Uw aansprakelijkheidsverzekering (AVP) en motorrijtuigen

Autoschade komt helaas dagelijks voor. Vele mensen vragen zich af of zij schade die zij hebben veroorzaakt met of door een motorrijtuig kunnen claimen op hun aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

De polisvoorwaarden en motorrijtuigen

Polisvoorwaarden die van toepassing zijn de op aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn vrij standaard te noemen. Vrijwel elke verzekeraar gebruikt hetzelfde soort voorwaarden. Onderstaand treft u een stuk uit de polisvoorwaarden aan met betrekking tot motorrijtuigen.

Motorrijtuigen
De verzekering biedt geen dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt
met of door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.

Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:

a. de aansprakelijkheid van verzekerde als passagier van een motorrijtuig; het bepaalde in de artikelen 2.3 en
3.2.a., b. en c. blijft echter onverkort van toepassing;

b. de aansprakelijkheid van verzekerden genoemd in artikel 1.3.a., b. en c. en 1.3.i. voor schade veroorzaakt
door huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan geen van de andere verzekerden dan het huispersoneel
houder of bezitter is;

c. de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade met of door motorisch voortbewogen maaimachines,
kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10 km per uur niet kunnen
overschrijden, alsmede van op afstand bedienbare modelauto’s.

Deze onder a., b. en c. omschreven dekking geldt niet indien en voorzover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering;

de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits
de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Onder joyriding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een
motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen.
Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid voor schade in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig.
de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits
de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Onder joyriding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een
motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen.

In geval van joyriding zonder geweldpleging geldt deze dekking niet indien voor het motorrijtuig een
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.

Uitsluiting schade met/door motorrijtuigen

In principe wordt eerst alle schade die u veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat u in eigendom heeft, bezit, houdt of bestuurt uitgesloten. Als u dus een auto leent en hiermee schade veroorzaakt is hiervoor geen dekking op de AVP. Wel zal de schade worden betaald door de motorrijtuigverzekeraars met alle gevolgen voor de korting voor schadevrij rijden van dien. De polisvoorwaarden gaan echter verder en geven in de rest van het artikel een beperkte dekking in een aantal specifieke gevallen.

Passagiersrisico

Stel u rijd mee met een collega maar raakt bij het uitstappen van uw voertuig met het portier een auto die ernaast geparkeerd is dan bestaat er in principe dekking op uw aansprakelijkheidsverzekering voor de schade die u aan de geparkeerde auto heeft veroorzaakt. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat het voertuig waarmee u de schade veroorzaakte niet het eigendom is van een van uw gezinsleden die ook op uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn meeverzekerd.

Non owners liability

Een volgende insluiting geldt voor motorrijtuigen van huispersoneel. Indien een werkster in uw opdracht met haar eigen auto een boodschap voor u haalt en daarbij met haar auto schade toebrengt kan u als opdrachtgever hiervoor aansprakelijk zijn. Indien blijkt dat voor de auto van de werkster geen motorrijtuigverzekering werd gesloten zal uw aansprakelijkheidsverzekering de schade die uw werkster aan derden toebracht alsnog worden vergoed.

Grasmaaiers en kinderspeelgoed

Het komt steeds vaker voor dat kinderen een klein autootje hebben dat motorisch wordt voortbewogen. Hiermee kunnen zij natuurlijk eenvoudig schade toebrengen, bijvoorbeeld aan een geparkeerd staande auto. Zolang deze voertuigen niet harder gaan dan 10 kilometer per uur vallen zij in principe onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. Hetzelfde geldt voor grasmaaiers. Gek genoeg geldt de snelheidsgrens niet voor op afstand bestuurbare auto’s, deze kunt u zo hard laten rijden als u wilt en toch vallen zij onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering.

Joyriding

Indien een van uw minderjarige kinderen besluit een ritje te maken met een voertuig van een ander, dan is hiervoor een beperkte dekking op uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

In eerste plaats zal bepaald moeten worden of er sprake was van joyriding met of zonder geweldpleging. Van joyriding zonder geweldpleging is sprake indien er bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van een auto die geparkeerd staat zonder dat deze op slot is en met de sleutels nog in het contact. Bij joyriding met geweldpleging is sprake als bijvoorbeeld een ruit van de auto wordt ingeslagen of als er in een woning wordt ingebroken om zodoende de autosleutels mee te nemen.

Bij joyriding met geweldpleging bestaat er altijd een dekking voor de schade die het gestolen motorrijtuig toebracht aan andere zaken (bijvoorbeeld auto’s, lantaarnpalen, personen of gebouwen). Bij joyriding zonder geweldpleging is er alleen sprake van dekking als voor het motorrijtuig waarmee werd gereden geen motorrijtuigverzekering werd gesloten.

Wilt u meer weten over wettelijke aansprakelijkheid of over de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dan kunt u meer artikelen vinden in deze
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schade door joyriding, wie gaat dat betalen?Joyriding komt regelmatig voor in onze samenleving en helaas ontstaat hierdoor maar al te vaak schade aan de eigendommen…
Online autoverzekering afsluitenOnline autoverzekering afsluitenIn de Europese Unie is een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen verplicht, waarbij de bescherming van slach…
Waar ben ik nu eigenlijk wel voor verzekerd?Waar ben ik nu eigenlijk wel voor verzekerd?Welke schades zijn verzekerd op de inboedelverzekering en welke zijn uitgesloten? Vooral wat betreft de aansprakelijkhei…
Verzekeren & WEGAM polis is noodzaak voor werkgeversVerzekeren & WEGAM polis is noodzaak voor werkgeversWerkgevers kunnen een hoge claim tegemoet zien wanneer een werknemer betrokken raakt bij een ongeluk met een motorvoertu…

Stormschade claimenStormschade claimenVrijwel alle huiseigenaren hebben een opstalverzekering. Bij schade door storm kunt u aanspraak maken op deze verzekerin…
Lijfrente uitkeren: bank of een verzekeringLijfrente uitkeren: bank of een verzekeringLijfrente banksparen of een lijfrentepolis afsluiten? De uitkering en aankoop van een lijfrente kan niet alleen bij een…
Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 06-10-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.