Wie moet belastingaangifte doen

Wie moet belastingaangifte doen Wie geen uitstel van de Belastingdienst heeft gekregen, moet de belastingaangifte inkomstenbelasting de belastingaangifte 2024 (over 2023) voor 1 mei 2024. Deze deadlines gelden ook als u aangifte doet voor een minderjarig kind. Bijna iedereen moet belastingaangifte inkomstenbelasting doen en een belastingaangifte invullen. Soms is er ook recht op een belasting teruggave. Er zijn meerdere soorten belastingformulieren beschikbaar om belastingaangifte te doen. Wie geen aangifte doet, maar daartoe wel verplicht was, kan op een hoge boete rekenen. Welke belastingbiljetten zijn er en welke aftrekposten?

Inhoud


Wie moet verplicht belastingaangifte doen?

Iedereen die automatisch bericht heeft gekregen van de Belastingdienst, moet belastingaangifte doen. In de aanschrijving staat voor welke datum de aangifte uiterlijk moet zijn ingediend. Wel kunt u een aantal maanden uitstel vragen. Als u geen aanschrijving hebt gehad, moet u toch aangifte doen als u:
 • Verwacht dat u belasting moet betalen of meer dan de teruggaafgrens van 18 euro (2024) of 17 euro (2023) terugkrijgt;
 • Ook nog andere inkomsten hebt gehad waarover u geen belasting hebt betaald;
 • Meerdere banen had;
 • Naast loon ook nog een uitkering had.

Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting

De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is in 2024 56 en in 2023 gelijk aan 52. Als u meer belasting moet betalen dan deze fiscale aanslaggrens volgt er normaliter een belastingaanslag.

Werken in het buitenland

Wie in Nederland woont, is binnenlands belastingplichtig. Ook als hij of zij in het buitenland werkt. Wie in het buitenland geld verdient en ook in Nederland inkomen heeft, maar in het buitenland woont, is in het buitenland belastingplichtig. Toch kunt u ook dan ervoor kiezen om ook in Nederland belastingaangifte te doen. Gekeken wordt naar uw totale inkomen, het zogenaamde wereldinkomen. Belastingaangifte doen in Nederland kan voordelig zijn vanwege de heffingskortingen in ons land. Let er dan wel op dat er tussen ons land en het betreffende buitenland een belastingverdrag bestaat, zodat u niet dubbel belasting betaalt. De premies voor de sociale verzekeringen betaalt u in het land waar u werkt. Tot slot kunt u geen Nederlandse zorgverzekering hebben als u langer dan 3 maanden in het buitenland werkt.

Toch aangifte doen met het voordeel van de aftrekposten en heffingskortingen

Ook als u niet in de verplichte categorie valt om belastingaangifte te doen, kan het verstandig zijn om toch een aangifteformulier in te vullen omdat u anders geld misloopt. Ik noem drie voorbeelden waarbij dat verstandig is:
 • Stel u hebt veel aftrekposten, zoals voor de hypotheekrente of ziektekosten. Omdat de werkgever meestal niet met uw aftrekposten heeft rekening gehouden, hebt u waarschijnlijk te veel loonbelasting betaald en kunt u via de belastingaangifte geld terug krijgen.
 • Stel uw fiscale partner werkt niet of heeft een laag inkomen. Dan kan het zijn dat de algemene heffingskorting van uw partner niet of ten dele wordt uitbetaald. Door gezamenlijk belastingaangifte te doen, wordt, bij voldoende inkomen van de andere partner, de algemene heffingskorting alsnog uitbetaald;
 • U hebt recht op de arbeidskorting, doorwerkbonus of werkbonus.

Loonheffing, loonbelasting en de inkomstenbelasting 2023 en 2024

De loonbelasting gaat vooraf aan de aangifte inkomstenbelasting. De loonbelasting wordt door de werkgever maandelijks op uw inkomen ingehouden. Daarbij houdt de werkgever geen rekening met alle heffingskortingen en ook niet met alle fiscale aftrekposten. Daardoor kan het gebeuren dat er te veel belasting wordt ingehouden, waardoor het netto loon lager is dan waar u recht op hebt. Voor velen is de loonheffing de eindheffing. Zij hebben niet met de aangifte inkomstenbelasting te maken. Voor de anderen met aftrekposten of een extra baan is het wel belangrijk dat zijn hun belastingaangifte op tijd doen.

De voorlopige teruggave en voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst

Ook het invullen van een verzoek tot een voorlopige teruggave gaat nog vooraf aan het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Wie een eigen huis heeft of andere aftrekposten, kan namelijk over het lopende jaar als voorschot een Voorlopige Teruggave krijgen. Vul dit verzoek realistisch in want anders moet u bij de finale afrekening over een jaar ook weer belasting terug betalen. Met rente bovendien. Als u voor een jaar een verzoek tot voorlopige teruggave hebt gedaan, hoeft u dat niet elk jaar weer te doen. U krijgt dan elk jaar aan het einde van het jaar de beschikking voor de voorlopige teruggave van het komende jaar. De voorlopige teruggaaf wordt maandelijks uitgekeerd.

Belastingdienst en het aangiftebiljet inkomstenbelasting, soorten belastingformulieren, welk belastingbiljet?

