Eigen huis aan kind of kinderen verkopen

Eigen huis aan kind of kinderen verkopen U wilt uw eigen huis aan een kind, kleinkind of uw kinderen verkopen, maar hoe doet u die overdracht fiscaal slim en hebt u daartoe het recht? Met de verkoop en overdracht van uw woning kunt u vermogen doorschuiven naar uw kinderen en zo belasting besparen. U kunt verkopen onder voorbehoud van huurrecht, onder voorbehoud van vruchtgebruik of het volledige eigendom verkopen. Maar dan wel voor een zacht prijsje graag. Wat vindt de belastingdienst hiervan, wat zijn de fiscale gevolgen? Gebruik de schenkingsvrijstelling van ruim 105.000 euro.

Eigen huis verkopen omdat u kleiner wilt gaan wonen

Het eigen huis aan een kind verkopen wanneer u kleiner wilt gaan wonen, ligt voor de hand. Maar u kunt uw woning ook verkopen onder het beding dat u in het huis blijft als huurder of onder gebruikmaking van het recht tot vruchtgebruik. Als u huurder wordt, spreken we over verkoop onder voorbehoud van een huurrecht en bij vruchtgebruik over overdracht van het blote eigendom van de woning. Wat u ook doet, de fiscus kijk mee en stelt een aantal voorwaarden. Als de verkoop voor een te lage prijs is, zal een deel van de overdracht als schenking worden gezien waardoor schenkbelasting moet worden betaald. In alle gevallen is ook 2% overdrachtsbelasting verschuldigd en zult u naar een notaris moeten gaan om de overdracht van het huis te regelen. De overdrachtsbelasting kan wel worden verrekend.

Verkopen woning onder voorbehoud van huurrecht

In dit geval verkoopt u uw woning als eigenaar en wordt u de nieuwe huurder van het pand. Het voordeel van deze manier van overdracht van het huis is dat:
  • U bij de bepaling van de koopprijs mag uitgaan van de woning in bewoonde staat. Dat betekent een lagere koopprijs en daarmee een direct voordeel voor uw zoon of dochter. Afhankelijk van uw leeftijd bedraagt de waarde in bewoonde staat 60% tot 80% van de leegwaarde in onbewoonde staat.;
  • U niet hoeft te verhuizen, maar lekker in uw woning kunt blijven wonen;
  • U gebruik kunt maken van de jaarlijkse vrijstellingen om te schenken;
  • U niet meer het onderhoud van de woning te hoeft betalen noch de belastingen voor eigenaars van woningen.

Het voordeel van de lagere koopprijs is een voordeel voor uw kind. Wat een redelijke prijs is, laat u het beste via een taxatie bepalen. Vervolgens kunt u ervoor kiezen dat uw kind of kinderen de koopsom gedeeltelijk schuldig aan u blijven, waardoor ze via jaarlijkse schenkingen relatief goedkoop in het bezit van de woning kunnen komen. U kunt uw kinderen wel om een rentevergoeding vragen die u vervolgens weer kunt verrekenen met de huurprijs die u gaat betalen. Een renteloze lening is niet aan te raden, omdat de belastingdienst dat als schenking ziet. U blijft in de woning, maar als u de woning zou verlaten kan de woning door uw kind voor de leegwaarde worden verkocht. Als u komt te overlijden terwijl u nog in het door u gehuurde huis woont, maakt het verkregen deel van het huis geen deel uit van de erfenis. Dat is anders bij verkoop onder behoud van het vruchtgebruik.

Overdracht van het blote eigendom huis via vruchtgebruik

U kunt ook een deel van de woning aan uw kinderen overdragen, het zogenaamde blote eigendom. In dat geval behoudt u het vruchtgebruik van de woning. Ook hier zijn er mogelijkheden om vermogen over te dragen aan uw nageslacht en om een deel van de betaling schuldig te blijven. Met de vrijstellingen bij het schenken kunnen de kinderen relatief goedkoop het eigendom in bezit krijgen. Er is wel een belangrijk verschil met de casus van verkoop met behoud van het huurrecht. Als u komt te overlijden terwijl u in het huis woont, vervalt het vruchtgebruik. Over dit vruchtgebruik zijn de kinderen erfbelasting verschuldigd. Dit komt door de fictiebepaling in de Successiewet. Zij moeten hierdoor belasting betalen over de aanwas tot het volledige eigendom. Verlaat u de woning en schenkt u het vruchtgebruik aan een kind of de kinderen, dan moeten zij over deze meerwaarde schenkbelasting betalen. Natuurlijk voor zover de waarde hiervan de geldende vrijstellingen overschrijdt. Hier is nog wel een mouw aan te passen door bij de overdracht van het blote eigendom te bepalen dat het recht van gebruik en bewoning eindigt bij uw overlijden of het moment dat u het huis eerder verlaat. Dat leidt er wel tot dat de fiscale waarde van het blote eigendom dan hoger wordt. De notaris kan u hierover verder inlichten.

Hypotheek aflossen, fiscale gevolgen

Als u uw huis verkoopt aan een kind, moet u met de opbrengst van de verkoop uw huis aflossen. U hebt dan geen hypotheek en natuurlijk geen hypotheekrenteaftrek meer. Voor uw kind of kinderen geldt dat als zij een hypotheek op het huis nemen de hypotheekrente voor hen alleen aftrekbaar kan zijn als zij ook in het huis gaan wonen. Voor u geldt dat de meerwaarde, dat is de verkoopprijs minus hypotheek, onderdeel wordt van uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Slot woning verkopen aan kind of kinderen

Uw woning aan een kind of kleinkind verkopen kan op meerdere manieren. In alle gevallen zult u langs de notaris moeten. Dit biedt de mogelijkheid om een woning relatief goedkoop aan het nageslacht over te dragen, terwijl u wel in het huis blijft wonen. Relatief goedkoop, want door de fiscus kunt u het ook weer niet te gek maken. Er zijn wel degelijk regels en voorwaarden waarmee u rekening moet houden.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huis goedkoop aan kind verkopen onder de WOZ-waardeHuis goedkoop aan kind verkopen onder de WOZ-waardeU wilt uw huis of tweede woning goedkoop verkopen aan uw kind, bijvoorbeeld een stuk lager dan de WOZ-waarde. Mag dat en…
Vruchtgebruik box 1Vruchtgebruik box 1U hebt als langstlevende ouder het recht van vruchtgebruik van de ouderlijke woning geërfd, is dat dan box 1 van de inko…
Voorkom schenken aan de BelastingdienstVoor mensen die niet beschikken over grote vermogens, is het vaak niet nodig om belasting te betalen over schenkingen en…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2021 of 2022…

Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Vermogensbelasting 2020: berekening en wijzigingenVermogensbelasting 2020: berekening en wijzigingenDe vermogensbelasting 2020 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2021 over uw inkomen en vermogen 2020. Voor…
Reacties

Mvda99, 16-12-2020
Klopt het dat het verkopen van het ouderlijk huis aan de kinderen slechts zin heeft als er überhaupt vermogen (t.a.v. de erfbelasting) is?

