Verzekering en een geschil over de omvang van de schade

Bij veel schade is de omvang van de schade direct duidelijk of wordt deze naar tevredenheid vastgesteld door een expert. Er zijn echter ook genoeg voorbeelden van schade waarbij de verzekerde of benadeelde het in het geheel niet eens is met de vaststelling van de hoogte van de schade. In dat geval kan er een contra-expert worden ingeschakeld. Hoe gaat dit precies en waar moet u aan denken.

Expert ingeschakeld door verzekeraar

Bij de meeste schade zal, als het geschatte schadebedrag de expertisegrens van de verzekeraar overschrijdt, door de verzekeraar direct een expert worden ingeschakeld. U moet hierbij denken aan een autoschade van meer dan 750,00 of een schade op een inboedelverzekering van bijvoorbeeld meer dan 1500,00. De expertiserichtlijnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Omdat in dit geval de expert eenzijdig is ingeschakeld, de verzekeraar is immers de opdrachtgever, is de bewijskracht van dit rapport volgens de rechtspraak beperkt. U heeft dan ook in praktijk altijd de mogelijkheid een contra-expert in te schakelen.

De contra-expert

De contra expert is geen aparte soort expert. In principe is het gewoon een deskundige op het vakgebied van de schade, net zoals de expert welke in eerste plaats werd ingeschakeld door de verzekeraar. Omdat hij echter niet als eerste werd benoemd en tegenover de maatschappij expert komt te staan is de naamgeving anders.

Contra-expert en expert benoemen derde expert

Als er een contra expert wordt ingeschakeld zal deze, in overleg met de expert van de maatschappij, een derde expert benoemen. Indien beide experts geen overeenstemming kunnen bereiken over het uiteindelijke schadebedrag dan zal deze expert de doorslag geven en het schadebedrag vaststellen. Dit uiteindelijke schadebedrag zal altijd liggen tussen de bedragen die de maatschappij expert en de contra expert vaststelden.

Wie betaald de contra expert

Om deze vraag te beantwoorden is het van belang te weten op welke verzekering een beroep wordt gedaan.

Brandverzekering

In de meeste opstal- en inboedelverzekeringen is in de voorwaarden bepaald dat u het recht heeft een contra expert in te schakelen. In dit geval komen de kosten dan ook voor rekening van de verzekeraar waarbij u de verzekering sloot. Doorgaans is er echter ook in de voorwaarden opgenomen dat er nooit meer zal worden betaald aan de contra expert dan de kosten die de verzekeraar voldeed aan zijn eigen expert. Ook de kosten van de derde expert zijn in dit geval voor rekening van de verzekeraar. Indien u een contra expert wilt inschakelen is het goed de polisvoorwaarden door te nemen om te kijken wat er over deze kosten is opgenomen in de polisvoorwaarden

Overige verzekeringen

Autoverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen hebben in de polisvoorwaarden doorgaans niets opgenomen over de kosten van een contra expert. U houdt wel het recht om deze in te schakelen maar de kosten zullen in eerste instantie voor uw rekening zijn. Blijkt echter achteraf dat de contra expert tot een hogere schadevaststelling kwam dan de maatschappij expert dan zullen de kosten alsnog voor rekening van de verzekeraar komen. (kosten op basis van ongelijk). De derde expert zal op grond van een uitspraak van de Raad van Toezicht voor rekening van de verzekeraar komen als de taxatie van de derde expert hoger uitkomt dan de taxatie van de verzekeraar.

Het inschakelen van een contra expert

Indien u een contra expert wenst in te schakelen voor uw schade dan is het verstandig dit eerst te bespreken met uw tussenpersoon, danwel uw verzekeraar indien u geen tussenpersoon heeft. Wellicht heeft uw tussenpersoon nog aanvullende informatie die u van standpunt zal laten veranderen of beschikt zij over de naam van een goede contra expert die de contra expertise tegen redelijke kosten voor u kan verrichten.

