Gepensioneerden en belasting in het buitenland

Gepensioneerden en belasting in het buitenland In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw gingen ouderen in Nederland wat vroeger met pensioen. Veel mensen hebben er toen voor gekozen om naar het buitenland te emigreren. Populaire landen zijn Spanje, Duitsland en Frankrijk. Men wist al bij de datum van de pensionering hoeveel pensioen er ontvangen zou gaan worden zodat er geen verassingen zouden zijn op dat gebied. Soms was er sprake van indexering maar dit was al snel een te verwaarlozen bedrag. Inmiddels is er veel gewijzigd en dit heeft grote gevolgen voor gepensioneerden in het buitenland.

Emigreren naar het buitenland

In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw kregen mensen vaak al vanaf de leeftijd van 60 of 62 jaar een vervroegde pensioenuitkering die soms ook VUT werd genoemd. Vanaf 65 jaar ontving men dan AOW en tevens pensioen wat in Nederland was opgebouwd. Mensen die bij defensie of sommige andere overheidsbedrijven werkten kregen deze regeling al vanaf hun 55 jaar. Dit betekent dat deze mensen nog zeer actief konden zijn en velen hebben er dan ook voor gekozen om in Nederland hun huis te verkopen en naar het buitenland te emigreren. Het aantal mensen dat in Frankrijk bijvoorbeeld een vervallen boerderij heeft gekocht en daar zelf een prachtige woning van heeft geconstrueerd is erg groot. Mensen kregen een soort van Zwitserleven gevoel en wilden de komende jaren op een actieve manier bezig zijn. Ook in Spanje zien we dat mensen vaak een nieuw bestaan op hebben gebouwd. Er werd een huis gekocht met de opbrengst van de verkoop in Nederland en men heeft veel zelf uitgebouwd en vernieuwd. In Spanje is rond de 10% van de bevolking afkomstig uit het buitenland. Vooral aan de Costa del Sol en aan de Costa Blanca leven veel gepensioneerden afkomstig uit Nederland. Het aantal gepensioneerde mensen wat naar Duitsland emigreerde bedraagt 40.000 personen. Inmiddels kunnen we in 2018 vaststellen dat deze gepensioneerden een heel stuk ouder geworden zijn. De pensioenen zijn niet meer verhoogd in de laatste jaren en carrière maken is voor deze mensen niet meer mogelijk. Men leeft dan ook naar het inkomen wat beschikbaar is. In totaal wonen er meer dan 70.000 gepensioneerden in het buitenland die allen te maken hebben met verschillende belastingregels.

Hoe werd de belasting berekend in Duitsland

Tot 2001 kon men als men in Duitsland woonde kiezen waar men belastingplichtig wilde zijn. Dit werd veranderd en er is vanaf die datum geen vrije keuze meer mogelijk. De AOW werd netto uitgekeerd en Nederland hield de te betalen inkomstenbelasting hierop al vooraf in. Indien men een pensioen van het ABP ontvangt wat valt onder de publiekrechtelijke sector dan betaalt men belasting in Nederland. Wie echter een privaatrechtelijk pensioen ontvangt zal dan in Duitsland belast worden. Ook alle pensioenen die men vanuit het Nederlandse bedrijfsleven ontvangt worden in Duitsland belast. Op zich is dit geen probleem want omdat de AOW hierbij buiten beschouwing blijft valt dit pensioen dan in Duitsland in een lagere belastingschijf zodat er vaak helemaal geen of slechts weinig belasting geheven wordt. Voorwaarde is dat men in Nederland vrijstelling van inhoudingen moet aanvragen. Deze vrijstelling werd tot in 2012 verstrekt voor een periode van 10 jaar. Deze vrijstelling werd ingetrokken toen er gewijzigd werd. Ook lijfrente en vermogen die in Nederland werd opgebouwd wordt in Duitsland belast.

Aangifte in Nederland

In alle gevallen ontvangt men van de Nederlandse belastingdienst een formulier waarop het totale wereldinkomen dient te worden aangegeven. Dit formulier is vooral van belang om de hoogte van de inhoudingen voor de ziektekostenverzekering te kunnen bepalen. Dubbele belasting hoeft er niet te worden betaald.

Hoe werd belasting berekend in Spanje

Wie naar Spanje emigreert wordt daar fiscaal resident. In Spanje betaalt men wel belasting over de AOW. Daarom wordt het bruto bedrag netto uitgekeerd. Ook over het pensioen dient men in Spanje belasting te betalen. Echter hier geldt ook weer dat de ABP pensioenen die publiekrechtelijk zijn in Nederland belast worden en de privaatrechtelijke pensioenen van het ABP vallen aan Spanje toe. Maar het bedrag wat men in Spanje aan belasting betaalt ligt aanzienlijk lager dan de heffing die Nederland kent. Ook is men in Spanje bezorgd over de successierechten die Nederland zal kunnen gaan hanteren als gevolg van de stelselwijziging.

