Belastingaangifte 2020 invullen: tips belastingaangifte

Belastingaangifte 2020 invullen: tips belastingaangifte Iedereen die meer dan 47 euro belasting verschuldigd is of 16 euro terugkrijgt van de Belastingdienst moet in beginsel belastingaangifte inkomstenbelasting doen over het in 2019 ontvangen loon, inkomen en vermogen. Ook als u geen oproep hebt gekregen van de Belastingdienst. Het geheel aan fiscale aftrekposten en belastingschijven bepaalt hoeveel belasting u uiteindelijk moet betalen. Hierbij is het natuurlijk goed om te weten wat uw rechten op aftrekposten en wat uw fiscale voordelen kunnen zijn.

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 (voorjaar 2020)


Uitstel belastingaangifte 2020 (over uw inkomen in 2019)

Als het u niet lukt om voor 1 mei 2020 aangifte inkomstenbelasting te doen, dan kunt u bij de Belastingdienst om uitstel vragen. Wie te laat is en geen uitstel heeft gekregen kan een boete krijgen van enkele duizenden euro’s. U kunt voor uitstel de belastingtelefoon bellen maar ook per brief om uitstel vragen. Normaliter krijgt u tenminste tot 1 september uitstel. Een nadeel van uitstel dat, als u belasting moet bijbetalen, u ook belastingrente moet betalen. Krijgt u geld terug, dan moet u bij uitstel wat langer op uw geld wachten.

Digitaal aangifte doen of belastingformulier invullen

Particulieren hebben de keuze of ze digitaal aangifte voor de belastingen doen of kiezen voor het aangiftebiljet dat op aanvraag door de Belastingdienst wordt toegestuurd. De Belastingdienst geeft de voorkeur aan een digitale afhandeling, maar welke weg u bewandelt is aan u. Sommigen vinden de digitale aangifte super gemakkelijk en vooral ook veel sneller. Anderen denken liever even rustig na en kiezen voor het papieren belastingformulier. Als u geld terug krijgt van de Belastingdienst, dan is de digitale manier van de belastingaangifte invullen vaak sneller behandeld en hebt u eerder uw geld terug als u gedurende het jaar teveel loonbelasting hebt betaald. Aan u de keuze, maar welke weg u ook bewandelt, u komt dezelfde vragen tegen en dezelfde dilemma’s. Vergeet u niet om een DigiD-code aan te vragen als u die nog niet hebt of deze is verlopen, want deze dient als uw digitale handtekening. Als u de aangifte zelfs voor 1 april digitaal verzendt naar de Belastingdienst krijgt u sneller uw geld terug. Het geld is dan 1 juli op uw rekening gestort. Maar als u belasting moet bijbetalen zal ook dat sneller verlopen. Om u verder te helpen bij het invullen van de belastingaangifte inkomstenbelasting volgen nog enkele belangrijke tips en aanwijzingen.

Fiscaal partner of niet

Het maakt voor de belastingheffing nogal wat uit hoe uw gezin is samengesteld. Hebt u kinderen, bent u alleenstaand of samenwonend, gehuwd? Het maakt allemaal verschil voor de heffingskortingen waarop u recht kunt hebben en de bedragen die daarmee gemoeid zijn. Net alleen de gezinssamenstelling maakt hierbij verschil, ook uw leeftijd kan tot verschillen leiden en of u wel of niet ook inkomen uit tegenwoordig werk hebt. Daarbij komt nog dat sommige heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn. Iedereen komt voor de algemene heffingskorting in aanmerking, maar het bedrag is niet voor iedereen gelijk. Of u ook voor de andere kortingen in aanmerking komt, hangt af van bovengenoemde factoren. Als u getrouwd bent, bent u automatisch elkaar fiscale partner. Het voordeel van fiscaal partnerschap is dat de aftrekposten tussen de partners zo kunnen worden verdeeld, dat wie van u beiden het meeste verdient ook het meeste aan belasting kan terugkrijgen. Een mooie belastingteruggave door een slimme verdeling van aftrekposten is natuurlijk aantrekkelijk.

Rekenvoorbeeld fiscaal partnerschap

Stel u hebt een inkomen van 18.000 euro en uw partner een inkomen van 50.000 euro. Stel u kunt 10.000 euro aan hypotheekrente aftrekken. Dan is het zo dat uw partner met een inkomen van 50.000 euro volgens de tarieven inkomstenbelasting 2019 in belastingschijf 3 zit met een tarief van 38,1% en u in belastingschijf 1 met een tarief van 36,65%. Dat betekent dat als uw partner de hypotheekrente aftrekt, hij of zij 3.810 euro terug krijgt, terwijl als u het aftrekt u 3.665 euro terugkrijgt. Dit verschil wordt nog groter als de ene partner een gering inkomen heeft en de andere partner een topinkomen. Ga altijd na wat voor u geldt. Denk er wel aan dat u niet meer aan belasting en heffingskorting terug kunt krijgen dan dat u aan belastingen bent verschuldigd.

