Uitstel van betaling Belastingdienst

Uitstel van betaling Belastingdienst U kunt de Belastingdienst in 2024 vragen om uitstel van betaling van de verschuldigde belasting. Wat als u geen belastingaanslag betaalt? Als u bezwaar maakt met uw bezwaarschrift tegen een belastingaanslag krijgt u soms automatisch uitstel van betaling. Als er betalingsproblemen zijn en er is een belastingschuld dan kunt u om een betalingsregeling vragen of daartoe zelf voorstellen doen. Soms is ook kwijtschelding door de Belastingdienst mogelijk. Vraag uitstel of maak bezwaar anders volgt een dwangbevel.

Uitstel van betaling inkomstenbelasting in verband met bezwaarschrift

Er zijn voor particulieren een aantal mogelijkheden voor een uitstel van betaling van de Belastingdienst. Voor de betaling van de aanslag inkomstenbelasting kunt u maximaal vier maanden uitstel krijgen als de vordering van de Belastingdienst kleiner is dan 20.000 euro en er geen andere belastingaanslagen open staan die gepaard gaan van een dwangbevel. De mogelijkheden van uitstel op een rij:
  • Als u niet tegen een belastingaanslag bezwaar maakt, krijgt u ook geen uitstel van betaling van de Belastingdienst.
  • Als u wel bezwaar maakt tegen de vordering en het bestreden bedrag onderbouwt met een berekening krijgt u uitstel totdat er een uitspraak is gedaan op uw bezwaar.
  • Als u een belastingaanslag krijgt zonder dat u belastingaangifte had gedaan en u maakt bezwaar dan krijgt u voor maximaal 1 maand uitstel van betaling.
  • Ook als u bezwaar maakt tegen een WOZ-beschikking krijgt u uitstel van betaling.
  • Als er sprake is van een bezwaar, beroep of hoger beroep tegen een bestuurlijke boete, krijgt u automatisch uitstel.

Bedenk wel dat een invorderingsrente in rekening wordt gebracht als na de laatste vervaldag van de aanslag nog een vordering openstaat. Wees dus wel op tijd met uw verzoek. Verder is het zo dat als van de Belastingdienst geen uitstel krijgt, u binnen tien dagen na dit besluit in beroep kunt gaan.

Uitstel van betaling Belastingdienst voor ondernemingen en ondernemers

Ook een ondernemer kan uitstel aanvragen. Voor een onderneming is zonder een zekerheidstelling van de Dienst geen uitstel van betaling mogelijk. Dat betekent dus dat een ondernemer eerst moet zorgen voor een borg, garantie, bankgarantie of onderpand op hypotheekrecht. Vervolgens vult u het formulier Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie in. Geef duidelijk aan om welke belastingaanslag het gaat. U wordt ook gevraagd te motiveren waarom u meent voor uitstel in aanmerking te komen allerlei vragen gesteld. Bovendien doet u de Belastingdienst de vereiste stukken van uw onderneming toekomen zoals:
  • De jaarstukken van de afgelopen twee boekjaren.
  • Een tussentijdse balans plus resultatenrekening over het lopende jaar plus een liquiditeitsprognose en algemene prognose voor de komende twee jaar.
  • Een overzicht van de lopende opdrachten en opdrachtgevers.

Op basis van dit alles zal de Dienst bepalen of uitstel gerechtvaardigd is.

Langer uitstel met betalingsregeling Belastingdienst voor particulieren

Wilt u langer uitstel dan vier maanden dan moet u daarvoor eveneens een verzoek indienen en vragen om een betalingsregeling. Tot slot kunt u ook zelf een voorstel voor betaling doen waarbij als voorwaarde geldt dat de belastingaanslag binnen maximaal 12 maanden moet zijn betaald.

Beoordeling verzoek tot uitstel door de fiscus

De Belastingdienst beoordeelt uw verzoek als particulier op basis van uw inkomen en vermogen en dat van uw partner. Zes weken na het indienen van uw verzoek krijgt u van de Belastingdienst uitsluitsel. De fiscus berekent hoeveel netto inkomen u in ieder geval nodig hebt om in uw levensbehoefte te voorzien. Denk aan de hypotheek, huur, ziektekosten en levensonderhoud volgens de bijstandsnorm. Van het bedrag dat overblijft, moet u per maand 80% afstaan aan de Dienst.