Eenvoudiger kan de Belastingdienst het haast niet maken. Velen van ons krijgen automatisch bericht, dat ze belastingaangifte moeten doen. Als u een papieren aangiftebiljet krijgt, let er dan wel op dat u het goede biljet krijgt opgestuurd. Bent u particulier of ondernemer? Gaat het om de inkomstenbelasting? Er zijn namelijk vele aangifteformulieren in omloop. Elk belastingformulier heeft een eigen letter:
 • P biljet: Aangifteformulier voor particulieren met alle particuliere inkomsten, aftrekposten en heffingskortingen.
 • E biljet: Dit is een vereenvoudigd P biljet. Dit is het meest voorkomende belastingformulier voor inkomsten en aftrekposten.
 • F biljet: Het belastingbiljet bij overlijden.
 • De voorlopige aanslag 2024 inkomstenbelasting. De voorlopige aanslag heeft twee functies. Of hij wordt gebruikt als formulier voor een maandelijkse teruggave, vergelijkbaar met het T-biljet dat voorheen werd gebruikt en het Tj biljet speciaal voor jongeren onder de 30 jaar. Het Tc biljet is het aangiftebiljet voor buitenlandse belastingplichtigen, die een teruggave willen vragen. Of de voorlopige aanslag wordt door de Belastingdienst om u, omdat u belasting moet bijbetalen, alvast een belastingaanslag op te leggen *)
 • W biljet: Het aangifteformulier voor ondernemers, die nog een ontheffing hebben om elektronische aangifte te doen.
 • C biljet: Het aangiftebiljet voor buitenlandse belastingplichtigen, die het hele jaar in het buitenland wonen, maar wel inkomsten hebben uit Nederland.
 • M biljet: Het aangifteformulier voor belastingplichtigen, die gaan emigreren of immigreren.

*) Sinds 2011 zijn het T, Tj, en E-formulier afgeschaft en vervangen door het bestaande P-formulier, dat ook prima werkt. Het liefste ziet de Belastingdienst dat u digitaal aangifte doet, maar u kunt het P-biljet nog gewoon bij de belasting aanvragen en invullen.

Hoe moet ik belastingaangifte inkomstenbelasting doen?

Natuurlijk kunt u ook elektronische aangifte inkomstenbelasting doen en daarbij zelfs gebruik maken van de vooraf ingevulde belastingaangifte ib. De elektronische aangifte is vooral handig als:
 • U geld terug krijgt: het gaat allemaal sneller.
 • U direct wilt weten of u geld terug krijgt of moet bijbetalen.
 • Als u wilt schuiven met aftrekposten en snel wilt zien hoe u het voordeligst uit bent. Dit is handig bij een fiscaal partnerschap en gezamenlijke belastingaangifte.

Uitstel aanvragen aan de Belastingdienst, let op de termijn

Vaak wachten we tot medio maart, om de belastingaangifte te doen. Vaak wordt het dan ook een haastklus en worden allerlei aftrekposten vergeten. Zonde! Wat u kunt doen is tijdig de belastinginspecteur, om enige maanden uitstel vragen. Dat wordt bijna altijd toegestaan. Bent u te laat met invullen zonder dat u uitstel hebt gekregen, dan loopt u kans op een boete. Eerst ontvangt u dan een aanmaning met daarin een nieuwe termijn van aangifte. Een nadeel van later invullen kan zijn dat u heffingsrente moet betalen als u moet bijbetalen. Let wel, uw verzoek voor uitstel van belastingaangifte 2024 , moet u voor 1 mei 2024 bij de Belastingdienst indienen, waarna u binnen drie weken van de Belastingdienst schriftelijk bericht krijgt of en tot wanneer u uitstel van belastingaangifte krijgt. Gebruikelijk is een uitstel tot 1 september. Uitstel vraagt u eenvoudig aan via de belastingtelefoon of met een brief aan de Belastingdienst. Geef daarbij duidelijk aan om welk belastingjaar het gaat en wat uw persoonlijke gegevens zijn.

Voorlopige belastingaanslag voor 1 juli ontvangen als u wel voor 1 april belastingaangifte doet

Als u voor 1 april aangifte doet, ontvangt u voor 1 juli de voorlopige aanslag van de Belastingdienst, als u uitstel krijgt, is die garantie er niet. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op uw aangifte en de gegevens die u zelf hebt ingevuld. Het is dus voorlopig, omdat de Belastingdienst nog allerlei navraag kan doen en bijvoorbeeld de elektronische gegevens die bij de Belastingdienst binnen komen via werkgever of banken, nog zal controleren met uw aangifte. Bovendien zijn er altijd specifieke onderwerpen, waardoor u kunt worden uitgelicht uit de massa aan mensen die belastingaangifte doet. Tot slot vindt er altijd een steekproef voor uitgebreide controle plaats, waar u ook bij kunt zitten.

Elektronisch belastingaangifte doen met digi-d

Heeft u elektronisch aangifte gedaan dan weet u vaak al of u moet bijbetalen. Eerst ontvangt u een voorlopige aanslag, waarbij de Belastingdienst is uitgegaan van uw belastingaangifte en uw gegevens. Dan duurt het enige tijd voordat de fiscus uw aangifte verder kan bekijken en corrigeren. Bevalt de belastingaanslag u om een of andere reden niet, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken.

