Boetevrije inkeerregeling vermogen afgeschaft (2020 en 2021)

Boetevrije inkeerregeling vermogen afgeschaft (2020 en 2021) De boetevrije inkeerregeling voor zwart geld en vermogen op een buitenlandse spaarrekening (box 3) is per 1 januari 2018 afgeschaft. Inkeren mag, graag zelfs, maar de boete op zwart sparen bij vrijwillige inkering bedraagt in 2020 en in 2021 maximaal 300%. Vrijwillig inkeren heeft voordelen, want de fiscus mag de boete dan verlagen. Voor inkomsten in box 1 en box 3 is boetevrij inkeren ook in 2020, 2021 en 2022 nog mogelijk.

Zwart geld en inkeren


Hoeveel zwart geld is er?

In Nederland circuleert naar schatting 4,5 miljard euro aan zwart geld en daar komen nog enorme bedragen op onbekende buitenlandse spaarrekeningen of in buitenlands vastgoed bij. Het vermogen van Nederlanders op buitenlandse bankrekeningen wordt door deskundigen geschat op minimaal 50 miljard euro. Natuurlijk is er de Europese Spaarrichtlijn en de Wet Ongebruikelijke Transacties, maar toch.

U komt tot inkeer bij de Belastingdienst

Sommigen komen tot inkeer en melden zichzelf bij de fiscus. Doordat het geweten begint te knagen of door publicaties over Luxemburgse rekeningen die aan de Belastingdienst ten prooi vallen, de Panama Papers, de Paradise Papers. Of omdat men wit wat wil schenken en dat is met zwart geld niet altijd even eenvoudig te doen. Nogal wat Nederlanders komen na langere tijd tot inkeer en willen hun geld legaal witwassen via de inkeerregeling van de fiscus. Dat is niet alleen praktisch, maar ook zeer verstandig. Door tijdig én vrijwillig inkeer te tonen, kunt u voorkomen, dat er extra zware sancties worden opgelegd, die kunnen bestaan uit het opleggen van een boete van maximaal 300% van de verschuldigde belasting of ook een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie. De inkeerregeling heeft de fiscus in de periode 2002 tot 1 juli 2018 enkele miljarden euro's opgeleverd.

Hoe werkt de inkeerregeling van de Belastingdienst in 2020, 2021 en 2022?

De inkeerregeling is een clementieregeling: wie zich vrijwillig en op tijd aanmeldt ontloopt de maximale boete. Op tijd betekent dat de blauwe envelop met de naheffing nog niet op uw deurmat mag liggen en dat de FIOD u ook nog niet op het spoor is. Is dat wel het geval, dan krijgt u toch de hoogste boete. Na uw melding stellen de ambtenaren van de Belastingdienst vervolgens vast hoeveel belasting en heffingsrente over de afgelopen jaren verschuldigd is. Gekeken wordt naar de afgelopen twaalf jaar voor buitenlands vermogen op een buitenlandse rekening, en naar de afgelopen vijf jaar bij verzwegen binnenlands inkomen en vermogen. De navorderingstermijn kan dus maximaal 12 jaren zijn. Hoe langer zwart geld op een buitenlandse rekening had, hoe groter ook de kans is dat de rente inkomsten destijds nog onder zowel de inkomstenbelasting als de vermogensbelasting vielen. Waar het slechts om vermogen gaat is de achterstallige vermogensbelasting en de vermogensrendementsheffing aan de orde, waar het om inkomen gaat ook om de achterstallige inkomstenbelasting.

De boetevrije inkeerregeling verdween in 2018

De boetevrije inkeerregeling voor zwart geld op een buitenlandse betaalrekening verdween per 1 januari 2018, de jacht op zwart geld wordt verder gecontinueerd en de sancties zullen naar verwachting alleen maar strenger worden. Tijd om uw knopen te tellen, wellicht. Toch maakt het nog verschil of u zich vrijwillig aanmeldt bij de fiscus of dat u gesnapt wordt door de fiscus. Als u zich vrijwillig aanmeldt (en dus toch inkeert) krijgt u een boete, maar die kan wellicht lager uitvallen dan de maximale 300%. Bovendien zal naar verwachting iemand die niet vrijwillig inkeert eerder worden geconfronteerd met het Openbaar Ministerie voor strafvervolging. Met vrijwillig op tijd inkeren kunt u dus een strafvervolging voorkomen. Enige coulance is denkbaar als u vrijwillig inkeert en de administratie op orde hebt.

Vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst

Wanneer er een akkoord is over de berekening van de Belastingdienst van de verschuldigde belasting en heffingsrente, wordt door de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Daarin wordt verklaard dat de belastingplichtige, de inspecteur en een eventuele adviseur zich samen binden aan de na te vorderen belasting en dat er tegen de heffingsrente en de navorderingsaanslag geen bezwaar of beroep zal worden aangetekend.

De vragen van de Belastingdienst bij zwart geld in 2020, 2021 en 2022

Tot slot is het goed om even te wijzen op de vragen van de Belastingdienst, die in ieder geval moeten worden beantwoord:
 • Wat voor soort rekening betrof het en in welke valuta.
 • Op welke datum is de rekening geopend.
 • Door wie is deze rekening geopend.
 • Op welke wijze zijn bedragen gestort, dan wel overgemaakt op deze bankrekening.
 • Op welke data hebben stortingen en overmakingen plaatsgevonden.
 • Wat is de hoogte van de afzonderlijke stortingen en overmakingen.
 • Wat is de herkomst van de gestorte en overgemaakte bedragen.
 • Op welke wijze zijn bedragen opgenomen, dan wel overgeboekt van deze bankrekening.
 • Op welke data hebben opnamen en overboekingen plaatsgevonden.
 • Wat is de hoogte van de afzonderlijke opnamen en overboekingen.
 • Wat was het doel van deze opnamen of overboekingen.
 • Zijn het saldo en de opbrengsten van deze banktegoeden vermeld in de aangiften inkomstenbelasting en vermogensbelasting over de jaren 1994 en volgende. Voeg de gevraagde bescheiden toe.

Rekenvoorbeeld bij de inkeerregeling zwart geld als u boete krijgt

Wie gepakt wordt door de Belastingdienst kan een boete krijgen tot 300%. Omdat er jaren zijn geweest dat het toptarief in de inkomstenbelasting in ons land 60% was, kan het uitstellen van de aangifte van zwart geld financieel voordelig zijn. Maar daar staat tegenover dat het risico om gepakt te worden en dus een hoge boete te krijgen, de laatste tijd ook sterk toeneemt. Zie voor een rekenvoorbeeld het artikel fors hogere boete zwart geld. Naheffing over buitenlands geld is mogelijk tot maximaal twaalf jaren terug.

Zwart geld en opsporing via gestolen gegevens

De fiscus ontvangt ook op een oneigenlijke gegevens over zwart spaarders. Van een bankemployee met wrok of anderszins. In België liep op 8 december 2013 de KB Lux zaak, waarbij ook bewijs is verkregen op basis van gestolen gegevens. De rechtbank heeft daar echter geoordeeld dat de verdachten vrijuit gaan, omdat door gebruik van gestolen gegevens hun rechten volledig waren uitgehold. In hoeverre dit ook gevolgen zal hebben voor verdachten van zwart geld in ons land is nog de vraag. De Belastingdienst kwam ook Nederlandse zwartspaarders in Liechtenstein op het spoor. Zij zouden zijn betrokken bij 22 fondsen in Liechtenstein. Deze informatie is afkomstig van de cd-rom die eerder door Duitsland is gekocht.

Slot inkeerregeling 2020, 2021 en 2022

Er is een hele lijst met fiscale vragen voor wie met zwart geld op een buitenlandse rekening inkeert. Belasting ontduiken mag niet, maar belasting ontwijken wel. Laat u zich goed over de mogelijkheden inlichten, want de boetevrije inkeeregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft voor spaargeld op een buitenlandse rekening. Iemand met buitenlands zwart geld krijgt als hij wordt betrapt door de fiscus er in 2020, 2021 en 2022 een forse vergrijpboete bij. De pakkans wordt bovendien internationaal steeds groter.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De belastingdienst, de belastingdienst en zwart geldDe belastingdienst, de belastingdienst en zwart geldHet bedrag aan zwart geld op rekeningen in het buitenland wordt al jaren geschat op vele miljarden euro. Een enorm bedra…
Belastingverdrag zwart geld LuxemburgBelastingverdrag zwart geld LuxemburgDe Belastingdienst zet zijn jacht op zwart geld voort. Er is een bilateraal belastingverdrag met Luxemburg gesloten dat…
Ook Belgen halen massaal zwart geld terug naar eigen landOok Belgen halen massaal zwart geld terug naar eigen landVooral vermogende mensen halen veel zwart geld terug van buitenlandse rekeningen. Niet alleen Nederlanders, maar ook de…
Fors hogere boete zwart geldFors hogere boete zwart geldEr geldt in 2020, 2021 en 2022 een fors hogere fiscale boete dan wie bijvoorbeeld in 2009 gepakt werd voor zwart geld, m…

