte mevrouw/mijnheer,
In 1996 heb ik een lijfrenteverzekering afgesloten. Dit jaar (2016) loopt deze verzekering af en ik had gedacht dat ik het bedrag in één keer uitgekeerd zou krijgen, maar dat is door allerlei fiscale wijzigingen niet mogelijk. Ik heb de premie wel jaarlijks in mijn aangiften verrekend. Kunt u mij vertellen hoeveel belasting ik over het totaalbedrag moet betalen?
b.v.d.
Met vriendelijke groet, Jolanda Reactie infoteur, 03-08-2016
Beste Jolanda,
Dat hangt er van af of u ook ander inkomen hebt. Hebt u ander inkomen, dan kan de belasting exclusief revisierente oplopen tot circa 58%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 12-03-2016
Ik heb een lijfrentepolis bij Aegon afgesloten op 25-02-1999. In het begin ruim € 150 p/mnd inleg. In 2003 verlaagd naar € 50,- en per 25-01-2006 premievrij gemaakt en eind 2015 afgekocht. Alleen de eerste 2 a 3 jaren heb ik, voorzover ik nu nog weet, premie afgetrokken bij de belasting. Ben ik nu toch over het volle afkoopbedrag 20% revisierente schuldig?
Met hartelijke groet, Rob Reactie infoteur, 14-03-2016
Beste Rob,
Ja, omdat uw polis meer dan tien jaren geleden is afgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sago, 03-03-2016
In 2015 hebben wij een lijfrente afgekocht. De premie inleg is nooit afgetrokken bij eerdere aangiftes.
Is het mogelijk om achteraf nog een saldoverklaring aan te vragen? Ik begrijp dat er dan alleen LB betaald hoeft te worden over het bedrag dat hoger is dan de ingelegde premie.

Met vriendelijke groet,
SAGO Reactie infoteur, 03-03-2016
Beste Sago,
De saldoverklaring is er juist om mogelijk te maken dat de verzekeraar of bank niet te veel belasting inhoudt. Daarvoor moet u deze vooraf aanvragen. Nu zonder een saldoverklaring belasting is ingehouden, kunt u proberen dit bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting weer recht te trekken. De verwerkingstijd bij de Belastingdienst is wel acht weken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Verbraak, 17-02-2016
Ik heb een lijfrenteverzekering afgesloten op 01-02-2005, ik ben van plan deze af te kopen z.s.m. Ik begrijp dat ik dan nog recht heb op de tegenbewijsregeling.
Ik betaal 1200 euro p.jaar en heb deze afgetrokken. Weet u wat mijn revisierente wordt buiten de 52 % belasting

vrgroet

C. Verbraak Reactie infoteur, 18-02-2016
Beste C. Verbraak,
De revisierente is altijd 20%. Via de tegenbewijsregeling kunt u lager uitkomen, maar dan moet de polis niet ouder dan 10 jaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rien Krabshuis, 01-02-2016
Betreft afkoop lijfrente gestart in 2001. Niet alle jaren de premie af kunnen trekken. Daarom vraag ik saldoverklaring aan bij fiscus.
Is Revisierente dan verschuldigd over het saldo van afkoop min niet-afgetrokken premies?
De revisierente moet aan de belastingdienst betaald worden, niet door de bank worden ingehouden toch?
U schrijft verder dat de revisierente verrekend wordt met de reeds ingehouden loonheffing. Klopt dit wel?
Zoja, waar staat dit dan in de aangifte, bij te verrekenen bedragen kan ik dit item niet vinden?
Bedankt vast voor antwoord.
Groet, Rien Krabshuis Reactie infoteur, 03-02-2016
Beste Rien Krabshuis,
1. Met de Verklaring niet afgetrokken premies of bedragen (saldoverklaring) laat u de verzekeraar, bank of beleggingsinstelling weten hoe hoog het het bedrag is van de door u niet-afgetrokken premies of bedragen. U betaalt dan belasting over het meerdere en neemt dit meerdere op in uw belastingaangifte.
2. De tegenbewijsregeling is overigens alleen mogelijk bij een polis die minder dan 10 jaar oud is.
3. Een verrekening van de revisierente met de al ingehouden loonbelasting kan alleen worden toegepast als u niet in het hoogste belastingtarief zit. In dat geval namelijk betaalt u minder dan 52% inkomstenbelasting terwijl er wel (tenminste) 52% is ingehouden. Als zo in feite 10% te veel is ingehouden, bent u van de 20% revisierente per saldo nog maar 10% verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Wolterink, 10-07-2015
Ik heb in december 2001 een lijfrentepolis gesloten met een jaarpremie van € 6.807. Deze premie heb ik vanaf 2001 tot en met 2006 jaarlijks in mijn aangifte I.B. in mindering gebracht. Vanaf 2007 tot en met 2009 heb ik jaarlijks een premie van € 6.807.- betaald en heb ik in 2010 tot en met 2012 een totale premie van € 380.- ( resp. € 20.-, € 240.- en € 140.-) betaald. Laatste twee genoemde bedragen niet aftrekpost op aangiften I.B. opgevoerd. In 2010 heb ik, vanwege een eventuele afkoop, een saldoverklaring van de Belastingdienst ontvangen: in dat jaar is de saldomethode van toepassing op onderstaande bedragen:

