De belastingdienst, de belastingdienst en zwart geld

De belastingdienst, de belastingdienst en zwart geld Het bedrag aan zwart geld op rekeningen in het buitenland wordt al jaren geschat op vele miljarden euro. Een enorm bedrag waar de Belastingdienst graag met een fiscale boete en heffingsrente zijn hand op legt. Velen hebben ervoor gekozen om hun geld te witten. Vele Nederlanders hebben enkele miljarden euro aan zwart geld op buitenlandse rekeningen aangemeld bij de Belastingdienst. De boetes zijn hoog als er concreet bewijs van belastingontduiking is. De Belastingdienst heeft twaalf jaar voor een naheffing. Tot 1 juli 2014 was er een tijdelijke versoepeling qua boete op zwart geld waarvan gretig gebruik wordt gemaakt. In 2020 en 2021 is er een boete van 10% tot 300% mogelijk. De inkeerregeling box 3 voor buitenlandse tegoeden is per 1 januari 2018 officieel afgeschaft, wie inkeert en meewerkt met de fiscus, kan wel een lagere boete tegemoet zien in 2022 dan wie betrapt wordt. Of vervalt de boete helemaal, nu de vermogenstaks (tijdelijk) door de Hoge Raad is geschrapt?

Zwart geld en het Kerst-arrest van de Hoge Raad


De jacht op zwart geld

De jacht op zwart geld is al lang gaande. Vele juridische procedures zijn gevoerd, regelmatig vond de fiscus de Hoge Raad en Europese jurisprudentie op zijn weg. Niemand hoeft immers aan zijn eigen veroordeling mee te werken en heeft recht op zwijgen. Toch wilde de Belastingdienst doorzetten en informatie afdwingen met boetes en de civiele rechter. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens mag de eventuele informatie die via de civiele rechter is afgedwongen niet voor een boete of straf gebruiken. Dat maakt het moeilijk om succesvol jacht te maken, want per belastingjaar moet concreet worden aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van belastingontduiking. En die informatie is vaak in onvoldoende mate aanwezig bij de Belastingdienst. Eind mei 2013 werd ook bekend dat zwart spaarders vrijuit kunnen gaan als de Belastingdienst zijn tipgevers niet bekend maakt. Zo liet advocaat-generaal Wattel van de Hoge Raard weten dat het belang van de Staat der Nederlanden om de tipgever niet te noemen en de afspraken met deze persoon niet vrij te geven niet opwegen tegen het recht van een zwart spaarder om zich te verdedigen.

Wat is zwart geld?

Iets kopen zonder een bonnetje. Omdat je liever de btw ontwijkt. Scheelt immers weer bijna 1/5 deel. Of omdat je het verdiend of anderszins verkregen hebt zonder er inkomstenbelasting over te betalen. Of, je weet wel. Er zijn vele voorbeelden te bedenken. En velen hebben dat ook eens bedacht, want het zwarte circuit in Nederland wordt op vele miljarden euro’s geschat. En dan praat ik nog niet over de vele buitenlandse rekeningen waar geld op is gestald. Wie zegt geld in box 4 te hebben, die dus niet officieel bestaat, praat over zijn zwarte geld.

Wet Melding Ongebruikelijke Transacties

Natuurlijk is er de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties die behalve geld bedoeld voor terrorisme en zwart geld onderschept. Maar vaak blijken het speldenprikken te zijn. Voor hen die denken de bekende truc via het casino uit te halen, fiches zwart kopen en wit om te wisselen, is het goed te weten dat ook de casino’s meldingsplichtig zijn bij ongebruikelijke transacties. Zie ook: belastingdienst en witwassen ongebruikelijke transacties.

Bronbelasting betalen

In veel landen is het inmiddels gedaan is met de bronbelasting. Wat betekent de bronbelasting op spaargeld financieel?

Bedrijven en zwart geld

Vooral bedrijven waarin veel contant geld omgaat, worden regelmatig gebruikt om crimineel zwart geld te witten. De omzet wordt dan kunstmatig verhoogd. Het gat in de omzet wordt daar gevuld met zwart geld en is daarmee weer wit en in de bovenwereld. Of de bedrijven worden zo snel weer opgeheven, dat controle niet mogelijk is.

Hoe besteed je zwart geld?

Dat is nu precies de makke van zwart geld. Zwart geld kun je alleen maar zwart besteden. Je kunt er nog meer zwart geld mee verdienen of het constant besteden zonder de fiscus wakker te schudden. Denk aan een leuke reis. Je kunt er nooit ongestraft zaken mee doen, waarbij de gegevens ook naar de Belastingdienst gaan. Daarom kan de behoefte aan witwassen groot zijn.

Witwassen van geld

De kans dat de FIOD langskomt, lijkt misschien statistisch gezien niet zo groot, maar eens kan het gebeuren. Bij toeval of door tips van bittere ex-echtgenotes of rancuneuze ex-werknemers. Bovendien beseffen mensen met zwart geld die wat op leeftijd zijn dat zwart geld erven of schenken een lastige zaak is. Dit kan eigenlijk alleen maar onder de tafel plaats vinden. Met zwart geld kan het gebeuren dat je redelijk vermogend bent en toch arm, omdat je er niet altijd evenveel mee kunt beginnen. In dat geval kan de inkeerregeling van de Belastingdienst uitkomst bieden.