Rekensom heffingskortingen

Stel het geval dat u vrijwilliger bent met 2.000 euro inkomen en uw partner werkt en heeft een inkomen van 50.000 euro. Stel u komt in aanmerking voor:
 • De algemene heffingskorting van 2.477 euro.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Hypotheekrenteaftrek.
 • U volgt een studie, die enkele duizenden euro’s kost.

Dan zal duidelijk zijn dat de aftrekposten en heffingskortingen de belasting die u moet betalen kan overtreffen. In dat geval kunnen de aftrekposten en de restant heffingskortingen worden overgeheveld naar uw fiscale partner en via deze partner worden uitbetaald. Ook kunt u recht hebben op de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner.

Tips kinderen en belastingaangifte

Kinderen zijn een groot goed, maar kunnen ook veel geld kosten. Daarom zijn er meerdere regelingen, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Denk daarbij aan het kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouderkorting) en de heffingskorting inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tip eigen woning forfait huurwaardeforfait bijtelling

U moet bij uw inkomen het eigenwoningforfait tellen, als u eigenaar bent van een koopwoning. De waarde die u moet bijtellen is gebaseerd op de aanslag WOZ. Wie over 2019 belastingaangifte doet, neemt de WOZ waarde van 1 januari 2019 en niet de WOZ waarde van 1 januari 2020 die u in het voorjaar van 2020 ontvangt. U vult de hypotheekrente als aftrekpost in en het eigenwoningforfait als extra inkomen. Als het eigenwoningforfait hoger is dan de post hypotheekrenteaftrek, wordt het saldo van beide op nul gezet plus een kieine bijtelling door de afschaffing van de Wet Hillen in 2019.

Rekenvoorbeeld Wet Hillen

Stel u hebt uw hypotheek bijna afgelost waardoor u aan hypotheekrente 2.000 euro wilt aftrekken. Stel u moet via het eigen woning forfait 3.000 euro bij uw inkomen tellen. In dat geval is het eigenwoningforfait 1.000 euro hoger dan de hypotheekrente. U mag daarom bij de correctiepost eigen woning het bedrag van -1.000 euro invullen. Deze optie is zeer interessant voor mensen met een relatief dure woning, waar nog weinig hypotheek op zit. U betaalt overigens minimaal 1/30e deel van het eigenwoningforfait.

Hypotheekrente en bijleenregeling

In 2019 is er ten opzichte van 2018 weinig veranderd in de systematiek van de aftrek van de hypotheekrente. U mag de totale rente van de hypotheek, als die dient ter financiering van de eigen woning en niet consumptieve aankopen, aftrekken van de belasting. Als u uw huis in 2019 hebt gekocht, speelt ook de bijleenregeling mogelijk een rol.
Verhuisde u naar andere koopwoning, dan bent u verplicht om de overwaarde van verkoop in de nieuwe woning te stoppen. Doet u dat niet dan moet u mogelijk genoegen nemen met minder hypotheekrenteaftrek.

Aftrekposten eigen woning

Hebt u in 2019 een nieuwe woning gekocht, dan zijn behalve de hypotheekrente ook fiscaal aftrekbaar de volgende kosten bij de aankoop van een woning:
 • De afsluitprovisie van de hypotheek met een maximum van 1,5% van het hypotheekbedrag, met een maximum van 3.630 euro per persoon. Was de afsluitprovisie hoger, dan mag u maximaal nog gedurende de looptijd van de lening jaarlijks een extra deel aftrekken (het meerdere gedeeld door de looptijd van de lening).
 • De notariskosten voor de hypotheekakte.
 • Kosten van afkoop van erfpacht.
 • De kosten van het oversluiten van een hypotheek en de eventuele boeterente als gevolg van het oversluiten van de hypotheek.
 • Kosten Kadaster, de kadastrale rechten.
 • Kosten taxatierapport voor het verkrijgen van een hypotheek.
 • De bouwrente bij aankoop een nieuwbouwwoning.