Ik heb een situatie waarbij door een agrarische bestemming de WOZ waarde laag is en het vermogen nihil. De marktwaarde van het huis plus land is veel hoger en daarmee het vermogen ook substantieel maar dat maakt voor de erfbelasting niet uit omdat die gebaseerd is op de WOZ waarde.
Zodoende heeft het voor ons dan volgens mij geen zin om het huis als kinderen over te nemen omdat er geen erfbelasting kan worden uitgespaard. Reactie infoteur, 17-12-2020
Beste Mvda99,
Als u niet verwacht dat de waarde de komende jaren zal toenemen waardoor er wel een positief saldo ontstaat, heeft vervroegd overdragen inderdaad geen zin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 15-12-2020
Goedemiddag.
Kunt u mij helpen bij onderstaande vraag.

Mijn broer en ik gaan de woning van onze vader kopen voor ieder 50%.
Wij betalen dan ieder overdrachtsbelasting over 50% van de woning.
Hij schenkt ons daarna ieder 25% in 2020 terug en direct daarna in 2021 nog eens 25%.
In 2021 koopt mijn broer mij binnen 6 maanden uit voor mijn 50% van de woning.
Vraag: Moet hierover dan voor een 2e keer overdrachtsbelasting betaald worden, of hoeft dit dan niet?

Ik hoop dat iemand hierop een antwoord weet.

B.v.d.
René. Reactie infoteur, 17-12-2020
Beste René,
Als u uw aandeel in de woning binnen zes maanden verkoopt, hoeft alleen over de meerprijs overdrachtsbelasting te worden betaald. Wordt de overdracht langer dan zes maanden uitgesteld, dan is er een nieuwe overdracht en moet er opnieuw overdrachtsbelasting worden betaald:

https://financieel.infonu.nl/belasting/9615-de-overdrachtsbelasting-hoeveel-moet-u-betalen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 03-12-2020
Goeiemiddag,
Goed artikel over 'eigen huis aan kind verkopen'.
Vraag: zijn deze voorwaarden ook van toepassing als wij ons 2e huis aan het kind verkopen? Reactie infoteur, 04-12-2020
Beste Carel,
Als u een 2e woning aan een kind verkoopt, is vooral van belang of het voor het kind een eigen woning wordt of een belegging. Voor u is de 2e woning al vermogen in box 3 en daar komt een vrij te besteden geldsom voor in de plaats, het kind kan als het de woning gaat bewonen gebruik maken van de mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 20-11-2020
Ik ben ook aan het kijken om de erfbelasting bij een eventueel overlijden van mijn ouders te verlagen door hun huis te kopen. Mijn zus en ik zouden dan het huis kopen, waarbij mijn ouders in het huis blijven wonen (voordeel dat de verkoopprijs vanwege bewoning lager is). De waarde van de woning is ca. 600K er is nog een kleine resthypotheek, daarnaast is er weinig geld bij mij en mijn zus beschikbaar. Nu hadden wij de volgende constructie bedacht: Mijn zus en ik nemen een kleine hypotheek om de resthypotheek af te lossen. Voor het restant van het bedrag sluiten wij een lening af bij mijn ouders. Mijn ouders betalen huur aan ons, wij betalen hypotheekrente aan mijn ouders, waarbij de huur hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. In hoeverre is het mogelijk om het verschil hiertussen als aflossing van de hypotheek bij mijn ouders te verwerken (waarmee de vordering van mijn ouders lager wordt en dus op termijn de erfbelasting vermindert). Daarnaast willen we ook de belastingvrije schenking als aflossing gebruiken, moet dit nog apart vastgelegd worden?

Tenslotte vraag ik me af wat dit betekent voor de belasting die mijn zus en ik moeten betalen omdat we dan een 2e huis hebben. Dit zit denk ik in Box 3. Hoe wordt het vermogen berekend? Is dat dan de dan geldende WOZ waarde minus de hypothecaire leningen? Reactie infoteur, 22-11-2020
Beste Jaap,
1. Als jullie de woning van jullie ouders kopen en zij de woning huren (geen vruchtgebruik), dan kunt u wellicht gebruik maken van de leegwaarderatio in box 3:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112933-tweede-woning-verhuren-en-leegwaarderatio-2019-2020-en-2021.html

2. Nu kopen kan een extra voordeel voor u betekenen als de woningprijzen stijgen.
3. Het beste houdt u de geldstromen gescheiden zodat direct zichtbaar wordt wat feitelijk aan huur is betaald en wat er eventueel is afgelost.
4. Bij een schenking hoger dan de vrijstellingen, doet u belastingaangifte schenkbelasting.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mvda99, 17-11-2020
Klopt het dat het verkopen van het ouderlijk huis aan de kinderen slechts zin heeft als er überhaupt vermogen (t.a.v. de erfbelasting) is?

Ik heb een situatie waarbij door een agrarische bestemming de WOZ-waarde laag is en het vermogen nihil. De marktwaarde van het huis plus land is veel hoger en daarmee het vermogen ook substantieel maar dat maakt voor de erfbelasting niet uit omdat die gebaseerd is op de WOZ-waarde.
Zodoende heeft het voor ons dan volgens mij geen zin om het huis als kinderen over te nemen omdat er geen erfbelasting kan worden uitgespaard. Reactie infoteur, 21-11-2020
Beste Mvda99,
Als er geen erfbelasting kan worden uitbetaald, heeft voortijdig overdragen inderdaad minder zin. Het wordt anders als u ervan af wilt en de verantwoordelijkheden niet zelf meer wilt dragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Clary Kelly, 10-11-2020
Oude vader en dochter wonen in 1 huis, vader is eigenaar. Wat kan de dochter doen voor haar vergeetachtige vader overlijdt om te voorkomen dat ze met haar twee kleine kinderen het huis uitgezet wordt! Kunnen jaarlijkse schenkingen een uitkomst bieden? Reactie infoteur, 15-11-2020
Beste Clary Kelly,
Vader kan een testament opstellen en daarin bijvoorbeeld opnemen dat de dochter in de woning mag blijven wonen. Overleg met de notaris, want er is meer mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Dijk, 08-11-2020
Beste Zeemeeuw,

Mijn vader woont alleen. Gezondheid loopt terug en nu wil hij zoveel mogelijk van het vermogen dat in zijn huis zit de komende jaren aan ons schenken. Wij zijn al ouder dan 40 (42 en 44) en kopen is financieel geen optie voor ons. Welke mogelijkheden heeft mijn vader?