Indien u geen tussenpersoon heeft maar wel een rechtsbijstandverzekering kunt u deze natuurlijk ook altijd om advies vragen.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Mijn auto is total loss! Wat krijg ik uitgekeerd?Mijn auto is total loss! Wat krijg ik uitgekeerd?Bij een autoschade is de hoogte van de uitkering uit de autoverzekering afhankelijk van het schadebedrag en van de waard…
Waarde van een voertuig bij total lossDagelijks zijn er in het Nederlandse verkeer ongelukken. Indien u bij een ongeluk betrokken raakt is het mogelijk dat uw…
WA-verzekering: de gevolgen van een verkeersongevalWA-verzekering: de gevolgen van een verkeersongevalEen ongeluk zit in een klein hoekje, het kan zomaar gebeuren dat je bij een verkeersongeval betrokken raakt. Veel mensen…

Vreemde bepalingen in verzekeringenVreemde bepalingen in verzekeringenIn polisvoorwaarden komt u vaak vreemde bepalingen tegen. Deze hebben echter wel een duidelijk onderliggend doel.
Hoe meld ik een schade op mijn aansprakelijkheidsverzekeringVele mensen beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Hoe zij echter een schade op deze verz…
Reacties

Jan, 08-12-2010
Wij hebben door hagel(neerslag), schade aan de boeidelen rondom ons huis, het betreft een schade aan de zuid/west zijde van het woonhuis. Nu blijkt na onderzoek dat de boeidelen niet meer in dezelfde soort en maat leverbaar is. Hierdoor claim ik bij de verzekeraar zowel de beschadigde delen aan de zuid/west zijde, alsook de noord/oost zijde ter voorkoming van kleurverschil, afwijkende maten naast elkaar, deze schade vind ik nl. gevolgschade van de beschadigde delen. De verzekeraar weigert de geclaimde gevolgschade aan de Noord/Oost zijde te betalen. Mag dit? Een opstalverzekering behoort toch zowel de beschadigde als de gevolgschade te betalen? Reactie infoteur, 12-12-2010
De verzekeraar dient conform de polisvoowaarden de vervanging van de beschadigde delen vergoeden. Dat er in de loop van de tijd bepaalde delen niet meer geleverd kunnen worden waardoor een keurverschil zal ontstaan kan de verzekeraar niet worden aangerekend. Het vervangen van alle boeidelen komt dus niet op de polis voor vergoeding in aanmerking. Als er echter extra kosten gemaakt moeten worden om de beschadigde boeildelen op een dusdanige wijze te vervangen zodat deze weer passen bij de al aanwezige boeidelen dat zouden deze kosten wel onder de dekking van de verzekering kunnen vallen.

Hannie, 18-08-2010
Wij zitten met het volgende probleem. Een expert van Fbto en een contraexpert van NN kunnen het niet eens worden nu wil mijn verzekering een 3 (onafhankelijke.) expert aan wijzen. Heeft dat nu en voor wie zijn de kosten. Het betreft een forse schade van rond 15.000 euro mbt huiszwam welke door de buurman is veroorzaakt. Alvast bedankt Reactie infoteur, 07-09-2010
Ik neem aan dat u uw buurman aansprakelijk stelt en dus een beroep doet op zijn aansprakelijkheidsverzekering. In de voorwaarden van deze verzekering is niets opgenomen over de kosten van een contra expert en deze zullen dan ook in eerste instantie voor uw rekening komen. Een uitgebreide verklaring hiervoor is opgenomen in het artikel

Ernö, 22-03-2010
Ik heb een meningsverschil met de expert. Dit gaat over een glazen tafel die mijn moeder kapot heeft gemaakt. De expert die door verzekering van mijn moeder is ingeschakeld vroeg wat de prijs van de tafel was. Dit weet ik echter niet meer. De tafel is in 2005 gekocht van een particulier. De expert vroeg ons om bij een bedrijf te informeren wat het zou kostte om twee glazen poten te maken, deze zijn immers kapot. Vandaag hebben wij de offerte gekregen voor de poten en deze bedroeg bijna 3000. Ik heb de expert ingelicht over de offerte en hij antwoordden: "Dat wordt hij zeker niet. Ik heb een beetje op internet gekeken en glazen tafels worden tweedehands aangeboden voor 400.

