InfoNu.nl > Financieel > Lenen > Lenen bij ouders met hulp belastingdienst

Lenen bij ouders met hulp belastingdienst

Lenen bij ouders met hulp belastingdienst In 2015, 2016 en 2017 kunt u geld lenen bij de ouders om een huis te kopen. Kinderen komen volgens de bank geld tekort en de ouders kunnen hun kinderen dan eenvoudig met een onderhandse lening helpen. Dit kan door te lenen bij de ouders met goedkeuring van de belastingdienst, maar ook schenken kan voordelig plaats vinden. Financieel betekent dit een fiscaal voordeel voor zoon of dochter, terwijl de ouders er geen nadeel van hebben. Lenen bij de ouders is zo een uitstekende en goedkope manier van geld lenen. Een familiebank met de hulp en fiscale aftrekposten van de belastingdienst, een generatiehypotheek of extra schenking. Een extra kasrondje in de familie dus.

Inhoud


Lenen en belasting, de belastingdienst betaalt mee in 2015, 2016 en 2017

De belastingdienst die kinderen helpt om fiscaal voordelig bij hun ouders te lenen. Hoe gaat dat in zijn werk? Allereerst moeten de kinderen aantoonbaar een lening bij de ouders afsluiten. Aantoonbaar door het bij de notaris te registreren of door minimaal de lening goed op papier te zetten. Zorg er voor dat er op de lening ook een marktconforme rente wordt betaald, zodat de lening niet als schenking wordt gezien, want dan moeten de kinderen straks op de lening schenkbelasting betalen. Zodra dit gebeurd is, kunt u de fiscus in uw voordeel benutten. U mag namelijk elk jaar aan een kind ruim 5.000 euro belastingvrij schenken. Als uw kind bij u 80.000 euro tegen 6 procent rente leent, betaalt uw zoon of dochter u weliswaar 4.800 euro per jaar aan rente, maar die kunt weer belastingvrij terug geven. Dochter of zoon blij. U mist zo wel de rente. Als u dat niet wilt, schenkt u niet de rente terug of schenkt u een deel van de betaalde rente. Goed denkbaar is dat u zegt dat u in ieder geval de vermogensbelasting, de vermogensrendementsheffing, wilt behouden van 1,2 procent. Dat is op 80.000 euro een bedrag van 960 euro.

Renteloos lenen bij vader of moeder

Renteloos lenen is onverstandig als het om een direct opeisbare lening gaat. De belastingdienst beschouwt dan 6% van de lening als een fictieve schenking van 6%. Van de hoogte van de lening is dan afhankelijk of die 6% onder het belastingvrije bedrag bij schenken blijft of dat uw zoon of dochter belasting over de schenking zal moeten betalen.

Huis met hulp ouders

Als de lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een koopwoning, ziet de fiscus de rente als hypotheekrente die aftrekbaar is van de belasting. Sinds 2013 is daar als eis voor nieuwe leningen bijgekomen dat maandelijks moet worden afgelost als men hypotheekrenteaftrek wil krijgen. Dat kan betekenen dat uw zoon of dochter nog maar de helft netto aan rente betaalt. Die helft kunt u dan uiteindelijk ook voor u zelf houden door ook dat niet terug te schenken. Als u de rente voor een deel of geheel schenkt aan een kind, moet u dat als afzonderlijke schenking doen en daarbij op het bankafschrift niet verwijzen naar de lening. U weet maar nooit dat de belastingdienst de lening dan alsnog als een gedeeltelijke schenking gaat zien. En dat wilt u natuurlijk ook weer niet.

