Inkomstenbelasting middelen - Hoe werkt dat?

Over het inkomen uit werk en woning (box 1) wordt inkomstenbelasting geheven. Het percentage te betalen belasting neemt gestaffeld toe, elke volgende stap boven een bepaald bedrag wordt per schijf extra belast. Met het streven om voor oneerlijkheid door een wisselend inkomen te compenseren is de middelingsteruggaaf ontwikkeld. Hiermee kan over een periode van drie aaneengesloten jaren een egalisering van de inkomstenbelasting aangevraagd worden. Met name bij een sterk wisselend inkomen kan hiermee vaak enkele honderden euro’s terug worden teruggevraagd.

Inhoudsopgave


Wie hebben baat bij deze maatregel?

In principe iedereen die gedurende een periode van drie aaneengesloten jaren een sterk wisselend inkomen had. Deze situatie kan bijvoorbeeld zijn ontstaan bij:
 • De overgang van student naar werknemer, waarbij het inkomen gedurende de studie in contrast staat met het inkomen gedurende de werkperiode
 • Een sterk wisselend inkomen door werk als ZZP’er of freelancer
 • Een periode wanneer men onbetaald verlof heeft opgenomen
 • Een periode waarin men meer of juist minder heeft gewerkt
Het is mogelijk om over periode dat men 65 jaar is geworden ook belastingmiddeling aan te vragen. Echter gelden dan wel andere regels betreffende de inkomstenbelasting ná het 65e jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het is alleen aan te vragen over inkomsten gerekend tot box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)
 • Het geldt alleen gedurende een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren (‘het middelingstijdvak’)
 • Gedurende de gehele periode is belasting betaald in Nederland (indien meer dan 90% van het ‘wereldloon’ in Nederland is verdiend wordt hierop een uitzondering gemaakt)
 • Er mag geen overlap zijn met een andere middelingsaanvraag
 • Het verzoek moet binnen 36 maanden na het moment dat alle aanslagen van het middelingstijdvak vaststaan
 • Het verzoek wordt schriftelijk ingediend en bestaat uit de aanvraagbrief en een berekening
 • Een negatief inkomen wordt gerekend als een inkomen van 0,- euro

Hoe werkt het?

In Nederland geldt een inkomstenbelastingsysteem middels schijven. Hoe hoger het inkomen, des te hoger het verschuldigde belastingpercentage dat wordt berekend. In 2015* is er bijvoorbeeld sprake van de volgende schijven:

Casus 1

Iemand die 60,000 euro in box 1 heeft verdiend zal voor de eerste 19,822 euro voor 36,5% belasting wordt belast. De volgende 19,823 t/m 57,585 euro wordt voor 42% belast en de laatste paar duizend euro betaalt deze persoon 52% belasting over. Hierbij wordt de heffingskorting buiten beschouwing gelaten. In totaal betaalt deze persoon 19822 x 0,365+ 37763 x 0,42 + 2414 * 0,52 = 24351 euro aan belasting. Op het moment dat iemand in jaar 1 nul euro verdiend en in jaar 2 60,000 euro betaalt deze persoon in deze 2 jaar in totaal 0 + 24351 euro aan belasting.

Casus 2

Iemand verdient in jaar 1 30,000 euro en in jaar 2 nogmaals 30,000 euro. Deze persoon betaalt bij ongewijzigde belastingtarieven 11510 per jaar, dus in totaal 23020 euro. Dit is 1351 euro minder ten opzichte van de persoon in casus 1, echter hebben zij in de periode van 2 jaar hetzelfde totaalbedrag aan inkomen. Om de persoon van casus 1 voor dit effect te compenseren kan men de belasting middelen.

*Tarieven box 1 (werk en woning) in 2015 AOW-leeftijd nog niet bereikt (bron: Belastingdienst)
Schijf Belastbaar inkomenPercentage
1 t/m € 19.822 36,5%
2 Vanaf € 19.823 t/m € 33.589 42%
3 Vanaf € 33.590 t/m € 57.585 42%
4 Vanaf € 57.586 en hoger 52%

Hoe is het aan te vragen?

