Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!

Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen! De aftrekpost buitengewone uitgaven verdwijnt. Neem nu maatregelen en profiteer van de regelingen en aftrekposten die nog in 2008 gelden. Vooral chronisch zieken en ouderen zullen hier nadeel van ondervinden. Denkt u dat u binnenkort misschien aan een bril of gehoorapparaat toe bent? Wacht niet langer, voor het eind van dit jaar kunt u nog van de extra aftrekmogelijkheden gebruik maken.

Laatste kans teruggave belastingen op hulpmiddelen

Omdat de aftrek buitengewone uitgaven in 2008 al beperkt wordt, en de aftrek in het jaar 2009 al geheel verdwenen zal zijn kunt u deze post alleen dit jaar nog benutten! Indien u jonger bent dan 65 jaar en nog geen aftrek chronisch zieken geniet en niet arbeidsongeschikt bent, kunt u uw aan te schaffen hulpmiddel dit jaar nog terugverdienen bij de belastingdienst!

Het werkt als volgt:

U betaalt dit jaar bijvoorbeeld voor uzelf of één van uw gezinsleden een bril van meer dan 325,-- Deze brildrager is nog geen 65 jaar en is niet arbeidsongeschikt en heeft geen chronische ziekte. Dit levert al een extra aftrekbedrag op van
821,--, zijnde de aftrek chronisch zieken. De bril valt als hulpmiddel namelijk onder de zogenaamde specifieke ziektekosten. Bij een gezamenlijk verzamelinkomen (vóór toepassing persoonsgebonden aftrek) lager dan 31589,-- mag het bedrag specifieke ziektekosten worden verhoogd met 113%. Dit levert voor een bril al een aftrekpost op van
( 325 x 213% = 693,-- + 821,-- is in totaal 1514,--). Dit levert al een belastingteruggave op van 509,-- tot 788,--, al naar gelang het belastingtarief waarin u valt.

Een 65-plusser geniet geen extra aftrek chronisch zieken, maar heeft wel een vaste ouderenaftrek. Ook een 65-plusser geniet bij een gezamenlijk inkomen lager dan 31589,-- een extra verhogingspercentage van 113% op de specifieke uitgaven. Dit levert een extra aftrekpost op van 213% van de uitgave voor hulpmiddelen. In het geval van een bedrag van 325,-- kan dit een bedrag opleveren van 109,-- tot 360,--. Mocht dit bedrag niet ingehouden zijn in de vorm van loonheffing dan bestaat er nog een verzilveringsregeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven, de TBU-regeling.

TBU- regeling voorbeeld

De heer Jansen is 69 jaar. Hij heeft in 2008 een pensioen van 11000 per jaar. Daarnaast heeft hij veel ziektekosten. Deze ziektekosten zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar. Het bedrag dat hij mag aftrekken is in totaal 1500. Het inkomen waarover hij belasting moet betalen is: 11000 minus 1500 = 9500.

De heer Jansen heeft recht op bepaalde kortingen op de belasting die hij moet betalen. Dat zijn de zogenoemde heffingskortingen. Hij heeft in 2008 recht op de volgende heffingskortingen:
  • Algemene heffingskorting: 970
  • Ouderenkorting: 486
  • Alleenstaande ouderenkorting: 555
  • In totaal heeft hij dus een korting op de belastingen van 2011
De heer Jansen zou aan belasting 15,7% x 9500 = 1491 moeten betalen. Het bedrag aan heffingskortingen dat hij verbruikt is 1491.

Als de heer Jansen geen ziektekosten had gehad, zou zijn inkomen waarover hij belasting moet betalen geen 9500 zijn, maar 11000. Hij zou dan aan belasting 15,7% x 11000 = 1727 moeten betalen. Hier gaat 2011 aan heffingskortingen van af. Hij betaalt dus aan belasting: 1727 - 2011 = 0. Het bedrag aan heffingskortingen dat de heer Jansen nu gebruikt is 1491. Hij maakt dus meer gebruik van de heffingskortingen als geen rekening wordt gehouden met de aftrek van de ziektekosten. Bij de heer Jansen scheelt dit 1727 - 1491 = 236.

