Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen Bij de inkomensafhankelijke toeslagen zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag kan uw vermogen of inkomen in 2023 of 2024 te hoog zijn om voor de toeslag in aanmerking te komen. Er vinden bij de toeslagen van de Belastingdienst een inkomenstoets en een vermogenstoets plaats. Net een beetje te veel inkomen in een jaar of net te veel vermogen kunnen u de das om doen, maar wat velen niet weten is dat niet al uw inkomen meetelt en ook niet al uw vermogen. Het gaat om het bijzonder inkomen en het bijzonder vermogen, maar wat verstaat de fiscus onder bijzonder inkomen of vermogen?

Wat is bijzonder inkomen en wat is bijzonder vermogen?

Het bijzonder inkomen en vermogen vormen een uitzonderingscategorie bij de bepaling of u voor een toeslag zoals de huurtoeslag in aanmerking komt. Die categorie is precies omschreven. Als u inkomen of vermogen uit deze categorie hebt, moet u zelf dit melden bij de Belastingdienst. Anders wordt het onderscheid tussen bijzonder en normaal inkomen en vermogen niet gemaakt en kan het zijn dat u ten onrechte geen toeslag krijgt of meer krijgt. U kunt dit digitaal doorgeven met bijvoorbeeld het formulier verzoek bijzondere situaties huurtoeslag.

Bijzonder inkomen ontvangen

Uw inkomen is een bijzonder inkomen als u, uw medebewoner of partner het volgende inkomen ontvangt naast uw reguliere inkomen of vermogen:
 • Een bedrag als gevolg van de afkoop van een ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen;
 • Een bedrag als gevolg van nabetaalde inkomsten uit loon of uitkering die betrekking hebben op eerdere jaren;
 • Een wezenuitkering waarbij u niet de wettelijke vertegenwoordiger bent;
 • Een bedrag als gevolg van de afkoop op basis van de Liquidatiewet ongevallenwetten;
 • Een extra vergoeding van een Waz-, Wajong- of WAO-uitkering die verband houden met gemaakte kosten voor oppas en verzorging.

Geef uw bijzonder inkomen door aan de Belastingdienst. Die houdt er bij de betaling rekening mee en beoordeelt achteraf of het echt om een bijzonder inkomen ging. Als dat niet het geval is, zult u de toeslag of een deel daarvan moeten terugbetalen. Een onjuiste opgave heeft dus geen zin. Daarbij wordt er bij de toeslagen wel verschil gemaakt tussen de zorgtoeslag (soms geen bijzonder vermogen) en de huurtoeslag (wel bijzonder vermogen en bijzonder inkomen).

Bijzonder vermogen bezitten

Ook het bijzonder vermogen is eenvoudig te herkennen en moet voldoen aan een van de volgende eisen:
 • Het is het vermogen van uw pleegkind of een minderjarig kind dat op naam van het kind staat en waar u, uw partner of medebewoners niet aan kunnen komen. Denk aan de BEM-clausule;
 • Een immateriële schadevergoeding bij letselschade (smartengeld);
 • Schadevergoedingen hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet;
 • Schadevergoedingen op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers;
 • Betalingen uit het DES-Fonds aan slachtoffers van DES-preparaten;
 • Sommige uitkeringen tegoeden Tweede Wereldoorlog;
 • Betalingen Nieuwjaarsbrand Volendam;
 • Betalingen van de Rooms-katholieke Kerk aan slachtoffers als gevolg van seksueel misbruik;
 • Bijzondere uitkeringen aan oorlogsveteranen;

Stuur ook bij bijzonder vermogen uw verzoek naar de Belastingdienst. Stuur eventuele bewijsstukken mee in kopie.

Afkoop levenslooptegoed is geen bijzonder inkomen, maar een belastbaar inkomen

Opvallend is dat de uitbetaling van uw levenslooptegoed geen bijzonder inkomen is en dus altijd meetelt als inkomen. U kunt uw tegoed laten uitbetalen, maar wordt het als gewoon inkomen gezien waardoor het uitbetalen gevolgen kan hebben voor een toeslag. Het is extra inkomen dat gevolgen kan hebben voor uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag.

