InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Omzetbelasting - BTW

Omzetbelasting - BTW

Omzetbelasting - BTW De Omzetbelasting ofwel de BTW (Belasting op de Toegevoegde Waarde) is een verbruiksbelasting, waarbij sprake is van afwenteling. Wat houdt dit in? Hoe werkt de BTW afdracht? Waar moet een factuur aan voldoen? Wat is aftrek van voorbelasting, welke eisen gelden voor de BTW? Wanneer word je beschouwd als ondernemer voor de omzetbelasting? Welke ondernemingen zijn vrijgesteld voor de BTW heffing? Antwoorden en een overzicht met nultarief, hoog tarief 19% en laag tarief 6%, vind je in dit artikel.

Wat houdt Omzetbelasting - BTW in?

Omzetbelasting Verbruiksbelasting. De Omzetbelasting oftewel BTW -dat staat voor Belasting op de Toegevoegde Waarde- is een verbruiksbelasting. Dit betekent dat de bestedingen van de particuliere consument belast worden. De heffing geschiedt bij de ondernemers. De consument betaalt uiteindelijk de BTW, daar deze de betaalde BTW niet terug kan vragen.

Afwenteling Kosten. De ondernemer kan de betaalde BTW dus wel terugvragen. Dit verschijnsel heet afwenteling, omdat de BTW op deze wijze geen kostenfactor is voor de ondernemer, maar ten laste komt van de consument.

Omzetbelasting Levering. De omzetbelasting is een belasting, die de producten op hun weg van grondstof tot levering als gereed product aan de consument volgt. Iedere levering op de weg naar het eindpunt -de levering aan de consument- is belast. Echter, daar ieder tussenstation in de regel een ondernemer is (die de BTW kan afwentelen), is de BTW pas in de laatste fase een onderdeel van de prijs. De omzetbelasting wordt geheven als een levering heeft plaatsgevonden. De ondernemer die levert, moet BTW berekenen. De ondernemer die de levering ontvangt, betaalt deze berekende BTW.

Ondernemer Belastingplicht Fiscus

Belastingplichtige Ondernemer. De ondernemer moet de ontvangen BTW afdragen aan de Belastingdienst c.q. fiscus. De betaalde BTW kan de ondernemer terugvragen. In de praktijk vraagt de ondernemer eigenlijk het saldo van betaalde en ontvangen BTW terug van de fiscus, en omgekeerd betaalt deze BTW als hij/zij per saldo meer BTW heeft ontvangen dan door hem/haar is betaald.

Aftrek van Voorbelasting. De ondernemer met een BTW-nummer betaalt dus BTW wanneer deze iets koopt. De ondernemer brengt op zijn/haar beurt BTW in rekening voor de geleverde goederen of diensten. In feite betaalt de ondernemer dus belasting over het verschil tussen de in rekening gebrachte BTW en de betaalde BTW. Dit wordt aftrek van voorbelasting genoemd. Er bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting wanneer:
 • De factuur is afgegeven door een niet ondernemer
 • Het product op de factuur niet is geleverd of de dienst niet is verleend
 • De factuur niet voldoet aan de eisen (zie hieronder)

Aangiftebiljet. Per kwartaal meldt de ondernemer de betaalde en ontvangen BTW aan de Belastingdienst (ook wanneer in een kwartaal niets is omgezet). Het aangiftebiljet en de betaling dient een maand na het betreffende kwartaal bij de Belastingdienst binnen te zijn. De Belastingdienst geeft bij een lage omzet zelf aan dat de aanmelding op jaarbasis kan plaatsvinden (in plaats van per kwartaal).

KOR Regeling. Voor ondernemers die een BTW afdracht hebben van tussen de 1345,- en 1884,- euro geldt de KOR regeling (vermindering BTW bedrag dat afgedragen moet worden aan de Belastingdienst). Is het bedrag onder de 1345,- dan betaalt de ondernemer helemaal niets, zie voor informatie over de Kleine Ondernemers Regeling BTW en KOR .

BTW - Belasting Toegevoegde Waarde

Waarde Toevoeging Product. Dit systeem van heffing, waarbij iedere ondernemer BTW berekent over de verkoopprijs, leidt ertoe dat iedere ondernemer BTW afdraagt over de waarde die hij/zij aan het product heeft toegevoegd. Vandaar de naamgeving: Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De BTW is een belasting op aangifte. Een ondernemer met BTW nummer is verplicht BTW af te dragen, daar zelf aangifte van te doen en dit zelf uit te rekenen. Echter de BTW-plicht wordt pas opgelegd indien er sprake is van enige omzet. Voor verrekening van de BTW moet de aanschaf van goederen wel een zakelijk belang dienen; dit moet ook aangetoond kunnen worden.