Gevolgen zwart geld verdienen

Officieel is zwart verdienen gelijk aan netto in het handje is, zonder dat belasting en premies zijn ingehouden. Omdat het inkomen niet bekend is bij de fiscus komt je ook niet in aanmerking voor de heffingskortingen. Als je een partner hebt, hoeft dat hoeft geen probleem te zijn als de uitbetaling dan maar via die persoon kan verlopen. Netto houd je dan zelfs meer over. Maar, het mag niet en als de Belastingdienst het opmerkt, zul je een boete krijgen en waarschijnlijk belasting moeten betalen. Het heeft mogelijk gunstige gevolgen voor de toeslagen, omdat je minder inkomen hebt. Zwart verdienen zal ook betekenen dat je tijdens het werk waarschijnlijk niet verzekerd bent, ook niet bij ziekte. En niet bij werkloosheid.

Ben ik een zwartspaarder?

Je bent een zwartspaarder, als je je vermogen op een spaarrekening niet opgeeft bij de Belastingdienst. Zwart sparen in Nederland lijkt een kansloze zaak, omdat banken de saldi van het einde van een jaar direct doorgeven aan de fiscus. Daarom zal het bijna altijd gaan gaan om zwart sparen in het buitenland. Voor die mensen is er officieel de inkeerregeling zwart geld.

Inkeerregeling zwart geld tot 2022

Procedures kunnen lang duren en de boete is sterk afhankelijk van het jaar van inkering of dat de Belastingdienst je al in de gaten kreeg. Let op de eventuele boetes bij inkeren die verder oplopen:
  • Wie tot 2010 gebruik maakte van de inkeerregeling ontliep nog een fors hogere boete op zwart geld
  • Wie vanaf 2010 vrijwillig gebruik maakt van de inkeerregeling zwart geld voor buitenlandse tegoeden krijgt een boete van 15% tot 1 juli 2010 en daarna 30% tot 1 juli 2015. Sinds 1 juli 2015 is 60% en sinds 1 juli 2016 zelfs 120% geworden.
  • Wie gepakt wordt door de Belastingdienst, voordat hij zichzelf heeft gemeld, loopt aan tegen de Belastingdienst en de inkeerregeling met een boete, oplopend tot mogelijk 300%.
  • Voor wie zijn zwarte geld voor 1 december 2011 vrijwillig meldt bij de Belastingdienst, volgt er een lagere of zelfs helemaal geen boete.
  • Van september 2013 tot 1 juli 2014 is er een amnestie voor wie wil inkeren. Zonder boete kon je in deze periode nog van de inkeerregeling gebruik maken. Je gaat wel belasting betalen.
  • 1 juli 2014 - 2020 en 2022 is de boete afhankelijk van het feit of je betrapt wordt of alsnog vrijwillig je aangeeft (10% tot 300% boete).

Superteam tegen zwartspaarder

Dat het voor de Belastingdienst serieus is, blijkt uit de formatie van het superteam zwart sparen binnen de Belastingdienst: veel mensen zijn vrij gemaakt om zwart geld op te sporen en na te trekken. En inmiddels is er vrijwillig dan wel niet vrijwillig zeer veel zwart geld op buitenlandse rekeningen aangemeld. De meest opvallende boete uit 2009 is een naheffing over een bedrag van 81 miljoen euro. Hoeveel die naheffing uiteindelijk beliep, is niet bekend gemaakt.

Wel of niet inkeren en de hoge fiscale boete

De fiscus mag als je gesnapt wordt door de Belastingdienst met zwart geld op een buitenlandse rekening 12 jaar teruggaan in zijn vordering. Dus ook naar de jaren dat het toptarief in de inkomstenbelasting 60 procent was. Inkeren moet van de Belastingdienst, maar elk jaar dat je dat uitstelt zonder gepakt te worden, is een jaar waarover je geen 60% belasting met terugwerkende kracht hoeft te betalen. Daar komt bij vrijwillig inkeren een boete voor in de plaats. Maar wie de berekeningen maakt, moet ook bekijken of uitstellen lonend kan zijn. Zeker tot 1 juli 2010 was dat het geval. Daar staat tegenover dat de pakkans steeds verder lijkt toe te nemen. Maar je weet het, je hoeft niet mee te werken.

Zwart geld: twaalf jaar om te innen, maar wel opschieten

De Belastingdienst heeft twaalf jaar als navorderingstermijn op zwart geld om alsnog het geld te innen, maar daaraan zij twee belangrijke voorwaarden verbonden:
  • De inspecteur moet haast maken met het verzamelen van informatie;
  • De inspecteur mag niet te lang wachten met het opleggen van een belastingaanslag.

In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst niet altijd aan deze twee voorwaarden van de Hoge Raad voldoet, waardoor belastingzaken om zwart geld regelmatig door de fiscus bij de rechter worden verloren. Wachten en maar wachten en dan komen met een hoge belastingaanslag, mag dus niet. Dat geeft nog maar eens aan dat als je gepakt wordt met zwart geld een rechtsgang en goed advies je veel geld kan besparen.

