Goedkoopste levensverzekering overlijdensrisicoverzekering

Goedkoopste levensverzekering overlijdensrisicoverzekering De goedkoopste levensverzekering en overlijdensrisicoverzekering in of goedkoopste uitvaartverzekering en afsluiten? Een overlijdensrisicoverzekering kan na goed vergelijken goedkoop zijn, de concurrentie in verzekeringen is groot. U kunt een nieuwe verzekering afsluiten of een bestaande verzekering oversluiten. Sluit wel de goede levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering af. De ene verzekering keert uit bij leven, de ander bij overlijden of dekt beide situaties af. Hoe jonger u zich verzekert, hoe lager de premie is. Een online levensverzekering kan ook. Een goede uitvaartverzekering is ook verstandig, want een uitvaart, begrafenis of crematie kosten al vlug 10.000 euro. Verzeker uw overlijdensrisico zo goedkoop mogelijk.

Een verzekering afsluiten op uw leven


Levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering en belasting

De gewone levensverzekering, dus geen kapitaalverzekering eigen woning of lijfrente, valt in box 3 van de inkomstenbelasting. Over deze waarde betaalt u jaarlijks 1,2% belasting. Het gaat dan om de economische waarde op basis van beleggingen of op basis van een vast rendement. De premies voor een overlijdensrisicoverzekering dalen overigens al jaren.

Goedkopere overlijdensdekking dan ooit

De laatste vijf jaar zijn de premies bijna gehalveerd. Vergelijk dus altijd goed en stap over naar een goedkopere verzekering. Ruil uw oude polis in voor een goedkopere polis. Neem ook niet een beleggingspolis in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering, maar sluit de polissen afzonderlijk af en bij verschillende verzekeraars. Daarbij kunt u kiezen voor een maandelijkse premie of een jaarpremie. Door de hoge kosten en premies kan het gebeuren dat u inteert op uw vermogen. Dit inteereffect of hefboomeffect zagen we veel bij de woekerpolis. Om de hoge premies te kunnen voldoen werden beleggingen verkocht, waardoor men per saldo achteruit ging in vermogen in plaats van vooruit.

Overlijdensrisicoverzekering is vaak verplicht

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering is dikwijls verplicht. Als u bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten met de Nationale Hypotheek Garantie en de hypotheek hoger is dan 80 procent van de waarde van uw woning, is ook een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Let hierbij altijd op de voorwaarden, want die kunnen verschillen per hypotheekverstrekker en verzekeraar. Vraag dus meerdere offertes aan.

Een levensverzekering verzekert het overlijdensrisico

Vele verstrekkers van hypotheken eisen dat u een levensverzekering neemt om het eventuele risico van overlijden zo veel mogelijk af te schermen. Voor alle levensverzekeringen geldt dat premies en uitkeringen afhankelijk zijn van het leven dat wordt verzekerd en onder welke condities wat wordt uitgekeerd. Het maakt verschil of:
 • Er wordt alleen uitgekeerd bij overlijden. Dan praten we over een overlijdensrisicoverzekering.
 • Er wordt alleen uitgekeerd als de verzekerde op de in de polis afgesproken datum nog in leven is. Dit is de verzekering bij leven.
 • Het overeengekomen kapitaal wordt uitgekeerd bij in leven zijn op de einddatum dan wel bij onmiddellijk overlijden voor de einddatum in de polis. Dit is de gemengde verzekering. De duurste van de drie.

Een uitvaartverzekering kan natuurlijk ook, maar die is specifiek bedoeld om uw uitvaart goed te regelen: in natura volledig geregeld of door een bepaald geldbedrag uit te laten keren bij overlijden.

Wat kost een levensverzekering?

Vraag als u niet rookt naar de niet-rokers premie, want dan is de premie vaak lager. Wat een levensverzekering kost hangt vooral ook af van de zaken die u wilt meeverzekeren en het bedrag waarvoor u dan verzekerd bent:
 • In welke mate wilt u bijvoorbeeld de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren;
 • Hoeveel risico wilt u lopen. Hoe meer u dicht timmert hoe duurder het wordt;
 • Het geslacht;
 • Hoe oud bent u op het moment van het afsluiten van de levensverzekering.

De premie voor een 35-jarige man komt bij een verzekerd kapitaal bedrag van 150.000 euro op: € 30 tot € 45 euro per maand met een looptijd van de premiebetaling en polis van dertig jaar. Vraag verschillende offertes aan om goed de aanbiedingen te kunnen vergelijken.

