Gepensioneerden gaan meer belasting betalen

Gepensioneerden gaan meer belasting betalen We moeten bezuinigen om het land economisch te laten herstellen. Iedereen moet meebetalen, zo ook diegene die van het pensioen genieten. Tot dusver profiteert de oudere van een lage heffing op inkomsten, zodat zij een goed leven kunnen leiden. Maar de regeringsplannen kunnen roet in het eten gooien! Waarom is het nodig om de heffingen voor ouderen aan te passen en wat kunnen de consequenties zijn?

Gepensioneerden belasting


Het beste pensioensysteem ter wereld

Nederland staat bekend omtrent het jarenlang meest gunstige pensioensysteem. Maar is dat werkelijk zo? De kosten in Nederland zijn ook hoog. Denk bijvoorbeeld aan de stijgende eigen bijdrage en het bevriezen van de uitkeringshoogte wegens dekkingsproblemen. Inmiddels overtreffen andere landen reeds ons systeem en het zal slechts minder worden. Dit heeft grotendeels te maken met de ongunstige verhouding werkenden en gepensioneerden.

Een verouderd systeem?

Het huidige systeem voor het pensioen is vrij snel na de oorlog geïnitieerd, middels de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Die wet werd in 1956 door minister Drees omgezet naar het huidige systeem. Iedereen die de pensioensleeftijd heeft bereikt en vijftig jaar heeft gewerkt kan rekenen op een volledige AOW (dit is 2% AOW opbouw per gewerkt jaar). In aanvulling daarop wordt veelal via de werkgever een pensioen geregeld. Ook kunnen werknemers zelf extra van regelingen gebruik maken, zodat men tijdens het pensioen een extra zakcentje heeft. Maar werkt dit systeem wel?

Problemen met het Nederlandse systeem

Juist omdat het systeem lang geleden is opgezet, is het gebaseerd op aantallen werknemers van toen. Destijds konden velen meebetalen aan de inleg voor de AOW en pensioenen. Maar in de tussentijd is de babyboom van na de oorlog met pensioen gegaan, waardoor het aantal werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden scheef is gegroeid. De dekkingsgraad van het pensioensysteem valt dus niet meer te handhaven. Ongeacht deze problemen zijn er ook Nederlandse/Europese financieringsproblemen, welke aanleiding zijn om de belasting onder de loep te nemen.

Speciale belastingschaal voor gepensioneerden

Gaat een persoon met pensioen dan is er tot en met schaal twee een gunstige belastingheffing over het pensioen. AOW en het aanvullende pensioen worden slechts tot 24,05% belast. Dat werkt gunstig omdat men met een relatief lage bruto uitkering toch een hoge netto uitkering heeft. Daarnaast kan men naast de AOW en het door het bedrijf geregelde pensioen ook aantrekkelijk bruto sparen. Opgebouwde bedragen kunnen tegen een lage belastingheffing op een gunstige manier de oudere stimuleren. Dit is ook logisch omdat men reeds vijftig jaar heeft gewerkt, waarbij altijd veel belasting is afgedragen. Gedurende het pensioen mag men dan ook profiteren. Maar voor hoe lang nog?

Waarom wordt de belasting aangepast?

Nederland zit in financiële problemen en iedereen moet op vele manieren mee betalen om zo het land er bovenop te helpen. Een onderdeel daarvan is naast vele maatregelen het opvoeren van de belastingschaal voor gepensioneerden. De gedachte daarachter is dat er momenteel relatief teveel gepensioneerden zijn ten opzichte van werkenden, waardoor het bestaande pensioensysteem niet houdbaar lijkt te zijn. Om daar een compensatie aan te brengen wordt de hoogte van de belasting met tien procent verhoogd.

Wat zijn de consequenties?

Iedere werknemer heeft plannen gemaakt voor wanneer men met pensioen gaat. De basis is dat men zoveel heeft opgebouwd, dat een redelijk bestaan kan worden gefinancierd als pensionado. Indien de belastingheffing stijgt van 24,04% naar 34,04% dan heeft dat grote consequenties. De koopkracht van de gepensioneerde daalt per ommegaande 10%. Daarnaast geldt dat men voor de toekomst heeft gepland op basis van een maximale belastingschijf. Oftewel mensen die al gepensioneerd zijn gaan er stevig op achter uit en mensen die nu met pensioen gaan zullen merken dat de geplande netto inkomsten stevig tegenvallen. Dit kan worden gecompenseerd door het zelf opgebouwde pensioen binnen een minder lange termijn uit te laten keren. Slechts diegene die nog de mogelijkheid hebben om rekening te houden met een belastingverhoging kunnen daarop ageren door meer opzij te zetten. Al met al geldt dat de oudere de rekening krijgt gepresenteerd, omdat jarenlang te positief door de regering over de opzet van het pensioensysteem is gedacht. Naast langer werken zal men dus ook minder te besteden hebben. Dat kan wegens het grote aantal gepensioneerden ook weleens negatief werken op de algehele economie door het uitblijven van bestedingen. Inkomsten van de overheid kunnen daardoor eveneens stevig verminderen.

