Vrijstellingen box 3 vermogen in 2015, 2016 en 2017

Vrijstellingen box 3 vermogen in 2015, 2016 en 2017 De vrijstellingen in box 3 zorgen ervoor dat u niet over al het vermogen in 2015, 2016 en 2017 gemiddeld 1,2% belasting betaalt. Op welke vrijstellingen hebt u recht? Er zijn twee soorten vrijstellingen: het heffingsvrij vermogen en vermogen dat niet meetelt in box 3 en dus altijd belastingvrij is. Beide vrijstellingen in 2014 en 2015 worden toegelicht. Weet u hoeveel belastingvrij is en of u belasting terug krijgt over een negatief vermogen in box 3? Vanaf 2016 verdwijnt de ouderentoeslag, de extra vrijstelling voor ouderen met een beetje vermogen en een relatief laag inkomen. In 2017 gaat de vrijstelling in box 3 omhoog naar 25.000 euro.

Wat is vermogen in box 3?

Bijna alles van waarde dat niet uw eigen woning is in box 1 of valt in box 2, is vermogen in box 3. Uw spaargeld, een tweede huis, beleggingen, allemaal vermogen. Hebt u iets van waarde voor persoonlijk gebruik, dan is het geen vermogen. Is het een belegging, dan is het wel fiscaal belast. Het is aan de Belastingdienst om aan te tonen dat uw postzegelverzameling voor eigen gebruik is (een hobby) en geen belegging. Of dat uw boot voor eigen gebruik is en niet een belegging. U kunt overigens zeggen dat spaargeld of geld cash thuis ook voor eigen gebruik is, maar dat wijst de Belastingdienst helaas automatisch af. Spaargeld is vermogen in box 3.

Belasting over uw netto vermogen

Overigens mag u schulden nog wel in mindering brengen op uw vermogen. Er is hierbij een drempel van 3000 euro, maar het bedrag daarboven mag u in mindering brengen. Als dan een negatief eigen vermogen overblijft, krijgt u geen belasting terug. Negatief vermogen wordt door de fiscus gelijkgesteld aan nihil.

Vrijstellingen box 3 2014 en 2015

U betaalt niet over al het vermogen vermogensbelasting. Sommige bezittingen en schulden zijn volledig vrijgesteld en belastingvrij (afgezien van btw). Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • De waarde van onbebouwde grond zoals bossen, natuurterreinen en landgoederen.
  • Kunstvoorwerpen voor eigen gebruik (u geniet er zelf van) en wetenschap.
  • Polissen van levensverzekeringen die alleen uitkeren bij het overlijden van u, uw partner of een familielid en niet meer uitkeren dan de vrijstelling van 6.244. Hetzelfde geldt voor een begrafenisverzekering in natura.
  • De kapitaalverzekeringen die alleen uitkeren bij invaliditeit, ziekte of ongeval.
  • Maatschappelijke beleggingen en groenfondsen die zijn vrijgesteld. Zie voor meer details het artikel belastingvrij beleggen.
  • Uw erfdeel als vordering op de langstlevende.
  • Kapitaal in een kapitaalverzekering eigen woning box 1.

Dan is er nog het heffingsvrij vermogen.

Heffingvrij vermogen 2014 en 2015, ouderentoeslag

Elke belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen in 2014 en 2015 van minimaal 21.139 euro. Hebt u een partner, dan hebben jullie niet alleen elk recht op de vrijstelling, maar kunnen jullie in jullie belastingaangifte inkomstenbelasting de vrijstellingen onderling verdelen en ook aan elkaar overdragen. Overdragen van vrijstellingen is vooral zinvol wanneer de ene partner duidelijk meer vermogen heeft dan de ander:

Heffingsvrij vermogen 2014 en 2015, spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting:

Wievrijstellingen 2014vrijstellingen 2015
U bent alleenstaande21.139 euro21.330 euro
Fiscale partners42.278 euro42.660 euro
Recht op AOW met een inkomen tot en met 14.302 euro (in 2015 14.431)27.984 euro extra 28.236 euro extra
Recht op AOW met een inkomen tussen 14.303 euro en 19.895 euro (in 2015 20.075) 13.992 euro extra14.118 euro extra
Recht op AOW met een inkomen vanaf 19.896 euro (in 2015 20.075)0 extra0 euro extra

Wie recht heeft op AOW kan dus ook recht hebben op een hogere vrijstelling op sparen. Het inkomen dat dan telt is het inkomen voordat de persoonlijke aftrek (bijvoorbeeld ziektekosten) eraf zijn gehaald. Een voorwaarde voor deze ouderentoeslag is nog dat de grondslag sparen en beleggen niet hoger is dan 279.708 per persoon in 2014 en 282.226 in 2015.

