De gezinsverzekering, te ruime interpretatie (België)

De gezinsverzekering, te ruime interpretatie (België) Uw kind begeeft een stommiteit, een opzettelijke fout. U denkt waarschijnlijk dat u met gemak beroep kan doen op uw gezinsverzekering. Toch, dit kan u wel eens zuur opbreken want de meeste verzekeringen dekken geen "opzettelijke" fouten. Daarom is het aan te raden voor u een gezinsverzekering afsluit, de verschillende maatschappijen met elkaar te vergelijken.

De gezins- of familiale verzekering

De familiale polis is geen verplichte verzekering maar deze kan zeer goed van pas komen indien u of iemand van het gezin burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade opgelopen in uw privé leven. Dit kan zowel persoonlijke of materiële schade zijn. U bent dan wettelijk verplicht om de schade zelf te vergoeden tenzij u een familiale polis heeft. Onder bepaalde strikte voorwaarden, zal de makelaar de kosten in uw plaats vergoeden. Deze voorwaarden vindt u terug in het Burgerlijk Wetboek.

De verzekerden

Buiten de verzekeringsnemer (die het contract afsluit), zijn er nog andere personen binnenin het gezin die gedekt worden door de familiale polis:
 • De samenwoonden, gehuwd of niet.
 • Personen die onder hetzelfde dak wonen als de verzekeringsnemer.
 • Kinderen die wel thuis wonen maar op kot zitten.
 • Vrijwilligers (B&R 191 van maart-april 2007).
 • Andere zoals huisdieren, personeel enz. waarvoor u burgerlijk aansprakelijk bent.

Dekking

We sommen de meest voorkomende voorvallen op waarbij de schade gedekt wordt onder de familiale polis.
 • U hebt schade toegebracht aan derden door een onachtzaamheid, een onvoorzienigheid of door een specifieke handeling uit te voeren.
 • Minderjarige kinderen die een fout begaan door dezelfde onachtzaamheid, onvoorzieningheid of door bepaalde handelingen zoals hierboven besproken. Kan er aangetoond worden dat het om een opzettelijke fout gaat, dient u in de voorwaarde na te kijken of u wel gedekt bent. Opgelet, in de meeste polissen is dat niet het geval.
 • Schade die voortvloeien uit werkzaamheden die u zelf uitgevoerd heeft.
 • Schade die berokkend wordt tijdens sportongevallen. Denken we dan maar aan bepaalde contactsporten en dergelijke. Ook hier is het best dat u de voorwaarden van de polis goed naleest.
 • Schade aan derde, te wijten aan huispersoneel zoals bijvoorbeeld een babysitter. Let wel op, dit wordt niet gelijkgesteld aan schade die zelf wordt opgelopen tijdens de dienst. Nemen we als voorbeeld een val van een ladder. U bent hiervoor verplicht als werkgever een polis af te sluiten voor werknemers.
 • Schade die aangebracht wordt door uw huisdieren zoals het uitgraven van planten of dergelijke. Opgelet, deze polissen gaan voornamelijk over de standaard huisdieren zoals kat en hond. Voor vee en dergelijke, dient u een aparte clausule in te voeren. Ook voor bijtende honden, liggen de voorwaarden anders.
 • U berokkend schade dat voortvloeit uit een slecht onderhoud van eigen woning zoals een persoon die valt over een los liggende tegel en zijn been breekt.

U merkt al dat er heel wat regeltjes en voorwaarden zijn waarop u moet letten. Lees daarom aandachtig alle clausules die in de polis opgenomen zijn voordat u het contract ondertekent.

Er zijn heel wat zaken die niet gedekt worden door de gezinspolis. De voornaamste worden hier opgesomd:
 • Indien u reeds verzekerd bent door een wettelijke verplichte verzekering zoals een autoverzekering. De familiale polis komt dan niet tussen beiden.
 • Indien u een contract of overeenkomst hebt afgesloten met een derde partij zoals het huren van materiaal en het materiaal raakt beschadigd. Dit noemen we contractuele aansprakelijkheid.
 • Opzettelijke fouten van uw kinderen of andere personen die normaal gedekt worden onder de familiale polis. Sommige polissen dekken kinderen wel tot 16 jaar na het begaan van een opzettelijke fout. Ook hier verschillen de clausules enorm tussen de verschillende maatschappijen.