Veranderingen zijn ingegaan op 1 januari 2015

Op 12 april 2012 heeft staatssecretaris Weekers een overeenkomst gesloten met Duitsland waarbij werd bepaald dat vanaf 2014 alle pensioenen waarbij AOW en pensioen het bedrag van 15000 euro te boven gaan in Nederland belast zullen gaan worden. Deze regeling werd echter nog niet door de tweede kamer goedgekeurd en kon derhalve niet op 1 jan. 2014 worden ingevoerd. Daarom werd er uitstel verleend tot 1 januari 2016. De overeenkomst werd besproken in de tweede kamer en goedgekeurd. Er waren weliswaar vele vragen in de kamer maar er volgde toch goedkeuring. Het bleek dat alléén de partij 50 plus zich verzet heeft tegen de wijzigingen. De nieuwe regeling betekent dat gepensioneerden die in Duitsland wonen er per jaar duizenden euro's op achteruit kunnen gaan, afhankelijk van de hoogte van het pensioen. Door de heer Essers, oud euregio adviseur werd het verdrag van Weekers dan ook als zeer slordig betiteld. Na alle kritiek op de regeling is er thans een compensatieregeling ingevoerd om mensen langzaam te laten wennen aan de verandering.

Veranderingen voor Spanje

Nu heeft Nederlandse overheid het plan ook met Spanje een soortgelijk verdrag gaan afsluiten. Echter de Spaanse overheid heeft dringend geld nodig en staat niet te trappelen om deze overeenkomst te tekenen. Men is daarom nog in overleg en de nieuwe regeling werd dan in Spanje ook niet per 1 januari 2016 ingevoerd zoals voor de gepensioneerden in Duitsland.

Vereniging van Nederlandse gepensioneerden in het buitenland

In Spanje is een Nederlandse vereniging voor gepensioneerden in het buitenland die zeer krachtig optreedt. Deze vereniging heeft al diverse successen behaald zoals wijzigingen in de zorgverzekeringen en ook in het protest tegen de inhouding van de koopkrachttegemoetkoming (KOB) hebben zij met succes geopereerd. De Vereniging stelt voor om de nieuwe belasting eventueel in te voeren voor nieuwe gevallen maar niet voor mensen die reeds jarenlang in het buitenland wonen. Zij kregen echter geen gehoor.

Vragen die nog niet geheel beantwoord zijn

  • Waarom wordt het nieuwe belastingstelsel ingevoerd voor gepensioneerde mensen die al jarenlang in het buitenland wonen?
  • Waarom is er gekozen voor een grens van 15000 euro voor AOW en pensioen samen?
  • Hoe zit het met de reeds verstrekte vrijstellingen voor inhoudingen die soms lopen tot 2020?
Deze vragen zijn niet beantwoord alvorens de wijzigingen van kracht te laten worden.

Verdrag met Duitsland per 1 jan. 2016

Om de maatregel te kunnen doorvoeren dient men een formulier aan te vragen bij de Duitse belastingdienst dat men tot aan de datum van 1 jan. 2016 in Duitsland belasting heeft betaald, althans aangifte heeft gedaan. Daarnaast dient men tenminste 90 % van de inkomsten uit Nederland te ontvangen.
De maatregelen zijn per 1 jan. 2016 in werking getreden. Gepensioneerden die in Duitsland woonachtig zijn en te maken krijgen met deze wijziging hebben inmiddels schriftelijk bericht ontvangen. De Nederlandse Vereniging van gepensioneerden in het buitenland is actief op zoek naar mogelijkheden om te maatregel alléén in werking te laten treden voor nieuwe gevallen. De term die de Nederlandse belastingdienst hanteert is kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Lees verder

© 2014 - 2023 Celientje1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Emigreren naar DuitslandVeel Nederlanders willen naar Duitsland emigreren. Maar wat moet er allemaal geregeld worden om naar Duitsland te kunnen…
Gevolgen nieuw belastingverdrag met DuitslandGevolgen nieuw belastingverdrag met DuitslandVanaf 2014 zou een nieuw belastingverdrag met Duitsland van kracht worden. Gepensioneerden die wonen in Duitsland en ink…
Middeling belasting: voorwaarden & middeling berekenenMiddeling belasting: voorwaarden & middeling berekenenBij een sterk wisselend inkomen kan het zijn dat u teveel belasting betaalt. Het is mogelijk om middeling van de belasti…
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2020 en 2021Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2020 en 2021In 2021, 2022 en 2023 kunt u als u in het buitenland woont niet meer kiezen tussen binnenlands belastingplichtig of niet…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Vereniging voor Nederlandse gepensioneerden in Spanje
  • Verhuis.De
  • www.Duitslandweb.nl
  • Artikel de gelderlander4 maart 2014
  • http://www.tweedekamer.nl zoeken 33615
Reacties

Laildo Maluf Bittar Filho, 05-06-2020
Goede avond
Ik ben 54 en ga met vervroegde pensioen en vertrek voor goed naar Spanje.
Mag ik in Spanje bijwerken? Ik word fiscaal resident in Spanje.
Alvast bedankt voor de moeite. Reactie infoteur, 05-06-2020
Beste Laildo,