2007 : € 6.807.- 2008 : € 6.807.- 2009 : € 6.807.- 2010 : € 20.-

Ik heb in 2012 de polis afgekocht: de afkoopsom bedroeg € 48.631.- en hierop is 25.288.- loonbelasting ingehouden.

Omdat de saldomethode berekend is in het jaar 2010 maar de polis is afgekocht in 2012 bestaat er onduidelijkheid over de hoogte van het bedrag dat aan revisierente verschuldigd is.

Graag uw mening.

Bij voorbaat dank.

Gerard Wolterink Reactie infoteur, 10-07-2015
Beste G. Wolterink,
Bij u is 52% belasting ingehouden en de gehele afkoopsom dus als belastbaar beschouwd. Het vervelende is dat uw polis uit 2001 is en de afkoop in 2012 was, dat is meer dan 10 jaar looptijd waardoor u 20% revisierente kwijt bent (9600 euro). Als de afkoop in 2011 was geweest, was dat een stuk minder geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 22-05-2015
Wij hebben een man-vrouw polis afgesloten in 1980 en nu overwegen wij dit af te kopen. Moeten wij dan ook revisierente betalen? Reactie infoteur, 22-05-2015
Beste Maria,
Dat hangt ervan af. Als de polis van vóór oktober 1980 is, is er geen revisierente te betalen. Als het een polis is van 16 oktober 1990 of later (uiterlijk op 31 december 1991), en er na 31 december 1991 geen premie is betaald, ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 10-03-2015
Ik heb in 1998 een lijfrentepolis afgesloten en deze in 2002 premie vrij laten maken. De afgelopen 12 jaar heb ik dus geen premies meer betaald en niks afgetrokken van de belasting. In 2014 heb ik de polis afgekocht. Moet ik nu revisie rente betalen over de afkoop. De loonbelasting is direct door de verzekeringsmaatschappij ingehouden.
BVD Reactie infoteur, 10-03-2015
Beste Maria,
Als er na 1991 nog premie is betaald, moet worden bekeken hoeveel rente u verschuldigd bent. De verzekeringsmaatschappij houdt standaard loonbelasting in, maar dat kan te veel aan belasting zijn als u een lager inkomen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 10-01-2015
Mijn vrouw heeft per 1 Feb 1999 een beleggingsverzekering afgesloten bij destijds Spaarbeleg, nu AEGON. In Jun 2006 zijn wij verhuisd naar het buitenland. Per 1 Feb 2013 is de overeenkomst inlegvrij gemaakt. De waarde is zo'n EUR7000 meer dan de inleg. De overeenkomst komt tot uitkering op 1 Feb 2019. Hoe zit het nu met de belastinginhouding en revisierente als we nu afkopen? Omdat we al bijna 9 jaar woonachtig zijn in buitenland (waar we belasting betalen). Waar moeten we rekening mee houden? BVD. Reactie infoteur, 11-01-2015
Beste Johan,
Het beste kunt u wachten tot 1 februari 2019. Anders betaalt u over het rendement van 7000 euro inkomstenbelasting en revisierente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peggy, 29-11-2014
Per ingangsdatum 25 december 2001 heb een lijfrente verzekering afgesloten bij Aegon met einddatum 25 december 2016. De premies werden maandelijks betaald van mijn spaarloon. Omdat de spaarloonregeling per 1 januari 2012 is opgeheven is mijn verzekering premievrij voortgezet.

Ik ben sinds 2011 niet meer woonachtig in Nederland en arbeidsongeschiktheid. Ik wil de waarde van mijn verzekering afkopen omdat ik momenteel in geldnood zit.

Volgens de verzekering zal ik 52% belasting en 20% revisierente moeten betalen bij afkoop. Daarnaast geven zij aan dat het bedrag niet per einddatum 25 december 2016 wordt uitbetaald zoals ik had verwacht, maar op mijn pensioengerechtigde leeftijd.

Dacht te kunnen sparen voor een appeltje voor de dorst. Ik heb nu dorst en moet wachten tot mijn pensioen gerechtigde leeftijd ipv 2016 of afkopen tegen ruim 72% belasting inhouding.