Dit bedrag wordt uitbetaald als tegemoetkoming buitengewone uitgaven. Deze uitbetaling gebeurt apart van een teruggaaf van de inkomstenbelasting. De heer Jansen krijgt eerst een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en korte tijd daarna ontvangt hij de tegemoetkoming van 236.
© 2008 - 2024 Maryp, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tips om uw geldzaken weer op orde te krijgenTips om uw geldzaken weer op orde te krijgenGeldzorgen zijn op te lossen door te besparen op de uitgaven of door de inkomsten te verhogen. In de praktijk blijkt dat…
De TBU regeling, wat is dat?De TBU regeling, wat is dat?De regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven is een tegemoetkoming voor mensen met hoge ziektekosten en een laag ink…
Belastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lastenBelastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lastenAftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2020 en 2021? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot…
Voorlopige teruggave, verstandig of onverstandig?Voorlopige teruggave, verstandig of onverstandig?Indien de werkgever teveel belasting inhoudt op uw inkomen doordat u aftrekposten hebt, krijgt u de teveel betaalde bedr…

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zoBelastingdienst & slim schenken doet u dus zoSlim schenken in 2020 en 2021, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenki…
Tweede huis in het buitenland en het buitenlands erfrechtTweede huis in het buitenland en het buitenlands erfrechtHebt u vermogen of een tweede huis in het buitenland, dan gelden niet alleen allerlei nieuwe regels voor de belastinghef…
Bronnen en referenties
  • http://www.belastingdienst.nl
Reacties

Mieke, 24-11-2010
Ik ben 61 jaar en ben nog werkzaam. De extra aftrek chronisch zieken mag die altijd afgetrokken worden, ook al heb je dat jaar geen bril of hoorapparaat gekocht? En als ik in december 2010 no een hoorapparaat aanschaf van b.v. 800.00 euro, wat krijg ik dan van de belasting. Als ik ze aanschaf in 2011 kan ik ze dan niet meer aftrekken? Reactie infoteur, 24-11-2010
De bril is inmiddels niet meer aftrekbaar, maar het gehoorapparaat is wel aftrekbaar in zoverre u daar geen vergoeding voor heeft ontvangen! Dan geldt er nog een drempelbedrag (% van gezamenlijk verzamelinkomen)waar u qua aftrek ziektekosten nog boven moet komen. De extra aftrek chronisch zieken is vervallen over belastingjaar2009, en 2010. Hoeveel u terugkrijgt is moeilijk te zeggen, ik heb niet al uw gegevens!

Anne-Fien, 03-03-2009
Ik heb in 2008 mijn ogen laten laseren. Kom ik naast de aftrek van deze kosten ook in aanmerking voor de aftrek chronisch zieken van 820 euro? Reactie infoteur, 03-03-2009
Het is wel een aftrekpost, maar geen specifieke ziektekosten, en daarom geen extra aftrek chronisch zieken!

Roelof, 13-01-2009
Ik heb in 2008 mijn ogen laten laseren in Turkije. Welke kosten kan ik nu aftrekken, hotel- en reiskosten ook. En onder welke post. Ik heb begrepen dat het niet valt onder de ziektekosten, maar waaronder dan wel? Reactie infoteur, 13-01-2009
Een oogbehandeling die door een oogarts wordt uitgevoerd in een (privé)kliniek staat in direct verband met de ziekte, een oogafwijking. Daarom heeft het Ministerie van Financiën bekendgemaakt dat vanaf 2002 de kosten van een ooglaserbehandeling deels aftrekbaar zijn als 'buitengewone uitgaven', voorzover deze niet worden vergoed door ziekenfonds of ziektekostenverzekeraar. De ziektekosten moeten bovendien hoger zijn dan de wettelijke drempel voor ziektekosten. Ook de kosten van het vervoer naar de oogarts per taxi, openbaar vervoer of eigen auto (kosten per kilometer) zijn aftrekbaar. De gemaakte ziektekosten zijn alleen aftrekbaar in het jaar van betaling. (Bewaar factuur en betalingsbewijs)