Leuk dat je gaat emigreren naar Spanje. Misschien is het verstandig om even bij je pensioenfonds te informeren naar de mogelijkheden om bij te werken. Over het algemeen geeft dat geen problemen. Iets anders is de vraag hoe het belasting technisch in elkaar zit. Ga je in Spanje belasting betalen? Het lijkt me belangrijk om dit goed na te vragen bij de belastingdienst in Spanje. Je kunt dit laten doen door een Gestoria, dit zijn administratiekantoren die goed op de hoogte zijn van de regelingen.
Ik wens je veel succes,
met vriendelijke groet,
Celientje1

Rob, 22-02-2020
Ik ben resident in Spanje met momenteel alleen een Pensioen. Als ik 66 word zal daar ook AOW bijkomen. Worden die 2 uitkeringen in Spanje bij elkaar opgeteld en wordt er dan IB berekend of gaat dat apart. Als het namelijk bij elkaar wordt opgeteld zou het beter zijn als de NL Belastingdienst gaat heffen. Reactie infoteur, 24-02-2020
Beste Rob,

Als je resident bent in Spanje dan zul je in principe in Spanje belasting gaan betalen. Het is verstandig om tijdig te informeren hoe het zal gaan met de samentelling van AOW en pensioen.
Je kunt daarom het beste contact opnemen met de belastingdienst in Nederland en ik wil je verwijzen naar de Vereniging voor gepensioneerden in het buitenland. https://vbngb.eu.
Zij kunnen je precies vertellen hoe e.e.a. gaat verlopen.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Jos, 01-02-2020
We wonen sedert 2001 in België, maar hebben allebei altijd gewerkt bij de Nederlandse Spoorwegen. Mijn man is sedert 1 januari 2020 met pensioen. Hij krijgt pensioen van Spoorwegpensioenfonds. Ik moet nog een paar jaartjes in Nederland werken en heb ook een WAO- uitkering. Zodra ik met pensioen kan, ik hoop over 4 jaar, Ik word dit jaar 60 jaar. Maar we zijn ons aan het oriënteren om dan te vertrekken naar Belize. Hoe gaat het in zijn werk dan met de pensioenen en AOW (voor mijn man) en mijn pensioen en WAO uitkering. Reactie infoteur, 05-02-2020
Beste Jos,

Dat zal een mooi avontuur worden om in Belize te gaan wonen. Maar het duurt nog even en gedurende die tijd kan er bij de pensioenvoorziening nog veel veranderen. Ook het belastingstelsel kan nog gewijzigd worden. Ik kan je wel adviseren om zowel het pensioenfonds, het SVB en de belastingdienst om informatie te vragen over hoe het geregeld kan gaan worden. Belangrijk is of er een verdrag bestaat tussen Nederland en Belize.
Veel succes en met vriendelijke groet,
Celientje1

Jos, 06-01-2020
Wij willen in 2020 emigreren naar Spanje. Ik lees nu allerlei verhalen over loonheffing en extra belasting over AOW en pensioen. Wat is hier waar van?. Krijg ik geen loonheffingskorting meer over mijn AOW? En wat is de indexering over mijn pensioen? Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste Jos,
Wat leuk dat je naar Spanje wilt gaan emigreren. Het is onmogelijk om je te adviseren inzake je financiële situatie. Die is echt voor iedereen verschillend en hangt van veel factoren af. Het beste kun je eerst informeren bij de Nederlandse Belastingdienst.Vervolgens is het verstandig om je vraag voor te leggen bij https://vbngb.eu/
Zorg wel dat je goed voorbereid aan de emigratie begint want dat voorkomt teleurstellingen.
Ik wens je veel succes. Met vriendelijke groet,
Celientje1

Willy, 16-12-2019
Ik ben Nederlandse en woon sinds 2016 in Portugal.
Mijn enige inkomsten zijn AOW en ABP pensioen vanuit Nederland.
De afgelopen drie jaar had ik vrijstelling van loonheffing voor mijn AOW.
Ik moest dit opnieuw aanvragen voor het einde van 2019 hetgeen ik heb gedaan.
De belastingdienst heeft mijn verzoek afgewezen omdat, volgens de belastingdienst, Nederland mag heffen over AOW.
Bij mijn weten is in het verdrag met Portugal niet veranderd, hoe kan het dat ik nu ineens geen vrijstelling meer krijg en wat kan ik hier tegen ondernemen? Reactie infoteur, 16-12-2019
Beste Willy,

De situatie van Nederlanders die in het buitenland wonen is complex. Ook ik dacht niet dat het verdrag met Portugal is veranderd, maar de belastingdienst kan toch bepaalde argumenten hebben waarom ze belasting over de AOW mogen heffen. Het beste kunt u contact opnemen met de vereniging voor gepensioneerden in het buitenland. Zie:https://vbngb.eu/
Zij kunnen u informeren wat het beste is om te doen.
Met vriendelijke groet, Celientje1