Ik vind dit een vreemde situatie, ook omdat ik bij vertrek naar het buitenland heb gekozen te worden aangemerkt als buitenlandse belastingplichtige. Daarnaast heb geen pensioenopbouw meer en betaal geen pensioenpremie en AOW premie meer. Op mijn huidige Wia uitkering betaal ik geen inkomstenbelasting in Nederland maar in het buitenland. Ik mag niet dubbel belast worden.

Wat kan ik in deze situatie het beste doen? Reactie infoteur, 30-11-2014
Beste Peggy,
De verzekeringsmaatschappij is wettelijk verplicht om 52% in te houden en als dat gegeven uw inkomen teveel is, kunt u een deel bij de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. De revisierente komt voort uit uw eerdere belastingvoordelen (premieaftrek). Helaas is het niet anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Waakhond, 19-09-2014
Beste Zeemeeuw,

Ik lees uw antwoord van Mike, 19-03-2014 10:34 dat geen revisie rente betaald hoeft te worden. Ik heb momenteel een casus waarbij een zgn saldo verklaring is opgevraagd (en inmiddels ontvangen). Volgens de belastinginspecteur wordt bij daadwerkelijke afkoop van de onderhavige polis, deze zeker belast met revisierente. Het is bekend bij de inspecteur dat de betaalde premies nooit zijn afgetrokken. Datum ingang polis nov 1999. Bedrag boven vrijstelling € 4.242. Waarde polsi ligt hoger dan ingelgde bedrag.
De bel. inspecteur meldde dat de revisie rente als een boete rente moet worden gezien en onafhankelijk staat van wel/niet afgetrokken premies.
Mijn vragen: Is het mogelijk dat per belastinginspectie anders gekeken wordt naar deze materie? Zoja, is hier jurisprudentie van waaruit blijkt dat dit standpunt onjuist is? Zonee, hoe verder te handelen t.a.v. het standpunt van de belastinginspecteur?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Waakhond Reactie infoteur, 20-09-2014
Beste Waakhond,
De revisierente is inderdaad een verschuldigde boeterente die betaald moet worden. De saldoverklaring helpt wel om de in te houden inkomstenbelasting te beperken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 12-08-2014
Best Zeemeeuw,
Ik las op de site van de belastingdienst dat bij oude lijfrente polissen de premie niet mag zijn verhoogd zonder clausule, waneer dat wel het geval is is revisie rente verschuldigd.

Ik heb in 1989 een lijfrente polis afgesloten waar ik tot 2000 premie op heb betaald en binnenkort tot uitkering komt. De premie was niet elk jaar hetzelfde, op de polis staat dat deze onder het oude regime valt. Moet ik nu ( vanwege de in hoogte verschillende premies ) bij afkoop revisie rente betalen?

Met vriendelijke groet,
Peter Reactie infoteur, 13-08-2014
Beste Peter,
Als de stortingen binnen de bestaande polis uit 1989 hebben plaats gevonden en er geen nieuwe polis is afgesloten, is voor deze oude regime polis geen revisierente verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 07-08-2014
Beste Zeemeeuw
Ik heb een Aegon lijfrente uikering van € 8663, maar elke maand moet ik €4,38 ZVW nominaal overboeking, en €14, 83 LHTA Bel
overboeking betalen.
Mijn vraag? Is dit belasting wat ik over het bedrag moet betalen. Zo ja is dit dan ook de volle 10 jaar van de uitbetaling.
Ben 65 jaar en dus met pensioen.