Ondernemer voor de BTW. De BTW regels gelden voor ondernemers. Een ondernemer voor de BTW houdt in : zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefenen. Echter het begrip ondernemer is niet eenduidig. De belastingdienst stelt voor de BTW andere voorwaarden aan het ondernemerschap dan bij de Inkomstenbelasting. Zo kan het dus voorkomen dat een ondernemer wel voor de BTW ondernemer is, maar niet voor de Inkomstenbelasting.
Voor de BTW gelden de volgende eisen:
 • Regelmatig zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefenen
 • Winst beogen dan wel maken is niet van belang
 • De werkzaamheden dienen niet incidenteel of alleen in besloten kring uitgevoerd te worden
 • De rechtsvorm van de ondernemer/de onderneming is niet van belang

Administratieve Plicht. Het heffingssysteem kan alleen goed functioneren, als de ondernemers in de productie- en distributieketen nauwkeurig aan hun verplichtingen voldoen. De wetgever heeft de ondernemer verplicht om van de leveringen aan een andere ondernemer een gedagtekende en genummerde factuur uit te reiken en de adminstratie bij te houden. De administratie houdt in het bijhouden van:
 • Uitgaande facturen
 • Ontvangen facturen
 • Uitgaven
 • Kasontvangsten
 • Privé-gebruik van goederen en diensten

Factuur Eisen. Voorwaarden waar een factuur aan moet voldoen:
 • Een nummer (chronologische nummering b.v. datum binnenkomst of uitgaand)
 • De datum waarop de levering of de dienst wordt/is verricht
 • Naam en adres van de onderneming zelf en van de geadresseerde (klant)
 • Duidelijke omschrijving van geleverde goederen of diensten
 • Hoeveelheid van de geleverde goederen
 • De vergoeding exclusief BTW (soms ook inclusief/is niet verplicht)
 • Het BTW-bedrag
 • BTW identificatienummer (BTWnr.)van de ondernemer

Factuurstelsel Kasstelsel. Met de uitreiking van de factuur is de ondernemer de daarop vermelde BTW verschuldigd (factuurstelsel). Sommige ondernemers -waaronder winkeliers- die direct (rechtstreeks) aan particulieren tegen contante betaling leveren, kunnen het kasstelsel volgen: de BTW afdragen (afdracht) gebeurt na ontvangst van de betaling. De wetgever heeft de ondernemer op straffe van een boete opgelegd een boekhouding van de geldstroom (financiële administratie) en van de goederenstroom (in- en verkoopboek) bij te houden.

Vrijstelling Omzetbelasting Leveringen Diensten

Vrijstelling BTW. De Wet op de Omzetbelasting heeft een aantal leveringen of diensten vrijgesteld:
 • Dienstverlening in de gezondheidssector
 • Verkoop en verhuur van onroerend goed
 • Dienstverlening van banken en verzekeringsmaatschappijen
 • Dienstverlening in het sociale, culturele en opvoedkundig vlak (jeugdwerk, sportorganisatie, onderwijs onder de 21 jaar). Kunstenaars: Componisten, schrijvers en vertalers van literaire werken zijn vrijgesteld van BTW voor wat betreft het componeren, schrijven of vertalen. Indien deze ook nog andere werkzaamheden verrichten, dan vallen die onder het 6 of 19% tarief. Ook een vrijgevestigde psycholoog is vrijgesteld; een vrijgevestigde pedagoog of orthopedagoog moest tot voor kort BTW afdragen, maar sinds augustus 2007 hoeft dit niet meer.

Aangifte - BTW Tarief (Omzetbelasting)

Afdracht BTW. BTW moet door de ondernemer berekend worden per maand, kwartaal of per jaar. De ondernemer rekent dus zelf zijn schuld uit. De controle van een belastinginspecteur is achteraf.

BTW - Hoog Laag en Nultarief

De BTW kent drie tarieven:
 • Het hoge tarief (BTW hoog) van 19%
 • Het lage tarief van 6% (BTW laag)
 • Het nultarief van 0%

Verhoging BTW naar 20% in 2009 gaat niet door ! Vanaf 2009 zouden alle diensten en producten duurder worden en het hoog tarief van de Omzetbelasting (BTW) zou van 19% naar 20% BTW gaan. Er is echter een kabinetsbesluit hieromtrent genomen en de verhoging gaat niet door (zie ook veranderingen belasting 2008).