Liesbeth Sulter, 03-07-2019
In uw artikel staat een regel waar ik totaal niets van begrijp. U schrijft “Maar het bedrag wat men in Spanje aan belasting betaalt ligt aanzienlijk lager dan de heffing die Nederland kent”. Waar haalt u deze wijsheid vandaan? Het is juist andersom. De belasting in Spanje is belachelijk veel hoger dan in Nederland. Dit komt o.a. omdat Nederland allerlei heffingskortingen heeft en Spanje kent dit niet. Ook is het zo dat als je buiten je AOW ook een staatspensioen hebt van het ABP, deze is namelijk verplicht in Nederland belast, en ondanks dat Spanje hier geen belasting over mag heffen, ze dit pensioen wel optellen bij je AOW om te bepalen in welke tariefgroep je komt. Dus hierdoor kom je in een veel hoge tarief groep terecht en belast je veel meer belasting. De Spaanse regering mag dan wel geen belasting heffen over dit staatspensioen maar via deze omweg gebeurt het wel degelijk. Mijn man zit in deze situatie en betaalt dus in Nederland al zo’n €1300 loonheffing over zijn pensioen. Over de AOW betaalde hij, door de heffingskortingen slecht een kleine €600 loonheffing. Hier in Spanje betaalt hij over deze zelfde AOW maar liefst €2400 belasting. Dus gaat u nou niet iedereen op en verkeerd been zetten door te beweren dat in Spanje de heffing aanzienlijk lager is dan in Nederland want dat is echt NIET zo. Reactie infoteur, 04-07-2019
Beste Liesbeth,
Dank voor uw reactie.
Het is lastig om te reageren op individuele situaties, maar in algemene zin ligt het te betalen bedrag in Spanje echt wat lager dan in Nederland. maar natuurlijk zijn er individuele verschillen.
Het is mogelijk om aftrek te krijgen ter voorkoming van dubbele belasting.
Misschien is het verstandig om contact op te nemen met de https://vbngb.eu/. Zij kunnen voor u nagaan of de te betalen bedragen in uw situatie juist zijn.
Veel Nederlanders die Spaans resident zijn verwachten dat de regelgeving veranderd gaat worden.Als er een overeenkomst gesloten gaat worden overeenkomstig de situatie met de Nederlanders die in Duitsland wonen en 90% van hun inkomen uit Nederland ontvangen dan is de verwachting dat ze méér belasting moeten gaan betalen.
Ik wens U veel succes,
met vriendelijke groet,
Celientje1

A. H. J. Albers, 07-06-2019
Hoe moet ik aanvragen om teruggave van de inhoudingen op pensioenen uit Nederland. Dit voor ongeveer 18 jaar in Frankrijk en thans voor ongeveer 10 jaar tot heden in Belgie"

Hartelijke groeten,

Toon Albers Reactie infoteur, 08-06-2019
Beste Toon,

Nederland mag met diverse Europese landen onderling afspraken maken, ondanks dat de stelregel is dat je betaalt in het land waar je woont. Je kunt daarom het beste contact opnemen met de belastingdienst, afdeling buitenland. Zij kunnen je adviseren. Mocht je dan verder hulp nodig hebben dan kun je altijd in contact treden met de Vereniging voor gepensioneerden in het buitenland. Zie; https://vbngb.eu/

Veel succes, met vriendelijke groet,
Celientje1

Toine, 19-04-2019
Hallo. Ik woon nu 18 jaar in Spanje en ben van plan naar Belgie te verhuizen. Ik heb als inkomsten alleen de a.o.w. De vraag is nu, zoals ik heb gehoord, ofdat het belastingtarief met het ouder worden progressief stijgt in België? Reactie infoteur, 23-04-2019
Hallo Toine,

Ik kan je geen advies geven inzake de belasting in België. Het beste kun je je vraag stellen aan de :https://vbngb.eu/
Zij zijn het beste op de hoogte van de regelingen in Spanje en in België.
Ik wens je veel succes.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

F. Wind, 08-12-2018
Ik woon in Engeland en mijn pensioenen worden op een Nederlandse Bank gestort. Ik ben 86 jaar en mijn vraag is wat gaat er voor mij in 2019 veranderen. Mijn totaal aan bruto pensioenen bedraagt ongeveer 33.000 Euro per jaar. Wordt het netto bedrag in 2019 lager of verandert er niets. Gaarne respons. Reactie infoteur, 10-12-2018
Beste F. Wind,
Of er In 2019 binnen de EU iets gaat veranderen is afhankelijk van de vraag of u in Nederland belasting betaalt of in het woonland Engeland.
Daarbij komt ook de a.s. Brexit en we weten nog niet wat daar de gevolgen van zijn.
U kunt zich het beste in verbinding stellen met de https://vbngb.eu/ Zij kunnen U informeren over de gevolgen voor uw pensioen.
Met vriendelijke groet,
Celientje 1

Jeanne Vermeulen, 12-12-2017
Ik woon in Oostenrijk, ben in Nederland werkzaam geweest in het onderwijs en ontvang pensioen van SVB en ABP. Waar worden deze belast? Reactie infoteur, 12-12-2017
Beste Jeanne,

Mensen die in Nederland in overheidsdienst zijn geweest en pensioen ontvangen via het ABP betalen in Nederland belasting. Er is echter een verdrag met Oostenrijk. Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen/overzicht-van-belastingverdragen/belastingverdragen/oostenrijk
Om te voorkomen dat u dubbele belasting betaalt is het verstandig om deze verdragen goed te bestuderen.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

