Straight loan: werking, kenmerken, voordelen en nadelen

Straight loan: werking, kenmerken, voordelen en nadelen Een straight loan is een minder bekende financiering voor bedrijven en zelfstandigen. Dit komt doordat banken de formule liever niet zelf aankaarten. De rendabiliteit ligt voor hen immers lager dan bij andere kredietvormen. Straights lijken vooral op een kaskrediet, al is de werking niet helemaal hetzelfde. Om geldtekorten op korte termijn op te vangen is het een interessante mogelijkheid met heel wat voordelen. Het is een eenvoudige en handige lening waarbij je ook nog eens ontsnapt aan de dure rente van de klassieke kaskredieten. Natuurlijk komen er ook nadelen bij kijken. Zo zijn er een aantal kosten aan verbonden. Je zal bovendien waarborgen moeten bieden. Wat is een straight loan en welke mogelijkheden biedt het voor je onderneming?

Wat is een straight loan?

Definitie

Een straight loan, ook wel ‘voorschot op vaste termijn’ of ‘vast voorschot’ genoemd, is een kredietvorm voor grote ondernemingen, KMO’s, vrije beroepen en zelfstandigen. Een straight loan heeft veel weg van een kaskrediet en werkt via een kredietlijn op een zicht- of betaalrekening. Heb je een straight loan van 125.000 euro kan je dus tot 125.000 euro in het rood gaan zonder enig bezwaar van de bank.

Doel en nut

De financieringsvorm is bedoeld om tijdelijke liquiditeitsbehoeften op korte termijn snel op te vangen. Dit kan gebeuren wanneer je facturen hebt uitgeschreven maar je klanten nog niet hebben betaald. Ondertussen heb je voor je beroepsactiviteit echter wel al nieuwe materialen, voorraden of werkmiddelen nodig. Je kunt deze kredietvorm dus zien als een manier om de exploitatiecyclus van je bedrijf te financieren. Ook in heel wat andere situaties waarbij je bedrijf plots meer behoefte aan cash en extra kapitaal heeft is de straight loan een handige oplossing.

Looptijd

De straight loan heeft bij de meeste financiële instellingen een onbepaalde duur. Dat is handig: je beschikt dan zonder einddatum over een kredietlijn voor de noden van je bedrijf. Bij andere instellingen hebben straight loans een bepaalde duur. In dat geval vervalt de kredietlijn op een vaste datum in de toekomst.

Een straight loan van bepaalde duur is niet hernieuwbaar. Wanneer de vervaldag is aangebroken moet je, indien gewenst, een nieuwe straight aanvragen. De rente en modaliteiten zullen afhangen van de marktvoorwaarden op dat moment.

Werking

Trekkingen

De kredietlijn mag dan wel een bepaalde of onbepaalde duur hebben maar geld opnemen van je straight doe je steeds voor een bepaalde, korte periode. Dit kan vaak al voor één of twee weken. De maximumtermijn bedraagt meestal één jaar.

Geld van je straight loan gebruiken gebeurt met een 'trekking' of 'voorschot'. Stel dat je bedrijf een kredietlijn van 200.000 euro heeft. In dat geval kan je bijvoorbeeld een voorschot van 50.000 euro op drie maanden vragen.

Betaling op vervaldag

In tegenstelling tot een klassiek beroepskrediet waarbij je elke maand kapitaal en rente terugbetaalt is de bank bij een straight loan wel heel aardig voor je: tussentijds hoef je geen euro te betalen. Je betaalt zowel kapitaal als rente op de vervaldag in één enkele aflossing. Bij een opname van 50.000 euro voor drie maanden hoef je dus pas over drie maanden de bank te betalen.

Zelfs al zou je vervroegd willen terugbetalen is dat in praktijk niet altijd mogelijk. Heb je een trekking op je straight loan gekregen kan je die in principe niet al voor de vervaldag terugstorten.

Bij heel wat banken bestaat wél een mogelijkheid tot vervroegde aflossing, maar vaak rekent men in dat geval aanzienlijke kosten aan. Een verbrekingsvergoeding van zes maanden interest is niet uitzonderlijk.

Kenmerken

Minimumbedrag

Het minimumbedrag verschilt van de ene financiële instelling tot de andere. Meestal situeert het zich tussen de 50.000 tot 100.000 euro, al zijn er ook banken waar je al een straight loan kan aanvragen vanaf 25.000 euro.

Bij sommige financiële instellingen geldt een minimum van 125.000 euro. Dit betekent niet dat je geen trekkingen van minder dan 125.000 euro kan opnemen. Alleen moet de totale kredietlijn van de straight loan minstens 125.000 euro bedragen.

