Middeling belasting: voorwaarden & middeling berekenen

Middeling belasting: voorwaarden & middeling berekenen Bij een sterk wisselend inkomen kan het zijn dat u teveel belasting betaalt. Het is mogelijk om middeling van de belasting aan te vragen bij de Belastingdienst. Wat is middeling van de belasting? Wat zijn de voorwaarden voor middeling? Hoe kunt u middeling berekenen?

Wisselend inkomen

Als u een sterk wisselend inkomen hebt uit werk en woning, dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer uw inkomsten gelijkmatig zijn. U kunt dan in aanmerking komen voor middeling van de belasting. Met het middelen van uw inkomen berekent u uw gemiddeld inkomen in drie jaar tijd.

Wat is middeling van de belasting?

Bij middeling telt u de inkomens van drie jaren bij elkaar op. De uitkomst wordt gedeeld door drie. Het bedrag dat u berekend hebt, is het gemiddelde inkomen. Over dat bedrag berekent u per jaar opnieuw de belasting. U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor belastingteruggave.

Voorwaarden middelen belasting

Om in aanmerking te komen voor middeling van het inkomen, geldt er een aantal voorwaarden.
 • De middelingsregeling geldt alleen voor box 1: inkomen uit werk en woning.
 • U kunt alleen middelen over uw inkomen in drie aaneengesloten kalenderjaren.
 • U hebt belasting betaald in Nederland gedurende de drie jaar (“het middelingstijdvak”)
 • Het verzoek voor middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de aanslagen over het middelingstijdvak vaststaan; dit wil zeggen dat de termijn voor beroep of hoger beroep is verstreken.

Benodigde gegevens middeling

Om de belastingmiddeling te berekenen, hebt u de volgende gegevens nodig:
 • Het belastbaar inkomen in box 1: inkomen uit werk en woning
 • De verschuldigde inkomstenbelasting over het belastbaar inkomen, zonder heffingskortingen
 • De tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 en de premie volksverzekeringen
 • De definitieve belastingaanslagen

Middelen belasting berekenen

De belastingmiddeling wordt volgens een bepaald stappenplan berekend.
 • Tel de belastbare inkomen uit het middelingstijdvak op.
 • Tel de belasting op: de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, maar niet de heffingskortingen. Het zijn de bedragen die zijn vermeld op de definitieve belastingaanslag.
 • Bereken het gemiddeld belastbaar inkomen door het totale belastbare inkomen van het middelingstijdvak door 3 te delen
 • Bereken aan de hand van de tabel “'Tarieven van de inkomstenbelasting uit box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning en premie “ per jaar de belasting (“herrekende belasting per jaar) en tel het totaal op
 • Trek de “herrekende belasting” af van de verschuldigde bedragen die bij stap 2 zijn berekend. Trek van het verschil € 545 af: dit is d “teruggaafdrempel”. Als het saldo positief is, krijgt u dit bedrag terug.
© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingvoordeel door middeling van je inkomenBelastingvoordeel door middeling van je inkomenBij middeling van inkomen maak je een nieuwe berekening van de inkomstenbelasting die je moet betalen. Je kunt een verzo…
Extra loon en middeling van inkomenExtra loon en middeling van inkomenMiddeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2019 en 2020 de manier om minder belasting te betalen en…
Minder belasting bij middeling van inkomenMinder belasting bij middeling van inkomenMiddeling van inkomen is dan de oplossing voor een groot belastingvoordeel. Krijgt u een ontslagvergoeding en dus extra…
Inkomstenbelasting middelen - Hoe werkt dat?Over het inkomen uit werk en woning (box 1) wordt inkomstenbelasting geheven. Het percentage te betalen belasting neemt…

BTW ondernemer - factuurvereisten en afdragen BTWBTW ondernemer - factuurvereisten en afdragen BTWAls ondernemer moet je BTW berekenen over je omzet en mag je de voorbelasting op je kosten terugvragen. Maar voordat je…
Belasting op meerwaarde bij verkoop (BE)Belasting op meerwaarde bij verkoop (BE)Wie een onroerend goed, bebouwd of onbebouwd, aankoopt en binnen korte termijn opnieuw verkoopt, kan in België belast wo…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst

Reageer op het artikel "Middeling belasting: voorwaarden & middeling berekenen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Rob Flipse, 01-03-2018 21:35 #3
Ik overweeg of in 2017 of 2018 mijn inkomen te middelen i.v.m. een nabetaling. Mijn vraag is waarom de ouderenkorting en de algemene heffingskorting niet worden aangepast? Dit lijkt mij logisch omdat deze ook inkomensafhankelijk zijn/worden. Wellicht dat iemand hierop kan reageren, bij voorbaat dank.

Pechvogel, 03-02-2015 13:18 #2
Met de bedoeling dit bedrag te middelen, liet ik in 2008, het jaar dat ik 65 werd, een pensioenkapitaal geheel tot uitkering komen, met de bedoeling dit te middelen met jaren dat mijn inkomen 0 of zo goed als 0 zou zijn. Ik begreep al snel dat dit het meest ongunstige tijdstip was, omdat de fiscus dan voor de gehele periode de tabellen geldend t/m 65 jaar hanteert. Ik had het kapitaal ook in 2009 of 2010 tot uitkering kunnen laten komen. Doordat mij iemand recent vertelde dat www.berekenhet.nl een Middelingsmodule heeft, kon ik ongeveer narekenen wat het verschil zou zijn geweest. Nu heb ik een teruggave van €2.425. Volgens deze module is de teruggave omstreeks €46.000, als ik mijn geboortejaar op 2007 stel, of de getallen van 2008 bij die van 2009 optel.

Ik heb natuurlijk mijzelf in de vingers gesneden, maar de uitkomst verschillen zoveel, dat ik de Belastingdienst toch ook mag verwijten dat ze een methode op deze materie loslaten, die zulke verschillen teweeg kan brengen. Bovendien zijn de aanwijzingen op de webpagina’s van de Belastingdienst dusdanig dat daar geen enkele waarschuwing van uitgaat. De Belastingdienst biedt allerlei berekeningsmodules aan op haar webpagina’s. Waarom heeft de dienst voor deze moeilijke en ondoorgrondelijke materie geen Middelings-module op haar webpagina’s? Terwijl die wel bestaat!

Daarom meen ik aanspraak te kunnen maken op de hardeidsclausule, ik citeer:
De bevoegdheid van de Minister van Financiën onbillijkheden van overwegende d.w.z. ernstige aard, welke zich bij de belastingheffing voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen voordoen, weg te nemen.

Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie in deze.

Vriendelijke groeten,

Pechvogel

Janet Talens, 26-08-2011 17:33 #1
Als ik middeling ga toepassen heeft dat ook invloed op de zorgtoeslag en kindgebondenbudget die ik in één van die jaren heb ontvangen? Wordt dit dan ook weer aangepast?

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 25-06-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 3
Schrijf mee!