Slot toeslagen 2023 en 2024 en uw inkomen of vermogen

Extra inkomen of vermogen kan een belemmering zijn in 2023 en 2024 om een bepaalde toeslag te krijgen. Ook een afkoop kan als inkomen worden gezien. Dat geldt zeker voor overuren en een bijverdienste. Zet altijd alles even op een rij om te zien hoe het voor u financieel zal uitpakken. Gelukkig gaat de vrijstelling van vermogen in 2023 en 2024 wel omhoog.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw…
Vermogen overhevelen naar partner (belastingaangifte 2021)Vermogen overhevelen naar partner (belastingaangifte 2021)In uw belastingaangifte 2021 en 2022 kunt u een deel van uw vermogen overhevelen naar uw fiscale partner. U raakt daarme…
Modaal inkomen tussen wal en schip?Modaal inkomen tussen wal en schip?Het modaal inkomen is bij benadering het gemiddelde inkomen van Nederland. De gezinnen die rond moeten komen van een der…
Berekening verzamelinkomen – veel gestelde vragenBerekening verzamelinkomen – veel gestelde vragenHoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2023 en 2024? Is dit verzamelinkomen het bruto o…

Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2023? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn, maar ook wann…
Kapitaalverzekering eigen woning in 2019, 2020 en 2021Kapitaalverzekering eigen woning in 2019, 2020 en 2021Wie in 2020, 2021 of 2022 een hypotheek met een kapitaalverzekering heeft, heeft deze afgesloten voor 2013. Een kapitaal…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst
Reacties

Sf, 05-10-2020
Letstelschade materiele vergoeding met belastinggarantie van verzekeringsmaatschappy, telt mee in box 3 maar niet in 1. Hoe maak ik dit bedrag kenbaar aan de belastingdienst. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Sf,
Bij de aanvraag voor een toeslag kunt u een verzoek indienen om dit vermogen buiten beschouwing te laten (bijzonder vermogen). Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting kunt u zelf posten toevoegen en weghalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Lammers, 31-05-2020
Ik heb een lijfrentepolis waar ongeveer € 60.000 in zit.
Telt dit mee als vermogen voor de zorgtoeslag?