Schenking tot ruim 50.000 euro in 2013 (tot 100.000 euro vanaf oktober 2013 en in 2014)

Ja u leest het goed. Als u het geld hebt, kunt u bijvoorbeeld eenmalig tot 50.300 euro belastingvrij schenken aan uw kind als dat jonger is dan 40 jaar. De belastingdienst staat dit toe als uw kind het geld aantoonbaar gebruikt om een eigen woning te kopen. Bij deze aankoop gelden de volgende voorwaarden van de fiscus:
  1. U legt de schenking vast in een notariële akte bij de notaris.
  2. De notariële akte heeft als opschortende voorwaarde dat het kind ook daadwerkelijk een eigen woning heeft gekocht in het jaar van schenking of in de daaropvolgende twee jaren. Zo niet dan vervalt de belastingvrijstelling.
  3. Ouders en kind moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat de schenking door de ouders is betaald en door het kind is gebruikt om de woning te kopen.
  4. Het gekochte huis moet het hoofdverblijf van het kind zijn en niet een tweede huis of zo.

Als de 50.300 euro in het huis wordt gestoken, betekent dit dat voor dit bedrag geen hypotheek hoeft te worden genomen en dus ook geen hypotheekrente aftrekbaar is. Overigens mag ook zonder verplichting tot investeren in 2011 eenmalig 24.144 euro worden geschonken. Dit was in 2010 nog 24.000 euro. In 2013 is het bedrag 24.676 euro en is de leeftijd verhoogd naar maximaal 40 jaar (was 35 jaar): belastingvrij schenken 2012 en 2013. Sinds oktober 2013, in 2014 en 2017 is zelfs een belastingvrije schenking tot 100.000 euro mogelijk (zie hierna).

Eenmalig 52.752 euro voor een huis schenken of 25.322 euro en het restant bestedingsvrij in 2015

Let er wel op dat de hoogte van de schenking gevolgen heeft voor de aftrekbare hypotheekrente. Ik bedoel dit. U kunt als u eenmalig 52.752 euro wilt schenken hiervan in 2015 25.322 euro bestedingsvrij geven en het restant, 27.430 euro, bestemmen voor het huis. U kunt ook de volle 52.752 euro bestemmen voor het huis. Uw kind kan dan een lagere hypotheek nemen, wat een groot voordeel is. Maar daar staat wel ook een lagere hypotheekrenteaftrek tegenover.

Kasrondje 2015, 2016 en 2017

Een kasrondje is volgens het woordenboek een aantal transacties waarbij geld wordt rondgepompt, hoewel het doel daarvan niet direct zichtbaar is. Meestal heeft het fiscale redenen. Dat is de reden dat het lenen en weer schenken ook wel kasrondje wordt genoemd. Een kasrondje om een huis te kopen bijvoorbeeld. Door dit kasrondje houdt u inkomsten over de leningen heeft uw zoon of dochter hypotheekrenteaftrek.

Overwaarde huis gebruiken

Als ouders denken de overwaarde op hun huis te kunnen gebruiken voor hun kind, is het wel goed om te beseffen dat als het om een WOZ-krediet gaat, de hypotheekrente niet aftrekbaar is voor het deel van het extra krediet dat u niet gebruikt voor uw eigen woning. Bovendien moet ook hier weer rekening gehouden worden met de eventueel te betalen schenkbelasting en loopt u een extra risico door een hogere hypotheek. Uw overwaarde benutten is dus niet altijd de beste oplossing.

Ouders staan borg voor hypotheek

De ouders kunnen ook borg staan of garant staan voor de hypotheek van zoon of dochter. Dit kan net het zetje zijn dat de kinderen wel zelf een hypotheek kunnen afsluiten. Het kan er ook voor zorgen dat de bank een lagere hypotheekrente voor de hypotheek berekent, waardoor de maandlasten lager zullen zijn. Als u borg staat, bent u mede hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Banken en verstrekkers van krediet vinden dit fijn, omdat daarmee het risico voor hen afneemt.

De generatiehypotheek als lening

Een generatiehypotheek maakt het ook mogelijk om een huis te kopen met hulp van de ouders. Dit is een hypotheek waarbij de ouders of grootouders mee helpen bij de financiering van de hypotheek. Jullie sluiten dan gezamenlijk een hypotheek af. Dat kan in beginsel elke hypotheekvorm zijn.