George Bego, 10-12-2017
Welke financiële gevolgen heeft het om als gepensioneerde Nederlander in Portugal te gaan wonen in het bijzonder mbt een ziektekosten verzekering? Reactie infoteur, 11-12-2017
Beste George,
Als u pensioen en AOW uit Nederland ontvangt dan kan dit gewoon in Portugal doorgaan. Anders ligt het met de ziektekostenverzekering. U dient zich te verzekeren in Portugal maar blijft in Nederland betalen aan het CAK. Er zal rekening gehouden worden met de woonlandfactor. Het is daarom van belang dat U eerst contact opneemt met het CAK. Zij kunnen U precies voorrekenen wat de kosten zijn en hoe dit in zijn werk gaat.
Ik wens u veel succes.,
met vriendelijke groet,
Celientje1

J. C. Smits, 18-03-2017
Geachte Heer,
Ik woon in Zuid-Afrika en heb drie uitkeringen uit Nederland, tw unilever daar houden ze 18,65 % van bruto 490 euro af, electrometaal daar houden ze 8,9 % van bruto 510 euro af en de Cytec fabriek daar houden ze ook 8,9 % van bruto 450 euro af, mijn vraag is wat is wat is nu het juiste percentage? Bij voorbaat mijn dank.
groetjes
Jan Smits Reactie infoteur, 20-03-2017
Beste Jan,
Ik zie in de administratie dat u deze vraag reeds eerder gesteld hebt.
Op 13 februari 2017 heb ik u geantwoord op uw vraag voor zover het mij mogelijk is. Ik heb u daarbij verwezen naar de vereniging voor gepensioneerden in het buitenland. Het is voor mij niet mogelijk uw vraag verder e op een eerlijke manier te beantwoorden. Ik ben daarvoor onvoldoende op de hoogte van de belasting zoals deze geldt met eventuele verdragen met Zuid- Afrika.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

J. C. Smits, 11-02-2017
Geachte Mv / Hr.
Ben gepensioneerd en woon al 7 jaar in Kaap-stad en heb 3 pensioenuitkeringen te weten:
Reaal en Zwitserleven en Progress. Reaal houdt 8,9% in voor loonbelasting
Zwitserleven houdt 8,9% in voor loonbelasting
Progress houdt 18,65 % in voor loonbelasting

Ik heb Progress al een paar keer hier op aangesproken waarom ze ook ook geen 8,9 % toepassen, maar ze doen het niet, krijg als antwoord moet je maar met de belastingdienst in Heerlen wezen. Gebeld naar hun maar word van kastje naar de muur gestuurd, uiteindelijk krijg ik iemand die naar mij luistert, ze zij stuur maar een copy van mijn loon afschrift, na een maand weer gebeld naar Heerlen om te vragen hoe het zit, maar ze kunnen copy brief niet vinden, ben maar gestopt. Ik word er zo moe van om een eerlijk antwoord te krijgen, en hoop dat ik bij u verder kom.
groetjes Jan Smits. Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Jan,

Wat u beschrijft is een vervelende situatie en ik kan me voorstellen dat u er moe van wordt. Toch zou ik volhouden en schriftelijk zowel bij Progress als bij de belastingdienst een formele klacht indienen. Daarnaast wil ik u verwijzen naar :http://vbngb.eu/
Hier zijn hele deskundige mensen die deskundig zijn op het gebied van belastingen en al woont u niet in de EU. Toch kunnen zij u verder kunnen helpen.
Ik wens u veel succes,
Met vriendelijke groet,
Celientje 1

Fauth, 01-12-2016
Vanaf wanneer ga je belasting betalen in Spanje, dus de eerste vrijstelling en daarna wat je moet betalen? Reactie infoteur, 02-12-2016
Beste Fauth,

In Spanje ga je over het algemeen belasting betalen vanaf het moment dat je financieel resident bent. Een Gestor kan je hierover het beste informeren en ook zorgen dat er geen dubbele belasting betaald wordt. Voor verdere informatie wil ik je verwijzen naar de http://vbngb.eu/
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Olaf, 03-11-2016
Goede Avond,

Recent geleden ben ik met pensioen gegaan. Aangezien ik geen verplichtigen meer in Hederland heb, kinderen naar het buitenland, gescheiden, ben ik mij aan het orienteren waar ik in Europa meer zal overhouden van mijn pensioen. Het betreft een pensioen uit een bedrijf niet van de overheid. Ik las dat Portugal en Spanje gunstig waren maar de laatste tijd lees ik veel verschillende verhalen.

Mvg
Olaf Reactie infoteur, 04-11-2016
Beste Olaf,

Dank voor uw reactie.
Het beste wat ik u kan aanraden is om contact op te nemen met :http://vbngb.eu/

Deze vereniging is specifiek gericht op mensen die gepensioneerd zijn en in het buitenland wonen. Daarbij komt dat verschillende landen ook op verschillende wijze omgaan met uw vermogen. De premie ziektekosten kan ook een rol spelen.

En last but not least zult u voor uzelf eerst de vraag moeten beantwoorden waar u denkt op de meest plezierige manier te kunnen wonen. Huizenprijzen spelen een rol maar misschien nog belangrijker bij het ouder worden is de vraag hoe het staat met de sociale contacten en de voorzieningen voor ouderen.

