Huis ouders op naam van kinderen: belastingvoordeel vervalt

Huis ouders op naam van kinderen: belastingvoordeel vervalt Erfbelasting. Weinig mensen vinden het prettig om dat te betalen. Tot 2010 waren er bovendien manieren om deze vorm van belasting te omzeilen. Maar dat is vanaf dat jaar niet langer het geval. Een huis op naam van de kinderen is dus niet langer voordelig. Het belastingvoordeel van een huis van de ouders op naam van de kinderen zat namelijk in de waardestijging van de woning. De fiscus was daar niet blij mee. Huis ouders op naam van de kinderen: is dat nu dan nog een optie?

Erfbelasting

Bij een erfenis moeten mensen in de vorm van erfbelasting belasting betalen. Voor veel Nederlanders is dat een reden om als zij nog in leven zijn een deel van hun bezittingen op naam van hun familie te zetten. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gift. Tot voorheen konden ouders ook hun woning al vast op naam van hun kinderen zetten. Dit bespaarde de erfbelasting. Maar sinds 1 januari 2010 heeft dat weinig zin meer.

Huis op naam van de kinderen: niet zo eenvoudig als het klinkt

Een huis op naam van de kinderen zetten lijkt heel eenvoudig. Maar zo simpel als het klinkt is het niet. De ouder(s) verkopen of schenken de woning aan hun kinderen. Maar ze blijven er wel zelf in wonen. Daarom moet in dat geval overdrachtsbelasting worden betaald en bij een schenking ook schenkingsbelasting. Omdat de kinderen de nieuwe eigenaren zijn moet tevens vermogensbelasting worden betaald over de woning. De ouders betalen in ruil voor hun woongenot belasting voor woonrecht dat ook wel vruchtgebruik wordt genoemd. Hoewel ingewikkeld leverde deze fiscale truc in ieder geval heel wat verschillende belastingaanslagen op.

Belastingvoordeel huis ouders op naam kinderen

Het belastingsvoordeel dat behaald werd door een woning op naam van de kinderen te zetten, zat echter in de waardestijging van de woning. Een woning die bij schenking 2 ton kost, is bij het overlijden soms wel het dubbele waard. De kinderen hoeven dan echter geen erfbelasting meer te betalen, omdat het huis al van hen is. De kinderen hebben dan dus met de fiscus afgerekend met als centraal punt een huis van 2 ton, terwijl het inmiddels 4 ton waard is. De fiscus liep daardoor flink wat geld mis.

Waarde van huis op moment overlijden vanaf 2010 bepalend voor erfrecht

Sinds 1 januari 2010 geldt daarom de waarde van het huis op het moment dat de persoon in kwestie overlijdt. Dit is voor kinderen die gerekend hadden op een mooi belastingvoordeel een flinke domper. Zij betalen over de waardestijging namelijk alsnog belasting. Tot een bedrag van 118.000 euro moeten kinderen in 2010 dan 10 procent erfbelasting betalen. Daarboven geldt een percentage van 20 procent. Wel geldt een belastingvrij bedrag van 19.000 euro.

Ook in 2001 al aangescherpte belastingmaatregelen huis op naam kinderen

In 2001 is het ook al veel minder aantrekkelijk gemaakt om een woning op naam van de kinderen te zetten terwijl de ouders nog in leven zijn. Vanaf dat jaar kunnen ouders hun hypotheekrente al niet meer aftrekken. Dit is omdat ze het huis wettelijk gezien niet meer in bezit hebben. In 2001 werd tevens de vermogensbelasting over de woning overgeheveld van ouders naar kinderen. Dit gebeurt onder aftrek van het vruchtgebruik dat ouders moeten opgeven.

Huis “opeten”

Voor 1997 zetten ouders hun woning overigens ook vaak op naam van hun kinderen omdat ze als ze in een verzorgingshuis terechtkwamen eerst hun huis moesten opeten. Pas dan konden ze een beroep doen op bijstand in de kosten. Sinds 1997 is deze situatie echter veranderd. Er wordt vanaf dat jaar veel minder gekeken naar het vermogen dat iemand heeft.