Huren bij de ouders

De ouders kunnen ook een huis kopen als tweede huis en dit verhuren aan de kinderen. Het nadeel voor de ouders is dat de hypotheekrente bij hen niet fiscaal aftrekbaar is, het voordeel is dat de inkomsten uit huur fiscaal onbelast zijn. Het zijn dus belastingvrije inkomsten voor de ouders. Een tussenvorm is dat een huis door kinderen en ouders samen gekocht wordt. Voor wie dit het hoofdverblijf is, is de betaalde hypotheekrente fiscaal aftrekbaar.

Lenen en belasting betalen

Als u een onderhandse lening geeft aan uw kind, vermindert dat niet uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Het enige wat immers is gebeurd is dat geld is omgezet in een vordering. Uw zoon of dochter mag de lening opvoeren in box 1 van de inkomstenbelasting, wonen en werk, als het geld wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning. Als het geld voor consumptieve doeleinden is, kan de lening door het kind in box 3 in mindering worden gebracht op het vermogen als de lening hoger is dan 2.900 euro.

Schenken of lenen in 2015, 2016 of 2017 aan uw kind?

In 2014 is de vrijstelling bij een schenking voor een huis omhoog gegaan naar 100.000 euro. Het kind zal daar blij mee zijn, maar voor de schenker hoeft ook in 2014 schenken niet de beste oplossing te zijn omdat dan het volledige rendement op de lening verloren gaat. Ook dan is de combinatie van schenken en lenen vaak de beste oplossing: schenking 2014, verhoogde vrijstelling en schenkbelasting. Ook in 2015 en 2016 zijn er nog genoeg mogelijkheden om belastingvrij te schenken aan uw kind en dit te combineren met een lening. In 2017 komt de mogelijkheid terug om aan iemand die jonger is dan 40 jaar belastingvrij 100.000 euro te schenken op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor de eigen woning. Denk aan een aankoop, renovatie op aflossing van een hypotheek.

Slot

U ziet het: ouders kunnen hun kinderen prima aan een lening of huis helpen. Het moet wel een constructie zijn, die u bevalt, anders moet u er niet aan beginnen. Als u kunt helpen zoals hierboven aangegeven, is dit meestal de goedkoopste manier van lenen voor uw zoon of dochter en fiscaal ook de slimste manier van lenen. U kunt uw afspraken laten vastleggen bij de notaris, maar ook onderhands regelen.

Lees verder

© 2010 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geld lenen van ouders en familieGeld lenen van ouders en familieKinderen lenen regelmatig geld bij hun ouders of andere familieleden. Zij kiezen voor deze familiebank en familielening,…
Vastgoed & fiscus maakt huis kopen voor je ouders dure zaakVastgoed & fiscus maakt huis kopen voor je ouders dure zaakNogal wat ouders helpen hun kinderen bij het kopen van een huis. Andersom willen kinderen in 2015, 2016 of 2017 ook hun…
Belastingvrij schenken 2012Als u een schenking doet of ontvangt, moet u daar schenkbelasting over betalen. Er zijn echter ook vrijstellingen om bel…
Huis huren van oudersHuis huren van oudersEen huis kopen is niet eenvoudig en voor het huren van een woning bestaat vaak een hele wachtlijst. Maar een kind kan oo…
Schenken op papier – voordelen en nadelenSchenken op papier – voordelen en nadelenSchenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2016 of 2017 kiezen voor een s…