Vr. gr. Bert Reactie infoteur, 01-06-2020
Beste Bert Lammers,
Een lijfrentepolis die nog niet uitkeert en zich dus in de opbouwende fase bevindt, is geen vermogen in box 3. Niet voor de inkomstenbelasting en niet voor de toeslagen. Uitzondering hierop kan een polis zijn die is gekoppeld aan de eigen woning (KEW).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rachid, 14-09-2019
Ik heb een afkoop van lijfrenteverzekering in 2018 van 13.336€. 8211€ is betaald aan de belasting 36%+20%boete. 6419€ rest gekregen. Ik heb een een uitkering, van de gemeente, krijg ik een vermogenstoename vrij van 12240€. Nu, krijg ik brief van de belasting dat ik alle toeslagen van huursubsidie, zorg, kinderbudget terug moet betalen. kan iemand mij helpen, want dat is een bijzonder inkomen en vermogen die heeft een uitzondering regels categorie bij de belasting. Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste Rachid,
De Belastingdienst benoemt niet uit zichzelf een deel van het vermogen als bijzonder vermogen, daarvoor moet u een aanvraag indienen (zo snel mogelijk doen dus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem H. Kranendonk, 20-04-2019
Een opmerking betreffende 'bijzonder vermogen' en de inkomstenbelasting zou zeer welkom zijn. Nu heb ik de indruk dat 'bijzonder vermogen' alleen een rol speelt (niet meetellen) bij de bepaling van het toetsingsinkomen voor toeslagen. Maar is het ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, dus vrijgesteld van die heffing? Reactie infoteur, 23-04-2019
Beste Willem H. Kranendonk,
Bijzonder vermogen is niet vrijgesteld van inkomstenbelasting, maar telt niet mee voor de toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John Heijboer, 22-02-2019
Goedemorgen mijn echtgenote heeft een klein pensioentegoed van stichting de samenwerking. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 296.13. Nu is het voorstel om het af te kopen over 5 maanden, het gaat dan om een bedrag van 5.728,06 bruto. Valt dit onder bijzonder inkomen? Zo ja: hoe en wanneer moet ik hier de belasting van op de hoogte brengen? Wij hebben huur-/zorgtoeslag, heeft dit invloed daar op? Reactie infoteur, 23-02-2019
Beste John Heijboer,
Waarschijnlijk valt deze afkoop voor de huurtoeslag niet onder bijzonder inkomen. Overigens is inkomen pas bijzonder inkomen als de Belastingdienst na uw verzoek om het inkomen zo te kwalificeren, daarmee instemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Geulere, 30-01-2019
Ik krijg van mijn exman per maand geld, wat hij moest betalen vanuit de verdeling geld van zijn vermogen.Geen partneralimentatie! Is dat bijzonder inkomen? ik heb het wel altijd opgegeven, maar ik twijfel nu of dat de belastingdienst toe komt
G. Dat is toch geen inkomen uit werk? Maar bezit wat mij toe komt Reactie infoteur, 01-02-2019
Beste T. Geulere,
Als uw ex-man u geld overmaakt, kunt u dit fiscaal beschouwen als een schenking of als alimentatie. Als uw ex de bedragen aftrekt als alimentatie is het alimentatie. Het hangt van de hoogte van de bedragen af of u met het betalen van schenkbelasting beter uit bent, bovendien kan de fiscus betwisten dat het om giften om niet gaat. Bijzonder inkomen is het niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 30-08-2018
Hoi ik heb in 2017 een pensioen afgekocht, echter nu moet ik over 2017 de zorg toeslag terugbetalen en over de inkomsten belasting. Ze rekenen overal over het bruto bedrag. is dit geen bijzonder vermogen en heeft het zin bezwaar te maken? Reactie infoteur, 02-09-2018
Beste Max,
Voor de huurtoeslag is de afkoop van een pensioen een bijzonder inkomen, voor de zorgtoeslag helaas niet. Belasting wordt berekend over het bruto bedrag, maar als het goed is hebt u bij de afkoop van het pensioen een netto bedrag gekregen en dus al (een deel) inkomstenbelasting betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Minoes, 24-05-2018
Beste zeemeeuw,
In 2020 wordt mijn lijfrente met saldomethode progressief afgerekend. Het is een fictief loon op 31 december 2010 wat een fictief vermogen wordt op 1 januari 2021. Er zit nog 75000 Euro in de pot en dat fictieve geld komt bij de AOW uitkering en dan moet ik in 2021 ongeveer 20000 Euro betalen.

Heeft dit invloed op mij huur en zorgtoeslag van deze jaren en verder. Ik heb veel zorgkosten en daarom heb ik een belastbaar inkomen van 14000 Euro en leef ik van de toeslagen.
Is dit een bijzonder inkomen?