Met vriendelijke groeten, Pieter Reactie infoteur, 08-08-2014
Beste Pieter,
Zolang de uitkering van lijfrente doorloopt, betaalt u hier belasting en zvw premie. Of niet te veel belasting wordt ingehouden, hangt af van de hoogte van uw totale jaarinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John J., 07-07-2014
Beste Zeemeeuw,
In 2005 werd bij mijn ontslag in Nederland een bedrag op een stamrechtverzekering gestort. Ik heb als Belg en wonende in België een aantal jaren in Nederland gewerkt tot op de datum van ontslag. Nadien dus geen inkomsten meer uit Nederland.
In het begin heb ik een deel van de polis onttrokken en maandelijks laten uitbetalen waarop ik loonbelasting betaalde. Het restbedrag is nadien onaangetast gebleven. Gezien de nieuwe regeling heb ik de keuze dit jaar (80% loonbelasting) het volledige bedrag af te kopen of volgende jaren (100%). Moet ik dit jaar hierop revisierente betalen? Wacht ik met afkopen beter tot afloop van polis op 65e? Moet ik loobelasting of loonheffing betalen? Ander advies.
Dank bij voorbaat. Reactie infoteur, 07-07-2014
Beste John J,
Als u dit jaar uw geld opneemt, betaalt u geen revisierente. Of nu opnemen of de polis laten doorlopen verstandig is hangt af van uw totale inkomen (hebt u het geld nodig, betaalt u nu een hogere belasting dan als u 65 plus bent) en de kosten die u eventueel maakt om de polis in stand te houden. Als de stamrecht bv blijft doorlopen, houdt u daarmee een fiscaal handige constructie die bij het nu openbreken volledig komt te vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rg Robeerts, 04-07-2014
Ik heb in 1990 een lijfrente polis afgesloten die in september 2014 afloopt. Nou heeft de verzekering zonder mijn toestemming of handtekening deze polis gesplitst. Nu valt een polis onder het oude regime en de andere onder het nieuwe regime. Ik zou nu revisie kosten voor de polis van nieuwe regime moeten betalen. Wat kan ik hier nu aan doen? Reactie infoteur, 04-07-2014
Beste Rg Robeerts,
Dat is raar. Als u geen splitsing wilt, kunt u het beste nu schriftelijk aangeven dat de verzekering dit moet herstellen. Natuurlijk zonder u kosten in rekening te brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wienod, 08-06-2014
Ik heb in 2011 een vertrekpremie ontvangen. Deze heb ik toen in een.stamrecht bv geparkeerd. Wegens omstandigheden heb ik in 2012 het volledige bedrag opgenomen. Ik krijg nu een vordering over 2012, waarin naast de inkomstenbelasting ook revisierente van ruim 25500 is opgenomen. Wat zijn de mogelijkheden om bezwaar te maken en is het tegenbewijs regeling ook van toepassing in mijn situatie. Reactie infoteur, 09-06-2014
Beste Wienod,
Als er in 2012 een lijfrentepolis is afgekocht, is de revisierente aan de orde. De tegenbewijsregeling geldt ook in dit geval. Als er nog niets was aangekocht (alleen storting van kapitaal), kan wellicht nog worden gekozen voor het belasten van het kapitaal als verkregen inkomen (zonder revisierente), maar daar moet de Belastingdienst dan wel mee akkoord gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-05-2014
Ik heb in 2012 een Gouden Handdruk premie bij ontslag meegekregen. Deze gedeeltelijk op een geblokkeerde rekening gezet. In 2013 heb ik door omstandigheden een gedeeltelijke afkoop aangevraagd. Hierover 52% inkomstenbelasting betaald en 20% revisierente, deze laatste ingehouden door de bank en bij hen op een tussenrekening terecht gekomen. In mijn aanslag inkomstenbelasting heb ik deze afkoopsom opgegeven en tevens de met de rekenhulp van de belastingdienst berekende revisierente die ik zou moeten betalen. Nu wil ik van de bank mijn ingehouden revisierente terug omdat ik deze betaal aan de belastingdienst. De bank echter claimt dat zij een verklaring van de belastingdienst moeten hebben m.b.t. de aansprakelijkheid. Nu zegt de belastingdienst dat zij deze niet afgeven omdat er geen aansprakelijkheid is. Wat kan ik ondernemen of naar verwijzen zodat de bank de betaalde revisierente toch vrij geeft? Reactie infoteur, 24-05-2014
Beste Peter,
De bank moet geen revisierente inhouden, wel de 52% belasting. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk of de 52% niet te hoog was en daar komt vervolgens de revisierente bij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 09-05-2014
Er komt voor mij een lijfente (nieuw regime)vrij. Ik wil een deel van het bedrag op een bankspaarrekening zetten om later een lijfrente mee aan te kopen en een deel uit laten keren in 1 keer. ik ben mij bewust dat er 52% ingehouden wordt en ik over dat bedrag revisierente moet betalen. in feite koop ik dus een deel af. Is dit mogelijk of wordt op deze manier de totale waarde als afkoop beschouwd? Reactie infoteur, 09-05-2014
Beste Karel.
U kunt niet een deel van de polis openbreken, wat betekent dat het hele bedrag als afgekocht wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 19-03-2014
Goedemorgen,
Ik wil mijn lijfrente afkopen. Zojuist een saldoverklaring ontvangen van de belastingdienst waarin staat dat ik aannemelijk heb gemaakt dat ik een totaalbedrag van €6466,- niet heb afgetrokken. De polis is afgesloten in 2001 en de waarde van de polis ligt hoger dan het hierboven vermelde bedrag. Moet ik nu revisierente betalen?
En als ik alles goed begrijp wordt er 52% loonbelasting ingehouden over het verschil tussen het bedrag saldoverklaring en de daadwerkelijke waarde? Reactie infoteur, 20-09-2014
Beste Mike,
U hoeft over een deel geen belasting te betalen, omdat u ook geen belastingvoordeel hebt gehad, maar wel revisierente. Ook betaalt u inkomstenbelasting over de meerwaarde. Er wordt in eerste instantie 52% ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aart, 06-03-2014
Ik heb over 2013 ook nog een tweede compensatie van AEGON ontvangen, die lager was dan € 4242. Op het reeds ingevulde belastingformulier 2013 staat dat bedrag gewoon bij mijn overige inkomsten en wordt dus niet opgeteld bij die andere. Uit de jaaropgave van AEGON hebben ze beide bedragen gewoon opgeteld en wordt de totale loonbelasting vermeld. Niets over revisierente. Als ik 0 invul moet ik dan nog een aparte brief hierover naar de inspecteur versturen?
P.S.Door de compensaties kom ik gedeeltelijk in een verhoogde belastingschijf is dit later nog te middelen?
Met vriendelijke groet,
Aart Reactie infoteur, 06-03-2014
Beste Aart,
Neen hoor, niet als de belastingdienst daar niet om vraagt. Middeling is mogelijk voor alle inkomen in box 1:

http://financieel.infonu.nl/belasting/16642-belastingdienst-minder-belasting-via-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aart, 03-03-2014
Ik heb in 2013 een aanvullende uitkering voor kostenmaximering voor een beleggingsverzekering van AEGON gekregen welke juist boven de vrijstelling van €4242- valt.
Over de aanvullende uitkering is al direct 52% loonbelasting ingehouden.
Navraag bij AEGON : Zij waren dat verplicht te doen en het zou verrekend worden bij de inkomstenbelasting 2013.
Nu op het vooraf ingevulde formulier van de belastingsdienst over 2013 wordt vermeld dat ik de Revisierente moet opgeven.
Revisierente vanwege een afkoopsom of iets dergelijks.
Wat moet ik hier invullen?Het betreft hier een compensatie voor te veel berekende kosten. Reactie infoteur, 03-03-2014
Beste Aart,
Kennelijk gaat de belastingdienst ervan uit dat u uw verzekering hebt afgekocht, wat niet het geval is. U kunt het beste bij Aegon checken wat zij aan de Belastingdienst hebben doorgeven en vragen om dat even voor u op papier te zetten. U kunt dat goed gebruiken om hier 0 in te kunnen vullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 03-03-2014
Hallo,
Mijn vraag is of ook revisierente moet worden berekend over het totaalbedrag van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (geen KEW) die na expiratiedatum in een keer is uitgekeerd, zonder ingehouden loonheffing en zonder dat een lijfrenteverzekering is aangekocht. Het betreft een vrijgekomen bedrag uit een vorige kapitaalverzekering die in 2006 is overgesloten (nieuwe polis en verzekeraar dus). Er zijn sindsdien geen premies meer (bij)gestort en dus ook niet afgetrokken. Het enige rendement in al die jaren is de rente die daarover is opgebouwd.
Met vriendelijke groet,
Irene Reactie infoteur, 03-03-2014
Hallo Irene,
Als de polis niet is afgekocht, maar gewoon uitbetaalt, is er geen revisierente, maar er is straks wel inkomenstenbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cas, 01-03-2014
Beste; hierbij het volgende;
Heb in april 1988 een lijfrente afgesloten; deze wil ik nu afkopen.
Heb van de verzekeraar, reaal, inmiddels 3x een opgaaf van het uit te keren bedrag gekregen, maar tot mijn verbazing is dit iedere keer een ander bedrag en scheelt het hoogste met het laagste een leuke middenklasser!
Er is onduidelijkheid over het volgende; de verzekeraar rekent revisierente over het volledige bedrag; op de site van de belastingdienst staat dat er geen revisierente betaald hoeft te worden "indien de lijfrenteverzekering is afgesloten voor 16 oktober 1990 ".
Hoe ziet ú de afwikkeling van deze polis?
Vr. groet A. Schipper Reactie infoteur, 02-03-2014
Beste Cas,
Zie bijgaande zin uit bovenstaand artikel: " Het gaat om de polissen van na 15 oktober 1990, waarvoor u bovendien na 1991 nog premies hebt betaald."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jit, 11-02-2014
Hallo,

Vraagje! Ik heb een lijfrentepolis afgesloten per 1-1-2000 met einddatum 1-1-2015, maar in 2015 ben ik pas 44 jaar. Als ik de polis in 2015 laat afkopen (dus na afloopdatum polis), moet ik dan ook revisie rente betalen?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 11-02-2014
Hallo Jit,
Bij een lijfrentepolis is alleen de opbouwperiode van het kapitaal beëindigd op de afloopdatum. Geen lijfrente kopen maar in één keer laten uitkeren (voor zover mogelijk) is gelijk aan afkoop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Weijzig, 22-01-2014
Goedemorgen,

Ik heb een lijfrente polis die ik graag wil afkopen, Deze loopt af 2018. Destijds heb ik eenmalig een bedrag gestort en dit ook verrekend bij mij belasting aangifte. Inmiddels woon ik al 7 jaar in het buitenland, ben ik bij uitbetaling nog steeds een bedrag schuldig aan de belastingdienst in Nederland?

Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste P. Weijzig,
De wet verplicht een verzekeringsmaatschappij om belasting in te houden. Het is afhankelijk van het land waar u woont en of er een belastingverdrag is met dat land om te weten of u (een deel van de ) belasting terug kunt krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 15-10-2013
Beste D.Koopman,
Mijn lijfrente komt vrij per 1-1-2014. Ik heb deze in 1997 afgesloten en per 1-1-2014 in totaal 28.000 euro aan premies betaald die ik nooit heb afgetrokken. Ik wil de lijfrentebedrag die vrijkomt per 1-1-2014 (denk 38.000 euro) in 1 keer laten uitbetalen. Volgens mij gaat dan het volgende gebeuren:
- de verzekeraar houdt 52 % in van de 38.000 euro bij het uitkeren
- omdat ik nooit de premies heb afgetrokken kan ik deze dan in mijn IB aangifte 2013 volledig aftrekken
- over het bedrag van 10.000 euro betaal ik dan eindelijk belasting volgens de schijf van mijn jaarinkomen
- ik betaal geen revisierente omdat mijn lijfrente vrij komt.

En hoe moet ik aan de belastingdienst aantonen dat ik nooit de lijfrente afgetrokken had in de jaren 2001 en eerder? Alvast bedankt voor uw antwoord! Met vriendelijke groeten, Jan Reactie infoteur, 16-10-2013
Beste Jan,
Klopt. U maakt dan gebruik van de saldoregeling, waarvoor u een verklaring van de belastingdienst nodig hebt. De belastingdienst zou in de eigen archieven moeten kunnen zien dat u de premies nooit hebt afgetrokken. In de praktijk is echter het vaak zo dat aan u wordt gevraagd dit aan te tonen door middel van een kopie van uw eerdere aangiften.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Koopman, 19-09-2013
Ik heb sinds 2000 een beleggingsverzekering die ik afgesloten heb in Nederland terwijl ik in het buitenland woon. Ik heb deze polis altijd betaald van gespaard geld en heb nooit enige premies afgetrokken van de belasting. Ik heb tot nu toe meer geld in de polis gestoken dan dat die nu waard is. Ik wil deze polis nu afkopen en heb mij laten vertellen dat ik geen belasting hoef te betalen over het bedrag dat de polis nu waard is, omdat het minder is dan ik betaald heb en omdat ik nooit premies afgetrokken heb. Ik ben ook niet belastingplichtig in Nederland. Klopt dit? Moet ik wel revisierente betalen? Ik zie graag uw reactie tegemoet. Vriendelijke groet, Danielle Reactie infoteur, 19-09-2013
Beste D. Koopman,
U kunt inderdaad gebruik maken van de saldoregeling en saldoverklaring van de belastingdienst:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/79587-saldoverklaring-lijfrente-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 04-09-2013
Beste Zeemeeuw,

Ik heb zojuist bruto € 4277,- (€ 2052,96,- netto) uitgekeerd gekregen. Moet ik nu rivisierente betalen over € 35,- (4277-4242) of over de volledige € 4277,-?
Dit laatste zou wel heel zuur zijn.

vriendelijke groet,
Rob Reactie infoteur, 04-09-2013
Beste Rob,
Een revisierente kan aan de orde zijn als u een lijfrentepolis hebt afgekocht. Als u met uw pollis premies hebt afgetrokken bij uw aangifte inkomstenbelasting, is de totale afkoopsom met revisierente belast, tenzij u gebruik kunt maken van de tegenbewijsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 20-07-2013
Beste Zeemeeuw,

Mijn polis die ik ben begonnen in 1994 loopt eerdaags af en ik heb een paar vragen. Ik hoop dat u mij en mijn vrouw kunt helpen. Als ik het gehele bedrag laat uitkeren moet ik 52% belastingbetalen maar moet ik dan ook nog die revisierente betalen? Aangezien de polis is afgelopen? Mijn jaarinkomen zonder de uitkering valt in een lagere schijf dan de 52%. Ik heb ergens gelezen dat je dan de revisierente via de IB mag verrekenen met de loonheffing is dit waar? Betekend dit dat ik een gedeelte van de betaalde belasting terug krijg?

Ik heb de keuze gekregen om het bedrag in een keer op te nemen of in deel betalingen te laten uitkeren. Het geld komt dan op een soort geblokeerde rekening met 4% rente, voor een tijds duur van vijf jaar.
Wat mij niet verteld is en wat ik graag wil weten. Als de uitkering bijvoorbeeld 400 euro per maand is moet je dan ook nog 52% belasting en revisierente betalen? Of komt dit geheel te vervallen?

