Eigen risico in de basisverzekering ter discussie

Eigen risico in de basisverzekering ter discussie In het zorgstelsel zoals we dat sinds 2008 kennen, is sprake van een basisverzekering met een eigen risico. De eerste zorgkosten, de kosten van een bezoek bij de huisarts uitgezonderd, moeten verzekerden zelf dragen via dat eigen risico. Dat eigen risico kende sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel jaar na jaar een fikse stijging. Bedroeg het in 2008 nog “maar” 150 euro, in 2016 was het al toegenomen tot 385 euro. En er gaan in de politiek stemmen op om het eigen risico naar 500 euro te brengen. Velen zien het eigen risico dan ook als een verkapte premieverhoging. Als “remgeld” voldoet het volstrekt niet. Medio 2016 ontstond er een initiatief dat basiszorg voor iedereen bepleit, zonder eigen risico.

Eigen risico verantwoordelijk voor het mijden van zorg

Huisartsen ervaren het geregeld in hun praktijk dat mensen zorg mijden omdat ze het eigen risico niet kunnen opbrengen. Er zijn complete gezinnen die niet meer bij de tandarts komen om noodzakelijke behandelingen aan hun gebit te laten uitvoeren. Niet zelden zitten dergelijke huishoudens al in de schuldsanering en kan men zich de extra kosten voor medische behandelingen niet meer permitteren. Uiteindelijk komen deze mensen, vaak met nóg ernstiger problemen, alsnog in de zorg terecht. Er is dus sprake van een averechtse werking want de zorgkosten moeten uiteindelijk toch betaald worden. En als we de berichtgeving in de media mogen geloven, zijn de alsmaar aanhoudende bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg en het mijden van zorg, ook mede verantwoordelijk voor de schrikbarende toename van “verwarde mensen”.

Invoering nieuw zorgstelsel onder de naam Nationaal Zorgfonds bepleit

Door de SP werden in 2016 initiatieven gepresenteerd om te komen tot een nieuw zorgstelsel onder de naam Nationaal Zorgfonds, een zorgstelsel zonder eigen risico. De plannen voor een dergelijk zorgstelsel kregen meteen brede maatschappelijke steun, ook van kringen buiten de SP. Het Nationaal Zorgfonds kent, net als in het voormalige ziekenfonds, basiszorg voor iedereen, inclusief tandzorg, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg.

De financiering van zo'n nieuw zorgstelsel

De kosten voor afschaffing van het eigen risico, geraamd op 3 miljard euro, wil men terugverdienen door één nationaal zorgfonds in te stellen in plaats van de huidige zorgverzekeraars:
  • daarmee zou een eind komen aan het zinloos rondpompen van gelden in de zorg: zorgtoeslagen, bijzondere bijstand van de gemeenten, en ook aan de geldverslindende administratie voor het bepalen van de eigen bijdrage CAK, etcetera;
  • bovendien denken de initiatiefnemers vele miljoenen te kunnen besparen op de prijzen van medicijnen. De farmaceutische industrie onderhandelt straks immers nog maar met één partij;
  • ook de contacten met zorgverleners voor het inkopen van de noodzakelijke zorg, kunnen in een dergelijke opzet met minder partijen veel efficiënter verlopen.

"Marktwerking, in de autobranche maar niet in de zorg"

Voor 2008 was er een ziekenfonds dat prima werkte. Er waren ook "particulier verzekerden", maar het overgrote deel was fondspatiënt. Huisartsen ontvingen voor die patiënten jaarlijks een bepaalde vergoeding. Particulier verzekerden, waaronder veel ambtenaren, betaalden hun rekening zelf en declareerden die vervolgens bij hun veelal collectieve verzekering (denk aan IZA-regelingen: Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren).

Streven naar laagdrempelige zorg dicht bij huis

Huisartsen en wijkverpleegkundigen, indien nodig met verwijzing naar een specialist, stonden garant voor laagdrempelige zorg dicht bij huis, en dat alles zonder eigen risico voor de patiënt. Een systeem dat prima functioneerde, tot het moment dat de marktwerking zijn intrede deed in de zorg. Een systeem dat volgens sommigen volledig is doorgeschoten, met een groot waterhoofd aan bureaucratie, management en administratie. Het voegt naar hun mening niets toe en genereert alleen maar kosten die niet aan gezondheid en zorg worden besteed.

Goede en betaalbare zorg hoeft niet duur te zijn

Begin 2016 startte een landelijke campagne om meer ruchtbaarheid te geven aan de mogelijke instelling van een nationaal zorgfonds. De privatisering van ons zorgstelsel leidde immers niet tot een goedkoper en beter stelsel, maar tot geldverkwisting en een kostenstijging voor burgers die zorg nodig hebben. Er is sprake van een verplichte verzekering, maar duizenden mensen zijn niet bij machte om de premie te betalen. Men blijft dan weliswaar verzekerd, maar wordt beboet en er wordt een incassobureau ingeschakeld. De plannen voor instelling van één Nationaal Zorgfonds ondervonden in 2016 brede maatschappelijke steun.