Boete bij vrijwillig inkeren

De inkeerregeling is in 2018 afgeschaft. Je mag nog wel inkeren, dat wil zeggen zelf alsnog de tegoeden op een buitenlandse spaarrekening aanmelden bij de fiscus, maar dat is niet langer boetevrij. De inkeerregeling maakte het vrijwillig juist opgegeven van zwart geld op een buitenlandse spaarrekening mogelijk zonder dat er ook een hoge vergrijpboete werd uitgedeeld., maar die vlieger gaat in 2022 niet meer op. Concreet betekent dit dat als je vrijwillig zwart geld op een buitenlandse rekening in 2022 meldt, er altijd een boete zal worden uitgedeeld. Die boete kan oplopen tot 300% en daar komt de naheffing voor de jaren waarin geen belasting is betaald nog bij. Maar als je zich vrijwillig aanmeldt en volledig meewerkt aan het fiscaal onderzoek van de Belastingdienst, dan nog gloort er een voordeel: de fiscus kan dan de boete verlagen. Doe er je voordeel mee en laat je goed over je situatie en mogelijkheden informeren.

Het Kerst-arrest van de Hoge Raad, december 2021

En toen kwam het arrest van de Hoge Raad in december 2021, met grote gevolgen voor de vermogenstaks en zwart geld. De vermogenstaks werd geschrapt. Met ingang van 2017 mag de Belastingdienst geen fictieve rente meer innen over vermogens, ook niet zwarte vermogens, zwart geld en contant geld. Zwart geld op buitenlandse spaarrekeningen vallen ook onder deze (tijdelijke) correctie. Laat u zich hierover goed adviseren.
© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transactiesBelastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transactiesHet witwassen van geld en ongebruikelijke geldtransacties komen regelmatig voor in ons land. Het gaat vaak om crimineel…
Zwart geld of de hoogste spaarrente in NederlandZwart geld of de hoogste spaarrente in NederlandZwart geld op een buitenlandse rekening is niet toegestaan en de controle hierop is ook in 2022 een speerpunt van de Bel…
Boetevrije inkeerregeling vermogen afgeschaft (2020 en 2021)Boetevrije inkeerregeling vermogen afgeschaft (2020 en 2021)De boetevrije inkeerregeling voor zwart geld en vermogen op een buitenlandse spaarrekening (box 3) is per 1 januari 2018…
Belastingverdrag zwart geld LuxemburgBelastingverdrag zwart geld LuxemburgDe Belastingdienst zet zijn jacht op zwart geld voort. Er is een bilateraal belastingverdrag met Luxemburg gesloten dat…

Belastingdienst en Europese Spaarrichtlijn 2020/'21Belastingdienst en Europese Spaarrichtlijn 2020/'21De spaarrichtlijn wordt ingeperkt want de Belastingdienst wil er vanaf. Op 1 juli 2005 is de Europese Spaarrichtlijn in…
De overdrachtsbelasting, hoeveel moet u betalenDe overdrachtsbelasting, hoeveel moet u betalenHoeveel overdrachtsbelasting betaalt u in 2022 en 2023 voor een kantoor aan huis en voor de eigen woning? Er zijn drie t…
Reacties

Volendammer, 16-12-2011
Tussen de kleine regeltjes door moet je van de belastingdienst opgeven als je meer dan 500 Euro contant in huis heb. Dus als je 505 Euro heb en op je bankrekening 20000 Euro heb staan dan moet over de 505 Euro 1,2% (3e box) belasting betalen. Terwijl je al inkomstenbelasting betaald heb. Da's toch idioot! Wanneer is iemand zwartwerker?, vaak zijn het bouwvakkers of installateurs of schilders die al een baan hebben. Ze hebben vaak wel nodig omdat hun salaris vaak slecht is. Een WIA-er of een WW-er zou ik geen eerbied voor hebben als die zwart bijverdient. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Volendammer,
De vermogensrendementsheffing is inderdaad een dubbele heffing die bovendien momenteel veel te hoog is in verhouding tot het rendement op een spaarrekening. De heffing is voor wie neer vermogen heeft zelfs toegenomen van forfaitair 4% naar 5,27% in 2020:

https://financieel.infonu.nl/belasting/162690-belasting-spaargeld-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Germ Hamstra, 11-05-2009
Kan ik ook een zwartwerker aan geven? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Germ Hamstra,
Dan moet u denken aan de sociale dienst van een gemeente of FIOD.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tante Bee, 14-03-2009
Wanneer ik mijn geld van de bank haal waar ik al belasting over hebt betaald, verkregen uit werk en loon. Ik wil er nog niets voor kopen, maar ik bewaar het +10 jaar. Ik ben niet belasting plichtig, heb niet meer dan + € 15000,00 dus stop ik € 10,000 in een sok. Word dat dan gezien als zwart geld? Leg me dat eens uit… Reactie infoteur, 30-06-2020
Tja.

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-11-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.