Vr.gr. Arend van Dijk Reactie infoteur, 15-11-2020
Beste Van Dijk,
Uw vader kan op papier geld schenken:

https://financieel.infonu.nl/geld/77197-schenken-op-papier-voordelen-en-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirtie, 06-11-2020
Beste zeemeeuw.

Mijn ouders zijn overleden, vader 2016/ moeder 2019. Hun koopwoning is afbetaald. Mijn broer wil de woning kopen waarmee ik geen problemen heb. Maar ik wil dit wel eerlijk doen. WOZ waarde is 290K. Mijn broer wil liever hiervan uitgaan. Ik krijg dan 145K. De woningen in de buurt worden verkocht voor 335K.de helft hiervan is 167,5K. Wat is het verstandigst; taxateur het huis laten taxeren en van die uitkomst lees waarde uitgaan? M Reactie infoteur, 15-11-2020
Beste Mirte,
Het is begrijpelijk dat uw broer liever de lagere WOZ-waarde hanteert, maar u hebt recht op meer. Is er enige onderhandeling mogelijk, bijvoorbeeld een waarde die tussen de echte waarde (335k) en WOZ-waarde in ligt?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van t Westeinde, 28-10-2020
Vraag.
Het huis van onze vader staat leeg. Hij is naar verzorgingshuis gegaan.
Is het ook mogelijk om het huis als kinderen samen te kopen tegen de WOZ waarde en in een zelfde transactie deze door te verkopen tegen de vrije markt prijs aan een derde.? En wat zijn hier de consequenties van?
Vader wil zoveel mogelijk schenken zonder belasting.
In afwachting, Albert van t Westeinde Reactie infoteur, 01-11-2020
Beste Van t Westeinde,
Als aankoop en verkoop in de zelfde transactie plaatsvindt wordt meteen duidelijk hoeveel u minder hebt betaald. Wellicht is het verstandiger om er een paar maanden tussen te laten, vraag dit ook uw notaris.Bij het schenken zijn er allerlei vrijstellingen mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mdlr, 28-10-2020
Beste Zeemeeuw,

Mijn ouders bezitten een woonboerderij met aanliggend een grote schuur. WOZ-waarde bedraagt 518K met een hypotheekschuld van 100K.

Het plan van mijn zus en ik is om van deze woonboerderij met schuur seniorenappartementen te maken. In één van deze appartementen komen mijn ouders vervolgens te wonen. Alvorens wij naar de bank gaan voor financiering van de verbouwing zijn we aan het kijken naar beste manier op financieel en fiscaal het vastgoed over te dragen.

Mijn zus en ik zouden de boerderij in privé kunnen kopen waarbij de hypotheekschuld wordt afgelost en de resterende koopsom wordt geschonken en schenkbelasting wordt betaald. Voor het aflossen van de eigen woning schuld zal een financiering moeten worden geregeld.

Echter willen we het vastgoed in een BV onderbrengen met daarboven een STAK. Het idee hierachter is om het vastgoed zolang als mogelijk binnen de familie te houden en aan de volgende generatie over te dragen.

Graag op- en aanmerkingen. Reactie infoteur, 31-10-2020
Beste Mdir,
Juridisch kan een Stichting administratiekantoor (STAK) zeker voordelen hebben, omdat u het vastgoed binnen de familie wilt houden (continuïteit, bedrijfsopvolging binnen de familie). Fiscaal zou bekeken kunnen worden of u met de (vastgoed-) bv goedkoper uit bent of juist niet. Ook excessief lenen bij de eigen bv wordt vanaf 2022 minder aantrekkelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel Menting, 27-10-2020
Vraag,
Mijn zoon huurt op het moment een huis van ons.
Ik wil het huis aan hem verkopen voor een zo laag mogelijke prijs.
Hoe ver mag de verkoopprijs afwijken van de WOZ waarde zonder in problemen te komen met de fiscus?
Hoe ver mag de verkoopprijs afwijken van een eventuele taxatie door een makelaar zonder in problemen te komen met de fiscus? Reactie infoteur, 30-10-2020
Beste Michiel Menting,
Normaal gesproken zal de fiscus de WOZ-waarde/getaxeerde waarde als uitgangspunt nemen. Wat er onder zit qua prijs is, is dan een schenking. Ook dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, omdat er vrijstellingen zijn, zeker als uw zoon de woning blijft bewonen en jonger is dan 40 jaar:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tanja, 27-10-2020
Wij willen de helft van ons huis verkopen aan onze jongste zoon waar we een gezamenlijk huishouden mee voeren. We hebben nog een aflossingsvrije een hypotheek van 90.000,- Kunnen we die hypotheek gewoon aanhouden of moet die afgelost worden? Er is overwaarde ook als de helft nog maar van ons is. Bij voorbaat dank voor uw reactie. Tanja Reactie infoteur, 30-10-2020
Beste Tanja,
Als u de woning voor een deel verkoopt, is niet per se een volledige aflossing van de hypotheek nodig. Dit is aan de bank, de bank wil namelijk wel voldoende zekerheden hebben dat de hypotheek (ooit) kan worden terugbetaald. De waarde van het resterende onderpand en uw inkomen moeten dus voldoende waarborg bieden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 21-10-2020
Ik zou graag de woning van mijn vader overnemen. Omdat ik niet enig kind ben ga ik de taxatie waarde betalen. Mijn vader wil geen huur betalen en daarom tegen vruchtgebruik blijven wonen. Zijn leeftijd is 77 jaar. Hoe kan ik de overname waarde bij benadering bepalen zodat ik voor mezelf een berekening kan maken. Als ik bij de notaris en bank kom wil ik beslagen ten ijs komen:-)
In een voorgaande reactie is naar https://zeemeeuw.infoteur.nl/specials/vruchtgebruik-2020.html verwezen. Ik word hier echter voor mijn situatie niet veel wijzer van. Bij voorbaat dank voor de reactie, Bert Reactie infoteur, 23-10-2020
Beste Bert,
In die special staat onder andere het volgende artikel bij een erfenis (bij 77 jaar factor 6x6% eraf halen):

https://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuwe-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Bij leven kan de tabel er inderdaad iets anders uitzien.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurits, 15-10-2020
Stel dat ik in december 2020 het huis van mijn ouders 'goedkoop' zou kopen voor de WOZ-waarde. Op dat moment is slechts de WOZ bekend gedateerd op 1 januari 2019.