Veel goederen en diensten vallen onder het hoge tarief. Het lage tarief is de uitzondering. Hiertoe is bij de Wet op de Omzetbelasting een tabel (tabel I) van goederen en diensten vermeld, die onder het lage tarief vallen:
 • Producten en diensten voor de eerste levensbehoeften (levensmiddelen), boeken, advertenties
 • Producten en diensten uit en voor de landbouwsector, bosbouw en tuinbouw
 • Restcategorie - oude munten, antiquiteiten

Tabel II van de Wet op de Omzetbelasting vermeldt de goederen en diensten die onder het nultarief vallen. Ondermeer ondernemers die in het buitenland zaken doen en de uitvoer van goederen valt onder het nultarief. Zoals hierboven reeds genoemd, zijn er meer goederen en diensten die onder het nultarief vallen, waar onder: gesubsidieerd onderwijs, onderwijs aan personen onder de 21 jaar, werk van componisten, schrijvers en journalisten.

Lees verder

© 2007 - 2017 Sila, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
BTW - omzetbelasting startende ondernemerBTW - omzetbelasting startende ondernemerAls ondernemer heeft u ook te maken met de heffing van omzetbelasting of BTW (belasting toegevoegde waarde). U int als o…
BTW-administratieBTW-administratieElke ondernemer is verplicht om BTW-administratie uit te voeren, dit in belang van de belastingdienst. Hierdoor kan veel…
Aangifte omzetbelastingAls ondernemer moet u regelmatig de aangifte omzetbelasting indienen. Misschien bent u net een onderneming begonnen en w…
BTW betalen we in verschillende tarievenBTW betalen we in verschillende tarievenOp 26 april 2012 werden in de tweede kamer voorstellen aangenomen om de BTW te verhogen van 19 naar 21%. Dit in het kade…
De margeregeling op omzetbelastingDe margeregeling op omzetbelastingDe margeregeling zorgt er voor dat een handelaar in gebruikte goederen over ingeruilde artikelen alleen omzetbelasting h…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stevepb / Pixabay
 • Groenhart et al. Uw Goed Recht. BTW - Inkomstenbelasting. PPI (Europe) Amsterdam

Reageer op het artikel "Omzetbelasting - BTW"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Anoniem, 27-07-2012 20:26 #7
"Verhoging BTW naar 20% in 2009 gaat niet door" is misplaatst gezien de aanstaande BTW verhoging.

A. Ziv, 25-07-2012 10:36 #6
Een vraagje: ik lever diensten (dus geen goederen) aan de VS. Dat is buiten de EU en dus 0% BTW. Voor deze diensten schrijf ik geen facturen, maar krijg door het bedrijf in de VS een maandelijk invoice in dollars.
Ik moet echter de inkomens nog steeds bij de kwartaal Omzetbelasting aangeven, maar deze zijn in dollars. Hoe moet ik ze in euro's omzetten? de dag van betaling? die is nog niet geweest, dus ik weet nog niet hoeveel het zou zijn. De dag van levering? dan heb ik meerdere dagen waarvoo ik de dagcourse moet opzoeken? Wat is gebruikelijk hiervoor? Reactie infoteur, 26-07-2012
Beste A,

BTW betaal / verreken je over de werkelijke omzet. Het lijkt me dat de koers bij ontvangst van het factuurbedrag bepalend is, maar zeker weet ik dit niet.
Neem voor alle zekerheid even contact op met de belastingdienst.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/'

Mvg

Louis de Rijck, 31-03-2011 16:29 #5
Ik heb een eenmanszaak en had tot juni 2010 een ontheffing voor de BTW. Vanaf juli 2010 blijf ik niet meer onder de norm en heb een btw nummer aangevraagd. Tot juni dus facturen uitgeschreven zonder BTW, pas op 1 juli hiermee gestart. Kan ik dan toch voor een heel jaar worden aangeslagen?

Rob, 31-10-2009 22:55 #4
Als ik als particulier wat wil verkopen aan een bedrijf, vraagt het bedrijf aan mij een btw bon. Hoe moet ik dit oplossen, of mag ik een bon uitschrijven zonder btw. Mag een bedrijf deze bon dan ook inboeken?

Martin Willems, 23-07-2008 21:42 #3
Ik werk als glaskunstenaar in Czech Rep, vervaardiging van vrijgeblazen objecten en gevormde klein objecten, unica tot nu berken ik 6% btw, zijnde eenmalige kunst objecten, handwerk. De aankoop/vervaardigings fakturen worden in de boekhouding verwerkt volgens de EU norm op het aangifte formulier, De verkoop facturen aan de kunst galerien worden berkend met 6% BTW. Is dit juist en hoeveel wordt dat na 2009 Reactie infoteur, 23-08-2008
@ Martin, 6% is juist. Er is net bekend gemaakt door het kabinet dat de BTW-verhogingen in 2009 definitief niet doorgaan, dus blijft het gewoon 6%.
Groeten van Sila (auteur artikel)