Specials over belastingen en over hypotheek en belastingen

Veel meer over belastingen en de mogelijkheden om het verdwijnen van dit belastingvoordeel te omzeilen is te vinden in de special: Belastingen. In Hypotheek en belastingen is meer te vinden over hypotheken in relatie tot de belastingen.
© 2010 - 2020 Singalees, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Waardering vruchtgebruik woning 2020Waardering vruchtgebruik woning 2020Krijg je een erfenis in 2020, dan moet je mogelijk erfbelasting betalen. Ook over vruchtgebruik van een woning die je er…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2019 of 2020…
Vruchtgebruik box 1Vruchtgebruik box 1U hebt in 2019 en 2020 als langstlevende ouder het recht van vruchtgebruik van de ouderlijke woning geërfd, is dat dan b…
Voorkom schenken aan de BelastingdienstVoor mensen die niet beschikken over grote vermogens, is het vaak niet nodig om belasting te betalen over schenkingen en…

Zorgtoeslag, heb ik daar recht op?Zorgtoeslag, heb ik daar recht op?Mensen in Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Maar om de mensen wat tegemoet te komen is de s…
Belastingaangifte 2020 invullen: tips belastingaangifteBelastingaangifte 2020 invullen: tips belastingaangifteIedereen die meer dan 45 euro belasting verschuldigd is of 15 euro terugkrijgt van de Belastingdienst moet in beginsel b…
Bronnen en referenties
  • Leeuwarder Courant Belastingdienst

Reageer op het artikel "Huis ouders op naam van kinderen: belastingvoordeel vervalt"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Kees, 28-10-2015 08:26 #4
Mijn schoonouders hebben hun huis via de notaris op naam van de kinderen gezet. Hierover wordt jaarlijks 6% rente betaald. Zij hebben in de loop van de jaren een vermogen opgebouwd. Dit kan vanaf 2016 gevolgen hebben voor de ouderentoeslag en de zorgtoeslag.

Ik heb een paar vragen:
1. Kunnen zij met hun opgebouwde vermogen een deel van de 'hypotheekschuld' aan de kinderen aflossen en zo ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? Wordt de jaarlijks te betalen rente dan ook lager?
2. Is de 6% rente die zij betalen aan de kinderen aftrekbaar?

Ton van Dongen, 17-03-2014 22:42 #3
Vader in 1994 overleden. Middels notariële akte in 1995 heeft moeder haar erfenis verworpen. De eigen woning met separate garagebox (beiden geen hypotheek, wel erfpachtcanon garagebox) is opnieuw ingebracht. Hierdoor is eigendom woning + garagebox overgegaan naar 4 kinderen (blooteigendom). Middels genoemde notariële akte is tevens bepaald vruchtgebruik door de moeder met betaling reguliere woonlasten en metterwoon. De moeder is nu 92 jaar.
Bij huidige aangifte bestaat bij alle 5 betrokkenen onduidelijkheid mbt de mogelijkheden :
1. Volgens berekening met splitsing in vruchtgebruik en blooteigendom waarvoor, voor zover begrepen, goedkeuring door alle 5 partijen moet worden aangevraagd bij staatssecretaris Financiën? Deze goedkeuring is door geen der partijen aangevraagd.
2. Voor de moeder geldt de eigenwoningregeling. Zij geeft dan ook het eigenwoningforfait aan en heeft recht op aftrekpost geringe eigenwoningschuld. De 4 kinderen hoeven al vanaf 01-012012 niets aan te geven?
3. Anders?

Dit alles brengt ook de navolgende vraag mee:
Zijn genoemde 4 kinderen bij overlijden van de moeder toch de volle erfbelasting woning/garage verschuldigd gelet op volledig woningforfait tlv de moeder terwijl zij hiervan al sinds 1995 blooteigenaar zijn? Anders?
Wat zijn fiscale mogelijkheden voor de 4 kinderen?

Erik, 11-09-2012 22:53 #2
Is erfbelasting omzeilen mogelijk door de ouderlijke woning met je broers / zussen of alleen te kopen en je ouders het vervolgens te laten huren. Het door hun verkregen geld kunnen ze vervolgens weer jaarlijks schenken aan de kinderen en kleinkinderen zonder dat de belasting eraan komt. Is dit of iets soortgelijks mogelijk?

Herfs, 15-02-2010 12:57 #1
Hoe wordt de waardestijging bepaald:
- Wordt de waarde die voor het blote eigendom betaald is, geindexeerd vanaf het moment van aankoop blote eigendom tot aan moment van verkoop van de woning? Deze waarde kan toch net als dood kapitaal worden gezien terwijl de waardestijging van de woning wel wordt meegenomen in de berekening.
- Hoe wordt omgegaan met investeringen die de toekomstige eigenaar (eigenaar van het blote eigendom) in de woning heeft gedaan? Worden deze investeringen ook geindexeerd en in mindering gebracht op de waardestijging?

Infoteur: Singalees
Laatste update: 03-11-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belastingen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 4
Schrijf mee!