Waar u ook zult gaan, ik wens u een prettige tijd en veel succes met uw zoektocht.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Kluivers, 24-09-2016
Goedemiddag,
Even een vraagje, ik heb pensioen met aanvulling voor m'n man, die is 2 jaar jonger dan ik ben. Wij zijn resident in Spanje, en hebben in Nederland niets meer van bezit. Heb ik in Spanje een aanslag gekregen van bijna €1.800 euro! Terwijl m'n aow plus toeslag maar €1.372 per maand is, dus ik houd maar weinig over om van te leven, en de huur is ook best hoog, ik heb een klein pensioentje van m'n werk, dat is €150… per maand.

Met vriendelijke groet,
Louisa Kluivers Reactie infoteur, 26-09-2016
Beste Louisa,

Omdat u resident bent in Spanje dient U ook in Spanje belasting te betalen, behalve indien het pensioen afkomstig is van een publiekrechtelijk pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. In alle andere gevallen bent u in Spanje belastingplichtig.
De tarieven zijn de laatste jaren sterk gestegen, maar toch is het verstandig om te laten berekenen of dit hoge bedrag wel klopt. Daarom kunt u zich het beste in verbinding stellen met een gestoria in uw woonplaats.
Ik hoop dat u hiermee verder kunt.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

A. Y. Vester, 06-08-2016
Goedemorgen,
Zoekend op internet naar "een belastingregel die ik had moeten kennen" volgens de belastingdienst kwam ik op uw site. Mijn vraag heeft betrekking op (bedrijfs) prepensioen en een tijdelijk bescheiden baantje in Nederland in 2013 en 2014. Ik heb een definitieve aanslag 2013 ontvangen; als ik die betaald heb, heb ik premie en belasting betaald in NL, inkomstenbelasting in Duitsland en CVZ-bijdragen in NL over het totale (wereld)inkomen.

In 2012 ben ik met prepensioen gegaan en heb over 2012 in Duitsland (woonland) inkomstenbelasting betaald en aan het CVZ (nu Zorginstituut NL) mijn bijdragen, vergelijkbaar met premies volksverzekering in NL.

In juni 2013 t.m. juli 2014 heb ik parttime gewerkt in Nederland. In 2013 heb ik mijn bijdragen aan het CVZ betaald over prepensioen en loon (loon was € 5200). Over prepensioen in Duitsland aangifte gedaan en inkomstenbelasting betaald. In Nederland aangifte gedaan ivm het inkomen uit arbeid en vermeld dat over prepensioen geen belasting in NL geheven mocht worden. Vervolgens een voorlopige aanslag 2013 in juli 2014 ontvangen met teruggave.

Voorjaar 2016 kreeg ik bericht van de NL-belastingdienst dat er afgeweken zou worden van de aangifte en in juni dan een aanslag over het totale inkomen, dus over prepensioen en inkomen, plus nog eens een renteheffing van zo'n 10%. Omdat ik er na de voorlopige aanslag 2013 vanuit ging dat ik het juist had geïnterpreteerd (over prepensioen CVZ bijdrage in NL en in Duitsland belasting betalen en over inkomen premie en belasting in NL) heb ik mijn aangifte over 2014 op dezelfde manier ingevuld. Die ga ik straks dus ook nog krijgen met wrs ook weer een renteheffing van 10%.

Mijn vragen:
- mag de NL-belasting prepensioen en inkomen optellen en beide belasten?
- mag NL zomaar 10% rente berekenen terwijl ik me aan alle deadlines heb gehouden en de belasting (na een voorlopige aanslag) zo veel tijd nodig heeft om een definitieve aanslag te sturen?
- worden de premies die ik nu aan de belastingdienst moet betalen over die periode terugbetaald door het CVZ?
- kan ik de in Duitsland betaalde inkomstenbelasting terugvorderen?

Het zou fijn zijn als u me antwoord kan geven of weet waar ik dat antwoord op mijn vragen kan vinden.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 11-08-2016
Beste Heer Vester,

Sorry voor de late beantwoording van uw vragen maar ik was een paar dagen afwezig.

Als ik uw geschiedenis lees dan denk ik dat er verwarring is ontstaan door het part time werken in Nederland.
Vanaf 2016 moet over alle inkomen wat uit Nederland afkomstig is belasting betaald worden in Nederland. Nu is het vervelende dat niet iedereen zowel in Duitsland als in Nederland bij de belastingdienst al goed op de hoogte is van de regelgeving.Men kon echter kiezen voor een overgangsjaar maar dat moest tijdig opgegeven worden.
Er hoeft niet dubbel betaald te worden en u kunt in Duitsland aangeven dat u al in Nederland over het hele inkomen belasting betaalt.
Over de 10% rente die u opgelegd hebt gekregen zou ik toch nog maar eens reclameren bij de inspecteur van de belastingen. Als u zich aan de juiste termijnen hebt gehouden lijkt me dit wat overdreven.
Het CVZ werkt langzaam en wacht op de gegevens van de belastingdienst maar zal dan wel het teveel betaalde alsnog verwerken, maar nogmaals dat kan lang duren.
Ik weet niet waar u woont in Duitsland, maar in de grensregio heeft EUREGIO regelmatig spreekuur op verschillende plaatsen waar iemand van de belasting bij aanwezig is. Mijn ervaring is dat je hier heel goed geholpen wordt.
Ik hoop dat alles goed komt, want het is een ingewikkelde materie geworden.
Succes, met vriendelijke groet,
Celientje1