Belastingaangifte minderjarig kind

Als u het ouderlijk gezag hebt over een minder jarig kind vallen de volgende inkomsten onder uw inkomsten:
 • Inkomsten uit overige werkzaamheden;
 • Inkomen uit aanmerkelijk belang box 2;
 • Eigen vermogen;
 • Inkomsten uit een eigen woning op naam van een minderjarige.

Eigen vermogen uit een spaarrekening wordt dus bij uw vermogen geteld.

Hogere boete te late aangifte belasting 2023 en 2024

Let op: de boete voor de te late belastingaangifte is sterk verhoogd. Als u te laat of geen aangifte hebt gedaan, krijgt u eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning van de Belastingdienst. De boete voor een te late belastingaangifte voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting kan oplopen tot 5.278 euro. Dit was voorheen nog 1.134 euro. Voorkom een boete: belastingaangifte en de verzuimboete en heffingsrente.

Wat is het verzamelinkomen en toetsingsinkomen?

Het verzamelinkomen staat op uw belastingaanslag vermeld en is gelijk aan het totaal van het inkomen in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting minus de persoonsgebonden fiscale aftrekposten. Dit zijn fiscale aftrekposten zoals de aftrekbare zorgkosten en de alimentatie. Het begrip toetsingsinkomen komt u tegen bij de aanvraag van toeslagen. Qua hoogte is het toetsingsinkomen gelijk aan het aan het verzamelinkomen uit de inkomstenbelasting. Het inkomen in box 3 is gelijk aan 4% van het belastbare vermogen in box 3.

Slot

Voor de aangifte inkomstenbelasting moet u bijvoorbeeld goed letten op de post aftrek levensonderhoud kind, omdat die extra in de gaten wordt gehouden door de Belastingdienst. Ook voor de belastingaangifte 2023 en 2024 zijn de ziektekosten belangrijk als fiscale aftrekpost, in het bijzonder de aftrekbare specifieke zorgkosten. Als u na het verzenden van uw aangifte nog zaken wilt aanvullen of veranderen, kunt u opnieuw een volledig ingevulde aangifte opsturen. Bij een digitale aangifte is wijzigen helemaal eenvoudig. Veel succes met het invullen van uw belastingaangifte.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2023? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn, maar ook wann…
Wanneer fiscaal partnerschapWanneer fiscaal partnerschapHet fiscaal partnerschap 2023 en 2024 is voor uw huishoudboekje van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoor…
Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Het fiscaal partnerschap 2022 en 2023 regelt de hoogte van uw toeslag (zorgtoeslag en dergelijke) en de inkomstenbelasti…
Belastingdienst, het T-biljetBelastingdienst, het T-biljetWie geen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2020 of 2021 heeft ontvangen, maar toch recht heeft op een teruggave van de B…

WaterschapslastenWaterschapslastenWaterschapslasten vormen een steeds hogere aanslag op ons budget. Op de aanslag waterschapslasten prijkt voor dit jaar e…
Fiscale regels voor ZZP-ersFiscale regels voor ZZP-ersFiscale regels voor ZZP-ers: Een Zelfstandige zonder personeel moet net als andere bedrijven aan flink wat voorwaarden v…
Reacties

Hendriks, 02-03-2020
Wij krijgen niets terug en betalen ook niets, nu hebben wij 2 maart 2020 nog geen blauwe envelop gehad voor aan aangifte. Komt die nog of moet je niets invullen? Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Hendrikse,
Als u nog geen aangiftebrief hebt ontvangen en geen belasting hoeft te betalen of terugkrijgt, hoeft u ook geen belastingaangifte inkomstenbelasting te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 29-12-2019
Hallo,
Mijn zoon wordt 18-12-2020 18 jaar.
Moet hij dan in 2021 aangifte doen bij de belasting over 2020?
Telt voor het hele jaar 2020 het vermogen van mijn zoon nog mee met zijn ouders?

Groetjes Jolanda Reactie infoteur, 09-02-2020
Hallo Jolanda,
Omdat het bij de belastingaangifte om het vermogen op 1 januari gaat en uw zoon dan nog minderjarig is, telt zijn vermogen nog eenmaal mee bij uw vermogen (belastingaangifte voorjaar 2021). Uw zoon doet, als er voldoende inkomen is, belastingaangifte over de periode dat hij meerderjarig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilfried Hoeven, 28-07-2019
Beste,
Ik ben Belg en wonende in België, werkende in Nederland en ik heb tot op heden als binnenlands belastingplichtige de belastingbrief ingediend. Sinds 2015 als kwal. buitenlandse belastingplichtige. Dit omdat ik een eigen woning met hypotheek had. Dat is enkele jaren geleden en ik ontvang of betaal geen belastingen meer in Nederland. Dit jaar heb ik hem nog online ingediend. Kan ik nu stoppen met het invullen van de Nederlandse belastingbrief of moet ik dit aanvragen bij de belastingdienst.