Reageer op het artikel "Lenen bij ouders met hulp belastingdienst"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Tortel, 29-07-2015 14:38 #21
Hartelijk dank voor dit heldere artikel!
Als een belastingplichtige bij de verkoop van zijn woning een restschuld heeft, kan deze restschuld op verschillende manieren worden gefinancierd. Eén van de mogelijkheden is een onderhandse lening met de ouders. Uit bovenstaande artikel en de reacties maak ik op dat zo'n lening wel marktconform moet zijn. Maar wanneer is zo'n lening marktconform? Aan welke voorwaarden wordt dan getoetst?
Meer concreet:
-Welk rentepercentage wordt door de fiscus als marktconform beschouwd?
-Op grond van art. 3.120a Wet IB geldt voor een restschuldlening geen aflossingsverplichting. Maar als er daadwerkelijk geen aflossingsverplichting in de onderhandse lening wordt opgenomen, is er dan nog wel sprake van een marktconforme lening? Reactie infoteur, 29-07-2015
Beste Tortel,
Ook een aflossingsvrije lening kan marktconform worden gefinancierd. Marktconform is een rente waarvoor een bank u ook dit geld zou lenen. Het beste bekijkt u op het internet een paar banken en neemt daar het gemiddelde rentepercentage van. Hierbij is een afwijking toegestaan van 1/4 van die rente, zowel naar boven als beneden toe:

http://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kalisa, 23-06-2014 13:04 #20
Hartelijk dank voor uw reactie. Hoe zit het dan met wat de consumentenbond recent suggereert, ik citeer:
"Het meest lucratief is een niet-direct opeisbare lening met een lange looptijd zonder hypothecaire zekerheid. De ouders moeten namelijk een marktconforme rente rekenen. Bij dit soort leningen mag je een rente rekenen die de bank vraagt voor persoonlijke leningen. Die is soms wel 8% of hoger. Het kind kan dan veel rente aftrekken."

Deze persoonlijke leningen hebben (ook nu) een veel hoger percentage. Hoe moet ik dit zien in verband met jullie adviezen t.a.v. het kasrondje? Reactie infoteur, 23-06-2014
Beste Kalisa,
Als je een lening gebruikt voor de verbetering van een huis, is de rente ook aftrekbaar bij een lening die vergelijkbaar is met een persoonlijke lening en een hogere rente heeft. Kasrondje blijft ook dan overeind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kalisa, 23-06-2014 10:33 #19
Wij willen ons eerste huis kopen. Hierbij gaan we gebruik maken van het geld van mijn ouders i.p.v. een hypotheek van de bank. We willen gebruik maken van het kasrondje en willen dus een zo hoog mogelijke rente onderling afspreken (i.v.m. hoger fiscaal voordeel). Ik heb een aantal vragen:

Stel we lenen €150.000 van mijn ouders. Ik lees op diverse plaatsen dat de onderling afgesproken rente maximaal 25% HOGER mag zijn dan de reguliere bankrente. Bij een te hoge rente kan de belastingdienst bezwaar maken, omdat deze wellicht zo hoog gemaakt is om onrechtmatig hoge belastingaftrek te creëren (fraus legis).Ik kan deze 25%-norm alleen nergens vinden op de site van de belastingdienst. Weet iemand of dit daadwerkelijk zo is?

Is het een idee om onderling een variabele rente te hanteren, dus met een BEPAALDE INTERVAL de maximale rente OPNIEUW VASTSTELLEN op basis van de (markt)rente op dat moment? Kan/mag dit? Is dit verstandig?

Kunnen wij de lening ook vormgeven d.m.v. een DIRECT opeisbare lening? Om zodoende een hoger onderlinge rente af te spreken. Of geldt hier ook een maximum voor? Ik lees bij direct opeisbare leningen alleen een minimum (6%) maar geen maximum…

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 23-06-2014
Beste Kalisa,
1. De bedoeling is dat het een zakelijke rente moet zijn. Maar wat is een marktconforme rente als de ene bank dit vraagt en de ander dat. Een vuistregel is dan om wat rentes te middelen en 25% marge aan te nemen. Let wel 25% van de berekende rente en niet de berekende rente plus 25%.
2. De rente mag variabel zijn (elk jaar opnieuw te bepalen), maar goed de rente kan ook dalen.
3. Bij een direct opeisbare lening is er geen keus, dan moet het 6% rente zijn (successiewet).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 24-05-2014 11:14 #18
In uw artikel schrijft u niets over aflossing. Op de consumentenbond-site lees ik echter dat de rente op de lening van de ouders aan een kind voor de aankoop/verbetering van de woning alleen fiscaal aftrekbaar is als er annuitair wordt afgelost. Of geldt dat alleen als de lening wordt gebruikt voor het kopen van een eerste woning?