Rentevoet

De rentevoet hangt af van de looptijd van het gevraagde voorschot en ligt vast voor de volledige duur. De bank berekent de rente op het werkelijk opgenomen bedrag. Stel dat je een trekking vraagt van 50.000 euro. Op dat moment zal de bank ook de rente bepalen, afhankelijk van de marktvoorwaarden op dat moment. Je betaalt de rente pas op de vervaldag van de trekking.

Welke rente je krijgt is bij elke bank verschillend. Meestal bestaat de intrest uit de Euribor (de interbankenrente) vermeerderd met een marge van één tot twee procent, afhankelijk van verschillende factoren zoals het bedrag van de kredietlijn, de kwaliteit van de ontlener en welke waarborgen aan de straight loan zijn gekoppeld.

Tip: Ook voor een straight kan het lonen om het aanbod van verschillende banken te vergelijken

Waarborgen

Haast alle soorten zekerheden zijn mogelijk op een straight loan. Zo kan de bank een hypotheek of hypothecair mandaat op een onroerend goed nemen. Ook een persoonlijke borgstelling van de zaakvoerder, een pand handelszaak of een effectenpand zijn courante waarborgen.

Welke waarborg men zal vragen is vooraf moeilijk te zeggen. Dit hangt sterk af van de kwaliteit van het dossier en van de aanvrager. Hoe goed (of hoe slecht) zijn de cijfers van het bedrijf? Wat is de verhouding inkomsten-lasten? Is de historiek en de evolutie van de onderneming goed? Deze en tientallen andere elementen bepalen welke zekerheden de bank zal wensen.

Sommige instellingen vragen bovenop de gebruikelijke waarborgen nog bijkomende verbintenissen. Een typisch voorbeeld is de ‘negative pledge’-clausule. Dit is een belofte om geen activa van het bedrijf te belasten met toekomstige leningen zonder schriftelijke toestemming van de bank.

Kosten

De bank kan naast de rente nog andere kosten aanrekenen. Denk daarbij aan administratieve kosten, provisies op het niet-opgenomen deel van de kredietlijn en dossierkosten.

Zo betaal je bij een Belgische grootbank een reserveringsprovisie van 0,20% per kwartaal op het niet-opgenomen kapitaal en een beheerskost van 12 euro per kwartaal. Bij andere instellingen liggen de tarieven weer heel anders. Je vooraf grondig informeren over het kostenplaatje is de boodschap.

Voordelen

Goedkoop

Een kaskrediet is soepel en flexibel maar heeft wel één groot nadeel: het is op zijn zachtst gezegd peperduur. Rentevoeten van acht tot tien procent en hoger zijn geen uitzondering.

De rentevoet van een straight loan ligt veel lager. Begin 2016 lag de rentevoet op straights bij de meeste banken tussen de 1 à 2%. Het verschil met de tarieven van een kaskrediet mag er wezen. Het is daarom meestal interessanter om voor tijdelijke liquiditeitsproblemen een straight loan te gebruiken en niet steeds opnieuw uit het dure kaskrediet te putten.

Het grote verschil in rentevoet verklaart waarom een bankier het onderwerp meestal niet spontaan aansnijdt. Je moet er als klant zelf naar vragen. Zo niet stelt men je vaak een klassiek kaskrediet voor.

Tip: Vraag je bankier zelf naar een straight loan als alternatief voor een kaskrediet

Permanent beschikbaar

Tijdens de looptijd van je straight loan kan je vrij over het geld beschikken. Je hoeft de gevraagde trekkingen niet te motiveren of te rechtvaardigen met facturen of andere documenten. De liquiditeiten gebruik je naar eigen goeddunken, afhankelijk van de noden van je onderneming.

Kapitaal en intresten op vervaldag

Een groot pluspunt van deze kredietvorm is dat je tussentijds niets betaalt. Je kan een straight loan beschouwen als een soort ‘bullet voor de grote jongens’. Een bulletkrediet is een financiering waarbij je tussentijds enkel intresten betaalt. Het kapitaal betaal je pas in één keer terug op de eindvervaldag van de lening.

Een straight loan drijft het concept van de bullet eigenlijk nog een stap verder. Je betaalt in tegenstelling tot een klassieke bullet niet alleen het kapitaal maar zelfs de intresten pas op vervaldag. Dit is een groot verschil met een klassiek beroepskrediet waarbij je elke maand via maandelijkse aflossingen kapitaal en rente terugbetaalt.

Fiscale voordelen

De rente en de kosten van een straight loan zijn fiscaal als beroepskosten aftrekbaar. Dit duwt de netto-kost van deze formule in feite nog wat lager. Onrechtstreeks recupereer je immers een deel van de betaalde kosten, met dank aan de fiscus.