Zorgstelsel zonder winstoogmerk en marktwerking

Het streven is om te komen tot één verplichte zorgverzekering voor alle burgers, zonder winstoogmerk en marktwerking én, essentieel, ook zonder eigen risico. Omdat een dergelijk stelsel de intentie heeft om de volledige zorgpremie te besteden aan de zorg, en niet langer aan overbodige papierwinkel, management, reclame en overhead, hoeft een dergelijk systeem niet duurder uit te vallen, integendeel.

Sterk punt: vrije artsenkeuze

En nóg een belangrijk pluspunt van het Nationaal Zorgfonds: iedereen wordt weer de vrijheid gegeven om een eigen arts en ziekenhuis te kiezen, een keuzemogelijkheid die door zorgverzekeraars anno 2016 aanzienlijk beknot is.
© 2016 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zorg tijdens je studie, zorgverzekering en huisartsZorg tijdens je studie, zorgverzekering en huisartsAls student is gezondheidszorg misschien niet je eerste prioriteit, maar het is wel van groot belang. Wanneer je gaat st…
Medicijnen 2020: eigen bijdrage tot € 250Medicijnen 2020: eigen bijdrage tot € 250De eigen bijdrage medicijnen en geneesmiddelen is maximaal 250 euro in 2020, een meevaller. De basisverzekering 2020 maa…
Basisverzekering 2020 uitgebreidBasisverzekering 2020 uitgebreidDe basisverzekering 2020 wordt per 1 januari 2020 uitgebreid. Er gaan geen behandelingen uit de basisverzekering die ook…

Eigen risico zorgverzekering 2020: hoogte en zorgtoeslagEigen risico zorgverzekering 2020: hoogte en zorgtoeslagDe hoogte van het eigen risico in de zorg blijft in 2020 gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar, namelijk € 385. Di…
Verstandig: Anw-hiaatverzekering naast een Anw-uitkeringVerstandig: Anw-hiaatverzekering naast een Anw-uitkeringOp het moment van in leven zijn, sta je vaak niet stil bij de financiële gevolgen als je partner wegvalt. Als dit inderd…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: DarkoStojanovic, Pixabay
  • Bijdrage Dagblad De Limburger donderdag 16 juni 2016: "Basiszorg zonder eigen risico voor iedereen"
  • Bijdrage Dagblad De Limburger dinsdag 21 juni 2016: "Aanpak verwarde mensen".
  • https://nationaalzorgfonds.nl/vragen
Reactie

Jeannette Twaalfhoven, 12-07-2016
22 jaar geleden werd ik chronisch ziek. Tot 2008 kon ik rondkomen met de WAO - uitkering en kon ik zelfs zo'n 5 tientjes per maand sparen. Door lawaaioverlast van buren moest ik vorig jaar verhuizen, instanties en de wooncorporatie beweerden niets te kunnen doen. Omdat ik de hele dag thuis ben, had ik er veel stress van en viel binnen een halfjaar bijna 10 kilo af naar een BMI van 16,5. Dankzij minister Blok (VVD) ging mijn huur met 130 euro p.mnd omhoog én moest ik ook nog eens huurtoeslag aanvragen voor mijn nieuwe woning. De zorgkosten stijgen elk jaar en ik moet geheid elk jaar het verplicht eigen risico ophoesten. Ik kan niet meer sparen en heb geen buffertje meer. Als bijvoorbeeld de koelkast of wasmachine stuk is, kan ik alleen nog maar een nieuw exemplaar op afbetaling kopen. Waardoor ik financieel nóg zwaarder kom te zitten. Ik heb er nooit om gevraagd om ziek te worden, maar voel me voortdurend gestraft door de overheid. Sinds de invoering van de nieuwe zorgwet in 2006 zijn de laagste inkomens er honderden euro's netto op achteruit gegaan terwijl de mensen met de hogere/hoogste inkomens er honderden euro's netto op vooruit zijn gegaan. Ik kan al 14 jaar niet meer op vakantie, mijn vakantiegeld heb ik te hard nodig voor andere noodzakelijke dingen. Ik kan al jaren niet meer naar de kapper en knip mijn haar zelf een beetje. Koop mijn kleding 2ehands, behalve ondergoed. Als het eigen zorgrisico nog verder stijgt, moet ik gaan bedelen of zoiets. Ik hoor vaak dat Nederland een rijk land is… voor een groep happy few, voor minima is het hier overleven. Een Nationaal Zorgfonds zou een stuk eerlijker zijn en de solidariteit in de samenleving wellicht ook weer enigszins terugbrengen. Graag dus, liever eergisteren dan overmorgen want het water staat tot aan de lippen. Reactie infoteur, 12-07-2016
Dank voor uw veelzeggende reactie mevrouw Twaalfhoven. Ik denk dat die zeer herkenbaar is voor een toenemend aantal burgers in dit land!

Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 26-06-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.