Heffingvrij vermogen 2016, ouderentoeslag

Omdat de ouderentoeslag vanaf 2016 verdwijnt, wordt het aantal vrijstellingen sterk vereenvoudigd. De algemene vrijstelling wordt pas in 2017 voor iedereen verhoogd naar 25.000 euro, maar in 2016 wordt al een belangrijke stap gezet met een verhoging van de vrijstelling:

Heffingsvrij vermogen 2016, spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting:

Wievrijstellingen 2016
U bent alleenstaande24.437 euro
Fiscale partners48.874 euro

Heffingsvrij vermogen 2017, spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting:

Wievrijstellingen 2017
U bent alleenstaande25.000 euro
Fiscale partners50.000 euro

Hoeveel vermogensbelasting in 2015, 2016 en 2017, hebt u er recht op?

Om te bepalen hoeveel vermogensbelasting en vermogensrendementsheffing u moet betalen gaat u als volgt te werk. Zet alles van waarde dat niet uw eigen huis is en niet volledig belastingvrij is (zie hierboven, bosgrond, kunst en dergelijke) en op 1 januari van het jaar in uw bezit is onder elkaar. Bepaal hiervan de waarde in het economische verkeer. Een tweede huis waardeert u tegen de WOZ-waarde. Trek hier vanaf de schulden die u in box 3 hebt (persoonlijke lening, rood staan, doorlopend krediet en dergelijke) en de drempel van 3000 euro. Over dit totaal betaalt u dan gemiddeld 1,2% belasting.

Hoe komt de 1,2% vermogensbelasting tot stand?

De Belastingdienst veronderstelt tot 2017 dat u 4% rendement maakt op uw vermogen. Over dit vermogen betaalt u 30% heffing, wat leidt tot een belasting van 1,2%. Dat is een stevige belasting, niet alleen omdat de rente die u bijvoorbeeld op uw spaargeld krijgt bij de bank laag is, maar ook omdat de vrijstellingen de laatste jaren niet of nauwelijks aan de inflatie zijn aangepast. En dan nog zijn er mensen die vinden dat deze vermogensrendementsheffing wel verder omhoog kan. Wie 1,2% spaarrente ontvangt is dit mogelijk direct aan de Belastingdienst kwijt en betaalt over deze rente dus al 100% belasting. In 2017 is er een nieuw systeem van vermogensrendementsheffing waarbij de belasting hoger kan zijn dan 1,2%.

Gevolgen voor de toeslagen 2016

Veranderingen in het vermogen in box 3, of u nu meer gespaard hebt of dat een belastingherziening de oorzaak is, heeft ook gevolgen voor de toeslagen van de Belastingdienst. Voor de toeslagen geldt een vermogenstoets als als het vermogen anders is geworden, kan het zijn dat u uw toeslag verliest:
  • vrijstelling huurtoeslag: 24.437 euro.
  • vrijstelling zorgtoeslag alleenstaande: 82.504+24.437 euro.
  • vrijstelling zorgtoeslag met partner: 131.378.

Als bijvoorbeeld uw ouderentoeslag in 2016 vervalt en u hebt spaargeld, dan verliest u misschien wel de huurtoeslag en of zorgtoeslag.

Lees verder

© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting 2020 & 2021Vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting 2020 & 2021Gebruik alle vrijstellingen en aftrekposten in 2019, 2020 en 2021 uit box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting, waarop u…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?Belasting spaargeld 2019 omlaag?Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelast…
Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?Al het spaargeld belastingvrij in 2020, 2021 en 2022 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is dat ook realistisch?…
Vermogensbelasting box 3 2020 en 2021: extra vrijstellingVermogensbelasting box 3 2020 en 2021: extra vrijstellingBetaal in 2020, 2021 en 2022 ook minder vermogensbelasting door een verhoogde vrijstelling in box 3. Deze extra vrijstel…

Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule)Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule)Wie betaalt belasting over het vermogen van een minderjarig kind, de ouders? Hoe kan de BEM clausule u in 2022 en 2023 h…
Belasting betalen over stagevergoedingBelasting betalen over stagevergoedingEen stagevergoeding betekent in veel gevallen belasting betalen. Als het bedrijf de stagiair of stagiaire betaalt, houdt…
Reacties

Q. W. V. Steijn, 04-04-2017
Ik heb een meerwaarde hypotheek.
In het verleden gaf het beleggingsdeel voor de belasting geen enkel probleem. Elk jaar wordt de belegging minder.
Nu wordt er in 2016 ineens rendementsheffing toegepast. Mijn inkomen AOW en een pensioen zijn al jaren niet meer verhoogd.
Ik begrijp niet waarom de heffing in eens wordt toegepast.
kunt u mij dat in het kort uitleggen? Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 05-04-2017
Beste Q. W. V. Steijn,
Waarschijnlijk heeft uw bank dit beleggingsdeel doorgegeven aan de Belastingdienst als box 3 vermogen in plaats van box 1 vermogen. Uw bank kan u uitleggen waarom die dit gedaan heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fam van der Zalm, 01-04-2017
Hallo, ik heb een brief van de belastingdienst gehad over de aangifte van 2015. Daarin wordt gevraagd hoe wij de rendementgrondslag willen verdelen tussen ons als fiscale partners. Als wij niet reageren doen ze ieder 50%. Heeft dit verder nog gevolgen over hoe we dit verdelen of wordt het totaal bekeken en moet je dus dezelfde hoeveelheid belasting betalen dan wanneer we de verdeling anders doen? Alvast bedankt voor de info.

Gr. M. van der Zalm Reactie infoteur, 03-04-2017
Beste Fam van der Zalm,
Als u de verdeling anders wordt dan fifty fifty, zal dat vooral op individuele basis anders uitpakken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Siddals, 18-03-2017
Ik heb eind december 2015 mijn huis verkocht. De overwaarde (100.000) wordt op een rekening gestort. Per 6 januari 2016 heb ik een nieuw woning gekocht en alles (100.000) ingebracht. Rekening staat per 06-01-2016 op 0.

Hoe moet belasting hierover betaald worden? Is dit voor een heel jaar of voor de 6 dagen?

Zou u mij kunnen laten weten hoe ik dit moet doen?

Dank en groet Reactie infoteur, 20-03-2017
Beste W. Siddals,
Helaas kijkt de Belastingdienst alleen naar uw banksaldo per 1 januari van het jaar en betaalt u dus voor een vol jaar belasting over uw vermogen. U geeft de 100.000 euro op in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo van de Kolk, 16-03-2017
Beste Zeemeeuw,

De lage spaarrente is inderdaad een probleem voor spaarvermogens, in mijn geval gaat het specifiek om het feit, dat ik na mijn ongeluk een letselschade-uitkering heb ontvangen, die enkele jaren van mijn levenslange inkomensverlies moest compenseren. Deze kleine vergoeding wordt mij echter niet gegund door de fiscus, want die belast het veilige (je neemt immers zeker geen risico met handicapsvermogen!) rendement op dit vermogen al jarenlang met zo'n 100%, waardoor dit ongeluksvermogen wordt opgegeten door de inflatie, waarvan bekend is, dat deze (geheel volgens hun wens) in de komende jaren gaat stijgen!

Ik hoor graag welke mogelijkheden er nog voor mij zijn.

Met vriendelijke groet,
Leo van de Kolk Reactie infoteur, 18-03-2017
Beste Leo van de Kolk,
Spaargeld wordt momenteel opgegeten door belasting en inflatie. Zeker als u kiest voor een gewone spaarrekening. Op een spaardeposito is nog wat meer rente te halen. Als u wilt sparen, kunt u wellicht een rentemix maken:

http://financieel.infonu.nl/sparen/13308-de-hoogste-spaarrente-met-rentemix.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ppj, 28-02-2017
Wij, mijn vrouw en ik, hebben een huis in Hongarije gekocht voor 8000 euro. Dit heb ik betaald van onze vrijgestelde spaarrekening. Deze is niet meer aangevuld. Moet deze woning opgegeven worden in NL? Reactie infoteur, 01-03-2017
Beste Ppj,
De waarde van de woning is inderdaad onderdeel van uw vermogen in box 3. Als daarmee uw vermogen beneden de vrijstellingen blijft, hoeft u na aftrek van de vrijstellingen er geen vermogensrendementsheffing over te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra Winter, 16-02-2017
Wordt het bedrag dat op een prive-rekening (betaalrekening) staat ook meegerekend als vermogen dat aan de belastingsdienst moet worden opgegeven? Reactie infoteur, 16-02-2017
Beste Sandra Winter,
De saldi op een betaalrekening worden inderdaad gerekend tot het vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 29-12-2016
Ik heb recent een schenking gekregen die ik volledig gebruik als eigen middel voor het aankoop van een woning. telt dit schenking mee met de vermogensbelasting? Lees op sommige forums dat er een vrijstelling voor is, Zou dit graag zeker willen weten. Reactie infoteur, 07-01-2018
Beste Karin,
Voor de schenkingen in 2017 en 2018 zelf gelden er vrijstellingen en als dat geld is gebruikt voor uw woning betaalt u daarover geen vermogensbelasting. Als er nog een deel van het geld over is, misschien wel:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2017-2018.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolein, 21-12-2016
In februari hebben wij een vakantiewoning gekocht. Begrijp ik nu goed dat dit dan nog niet hoeft te worden opgegeven voor belastingjaar 2016?
Dan heb ik nog een vraag. We wonen buitenaf en hebben enkele hectare grond/weiland. Hoe wordt het bedrag/waarde van deze grond voor de belasting bepaald? Want elk jaar wordt de waarde volgens de belasting meer, waar we dan weer zoveel extra vermogensbelasting over moeten betalen. Jaar 2014 naar 2015 scheelt per hectare bijna 8000 euro waarover nu berekend wordt. Reactie infoteur, 23-12-2016
Beste Marjolein,
De vakantiewoning telt in 2016 dan niet mee in box 3. De gemeente taxeert de waarde van uw grond. Tegen de gekozen waarde kunt u binnen zes weken na de beschikkingsdatum bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els Groot, 02-11-2016
Ik heb een weekend en vakantie huisje op een klein parkje. Huisje heb ik gekocht voor eigen gebruik en plezier. Vooral voor de tuin, als stadsmens. Het is dus geen belegging, woz is alleen maar gedaald. Af en toe maken mijn kinderen en neven of nichten er gebruik van. Naar analogie van de boot, voor eigen plezier, zou dit bezit toch ook vrijgesteld moeten zijn van vermogensbelasting? Ik verdien er helemaal niks aan, het kost alleen maar. Houten huisje uit de jaren 70. Dan weet je het wel! Kan ik dit bij de belasting als argument aanvoeren? Reactie infoteur, 04-11-2016
Beste Els Groot,
Helaas ziet de Belastingdienst uw huisje ook als vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Bosscher, 24-09-2016
Hallo,
Mijn vrouw en ik wonen al meer dan 10 jaar gepensioneerd in Duitsland. Daar zijn wij dan ook (nog) volledig belastingplichtig. Mijn vrouw heeft als belegging een huis(je) gekocht in NL. Vanaf 2012 is zij daarover belastingplichtig in NL in BOX-3. Er wordt een heffingsvrije voet toegepast alvorens het te belasten vermogen wordt berekend. Vraag: Is mijn heffingsvrij vermogen voor 100% overdraagbaar. "Heerlen"' beantwoordt mijn vraag hardnekkig niet, bv antwoordend dat mijn verzoek om uitstel van betaling (?) niet ontvankelijk is en meer van die ongein, terwijl ik alleen maar bezwaarschriften stuur. Wat is uw mening? Nu al bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 26-09-2016
Hallo A. Bosscher,
Uw vrijstelling in box 3 is 100% overdraagbaar als ook u nog in Nederland belastingplichtig bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. van de Kolk, 18-08-2016
Mijn vermogen is ontstaan vanuit een verzekeringsuitkering nav een zwaar ongeluk, waardoor ik levenslang gehandicapt ben geraakt. Dit letselvermogen wordt fiscaal behandeld, alsof het vermogen van een gezond persoon is, dus iemand met verdiencapaciteit. Een huidig veilig rendement betekent een rendementsheffing van vrijwel 100%, waardoor mijn

Letselvermogen wordt opgegeten door de inflatie, die men flink wil laten stijgen in de komende jaren. Ik kan hier dus voor kiezen, of heel veel risico nemen, om een zeer onwaarschijnlijk hoger rendement te behalen.