Huishoudboekje - Overzicht inkomsten en uitgavenHuishoudboekje - Overzicht inkomsten en uitgavenKom met het bijhouden van je inkomsten en uitgaven maandelijks goed uit met je loon of salaris. We kennen allemaal het g…
Hoe kies ik de juiste accountant (boekhouder)Hoe kies ik de juiste accountant (boekhouder)De bedoeling van een accountant is ervoor te zorgen, dat hij u geld opbrengt. Volgens sommigen zijn accountants erg duur…
Reacties

Pgh Joppen, 26-05-2020
Wat voor boete kan ik verwachten bij 3.5 mln zwartgeld in Luxemburg? Reactie infoteur, 29-05-2020
Beste Pgh Joppen,
De boete hang af van het aantal jaren dat het zwarte geld in uw bezit is en de mate van medewerking in de ogen van de Belastingdienst. Stel het geld staat er 5 jaar, dan zal alsnog de vermogensbelasting over de afgelopen vijf jaar in rekening worden gebracht, maar de Belastingdienst mag zelfs 12 jaar teruggaan in de tijd. De boete kan tot 300% zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Buis, 03-07-2015
Onze zoon woont al meer dan 10 jaar in het buitenland nu kreeg hij een vermogensbelasting aanslag van 2007. Kan dit? Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Buis,
Dat kan in 2018 inderdaad als uw zoon in 2007 nog geen tien jaar in het buitenland woonde en vermogen in Nederland had. Ik weet niet waar hij woont maar wellicht is een dubbele heffing te voorkomen als hij ook in het woonland betaalt, bovendien is deze verplichting acht jaar geleden tot stand gekomen. Waarschijnlijk heeft hij zelf geen belastingaangifte gedaan en komt de Belastingdienst daarom met een eigen schatting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amsterdammer, 29-09-2011
Mijn ex-man heeft zich aangemeld voor een inkeerregeling, onze boedel is nog niet gescheiden. Kan de Belastingdienst nu ook bij mij aankloppen over deze periode? Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Amsterdammer,
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, bent u alleen dan niet aansprakelijk voor belastingschulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan, als u na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap binnen drie maanden afstand doet van deze gemeenschap. Maar als het saldo in de gemeenschap positief is en blijft, is ook dat geen oplossing, omdat dan ook dit saldo niet meer van u is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rotterdammer, 15-10-2009
Hallo,

Mijn moeder is sinds 2003 weduwe en kwam ertoen achter dat mijn vader een buitenlandse rekening had.Nu wil zij tot in keer komen, maar ik zie zo dat lijstje staan met vragen die de belasting dienst gaat vragen.Op geen een van de vragen van voor 2003 kan zij een antwoord geven omdat zij geen eens van het bestaan wist van deze rekening. Na dat zij van het bestaan wist van deze rekening heeft zij er nooit iets meegedaan.Heeft dit allemaal invloed op de hoogte van de te betalen belasting.?

vgr

Rotterdammer Reactie infoteur, 16-10-2009
Beste Rotterdammer,
1. Het antwoord op een vraag of bijna alle vragen kan in alle eerlijkheid inderdaad ook zijn dat het niet bekend is. Maar de vraag sinds wanneer de rekening bestaat, is natuurlijk wel belangrijk, om te bepalen sinds wanneer er sprake is van achterstallige belastingen. Zijn er geen afschriften van de rekening voorhanden? Wat weet de bank er zelf van?
2. Ik weet ook niet wanneer de erfenis fiscaal is afgerond: daarbij zal niet met de onbekende rekening zijn rekening gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brabander, 01-09-2009
Hoe gaat het in zijn werk wanneer iemand een transactie doet van meer dan 15.000 Euro met geld dat nooit op een bank heeft gestaan, ook niet in het buitenland? Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Brabander,
1. Voor contante (!) betalingen boven de 15.000 kan een meldingsplicht gelden. Zie ook het artikel over ongebruikelijke transacties:

https://financieel.infonu.nl/belasting/10122-belastingdienst-en-witwassen-ongebruikelijke-transacties.html

2. Voor grotere stortingen op een betaalrekening hangt het van de bank en degene die stort af, of men dit opvallend vindt. Sommige mensen storten regelmatig grotere bedragen op hun rekening. De meeste banken vallen ook weer niet van 15.000 achterover. Wilt u met 100% zekerheid vragen voorkomen, dan kunt u een dergelijke storting beter in meerdere keren laten doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 22-03-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Administratie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.