Wij willen nu geld lenen van mijn ouder voor een verbouwing en wij hebben reeds een hypotheek van een bank destijds afgesloten voor de aankoop in 2009. Reactie infoteur, 24-05-2014
Beste Simon,
Voor nieuwe leningen sinds 2013 geldt dat de rente alleen als hypotheekrente aftrekbaar is als ook maandelijks wordt afgelost. U kunt wel nog aflossingsvrij lenen bij uw ouders, alleen is de rente dan niet fiscaal aftrekbaar. Als u leent en aftrek wilt is ook aanmelding hiervan bij de belastingdienst noodzakelijk:

http://financieel.infonu.nl/belasting/132542-lening-eigen-woning-doorgeven-aan-belastingdienst-in-2014.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 03-12-2013 12:21 #17
Ik heb via een lening bij mijn ouders een nieuw huis gekocht. Deze lening hebben zij boven op hun eigen hypotheek gegooid. Deze hypotheek betreft een spaarhypotheek. Ik betaal hen maandelijks rente en aflossing in annuïteitsvorm. Heb ik nu wel recht op renteaftrek? Reactie infoteur, 03-12-2013
Beste Nathalie,
Als u een lening bij uw ouders hebt voor uw eigen woning en rente betaalt, is die hypotheekrente bij u aftrekbaar. Niet bij de ouders, want het is alleen een verhoging van de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornel, 09-10-2013 17:34 #16
Ik wil toch nog terug komen op mijn vraag. U schrijft in uw antwoord dat mijn zoon betaald rente en aflossingen. Mijn zoon betaald terug bedragen slechts onder specificatie terug betaald schuld. Aan het eind van het jaar berekenen wij de rente: op de elke afgeloste bedragen plus de rente voor de restant schuld. Van de terug gestorte bedrag trekken wij af de rente en zo stellen wij vast wat de aflossing was. Dan tellen wij de twee bedragen samen en van de totaal trekken wij af de kwijt schelden schenking. Wat resteert is de niet afgeloste schuld. Is dat voldoende transparant en traceerbaar? Reactie infoteur, 10-10-2013
Beste Cornel,
Alleen de specificatie terugbetalen schuld is onvoldoende als daarmee rente en aflossing wordt bedoeld. Dat kan later problemen geven als de belastingdienst om een onderbouwing van de schenking vraagt. Bewaar uw berekeningen goed, voor het geval dat straks nodig kan zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornel, 09-10-2013 12:40 #15
Ik heb aan mijn kind geld geleend met notariële akte voor kopen huis. Hij trekt niet de rente van de belasting af. De rente mag ik terug schenken (belastingvrije bedrag). Door aflossingen is de rente nu lager dan de belastingvrije bedrag.
Mijn vraag:
Mag ik dan aan het eind van een jaar de restant schuld en rente bij elkaar telen en van de totaal de belasting vrije bedrag kwijtschelden? Dus ook een deel van de schuld kwijtschelden? Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Cornel,
Ja u mag het belastingvrije bedrag schenken en hoe die is samengesteld is niet van belang. Uw zoon betaalt rente en aflossing en u doet daarna twee schenkingen: een schenking van de rente en een schenking van een ander bedrag. Houd daarbij wel transparant en traceerbaar wie wat stort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 24-09-2013 16:24 #14
Heeft het kind ook recht op belastingaftrek van de 6% rente, als de ouders een gelijkwaardig bedrag aan het eind van het jaar terugschenken?

