Vrijwilligerswerk 2021 en de belasting of bijstandsuitkering

Vrijwilligerswerk 2021 en de belasting of bijstandsuitkering Veel mensen doen in 2021 en 2022 vrijwilligerswerk en krijgen daarvoor een bepaalde vergoeding of zien hier juist vanaf. Wat betekent een bijstandsuitkering in combinatie met vrijwilligerswerk en vrijwilligersvergoeding voor de te betalen loonbelasting, de inkomstenbelasting, belastingaangifte of de hoogte van uw uitkering? Let op de eisen en voorwaarden van de fiscus. Hoeveel belasting moet u betalen of is het toch allemaal belastingvrij in 2021 en 2022? Soms kunt u het als vrijwilliger aan de slag zijn ook als gift fiscaal aftrekken (zie de voorwaarden).

Inhoud


Vrijwilligerswerk en de Belastingdienst

De definitie van het begrip vrijwilligerswerk is van belang. Als u aan de eisen voldoet, hoeft u over de beloning zeer waarschijnlijk geen loonbelasting of inkomstenbelasting te betalen. De Belastingdienst stelt de volgende eisen aan het begrip vrijwilligerswerk:
  • Er is geen sprake van een vrijwilliger en vrijwilligerswerk als het werk kan worden gezien als beroep. Vergelijk het met de tuinman die tegen betaling een kinderboerderij opknapt.
  • Het moet gaan om 1 of meer privaat- of publiekrechtelijke organisaties die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeven doen. Dit kunnen ook sportorganisaties zijn die een andere rechtsvorm dan een BV of NV hebben en om die reden geen vennootschapsbelasting betalen.
  • Er mag geen sprake zijn van een marktconforme beloning, maar een forfaitaire kostenvergoeding is wel toegestaan.

Wat is geen marktconforme beloning volgens de Belastingdienst

Onder niet marktconforme beloningen wordt tot in 2020 verstaan:
  • Vergoedingen of verstrekkingen voor de werkelijk gemaakte kosten die bovendien als redelijk kunnen worden bestempeld. Geen extra’s dus. Vergoedingen voor de kosten die u maakte, hoeft u niet op te geven.
  • Voor vrijwilligers van 21 jaar of ouder mag de vergoeding of verstrekking maximaal € 5,00 per uur bedragen. Maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar.
  • Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar is dit een vergoeding of verstrekking van maximaal € 2,75 per uur. Maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar.

Onbelaste vergoeding 2021 en 2022 omhoog

In 2021 en 2022 is er een verruiming van de onbelaste vrijwilligersvergoeding. Het bedrag gaat omhoog naar 1.800 euro per jaar (was 1.700 euro). De fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding is verhoogd naar 180 euro per maand en 1.800 euro per jaar. Helaas is de vrijstelling niet geïndexeerd. Dus:

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding 2019 en 2020:
Leeftijdmaximum per jaarMaximum per maandMaximum per uur
< 21 jaar€ 1.700€ 170€ 2,75
vanaf 21 jaar€ 1.700€ 170€ 5,00

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding 2021 en 2022:
Leeftijdmaximum per jaarMaximum per maandMaximum per uur
< 21 jaar€ 1.800€ 180€ 2,75
vanaf 21 jaar€ 1.800€ 180€ 5,00

Loonbelasting en inkomstenbelasting betalen

Voldoet u aan deze eisen dan zit u goed. Als u meer per uur betaald krijgt of de maxima overschrijdt, kan ook dit belastingvrij als op basis van bonnen kan worden aangetoond dat de vergoedingen niet marktconform zijn. Kortom, de bewijslast ligt bij u. Overigens gelden deze maxima per bedrijf. De vrijwilliger die vrijwilligerswerk bij meerdere instanties verricht, zal zelf het totaal aan vergoedingen moeten optellen om te kijken of deze niet te hoog uitkomt. Dat kan ertoe leiden dat toch inkomstenbelasting moet worden betaald of dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van een maandelijkse uitkering. In dat geval worden de vergoeding en als normaal inkomen gezien en in mindering op een uitkering gebracht.

Vrijwilligers en bijstandsuitkering

Als iemand met bijstand vrijwilliger is en daarvoor een vergoeding krijgt, heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de uitkering als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk niet meer bedraagt dan maximaal de belastingvrije bedragen (€ 180 per maand is en maximaal € 1.800 per jaar). Let dus op, per jaar is het niet 12 maal € 180, kennelijk rekent de belastingdienst met maximaal 10 maanden per jaar.

Vrijwilligerswerk aftrekbaar als gift

Als u voor vrijwilligerswerk een beloning ontvangt, maar die meteen weer terugstort, wordt de storting gezien als een gift. Maar het kan ook eenvoudiger door wel een declaratieformulier in te vullen, maar af te zien van de beloning. Hoe of wat precies mogelijk is, hangt af van de afspraken van de vrijwilligersvereniging met de Belastingdienst. Zo is een goedgekeurde instelling door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Vraag daar dus naar. Ook als u de gemaakte kosten niet vergoed krijgt door de slechte financiële situatie van de ANBI, mag u de kosten aftrekken als een gewone gift. Denk aan kosten als:
  • Reiskosten en auto- en taxikosten;
  • Portokosten;
  • Kosten voor enveloppen, papier of inkt.