Bij navraag bij de belastingdienst werd bevestigd dat ook behandeling in het buitenland voor aftrek in aanmerking komt. Is er een vakantie aan vast gekoppeld, dan moeten de kosten naar verhouding verdeeld worden.
Persoonlijk heb ik hier vraagtekens bij, het beste kunt u dit verifiëren bij de fiscus (telefonisch)

Anita, 17-12-2008
Ik kom op 320… ipv 325. nu lees ik in de telegraaf… dat ook het aanschaffen van bijv. een bloeddrukmeter (niet perse op voorschrijven van een arts) ook tot specifieke ziektekosten hoort. klopt dat? of bijv. lenzenvloeistof. Reactie infoteur, 17-12-2008
In die zin dat het een nodig hulpmiddel is, ja, maar vergeet ook niet bijvoorbeeld reiskosten naar specialisten, huisarts, oogarts, apotheek, dit wordt ook vaak vergeten. Bij deze reiskosten mag je namelijk de werkelijke kosten opvoeren ipv de gebruikelijke 0,19 cent per kilometer!

Ramon Derksen, 14-12-2008
Mijn vriendin heeft een glutenallergie, vorig jaar (aangifte 2007) mochten wij hier een bedrag? 1222 (chronische ziekte) voor opgeven. Hoe werkt dit nu voor de aangifte van 2008, ik zelf heb een bril en lenzen besteld welke boven de? 325,- uitkomen, dit geldt ook voormijn vriendin.
Mag ik nu? 821,- extra opvoeren en mijn vriendin de? 1222,-?
Ons gezamenlijk bruto inkomen is ca 57.000. Reactie infoteur, 14-12-2008
De aftrek vorig jaar van 1222 betrof de extra aftrek dieetkosten mbt glutenallergie, dit is in 2008 ook van toepassing, maar het precieze bedrag kan iets afwijken. Heeft u beide meer dan 325,-- besteed aan bril, lenzen dan mag u daarbij bovendien (indien u jonger bent dan 65, en niet arbeidsongeschikt bent) allebei de extra aftrek van 821,-- opvoeren. Misschien kunt u nog een hoger aftrekbedrag krijgen indien u een lager verzamelinkomen heeft dan 31859,--!

Herman Russchen, 12-12-2008
Valt de aanschaf van een hoortoestel in 2009 nog wel als aftrekbaar hulpmiddel of wordt dat gelijk gesteld met een bril? Reactie infoteur, 12-12-2008
Een hoorapparaat is ook in 2009 nog aftrekbaar, maar dit is in 2008 specifieke ziektekosten, waarbij een extra aftrek geclaimd kan worden, waardoor de aftrekpost voor 2008 (waarschijnlijk) meer op kan leveren!

Wouter, 12-12-2008
Het extra aftrekbare bedrag van 821,- bij aanschaf van een bril die duurder is dan 325,- maakt het hierbij nog iets uit of deze bril wel of niet door de ziektekostenverzekering vergoed wordt? Of de vraag anders geformuleerd: ik schaf een bril aan van 350,-, deze wordt volledig vergoed door de verzekering: heb ik dan nog recht op de extra aftrekpost van 821,-? Reactie infoteur, 12-12-2008
Alle ziektekosten die opgevoerd mogen worden zijn de kosten waarvoor u geen vergoeding heeft gekregen! Heeft u van uw zk.verzekeraar een vergoeding van 100,-- gekregen voor de aanschaf van een bril van 500,-- dan mag u 400,-- opvoeren. Kreeg u die vergoeding waardoor u in totaal minder dan 325,-- aan specifieke ziektekosten had, kunt u geen extra aftrek chronisch zieken claimen. (in totaal per persoon, denkt u aan o.a. kosten van huisapotheek = 23,--, en reiskosten naar huisarts/tandarts/specialisten?)

Diana, 08-12-2008
Recent hebben mijn partner en ik respectievelijk een bril en lenzen aangeschaft. Totale kosten 329 Euro. Ons gezamelijk verzamelinkomen ligt hoger dan 31589 Euro. Komen wij dan nog in aanmerking voor een vergoeding? Reactie infoteur, 08-12-2008
Waarschijnlijk niet, drempel aftrek = 1,65% van 31589 bedraagt 521,--, en geen extra aftrekken ivm uitgaven pp lager dan 325,--.