Hellaas is dit mij nooit verteld bij het afsluiten anders was ik er waarschijnlijk nooit aan begonnen. Alvast bedankt voor uw hulp! Reactie infoteur, 21-07-2013
Beste Simon,
1. Als uw polis regulier afloopt, dat wil zeggen dat er geen sprake is van een voortijdige afkoop maar van een uitbetaling vanaf het moment dat de looptijd ten einde is, betaalt u geen revisierente.
2. Er wordt 52% belasting ingehouden, maar dat kan gegeven uw inkomen in een jaar te hoog blijken te zijn. In dat laatste geval (te hoog) krijgt u bij uw belastingaangifte wat teveel is ingehouden weer terug.
3. Waarschijnlijk hebt u in eerdere jaren ook een belastingvoordeel gehad door premieaftrek. Als dat niet zo is, moet niet de gehele uitkering worden belast maar de aangroei ten opzichte van uw inleg via de saldomethode:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/53560-vrijgekomen-lijfrente-en-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. L. Duijser, 16-05-2013
Is het mogelijk om de revisierente bij de ABM-amro op te vragen en in één keer te laten uitbetalen? En als dat mogelijk is, hoe moet ik dat opvragen? Reactie infoteur, 16-05-2013
Beste G. L. Duijser,
De revisierente is geen spaarrente, maar een boete van de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Haag, 05-04-2013
Hallo,

Ik woon al tien jaar in het buitenland. Ik heb twee lijfrente polissen in Nederland. De eerste drie jaar heb ik belasting voordeel gehad bij het betalen van de premie. Toen werkte ik in Nederland. Daarna ben ik geemigreerd en heb ik vanuit het buitenland nog 5 jaar lang geld in deze verzekeringen gepompt: geen belasting voordel meer dus. Ik betaal nu al 5 jaar geen premie meer. Beide polissen zijn ongeveer 4000 euro. Ik wil deze polissen graag afkopen. De verzekeringsmaatschappij houdt 52% in. Moet ik ook nog revisierente betalen? Krijg ik dat later weer terug? Kan de verzekeringsmaatschappij 52% inhouden als ik 5 jaar lang premie heb betaald met geld waar al belasting over betaald is: mijn man's netto salaris? Alvast bedankt voor uw antwoord! Reactie infoteur, 05-04-2013
Hallo K. Haag,
1. De verzekeringsmaatschappij is wettelijk verplicht om 52% loonbelasting in te houden.
2. Afhankelijk van het land waarin u woont en of er in dat land een belastingverdrag met Nederland is, kunt u een deel van deze belasting terug krijgen bij uw aangifte inkomstenbelasting.
3. De polissen lopen langer dan 10 jaar waardoor de tegenbewijsregeling niet van toepassing is. Bij afkoop zult u wel nog revisierente moeten betalen.
3. Al met al lijkt het voordeliger om de polissen nog even door te laten lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Heidinga, 25-03-2013
Mijn lijfrente t.w.v.2200 euro komt per 1 mei tot uitkering. dit kan volgens mij in 1 keer worden uitbetaald volgens nationale nederlanden, maar hoeveel inkomstenbelasting betaal ik hier over? Reactie infoteur, 26-03-2013
Beste J. Heidinga,
Zeer waarschijnlijk houdt NN 52% in. Als uw jaarinkomen in een lagere belastingschijf valt, kunt u het te veel betaalde terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting of via de voorlopige teruggaaf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 06-03-2013
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor de informatie op de site.

Ik heb nog wel een vraag:
Ik wil graag mijn lijfrente (bij AEGON afgesloten) dit jaar afkopen, de waarde van de lijfrente is 5.400 euro. De lijfrente is afgesloten in juli 2002. De pech die ik nu waarschijnlijk heb is dat ik, omdat de lijfrente ouder dan 10 jaar is, in aanmerking kom voor de de revisierente van 20%, dus ik heb een verschuldigd bedrag aan revisierente van 5.400 * 0.20 = 1.080 euro. Ik ben net een jaar te laat met afkopen, als ik het vorig jaar afgekocht had dan had ik geen revisierente hoeven te betalen.

Klopt mijn verhaal? Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Edwin,
Als uw polis jonger was geweest dan 10 jaar, had u inderdaad wellicht minder hoeven te betalen dan 20%. Pech.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 26-02-2013
Beste Zeemeeuw,

Afgelopen jaar oktober heb ik mijn lijfrente afgekocht. De verzekeringsmaatschappij heeft hierover 52% aan belastingen ingehouden. Bij het invullen van de aangifte over 2012 wordt gevraagd hoeveel de revisierente bedroeg. Wordt deze 20% berekend over het bruto vrijgekomen bedrag of over het netto gedeelte m.a.w.het bedrag wat overblijft ná aftrek van de loonbelasting? Mijn jaarinkomen valt in de 42%categorie.
Alvast bedankt voor je reactie. Reactie infoteur, 27-02-2013
Beste Bert,
De revisierente wordt berekend over het bruto uitgekeerde bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor Broekhuizen, 24-02-2013
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor uw antwoord, dat ik niet helemaal begriijp.
Premie vrij is de polis al, ik betaal sinds juli 2011 al geen premie meer.
Als u zegt : " afkoop op basis van art.65 PW kan niet.", wat bedoelt u dan.