met vriendelijke groeten,

Wilfried Hoeven. Reactie infoteur, 01-08-2019
Beste Wilfried Hoeven,
Als u in Nederland in loondienst bent, doet u in Nederland belastingaangifte, tenzij de Belastingdienst u meldt dat u in een jaar geen belastingaangifte inkomstenbelasting hoeft te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Har, 15-03-2018
Hallo en goedemorgen,
Mijn zoon is 16 jaar, is leerling op het mbo en voetbalt bij een bvo. Binnenkort krijgt hij een contract. Wat zijn de belastingregels voor hem of voor ons als ouders? Reactie infoteur, 09-02-2020
Hallo Har,
U kunt de Belastingdienst vragen of uw zoon, als er voldoende inkomen is, zelfstandig belastingaangifte mag doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hubert, 31-01-2018
Mijn dochter is 18 geworden in 2017. Ze heeft uit schenkingen een spaar- en aandelenvermogen van ongeveer 40.000 euro. Voor zover ik begrijp, moet ik haar vermogen per 1-1-2017 nog meenemen in box 3 van mijn belastingaangifte over 2017. Maar hoe zit het met de ingehouden dividendbelasting in 2017? Mag/moet zij die zelf terugvragen bij de belastingdienst? Met welk formulier? Of mag ik die als ouder nog een keer als aftrekpost meenemen in mijn belastingaangifte (dividend is uitgekeerd toen dochter nog 17 was)? Reactie infoteur, 01-02-2018
Beste Hubert,
Vermogen en dividend kunt u dan nog zelf regelen (bijtelling vermogen, verrekening dividend).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina Roeleveld, 08-02-2017
Ben geboren op 22-09-1998, heb een halfwezen uitkering en zorgtoeslag, heb ik genoeg aan een Tj biljet?

Ben in 2015 aan een studie begonnen en niet afgegemaakt, kosten was 15000 euro, kan ik deze kosten aftrekken of mag mijn vader dat doen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Nina Roeleveld,
Het P-biljet voor de inkomstenbelasting vervangt de laatste jaren het Tj-biljet. Daarmee kunt u uw volledige belastingaangifte doen. U kunt uw studiekosten alleen aftrekken als u ze ook zelf draagt (betaald hebt, lening bij vader).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lawrenz, 22-01-2017
Ik heb een WIA uitkering en er wordt in Nederland loonheffing afgehouden.
Mijn woon en verblijfsplaats is Duitsland.
Waar moet ik nu belastingaangifte doen? Bij de Nederlandse of de Duitse
Belastingdienst. Reactie infoteur, 23-01-2017
Beste Lawrenz,
U woont in Duitsland en dus doet u in Duitsland belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ja, 14-06-2016
Drie vragen:

1) Ik heb tot 2014 in het buitenland gestudeerd en ontvang nog steeds een Opgaaf Wereldinkomen, dit keer over 2015, maar toen woonde ik alweer in Nederland. Moet ik deze toch invullen? Het is een verplicht formulier.
2) Ik studeer nog steeds en heb nog nooit belastingaangifte gedaan. Ik heb in 2015 twee keer een honorarium gekregen voor een optreden van 200Euro. Eén keer is er verloond. Ik ben 25. Moet ik toch belastingaangifte doen?
3) Ik ga over drie weken verhuizen naar Duitsland om mijn studie voort te zetten in het buitenland. Stel dat ik daar een inkomen krijg, waar ben ik dan belastingplichtig? Ik ben Nederlandse. Reactie infoteur, 10-01-2017
Beste Ja,
Als u deze opgave voor 2015 invult en blijkt dat al uw inkomen uit Nederland komt, dan krijgt u het formulier in 2016 en 2017 niet meer opgestuurd. Het bedrag op zich is te laag voor een belastingaangifte, maar als de Belastingdienst u vraagt om belastingaangifte inkomstenbelasting te doen, dan moet u dat ook doen. Hoofdregel is dat u in Duitsland belasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 24-04-2016
Mijn zoon is in maart 2015 18 jaar geworden en heeft een vermogen van boven de 50.000 euro. Moet hij nu aangifte doen voor BOX 3 in 2015 of moet ik de verschuldigde belasting voor BOX 3 nog voor hem betalen? Hij had geen inkomsten uit werk in 2015. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Piet,
Zolang uw zoon minderjarig is, telt zijn vermogen fiscaal mee bij uw vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 14-08-2015
Mijn stiefzoon woont sinds 3 maanden bij ons in huis, hij is 20 jaar oud. heeft zijn studie in april dit jaar stop gezet en is een paar maanden gaan werken, nu begint hij in september weer met een nieuwe studie. en heeft nu geen werk meer. wel heeft hij sinds dit jaar een behoorlijk spaargeld op zijn rekening staan, boven de 20.000 euro. Krijgt hij nu vanzelf bericht dat hij aangifte moet doen? of niet? wel heeft hij voor zijn vakantiewerk van vorig jaar 2014 een T-biljet ingevuld. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Anja,
Er is geen zekerheid dat uw stiefzoon een bericht krijgt van de Belastingdienst. Zeker niet als hij per saldo geen belasting hoeft te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. M. Visser, 12-04-2015
Wanneer moet een voogd (benoemd door de rechtbank) aangifte doen voor het kind die uitkering via de S.V.B. en Pensioenfonds Zorg en Welzijn krijgt. Inkomen plm.16.000. wegens overlijden ouders. Ook als ze nog geen 18 jaar oud is.?
Krijgt zij een eigen aangifte of wordt haar inkomen bij dat van de voogd opgeteld? Vermogen circa 60.000 euro, dus ook Box 3 speelt een rol? Reactie infoteur, 09-02-2020
Beste S. M. Visser,
De voogd krijgt het belastingformulier voor het kind opgestuurd en zal dat namens het kind invullen. Het is een eigen aangifte en het staat los van inkomen en vermogen van de voogd. Twee belastingaangiften spelen een verschillende rol: de belastingaangifte erfbelasting en de belastingaangifte inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renée Gravelotte, 06-04-2015
Ons kind is vorig jaar juli 18 geworden en in september op kamers gegaan. Moeten wij nog aangifte doen voor haar? Zij heeft zelf geen brief gekregen, haar bankrekening is wel verdwenen uit ons overzicht. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Renée Gravelotte,
Dan doet uw dochter zelf haar belastingaangifte inkomstenbelasting als daartoe aanleiding is (ze heeft inkomen, er zijn aftrekposten).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud Overes, 29-12-2014
Als klein clubje willen we voor een beperkt aantal uren een materiaalbeheerder betalen.
Zijn we als clubje en/of als materiaalman verplicht inkomstenbelasting te betalen?
Is er een minimumgrens? Reactie infoteur, 09-02-2020
Beste Ruud Overes,
De materiaalman heeft daarmee inkomsten en is belastingplichtig. Hoe dit voor het clubje uitpakt is afhankelijk van wat voor een clubje het is en of de man in loondienst komt (btw, zzp-er). Als het in de categorie vrijwilligerswerk of hobby valt, zijn er uitzonderingen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67956-vrijwilligerswerk-2019-en-de-belasting-of-bijstandsuitkering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wiel, 28-12-2014
Ik ontvang nooit een inkomstenformulier. Nu per 1-12015 heb ik voor de eerste keer een eigen vermogen van meer dan 43.000. Krijg ik op grond van een eigen vermogen automatisch een aangifte thuis gestuurd? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Wiel,
De Belastingdienst krijgt de stand van uw vermogen het eerstvolgende voorjaar doorgegeven door betreffende banken. De Belastingdienst kan dan besluiten om u alsnog een verzoek tot belastingaangifte toe te sturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 27-11-2014
Naast mijn hoofdbaan heb ik een bijbaantje. Van dit laatste inkomen wordt gewoon LB ingehouden.
Vroeger was het zo, dat je alleen aangifte Inkomstenbelasting moest doen, als je langer dan één maand gelijktijdig twee banen had en dat het inkomen uit de bijbaan meer dan een bepaald bedrag was. Geldt deze regeling nog en tot welk 2e inkomen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Peter,
Voor de inkomstenbelasting is niet belangrijk hoeveel banen u hebt, maar of de afgedragen loonbelasting in overeenstemming is met wat u aan inkomstenbelasting zou moeten betalen. Overigens kan de Belastingdienst u ook zelf aanschrijven en dan bent u zeker verplicht om belastingaangifte te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 31-10-2014
Hoi. ik heb in maart ervoor gezorgt dat de belasting alles van mijn inkomen op de deurmat had. ik heb in mei bericht gekregen dat ik in een steekproef zit. zeg, hoe lang kan zoiets eigenlijk duren? het is inmiddels november Reactie infoteur, 30-06-2020
Hoi Vera,
Dat hangt helemaal van de steekproef af en waarnaar men in die steekproef op zoek is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reinier, 15-10-2014
Ik heb nog nooit belasting ingevuld. Ik studeer en heb geen stufiefinanciering. Mijn vader betaald mij 500 euro per kwartaal voor kosten levensonderhoud. Ik ben 20 jaar. Moet ik aangifte doen over deze inkomsten van ca. 2000 netto per jaar? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Reinier,
Over alleen deze 2.000 euro hoeft u geen belastingaangifte te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shanti, 07-10-2014
Ik heb nog nooit belasting ingevuld, maar krijg nu een envelop om het wel te doen na. Tot hoeveel jaar kan ik terug gaan? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Shanti,
U kunt tot maximaal vijf jaren terug zelf belastingaangifte doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pl, 11-09-2014
Hallo, mijn Bulgaarse vriend heeft een vraag.hij heeft dus de normale Bulgaarse nationaliteit en heeft hier een bedrijfshal, die hij verhuurt aan een groot Nederlands bedrijf.hij is van mening dat hij hier geen belasting/vermogensbelasting hoeft te betalen.hij woont gewoon ook in Bulgarije.klopt dit? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Pi,
Dat hij geen belasting verschuldigd is, is waarschijnlijk te gemakkelijk gedacht. Is hij een ondernemer en dus btw-plichtig of een particulier met inkomsten uit overige werkzaamheden, of in het geheel niet bij de Belastingdienst bekend?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. de Baat, 12-03-2014
Kan het zijn dat wanneer ik 1 vaste baan heb, waarover de werkgever gewoon belasting inhoudt, geen extra inkomsten heb gehad (zoals een prijs uit een loterij, erfenis e.d.), geen spaartegoed heb boven de 21000 euro en geen eigen huis bezit, toch een belastingaanslag krijg thuisgestuurd? En zo ja, ben ik dan verplicht om dit in te vullen?