Is dat echt zo? Dat klinkt nogal lucratief, of ik het mis? Reactie infoteur, 25-09-2013
Beste Johan,
Ja als u de circuits van rente betalen en schenken maar gescheiden houdt. U kunt uw schenking ook een maand aanhouden tot 1 januari van het volgende belastingjaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maikel, 09-07-2013 12:20 #13
Hallo,

Ik heb in 2011 een woning gekocht met me vriendin. Wij zijn nu uit elkaar en ik wil de woning op eigen naam krijgen. Hiervoor kom ik 40.000 te kort op de hypotheek. Mijn ouders hebben hun woning al voor groot deel afbetaald. Op welke manier(en) kunnen zij mij nu het beste steunen?

Mvg maikel Reactie infoteur, 10-07-2013
Hallo Maikel,
1. Ik weet niet of uw ouders nu hun hypotheek bijna is afgelost, bereid zijn hun hypotheek te verhogen. Bij hen is de extra hypotheekrente immers niet aftrekbaar.
2. Uw ouders kunnen u ook steunen met een onderhandse lening. In dat geval is de hypotheekrente bij u fiscaal aftrekbaar:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

3. Uw ouders kunnen u een bedrag belastingvrij schenken. Als u jonger bent dan 40 jaar kan dat tot ruim 50.000 euro.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 13-06-2013 11:49 #12
Wij blijven zeer binnenkort zitten met een restschuld bij de verkoop van ons appartement. (we hebben vorig jaar al een ander huis gekocht) We hebben met onze ouders een afspraak gemaakt dat zij dit bedrag aan ons lenen. Als ik het artikel goed begrijp is het verstandig om bij deze lening een rente te vast te stellen van 6%. Deze rente kunnen wij aftrekken van de belasting en onze ouders kunnen een deel van de rente aan ons schenken, zodat wij niets betalen en zij wel wat rente ontvangen.

Wat ik me nu afvraag is hoe we dit precies moeten regelen. Moeten we hiervoor langs een notaris of kunnen we ook zelf ea op papier zetten? Zijn er voorbeeldcontracten te vinden zo dat we niet alles zelf hoeven uit te zoeken?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-06-2013
Beste Martin,
Klopt en u mag dit allemaal onderhands regelen. Voor een voorbeeld contract van onderhands lenen, verwijs ik u naar het onderstaande artikel. Hierin kan nog van alles door u worden aangepast:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 23-01-2013 22:34 #11
Hallo,

Mijn gepensioneerde ouders hebben een bijna afbetaald eigen huis, maar daarnaast alleen een AOW.
Nu kunnen ze natuurlijk hun huis verkopen en met de overwaarde ergens anders gaan wonen, maar dat brengt ook allemaal kosten en onbehagen mee.
Nu wil ik ze wel bijvoorbeeld 12'000 euro per jaar lenen via een onderhandse lening. Dus het eerste jaar dit bedrag en daarna ieder jaar opnieuw, totdat ze het huis in de toekomst gaan verkopen waarna ze mij terugbetalen.

1.Welk rentetarief zou ik volgens de belastingdienst moeten bereken. Ik zie de lening niet als direct opvraagbaar, aangezien deze is gekoppeld aan de verkoop van het huis. Reactie infoteur, 24-01-2013
Hallo Jeroen,
Omdat de lening niet direct opeisbaar is, kunt u volstaan met een marktconforme lening plus of min 25%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 18-12-2012 12:13 #10
Ik bedoelde eigenlijk dat mijn ouders deze restschuld willen financieren via overwaarde op hun huis. Mijn ouders willen alleen de rente die zij moeten betalen (4, 5 %) terugzien van ons. Kan dit dan het beste via een onderhandse lening? Of is een andere regeling zoals hierboven beschreven staat gunstiger? Reactie infoteur, 18-12-2012
Beste Marcel,
1. Als u zelf de restschuld financiert of via een onderhandse lening bij uw ouders, is de rente maximaal 10 jaar bij u via de nieuwe regeling restschuld aftrekbaar.
2. De lening is niet direct opvraagbaar, dus kan volstaan worden met 4,5% rente. Uw ouders mogen ook 6% aan u vragen, die u als hypotheekrente opvoert. Vervolgens schenken uw ouders u een deel om weer op netto 4,5% uit te komen. Dat is voor u waarschijnlijk nog iets voordeliger. De rente is voor de goede orde niet bij uw ouders aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 18-12-2012 11:44 #9
Beste infoteur,

