Schadeverzekeringen en overlijden

Het overlijden van een persoon is een emotionele aangelegenheid. Daarnaast zullen echter ook een aantal administratieve zaken moeten worden geregeld. De verzekeringen vormen hiervan een onderdeel. Wat moet er gewijzigd worden in de schadeverzekeringen en hoe kunt u dit het beste doen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kan in principe direct na het overlijden worden opgezegd bij de betreffende verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld door een (kopie) van de overlijdenskaart aan de verzekeraar te sturen met het verzoek de verzekering te beëindigen. De nabestaanden hebben recht op restitutie van de nog onverdiende premie dus u kunt in uw schrijven een rekeningnummer van de erven vermelden waarop de terug te ontvangen premie kan worden gestort.

Indien de overledene echter deel uitmaakte van een gezin, waarvan nog gezinsleden in leven zijn, dan is het niet mogelijk de totale verzekering te beeindigen. Wel is het mogelijk de dekking van de verzekering om te zetten naar een alleenstaande dekking. Zijn er ook nog kinderen in het gezin aanwezig dan is het bij sommige verzekeraars mogelijk de dekking om te zetten naar een alleenstaande met kinderen. De werkwijze bij deze omzetting is hetzelfde als bij opzegging van de verzekering en ook bij een omzetting naar een geringere dekking bestaat er recht op premierestitutie.

Autoverzekering

De autoverzekering is niet zozeer gekoppeld aan de overledene als wel aan de auto zelf. Elke auto dient in Nederland verplicht verzekerd te zijn van het risico van wettelijke aansprakelijkheid. U kunt deze verzekering dan ook niet direct na het overlijden opzeggen, wel dient u de verzekeraar op de hoogte te stellen van het feit dat de verzekerde overleden is.

Het is verstandig zo vroeg mogelijk met alle erven een planning te maken over wat er met de auto moet gebeuren. Is de auto niet binnen aanzienlijke tijd over te schrijven op naam van een van de erven of is er nog niet besloten wat er met het voertuig zal gebeuren, dan is het wellicht verstandig de auto van de weg te halen en het kenteken te schorsen. Meer informatie over dit onderwerp treft u aan in het artikel Uw kenteken en autoverzekering schorsen

Inboedelverzekering

De woning van de overledene zal doorgaans niet direct na overlijden zijn ontruimd. Hiervoor is enige tijd nodig. Het verdient de aanbeveling de inboedelverzekering in het geval van een alleenstaande overledene door te laten lopen tot op het moment dat de woning ook daadwerkelijk is ontruimd. Immers tussen het overlijden en het daadwerkelijke ontruimen kan er nog schade ontstaan aan de inboedel, welke mogelijk wordt gedekt door de inboedelverzekering. Wel is het aan te raden zo spoedig mogelijk het overlijden door te geven en de verzekering ten name van de erven te laten stellen, volgens de polisvoorwaarden bent u hiertoe verplicht. U kunt dit doen door middel van een schrijven met een (kopie) van de rouwkaart. Indien u al op de hoogte bent van de datum waarop de woning definitief leeg zal zijn, bijvoorbeeld omdat de huur al werd opgezegd, kunt u de verzekeraar in hetzelfde schrijven verzoeken de verzekering per die datum te beeindigen. Dit voorkomt dat u meerdere malen de verzekeraar zult moeten aanschrijven. Overigens bestaat er een recht op premierestitutie voor de premie waarvoor de verzekeraar nog geen risico heeft gelopen.

Indien de overledene een partner nalaat, of kinderen welke in het huis blijven wonen, dan kan de inboedelverzekering niet worden opgezegd. In dit geval is het wel verstandig de verzekeraar op de hoogte te stellen van het overlijden zodat de verzekering op de juiste naam (die van de partner of eventuele kinderen) kan worden gesteld. Tevens is het aan te raden een nieuwe inboedelwaardemeter in te vullen. Door de wijziging van de gezinssamenstelling kan de waarde van de inboedel volgens de inboedelwaardemeter behoorlijk lager uitvallen. Hierdoor zal de nabestaande minder premie gaan betalen terwijl men toch voor de volle waarde van de inboedel blijft verzekerd.