Van welke WOZ-waarde zal de fiscus uitgaan bij het bepalen of sprake is van een schenking? 1 januari van het jaar 2019, 2020 of 2021? Reactie infoteur, 17-10-2020
Beste Maurits,
Als de woning in 2020 wordt verkocht, geldt als WOZ-waarde de beschikking uit 2020 en dat is de waarde per 1-1-2019.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eddy, 12-10-2020
Ik wil mijn huis verkopen aan een van mijn twee kinderen waarde 200.000 en er zelf in blijven huren dan moet een van mijn kinderen 100,000 hypotheek nemen en de anderen erft dan 100.000 maar wanneer moet ik dit aan de erfgenaam betalen Reactie infoteur, 17-10-2020
Beste Eddy,
Een erfgenaam heeft pas recht op een erfdeel als iemand is overleden. Met een testament kunt u regelen dat het andere kind na uw overlijden recht heeft op 100.000 euro uit de verkoop van uw woning in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elco, 06-10-2020
Mijn broer wil het huis van mijn ouders kopen. Na koop zal een deel verhuurd worden aan mijn ouders. Ik begrijp dat de prijs van het huis behoorlijk minder is dan reguliere verkoop.
Ik lees:
bij de bepaling van de koopprijs mag uitgaan van de woning in bewoonde staat. Dat betekent een lagere koopprijs en daarmee een direct voordeel voor uw zoon of dochter. Afhankelijk van uw leeftijd bedraagt de waarde in bewoonde staat 60% tot 80% van de leegwaarde in onbewoonde staat.;
Ik weet overigens niet wat verschil bewoonde staat en leegwaarde onbewoonde staat.

Mijn broer heeft dus een enorm voordeel. Ik vindt het leuk voor hem en mijn ouders, maar niet voor mij. Op deze manier loop ik een groot deel van de eventuele erfenis mis. Klopt dit en zijn er mogelijkheden? Reactie infoteur, 07-10-2020
Beste Elco,
Uw broer koopt bijvoorbeeld een woning in bewoonde staat, als er een huurder in de woning woont waardoor hij niet zelf in de woning kan gaan wonen. Een woning die leeg wordt verkocht is meer waard, omdat die meer mogelijkheden biedt en bijvoorbeeld eenvoudiger kan worden doorverkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 29-09-2020
Mijn schoonouders hebben een hypotheek vrije woning, welke in 3 delen is opgedeeld. Een verhuurd voorhuis, een reeds bestaande mantelzorg woning( momenteel verhuurd) en hun eigen woongedeelte. De bedoeling is dat zodra het nodig is, mijn schoonouders in de mantelzorg woning gaan en wij met ons gezin in de woning van mijn schoonouders. Het verhuurde gedeelte zal verhuurd blijven. Wat is de voordeligste manier om deze woning van mijn schoonouders te kopen, en daarbij 2 andere kinderen( dus 3 kinderen) allen een even groot deel van een erfenis te garanderen? Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste Stef,
Het goedkoopste koopt u de woning in bewoonde staat, daarmee benadeelt u niemand als de prijs die wordt betaald redelijk is. Wat de schoonouders vervolgens met hun geld doen, moeten ze bovendien zelf weten. Ze kunnen het bewaren voor de oude dag en/of bijvoorbeeld iedereen een gelijke schenking geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

San, 13-09-2020
Wij kopen de woning van mijn schoonouders, met een behoorlijk bedrag onder de WOZ waarde.
Geen recht meer op een schenking, door een eerdere schenking in 2016.
Er zal dus schenkbelasting betaald moeten worden.
Zijn er nog adviezen/suggesties om dit fiscaal zo goed mogelijk te regelen voor beide partijen? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste San,
Blijven de schoonouders er wonen, dan kan er een flink stuk van de prijs af, bij verkoop van een eigen woning aan een kind (en schoonkind) is de WOZ-waarde de maatstaf. Een taxatierapport kan helpen als deze ook uitkomt op een lagere waarde. Voor koper en verkoper kan de gekozen datum van verkoop interessant zijn (voor of na 1 januari). De datum van 1 januari geldt voor de vermogensbelasting en toeslagen. Voor een starter kan wachten tot 2021 weer een uitkomst zijn als men voor de overdrachtsbelasting van 0% in aanmerking komt (i.p.v 2%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Fransen, 10-09-2020
Ik wil een tweede huis, wat verhuurd is, verkopen aan mijn kinderen. Kan ik dit huis aan mijn kinderen verkopen
zonder de schenkbelasting? Reactie infoteur, 12-09-2020
Beste W. Fransen,
U kunt zonder schenkbelasting een verhuurde woning verkopen aan uw kinderen. Of dat lukt, zal vooral afhangen van de verkoopprijs. Als de kinderen niet zelf in de woning gaan wonen, geldt overigens niet de hoge schenkingsvrijstelling van ruim 103.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 03-09-2020
Ik wil graag de vakantie woning van mijn ouders kopen voor een deel van de getaxeerde waarde.
Hun blijven dus mede eigenaar tot hun beiden overlijden.

