Hoogte heffingskortingen 2017

Hoogte heffingskortingen 2017 Sommige heffingskortingen gaan in 2017 omhoog, maar hebt u wel recht op een heffingskorting en zo ja op hoeveel dan? De heffingskortingen veranderen jaarlijks, zowel qua hoogte van het bedrag als de systematiek. Omdat een fiscale heffingskorting een belastingteruggave is, een soort van belastingvrije voet, is het effect op uw netto loonstrookje 2017 groot. De grootste bedragen zijn ook in 2017 gemoeid met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. U merkt dit maandelijks bij de uitbetaling van uw netto loon via de loonheffingskortingen, maar ook bij de aangifte inkomstenbelasting 2017. In 2017 verdwijnt er geen extra heffingskorting aldus de Miljoenennota 2017.

Waarom heffingskortingen in 2017?

De inkomstenbelasting is zo opgebouwd dat er niet alleen belastingschijven zijn met een belastingtarief dat bij uw inkomen hoort, maar ook heffingskortingen. De belastingtarieven zijn voor iedereen met een gelijk inkomen en een gelijke leeftijd hetzelfde, maar de heffingskortingen zijn dat niet. Met de heffingskortingen wil de belastingdienst bepaalde groepen of een bepaald gedrag extra stimuleren. Zo kan een ouder met een klein kind voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking komen, terwijl iemand zonder kind dat recht niet heeft. En heeft iemand met alleen een uitkering geen recht op de arbeidskorting, maar iemand met een baan weer wel. Weet dus op welke heffingskortingen u in 2017 aanspraak kunt maken, want de heffingskortingen kunnen grote bedragen zijn. Een algemene heffingskorting kan oplopen tot ruim 2.250 euro en de arbeidskorting tot ruim 3.200 euro.

Hoe werkt een heffingskorting?

Op basis van de hoogte van uw inkomen wordt duidelijk in welk belastingtarief u valt. Stel dat u in de eerste belastingschijf zit met uw inkomen van 18.000 euro en 36,55% belasting betaalt. Zonder de heffingskortingen zou u dan 6.579 euro aan loonbelasting betalen. Omdat u ook recht hebt op de algemene heffingskorting van 2.254 euro, wordt deze loonbelasting verlaagd naar 6.579 euro minus 2.254 euro, ofwel u betaalt nog maar 4.325 euro. Als u op nog meer heffingskortingen recht hebt, wordt dit bedrag verder verlaagd en houdt u maandelijks netto meer geld over.

Welke heffingskortingen zijn er in 2017, waarop hebt u recht?

Het spreekt voor zich dat u de heffingskortingen een groot fiscaal voordeel voor u kunnen betekenen, maar daar staat tegenover dat het geen zin heeft om gedurende een jaar van bepaalde heffingskortingen gebruik te maken die niet voor u bestemd zijn, waarbij u dus niet aan de voorwaarden voldoet. Als u via een heffingskorting een te grote teruggave hebt gehad, zult u dat deel na afloop van het jaar moeten terugbetalen. In ons belastingstelsel wordt bovendien onderscheid gemaakt tussen personen en huishoudens waarin de belastingplichtige al recht heeft op een AOW-uitkering en zij die jonger zijn. De bekendste heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de arbeidskorting. Er zijn er meer, ook al werden er in 2015 wel een aantal afgeschaft. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de heffingskortingen die nog over zijn en hoeveel u dan maximaal kunt krijgen, maximaal want de persoonlijke situatie kan ervoor zorgen dat u minder krijgt:

Hoogte heffingskortingen, loonheffingskortingen, 2017, jonger dan 65 jaar en negen maanden, de AOW-leeftijd, tussen haakjes de bedragen voor 2016