P. J. van Rhijn, 18-12-2015
Goedemorgen,
Ben helaas 100 % arbeidsongeschikt geraakt, door slechte werkomstandigheden in Nederland ook geen hulp of begeleiding ooit gekregen moest het zelf maar uitzoeken.Wel 30 % van opgebouwde inkomen moeten inleveren dat zijn de bizarre feiten in Nederland. Pensioen is versplintert door de vele werkgevers gedurende de jaren van arbeid in Nederland. Kon ook geen pensioen overdracht plaats vinden door oorzaken zoals: Overname bedrijf / Oorzaak corruptie directie., geen pensioen premie afgedragen door bedrijven aan betreffende pensioenfonds meerdere malen moeten ondervinden. Dat is Nederland tegenwoordig. Mijn gezondheid is nu in Nederland niet goed. Moet naar een warm klimaat is mij geadviseerd i.v.m astma / luchtwegen. Nu dan de vraag als ik naar Spanje emigreert, dus binnen de EU. Ik zit in de oude WAO regeling van voor de herkeuringen destijds. Het landbeginsel voor Spanje, wat is belangrijk voor mij en mijn WAO uitkering in Spanje. Mijn bruto WAO uitkering komt niet boven de 20.000 euro per jaar. Kan ik voor mijn lichamelijke probleem de stap naar Spanje maken of is dit ook al onmogelijk gemaakt door Brussel en Nederland te samen. Waar kan ik terecht voor de juiste informatie. Het is namelijk een chaos in de wetgeving en niemand kan mij er een duidelijk antwoord op geven het is allemaal heel erg onzeker en vooral vaag, zoals zoveel ingediende wetsvoorstellen i.v.m. residenten en niet residenten in Spanje. Ik moet vanwege een klein inkomen goed oppassen wat wel en niet kan. Voor dat ik die stap gaat zetten naar Spanje. Is het nog zinvol voor mij met mijn ziektebeeld om te emigreren naar Spanje? Reactie infoteur, 18-12-2015
Beste Heer van Rhijn,

Dank voor uw reactie. Ik kan het natuurlijk van hieraf niet beoordelen maar wel kan ik uit ervaring zeggen dat veel mensen met gezondheidsklachten en een WAO uitkering in Spanje woonachtig zijn en daar ook resident zijn. Het lijkt me verstandig dat U contact opneemt met de Vereniging voor gepensioneerden in Spanje. te vinden op:http://www.vngsint.com.
Ik hoop dat zij u verder kunnen helpen. Ook uw uitkeringsinstantie dient u vooraf goed te informeren.
Op dit moment zijn de prijzen van huizen in Spanje erg laag, dus er is keus genoeg ook voor een kleine beurs. Er zijn ook mensen die slechts een deel van het jaar in Spanje wonen en dan gedurende een periode daar huren. U blijft dan in Nederland ingeschreven.
Ik heb verschillende artikelen geschreven over het wonen in Spanje, ook over de ziektekostenverzekering, misschien goed om te lezen.
Ik wens u veel succes.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Florence Lamé, 16-10-2015
Goede middag,
Ik schrijf u omdat Ik nog werkzaam ben in België, reeds 20 jaar en dat ik sinds dit jaar, omdat ik 60 ben geworden elke maand een bedrag krijg van het pensioenfonds uit Nederland. Er wordt geen belasting afgetrokken en volgend jaar moet ik het aan de belasting in België aangeven. Kunt u mij zeggen waar ik dat moet invullen op mijn belasting aangifte?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 16-10-2015
Beste Florence,

Dank voor uw reactie. In principe betaalt u belasting in het land waar u woonachtig bent. Vanaf januari 2016 verandert er nogal wat en als het pensioen het enige inkomen is dat u ontvangt dan verwacht ik dat u in Nederland belasting moet gaan betalen. Maar ook in België moet het inkomen worden opgegeven. Er komt dan aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De belastingdienst in Heerlen kan u vast verder helpen om het zo goed mogelijk in te vullen.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Bob Westhoff, 07-08-2015
Wij zijn van plan om binnen 1 a 1.5 jaar te emigreren naar Frankrijk en van ons pensioen te genieten. Ik probeer op het internet inzicht te krijgen welke inkomsten belastingen en sociale premies worden ingehouden op een Nederlands pre-pensioen en AOW als buitenlands belasting plichtige (echtgenote geen inkomen).

Klopt het dat over het pensioen inkomen tussen €26.421 tot €70.830 deze regel van toepassing is (voorbeeld uit 2013);
(R x 30%) – (5.566,33 x N) waarbij "R" het bruto inkomen is and "N" het aantal personen in de huishouding.

