Persoonsgebonden aftrek en negatieve persoonsgebonden aftrek

Persoonsgebonden aftrek en negatieve persoonsgebonden aftrek In het verleden was het invullen van de jaarlijkse aangifte een heugelijk moment. Er waren veel aftrekposten om de portemonnee extra mee te spekken. Die tijden liggen achter ons. Er zijn nog steeds aftrekposten, maar ze zijn flink gesnoeid. In ons huidig belastingstelsel zijn er aftrekposten die vastzitten in één van de boxen. De uitgaven voor inkomstenvoorziening (lijfrentepremie) zit bijvoorbeeld vast in box 1. De persoonsgebonden aftrek is een verzameling van aftrekposten die niet aan één box gekoppeld zijn, maar aan alle boxen. Er wordt wel een vaste volgorde aangehouden. De aftrekposten moet u eerst verrekenen met de inkomsten in box 1 (inkomen en eigen woning), volgens in box 3 (uw vermogen) en als er dan nog steeds aftrekposten over zijn valt de rest eventueel in box 2 (aanmerkelijk belang). Wat onder persoonsgebonden aftrek en negatieve persoonsgebonden aftrek wordt verstaan, zullen wij u nader toelichten.

Persoonsgebonden aftrek

Het persoonsgebonden aftrek is een optelsom van persoonsgebonden aftrekposten in het betreffende belastingjaar en persoonsgebonden aftrekposten van voorgaande jaren die niet eerder in aftrek zijn gebracht. Welke aftrekposten onder deze noemer vallen zijn:
  • Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar
  • Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • Scholingsuitgaven en studiekosten
  • Giften
  • Kosten van monumentenpanden
  • Kwijtschelding durfkapitaal op vóór 1 januari 2011 verstrekte leningen
  • Uitgaven weekendbezoek van ernstig gehandicapte kind (ouder dan 26 jaar)

Met name de eerste vier aftrekposten zullen vaak voorkomen en worden hieronder kort besproken. In de uitwerking is uitgegaan van de regeling zoals deze bestond in het belastingjaar 2012.

Negatieve persoonsgebonden aftrek

Het kan gebeuren dat u onterecht een bepaalde aftrekpost in rekening hebt gebracht in voorgaande aangiftes. Dit kunt u herstellen door een negatieve persoonsgebonden aftrek op te voeren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een deel van de betaalde alimentatie dat u terug hebt ontvangen omdat er teveel uitbetaald was.

Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar

Deze aftrekpost hebt u recht op als u een kind onderhoudt die nog geen 21 jaar oud is, waarvoor u geen recht hebt op kinderbijslag en het kind ook geen recht heeft op studiefinanciering. Tot 1 januari 2012 waren deze kosten aftrekbaar tot een leeftijd van het kind van 30 jaar. Uw kosten van het levensonderhoud moet minimaal 408 per kwartaal bedragen (2012).

Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

De aftrekpost bestaat uit partneralimentatie, maar ook afkoopsommen om de alimentatie in één keer af te kopen vallen onder deze aftrekpost. Het moet wel gaan om vorderingen die in rechte vorderbaar zijn of die voortvloeien uit een dringende morele verplichting om in het levensonderhoud te voorzien.

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Belastingplichtigen met hoge medische kosten kunnen recht hebben op een extra aftrekpost. Het moet wel gaan om aanzienlijke kosten die u zelf moet dragen, anders komt u niet boven het drempelbedrag uit. Uitgaande van de regeling in 2012 geldt er een minimale drempel van 125. Voor belastingplichtigen met een drempelinkomen tot 39.618, geldt als drempelbedrag 1,65 procent van het drempelinkomen.

Scholingsuitgaven en studiekosten

Kosten die u maakt voor scholing ter behoud van uw huidige baan of ter verbetering van uw financieel-economische positie zijn aftrekbaar. In 2012 bedroeg het drempelbedrag 250. De kosten moeten rechtstreeks betrekking hebben op de opleiding. Uitgaven voor vakliteratuur vallen er bijvoorbeeld niet onder.
© 2013 - 2024 Juul, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek t…
Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelastingDrempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelastingUw drempelinkomen berekenen in 2022 of 2023, uw verzamelinkomen berekenen en het belastbaar inkomen box 1 bepalen en ber…
Belastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lastenBelastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lastenAftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2020 en 2021? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot…
Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!De aftrekpost buitengewone uitgaven verdwijnt. Neem nu maatregelen en profiteer van de regelingen en aftrekposten die no…

Belastingvrij verhuren: kamerverhuurvrijstelling 2020 & 2021Belastingvrij verhuren: kamerverhuurvrijstelling 2020 & 2021Belastingvrij verhuren in 2023 of 2024, hebt u daar recht op? Dat kan met de kamerverhuurvrijstelling, maar hoe groot is…
Zwart geld maakt inventiefZwart geld maakt inventiefBelastingontduiking en zwart geld zijn nog steeds aan de orde van de dag en houden niet op bij de landsgrenzen. Maar het…
Bronnen en referenties
  • Kluwer Belastinggids 2012
Juul (897 artikelen)
Gepubliceerd: 12-01-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.