Hoe meld ik een schade op mijn aansprakelijkheidsverzekering

Vele mensen beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Hoe zij echter een schade op deze verzekering moeten melden en wat zij daarna mogen verwachten is een stuk minder bekend. In dit artikel kunt u meer over de schaderegeling op een aansprakelijkheidsverzekering lezen.

Schademelding omdat u aansprakelijk wordt gesteld

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren vergoed schade op het moment dat u wordt aangesproken en u aansprakelijk bent op grond van de Nederlandse wetgeving. Ook als u onterecht wordt aangesproken dan biedt deze verzekering uitkomst omdat zij u dan zal verdedigen ten opzichte van degene die u onterecht aanspreekt, indien nodig zelfs tot in de rechtszaal.

Het proces van de schaderegeling van een AVP begint bij een schadeformulier. Meestal zal hiervoor een algemeen schadeformulier worden gebruikt. Dit formulier kan zowel worden gebruikt voor schade aan uw woonhuis of uw inboedel als de schade aan een pleziervaartuig en een aansprakelijkheidsverzekering. Door de multifunctionele functie van dit formulier zult u niet alle vragen kunnen invullen. Er zijn echter wel een aantal belangrijke gegeven die u moet invullen voordat uw verzekeraar deze schade in behandeling kan nemen. Het formulier kunt u aanvragen bij uw verzekeraar of tussenpersoon. De meeste verzekeraars en tussenpersonen hebben een dergelijk formulier inmiddels ook op hun website staan zodat u dit direct kunt downloaden.

De benodigde gegevens op het schadeformulier

  • Vul in ieder geval de volgende gegevens in op het schadeformulier
  • Uw naam- en adresgegevens
  • De schadedatum
  • Een omschrijving van hetgeen gebeurde, liefst zo uitgebreid mogelijk, indien u ruimte tekort komt kunt u een apart vel bijvoegen met uw toedrachtsomschrijving
  • De beschadigde goederen, vult u hier het liefst zo gedetailleerd mogelijk in wat er beschadigd raakte bijvoorbeeld door toevoeging van een serie- of typenummer of kenteken en het bouwjaar en de aanschafprijs
  • Of de beschadigde goederen nog hersteld kunnen worden en zo ja tegen welk bedrag
  • Waar en wanneer de beschadigde goederen kunnen worden opgenomen
  • Door wie de schade werd veroorzaakt (inclusief geboortedatum en indien u dit zelf niet was in welke relatie u tot deze persoon staat)
  • Of er medeschuldigen zijn, ook als u niet zeker weet of dit daadwerkelijk medeschuldigen zijn is het verstandig hier de naam- en adresgegevens van deze personen in te vullen
  • Aan wie de schade werd toegebracht met diens volledige adres

Bijlagen bij het schadeformulier

Voor zover u beschikt over een schriftelijke aansprakelijkstelling van de tegenpartij of kopieën van bijvoorbeeld aankoopnota’s is het handig deze direct bij het schadeformulier te voegen. Op deze manier kan uw verzekeraar tot snellere afwikkeling overgaan.

Aanrijdingsformulier

Indien er door u als fietser of voetganger schade werd toegebracht aan een andere verkeersdeelnemer dan is het mogelijk hiervoor in plaats van een algemeen schadeformulier een aanrijdingsformulier te gebruiken. Voordeel hiervan is dat beide partijen de gegevens van het voorval samen aan de voorzijde van het formulier vastleggen hetgeen bewijskracht oplevert. Meer informatie over de invulling van het aanrijdingsformulier vindt u hier.

De behandeling

Na ontvangst van het schadeformulier zult u een bevestiging van uw verzekeraar ontvangen. Indien uw verzekeraar meent dat zij niet alle benodigde informatie via het schadeformulier heeft ontvangen om deze schade verder te behandelen zal zij u nog enkele aanvullende vragen stellen.

Afhankelijk van de aard en omvang van de schade zal uw verzekeraar eveneens contact opnemen met de tegenpartij en deze enkele vragen stellen. Zolang de tegenpartij niet tot beantwoording van deze vragen overgaat zal uw verzekeraar doorgaans niet tot afwikkeling van de schade kunnen overgaan.

Dagwaarde/nieuwwaarde

Op grond van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht zal uw verzekeraar de tegenpartij schadeloos stellen door betaling van de dagwaarde van het beschadigde goed. Bij alle zaken die dus niet direct nieuw zijn zal de tegenpartij slechts een deel van de nieuwwaarde (afhankelijk van de ouderdom van het beschadigde goed) of de herstelkosten (voor zover deze lager zijn dan de dagwaarde) ontvangen. In sommige gevallen is het dus voordeliger voor de benadeelde om de schade in te dienen op diens eigen verzekering waar hij wel een vergoeding op basis van nieuwwaarde kan verwachten. Indien dit het geval is zal uw aansprakelijkheidsverzekeraar de tegenpartij hierop wijzen

Afwijzing van de schade

Indien uw verzekeraar van mening is dat u op grond van het Nederlands recht niet aansprakelijk bent voor het ontstaan van de schade dan zal uw verzekeraar de tegenpartij een gemotiveerde afwijzing zenden. Indien de tegenpartij vervolgens bij u aanklopt en stelt dat u moet betalen dan zult u ze toch naar uw verzekeraar moeten verwijzen. Zoals eerder gesteld zal uw verzekeraar de schade dan verder in behandeling nemen en nogmaals contact opnemen met de tegenpartij.

Zelf de schade afwikkelen met de tegenpartij

Vaak zal een schade een niet al te hoog bedrag vertegenwoordigen, bovendien kan het voorkomen dat u zichzelf moreel gezien aansprakelijk acht voor het ontstaan van de schade. Het lijkt dan ook aantrekkelijk om de tegenpartij zelf schadeloos te stellen en de schade vervolgens in te dienen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Dit is echter de foute volgorde van zaken. De polisvoorwaarden bepalen dat u geen enkele toezegging, verklaring of handeling kunt doen waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid. Als u de schade betaald “overtreedt” u deze polisbepaling. Indien de verzekeraar meent dat u niet aansprakelijk bent kan dit betekenen dat u uw geld dus niet terugkrijgt.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aansprakelijkheidsverzekering, ja of nee?Aansprakelijkheidsverzekering, ja of nee?Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die u bescherming biedt tegen schade die door u of door een van uw…
Verschil en vormen van aansprakelijkheid en WA verzekeringVerschil en vormen van aansprakelijkheid en WA verzekeringWat is de WA verzekering, aansprakelijkheidsverzekering en wat betekent de wet aansprakelijkheid voor voertuigen? Lees h…
Aansprakelijkheidsverzekering is een onmisbare verzekeringHet belang van een aansprakelijkheidsverzekering wordt vaak onderschat. Indien u deze verzekering niet heeft afgesloten…
Schade bij sport en spel en de verzekeringWij Nederlanders houden wel van sporten. Bij het sporten en bij kinderen het spelen is het niet te voorkomen dat er af e…

Verzekering en een geschil over de omvang van de schadeBij veel schade is de omvang van de schade direct duidelijk of wordt deze naar tevredenheid vastgesteld door een expert.…
Opbouw van uw pensioen zelf verzorgenDe meeste Nederlanders krijgen vanaf de pensioendatum te maken met een grote inkomensterugval. Dit wordt veroorzaakt doo…
Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 09-11-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.