Aanmaning, boete, beslaglegging, invordering, loonbeslag, gedwongen verkoop

Wat u nooit moet doen is niet reageren op een belastingaanslag als u betalingsproblemen hebt. Reageert u niet, dan volgt eerst een betalingsherinnering, vervolgens een aanmaning, een dwangbevel en tot slot een overheidsvordering. De overheidsvordering moet een automatische incasso en invordering mogelijk maken. Dit gaat gepaard met oplopende kosten die nog bovenop de belastingschuld en invorderingsrente komen. Als dit niet voldoende oplevert, kan de Belastingdienst overgaan tot een loonbeslag of gedwongen verkoop van goederen. Dat kan dus ook de verkoop van uw huis betekenen.

Kwijtschelding belastingschuld

Als een betalingsregeling niet kan is er nog de mogelijkheid van kwijtschelding, U kunt dit bij de fiscus aanvragen met het formulier Kwijtschelding voor particulieren. Vul de gegevens over uw inkomen en vermogen in en de Belastingdienst geeft u daarna uitsluitsel. Dit verzoek kunt u digitaal doen of door aanvraag van het formulier bij de belastingtelefoon.

Slot uitstel van betaling Belastingdienst

Is er een belastingschuld die u niet binnen de juiste termijn kunt betalen, vraag dan de fiscus om uitstel van betaling. Sluit een betalingsregeling af of vraag of u misschien voor kwijtschelding van de belastingschuld in aanmerking komt. Wat u niet moet doen is niet reageren, want dan stapelen de problemen en kosten zich alleen maar op.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Dwangbevel BelastingdienstDwangbevel BelastingdienstVoorkom een dwangbevel van de Belastingdienst. Wie zijn belastingen niet op tijd kan betalen, krijgt van de Belastingdie…
Directe incasso van belastingschuld door BelastingdienstDirecte incasso van belastingschuld door BelastingdienstDoor de Belastingdienst mag een belastingschuld direct van uw rekening worden gehaald via een directe incasso. Met de di…
Bezwaar maken tegen de BelastingdienstBezwaar maken tegen de BelastingdienstBent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan bezwaar maken tegen een b…
Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2024 over aanslagjaar 2023. Wie 1 mei 2024 voor zijn aangifte inkomstenbelastin…

Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of…
Wat is de middelingsregelingWat is de middelingsregelingAls je per belastingjaar sterk wisselende inkomsten hebt kan het de moeite lonen om na te gaan of je in aanmerking komt…
Reacties

Dm, 01-11-2016
Er staat niet bij waar je dit heen moet sturen. Er is geen voorbeeldbrief of link naar formulier v/d belastingdienst. Wat te doen bij een beroepschrift? Dan krijg je niet automatisch een uitstel tot betaling maar die moet je indienen. Hoe (tekst), waar, adres. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Dm,
Er lijkt geen voorbeeldbrief bij de Belastingdienst aanwezig, niet zo raar omdat elk geval weer anders is. U stuurt uw bezwaar naar het belastingkantoor in uw regio. Die gegevens staan op het aanslagformulier van de Belastingdienst waartegen u bezwaar wilt maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Balk, 08-07-2015
Heb al een dwangbevel wat kan ik nu nog doen? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste A. Balk,
Dan moet er binnen twee dagen worden betaald. Anders kan de Belastingdienst beslag leggen. Het beste neemt u nu contact op met betreffende deurwaarder of de Belastingdienst om te kijken of u nog een betalingsregeling kunt sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. W. Staartjes, 24-06-2011
Ik wil een uitstel aanvragen van betaling bel enorm veel kom er niet door bij de belastingdienst. Hoe kan ik nu uitstel aanvragen? Hoe moet ik dat doen? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste B. W. Staartjes,
1. Telefonisch geeft meestal het snelste uitsluitsel, maar het kan ook schriftelijk en digitaal. U kunt ook teruggebeld worden door de Belastingdienst. Zie in het artikel hiervoor 4 mogelijkheden.
2. De keuze hangt ook af voor hoe lang u uitstel wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-01-2024
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.