De vakantie woning is hypotheek vrij. Wat is de beste route om de overdrachtsbelasting te ontwijken of wellicht is een andere constructie beter? Uitgangspunt is bij deels of geheel verkrijgen geen of zo min mogelijk ovendrachtbelasting of erf belasting te betalen. Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste Jolanda,
U betaalt overdrachtsbelasting over de waarde van het aandeel in de woning dat uw eigendom wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 03-09-2020
Goedemorgen,
Ik huur een aantal jaren een appartement van mijn ouders en ik wil hem graag kopen. Er zit geen hypotheek op. Wat is het beste om te doen voor beide partijen? Reactie infoteur, 03-09-2020
Goedemorgen Martin,
Wat het beste is, hangt vooral van het doel af. Ook uw leeftijd kan een rol spelen. Ouders mogen maximaal ruim 103.000 euro schenken als de ontvanger van de schenking in de woning gaat wonen. Voorwaarde is wel dat u jonger bent dan 40 jaar. Misschien bent u een starter op de woningmarkt en dan is in 2021 de overdrachtsbelasting voor u 0 in plaats van 2% in 2020 en is even wachten misschien verstandig:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89780-overdrachtsbelasting-2020-ook-2-in-2021-voor-starters-0.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Plein, 30-08-2020
Goedemiddag,
Vraag: Wij willen het huis van de ouders van mijn vrouw dit jaar kopen, waarbij wij zelf al in wonen. Huis is hypotheekvrij. Huis wordt nog getaxeerd. Onze vraag is? Betalen wij straks de taxatiewaarde over het huis of betalen wij straks na berekening van de notaris de waarde na aftrek van erfdeel van dochter en de erfdeel van de moeder van mijn vrouw. Wat zijn de dingen die ons te wachten staat, bv. alle kosten die hiermee te maken hebben. Is het zo gunstig om het te doen. Welke wegen moeten wij bewandelen?

Met vriendelijke groeten,
H. Plein Reactie infoteur, 05-09-2020
Goedemiddag H. Plein,
Voor de Belastingdienst en dus voor de overdrachtsbelasting is veelal de WOZ-waarde van een woning uitgangspunt. De eigenaar mag een lager bedrag vaststellen, maar dat is dan een schenking. Eventuele erfdelen zijn pas aan de orde als de huidige eigenaar is overleden of een langstlevende partner besluit om een wettelijk erfdeel vervroegd uit te betalen. Dit alles verloopt via de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. van Strien, 25-08-2020
Vraag: Moet ik boeterente aan de bank betalen als ik 50% van mijn woning verkoop aan mijn inwonende dochter?
Zij sluit dan samen met mij een nieuwe hypotheek en de oude hypotheek wordt daarmee ingelost. Voorkom ik op deze wijze de hoge boete bij de bank?die ik moet betalen als ik de hypotheek wens over te sluiten?
bvd
B.van Strien Reactie infoteur, 29-08-2020
Beste B. van Strien,
Als de bank vermoedt dat u dit alleen maar doet om een boeterente bij oversluiten te voorkomen, dan kan de bank moeilijk gaan doen. Vertel dat de bank dus niet. Maar uw dochter mag natuurlijk 50% kopen en zo ook een eigenwoningbezit opbouwen. Misschien koopt ze later nog de rest van u :)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flora Tjan, 23-08-2020
Vraag:
Ik heb een woning waarop nog een hypotheek rust (een niet al te hoge restschuld)
Stel dat mijn dochter mijn huis kan kopen, dan wil ik van de opbrengst van mijn woning haar een bedrag schenken (conform de schenkingsvrijstelling eigen kinderen).
Ik blijf niet in dat huis wonen als ze het van mij koopt.
Op het moment dat mijn dochter een hypotheek gaat afsluiten, heb ik dat geld uiteraard nog niet paraat.
Kan er bij de hypotheekaanvraag alvast rekening worden gehouden met die schenking? Reactie infoteur, 29-08-2020
Beste Flora Tjan,
Als u een bedrag wilt schenken, is het waarschijnlijk handiger om de vraagprijs ter grootte van de schenking te verlagen. Dan kan ook de hypotheek meteen wat lager zijn. Bespreek dit wel met de bank en notaris. De notaris zal waarschijnlijk over het bedrag dat u van de vraagprijs afhaalt wel overdrachtsbelasting willen berekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Bruns, 14-08-2020
Vraag: onze dochter woont in een appartement dat ons eigendom is. Zij huurt het appartement van ons. Wij willen het appartement in eigendom overdragen aan haar. Ons uitgangspunt is de WOZ waarde. Of mag ook de waarde in bewoonde staat aangehouden worden.
Zij heeft vorig jaar verbouwd en een nieuwe badkamer en keuken aangebracht. Totale kosten bedroegen 30.000. Kan dit bedrag als aanbetaling van de koopprijs afgetrokken worden. Reactie infoteur, 15-08-2020
Beste Henk Bruns,
1. Als uw dochter eigenaar wordt van de woning, is ze geen huurder meer en kun je niet spreken van een woning in bewoonde staat kopen. De fiscus zal dus van de WOZ-waarde uitgaan.
2. Waarschijnlijk zit die 30.000 euro (nog) niet in de WOZ-waarde verwerkt. De WOZ-waarde heeft minimaal een vol jaar vertraging. Bovendien kan de fiscus die 30.000 euro als schenking zien. Anders is het wanneer er uit die tijd een leningovereenkomst is van 30.000 euro die u schuldig blijft tot het moment dat de woning aan haar wordt overgedragen. Bespreek dit met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex van den Heuvel, 06-08-2020
Vraag, ik ga het huis van mijn vader kopen en daarin wonen. Mijn vader heeft een appartement gekocht. Als verkoopprijs willen we de woz waarde aanhouden. Gaat de belastingdienst hiermee akkoord of zien ze het als een gedeeltelijke schenking, aangezien marktwaarde hoger is als woz waarde? Er wordt geen gebruik gemaakt van de schenkingsvrijstellingen, is al gedaan in het verleden. Reactie infoteur, 08-08-2020
Beste Alex van den Heuvel,
De WOZ-waarde is goed (= ook het uitgangspunt van de fiscus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad van Lith, 30-07-2020
Vraag.
Ik zal het anders formuleren!
Ik verkoop ons huis aan mijn jongste dochter met een schenking. Mogen wij hier dan gewoon met zijn drieën blijven wonen. Dit wel tegenover de huidigen WOZ waarde.
M.V.G. Ad Reactie infoteur, 01-08-2020
Beste Ad van Lith,
Dat mag, maak hierover wel goede afspraken want de eigenaar bepaalt normaliter de bestemming van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad van Lith, 30-07-2020
We verkopen ons huis aan 1 van onze 3 kinderen. Geen probleem met de andere 2, maar kunnen wij als ouder zijnde gewoon onder 1 dak blijven wonen? Of moeten wij er dan uit. Reactie infoteur, 01-08-2020
Beste Ad van Lith,
Julle mogen de woning verkopen en dan samen met uw kind er gaan wonen (gezamenlijke huishouding) of jullie betalen huur voor de hele woning (kind woont elders) of een deel van de woning (kind verhuurt een deel van de woning). Maak hierover goede afspraken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 28-07-2020
Wij hebben het idee onze hypotheek af te lossen en het huis aan ons kind te geven. Hij zou ons dan huur kunnen betalen zodat we zelf elders kunnen huren.
Kan dit zomaar en wat heb je hiervoor nodig? Reactie infoteur, 01-08-2020
Beste Linda,
Als u een huis schenkt aan een kind, betaalt uw kind over de waarde van de woning schenkbelasting. Bovendien kan uw kind als eigenaar van de woning niet ook huurder van de woning zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 07-07-2020
Wij willen het huis van mijn vader kopen. Het geld wat hij hiervoor krijgt gebruikt hij gedeeltelijk om een aanbouw te realiseren waar hij zelf in gaat wonen. Dit wordt dan onderdeel van ons huis, maar dat heeft hij dan zelf bekostigt. Hoe gaat het dan als mijn vader komt te overlijden? Moeten wij dan mijn zus nog uitkopen of is dit te voorkomen? Het is voor ons niet op te brengen of ik moet iets over het hoofd zien qua mogelijkheden om de aanbouw zelf te betalen. Reactie infoteur, 08-07-2020
Beste Maria,
Als niet bij de notaris en Kadaster wordt vastgelegd dat de aanbouw van uw vader is (eventueel met eigen ingang en huisnummer), is het van u. Als u vreest dat de Belastingdienst of zus moeilijk kunnen gaan doen, kan uw vader de geldswaarde in jaarlijkse mootjes aan u schenken onder gebruikmaking van de jaarlijkse vrijstellingen. Of vader leent u het bedrag om de aanbouw te realiseren in combinatie met schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wei, 07-07-2020
Hoi,
Wij hebben een BV met pand met horeca huurders. Wij willen het pand uiteindelijk in box 3 krijgen van onze zoon.
Kan BV het pand schenken aan zoon? Of eerst aandelen BV schenken en dan pand uit BV halen?
Pand is hypotheekvrij, 45 jaar in ons bezit, waarvan 20 jaar in de BV.
Zoon wil dan in nabije toekomst pand verkopen en ander commercieel pand voor terug kopen.
Wat is de beste keuze?
Heel erg bedankt.