Groeten,
C. de Baat Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste C. de Baat,
Als u van de Belastingdienst het verzoek krijgt om belastingaangifte te doen, bent u verplicht om daaraan gehoor te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mehmet Vural, 05-12-2013
Mijn partner is verhuisd naar buitenland (Turkije) welke belasting formulier moet zij invullen. Zij heeft Nederlandse nationaliteit en heb 4 kinderen. Welke site kan ik het formulier downloaden? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Mehmet Vural,
Als zij niet meer in Nederland is ingeschreven is het de vraag of ze nog belastingaangifte moet doen. Dat is wel het geval bij inkomen en vermogen in Nederland. Als het antwoord ja is, is dat het gewone P-formulier (of digitale belastingaangifte doen),
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrie, 28-11-2013
Gerrie, ik ben 5 jaar geleden gescheiden, ik werk 20 uur en krijg allimentatie 450. heb een oproep gehad om belasting terug te krijgen dit was ongeveer 23 euro dus heb ik maar niets ingevuld. want als ik die 450 er bij zet moet ik 1678 betalen? mijn vaste lasten zijn 1036 en mijn inkomen is met allimentaie 1438 is het dan niet erg veel wat ik dan terug moet betalen? dan zou ik dus 44 over hebben per week om rond te komen. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Gerrie,
Vervalt er soms een uitkering of toeslag als dat bekend is?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lil, 15-11-2013
Iedere jaar moet je belasting aangifte doen, voor 1 april.
maar wat als ik vanaf november tot april naar het buitenland ga om te gaan backpacken.
Dan kan ik niet voor 1 april belasting aangifte doen.
Dus wilde ik een vraag stellen of om uitstelling vragen digitaal, maar kan nergens hier
iets over vinden.
Hoe kan ik toch laten weten en om uitstel vragen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Lil,
Schrijf een briefje aan de Belastingdienst met een gemotiveerd verzoek tot uitstel van uw belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 16-10-2013
Mijn man en ik zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en beiden hebben wij de NL nationaliteit, ik woon nu nog in Nederland en heb mijn inkomen UWV in Nederland, hij woont en werkt in het buitenland sinds 2006. En ik ga over 2 jaar officieel weg uit Nederland, maar met mijn inkomen uit Nederland In 2008 heeft mijn man een huis gekocht in het buitenland. Moet ik aangifte doen dat wij een huis hebben, en hoe moet ik dat aanpakken want ik weet echt niks van deze materie, AUB advies wat ik moet doen om geen problemen te krijgen met de belastingdienst Reactie infoteur, 09-02-2020
Beste Silvia,
Als het huis in het buitenland op uw naam staat, ziet de belastingdienst de economische waarde van dat huis minus de hypotheek als vermogen in box 3. Net zoals uw spaargeld. Over dat vermogen betaalt u tot 1,6% vermogensrendementsheffing:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90628-vrijstellingen-box-1-en-box-3-inkomstenbelasting-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van den Hurk, 27-08-2013
Hallo,
Waar en hoe geef ik de banksaldo's van minderjarige kinderen op. Kan dat namelijk nergens vinden.
gr. jan Reactie infoteur, 30-06-2020
Hallo Jan van den Hurk,
De banksaldi van de minderjarige kinderen maken deel uit van uw vermogen in box 3 (of dat van uw partner).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 18-04-2013
Ik heb een vraag. Die gaat als volgt ik heb salaris en woon in het buitenland en ben daar getrouwd. Ik ben Nederlander mijn vrouw Indonesische en heeft geen Nederlands paspoort
wij zijn officieel getrouwd en ons huwelijk is geregistreerd in Nederland. Zij heeft een sofie nummer gekregen nu moet ik van een instantie een formulier invullen daar staat de vraag bent u getrouwd zo ja dan heeft u recht op heffingskorting. Mijn vrouw is huisvrouw dus geen inkomen. Nu heb ik hier een belastingadviseur vragen over gesteld die zegt dat ik geen recht heb op deze korting om dat ik in het buitenland woon. Maar mijn inkomsten komen uit Nederland. Wat vul ik nu in? want ik weet het nu even niet misschien kan iemand mij antwoorden. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Cor,
Als u in Nederland belastingplichtig bent, hebt u ook recht op de heffingskortingen en aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noa, 18-03-2013
Hoi,

Ik ben 26 jaar student en heb al 3 jaar geen werk. ik had studiefinanciering en nu alleen nog een lening. Ik heb nog nooit belastingaangifte gedaan. Moet ik vanaf nu beginnen met aangifte doen en welke stappen moet ik ondernemen?