Nadelen en risico van een overlijdensrisicoverzekering

Ik noemde al het inteer – en hefboomeffect. Verder kent de overlijdensrisico andere nadelen. Zo is bekend dat de premies hoog zijn voor kwetsbare groepen. Voor oudere en zieke mensen is het moeilijk dan wel duur om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

U koopt een woning of wilt een aanvullend inkomen

Wie een woning gaat kopen of voor later een extra inkomen wil, sluit meestal ook een levensverzekering af. Soms eist de hypotheekverstrekker of de Nationale Hypotheek Garantie dat zelfs. Zeker als u meer wilt lenen dan de executiewaarde van de woning. Met de uitkering bij uw overlijden kunnen de nabestaanden een deel van de hypotheek aflossen en in de woning blijven wonen. Maar ook wie later tijdens zijn leven een extra inkomen wil, kan met gerust hart een levensverzekering afsluiten. Hoe jonger u bent, als u een levensverzekering afsluit, hoe minder premie u betaalt. Als u later begint, zijn de risico's voor de verzekeraar groter en nemen dus ook de premies toe.

Verzekering bij overlijden uitgelegd

De verzekering bij overlijden kent drie types van overlijdensrisicoverzekering, ook wel OVR genoemd:
 • De tijdelijke verzekering bij overlijden. Deze keert uit na het overlijden voor de einddatum in de polis.
 • De levenslange verzekering. Deze overlijdensrisicoverzekering keert direct na het overlijden uit, ongeacht het moment waarop iemand komt te overlijden.
 • De gemengde verzekering die altijd een bedrag uitkeert of u nog in leven bent of niet.

De tijdelijke polis overlijdensrisicoverzekering

De tijdelijke polis kan met verschillende manieren van het opbouwen van kapitaal plaats vinden:
 • Het verzekerde bedrag blijft gelijk.
 • Het verzekerde bedrag daalt gedurende de looptijd van de verzekering en wordt uiteindelijk nihil op de afloopdatum in de polis.
 • Het verzekerde bedrag neemt toe. Dit wordt wel gedaan omdat in de loop der tijd behoeften stijgen en het leven alleen maar duurder wordt.
 • Er is gekozen voor de systematiek van erfrente, waarbij het verzekerde kapitaal tot een van te voren afgesproken datum wordt uitgekeerd in de vorm van een periodieke uitkering.

De verzekering bij leven uitgelegd

De verzekering bij leven keert alleen uit, als u nog in leven bent. Ook als de verzekerde vlak voor de afloopdatum uit de polis komt te overlijden, zal meestal niets worden uitgekeerd. Soms wordt een bepaald bedrag aan premies dat van te voren in de polis is bepaald, teruggegeven. Bekijk hierop de voorwaarden uit de polis goed.

De gemengde verzekering uitgelegd

Bij de gemengde verzekering wordt zowel het overlijdensrisico afgedekt als ook een kapitaal opgebouwd via een spaarverzekering. Het overeengekomen kapitaal wordt zowel uitgekeerd bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering, als ook onmiddellijk bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum. Het is dan ook de duurste verzekering. Vaak wordt een gemengde verzekering afgesloten in combinatie met een hypotheek, omdat de hypotheekverstrekker dat eist. De kosten van de gemengde verzekering lopen door allerlei beheer- en administratieve lasten vaak behoorlijk op, waardoor het rendement voor de verzekerde zeker in de beginjaren tegenvallen. De woekerpolis heeft deze verzekeringsvorm die afhankelijk van voorwaarden en rendement zeker goed en nuttig kan zijn, in een kwaad daglicht gesteld. Voordat u een gemengde verzekering afsluit moet u goed kosten en rendement vergelijken. De verzekeraar en bank moeten u voldoende inzicht in deze zaken verschaffen. Maar waarschijnlijk zal al snel blijken dat als u ook wat geld achter de hand heeft en niet over de top hoeft te gaan voor een hypotheek, zelf beleggen en sparen een beter rendement zal geven. Bovendien bent u dan zelf de stuurman of –vrouw op uw schip.

Een overlijdensrisicoverzekering sluiten of een uitvaartverzekering: de verschillen

Het grote verschil tussen een uitvaartverzekering en een levensverzekering is dat een uitvaartverzekering specifiek is bedoeld om de uitvaart te kunnen betalen. Een overlijdensverzekering keert ook uit na iemand overlijden, maar de besteding van het geld staat u vrij. U kunt het gebruiken voor de uitvaart, maar dat hoeft natuurlijk niet. Deze verzekering dekt de kosten van een uitvaart tussen de 5.000 euro tot ongeveer 15.000 euro.