mvgr,

Wei Reactie infoteur, 08-07-2020
Beste Wei,
Als de bv een schenking doet zonder zakelijk belang, dan wordt het bedrag dat wordt geschonken eerst gezien als een opname van geld (waarde in geld) door u als dga en is de schenking een schenking van u persoonlijk aan uw zoon. Als er geen sprake is van bedrijfsopvolging is ook de schenking van aandelen een geldopname die bij u belast is en via de schenkingsbelasting (schenking van u aan uw zoon) bij uw zoon. Bedrijfsopvolging lijkt de goedkoopste oplossing te zijn, maar dan nog is het geen box 3 vermogen:

https://zakelijk.infonu.nl/juridisch/39830-erfenis-onderneming-bedrijfsopvolging-en-belastingdienst.html

Een bv kan bijvoorbeeld ook uw zoon geld lenen, waarmee hij vervolgens het pand koopt.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 06-07-2020
Wij willen het huis van mijn schoonvader overnemen (Huis is hypotheek vrij). Hij blijft bij het huis wonen in een aanbouw in een zorg woning. Ik heb ook een schoonzus. Hoe moeten we dit doen? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Sylvia,
De overname wordt via een notaris bekrachtigd. Uw schoonvader kan het vruchtgebruik houden of huurder worden. Zolang de schoonzus niet wordt benadeeld, hoeft er voor haar niet iets extra te worden geregeld. Schoonvader moet zelf zien wat hij met zijn geld bij leven en daarna doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bakker Cjm, 28-06-2020
Ik zoek naar mogelijkheden om zo min mogelijk belasting door mijn zoon te laten betalen als ik mocht komen te overlijden.
Ik heb maar een zoon en die heeft een eigen woning met volledige hypotheek. Mijn woning heeft een verkoopwaarde van 600 K en er zit een hypotheek op zijne 230 K. Mijn leeftijd is 77 jaar en mijn partner is 69 jaar. Kunt u mij een advies geven? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Bakker Cjm,
1. Uw woning heeft dan op papier een overwaarde van 370.000. U wilt nu vast niet meer verhuizen (is een heel gedoe namelijk). Door de hypotheek op de woning zal de bank ook niet toestaan dat u een deel van de woning schenkt. Een extra hypotheek nemen om daarmee te schenken, lijkt ook niet de goede oplossing (gezien uw leeftijd, woonlasten).
2. De huidige hypotheek kan misschien wel worden omgezet in een verzilveringshypotheek, waarbij u een bepaald bedrag in handen krijgt waarmee u kunt doen wat u wilt. U moet wel goed overwegen of dit wat voor u is, de omzetting kost immers ook geld. Een voorbeeld is:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/195119-verzilverhypotheek-abn-amro-overwaarde-woning-opeten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Govert den Toom, 20-06-2020
Mijn appartement is hypotheek vrij, wat is de beste manier om het aan mijn 2 kinderen te verkopen en terug te huren.Waarde appartement is ca. 450.000 Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Govert den Toom,
U kunt het hele appartement verkopen en daarna huren of ervoor kiezen het vruchtgebruik te behouden en alleen het blote eigendom te verkopen. Bij het behoud van vruchtgebruik, hoeft u geen huur te betalen en bent u zeker van de woning. Bij een volledige verkoop niet. Van belang is ook hoeveel geld de kinderen beschikbaar hebben en of er een hypotheek en/of schenking nodig en gewenst is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 19-06-2020
Beste Redactie,

Wij (mijn vriendin en ik ouder dan 40 jaar) zijn van plan het huis van mijn ouders te kopen en er te gaan wonen. Ik heb daarnaast nog een broer en zus maar die willen het huis niet kopen.
De wozwaarde van de woning ligt rond de 400.000 en er rust nog een hypotheek op van 50.000.
Nu zouden wij de woning willen kopen waarbij we 100.000 betalen en de rest van het bedrag als onderhandse lening regelen met mijn ouders. Zij kunnen dan de hypotheek aflossen en hebben in beginsel 50.000 vrij te besteden.

Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek zullen de onderhandse lening aflossen en hier rente over betalen. Met deze rente kunnen mijn ouders dan de box 3 vermogensbelasting betalen.

Met de aflossing kunnen ze doen wat ze willen maar zal in mindering gebracht worden op de schuld en daarmee ook het erfdeel wanneer zij komen te overlijden.