LoonheffingskortingenBelastingjaar 2017
Algemene heffingskortingmaximaal 2.254 euro (was maximaal 2.242 euro)
Arbeidskorting (maximaal)maximaal 3.223 euro (was maximaal 3.103 euro)
Inkomensafhankelijke combinatiekorting basis1.039 euro (was 1.039 euro)
Inkomensafhankelijke combinatiekortingmaximaal 2.778 euro (was 2.769 euro)
Tijdelijke heffingskorting vroeg gepensioneerdenvervallen per 1 januari 2017 (maximaal 61 euro)
Werkbonusmaximaal 1.119 euro, onveranderd
Alleenstaande ouderkorting jonger dan 65afgeschaft
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting afgeschaft
Jonggehandicaptenkorting 722 euro, was 719 euro
Groen beleggen0,7%
Ouderschapsverlofkortingafgeschaft

Het maximum van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting is tot een inkomen van ongeveer 20.000 euro iets hoger dan in 2017, maar de verschillen zijn niet groot. Als u de bedragen zou vergelijken met 2015 zou u wel grote verschillen zien, doordat een aantal heffingskortingen bij de belastingverlaging 2016 behoorlijk zijn gewijzigd.

Welke heffingskortingen 2017 voor 65+?

De term 65 plus verandert in 2017 in 65 jaar en negen maanden, want pas dan kunt u uw eerste AOW krijgen. De bedragen voor deze groep mensen wijkt fors af van de personen die nog geen recht hebben op hun AOW (voorlopige bedragen):

Hoogte heffingskortingen 2017 zodra u AOW-gerechtigd bent, tussen haakjes 2016

HeffingskortingenBelastingjaar 2017
Algemene heffingskortingmaximaal 1.151 euro (was 1.145 euro)
Arbeidskorting (maximum) maximaal 1.580 euro (was maximaal 1.580 euro)
Alleenstaande ouderkortingafgeschaft
Ouderenkorting1.292 euro maximaal (was 1.187 euro)
Alleenstaande ouderenkorting438 euro (was 436 euro)
Ouderenkorting boven inkomensgrens 36.057 euro71 euro (was 70 euro)
Inkomensafhankelijke combinatiekortingmaximaal 1.412 euro (was 1.412 euro)
Groen beleggen0,7%

Wie AOW ontvang en nog inkomen uit arbeid heeft, heeft in ieder geval recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze groep wordt geconfronteerd met een verlaging van de ouderenkorting. Deze verlaging was ook al voor 2016 voorzien, maar werd toen nog gerepareerd om het koopkrachtbeeld voor ouderen en gepensioneerden iets te verbeteren.

Doe belastingaangifte 2017 om geen heffingskortingen te verliezen

Omdat het om veel geld kan gaan, is het belangrijk om belastingaangifte te doen. Niet iedereen heeft die plicht, maar ga dan wel na of u alle heffingskortingen hebt gekregen en of er met de juiste bedragen is gerekend. Als u te weinig aan heffingskortingen hebt gehad, kunt u nog recht hebben op een belastingteruggave. Zoals aangegeven is bijbetalen ook mogelijk, als u te veel hebt ontvangen. De belastingdienst zal u dan een belastingaanslag sturen. U kunt te veel hebben gekregen als u bijvoorbeeld meer inkomen had dan bij een bepaalde heffingskorting is toegestaan. Het woud aan heffingskortingen is aardig uitgedund, maar het zijn er nog een aantal. Helaas gaan ze gepaard met vele voorwaarden of zijn ze inkomensafhankelijk gemaakt, waardoor niet iedere belastingplichtige precies weet waar hij aan toe is en op welke bedragen hij recht heeft. Een adviseur kan u hierbij verder helpen, maar misschien ook de salarisadministratie van het bedrijf waar u werkt.

