Lenen zonder rente: geld lenen via de renteloze lening

Lenen zonder rente: geld lenen via de renteloze lening Geld lenen bij een bank of kredietverstrekker heeft als vervelend kenmerk dat het je altijd geld kost. Om een bedrag te kunnen lenen, moet je meestal een rente betalen. De rente die je aangerekend wordt kan hoog oplopen. Toch is het in sommige gevallen mogelijk om een lening zonder rente te krijgen. In dat geval spreekt men van een renteloze lening. Deze vorm van geld lenen zonder rente is vooral gebruikelijk tussen ouders en kinderen, die dankzij de renteloze lening over wat extra geld kunnen beschikken voor hun studies of voor de bouw van hun huis. Het is aangeraden om voor de renteloze lening een contract op te stellen, ook al zijn de betrokken partijen familieleden. Wat zijn zoal de specifieke kenmerken van de renteloze lening?

Rente vermijden

Als je een lening aangaat bij een klassieke bank of een kredietverstrekker online, dan moet je steeds een rente betalen. Omwille van het feit dat je meteen over geld kan beschikken wordt er een interest aangerekend die je moet terugbetalen. Het betalen van die interesten maakt geld lenen precies zo duur. Daarnaast kunnen er kosten aangerekend worden, zoals dossierkosten en JKP (jaarlijkse kostenpercentage). Toch bestaat er ook een mogelijkheid om een lening aan te gaan waarbij je geen rente hoeft te betalen.

Ouders lenen aan kinderen

Lenen tegen 0 % rente wordt onder meer gedaan wanneer ouders geld lenen aan hun kinderen. Studenten die wat extra geld nodig hebben voor het betalen van hun studies of voor de aankoop van een wagen te bekostigen, kunnen dan een beroep doen op de bereidheid van hun ouders om hen een geldbedrag te lenen zonder rente. Als student is het immers niet makkelijk om een lening aan te gaan. Je hebt nog geen spaarkapitaal bijeengebracht doordat je niet of nauwelijks bent gaan werken, en studies aan hogeschool of universiteit kunnen erg kostelijk zijn. De vorm van renteloze lening is ook gebruikelijk wanneer de ouders hun kind willen "sponsoren" bij het bouwen van een huis.

Geld terugbetalen zonder rente

Bij een renteloze lening is het de bedoeling dat de lening zonder rente wordt terugbetaald. Studenten die geld van hun ouders hebben geleend voor hun studies, worden dan geacht om na hun studies het geld terug te betalen. Als er geleend werd voor de bouw van een huis, dan gaat men ervan uit dat de kinderen de lening zonder rente terugbetalen wanneer het huis gebouwd is en de kosten zijn betaald. Kinderen betalen dan bijvoorbeeld het precieze bedrag van de lening zonder rente terug aan hun ouders wanneer ze er financieel beter voor staan.

Renteloze lening: contract

Ook al gaat het om twee betrokken partijen die behoren tot dezelfde familie, toch is het aangeraden om een onderhands contract van lening op te stellen. Daarin laat je opstellen wie de partijen zijn, hoe groot het bedrag van de lening is en wat je overeengekomen bent. Laat opstellen hoe de terugbetaling geregeld wordt en hoe lang de termijn daarvoor zal zijn. In het contract moet je laten bepalen dat het bedrag meteen opeisbaar is.

Renteloze lening: kenmerken

Geen schenking

Vermits je de renteloze lening in een contract hebt laten opstellen, gaat het dus echt om een lening en niet om een schenking. De fiscus kan dit dus niet beschouwen als een schenking, waardoor je ook geen schenkingsrechten hoeft te betalen.

Persoonlijk

Doordat het gaat om familie die geld leent aan andere leden van de familie, kan het wel eens vervelend worden als het geld niet kan terugbetaald worden. Dit kan eventueel voor moeilijkheden zorgen op het vlak van persoonlijke relaties. Hou rekening met dit delicate karakter van de renteloze lening en let erop dat de familiebanden niet verslechteren door een niet-terugbetaling. Om dit laatste te vermijden gebeurt het soms dat ouders de schulden van hun kinderen kwijtschelden, waarna de leenovereenkomst wordt ontbonden.

Overheden en werkgevers

In sommige gevallen geven ook overheden zoals gemeenten renteloze leningen aan verenigingen, meestal met het oog op werken aan infrastructuur zoals verbouwingen. Ook is het mogelijk dat een werknemer een renteloze lening of een lening met verlaagde rentevoet vraagt aan zijn werkgever. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een vooruitbetaling van (een deel van) het salaris.