Wanneer dit geen bijzonder inkomen is ziet het er waarschijnlijk niet best uit. De Delta Lloyd bak heeft Erasmus overgenomen en werkt nu samen met Nationale Nederlanden en op vragen wordt niet gereageerd.
Met vriendelijke groeten van Mariamet Reactie infoteur, 27-05-2018
Beste Minoes,
De uitbetaling van uw bedrag aan lijfrente in 2020, is voor de fiscale toeslagen helaas geen bijzonder inkomen of vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fv, 26-09-2017
Mijn schoonmoeder heeft bericht gehad dat ze van de afgelopen 11 jaar nog recht heeft op een pensioenuitkering van haar ex-man. Valt dit onder bijzonder inkomen? Ze zit heel erg te dubben of ze het moet aannemen. Reactie infoteur, 27-09-2017
Beste Fv,
Nabetalingen kunnen een probleem voor de toeslagen zijn. Voor de huurtoeslag is wel geregeld dat een nabetaling van 2300 euro of minder per jaar, buiten beschouwing mag worden gelaten. Het is aan de Belastingdienst om e.e.a. te beoordelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corine Janssen, 14-07-2017
Ik heb een transistievergoeding ontvangen, omdat ik ben ontslagen, na 2 jaar ziektewet en heb nu iva uitkering, ook mijn overuren die er nog stonden van die 2 jaar zijn toen uitbetaald. Heeft dit gevolgen voor zorgtoeslag, die moet ik in het geheel terugbetalen. Vallen deze inkomsten niet onder bijzonder inkomen? Reactie infoteur, 16-07-2017
Beste Corine Janssen,
Helaas wordt een transitievergoeding niet als bijzonder inkomen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stella, 22-03-2017
Kan iemand mij helpen bij de volgende vraag?
In 2014 heb ik wegens een letselschade zaak een vergoeding gekregen, nu anno 2017 moet ik alle zorgtoeslagen vanaf 2014 terug betalen. Ook hebben ze mijn zorgtoeslag stop gezet plus een rekening gestuurd.
Dit kan de belastingdienst toch niet maken? Dit is echt heel veel geld wat ik dan terug zou moeten betalen. Reactie infoteur, 23-03-2017
Beste Stella,
Smartengeld wordt niet als vermogen gezien, letselschade mogelijk wel. Bij een vergoeding voor arbeid is van belang of u tijdelijk niet meer kunt werken (belast) of permanent (onbelast). Wellicht is er daarom enig overleg met de Belastingdienst noodzakelijk (u kunt immers bezwaar maken).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 03-11-2016
Een kennis van mij kreeg bericht dat zij praktisch alle ontvangen zorgtoeslag van 2015 moet terugbetalen. Na het overlijden van haar man (nov. 2015) werd zij verplicht een nabestaandenpensioentje af te kopen. Hierdoor werd haar inkomen van 2015 ineens € 3800 euro hoger (bijzonder inkomen). Kan iemand mij vertellen waarom dit wel buiten beschouwing kan worden gelaten bij de huurtoeslag maar niet bij de zorgtoeslag? Nu moet mevrouw onverwacht ineens honderden euro's terugbetalen, terwijl zij alleen AOW heeft met een heel klein aanvullend pensioentje. Is bezwaar tegen de definitieve beschikking 100% kansloos? Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Jos,
Dat rare verschil heeft waarschijnlijk te maken met de ontstaansgeschiedenis, de regelingen komen oorspronkelijk van twee verschillende ministeries. Bezwaar maken kan en mag altijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 25-07-2016
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zegt dat mijn letselschadeuitkering in box 3 zou moeten vallen om in aanmerking te komen voor een herziening (mogelijkerwijs verlaging) van de eigen bijdrage. Ik ontving letselschadeuitkering in de tachtiger jaren, toen box 3 nog niet bestond. Volgens mij valt normaliter een letselschadeuitkering niet in box 3. Ik begrijp dat het nu een bijzonder vermogen is en óók niet in box 3 valt.

Haar beoordeling baseert CAK op: Besluit van 4 december 2013, art. 1 (houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo) Art. 1.2 = Uitzondering voor letselschade- en andere uitkeringen En Nota van Toelichting onderdeel 1.2.