Lees verder

© 2015 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoogte heffingskortingen 2020Hoogte heffingskortingen 2020Zes heffingskortingen zijn er in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die w…
Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskorti…
Hoogte heffingskortingen 2018Hoogte heffingskortingen 2018De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoud…
Aanrechtsubsidie 2017 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2017 minstverdienende partnerDe aanrechtsubsidie 2017 is een heffingskorting voor de inkomstenbelasting voor iemand met geen of een laag eigen inkome…

Huwelijk en erfbelasting betalenHuwelijk en erfbelasting betalenMet een algehele gemeenschap van goederen kunt u erfbelasting besparen. Het erfdeel van een partner is in een huwelijk a…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017In 2017 werk en kinderen combineren geeft het recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017. De inkomensafhank…
Reacties

Ton Vogel, 28-12-2018
Ik woon sinds november 2015 in Duitsland. Ik ben 77 jaar en heb alleen AOW. Ik ben in Nederland belastingplichtig. Volgens mijn accountant heb ik geen recht op de algemene en ouderen heffingskorting. Ook de zg. aanrecht korting voor mijn partner waarvoor ik een toeslag AOW ontvang zou niet van toepassing zijn. Mijn partner is 64 jaar en voor mijn partner betaal ik vrijwillig premie AOW. Met vr.groet Ton Vogel Reactie infoteur, 02-01-2019
Beste Ton Vogel,
In uw geval moet worden bekeken of u een gekwalificeerde buitenlands belastingplichtige bent, idem voor uw vrouw. Dat maakt verschil voor uw heffingskortingen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2018-en-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny Timmerman, 12-01-2017
Mijn inkomen is momenteel uit arbeid 7899 euro en inkomen uit vroegere dienstbetrekking 28.950,- euro. Geb. 23-10-1943. Welke en hoeveel heffingskortingen kan ik aftrekken? Heb geen eigen huis, ik huur. Reactie infoteur, 14-01-2017
Beste Henny Timmerman,
U hebt in 2017 recht op de algemene heffingskorting voor AOW-gerechtigden (tweede tabel) en de ouderenkorting boven de inkomensgrens van 36.057 euro (71 euro). Als u alleenstaand bent ook de alleenstaande ouderenkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tiny, 01-01-2017
Ik krijg binnenkort AOW. Verder heb ik geen inkomen. Mijn man heeft ook AOW en pensioen.
Als ik de AOW laat uitbetalen met heffingskorting moet ik dan toch nog loonheffing betalen? Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Tiny,
U betaalt bij een volledige AOW uitkering ook nog loonbelasting:

https://financieel.infonu.nl/geld/191638-aow-2019-bedragen-en-leeftijd-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 01-01-2017
Ik krijg AOW en pensioen. Ik verricht regelmatig op een school werkzaamheden en krijg daarvoor betaald. Heb geen arbeidscontract. Het gaat om enkele honderden euro's per jaar.
Heb ik recht op arbeidskorting? Reactie infoteur, 03-01-2017
Beste Jos,
Als de school dit markeert als loon, hebt u recht op de arbeidskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nadia, 26-12-2016
Hoi ik wil de heffingskorting voor de minstverdiende partner stoppen maar er is nergens een knop in het programma om dit te doen. Heb de belastingdienst ook al gebrld en die vertelden weer dat het een dezer dagen het formulier zichtbaar zou zijn als ik inlog. Maar tevergeefs het is nog steeds hetzelfde ik wil alleen stoppen en niet wijzigen of aanvragen. Wie heeft heeft hier ervaring mee? Met vriendelijke groet Nadia Reactie infoteur, 27-12-2016
Beste Nadia,
U kunt een voorlopige aanslag zodanig wijzigen, dat een tussentijdse teruggave wordt gestopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 18-12-2016
In het online aangifteprogramma voorlopige aanslag 2017 valt mij op dat bij de berekening van de heffingskorting; de algemene heffingskorting van 1151 plus de ouderenkorting van 1292, er ineens een totaal van 1833 tevoorschijn komt. Kan dit te maken hebben met het inkomen van de partner?
Wat ik ook heb geconstateerd is dat het aangifteprogramma discrimineert. Indien je zelf de ingehouden loonheffing wilt opgeven is dit alleen mogelijk bij één nml. in mijn geval, de mannelijke partner. Reactie infoteur, 20-12-2016
Beste Theo,
Zowel de algemene heffingskorting als de ouderenkorting zijn inkomensafhankelijk en kunnen in uw situatie dus lager uitvallen dan de maximale bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 11-01-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.