alvast bedankt,
Noa Reactie infoteur, 30-06-2020
Hoi Noa,
Als er geen inkomen is, hoeft u geen belastingaangifte te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 11-03-2013
Het gastouderbureau waarvoor ik werk is een professioneel bureau. Ik heb ongeveer
3800 verdient (bruto). Ik heb elke maand mijn gewerkte uren doorgegeven die daarna werden uitbetaald. Wat bedoelt u precies met de "gemaakte kosten". Welke kosten kan ik mij hierbij zoal voorstellen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Frank,
Het was niet geheel duidelijk of u zelfstandig werkte of in loondienst. In dit geval van loondienst kunt u gemaakte kosten helaas niet aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 11-03-2013
Ik heb in 2012 voor het eerst behoorlijk verdiend (kom boven de grens, zodat ik meer loonbel. moet gaan betalen). Deze loonbelasting is echter nog niet ingehouden. Ik heb vorig jaar wel wat terugontvangen omdat ik wel loonbel. had betaald maar onder de grens zat. Dit jaar heb ik van de belastingdienst nog geen formulier ontvangen. Ik weet dat ik, daar ik toch moet gaan betalen, een formulier moet invullen. Maar wat gebeurd er als ik het niet invul en gewoon maar afwacht wat de belastingdienst doet? Ik heb namelijk niets ontvangen en weet zgn. niet dat ik toch een formulier moet invullen? Verder heb ik ook als gastouder behoorlijk wat verdiend (rond de 3500). Moet ik dit ook invullen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Frank,
1. Afwachten kan, maar u bent verplicht om aangifte te doen.
2. Wat betreft het gastouderschap, hangt het er een beetje van af hoe u dat doet en of er van een onderneming kan worden gesproken. Als u voldoende uren maakt, kunt u de gemaakte kosten van de inkomsten aftrekken en anders zijn het belaste inkomsten uit overige werkzaamheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 04-01-2013
5 jaar geleden heb ik van de belastingdienst het bericht gekregen dat wij (mijn man en ik) geen aangifte meer hoefde te doen. Kregen ook geen formulier meer toegestuurd.
Nu is onze hypotheek afgelost en we hebben (nog steeds) allebij een baan voor 90%.
Veel mensen die ik dit vertel vinden het erg vreemd dat wij geen formulier hoeven in te vullen. Ik ook, hoe kom ik weer in het systeem terecht? Ter voorkoming van een enorme aanslag? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Ingrid,
U kunt gewoon digitaal aangifte doen of de belastingdienst om een formulier vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 19-12-2012
Hallo. Waarom krijg ik nooit een aangifte formulier van de belastingdienst? Ik vraag het zelf altijd aan. Mijn vraag is ben ik eigenlijk wel verplicht om dan wel aangifte te doen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Hallo Lies,
Als u belasting moet betalen of meer dan 15 euro aan belasting terugkrijgt, moet u belastingaangifte doen. Als u van de belastingdienst het verzoek krijgt om belastingaangifte te doen, moet u dat zeker, ook als u niets hoeft bij te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 05-11-2012
Hallo,

Sinds vorig jaar heb ik een bijbaantje als surveillant bij tentamens bij een onderwijsinstelling. De die ik krijg is geen belasting van afgegaan. En hoeveel ik per tentamenperiode krijg, hangt geheel af of ik op die dagen kan of ben ingedeeld. Nu vraag ik me af of ik voor deze verdiensten ook belastingaangifte moet doen, want ik heb geen aanschrijving ontvangen. Reactie infoteur, 30-06-2020
Hallo Roos,
Ja ook inkomen uit een bijbaantje is loon:

https://financieel.infonu.nl/belasting/99114-hoge-loonbelasting-overuren-en-overwerk.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marantina, 07-06-2012
Goedemiddag,
Ik ben sinds 2010 werkzaam als tandartsassistente bij een tandartspraktijk. Aangezien ik niet echt bekend ben met de belasting en loon regelingen in Nederland, heb ik tot nu toe geen enkel jaar aangifte gedaan. Ik weet ook niet hoe ik het moet doen. Ik hoorde dat laatst van een collega van mij dat dit wel verplicht is. Ik heb dat net aan mijn werkgever gevraagd, en hij zei dat hij dat door onze boekhouder wilt laten doen. Dus de aangifte van 2010 en 2011. Ik betaal heel veel belasting, dat zie ik ook in mijn loonstroken. Van mijn vakantiegeld moest ik 52 procent aan de belasting geven. Ik werk 4 dagen en houd bijna niets over van mijn loon. Ik zou graag willen weten hoe het ongeveer in elkaar zit. Ik ben bang dat mijn werkgever met mij speelt en dat hij te veel belasting inhoudt. Ook de pensioenregeling moet volgens hem door mijzelf gebeuren. Hij zegt dat hij geen pensioenregeling hoeft te betalen en dat ik alles moet afstaan. Wilt u mij het juiste pad aanwijzen, want ik wil alles zwart wit op papier en niet via omwegen. Reactie infoteur, 30-06-2020
Goedemiddag Marantina,
1. Over belastingaangifte doen is zo veel te zeggen en anders dan velen denken kan belastingaangifte doen geld opleveren, omdat er te veel loonbelasting is ingehouden of omdat u aftrekposten hebt.
2. Uw belastingaangifte kunt u digitaal doen of door een belastingbiljet via de belastingtelefoon aan te vragen.
3. Het kan ook geen kwaad om eerst zelf eens te bekijken hoeveel u zou moeten betalen en hoeveel u betaald hebt gedurende het jaar.
4. Als er geen aftrekposten zijn, berekent u de te betalen belasting als volgt. U pakt uw jaarloon (jaarinkomen) en berekent aan de hand van de belastingschijven hoeveel belasting daar bij hoort:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marina, 17-04-2012
Goedemiddag,
Ik doe elk jaar netjes voor 1 april mijn belastingaangifte. Ik kom elk jaar op 0 uit.
Moet ik dit zo door blijven doen of is het een beetje zonde van mijn tijd?