Klopt dat wat CAK zegt? Wel vreemd, want zo'n uitkering is vooral om schade / tekorten ontstaan door o.a. letsel te kunnen betalen, niet om te beleggen of te sparen. Klopt het dan moet ik honderden euro's meer eigen bijdrage betalen. Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 26-07-2016
Beste Lies,
Voor het CAK is het bij de berekening van de eigen bijdrage belangrijk om te weten of de uitkering als inkomen kan worden gezien (box 1) of dat het bedrag uitgezonderd kan worden en dan wordt gezien als bijzonder vermogen box 3. Het is aan u om een keuze te maken, is het alleen smartengeld of bijvoorbeeld ook een vergoeding voor misgelopen toekomstige inkomsten (en dus inkomen box 1).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 31-03-2016
Mijn neefje woont bij ons en ontvangt wezenuitkering. Zijn ouders leven niet meer. Hij is nu 20 woont sinds zijn 16e bij ons.
Nu hebben wij huurtoeslag. En sinds dit jaar zijn we ineens gekort en hebben we een aanslag gekregen van 2014 en 2015. Wezengeld wordt toch niet gezien als inkomsten? Nu moeten we ineens een heel hoop geld terug betalen. Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Inge,
Over een uitkering ANW wordt wel loonbelasting ingehouden. Als u niet de wettelijke vertegenwoordiger bent, telt de wezenuitkering mee voor de toeslagen, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie de Haan, 16-01-2016
Mijn minderjarige jongens hebben spaargeld vaststaan in enkele deposito's.
Vallen deze deposito's onder bijzonder vermogen?
Groet H de Haan Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Harrie de Haan,
Dat is alleen het geval als onder geen omstandigheden iemand voortijdig (voordat de kinderen 18 jaar zijn) aan het vermogen van de kinderen kan komen, de zogenaamde BEM-clausule:

https://financieel.infonu.nl/belasting/134360-belasting-vermogen-minderjarig-kind-bem-clausule.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 22-11-2015
Mijn zoon gaat volgend jaar studeren en moet dan op kamers gaan wonen. Zijn grootouders hebben een flink bedrag voor hem op een (tot zijn 21ste) geblokkeerde spaarrekening gezet. Telt dit vermogen dan voor zijn 21ste wel of niet mee voor de huurtoeslag? Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Petra,
Zodra uw zoon 18 jaar wordt, telt het geld op de spaarrekening mee bij zijn vermogen in box 3 en kan het gebeuren dat hij daardoor geen huurtoeslag krijgt. Alleen als niemand tussentijds aan het geld kan komen (via bem-clausule bijvoorbeeld) kan dit worden voorkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/134360-belasting-vermogen-minderjarig-kind-bem-clausule.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonya, 18-11-2015
In het jaar 2009 heb ik smartengeld ontvangen nav een verkeersongeval. Mede door dat bedrag, kwam ik met mijn spaargeld (net) boven de norm uit voor toegestane vermogen voor huurtoeslag over het jaar 2013 (peildatum 31-12-2012?). Hierdoor word ik nu gedwongen de ontvangen huurtoeslag over het hele jaar 2013 in zijn geheel terug te betalen, hetgeen een fors bedrag is. Ik heb intussen van de spaarcenten geleefd (helemaal geen geld vd staat ontvangen) en heb weinig meer over. Mijn vraag is of ik dat smartengeld kan laten aanmerken als "bijzonder vermogen" waardoor ik met gemak onder de vermogensnorm zou komen en de huurtoeslag niet terug zou hoeven betalen?
Met vriendelijke groet, Sonya Reactie infoteur, 20-11-2015
Beste Sonya,
Smartengeld is bijzonder vermogen maar de belastingdienst weet vast niet dat het hier om smartengeld gaat. Daarvoor moet u een apart formulier invullen, formulier verzoek bijzonder vermogen toeslagen: http://tinyurl.com/pvh3s4d
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jac, 09-11-2015
Beste Zeemeeuw,
N.a.v. mijn vraag van 6-11 het volgende. Het klopt inderdaad dat het (4% fictief) inkomen uit (bijzonder) vermogen wordt meegeteld voor het verzamelinkomen en de inkomstenbelasting.
Mijn vraag is echter of dit fictief inkomen buiten beschouwing blijft voor de inkomenstoets voor de zorgtoeslag, waarbij ik verwijs naar het genoemde artikel 9.bis. Het fictief rendement uit bijzonder vermogen is eigenlijk bijzonder inkomen, want zonder bijzonder vermogen had ik dit fictief inkomensrendement niet gehad.
Mijn vraag is dus wat is het inkomen voor de zorgtoeslag? a) het verzamelinkomen inclusief fictief rendement van het bijzonder vermogen of b) het verzamelinkomen minus het fictief rendement van het bijzonder vermogen?
Met vriendelijke groet,
Jac Reactie infoteur, 10-11-2015
Beste Jac,
Een schadevergoeding anders dan smartengeld, behoort ook bij de toeslagen tot uw vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jac, 06-11-2015
Ontvangen letselschade-uitkering voldoet aan de voorwaarden van bijzonder vermogen. Bijzonder vermogen en bijzonder inkomen blijven buiten beschouwing voor de vermogenstoets en inkomenstoets bij de zorgtoeslag. Vraag: wordt het fictief rendement van 4% over het bijzonder vermogen ook als bijzonder inkomen gezien en blijft het dan ook buiten beschouwing bij de inkomenstoets bij de zorgtoeslag? Ik heb hierover artikel 9bis. Overgangsrecht vermogenstoets letselschade-uitkering gelezen, maar ik kan hier niet uit herleiden of het fictief rendement van 4% over de letselschade wel of niet buiten beschouwing blijft voor het inkomen bij de zorgtoeslag. Reactie infoteur, 06-11-2015
Beste Jac,
Het bijzonder vermogen voor de toeslagen is gewoon vermogen voor de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betsy, 04-11-2015
Mijn echtgenoot heeft in 2008 een uitkering gehad betreffende uitkering aan asbestslachtoffers. Dit bedrag was voor de huurtoeslag vrijgesteld voor het vermogen. Mijn echtgenoot is in 2013 overleden. Geldt voor mij nu ook de vrijstelling voor het vermogen bij bepaling voor de huurtoeslag. Ik heb een AOW uitkering met een heel klein pensioentje. Zijn hierover juridische procedures gevoerd en zoja met welke uitspaken? Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Betsy,