Aftrekposten belastingaangifte invullen: tips

Enkele andere aftrekposten die extra aandacht vragen zijn:
 • De vooruitbetaalde hypotheekrente. De vooruitbetaalde hypotheekrente en de eventuele boeterente voor het oversluiten van een hypotheek mag u ook aftrekken. Helaas werkt niet iedere bank mee aan het vooruitbetalen van de hypotheekrente.
 • Ook de rente op een lening voor verbetering van het huis of de aanleg van tuin en garage is als hypotheekrente fiscaal aftrekbaar.
 • Hebt u uw hypotheek deels afgelost en moet u een boeterente betalen? Deze is fiscaal aftrekbaar.
 • De periodieke betalingen van de erfpachtcanon mag u aftrekken, een afkoopsom niet. De rente op een afkoopsom is weer wel aftrekbaar.
 • Vergeet ook de studiekosten niet, voor zover ze hoger zijn dan 2500 euro en bedoeld zijn om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, kunnen aftrekbaar zijn.
 • Dan de giften aan een ANBI instelling zoals aan giro 555. Maar het meest in het oog spreken misschien wel de aftrekbare ziektekosten. Er worden hieraan wel strenge eisen gesteld. Weet dus wat de aftrekbare ziektekosten IB 2019 zijn.
 • Let op de specifieke ziektekosten en bedenk dat ontvangen vergoedingen voor medische behandelingen van de op te voeren aftrekpost moeten worden afgetrokken. Let ook op de drempels die gelden. U mag de aangegeven ziektekosten aftrekken voor u zelf, uw fiscale partner en anderen die tot uw huishouding horen.
 • Partneralimentatie is aftrekbaar.

Wat is het cafetariasysteem (cafetariaregeling)

Het cafetariasysteem houdt in dat u belast loon laat omzetten in een fiscaal onbelaste of minder fiscaal belaste post. U kunt een deel van het loon omzetten in een vergoeding, waardoor u zichzelf belasting bespaart. Het cafetariasysteem, het kiezen van een andere arbeidsvoorwaarde, levert meestal een fiscaal voordeel op.

Voorbeeld cafetariasysteem

Hebt u bijvoorbeeld wel elke dag reiskosten zonder dat ze vergoed worden, dan kunt u een deel van uw loon inclusief vakantiegeld of een dertiende maand laten omzetten in een onbelaste reiskostenvergoeding.

Belastingaangifte 66 plus

Voor wie in 2019 66 jaar en vier maanden of ouder is gelden andere belastingtarieven en heffingskortingen. Meestal heeft u dan geen inkomen uit tegenwoordige arbeid, maar een AOW en een pensioen. Bij de post inkomen vult u de post inkomen deze bedragen en uitkerende instanties in. Gebruik het de toegezonden jaaropgave. Als die er nog niet is, maar u wel al aangifte wilt doen, dan kunt u uw beste schatting invullen. U loopt uiteraard het risico dat dat later nog gecorrigeerd gaat worden. De Belastingdienst komt namelijk elektronisch ook in bezit van de jaaropgaven.

Bijtelling auto in 2019

Als u niet meer dan 500 kilometers privé rijdt met de auto van de zaak, hoeft u voor de auto geen bijtelling bij uw inkomen te doen. In dat geval telt het woon en werkverkeer niet mee voor uw privé-kilometers. In alle andere gevallen van een auto van de zaak moet u 4% tot 22% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BPM optellen bij uw inkomen. De fiscus ziet het autogebruik dan namelijk als een verkapte vorm van inkomen, waarover belasting geheven mag worden.

Uw belastingaangifte 2020, slot

In het voorjaar 2020 doet u belastingaangifte inkomstenbelasting over uw inkomen in 2019. U betaalt belasting, maar kunt dit bedrag verminderen als u recht hebt op aftrekposten en heffingskortingen. De Belastingdienst houdt met veel posten al automatisch rekening, maar het is verstandig om alle posten na te lopen om te zien of er geen posten vergeten zijn of verkeerd zijn ingevuld. De Belastingdienst houdt namelijk de belastingplichtige verantwoordelijk voor een correcte invulling van de gegevens. Te veel belasting betalen wilt u vast niet, maar te weinig afdragen door een onvolledige belastingaangifte vast ook niet omdat dat laatste een boete kan opleveren en u rente kan kosten. Bekijk uw aftrekposten goed en laat u waar nodig verder over uw belastingaangifte adviseren.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstBelastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstWelke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2023 en 2024? Let op de…
Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Belastingtips voor de belastingteruggave 2020, 2021 en 2022 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particuli…
Twee banen en twee inkomens: veel belasting in 2020 en 2021Twee banen en twee inkomens: veel belasting in 2020 en 2021Betaalt u in 2021, 2022 en 2023 nou echt meer belasting als u twee banen en twee inkomens hebt? Twee banen betekent in d…
Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingBelastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingVaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2020 en 2021. U hebt bijv…

Huis ouders op naam van kinderen: belastingvoordeel vervaltHuis ouders op naam van kinderen: belastingvoordeel vervaltErfbelasting. Weinig mensen vinden het prettig om dat te betalen. Tot 2010 waren er bovendien manieren om deze vorm van…
Wie moet een belastingaangifte invullen?Wie moet een belastingaangifte invullen?Ongeveer negen miljoen belastingplichtigen moeten jaarlijks vóór 1 april belastingaangifte doen over het voorgaande bela…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 31-01-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.