De aanpak voor mensen die 65 jaar of ouder zijn gedurende het middelingstijdvak is hiervoor niet geschikt. Een duidelijk antwoord voor middeling van inkomsten voor deze doelgroep is vindbaar op de de site van de belastingdienst.. Het aanvragen van het verzoek is relatief eenvoudig en kan met één tot twee uur werk snel enkele honderden euro's opleveren.

Middeling voor mensen jonger dan 65 gedurende het middelingstijdvak

 • Stap 1) Neem contact op met de belastingdienst en vraag alle ‘IB 60’ formulieren (inkomstenbelastingoverzicht) op die mogelijk gebruikt kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld via de belastingtelefoon.
 • Stap 2) Beoordeel de formulieren en kijk of er een periode aanwezig is met een groot verschil in inkomsten gedurende drie aaneengesloten jaren. Deze drie jaren gaan gebruikt worden voor de berekening, dit noemen we het middelingstijdvak.
 • Stap 3) Tel de verschuldigde belastingen van het middelingstijdvak bij elkaar op. Het gaat om de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen in box 1, exclusief de heffingskortingen.
 • Stap 4) Tel al het inkomen gedurende het middelingstijdvak bij elkaar op en deel vervolgens door drie. Dit wordt het herrekend belastbaar inkomen per jaar genoemd.
 • Stap 5) Bereken voor elk individueel jaar middels de onderstaande tabel de verschuldigde belasting over het herrekend belastbaar inkomen.
 • Stap 6) Tel alle herrekende belastingen bij elkaar op.
 • Stap 7) Trek van het getal van stap 2 (totaal verschuldigde belastingen zonder herrekening) het getal van stap 6 (de herrekende belastingen) af.
 • Stap 8) Trek hier 545 euro van af (de zogenaamde drempel). Is het overgebleven bedrag positief? Dit is het bedrag dat u terug krijgt. Hiervoor moet men echter wel zelf actie ondernemen. Dit bestaat uit het versturen van een brief met het middelingsverzoek inclusief een berekening naar de belastingdienst. Een wachttijd van acht weken voor een antwoord is niet ongebruikelijk.

Andere manieren

Er zijn allerlei verschillende aanbieders op internet voor het berekenen en aanvragen van middeling. Een voorbeeld hiervan is de site van belastinghelden.nl. In sommige gevallen wordt hier een bijdrage voor gevraagd. Bij twijfel over de situatie en de aanvraag is contact met de belastingdienst natuurlijk altijd mogelijk. Tevens kan men een belastingadviseur om advies vragen.

Heeft het invloed op andere belastingaangiftes?

Nee, de middeling vindt plaats op basis van oude en definitieve belastingaangiftes. Er wordt geen wijziging uitgevoerd.

Voorbeeldbrief verzoek tot middelen inclusief berekening

Adres belastingdienst

Betreft: Verzoek middeling
Bijlagen: 1 pagina
BSN:


Datum

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u middeling toe te passen over de aaneengesloten kalenderjaren 2010 t/m 2012. De door mij verrichte berekening gaat hierbij.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,
Verstuurder

Datum:
Handtekening:
Naam:
BSN:

Bijlage berekening

Middelingstijdvak 2010 t/m 2012

Alle bedragen in hele euro’s

Verschuldigde belastingen:

2010: 264
2011: 8.211
2012: 19.739

Totaal verschuldigde belasting: 28.214 (Stap 3)

Belastbaar inkomen:

2010: 790
2011: 23.547
2012: 51.030

Totaal belastbaar inkomen: 75.367

Herberekend belastbaar inkomen per jaar: (75.367 / 3 =) 25.122 (Stap 4)

Herrekende belasting per jaar:

2010: 33,45% over 18.218 + 41,95% over 6.904 = 8.990 (Stap 5)
2011: 33,00% over 18.628 + 41,95% over 6.494 = 8.871
2012: 33,10% over 18.945 + 41,95% over 6.177 = 8.862

Totaal herrekende belasting: 26.723 (Stap 6)

Totaal verschuldigde belasting (28.214) - totaal herrekende belasting (26.723) = 1.491 (Stap 7)