Alleen als u zelf een tegemoetkoming op basis van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers krijgt, is dit heffingsvrij vermogen of inkomen. Het gaat om de uitbetaling aan de slachtoffer(s) zelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne Duin, 18-09-2015
Hallo
Mag ik smartengeld wat ik in eenmalig in 2007 heb ontvangen elk jaar van mijn vermogen aftrekken? Of mag dat alleen in het jaar dat je het ontvangen hebt? Reactie infoteur, 20-09-2015
Beste Yvonne Duin,
Het niet gebruikte smartengeld, mag u wederom aftrekken. U kunt vooraf voor dit bijzondere vermogen een verzoek indienen bij de belastingdienst en dan weet u vooraf waar u aan toe bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 13-04-2015
Dankjewel voor de reactie. Maar mijn vraag is: Bijzonder vermogen : Telt dit mee om kindgebondenbudget en zorgtoeslag te krijgen over 2013? De belastingdienst heeft mijn verzoek om met dit bijzonder vermogen rekening te houden afgewezen. Reactie infoteur, 13-04-2015
Beste Maria,
Dat is raar want in de toelichting van het formulier (3a) staat: "Het volgende vermogen telt niet mee bij de berekening van uw toeslagen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget: vermogen van uw minderjarige kind waar u, uw partner en dit kind niet aan kunnen komen". U kunt bezwaar maken en het formulier met bewijs opnieuw insturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 12-04-2015
Kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag en kindgebondenbudget 2013?
Vermogen is net iets te hoog om deze toeslag te krijgen. Maar in dit vermogen zit ook een bedrag aan bijzonder vermogen ( geblokkeerd spaargeld van kinderen waar kinderen en ouders NIET over kunnen beschikken). Als je dit bijzonder vermogen eraf trekt, dan is vermogen niet te hoog om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag en kindgebondenbudget. Op de site / toelichting van de belastingdienst staat niet dat er andere normen gelden voor huurtoeslag dan voor zorgtoeslag. Reactie infoteur, 13-04-2015
Beste Maria,
U kunt de Belastingdienst (Toeslagen) vragen om met dit bijzonder vermogen rekening te houden. Daarvoor is een speciaal formulier beschikbaar (http://tinyurl.com/njyfo7l).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolein, 01-04-2015
Ik heb een nabetaling gekregen op mijn WAO van 12 jaar. Nu zegt de Belastingdienst afdeling Toeslagen dat dit als inkomen gaat tellen. En niet als Bijzonder inkomen. Omdat het om een groot bedrag gaat ben ik vermoedelijk mijn hele Kindgebonden Budget Toeslag kwijt. Het is mij niet duidelijk waarom het voor Huurtoeslag wel zou gelden en voor Kindgebonden Toeslag niet. Reactie infoteur, 02-04-2015
Beste Marjolein,
Een dergelijk verzoek is inderdaad wel mogelijk voor de huurtoeslag. De voorwaarden voor de huurtoeslag wijken ook op andere punten wel af van de andere toeslagen. Ik denk dat die nog zijn uit de tijd dat de huursubsidie bestond en nog niet zijn aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ap, 19-03-2015
Ik heb een WAO uitkering die verhoogd is voor oppas en verzorging.
Ik heb het doorgegeven aan de belastingdienst middels het formulier wat daarvoor bedoeld is.
Nu krijg ik een formulier terug waarin staat dat ze een bedrag van 250 euro zullen verminderen op mijn inkomen…
Volgens mij moet toch de hele verhoging van 25% die ik nu heb ervan afgetrokken worden?
Ze houden nu alleen het drempelbedrag voor buiten gewone uitgaven aan ipv de 25 % verhoging van ong 6000 euro.
Weet iemand of ik gelijk heb. Reactie infoteur, 20-03-2015
Beste Ap,
In mindering moet worden gebracht wat in uw geval uw bijzondere inkomen is. De bewijsstukken zouden moeten aantonen om hoeveel het gaat. Als dit volgens u niet correct gebeurd is, kunt u bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 02-10-2014
Heb huis in buitenland, en altijd opgegeven voor de belasting.
Heb aangegeven dat wij in het land waar het 2e huis staat, de belasting word geheven, en dus is vrijgesteld in de box 3.
Voor het toetsen van vermogen t.b.v. kindgebonden budget, word dit vrijgestelde vermogen wel meegenomen.
Dus ondanks al 9 jaar vrijstelling word dit nu meegenomen. Is dit terrecht, ik zie het als het nog belasten t.g.v. vermogen.
Zou het onder de uitzondering positie kunnen vallen, voor vermogen waaraan ik, en mijn kinderen niet aankunnen komen?