Slot

Om belastingvrij uw vrijwilligerswerk te kunnen doen, is het belangrijk dat u de toegestane maxima per maand en per jaar in de gaten houdt. Zit u per instelling lager, maar is het totale bedrag van meerdere instellingen hoger dan de toegestane maxima, dan zal dat er toe leiden dan de instantie zelf geen loonheffing inhoudt, maar u dat u daarna zelf inkomstenbelasting moet betalen. Het kan er ook toe leiden dat uw bijstandsuitkering 2022 wordt verlaagd.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vrijwilligerswerk en maatschappelijke stagesTegenwoordig hoor je van steeds meer mensen dat ze, naast hun gewone werk, ook nog aan vrijwilligerswerk doen. Het wordt…
Saldoverklaring lijfrente BelastingdienstSaldoverklaring lijfrente BelastingdienstGebruik de saldomethode bij de in 2022 en 2023 uitgekeerde lijfrente en vraag de verklaring niet afgetrokken premies of…
Belasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholierenBelasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholierenWie in 2022 of 2023 te veel loonbelasting betaalt, kan de Belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbela…
Belastingen - moet ik over kunst en antiek belasting betalenBelastingen - moet ik over kunst en antiek belasting betalenHoeveel belasting en btw betaalt u over kunst en antiek in 2022 en 2023? Kunst en antiek kunnen een vermogen waard zijn,…

Wegenbelasting tarieven en wegenbelastingvrije auto’sWegenbelasting tarieven en wegenbelastingvrije auto’sWegenbelasting, motorrijtuigenbelasting, moet worden betaald wanneer u met een motorrijtuig op de weg rijdt. Dus zodra u…
De werkkostenregeling (WKR)De werkkostenregeling (WKR)De werkkostenregeling is een manier van belasten van vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever aan zijn werkgever…
Reacties

Barbara, 10-11-2020
Goedenmorgen,
Ik had samen met mijn partner een eetcafé, we waren niet samenwonend en/of getrouwd.
Om de kosten voor het eetcafé te beperken en ik financieel nog beschik over een alimentatie die ik met goedkeuring van mijn exman nog mocht blijven ontvangen is er besloten mij op vrijwilligerscontract te zetten. Ik ben werkzaam geweest bij het eetcafé van 06-09-2018 tot 07-07-2020. Ik heb eenmalig een vrijwilligersvergoeding ontvangen van €1600,-.
Mijn exparter heeft echter de relatie eenzijdig verbroken, met als gevolg niks op papier wat mij bindt.
mijn gemiddelde werk uren zit op 60 uur in de week. Zijn er mogelijkheden om mijn gemaakte uren met aftrek van ontvangen vergoeding alsnog terug te vorderen? Reactie infoteur, 15-11-2020
Goedemorgen Barbara,
Als er een geldend vrijwilligerscontract is, hebt u ook recht op de vergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Schardijn, 04-02-2020
Ik zie ook dat wanneer je onder de 27 jaar bent en je hebt een bijstandsuitkering, je geen vrijwilligersvergoeding kan houden. Dan zou deze altijd van je inkomsten worden afgetrokken.
Hoe zit dat? Reactie infoteur, 04-02-2020
Beste J. Schardijn,
De leeftijd van 27 jaar is bij de combinatie bijstand en vrijwilligerswerk inderdaad belangrijk. Bent u jonger dan 27 jaar, dan wordt elke onkostenvergoeding hoger dan de kosten die u maakt in mindering gebracht op de bijstandsuitkering. Bent u 27 jaar of ouder, dan gelden er vrijstellingen (170 euro per maand, 1.700 euro per jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abdel, 28-06-2016
Geachte,
Ik was in 2015 en nog steeds vrijwilliger (huiswerkbegeleiding en juridisch advies) bij een stichting (Anbi). Graag wil ik de "vergoeding"/ kosten die ik maak als gewone gift aangeven bij de aangifte van 2015. De voorwaarden die de Belastingdienst stelt zijn:
1) Wij hebben de instelling aangewezen als ANBI of culturele ANBI.
2) De instelling heeft een verklaring afgegeven dat u zich hebt ingezet als vrijwilliger.
3) De (culturele) ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.
4) De financiële situatie van de (culturele) ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
5) De (culturele) ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
6) U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de (culturele) ANBI schenkt.