Is dit de wijze waarop je in Nederland dubbel wordt gestraft, omdat je (volledig buiten je schuld) gehandicapt bent geraakt? Ik hoor graag van u, of er een manier is, waarop ik de diefstal van mijn letselvermogen kan voorkomen!

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,
Leo van de Kolk Reactie infoteur, 19-08-2016
Beste L. van de Kolk,
De lage rente en tegelijkertijd de hoge belastingen hollen uw vermogen uit. We zien dat bij de pensioenfondsen en particulieren. De enige manier om nog wat rendement over te houden is of uw geld voor langere tijd vastzetten (minimaal een jaar) of meer risico nemen op de effectenbeurs. Het is zuur, bovendien is meer risico nemen in uw geval niet aan te raden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Heijden, 17-08-2016
Kan ik zomaar spaargeld wat op onze (ouders) naam staat op onze 19 jarige zoon zijn naam zetten (het is van hem )? Onze zoon gaat voor het eerst een aanslagbiljet over 2016 invullen.

Vriendelijke groet, B vd Heijden. Reactie infoteur, 18-08-2016
Beste B. Heijden,
Dat kan. Als het geld aantoonbaar van uw zoon is, is het ook geen schenking. Voor 2016 zal dit bedrag nog wel meetellen bij uw eigen vermogen, voor 2017 dan niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

V. de Haas, 10-08-2016
Beste Zeemeeuw,
in de aangifte 2015 die ik voor mijn ouders verzorg (boven de 80, vader overleden op 15 december jl, gehuwd en fiscaal partners gedurende het hele jaar), is geen mogelijkheid het spaargeld dat op rekeningen staat van enkel mijn moeder, naar haar toe te schuiven in box 3. Hierdoor wordt het als gezamenlijk vermogen gezien, en betaalt mijn vader - die een verzamelinkomen heeft van 28.000 - alle belasting hierover. Misschien is dit normaal, maar overal lees ik dat je kunt schuiven met de grondslag sparen en beleggen en deze gunstig verdelen? Mijn moeder heeft slechts AOW en komt op een verzamelinkomen van ruim 10.000 euro. Hun totale spaargeld is zo'n 70.000 euro, waarvan 40.000 voor rekening van mijn moeder komt.

Klopt het dat zij in dit geval geen recht heeft op ouderentoeslag door het pensioen van mijn vader, en klopt het dat dit vermogen alleen gezamenlijk kan worden opgegeven en er in de aangifte hiervan geen verdeling mogelijk is?

Dank voor de moeite! Met vriendelijke groet, V. de Haas

Mijn moeder leefde Reactie infoteur, 11-08-2016
Beste V. de Haas,
Omdat uw vader in 2015 is overleden, is een correcte online belastingaangifte niet mogelijk. U vult voor uw moeder een P-formulier in (aan te vragen bij de Belastingdienst) en voor uw vader een F-formulier. Zo kunt u toch het vermogen in box 3 zo gunstig mogelijk onderling verdelen. Kies er wel voor dat beiden nog geheel 2015 fiscale partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gregor, 27-07-2016
Mijn vriendin en ik zijn fiscale partners. Wij bezitten momenteel aan spaargeld meer dan de 48.874 Euro die hierboven staat vermeld. De verwachting is dat dit ook per 1-1-2017 zal zijn. Wel hebben we allebei nog een studieschuld van in totaal circa 27.000 Euro. Mogen wij dat bedrag in mindering brengen op ons spaargeld bij de aangifte, zodat wij onder de grens van vrijstelling terecht komen? Reactie infoteur, 28-07-2016
Beste Gregor,
Dat hangt er van af. Aftrekbaar in box 3 zijn:
1. studieschulden waarvoor u geen recht had op aftrek voor scholingsuitgaven;
2. studieschulden die zijn ontstaan vanaf 1 september 2015
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saar, 27-07-2016
Door omstandigheden kunnen wij sinds deze zomer een (schuldenvrij) tweede huis als huurwoning verhuren. Het vermogen om deze woning te kopen hadden wij nog niet op 01-01-2016, de peildatum voor de vermogensrendementsheffing. De huur van de verhuurde woning wordt niet direct belast, maar betekent dit ook dat wij in 2016 geen vermogensrendementsheffing betalen over deze verhuurde woning? Naar mijn mening heeft de Belastingdienst pas vanaf belastingjaar 2017 het recht om dit vermogen te belasten. Feitelijk is dit uiteraard een indirecte belasting op verhuurinkomsten. Reactie infoteur, 27-07-2016
Beste Saar,
Een tweede woning is vermogen in box 3, maar omdat u de woning nog niet op 1 januari 2016 bezat, geeft u het vermogen nog niet op bij uw belastingaangifte 2016. De vermogensrendementsheffing is een belasting op vermogen, ook als de tweede woning leeg staat. Inkomsten uit huur zijn dan welkom om de kosten wat te dekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Verhoeven, 07-03-2016
Beste mevr, mijnheer,