Is dit fiscaal aantrekkelijk of zien wij dingen over het hoofd?

Bij het overlijden van mijn ouders zullen we dan de restschuld door 3 moeten delen waarbij we allemaal erfbelasting moeten betalen en ik mijn broer en zus beide hun erfdeel.

Graag lees ik uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Mark Reactie infoteur, 26-06-2020
Beste Mark,
1. Voor uw ouders is het fijn dat ze geld in handen krijgen, maar ze moeten wel ergens kunnen wonen uiteraard (dat kost ook geld).
2. Uw broer en zus zullen de schenkingen wellicht minder fijn vinden, maar kunnen daar weinig aan doen.
3. Voor u lijkt dit een goede deal te zijn (aftrek, vermindering van schuld, schenkingen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Hooyman, 24-05-2020
Beste redactie.

Niemand wil zijn zuurverdiende centen weggeven als erfbelasting, is dit een mogelijkheid.
Met 4 kinderen het huis van de ouders kopen ieder voor een 1/4 deel.
De ouders mogen tot hun overlijden gratis blijven wonen in dit huis.
Ouders schenken de 4 kinderen jaarlijks de max nu 5500 pp per jaar waar ze makkelijk de extra hypotheek van kunnen betalen.
Is deze extra deel hypotheek aftrekbaar voor de kinderen.

groet Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Jan Hooyman,
Dat kan inderdaad. Als de kinderen zelf ergens anders wonen, is de hypotheekrente voor hen niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilija Piljic, 19-05-2020
Beste redactie,
ik wil mijn huis aan een kind verkopen.
kan ik dat doen met idee een deel van woning te huren van mijn zoon, (een kamer )
groet
I.Piljic Reactie infoteur, 20-05-2020
Beste Ilija Piljic,
Dat kan, maar als uw zoon een hypotheek nodig heeft, kan het zijn dat de bank verhuur niet toelaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 14-05-2020
Beste Zeemeeuw,

- Bij verkoop huis van ouders aan een kind onder voorwaarde van huurrecht dient 6% van de WOZ als huur te worden betaald. Is het fiscaal verantwoord wanneer een deel van de huursom door kind wordt teruggegeven in de vorm van een periodieke uitkering zonder tegenprestatie (voor kind niet aftrekbaar en voor ouder onbelast)?
- Koopsom huis 60 - 80% van de WOZ afhankelijk van leeftijd ouders. Bestaat hier een tabel voor? Reactie infoteur, 17-05-2020
Beste Ans,
Zolang de teruggave apart plaats vindt en niet zo wordt genoemd, is dat geen probleem. De huur moet immers wel aantoonbaar zijn betaald. Het bedrag dat wordt gegeven is een schenking. Er zijn inderdaad leeftijdstabellen gekoppeld aan de waarde van een woning, zie bijvoorbeeld in geval van een erfenis:

https://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuwe-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Starreveld, 01-05-2020
Goede middag.

Ik wil mijn huis verkopen aan mijn dochter en haar appartement terug kopen.
Mag zij het dan kopen voor WOZ waarde, heb je hier bij ook een makelaar nodig.
Hoe moeten we dit aanvangen.

Gr Fred Reactie infoteur, 06-05-2020
Goede middag F. Starreveld,
Voor het verkopen en kopen van onroerend goed is niet per se een makelaar nodig, wel een notaris. Uiteraard moet er een koopcontract zijn, maar daarvoor kunt u het model van de NVM gebruiken. Een woning mag voor de WOZ-waarde worden verkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 30-04-2020
Beste redactie,
Ons huis met een kleine hypotheek (WOZ 275.000) wil ik aan mijn dochter verkopen en gelijk terug huren. Zij moet een hypotheek hiervoor afsluiten.
Waar moet ik rekening mee houden qua fiscus? Reactie infoteur, 01-05-2020
Beste Harry,
Wat u overhoudt aan de verkoop van uw woning wordt dan per 1 januari 2021 bij uw vermogen geteld. De huur die u moet betalen moet ook een redelijke huur zijn (niet veel te laag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 22-04-2020
Beste redactie
Wij hebben een huis woz 380.000 en nog 70.000 hypotheek en een uitwonende dochter.
Graag willen wij dat het huis een zo belasting gunstige manier haar toekomt. We willen natuurlijk wel het vrucht gebruik houden. Wat zijn de mogelijkheden.
Groet John Reactie infoteur, 25-04-2020
Beste John,
Als u het vruchtgebruik wilt behouden, kunt u het blote eigendom overdragen aan uw dochter. Dat kan in zijn geheel gebeuren of dat uw dochter hiervoor bij u een lening afsluit die u onder gebruikmaking van de jaarlijkse vrijstellingen, geleidelijk kwijtscheldt. De waarde is dan lager dan de WOZ-waarde en is mede afhankelijk van de leeftijd van u als ouders. Voor de berekening zijn speciale tabellen beschikbaar, zie bijvoorbeeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuwe-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Bij u gaat het niet om een erfenis, maar zo hebt u een indruk.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 12-03-2020
Goedenavond,

Mijn moeder is vorig jaar overleden en nu zijn er plannen dat ik de woning van vader koop en dat ik weer ga "samenwonen" met mijn vader. Voor welke waarde kan ik voor de fiscus deze woning overnemen, is dat de WOZ of een reële economische waarde? En als ik in geval van samenwonen huur reken aan mijn vader, is dat dan ook die 6% van de WOZ?