Is afkoop idd onmogelijk t.g.v. dit artikel of is er een andere optie?

Het niet langer betalen van premie verlicht weliswaar de maandlasten maar waar het mij om gaat is dat ik over het kapitaal wil besschikken, om redenen zoals aangegeven. Reactie infoteur, 25-02-2013
Beste Cor Broekhuizen,
1. Het door Zwitserleven genoemde artikel 65 PW biedt alleen een kapstok waar het gaat om de afkoop van een klein pensioen (tot bijna 460 euro per jaar).
2. Of afkoop van de door u genoemde polis kan, hangt af van de voorwaarden in de polis. De MFP polis is me niet bekend.
Met vriendelijk egroeten,
Zeemeeuw

Cor Broekhuizen, 23-02-2013
Mijn probleem. Heb bij SNS Reaal/ Zwitser Leven een MFP polis lopen sinds 1993. Zelf afgesloten zonder tussenkomst van werkgevers. Polis is C polis incl. overlijdensrisico.
Huidige afkoopwaarde ca. 97k. Sinds jaar en dag betaald middels loonadministratie van opvolgende werkgevers op basis van 50 / 50 wg/wn en daardoor fiscaal voordeel.
Ben sinds juli 2011 werkloos en betaal sindsdien geen premie meer.
Heb nu het geld heel hard nodig ivm een voorgenomen bedrijfsovername, niet in de laatste plaats om de bijstand voor te blijven. Heb dat verzekeraar ook uitgelegd.
Realiseer me de fiscale gevolgen. Zuur, jammer maar helaas. Wat moet dat moet.
Zwitser Leven weigert afkoop, verwijzend naar art.65 PW.
Wat is hier eventueel nog wel mogelijk? Reactie infoteur, 24-02-2013
Beste Cor Broekhuizen,
Afkoop op basis van art. 65 PW kan niet, omdat het hier geen klein pensioen betreft. Ik vraag me af of u de polis niet nagenoeg premievrij kunt houden (u betaalt nu geen premie) zonder fiscale gevolgen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/36882-klein-pensioen-afkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriana, 11-02-2013
Ik snap het even niet: ik zet mijn vrijkomende lijfrentre om in banksparen. Halverwege dit jaar word ik 65. Wil het dan uit laten keren. Looptijd 10 jaar, denk ik. Mijn bank noemt het bedrag (126 euro per maand) wat ik ga krijgen. Kennelijk een bruto bedrag want nu blijkt dat mijn bank eerst van alles in kan houden - hoe weten ze hoe dat bedrag moet zijn? Is er een relatie tussen mijn bank en de belastingdienst? Hoe hoog is die inhouding als ik het pas na mijn 65 laat uitbetalen? Heel veel dank voor uw reactie? Reactie infoteur, 11-02-2013
Beste Adriana,
1. Het inhouden van die 52% is wettelijk zo geregeld bij afkoop van de polis.
2. De bank houdt belasting en premies in en draagt deze voor u af aan de Belastingdienst. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen van het afgelopen jaar.
3. Elk jaar rapporteert een bank over uw vermogen aan de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 04-02-2013
Wij zijn bezig met de aangifte 2012. Wij hebben mijn lijfrente afgekocht in april 2012. Het bedrag was 6493, 00. Delta Lloyd heeft hierop 52% loonheffing ingehouden. Nu viel ons op, dat bij onze eerste poging tot aangifte ik nog wel een bedrag moest betalen van 181,00, maar dat hieronder stond dat ik ook nog 1298, 00 aan revisierente verschuldigd ben.

Ik had begrepen dat de fiscus dit verrekend met het 52% ingehouden loonheffing door Delta Lloyd. Mijn vraag derhalve is, kan ik nu een een aanslag verwachten van de 181, 00 die ik verschuldigd ben volgens de aangifte, of komt hier ook nog die 1298, 00 aan revisierente bovenop.

Bij de aangifte wijzigt het te betalen bedrag van 181,00 niet, maar staat er wel een extra regel onder. Het scheelt nogal of uit de spreekwoordelijke hoge hoed ik niet 181, 00, maar 181, 00 + 1298, 00 moet betalen.

Groet,

Jan Reactie infoteur, 05-02-2013
Beste Jan,
Als u revisierente moet betalen, komt dat tot uitdrukking bij de aangifte inkomstenbelasting. In het slechtste geval (afhankelijk van uw jaarinkomen) betaalt u bij afkoop 72% belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-12-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.