Dennis, 22-02-2008 16:03 #2
Ik zit met een vraagje… Ik heb mijn eenmanszaak aangemeld bij de belastingdienst en aangegeven dat ik niet aan de urennorm zal voldoen en verwacht dat ik het eerste jaar dik verlies draai ivm investeringen. Ik heb van de belastingdienst een brief gekregen met daarin een overzicht van door mij af te dragen belastingen en daar staat de OB niet bij. Welke plichten heb ik dan nu? Ik heb wel een formulier gekregen voor teruggaaf waar ik mijn gegevens in moet vullen. Ik snap nu eigenlijk niet zo goed wat ik ermee aan moet… mag / moet ik wel BTW op mijn facturen zetten? Kan ik BTW die ikzelf betaal terugvorderen?

Al die verschillende brieven helpen ook niet :( Reactie infoteur, 05-03-2008
@ Dennis, je vraagt een aantal vragen door elkaar en het is me niet helemaal duidelijk hoe en wat je precies aan de Belastingdienst hebt geschreven. Het beste wat je kunt doen denk ik, is je concrete vraag voorleggen aan de belastingtelefoon. Dit werkt vaak beter en sneller dan schriftelijk.

In ieder geval een paar grote lijnen:
* Heb je een BTW nummer aangevraagd of niet?
* Heb je specifiek ontheffing aangevraagd van administratieve verplichtingen voor de BTW (zie voor verdere info ook het artikel BTW en KOR, link hier naartoe staat in bovenstaand artikel)
* Als eenmanszaak moet je in principe zowel IB (inkomstenbelasting) betalen indien je inkomsten boven een bepaald drempelbedrag komen. En ook OB (BTW) afdragen (behalve bij ontheffing dan en minder bij de KOR-regeling)
* Indien je ontheffing hebt van BTW verplichtingen, betekent dit dat je geen BTW af hoeft te dragen, maar automatisch ook dat je geen BTW terugkrijgt van de dingen die je aan moet schaffen voor je bedrijf
* Verder kom je evt. in aanmerking voor aftrek/teruggave van beroepskosten/investeringen (dit staat los van de BTW)

Als ik jou was zou ik -als het bij de belastingtelefoon niet opschiet- al je specifieke gegevens, het hele plaatje voorleggen/een (eenmalig) advies vragen aan een financieel of belasting-adviseur/boekhouder. Het kost even wat, maar dit haal je er waarschijnlijk wel weer uit.

Hopelijk heb je hier iets aan…
Succes ermee en met je bedrijf!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Marco, 20-01-2008 10:54 #1
Overal lees je dat op een factuur het BTW-bedrag en BTW-nummer moet staan. Maar als je een ontheffing hebt van de administratieve verplichtingen dan mag je geen BTW-bedrag op de factuur zetten. Tot zo ver is me dat wel duidelijk, hoewel de factuur-eisen dan niet helemaal kloppen. Want het BTW-bedrag is dus geen factuur-eis zodra er sprake is van een ontheffing.

Maar wat me nog niet duidelijk is wat je doet met het BTW-nummer ingeval van een ontheffing. Het lijkt me nogal verwarrend als je wel een BTW-nummer op de factuur vermeld, maar vervolgens geen BTW in rekening brengt.

Moet het BTW-nummer nu wel of niet op de factuur staan? En zo ja, moet je dan vermelden dat er sprake is van een ontheffing (en hoe vermeld je dat zonder al te knullig over te komen)? Reactie infoteur, 20-01-2008
@ Marco, bij ontheffing mag je inderdaad geen BTW bedrag meer op de factuur vermelden, hetgeen logisch is, omdat er geen BTW meer berekend wordt. Het BTWnr. kan echter gewoon blijven staan op de factuur (meestal in kleine lettertjes, boven of onderaan de factuur). Dit BTWnr. heb je toegewezen gekregen en blijft in principe gewoon van kracht als je ontheffing aanvraagt. Het kan namelijk zo zijn dat de ontheffing tijdelijk is en je na verloop van tijd gewoon weer onder de BTWafdracht/heffing valt.
Je hoeft niet expliciet te vermelden dat je BTW ontheffing hebt (dus niet knullig). Je kunt -als je dit prettiger vindt- het BTWnr. ook van je factuur afhalen (of in kleinere lettertjes onderaan zetten). Je blijft dit toegewezen BTWnr. echter wel gewoon behouden.
Ook moet je je administratie gewoon bij blijven houden, zie hiervoor ook het artikel BTW en KOR (Kleineondernemersregeling).
Succes,
Groeten van Sila (auteur artikel)

Infoteur: Sila
Laatste update: 30-10-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 7
Schrijf mee!