Lees verder

© 2010 - 2024 Verdanov, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De renteloze leningDe renteloze leningEen renteloze lening kennen de meeste consumenten alleen als ze geld lenen van familie of vrienden, want dan is het gebr…
Welke soorten leningen zijn er?Welke soorten leningen zijn er?In Nederland zijn er veel manieren om geld te lenen. Het eenvoudigst is om bij vrienden of familie te lenen, maar je kun…
Lenen & wat is onderhands lenen en hoe doet u datLenen & wat is onderhands lenen en hoe doet u datAls aanvulling op een lening bij de bank kunt u ook een onderhandse lening afsluiten. Maar wat is onderhands geld lenen…
Lening zonder renteLening zonder renteLenen tegen nul procent rente, dat klinkt erg verleidelijk. Meteen doen, zou je zeggen. Maar is zon renteloze lening we…

Nominale vs effectieve renteNominale vs effectieve renteAangezien banken winst moeten maken, lenen ze hun geld niet voor niets uit. Daarom wordt periodiek rente in rekening geb…
Wat houdt schuldsanering in?Nederlanders die schulden hebben waarvan ze de terugbetaling niet kunnen verrichten kunnen in aanmerking komen voor een…
Bronnen en referenties
  • http://www.lening-geld-lenen.nl/leningen/renteloze-lening,
  • http://ondernemingsdatabank.indicator.be/uw_raadsman/kunnen_we_renteloos_lenen_aan_onze_zoon_/VLTAVGAR_EU111203/related (bronnen geraadpleegd op 20/12/2015).
Reacties

Sido, 05-12-2014
Hallo Verdanow, ik zie deze optie om geld te lenen nu pas. Is er ook een verplichte termijn waarbinnen het bedrag moet zijn afbetaald? Als het gaat om ouders die kinderen geld lenen is dit toch handiger/praktischer dan via een onderhandse lening met een vast rentepercentage en dito looptijd. Hoe zit dit fiscaal, moet de belastingdienst dit weten of toetsen? Is er een voorbeeldcontract of is het contract voor onderhands lenen te gebruiken en dan zonder de renteclausule?
Dank en vriendelijke groet. Reactie infoteur, 05-12-2014
Hallo Sido,

Een overeenkomst tussen twee personen is in principe geldig als er duidelijk gemaakt is wat er overeengekomen wordt, tussen welke personen precies en bij welke voorwaarde de overeenkomst eindigt, in dit geval de terugbetaling van het geleende geld. Naar mijn weten is er geen maximum termijn waarin de terugbetaling moet voldaan worden; dit is tussen de twee partijen te bepalen. Ouders die hun kind geld lenen en dit op papier willen zetten kunnen dit doen door expliciet te vermelden:
-het bedrag dat geleend wordt (precieze hoeveelheid euro's)
-de rente die moet betaald worden (in dit geval dus 0 %)
-wanneer het geleende geld terugbetaald wordt (termijn)
-dag van overeenkomst (dagtekening)
-instemming van de partijen (handtekening)

Je kan een voorbeeldcontract voor onderhands lenen gebruiken en dan gewoon "geen" of "nul" invullen bij het rentepercentage.

Dit voorbeeld van de renteloze lening kan je dus laten opstellen in een overeenkomst, wat erop neer komt dat de fiscus niet kan beschouwen als een schenking. Schenkingsrechten zijn dus niet van toepassing hier.
In feite gaat het om een vrij informele vorm van lening tussen familieleden die voor alle duidelijkheid op papier gezet wordt en in een contract wordt gegoten om eventuele misverstanden te vermijden.

Vriendelijke groet,
Verdanov

Jong, 13-08-2013
Geachte Verdanov,

Bij deze wil ik navragen hoe het dan in de volgende situatie zou zijn.
Mijn vriendin (Duitste Nationaliteit) en ik willen een huis kopen. We kunnen het bedrag voor het huis lenen bij de familie van mijn vriendin. Het is de bedoeling dat wij dit dus netjes terug betalen en hiervoor geen extra geld hoeven te betalen (rente) aan die familie. Hoe is dit zo voordelig mogelijk te realiseren? Schenking vanuit Duitsland is namelijk al vrij van belasting, hoe zit dat dan met lenen?
Hopelijk kan u mij informatie verschaffen.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 14-08-2013
Hallo Jong,

Het is alvast positief dat jullie je huis kunnen kopen door renteloos te lenen bij de familie van je vriendin. Hoe de wetgeving in Duitsland precies in mekaar zit op het vlak van renteloze leningen, daarvan ben ik niet op de hoogte.
Maar een mogelijkheid zou eventueel kunnen zijn dat de familie jullie het bedrag schenkt en dat jullie verder alleen een contract onder mekaar opstellen. Daarin kan dan elk detail precies aangegeven worden: totale leenbedrag, afbetalingstermijn, en 0 % rente. Het gaat dan om een contract tussen twee partijen waardoor jullie de schenking netjes kunnen terugbetalen, bijvoorbeeld via het terugbetalen van een bepaald cashbedrag per maand.

Vriendelijke groet,
Verdanov

Verdanov (329 artikelen)
Laatste update: 15-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.