Lees verder

© 2012 - 2020 Geinformeerd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Mag ik bijverdienen naast de AOW?Mag ik bijverdienen naast de AOW?Naast een WW-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering mag u vaak niet ongestraft bijverdienen. Geldt dit ook voo…
Wat is belasting?Niet alleen in Nederland, maar in tal van andere landen, moet men belasting betalen. Dit kan BTW zijn, maar ook inkomste…
Gevolgen nieuw belastingverdrag met DuitslandGevolgen nieuw belastingverdrag met DuitslandVanaf 2014 zou een nieuw belastingverdrag met Duitsland van kracht worden. Gepensioneerden die wonen in Duitsland en ink…
Bijverdienen naast de AOW! Mag dat?Bijverdienen naast de AOW! Mag dat?Niet iedere gepensioneerde heeft een pensioen opgebouwd naast de AOW. Het opgebouwde pensioen kan ook te laag zijn ten o…

Zwart werken boeteZwart werken boeteZwart werken is iets dat vaak voorkomt. Zwartwerk valt onder belastingfraude en is een criminaliteit. Wie op zwartwerken…
Het belastingplan van de Commissie Van DijkhuizenHet belastingplan van de Commissie Van DijkhuizenEr wordt al langer over gesproken, een belastingplan dat de economie stimuleert, de woningmarkt vlottrekt en de overheid…

Reageer op het artikel "Gepensioneerden gaan meer belasting betalen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

A. L. van Hal, 01-02-2017 12:19 #6
Als dit doorgaat zal ik fors moeten bezuinigen. Wij willen een appartement kopen, dat gaat dan niet door. Dus niet gelijkvloers wonen. De camper zal verkocht moeten worden. Onderhoud te duur (verzekering, belasting e.d.) Reactie infoteur, 02-02-2017
Klopt, het is een herkenbaar beeld voor velen in dit land.

Roldaan, 07-06-2014 15:38 #5
Wij hebben vanaf 0nze 18e jaar AOW betaald en vanaf mijn 30e het maximum. Pas bij mijn 29e kwamik bij een bedrijf met een pensioenfonds(streven 50% van het laatste salaris. Op mijn 34e kwam ik bij een ander bedrijf. Pensioen overdragen was niet mogelijk. Bij het laatste bedrijf ging de premie behoorlijk omhoog, maar men zei dat dit kwam omdat het pensioen werd verhoogd met de cao verhoging. Dit werd in 2001 afgeschaft. Premie niet naar beneden. Sinds 2006 hogere ziektekosten Werkgeverspremie zelf betalen. Sinds 2008 (over 2007) geen prijscompensatie. 2012 verhoging werkgeversbijdrage ziektekosten met ongeveer 1000 euro(geen werkende weet dat). Sommige pensioenfondsen hebben dat gecompenseerd.
2013 verlaging pensioen met 6,3% en in 2014 0,4%. Zo kom je aan een inkomens verlaging van tussen 25 en 30 procent.
Mijn pensioen is gezakt tot ongeveer 30% van mijn laatstgenoten salaris.(bruto).Terwijl de verhoging van de ziektekosten voor de oudere meer is toegenomen dan voor de werkende. P.S. ik heb destijds een duurdere ziektekoste verzekering genomen opdat de oudere niet meer hoeven te betalen.Dit alles als dank dat je altijd 70 a 80 uur gemiddeld heb gewerkt(zonder overwerk betaling)

Leo Keesmaat, 02-04-2013 11:55 #4
Ik ben nu bijna 70 - dwz Drees regeling voor de toen in die tijd ouderen betaald/tot heden ook steeds betaald en nu na 65 jaar de fouten van de overheid meebetalen.-

als verzekeringsdeskundige en expert zag ik die bui al jaren geleden hangen -
en heb derhalve wat polisjes erbij gesloten - HEEL MOOI DIE ZOGENAAMDE WIJSHEDEN VAN DE JONGEREN IN ONS KABINET - dit voorzag ik dus al jaren geleden.

P. Harteveld, 07-02-2013 10:17 #3
Ik ben nu 59. Na jaren van vaste banen vond ik het leuk om via verschillende uitzendbureaus werkzaam te blijven in de zorg. Tja, nu heb ik al 6 verschillende brieven gehad waarin een pensioenfonds mij meldde dat het jaarlijks uit te keren bedrag onder de +400 viel en het dus afgekocht werd. Dat betekent dus dit jaar extra belasting op het inkomen plus dat er op het moment dat ik met pensioen ga niet veel meer uitbetaald hoeft te worden. Reken dat eens om per jaar na de pensioenleeftijd tot aan mijn overlijden… even ervan uitgaande dat ik nog een tijdje mee mag… is dat wel een korting van ongeveer 2200 per jaar die mij ontnomen is.

Kralt-Vavier,w, 24-01-2013 15:40 #2
24-01-2013

Wij zijn beiden in het onderwijs werkzaam geweest en krijgen elk afzonderlijk ons pensioen van het ABP uitgekeerd. Dat dit ons met ingang van deze maand 160 euro per maand aan inkomen scheelt heeft ons zeer verrast en lijkt ons buiten het redelijke te vallen.

P. Kralt en W. Vavier.

John, 10-01-2013 22:19 #1
Gaan jullie nog verder met ouderen pesten? Geeft niet ze zijn toch allemaal rijk volgens de PvdA en VVD, wat belet ze? En er komen nog meer verrassingen 1 april 2013 Korten goed he? en dan het pensioengat… zie maar, oh ja 1.5 x modaal kan nog geholpen worden, daarboven is enorm rijk dus… maar er zijn gelukkig veel leuke banen voor ouderen, DEN HAAG ver van mijn bed show.

Infoteur: Geinformeerd
Laatste update: 20-03-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Gepensioneerd
Reacties: 6
Schrijf mee!