Als ik het goed begrijp wil hij dus de tafel taxeren aan de hand van bijv. marktplaats.
Ik ben het niet eens met de 400 en krijg deze week de kans om met bewijzen te komen hoe duur de tafel was. Ik heb geen bankafschriften meer uit 2005 en ik weet ook de naam niet meer van het gezin waar wij deze kochten. Is het verstandig om een contra expert in te schakelen? Het gaat hier om een op maat gemaakte tafel die helemaal van glas is, welke wij tweedehands hebben gekocht. De poten stonden los onder het blad. Reactie infoteur, 22-03-2010
In de eerste plaats is het voor u belangrijk om te weten dat u - op grond van het nederlands recht - recht heeft op een vergoeding op basis van de dagwaarde van de beschadigde tafel en niet willekeurig elke glazen tafel. Indien de reparatiekosten lager zijn dan de dagwaarde bent u door vergoeding van de reparatiekosten ook schadeloos gesteld.

Nu de nieuwwaarde niet meer te bepalen is is het moeilijk de dagwaarde ervan te bepalen aan de hand van afschrijving. Een norm kan dan wel zijn dat er gekeken wordt naar hetgeen soortgelijke glazen tafels op de tweedehands markt kosten. Indien u immers een soort gelijke tafel van dezelfde ouderdom zou kunnen aanschaffen bent u daarmee ook schadeloos gesteld. Het is dus niet zo gek dat de expert op bijvoorbeeld marktplaats heeft gekeken. Hierbij moet echter wel gekeken worden naar een soort gelijke tafel, dus dezelfde kwaliteit en in dit geval ook een handgemaakte. De prijs kan dan inderdaad veel hoger uitvallen dan de expert u nu aanbiedt.

Voordat u een contra expert inschakeld is het wellicht verstandig even zelf te kijken op internet wat er aan handgemaakte glazen vergelijkbare tafels wordt aangeboden zodat u zich kunt orienteren. Wellicht kunt u de maker van de tafel achterhalen en daar de nieuwwaarde opvragen. U heeft dan zelf al een beter beeld van hetgeen u kunt verwachten en staat sterker in onderhandelingen met de expert. Mocht uit uw onderzoek blijken dat soortgelijke glazen tafels werkelijk veel duurder zijn en blijft de expert bij zijn huidige bod, dan is het verstandig een contra expert in te schakelen.

Voordat u een expert inschakeld is het verstandig even contact op te nemen met de verzekering van uw moeder om aan te geven dat u dit van plan bent en waarom en dat u graag de kosten vergoed ziet op basis van ongelijk. Dit laatste wil zeggen dat de kosten van de contra expert welke u wilt inschakelen voor rekening van de verzekeraar komen als u daadwerkelijk gelijk krijgt en de door u ingeschakelde expert tot een hogere vergoeding komt.

Veel succes bij uw acties!

Chemlal, 19-01-2009
Hoi,

Hoe zit het als je auto total loss is en wordt door de verzekering verkocht. Je krijgt te horen dat niets wordt uitgekeerd omdat het volgens verzekering schade op schade is. Je bent er niet mee eens, maar je kan geen contra-expert laten sturen omdat de auto al weg is? Reactie infoteur, 19-01-2009
Dit is een nogal vreemd verhaal van deze verzekeraar. Natuurlijk kan een schade ervoor zorgen dat een voertuig total loss raakt. Een volgende schade zal dan niet zorgen voor een extra uitkering. Toch zou de eerste schade dan wel moeten zorgen voor een uitkering op basis van de dagwaarde van het voertuig minus de eventuele restantwaarde en een eigen risico indien van toepassing.

Uw probleem lijkt dus wat ingewikkelder in elkaar te zitten dan het zich op het eerste oog voordoet. Indien u uw verzekeringen sloot via een tussenpersoon is het goed deze te raadplegen. Ook een eventuele rechtsbijstandverzekering kan u behulpzaam zijn bij de oplossing van dit geschil. Mocht u op beide geen beroep kunnen doen dan mag u me altijd mailen met wat specifiekere gegevens.

Voor wat betreft de waardevaststelling is het mogelijk dat een eventuele hersteller wel degelijk foto's heeft gemaakt van uw voertuig en de beschadigingen. Aan de hand van deze foto's zou een contra-expert alsnog uitspraken kunnen doen. Zoals echter eerder gesteld is het nog maar de vraag of een contra-expert in uw geval een oplossing kan bieden.

Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 16-11-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.