Klopt het dat 2016 het laatste jaar is dat er een vrijstelling is op groen sparen of beleggen?

Mvg, R. Verhoeven Reactie infoteur, 07-03-2016
Beste R. Verhoeven,
Bij mijn weten niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline, 04-01-2016
Mijn ouders, 90+92 jaar, hadden op 1 januari 2014 de volgende saldo's 5000 op betaalrek en 41642 op spaarrek.
Hadden ze recht op huurtoeslag dat jaar? ik zie wel de vrijstelling van 42.278 euro als fiscale partners, maar ik snap het deel van de extra vrijstelling niet. Inkomen uit aow etc was resp. 10419 en 11232 euro Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste Jacqueline,
In 2015 bestond er nog een extra vrijstelling voor personen met de AOW-leeftijd en een relatief laag inkomen. Bij een inkomen lager dan 20.075, was ook de maximale vrijstelling hoger. Uw ouders hadden een inkomen van 21.615 euro. Dat scheelt niet veel, maar betekent helaas wel dat er geen extra vrijstelling is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo 2201, 28-12-2015
Mijn moeder heeft dit jaar haar appartement verkocht en daar een kleine 40.000 euro aan overgehouden, zij heeft nu dit geld voor 21.330 op haar spaarrekening staan (belastingvrije voet) en de rest op haar privé rekening, moet zij hierover belasting betalen? zoja wat is het beste om voor haar te doen met dit geld? Reactie infoteur, 29-12-2015
Beste Jo 2201,
De Belastingdienst maakt voor het vermogen geen onderscheid tussen spaarrekening en betaalrekening. Boven de vrijstelling (ruim 24000 euro in 2016), betaalt ze belasting. Bovendien is het van invloed op bijvoorbeeld de huurtoeslag in 2016. Alleen een lager banksaldo helpt, maar daarvoor is het wel kort dag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y., 22-12-2015
De notaris van mijn moeder vertelde ons dat wij voor einde 2015 het beste een gedeelte van haar spaargeld op kunnen nemen in verband met de belasting en heffingsvrij vermogen. Hoeveel spaargeld mag mijn moeder hebben? Is dat 24347 of 21330 euro? Reactie infoteur, 23-12-2015
Beste Y,
Omdat daarvoor 1 januari 2016 van belang is, is dat 2.437 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mick, 21-12-2015
Ik heb 20.000 op spaarrekening staan. Alleenstaand en smartengeld. Loopt mijn toeslagen gevaar en moet ik inkomstenbelasting box 3 betalen? Reactie infoteur, 21-12-2015
Beste Mick,
Als uw vermogen inclusief smartengeld niet meer bedraagt dan 20.000 euro, heeft dat geen gevolgen voor de toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 16-12-2015
Staat het bedrag van de vrijstelling voor 2016 al vast of hangt dat nog af van de kabinetsplannen? Reactie infoteur, 16-12-2015
Beste Carla,
Het moet nog akkoord worden bevonden door de Eerste Kamer, maar het ziet er naar uit dat die akkoord gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Meijer, 13-12-2015
Beste,
De hogere vrijstelling geldt voor het bedrag dat je op 1 januari 2016 op je rekening hebt staan dat mag dus 48649 zijn?
Bvd voor uw reactie Reactie infoteur, 14-12-2015
Beste F. Meijer,
Voor twee personen gezamenlijk bedraagt de vrijstelling in 2016 inderdaad 48.694 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reinier, 09-12-2015
Geachte infoteur,
Wat betreft het heffingsvrije vermogen in 2016 van 24,137 euro, geldt dit dan ook voor je huurtoeslag.
Met andere woorden. mag je dan 24.137 euro bezitten aan spaargeld voordat je huurtoeslag in gevaar gaat komen? Of zit het toch anders? Reactie infoteur, 10-12-2015
Geachte Reinier,
Klopt, bij 24.137 euro vermogen komt de huurtoeslag niet in gevaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 04-12-2015
Zoon van 23 jaar heeft een smartegeld uitbetaling gekregen van 44.000. Hij heeft een wajong uitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag. Welke invloed is er op de toeslagen, vermogensbelasting?
Dit geld staat nu op een spaarrekening, is het beter op een betaalrekening te zetten? Reactie infoteur, 05-12-2015
Beste Silvia,
Smartengeld is bijzonder vermogen voor de toeslagen, maar gewoon vermogen voor de inkomstenbelasting:

http://financieel.infonu.nl/belasting/109018-toeslagen-en-bijzonder-vermogen-of-bijzonder-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Brinkman, 25-11-2015
Wij hebben een garagebox, welke een straat achter ons ligt, dus los van de eigen woning. Deze wordt dagelijks gebruikt voor het stallen van mijn auto en motorfiets. W.O.Z. waarde is 20.000,- Vorig jaar is deze 20.000 door de belastingdienst automatisch bij ons vermogen opgeteld. Klopt dit? Reactie infoteur, 26-11-2015
Beste L. Brinkman,
Ja dat klopt, omdat de garagebox geen onderdeel is van de eigen woning, valt hij in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Bijkerk, 29-10-2015
Vraag; wij sparen voor onze kleinkinderen 25,00 per maand, dit doen wij al sinds hun geboorte.
Nu krijgt mijn dochter een naheffing van de belastingdienst omdat dit als inkomen gemeld had moeten worden. Ze is gehuwd, zowel mijn dochter en schoonzoon werken beide, hebben een koophuis dus waarom een naheffing dit jaar voor het eerst terwijl de kleinkinderen inmiddels 17 en 10 jaar oud zijn? Reactie infoteur, 30-10-2015
Beste C. Bijkerk,
Als die 25,00 per maand voor een spaarrekening van de kinderen is, is het geen inkomen maar telt dit, totdat een kind 18 jaar is, wel mee bij het vermogen van de ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Wagenaar, 30-09-2015
Vrijstelling kapitaalverzekering welke uitkeert bij overlijden geldt voor 2015 6.921. Indien waarde hoger dan valt hele bedrag in box 3. Vraag: Wat is de vrijstelling voor 2016? Zijn er plannen deze vrijstelling te laten vervallen? Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 30-09-2015
Beste R. Wagenaar,
Het bedrag voor 2016 zal ongeveer 6.990 zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Berchris, 16-09-2015
Beste medewerker,
Bejaard echtpaar, vrouw alleen AOW en ik AOW + pensioen van 8150, spaargeld ongeveer 65.000. Genieten nu huurtoeslag van 2400 en nog zorgtoeslag. Wat hangt ons boven het hoofd?
Dank voor een reactie, wellicht aanbeveling om de schade te beperken. Reactie infoteur, 17-09-2015
Beste Berchris,
Uw heffingvrij vermogen bedraagt in 2015 70.896, maar in 2016 vervalt de ouderentoeslag waardoor de vrijstelling daalt naar circa 43.000. Daardoor betaalt u 265 inkomstenbelasting over uw vermogen en hebt u geen recht meer op de huurtoeslag. Vervelend, maar waar als dit kabinetsplan door het parlement wordt aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Visser, 03-08-2015
Geachte infoteur,

Telt overwaarde van je huis ook als vermogen mee in box 3?

Met vriendelijke groet,
G.Visser Reactie infoteur, 04-08-2015
Geachte G. Visser,
Als u de onverhuurde woning bedoelt waarin u woont, dan telt die niet mee in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. de Mie, 02-04-2015
Mijn vrouw is 65 en heeft een inkomen van 9000 euro en recht op ( 0 t/m 14.430)
28.236 heffings vrij vermogen verval dat dan in 2016? is bovenop 21330 euro vrijstelling
Of alleen ouder toeslag? Reactie infoteur, 02-04-2015
Beste G. de Mie,
Zoals nu de plannen zijn, vervalt dit extra heffingvrij vermogen inderdaad in 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 09-09-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.