Corine, 08-12-2008
Dit kalenderjaar heb ik een behandeling bij de dermatoloog ondergaan, wat nu niet vergoed blijkt te worden door de verzekering. Dit bedrag van 500 Euro zal ik nu aftrekken bij de belasting. Maar valt dit ook onder specifieke zorgkosten, waardoor ik 821 Euro extra op kan voeren? Reactie infoteur, 08-12-2008
Het is aftrekbaar als buitengewone last, maar niet als specifieke ziektekosten.

N. Bouwman, 05-12-2008
Ik heb inmiddels samen met mijn vriendin voor 1637 nieuwe brillen gekocht, nu is mijn vraag, tot hoever zal de belastingdienst de aftrek accepteren? We zitten samen onder de grens van het verzamelinkomen van 31589,-- en krijgen dus een zeer ruime vergoeding :-) Kunnen we nog snel voor beide een extra bril kopen, of zal de belastingdienst dit niet accpeteren? Reactie infoteur, 05-12-2008
U kunt slechts éénmaal ieder extra aftrek genieten chronisch zieken, maar volgens mij is er geen beperking op het aantal brillen. Natuurlijk zal dit geen bril als verzamelobject mogen zijn, maar er zijn meer mensen met meerdere brillen!

Gijsman W. T. B., 04-12-2008
Verzamelinkomen van mijn man is 56.000 euro, hij is 63 jaar en in de VUT. Als wij beiden een bril kopen van ca. 1500 euro (2 st.) wat krijgen wij hiervan terug van de belasting? Reactie infoteur, 04-12-2008
Uitgaande van het feit dat u geen arbeidsongeschiktheidsaftrek geniet en er "normaal" loonheffing is ingehouden op zijn salaris krijgt u minimaal 1556 terug, indien hij alleenverdiener is zal dit tenminste 1934 bedragen. U heeft vast nog wel meer ziektekosten zoals aanvullende verzekeringen; dit verhoogt uw teruggave belastingen want het drempelbedrag is al verrekend in de berekening!

Peter, 25-11-2008
Heb zelf WAO uitkering en mijn echtgenote inkomen uit arbeid. Verzamelinkomen plm 55.000,--. Ieder bril aangeschaft. Totale kosten 2200,--. Overige ziektekosten plm 400,--Voor zover ik zie kan alleen mijn echtgenote 821,-- extra opvoeren. Extra teruggaaf door brillen volgens mij dan 1056,-- (400+2200+821-1,65%x55000) x42% (tarief). Klopt dit en kan ik nu ook nog zonnebrillen op sterkte opvoeren? Reactie infoteur, 25-11-2008
U vergeet nog de aanvullende premie ziektekostenverzekering en de arbeidsongeschiktheidsaftrek! (AOaftrek = 821,--)
Ook mag u de zonnebrillen op sterkte aftrekken, mits deze gefactureerd en betaald zijn in 2008 op uw /uw partners naam!

Jeff, 20-11-2008
Als ik een bril en lenzen aanschaf, kan ik deze kosten beide aftrekken? En wat als ik mijn ogen laat laseren? Reactie infoteur, 21-11-2008
Bril en lenzen zijn aftrekbaar als specifieke ziektekosten, dit wordt gezien als hulpmiddel, dan waarschijnlijk ook extra aftrekpost chronisch zieke, waardoor er een enorme aftrekpost kan ontstaan.
Ogen laseren is ook aftrekbaar maar wordt niet gezien als specifieke ziektekosten!
Misschien wordt er in de toekomst door uw ziektekostenverzekeraar wel een hogere vergoeding voor ooglaseren gegeven, weeg het één tegen het ander af.

Jikke, 07-11-2008
Ik ben voor 0% tot 15% arbeidsongeschikt verklaard. Hiervoor krijg ik geen wao uitkering, want daartegenover staat geen bedrag. Kan ik wel die bril aftrekken dan. Er stond iets in over arbeidsongeschikt en dat het dan niet kon? Reactie infoteur, 07-11-2008
In uw (jouw) geval kan er wel degelijk een extra aftrekbaar bedrag geclaimd worden, aftrek chronisch zieken, indien het bedrag van de bril meer is dan 325,--!
Bent u al 65 of heeft u de arbeidsongeschiktheidsaftrek al geclaimd dan mag u deze extra aftrekpost niet opvoeren!

