Belasting betalen in Nederland

Belasting betalen in Nederland Of het nu is tijdens het winkelen, bij de benzinepomp of bij het drinken van een glas bier, iedereen in Nederland betaalt belasting. Het is de belangrijkste bron van inkomsten voor de staat. Elke ontvangen euro aan belastinggeld, vloeit in de staatskas en daaruit worden de uitgaven voor gemeenschappelijke taken gefinancierd.

Onderscheid directe en indirecte belastingen

Zonder belastinggeld zou de overheid niet in staat zijn om haar basistaken voor de gemeenschap te vervullen. Daartoe behoren onder andere:
 • de sociale zekerheid;
 • in- en externe veiligheid;
 • de financiering van ons onderwijs;
 • de gezondheidszorg
 • en infrastructuur.

In totaal zijn er in Nederland tientallen verschillende soorten belastingen, variërend van inkomstenbelasting en accijnzen tot aan de motorrijtuigenbelasting. De meeste daarvan betalen de burgers indirect, bijvoorbeeld in de vorm van omzetbelasting (BTW) en accijnzen die zijn opgenomen in de prijs van een goed of dienst. Andere worden direct van de belastingbetaler geheven zoals loon- en inkomstenbelasting of de hondenbelasting.

Wie meer verdient, moet meer bijdragen aan de samenleving

Belastingen staan niet alleen garant voor de overheidsinkomsten, maar dienen ook andere doelen, zoals beïnvloeding van ons gedrag. Denk bijvoorbeeld aan accijnzen op tabak: die moeten het roken minder aantrekkelijk maken. Enige mate van fiscale rechtvaardigheid tracht men te bereiken door middel van het zogenaamde draagkrachtprincipe: wie meer verdient, moet via de progressie van de inkomstenbelasting relatief meer bijdragen aan de samenleving. Verantwoordelijk voor alle aspecten van belastingen, met inbegrip van de fiscale procedures, is het Ministerie van Financiën. Ook bij de totstandkoming van internationaal belastingrecht is het Ministerie betrokken. Zo voert het onderhandelingen met andere staten om belastingverdragen overeen te komen, bijvoorbeeld om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Belastingdienst, het financiële fundament van de overheid

Iedereen die in Nederland woonachtig is of er zijn inkomen verdient, is hier belastingplichtig. De Belastingdienst zorgt voor de inning van de belasting. De Belastingdienst is, zoals voormalig staatssecretaris Weekers het bij zijn aftreden in januari 2014 uitdrukte, "het financiële fundament van de overheid". Helaas klagen de medewerkers van de Belastingdienst over te veel nieuwe taken, toegenomen regeldruk en een te hoge werkdruk. Ons belastingen- en toeslagensysteem is complex en misbruik ligt op de loer. Ofschoon het gros van burgers en bedrijven hun verschuldigde belasting keurig betaalt, is de Belastingdienst toch genoodzaakt om er een speciale Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) op na te houden die belastingontduiking en belastingfraude moet tegengaan.

Uitstel van betaling vragen

Wie een belastingaanslag heeft ontvangen en die niet op tijd kan betalen, kan om uitstel van betaling verzoeken. Dat kan op twee manieren: telefonisch en schriftelijk. Voor kortdurend uitstel tot een viertal maanden volstaat een telefonisch verzoek. Wilt u langer uitstel, dan kunt u daarvoor een “Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie” downloaden op de site van de Belastingdienst.

Welke belastingen heft de overheid?

Nagenoeg iedereen in ons land heeft te maken met belastingen. Ofschoon er ook provinciale heffingen bestaan, wordt de burger het meest geconfronteerd met gemeentelijke belastingen en belastingen opgelegd door de rijksoverheid. Tot die laatste categorie behoren onder meer de loonbelasting die we over ons salaris verschuldigd zijn, maar ook de kansspelbelasting over prijzen die we winnen in de loterij. Gemeentelijke belastingen blijven in het kader van deze uiteenzetting buiten beschouwing.

Welke rijksbelastingen kennen we?

In ons land kennen we meer dan 20 belastingen die door de rijksoverheid worden opgelegd. Onderstaand een kleine opsomming van belastingsoorten waarmee particulieren doorgaans worden geconfronteerd:
 • de loon- en inkomstenbelasting;
 • kansspelbelasting;
 • erf- en schenkbelasting;
 • vermogensrendementsheffing;
 • omzetbelasting (btw);
 • accijnzen op alcoholische dranken en tabakswaren;
 • belastingen op personenauto's en motorrijwielen (bpm);
 • motorrijtuigenbelasting (mrb);
 • overdrachtsbelasting;
 • assurantiebelasting.

Dit is overigens geen uitputtende opsomming. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst.

Belasting op vermogen moet omhoog

Een in 2014 door de OESO gepresenteerde analyse, toont aan dat vermogende mensen in ons land worden ontzien. Arbeid arbeid en consumptie daarentegen worden in Nederland relatief zwaar belast.

De belasting op vermogen (bijvoorbeeld via de rendementsheffing) is in Nederland aan de lage kant vergeleken met andere West-Europese staten. Meerdere fiscalisten bepleiten daarom een verhoging van vermogensbelasting in ons land. Als gevolg van de vergrijzing zou het huidige regime niet langer houdbaar zijn. Het aantal werkenden zal op termijn niet meer volstaan om de nodige belastingen op te brengen. Men zou nalatenschappen en onroerend goed zwaarder kunnen belasten, zodat de fiscale lasten op arbeid kunnen worden verlaag.

Lees verder

© 2014 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Betalingsproblemen belasting, kwijtschelden belastingschuldBetalingsproblemen belasting, kwijtschelden belastingschuldAls u een belastingaanslag niet betaalt, kan dit verregaande gevolgen hebben. De Belastingdienst zal invorderingsmaatreg…
Welke belastingen heft de Rijksoverheid?Welke belastingen heft de Rijksoverheid?In Nederland is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het maken van wetgeving op basis waarvan de Belastingdienst de di…
Belasting betalen over thuiswerkBelasting betalen over thuiswerkWanneer je voor een werkgever werkt, wordt de belasting automatisch betaald. Over iedere bron van inkomsten moet je bela…
Belastingen, rechten en plichtenBelastingen, rechten en plichtenIedereen die in Nederland woont of werkt of in het buitenland een Nederlands inkomen heeft, is belastingplichtig. De Bel…

Bijbaan overblijfjuf en belasting betalenBijbaan overblijfjuf en belasting betalenAls u een bijbaan als overblijfjuf hebt, wordt u in sommige gevallen vrijgesteld voor het betalen van belasting. Uw werk…
Bedrag arbeidskorting 2020Bedrag arbeidskorting 2020De arbeidskorting 2020 zal voor velen van ons tot een paar honderd euro hoger zijn dan in 2019. Hebt u er ook recht op?…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Belasting betalen in Nederland"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Serkozy
Laatste update: 29-08-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!