Mvg,
Bas Reactie infoteur, 14-03-2020
Goedenavond Bas,
De fiscus hanteert standaard de WOZ-waarde tenzij u (op basis van een taxatierapport) goede redenen hebt om een ander bedrag te betalen. Hebben jullie een gezamenlijke huishouding, dan huurt vader in strikte zin niet van u maar doet hij een bijdrage in de huishoudpot. Maak dat wel zichtbaar, zodat aantoonbaar is dat vader er niet gratis woont. Hebben jullie een volledig gescheiden huishouding en vader een eigen ruimte, dan is verhuur overigens wel mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 11-03-2020
Ik woon samen met mijn vriendin in haar koopwoning. Ik, wij zijn nu van plan om het huis van mijn schoonmoeder te kopen van mijn salaris. Dat zou in principe kunnen, maar moet ik dan mijn zwager uitkopen? Wat is het gunstigst voor alle partijen. Reactie infoteur, 12-03-2020
Beste Andre,
Waarom moet u uw zwager uitkopen? Uw schoonmoeder krijgt een redelijk bedrag voor de woning en dan wordt er niemand benadeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 02-03-2020
Als ik het huis (appartement) van mijn moeder (86 jaar) wil kopen (zonde voorwaarden) en zij heeft nog een hypotheek die na verkoop zal worden afgelost aan de hypotheekverstrekker en zij blijft hierna er in wonen (en betaald mij dan markconforme huur) moet er dan een boete rente betaald worden aan de hypotheek verstrekker? Normaliter bij verkoop huis is boete rente niet aan de orde. Reactie infoteur, 04-03-2020
Beste Andre,
Bij verkoop van een woning wordt de hypotheek zonder boeterente afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jambo, 23-02-2020
In goeie tijden een huis gekocht, helaas heb ik een achteruitgang in inkomen door ziekte.kwijtschelding belastingen en andere inkomenshulp wordt steeds afgewezen door overwaarde koopwoning.kan ik het huis voor toen geldende aankoopbedrag verkopen aan mijn broer en het huis dan van hem huren Reactie infoteur, 28-02-2020
Beste Jambo,
Verkopen en terug huren is toegestaan. De waarde van de woning is de WOZ-waarde of de getaxeerde waarde in verhuurde staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 19-02-2020
Goedendag,

Ik ben voornemens de woning van mijn ouders te kopen. De WOZ waarde loopt inmiddels behoorlijk op. 6% van de WOZ waarde als huur is behoorlijk hoog volgens de makelaar en niet marktconform. Een zakelijk huur zou eerder 4,5% van de WOZ bedragen. Indien ik dit onderbouw met een rapport van de makelaar naar de Belastingdienst, is er dan nog steeds sprake van een schenking van mij aan mijn ouders?

Indien ik een huur vraag van 6% dan zou de overdrachtswaarde van de woning 73% van de WOZ waarde zijn, correct?

Het huis is vrij van hypotheek. Ik blijf het bedrag in beginsel schuldig aan mijn ouders dmv onderhandse lening. Hiervoor moet ik een zakelijke interest bepalen. Ik denk dat er geen bank is die mijn een onderhandse lening voor het bedrag dat ik mijn ouders schuldig ben zou verstrekken. Hoe bepaal ik dan een zakelijke interest? Is daar een forfaitair percentage voor? Reactie infoteur, 22-02-2020
Beste Henk,
Die 6% is een eis van de Belastingdienst en is bij de huidige huizenprijzen vaak niet meer marktconform. Of een lagere huur zal worden geaccepteerd door de fiscus, is maar afwachten. Als u niet tegen een marktconforme rente kunt lenen, kunnen uw ouders er een direct opeisbare lening van maken. Dan is de rente wel 6%. Een forfaitair percentage bestaat hiervoor niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ankie, 27-01-2020
Ik (45) huur ruim 10 jaar een hypotheekvrije appartement (woz-waarde 350.000) van mijn moeder. Huurbedrag 660 euro per maand (niet marktconform). Zij wil het graag (bij leven) overdragen aan mij. Wat is een handige, goedkope constructie voor beiden? En geldt er een percentage van de woz-waarde doordat ik het zelf huur?
Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-01-2020
Beste Ankie,
Als uw moeder de woning (deels) schenkt, betaalt u schenkbelasting en overdrachtsbelasting. De woning wordt niet met behoud van huurrecht gekocht, want u wordt immers de eigenaar en bewoner van de woning. Dat betekent dat de Belastingdienst de WOZ-waarde zal hanteren. Vindt u de huidige WOZ-waarde te hoog, dan kunt u tegen die waarde wellicht nog bezwaar maken bij de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 27-01-2020
Geachte Zeemeeuw,

Betreft: Verkopen woning onder voorbehoud van huurrecht.
Mijn moeder wil het pand (onbelast) gaan verkopen aan haar drie kinderen. Zij blijft het pand bewonen, zij gaat huren.
Tegen welke prijs kunnen de kinderen het pand aankopen, zonder dat ze problemen krijgen met de fiscus mbt. schenking.
Is dat de WOZ-waarde of mag hierop gecorrigeerd worden ivm. verhuurde staat. De huurprijs moet min. 6% bedragen, maar mag deze ook 10% zijn of ziet de fiscus dit ook als schenking aan de kinderen? Reactie infoteur, 28-01-2020
Geachte Jack,
1. Als uw moeder in de woning blijft wonen en deze huurt, moet zij 6% huur betalen als percentage van de WOZ-waarde in het betreffende jaar, niet meer niet minder. Zo kan worden voorkomen dat (een deel van) de woning als fictieve verkrijging terugkeert in de latere erfenis.
2. U kunt de woning laten taxeren als woning in verhuurde staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 22-01-2020
Kun je je eigen woning ook gedeeltelijk aan je kind verkopen door gebruikmaking van de eenmalige verhoogde vrijstelling, of moet dat echt in geldwaarde zijn, die eenmalige schenking? Kan dat ook als het kind buiten Europa woont?
Zo niet, wat is een slimme manier om je huis geleidelijk aan over te dragen aan je kind, terwijl je er zelf in kunt blijven wonen om te voorkomen dat ze een vermogen aan erfbelasting moeten betalen straks? Reactie infoteur, 23-01-2020
Beste Bert,
Het verschil tussen de waarde van het deel dat u overdraagt minus de prijs die u ervoor krijgt is dan de schenking. Dat kan via de notaris worden geregeld. Voorwaarde is wel dat de ontvanger van de hoge schenking in dat deel van de woning gaat wonen. U kunt ook gebruik maken van de jaarlijkse schenkingen. Slim is het om in een jaar niet over de eerste belastingschijf van de schenkbelasting heen te gaan, omdat de erfbelasting dan het dubbele bedraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 18-01-2020
Ik wil mijn woning verkopen aan mijn zoon en schoondochter. De waarde van de woning is plm 350K; de aflossingsvrije hypotheek plm 150000. Na verkoop gaan zowel mijn zoon en zijn gezin en ik er wonen. Wat is een reële verkoopprijs ermee rekening houdende dat de onderhoudsstaat van de woning slecht is? Reactie infoteur, 21-01-2020
Beste Arie,
De prijs van een locatie is erg plaatsgebonden. De WOZ-waarde geeft een indicatie, u kunt de woning laten taxeren, kijken naar woningen in de buurt:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/13765-wat-is-mijn-huis-waard.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 04-01-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.