Groetjes
Marina Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Marina,
Zolang u van de belastingdienst het bericht krijgt dat u belastingaangifte moet doen, bent u daartoe verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaco van Sleen, 30-03-2012
Hallo;
Mijn vrouw heeft een zogenaamde "oprot" premie ontvangen in 2011 van postkantoren bv. daar is belasting van ingehouden maar bij het invullen moet ze nog evengoed bijna 1400 euro belasting betalen. vraag; Hoe kan dit doen wij wat fout of hebben ze gewoon te weinig ingehouden?

mrgr
J van Sleen Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Jaco van Sleen,
Afhankelijk van het inkomen van uw vrouw en de hoogte van haar ontslagvergoeding zal zij daarover tot 37,35% of 49,5 % belasting moeten betalen (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieneke, 28-03-2012
Vorige jaar heb ik belastingaangifte gedaan voor 2010, maar ik voor zover ik weet heb ik dit jaar geen aanvraag tot aangifte gekregen. 1). Hoe wordt je geinformeerd of je aangifte moet doen of niet? (brief/email?). 2). Waar kan ik na gaan of ik aangifte moet doen? Mocht ik aangifte doen: ik heb in 2011 7 maanden als uitzendkracht gewerkt bij bedrijf A en 4 maanden bij bedrijf B met een contract. Van bedrijf A als uitzend kracht heb ik geen jaaropgave. 3). Wat vul ik in bij loon voor bedrijf A? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Lieneke,
1. U krijgt schriftelijk bericht per brief.
2. Eigenlijk moet u nagaan of u teveel dan wel te weinig belasting hebt betaald. Bij te weinig moet u alsnog belastingaangifte doen.
3. U kunt het beste bij bedrijf A de jaaropgave vragen. Ook een loonstrookje helpt u al verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 25-03-2012
Ik ben student (met studiefinanciering) en heb dit jaar een bijbaantje gehad wat valt onder het kopje 'inkomsten uit overig werk'. Het was free-lance werk. Het is gewoon wit en mijn inkomsten zijn ook doorgegeven aan de belastingdienst. Ik weet niet zo goed of ik belastingaangifte moet doen (ik heb geen brief gezien, maar ben wel in december verhuisd, dus misschien is het daar misgegaan?). Ik weet wel dat ik sowieso geen geld terugkrijg, en zou het gek vinden als ik geld moet betalen, ik zit ruim onder de bijverdiengrens. Maar ik hoorde iets over een boete als je geen aangifte hebt gedaan als je dat wel had moeten doen. Alvast bedankt! Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Anna,
Er is een verschil tussen belastingaangifte moeten doen en mogen doen. Wie een schrijven of formulier van de belastingdienst heeft gehad om belastingaangifte te doen of meer moet bijbetalen dan 16 euro, moet belastingaangifte doen. Anderen mogen belastingaangifte doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 19-03-2012
Als je eenmaal begint aan de belastingaangifte, moet je dan verplicht elk jaar de aangifte gaan doen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Melissa,
Als je eenmaal belastingaangifte hebt gedaan, zit je in het systeem en krijg je bijna automatisch de volgende keer een oproep om belastingaangifte te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gilbert, 05-03-2012
Mijn vrouw (met Nederlandse nationaliteit) woont in het buitenland en heeft geen inkomen. Ik woon en werk in Nederland. Mijn vrouw heeft geen Digid code en dus kunnen we niet gezamenlijk aangifte doen. En dus heb ik mijn eigen aangifte ingevuld. Moet mijn vrouw een papier aangifteformulier invullen en heeft ze recht op algemene heffingskorting? want ergens las ik dat sommige partners dat terugkrijgen, alleen weet ik niet op welke manier ze dat doen. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Gilbert,
Als u vrouw in Nederland belastingaangifte doet (samen met u) en uw inkomen staat dat toe, dan wordt haar algemene heffingskorting via u uitbetaald. Dat kan via het papieren aangiftebiljet, aan te vragen via de belastingtelefoon:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 03-03-2012
Ik werk fulltime maar woon nog thuis. Ik ben 29 jaar. Moet ik ook belastingaangifte doen?
En tot hoe lang terug moet ik dat doet? Kan ik een boete krijgen, omdat ik geen belastingaangifte heb gedaan? Vanaf hoeveel euro jaarinkomen moet je belastingaangifte doen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Lisa,
Het voornaamste criterium is of u verwacht dat u belasting moet bijbetalen of terugkrijgt. De belastingdienst mag tot vijf jaar teruggaan. Als de belastingdienst u heeft bericht dat u belastingaangifte moet doen, hebt u geen keuze.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Semih, 19-02-2012
Hi,

Ik ben 19 jaar en ik werk sinds mijn 15e bij verschillende werkgevers.
Ik heb nog nooit belastingaangifte gedaan.

Mijn vraag is of je ook belastingaangifte moet doen als je minderjarig bent.?
Krijg ik nu een boete, omdat ik geen belastingaangifte heb gedaan?

alvast bedankt! Reactie infoteur, 30-06-2020
Hi Semih,
Bij een minderjarig kind moet de ouder belastingaangifte doen. Of dat ook echt had gemoeten, hangt van de hoogte van de inkomsten af en of er belasting is ingehouden. Vaak zie je bij een bijbaantje dat er te veel belasting is ingehouden. Dan kun je zelf geld terugvragen via een T-biljet. Dit kan tot 5 jaar terug:

https://financieel.infonu.nl/geld/12415-belastingdienst-het-t-biljet.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-12-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.