Wij hebben via de koopgarant-regeling een paar jaar geleden een huis gekocht van de woningstichting (75 procent is van mij, 25 procent nog van Woningstichting). Nu heb ik een bouwkavel/woning gekocht die medio juli 2013 gereed is. De Woningstichting heeft de verplichting om mijn huidige woning binnen 3 maanden terug te kopen dus wat dat betreft geen probleem. Bij de terugkoop zal er echter gezien de dalende woningprijs een restschuld overblijven van ca. 40.000 euro.

Mijn ouders willen nu deze restschuld voor hun rekening nemen. Welke regeling is hierbij voor ons (zowel ouders als wij) het gunstigst?

Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 18-12-2012
Beste Marcel,
U of uw ouders hoeven de restschuld niet volledig voor eigen rekening te nemen bij de Koopgarant regeling:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/67557-de-koopgarant-regeling-voor-een-betaalbaar-eigen-huis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jesper, 21-08-2012 17:20 #8
Beste infoteur,

Binnenkort ga ik wonen in een huis dat door mijn ouders gekocht is. Ik betaal dan huur aan mijn ouders. Is het toegestaan om huurtoeslag aan te vragen als ik van mijn ouders huur? Ik ga ongeveer 500 euro huur betalen en samenwonen met mijn vriendin. Wij studeren allebei nog en hebben een gezamelijk inkomen van ongeveer 10000.

Alvast bedankt voor de reactie,

Jesper Jansen Reactie infoteur, 21-08-2012
Beste Jesper,
Als het een zelfstandige woonruimte is met huurcontract en u bent ouder dan 23 jaar, dan hebt u recht op huurtoeslag:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/77818-huurtoeslag-2012-omlaag-en-huurtoeslag-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dd, 27-12-2011 14:26 #7
Hallo,

Sinds november 2011 hebben mijn vriendin en ik definitief een huis gekocht dat nog gebouwd moet worden. Echter konden we dit niet financieren zonder hulp van mijn schoonouders, aangezien mijn vriendin nog studeert. Het bedrag dat we van mijn schoonouders hebben ontvangen bedraagt EUR 60.000 die we tevens in november hebben gebruikt om de eerste termijn te betalen. We wilden hiervoor een onderhandse overeenkomst voor opstellen, echter zijn we daar wegens tijdsdrukte nog niet aan toegekomen.

Nu ben ik benieuwd of we wellicht te laat zijn met het opstellen van een onderlinge overeenkomst, aangezien het geld 1.5 maand geleden al overgemaakt is en gebruikt is voor zijn doeleinden?