Opstalverzekering

De woning van de overledene zal doorgaans nog bewoond worden door de achtergebleven partner. In dit geval hoeft de opstalverzekering op zich dan ook niet te wijzigen, wel moet de tenaamstelling hiervan worden gewijzigd naar de naam van de achtergebleven partner. U kunt dit doen door een brief aan de verzekeraar te zenden met ene kopie van het overlijdensbericht en hierin de juiste tenaamstelling op te geven. Omdat er op zich niets veranderd aan de verzekering is er geen sprake van een teruggave van de premie.

Indien de woning zal worden verkocht is het raadzaam de tenaamstelling van de opstalverzekering voorlopig te wijzigen naar de erven. Doorgaans is het een eis van de hypotheekverstrekker dat de woning verzekerd blijft, maar natuurlijk ook in het belang van de erven mocht er onverhoopt schade ontstaan. Na definitieve verkoop en overdracht van de woning kan de verzekering alsnog worden beeindigd.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering kan voor een alleenstaande overledene per datum van overlijden worden beëindigd. Ook hier volstaat het om een kopie van de overlijdenskaart aan de verzekeraar te zenden met het verzoek de verzekering te beëindigen met restitutie van de onverdiende premie.

Indien er sprake is van een achtergebleven partner kan de verzekering worden omgezet naar een alleenstaande dekking. De werkwijze is hiervoor al beschreven. Ook hier is er recht op premierestitutie.

Uitvaartverzekering

Ook de uitvaartverzekering is een schadeverzekering. Deze zal echter door het overlijden van de verzekerde tot uitkering komen. Indien er een uitvaartverzekering in natura werd gesloten is het van belang direct na het overlijden de verzekeraar op de hoogte te brengen zodat deze de uitvaart, met behulp van een aangesloten uitvaartondernemer kan verzorgen.

Bij een begrafenisverzekering kan er echter ook sprake zijn van een uitkering in contanten. Deze zal altijd worden uitgekeerd aan degene die op de polis als begunstigde staat vermeldt, ook al bepaald het testament anders. Voor het claimen van de uitkering kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de verzekeraar om na te gaan welke stukken zij nodig hebben om tot uitkering over te gaan. Doorgaans zullen dit de originele polis en een verklaring van overlijden zijn.

Soms worden erg oude uitvaartverzekeringen gevonden waarvoor wel premie werd betaald maar waarvan de verzekeraar al lange tijd niet meer bestaat. Toch heeft u ook in dit geval recht op een uitkering. Vrijwel alle oude uitvaartverzekeraars zijn opgegaan in verzekeraars die vandaag de dag nog gewoon bestaan.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verzekering: schadeverzekering en de sommenverzekeringVerzekering: schadeverzekering en de sommenverzekeringVolgens het Burgerlijk recht kan iemand 2 verschillende soorten verzekeringen afsluiten: de schadeverzekering of de somm…
Overlijdensrisicoverzekeringen zijn vaak te duurVeel Nederlanders hebben meerdere verzekeringen die uitkeren bij het overlijden van de verzekerde. Een overlijdensrisico…
Uitvaartverzekering is te duur en dekt te weinigDe uitvaartverzekering keert het verzekerd bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. In de praktijk blijkt dat het ve…
Geen uitvaartpolis, ik heb een overlijdensrisicoverzekeringDe uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekeringen worden onterecht vaak als een exact gelijke verzekering besc…

Schade door vuurwerk en uw verzekeringIn de tijd rond oud en nieuw is het bijna niet te voorkomen. Door het vele legale en illegale vuurwerk dat er wordt afge…
Verzekering - verzekeren bij Meeus en Ditzo via internetVerzekering - verzekeren bij Meeus en Ditzo via internetMeeus en Ditzo garanderen dat u goedkoop online een verzekering kan afsluiten, veel sneller en meestal ook goedkoper. Sl…
Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 14-12-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.