Mvgr,
Alex Reactie infoteur, 03-10-2014
Beste Alex,
Uw vermogen komt wel terug in de hoogte van uw verzamelinkomen (4%) en zal betekenen dat u daardoor minder toeslag krijgt, ook al betaalt u geen vermogensrendementsheffing. De Belastingdienst zal zeggen dat u het huis altijd te gelde kunt maken als u dat zou willem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kazz, 23-01-2014
Ik vraag mij af wat de effecten op de huur-en zorgtoeslag en de aangifte inkomstenbelasting zijn wanneer ik (voor de toeslagen) over "bijzonder vermogen" (uitkering letselschade invaliditeit) beschik.
Zo als ik het nu zie betekent dit voor wat betreft de aangifte inkomstenbelasting dat ik ook het bijzondere vermogen moet opgeven, met als gevolg fictief rendement, met als gevolg vermogens belasting en verhoging van het verzamelinkomen.
Voor de toeslagen betekent dit dan weer lagere toeslagen.
Klopt mijn redenering?

mvg,
Kazz Reactie infoteur, 24-01-2014
Beste Kazz,
Het bijzonder vermogen speelt een rol bij de vermogenstoets bij de toeslagen, omdat daarbij het bijzonder vermogen buiten beschouwing wordt gelaten. Maar het is wel vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting waarover vermogensrendementsheffing wordt betaald en dat voor 4% meetelt bij uw verzamelinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 25-12-2013
Wat is precies het verschil (ivm huurtoeslag) tussen een letselschadevergoeding en een immateriële schadevergoeding?
(Hierboven wordt het een beetje in 1 adem genoemd).
In de overeenkomst die ik gesloten heb, wordt over beide gesproken, dus ik vraag me af of de Belasting zich hiermee op het standpunt kan stellen dat het als letselschade niet kwalificeert als Buitengewoon Vermogen?
(In de toelichting van het aanvraagformulier wordt onderaan gesproken over letselschade vastgesteld voor 11-10-2010, en dat dat alleen zorgtoeslag en kindgebonden budget betreft mbt bijzonder vermogen!)
Om specifiek te zijn over mijn overeenkomst: In het gedeelte "in aanmerking nemende" wordt gesproken over letsel en schade, en de onzekerheid over geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade.
Onder: "verklaren te zijn overeengekomen" wordt alleen nog 2 of 3 maal gesproken over materiële en immateriële schade.
Dus wat mij betreft kwalificeert dit als bijzonder vermogen, maar de belasting staat er ook om bekend om een voor haar gunstig standpunt in te nemen, dus wellicht kunt U e.e.a. voor mij nog wat verduidelijken, of heeft iemand nog wat tips.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Frits,
1. Het gaat bij het bijzonder vermogen zoals aangegeven om smartengeld, de vergoeding voor immateriële schade, niet de materiële schade. Voorbeeld: de auto die in de prak wordt gereden is materiële schade, het feit dat iemand daardoor nooit meer durft te rijden de immateriële schade. Nog een voorbeeld: stel u wordt mishandeld en breekt uw kaak. De zorgkosten voor de kaak (operatie, zorg) is materiële schade, dat u niet meer naar buiten durft te gaan, immateriële schade.
2. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/52950-letselschade-en-smartengeld-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. A. Dokter, 03-11-2013
Bij de verkoop van mijn bedrijf, moest ik een Pensioen B.V. oprichten. Het geldbedrag wordt per maand uitgekeerd, daarvan moet ik zelf de Loonbelasting betalen.per maand. Het verkoop bedrag loopt af in April 2014.dan heb ik geen uitbetaling meer. Dan val ik terug op, alleen AOW en een Lijfrentepolis van €.390,00 permaand en nog van de bouw € 80,00 per maand. Wij zitten nu in een scheidingsproces. Wij wonen in een vrijesector woning van € 1040.00 per maand. mijn vrouw is het huis uit, maar krijgt geen sociale huur woning, omdat op dit moment het gezamelijk inkomen te hoog is, dus moet zij ook voor een vrije sector woning kiezen. Mijn vraag aan U is kunnen wij dan v.a.nApril 2014 aanmerking komen voor Huurtoeslag. wij hopen dat U ons op deze vraag antwoord kan geven. Gr. W.A.Dokter Reactie infoteur, 23-06-2019
Beste W. A. Dokter,
Jullie kunnen beiden voor de huurtoeslag in aanmerking komen zodra jullie geen fiscale partners meer van elkaar zijn (bij juiste huur):

https://financieel.infonu.nl/geld/77818-nieuwe-huurtoeslag-2020-maximale-inkomensgrenzen-verdwijnen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hoevenaar, 29-07-2013
Is een niet verkochte woning bijzondervermogen? dus als er verder recht is op huurtoeslag door laag inkomen en verder geen vermogen? Reactie infoteur, 29-07-2013
Beste Hoevenaar,
De waarde van een niet verkochte woning minus de hypotheek is gewoon vermogen als het uw tweede woning is en niet te koop staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 03-12-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.