Zouden we alsnog een overeenkomst kunnen opstellen die vanaf eind oktober 2011 in is gegaan en daar onze overeengekomen voorwaarden (rente, aflossing, schenking etc.) in kunnen opnemen?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 27-12-2011
Beste Dd,
Het beste is inderdaad een contract per oktober 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dm, 26-10-2011 08:10 #6
Als ik (47 jaar) mijn moeders huis koop voor de taxatie waarde (90.000) mag zij dan ook de eenmalig bedrag schenken? Ik heb de idee dat het verstandig is om haar huis te kopen want in de toekomst wil ik haar huis huren. Ik weet niet wat de best constructie kan zijn? Reactie infoteur, 26-10-2011
Beste Dm,
1. De eenmalig verhoogde vrijstelling tot 50000 euro geldt alleen als een kind of de partner jonger is dan 35 jaar. Nu mag moeder belastingvrij maximaal 5.030 euro jaarlijks schenken. Slim is nu vooral om nog dit jaar te beginnen (elk jaar is er een) en gebruik te maken van de verlaagde overdrachtsbelasting van 2%.
2. U kunt ook een hypotheek bij moeder afsluiten en de rente daarvan, als het voor eigen bewoning is, aftrekken als hypotheekrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Janssen, 23-08-2011 16:16 #5
Idd fijn en duidelijk artikel. Geldt dit alles ook met terugwerkende kracht. Ouders van mijn vriendin hebben 4 jaar geleden een lening gedaan, welke ze heeft gebruikt als eigen middelen in de hypotheek. Dan is dit dus een schenking eigenlijk en geen lening? Dus zou geen rente aftrekbaar zijn? Of is dit wel mogelijk? Zo ja, geldt dit dan ook met terugwerkende kracht? Reactie infoteur, 24-08-2011
Beste P. Janssen,
1.Als er rente is betaald, is die rente met terugwerkende kracht tot 5 jaar terug aftrekbaar als hypotheekrente. Daarvoor moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de belastingdienst.
2. Het is altijd het beste om de eventuele schenking en de betaling van de rente gescheiden te houden. Dan profiteert u tweemaal: van de hypotheekrenteaftrek als betaling en van de schenking als ontvangst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Tol, 25-03-2011 20:51 #4
Geldt het artikel "Lenen bij ouders mbv belastingdienst" ook voor stiefkinderen?
Wat zijn eventueel andere mogelijkheden om geld te lenen aan je stiefkind tbv aankoop eigenwoning?
Wat gebeurt er als je (stief)kind niet de rente van het geleende bedrag kan betalen? Reactie infoteur, 26-03-2011
Beste T. Tol,
1.In het schenkingsrecht wordt een stiefkind van uw partner gelijk behandeld als uw eigen kind.
2. U kunt dit modelcontract dus gewoon gebruiken:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam, 05-02-2011 12:14 #3
Ik betaal aan mijn ouders, 450 euro aan huur per maand (de woning heeft mijn ouders gekocht als 2e woning en aan mij verhuurd). Mag ik dan huurtoeslag aanvragen. Kom ik in aanmerking voor een huurtoeslag (ben een student met een jaar inkomen van ca. 10000 euro's)? Graag uw reactie svp! Reactie infoteur, 05-02-2011
Beste Sam,
1. Of je voor de huurtoeslag, voormalige huursubsidie, in aanmerking komt hangt in dit geval af van je leeftijd. Als je jonger bent dan 22 jaar is de huur die je betaalt iets te hoog.
2. Zie voor de hoogte van de huurtoeslag en de voorwaarden het volgend artikel:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/62287-huurtoeslag-en-vermogen-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Vriend, 27-01-2011 18:16 #2
Wat is de minimale rente die ik aan mijn moeder moet betalen als zij mij een hypothecaire lening verstrekt? Reactie infoteur, 27-01-2011
Beste Kees Vriend,
Een rente van 6%, maar daarvan mag uw moeder u weer jaarlijks 5000 euro belastingvrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilke, 16-08-2010 18:19 #1
Goed artikel. Overigens hoeft niet de gehele 50.000? voor het huis gebruikt te worden (zie folder belastingdienst). De normale eenmalige schenking (24.000) mag aan andere zaken worden besteed, zolang de verhoging (26.000) maar aan het huis wordt besteed. Dit kan gunstiger zijn, aangezien de schenking de eigenwoningschuld vermindert en zodoende minder hypotheekrenteaftrek oplevert. Reactie infoteur, 16-08-2010
Beste Wilke,
Dat klopt. U mag tot 50.000 euro eenmalig belasting vrij schenken. U kunt ook volstaan met het meerdere van de eenmalige vrijstelling in een huis te stoppen. Dat is 50.000 euro minus 24.000 euro ofwel 26.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 25-12-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Special: Lenen 2017
Reacties: 21
Schrijf mee!