Berkhout, 15-10-2008
Bij een gezamelijk bruto inkomen van man en vrouw ca 85.000. hoeveel moet je dan investeren in brillen en mag je ook daarbij een zonnebril op sterkte opvoeren om uiteindelijk je brillen door de belasting gefinancierd te krijgen? Reactie infoteur, 15-10-2008
U moet boven 1,65% van uw gezamenlijk drempelinkomen besteden om nog iets van de belastingdienst terug te krijgen. Het drempelinkomen (voor de aftrek van buitengewone uitgaven) is uw totale inkomen in box 1, box 2 en box 3 bij elkaar opgeteld. Bij de bepaling van het drempelinkomen is dus al wel rekening gehouden met aftrekposten binnen de drie boxen (zoals de aftrek van hypotheekrente in box 1), maar nog niet met de persoonsgebonden aftrek (zoals de aftrek van buitengewone uitgaven). U heeft misschien wel aftrekposten m.b.t. woning/lijfrente e.d. of vermogen dat meetelt, ook zijn er nog andere posten m.b.t. tot ziektekosten! Zo niet, dan een berekening uitgaande van het gezamenlijk drempelinkomen 85000;
2 zonnebrillen op sterkte voor zowel u en uw partner (kinderen?) kosten 2000,--
Daarbij geniet u een extra aftrek chronisch zieken (U bent nog geen 65, neem ik aan) van 2 x 821,--, komt u al aan een aftrekpost van (2000+821+821) = 3642,--
hiervan drempelaftrek 1,65% van 85000 ( 1402,--)
Blijft een aftrekpost van minstens 2240,--, levert een belastingteruggave op van 42% = 941,--, bij een belastingtarief van 52% is dit 1165,--
Doe er uw voordeel mee, en bedenk dat in 2009 de bril geen aftrekpost meer zal zijn!

Thgheuts, 20-09-2008
Mijn echtgenote gebruikt continu medicamenten, langer dus dan 180 dagen per jaar nl. aerius en selectine. Komt zij in aanmerking Copensatie eigen risico 2008? Reactie infoteur, 21-09-2008
De benamingen door u genoemd komen niet voor in de lijst medicatie van het CAK, dus waarschijnlijk niet. Hebben de werkzame stoffen van deze medicijnen misschien andere benamingen, dan kunt u de lijst raadplegen, hier volgt de link:
http://www.hetcak.nl/public/Bestanden/Internet/FKG%20lijst_uitleg%20website.pdf

M. vd Spek, 18-09-2008
Kunt u me vertellen welke kosten van de bril mogen worden opgevoerd en welke maximeringen daaraan verbonden zijn. Ik ga er namelijk vanuit dat de kosten van een montuur niet onbeperkt mogen worden opgevoerd. Reactie infoteur, 18-09-2008
De totale kosten van de bril (montuur en glazen) kunnen als hulpmiddel worden opgevoerd, de ontvangen vergoeding hierover moet wel in mindering van het bedrag gebracht worden.
Natuurlijk is er geen sprake zijn van aftrekpost indien een bril is aangeschaft als verzamelobject (kunstobject?) in verband met een handelswaarde, het moet echt als hulpmiddel in gebruik zijn! Het zou heel goed kunnen dat uw bril wel 2000 kostte, maar dit moet u wel kunnen bewijzen d.m.v. uw betaling én een rekening van deze bril. Bij mijn weten is er verder geen beperking van aftrekpost i.v.m. kosten van montuur en glazen.

Henk Dongelmans, 28-08-2008
Valt een kunstgebit, ook onder de regel van bril en zo? Reactie infoteur, 28-08-2008
Ja, een kunstgebit valt ook onder de specifieke ziektekosten! U moet wel rekening houden met de vergoeding die u hierover ontvangt, deze moet u op het bedrag in mindering brengen. Daarentegen is een kroon of een brug niet als hulpmiddel erkend, en valt dit onder de algemene ziektekosten. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest!

Maryp (11 artikelen)
Laatste update: 17-12-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.