Welke uitvaartverzekering afsluiten?

Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten, hebt u daarbij de keuze uit drie soorten uitvaartverzekeringen:

De natura uitvaartverzekering

Bij deze verzekering wordt de uitvaart volledig voor u geregeld. U krijgt dus geen geld uitgekeerd maar spreekt met de begrafenisondernemer af hoe u uw uitvaart geregeld wilt hebben. De verzekeraar vergoedt de kosten van de uitvaart in de vorm van diensten. De rekening daarvoor gaat direct van de uitvaartondernemer naar de verzekeringsmaatschappij zonder tussenkomst van de nabestaanden.

De kapitaalverzekering

De kapitaalverzekering keert wel een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden. Daarmee kunnen de nabestaanden verder de uitvaart regelen en betalen.

De combinatie uitvaartverzekering

De combinatie uitvaartverzekering combineert de natura uitvaartverzekering met de kapitaal uitvaartverzekering en geeft dus alle ruimte om de uitvaart, begrafenis of crematie, verder naar wens in te vullen.

Goedkopere polis overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensverzekeringen zijn door de grote concurrentie inmiddels veel goedkoper dan voorheen. Een premie van 200 euro per maand een paar jaar terug zou nu circa 75 euro per maand moeten kosten voor een niet roker. Bovendien is de premie natuurlijk sterk afhankelijk van iemands leeftijd en gezondheid. Een goede reden om dat voor uzelf eens te bekijken, want het verschil loopt zo aardig in de papieren.

Overlijdensrisicoverzekering en de Belastingdienst

Hoe de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering fiscaal uitpakt, hangt er voor een deel af van de wijze waarop u het geregeld hebt. Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering is in beginsel erfbelasting verschuldigd, als u geen maatregelen treft. U doet er dan ook goed aan om de overlijdensrisicoverzekering te splitsen en kruislings te verzekeren en te betalen. Als partner A komt te overlijden krijgt partner B de uitkering. Omdat partner B ook voor de premie heeft betaald, hoeft hij over de uitkering geen successierechten te betalen. En vice versa. U moet wel kunnen aantonen dat partner B de premies ook werkelijk heeft betaald. Een andere voorwaarde is dat de partners op huwelijkse voorwaarden moeten zijn getrouwd om zo de verzekeringen buiten de gemeenschap te houden.

Hoogste spaarrente om eigen vermogen op te bouwen

Nogal wat mensen vinden een verzekering duur. Zij kiezen voor beleggen of sparen. Omdat beleggen grote risico's kan geven, wordt vaak gekozen voor een spaarrekening met de hoogste spaarrente bij een veilige bank om een buffer op te bouwen. Kiest u toch voor een verzekering, vraag dan meerdere offertes aan voor verschillende soorten overlijdensrisicoverzekering.

Slot goedkoopste overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisico verzekering zorgt voor een financieel vangnet. De concurrentie is zodanig groot dat online verzekering eenvoudig en goedkoop is af te sluiten. Zorg altijd voor een eigen vangnet, bijvoorbeeld door ook te sparen tegen de hoogste spaarrente in ons land. Beide componenten zullen u in de toekomst helpen beschermen. Bedenk ook dat de gemiddelde premie niet hoog hoeft te zijn, wat het oversluiten naar een goedkopere polis aantrekkelijk maakt. Vaak kunt u kosteloos overstappen en zo veel geld besparen.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verzekeringen – levensverzekering en lijfrenteDe levensverzekering is vaak een enigszins morbide verzekering, omdat je rekening gaat houden met je eigen overlijden. M…
Basisvormen van de levensverzekeringEen uitkering uit levensverzekering is afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde. Bij het overlijden of bij he…
Gevaren van overlijdensrisicoverzekeringAls u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, zijn er een aantal risico’s op verlies van het ingelegde kapitaal.
Met een zwakke gezondheid een levensverzekering aanvragenMet een zwakke gezondheid een levensverzekering aanvragenBij het afsluiten van een levensverzekering met een uitkering bij overlijden, stelt de verzekeraar vragen over de gezond…

De digitale poliskluis (verzekeringen)De digitale poliskluis (verzekeringen)Veilig uw geld in de kluis, de digi-kluis? Wie legitimatiebewijzen en andere papieren verliest is blij als hij ook de be…
De inboedelverzekering: inboedelwaardemeter 2020/'21De inboedelverzekering: inboedelwaardemeter 2020/'21Wilt u in 2024 een goede inboedelverzekering afsluiten, dan kiest u voor een all risk verzekering, want dat is een polis…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 12-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.