Bijkomend, de rechtsbijstand

Naast de burgerlijke aansprakelijkheid van de gezinspolis, kunt u bijkomend ook opteren voor een rechtsbijstandverzekering. Indien er een geschil opduikt dat verband houdt met de familiale polis en u dient voor de rechtbank te verschijnen, worden de kosten van de advocaat doorgeschoven naar de verzekeringsmaatschappij. Indien u zelf slachtoffer bent van schade is dit nuttig omdat de gerechtskosten snel kunnen oplopen tot boven uw schadevergoeding die u van de tegenpartij ontvangt.

Lees in de clausule rechtsbijstand aandachtig na welke gerechtskosten er gedekt worden. Enkel procedure kosten of de kosten van de verdediging of alle gerechtskosten.

U kan kiezen voor een advocaat die de verzekeringsmaatschappij u voorstelt of u kan zelf een advocaat kiezen. Wel dient deze ingeschreven te zijn bij de balie van de rechtbank waar uw dossier behandeld wordt.

Wat experts betreft, zijn het P&V, Actel Direct, Ethias, Mercator en Aras die u volledig vrij laten, zelf een expert te kiezen. Andere maatschappijen daarentegen laten u volledig voor de kosten opdraaien indien u een expert uit een andere provincie kiest.

Tot welk bedrag verzekerd?

De maxima liggen om en bij de 12.500 euro (cfr. Test-aankoop). Nateus daarentegen biedt onbeperkte dekking voor België en tot een bedrag van 24.800 euro in het buitenland.

De Premie

Een gezinspolis is niet zo duur. Deze varieert rond de 55 tot 80 euro waarbij u volledig gedekt bent (burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand).

De verzekeringsmakelaar

In België zijn er enkele verzekeringsmakelaars die qua prijs/dekking er flink boven uit schieten namelijk Winterthur, Fidea, Nateus en Ethias. Ethias en Fidea zijn ook de enige verzekeringsmaatschappijen die kinderen tot 18 jaar dekt, die een zware fout hebben begaan. Hiermee bedoelt men, geweldpleging op een persoon, kwaadwillige schade aan een goed en roekeloze daden. Alleen bij de contracten van Ethias is duidelijk vermeld dat er maximaal 10.000 euro per kind kan teruggevorderd worden. Bij contracten van andere maatschappijen wordt dit niet duidelijk vermeld. Hierbij is Ethias de koploper wat betreft prijs/kwaliteit. Bij Ethias liggen de prijzen om en bij de 60 euro voor een gezin met kinderen en voor alleenstaande en senioren ligt het bedrag om en bij de 49 euro.
© 2012 - 2024 Raphaella, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schade door joyriding, wie gaat dat betalen?Joyriding komt regelmatig voor in onze samenleving en helaas ontstaat hierdoor maar al te vaak schade aan de eigendommen…
Uw aansprakelijkheidsverzekering (AVP) en motorrijtuigenAutoschade komt helaas dagelijks voor. Vele mensen vragen zich af of zij schade die zij hebben veroorzaakt met of door e…
Verzekeringen: verzekering bij de aankoop van je huisVerzekeringen: verzekering bij de aankoop van je huisNederland is een land waar je veel verschillende verzekeringen hebt en ze ook bijna overal kan afsluiten. Wanneer heb je…
Verzekering: schadeverzekering en de sommenverzekeringVerzekering: schadeverzekering en de sommenverzekeringVolgens het Burgerlijk recht kan iemand 2 verschillende soorten verzekeringen afsluiten: de schadeverzekering of de somm…

Onzinnige verzekeringenOnzinnige verzekeringenHier in Nederland zijn we overal voor verzekerd en op een paar verzekeringen na betreft het meestal onzinverzekeringen.…
Hoogte van de zorgpremie afhankelijk van gezondheidHoogte van de zorgpremie afhankelijk van gezondheidDe zorgverzekeraar Menzis heeft in september 2012 een spaarsysteem geïntroduceerd. Verzekerden met een gezonde levenssti…
Bronnen en referenties
 • Test-aankoop, 192 - http://www.test-aankoop.be
Raphaella (256 artikelen)
Gepubliceerd: 24-09-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.