Punt 2, 3 en 5 vind ik niet zo duidelijk hoe de stichting dat moet hebben vormgegeven (mondeling of alleen schriftelijk). Ik weet wel van het bestaan van een vrijwilligersverklaring. Is dit wat ze bedoelen daarmee en dient de stichting die vrijwilligersverklaring namens mij bij de Belastingdienst aan te geven. Mij is alleen mondeling medegedeeld dat ik kosten kan declareren, maar dat ik daarvan afzie. Ik weet ook niet hoe ik portokosten, papierkosten kan bewijzen bij Belastingdienst mochten ze vragen hierover hebben. Reactie infoteur, 29-06-2016
Geachte Abdel,
Het gaat er inderdaad om dat u desgevraagd kunt aantonen dat uw aftrek als gift terecht is. Dat wil zeggen dat u weliswaar recht hebt op een vergoeding maar daarvan afziet en dit aanmeldt als gift. Altijd is het zo dat u sterker staat als e.e.a. ook op papier staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 28-05-2016
Geachte, mijn dochter woont bij ons in en heeft geen bestaan inkomsten en ook geen werkloosheid vergoeding ze heeft omdat ze het graag doet als vrijwilliger bij een ambulance dienst gewerkt waar ze voor werd vergoed op jaar basis heeft ze 1770€ gekregen en verder niets. Zal ze hierop moeten zelf haar loon belastingen moeten op betalen of zal ze deze mogen aftrekken. Ze was ook een tijdje als zelfstandige verkoper aan het werk maar dit heeft ook niets opgeleverd
Voor het vrijwilliger werk kan zij dan ook de verplaatsing die ze doet met haar wagen deze aftrekken
Graag hier een reactie
Met vriendelijke groeten
Peter Reactie infoteur, 29-05-2016
Geachte Peter,
Als 1770 euro haar jaarinkomen is is de inkomstenbelasting die daarbij hoort nihil. Als ze geen ondernemer is, kan ze de kosten van de auto niet aftrekken. Het ligt voor de hand dat de ambulancedienst een onkostenvergoeding geeft voor het gebruik van de wagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miep Hoek, 24-05-2016
Sinds afgelopen week doe ik vrijwilligerswerk voor de Stichting Oecumenische Geloofsgemeenschap Monte Gordo, Portugal. In de zomer bestaan de werkzaamheden in Nederland uit: vergaderingen, jaarverslagen, (hoor)bezoeken aan predikanten, bezoek aan gemeenteleden. Dit gaat door heel Nederland. In de winter ga ik 2 maanden naar Monte Gordo om de gemeente daar te ondersteunen m.b.t. kerkdiensten en andere activiteiten t.b.v. de daar overwinterende Nederlanders. Mijn vraag is of ik de volgende kosten mag aftrekken voor de belastingdienst:
Cursus Portugees + lesmateriaal
Reiskosten in Nederland
Reiskosten van en naar Monte Gordo
Verblijfkosten in Monte Gordo
Aan te schaffen extra's in de vorm van router, telefoonkaarten, postzegels e.d. Graag uw reactie, waarvoor bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 24-05-2016
Beste Miep Hoek,
Voorwaarden voor aftrek is dat u afziet van een vrijwilligersvergoeding maar ook dat de instelling een ANBI instelling is. Volgens mij staat Monto Gordo (nog) niet op de ANBI lijst van de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Wilbers, 01-11-2015
Geachte Belastingdienst. ik doe veel vrijwilligerswerk voor de kerk ANBI instelling, ik krijg daar een vergoeding voor eind van het jaar, en stort het bedrag gelijk terug en ik kan dan het bedrag aftrekken als gift, mijn vraag is moet de kerk hierover het bedrag belasting betalen? Reactie infoteur, 02-11-2015
Geachte A. Wilbers,
Neen een ANBI instelling betaalt over een gift geen belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naam Indra, 27-06-2014
Sinds januari dit jaar krijg ik van mijn moeder pgb uitbetaald voor de zorg die ik haar verleen. De inducatie v h CIZ is 6,9 uur per week. Zij is dialysepatiënt. Haar nieren werken niet meer en wordt 3 keer per week gespoeld in het ziekenhuis. Zij heeft na de dialyse intensieve zorg nodig. De zorg na dialyse en andere hulp die ik haar verleen worden gezien als vrijwilligerswerk. Ook ben ik hier ingetrokken om haar de nodige zorg te verlenen. Zij is 80 jaar oud. Is het mogelijk om de hulp als vrijwilligster in dit geval af te trekken? Ik hoop dat u mijn vraag kunt beantwoorden. Bij voorbaat dank.

De indicatie is geg voor wassen, aankleden en medicijnen.
De intensieve begeleiding na dua Reactie infoteur, 28-06-2014
Beste Indra,
Mantelzorg is iets anders dan vrijwilligerswerk. Als jullie fiscale partners zijn zijn de ziektekosten (voor zover niet vergoed) aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. H. de Ruiter, 16-03-2011
Vraag: Ik doe vrijwilligerswerk bij een voetbalvereniging. Plm 15 uur per week. Ik krijg hiervoor niets betaald. Mag ik toch 1500 euro van de belasting aftrekken als onder giften? Ik heb gehoord, dat er een rechtzaak over is aangespannen, welke door de belastingdienst is verloren. Mag ik nu alsnog die 1500 euro aftrekken bij mijn aangifte? Reactie infoteur, 16-03-2011
Beste J.H. de Ruiter,
Dat hangt af van de afspraken met de belastingdienst. Zie ook een aanvullend stuk hierover in het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 09-05-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.