Bedrag teruggaaf is (1.491 - 545 =) 946 (Stap 8)

Tabel met heffingspercentages 2005 t/m 2015 (directe bron: belastingdienst)
Jaar Inkomsten uit werk en woning Heffingspercentage
2004 t/m € 16.265 33,55
Vanaf € 16.266 t/m € 29.543 40,50
Vanaf € 29.544 t/m € 50.652 42
Vanaf € 50.653 en hoger 52
2005 t/m € 16.893 34,40
Vanaf € 16.894 t/m € 30.357 41,95
Vanaf € 30.358 t/m € 51.762 42
Vanaf € 51.763 en hoger 52
2006 t/m € 17.046 34,15
Vanaf € 17.047 t/m € 30.631 41,45
Vanaf € 30.632 t/m € 52.22842
Vanaf € 52.229 en hoger 52
2007 t/m € 17.319 33,65
Vanaf € 17.320 t/m € 31.122 41,40
Vanaf € 31.123 t/m € 53.064 42
Vanaf € 53.065 t/m € en hoger 52
2008 t/m € 17.579 33,60
Vanaf € 17.580 t/m € 31.589 41,85
Vanaf € 31.590 t/m € 53.860 42
Vanaf € 53.861 en hoger 52
2009 t/m € 17.878 33,50
Vanaf € 17.879 t/m € 32.12742
Vanaf € 32.128 t/m € 54.776 42
Vanaf € 54.777 en hoger 52
2010 t/m € 18.218 33,45
Vanaf € 18.219 t/m € 32.738 41,95
Vanaf € 32.739 t/m € 54.367 42
Vanaf € 54.368 en hoger 52
2011 t/m € 18.628 33
Vanaf € 18.628 t/m € 33.435 41,95
Vanaf € 33.436 t/m € 55.693 42
Vanaf € 55.694 en hoger 52
2012 t/m € 18.945 33,10
Vanaf € 18.946 t/m € 33.863 41,95
Vanaf € 33.864 t/m € 56.491 42
Vanaf € 56.492 en hoger 52
2013 t/m € 19.645 37
Vanaf € 19.646 t/m € 33.363 42
Vanaf € 33.364 t/m € 55.991 42
Vanaf € 55.992 en hoger 52
2014 t/m € 19.645 36,25
Vanaf € 19.646 t/m € 33.363 42
Vanaf € 33.364 t/m € 56.531 42
Vanaf € 56.532 en hoger 52
2015 t/m € 19.822 36,5
Vanaf € 19.823 t/m € 33.589 42
Vanaf € 33.590 t/m € 57.585 42
Vanaf € 57.586 en hoger 52
© 2015 - 2024 Grimfandango, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Middeling belasting: voorwaarden & middeling berekenenMiddeling belasting: voorwaarden & middeling berekenenBij een sterk wisselend inkomen kan het zijn dat u teveel belasting betaalt. Het is mogelijk om middeling van de belasti…
Extra loon en middeling van inkomenExtra loon en middeling van inkomenMiddeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2021 en 2022 de manier om minder belasting te betalen en…
Minder belasting bij middeling van inkomenMinder belasting bij middeling van inkomenMiddeling van inkomen is dan de oplossing voor een groot belastingvoordeel. Krijgt u een ontslagvergoeding en dus extra…
Belastingvoordeel door middeling van je inkomenBelastingvoordeel door middeling van je inkomenBij middeling van inkomen maak je een nieuwe berekening van de inkomstenbelasting die je moet betalen. Je kunt een verzo…
Belasting, krijg ik geld terug of moet ik betalen in 2020?Belasting, krijg ik geld terug of moet ik betalen in 2020?Veel gehoorde vragen zijn ieder jaar weer 'hoeveel belasting moet ik betalen, kan ik ook ingehouden loonheffing terugvra…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst.nl
 • http://www.belastinghelden.nl/middeling
 • Plaatje spaarvarken: https://c1.staticflickr.com/7/6059/5915295831_8ef7f83c6f_b.jpg
Grimfandango (52 artikelen)
Gepubliceerd: 19-02-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.