Wat zijn de overige sociale premies / belastingen die in Frankrijk worden ingehouden op een pensioen inkomen? Reactie infoteur, 08-08-2015
Beste Bob,

Heerlijk om in Frankrijk van uw pensioen te gaan genieten. Ik moet u echter teleurstellen wat betreft uw vraag over de te betalen belasting en inhoudingen. In Nederland is men bezig het belastingstelsel te veranderen en dit kan gevolgen hebben die we nu nog niet kunnen overzien. Wel is het zo dat men in principe belasting betaalt in het land waar men woont. De AOW is in Nederland belast, mits men niet een pensioen ontvangt van het ABP wat publiekrechtelijk is. Er worden verdragen gesloten die dan ook weer worden uitgesteld, denk aan het verdrag tussen Nederland en Duitsland wat op 1 jan. 2015 zou ingaan en nu mogelijk is uitgesteld tot 2016.
Daarom geef ik alleen maar het advies om contact op te nemen met de Nederlandse belastingdienst om alles goed te laten doorrekenen. Ga vervolgens op zoek naar de Nederlandse vereniging van gepensioneerden in het buitenland en raag hen of dit juist is.
Ik wens u veel succes voor de toekomst, met vriendelijke groet,
Celientje1.

Frans van Passel, 15-02-2015
Ik woon al sedert 1992 in Duitsland. Heb sedert 2009 een pensioen uit Nederland en AOW. In 2007 vrijstelling inhoudingen aangevraagd bij de belastingdienst in Nederland en verkregen. Als slotzin bij die vrijstelling, waar bij anderen -tich clausules staan, staat bij mij:" "Deze goedkeuring blijft geldig zolang u in Duitsland woont." Verder niets.
Val ik dan toch straks onder het nieuwe verdrag? Iedereen weet, dat een dergelijke vrijstelling pas dan afgegeven wordt, indien de uitkering, waarvoor die vrijstelling wordt verzocht, slechts belastbaar is in het woonland. Ik ga er vele duizenden op achteruit. Reactie infoteur, 16-02-2015
Beste Frans,
Dank voor uw reactie. Het nieuwe verdrag is een totale chaos. Bij u staat dat de vrijstelling geldig blijft zolang u in Duitsland woont. Ik hoor ook van mensen bij wie staat dat het bijvoorbeeld tot 2020 geldig is. Anderen hebben steeds weer slechts één jaar vrijstelling. Inmiddels wil de Nederlandse regering ook in Spanje de Nederlandse pensioenen gaan belasten. Mijn hoop is echter gevestigd op de Nederlandse vereniging aldaar. Zij hebben ook met succes de woonlandfactor kunnen laten invoeren en de K.O.B. op de AOW is ook door de Nederlandse regering teruggedraaid als gevolg van een procedure door deze vereniging. Deze verenging is een krachtig orgaan die nu al te weten is gekomen dat in Noorwegen de situatie alléén geldt voor nieuwe gevallen. Dan ontstaat het principe van rechtsongelijkheid binnen Europa en daarom willen zij gaan procederen bij het Europese Hof. Het zal alleen wel lang duren voor hier meer over bekend is en we kunnen daarom nog niks zeggen over de situatie in Duitsland die zoals ook voor u grote financiële gevolgen zal hebben. Belangrijk is om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
Ik kan u daarom dan ook niet zeggen of uw vrijstelling ingetrokken zal gaan worden of dat er nog verlenging mogelijk wordt.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Jack van der Weegen, 09-10-2014
Wij wonen sinds Oktober 2011 in Portugal en zijn d.d 01-03-2013 uitgeschreven uit Nederland, mijn vrouw heeft geen inkomen en ik geniet AOW en pensioen van het ABP en zorg en welzijn te samen ongeveer € 31000,00, is het voor ons gunstiger om in Portugal belasting te betalen.
MVG: Jack Reactie infoteur, 09-10-2014
Geachte jack,

Dank voor uw reactie. In het algemeen zal een pensioen van zorg en welzijn belast worden in het woonland, dus voor u Portugal. Maar het pensioen van ABP is afhankelijk van de vraag of het een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk pensioen is. Er zal geen vrije keuze zijn.! Informeer daarom goed bij het pensioenfonds in Nederland en laat u eveneens voorlichten in Portugal. Dubbel betalen is vervelend en het is lastig om daarna terug te vorderen als het verkeerde land belasting heeft geheven.
Met vr. groet,
Celientje1.

Stevens, 19-09-2014
Ik ben resident in spanje en officieel ingeschreven sinds 2009 en officieel uitgeschreven in nederland. Ik ontvang aow en pensioen van aegon zit dik over het máximum van 22.000€. Waar moet ik belasting betalen in spanje of in Nederland?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw informatie Reactie infoteur, 20-09-2014
Geachte Heer Stevens,

Dank voor uw reactie.
Op dit moment is men in Spanje bezig om bij mensen die resident zijn en gepensioneerd belasting te heffen. Het gaat daarbij om mensen met een pensioen alsmede AOW.(Uitgezonderd mensen met een ABP pensioen in de publieke sector) Men gaat hiermee zelfs een paar jaar terug. Ik neem aan dat u ook het Hallo weekblad leest. Daar staat veel informatie in over belasting en pensioen. Belangrijk is dat u informatie vraagt bij de Vereniging Nederlandse gepensioneerden in Spanje. Zij kunnen U exact vertellen wat te doen.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Celientje1 (252 artikelen)
Laatste update: 10-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.