Eenvoudig

Een straight loan is een simpele en transparante formule. Je bedrijf heeft op korte termijn en voor een beperkte periode geld nodig en de bank leent je dat geld in ruil voor rente. Aan het einde van de rit betaal je de bank in één keer het geleend bedrag met interesten terug. Zo eenvoudig is het.

Je kan de straight zelfs zien als een 'omgekeerd' deposito of spaarrekening. Wanneer je spaart plaats je 1000 euro op je rekening gedurende een jaar en 'leen' je geld dus uit. Na een jaar krijg je van de bank geen 1000 maar bijvoorbeeld 1020 euro terug. Er zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de rente en voorwaarden. Je kan die bovendien tussentijds niet wijzigen.

Nadelen

Het zou te mooi zijn mocht een straight loan alleen maar voordelen hebben. In ruil voor de fors lagere rentevoet geef je ook flink wat flexibiliteit op in vergelijking met een traditioneel kaskrediet.

Minder flexibel

Gauw even 5.000 euro opnemen zoals bij een kaskrediet kan niet. Door het hogere minimumbedrag ben je verplicht om meteen grotere sommen op te nemen. Je dient ook vooraf te weten wanneer je die gelden zal terugbetalen.

Niet hernieuwbaar

Je kan een straight loan van bepaalde duur niet hernieuwen. Je kan dit wel omzeilen door op de vervaldag steeds een nieuwe straight aan te vragen, maar dit betekent wel elke keer naar de bank hollen. De rente kan intussen minder gunstig staan en je zal ook opnieuw dossierkosten moeten betalen. Elke keer moet je ook een nieuw kredietcontract ondertekenen. Bovendien ben je vooraf nooit helemaal zeker dat de bank de lening opnieuw zal toestaan.

Opzegbaar door de bank

De bank kan op elk moment beslissen om je straight loan op te zeggen. Uit met de pret! Sterker nog: de financiële instelling hoeft haar beslissing niet eens te motiveren of een gegronde reden te hebben. Je geldreserve gebruiken zoals het hoort en altijd op tijd terugbetalen is dus de boodschap. Zo is de kans klein dat de bank je financiering opzegt.

Andere mogelijkheden

Gemengde lijn

Helemaal interessant wordt het wanneer je beschikt over een ‘gemengde lijn’. Dit is een kredietlijn met een combinatie van een straight loan met een kaskrediet. Heb je een gemengde lijn kan je steeds zelf kiezen of je uit je straight dan wel uit je kaskrediet gelden wil opnemen. Gauw een klein bedrag van 5000 euro afhalen kan dan met het kaskrediet. Hogere bedragen die je over een maand al wilt terugbetalen kan uit de straight loan.

Volledig afstand doen van het kaskrediet

Sommige ondernemingen hebben hun kaskrediet in het verleden volledig omgezet in een straight loan. De jaarlijkse besparing op de rente kan bij hogere bedragen aanzienlijk oplopen. Het is dus vaak de moeite waard.

Tip: Onderzoek of je voordeel hebt bij het omzetten van je kaskrediet in een straight loan

Straight loan omzetten

Wie al een straight loan heeft kan zelfs overwegen om dit om te zetten in een klassiek beroepskrediet met maandelijkse afbetalingen. Sinds 2016-2017 neemt het risico op een rentestijging immers toe. Wanneer je een gunstig vast tarief kan krijgen op een looptijd van tien of vijftien jaar kan het interessant zijn om je straight loan om te zetten. Op die manier word je minder afhankelijk van de bank.
© 2016 - 2024 Karldelauw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De annuïteitenhypotheek, voor- en nadelenDe annuïteitenhypotheek, voor- en nadelenDe annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening waarmee de aankoop van bijvoorbeeld een huis gefinancierd kan worden.…
Wat is een spaarkrediet?Een spaarkrediet is een variant op het doorlopend krediet. Wat is een spaarkrediet? Hoe sluit u een spaarkrediet af? Wat…
Spaardeposito: voordelen & nadelenSpaardeposito: voordelen & nadelenVrijwel alle banken bieden spaardeposito’s aan onder verschillende voorwaarden. Wat zijn de voordelen en nadelen van het…
De lineaire hypotheek, voor- en nadelenDe lineaire hypotheek, voor- en nadelenDe lineaire hypotheek is een hypothecaire lening waarmee de aankoop van bijvoorbeeld een huis gefinancierd kan worden. G…

Krediet zonder zekerhedenKrediet zonder zekerhedenEen lening zonder zekerheden krijgen, is alles behalve gemakkelijk. Want banken zijn dol op onderpand en zekerheden. En…
Crowdfunding; een risicovolle investeringCrowdfunding; een risicovolle investeringWie geld uitleent loopt risico. Het kan immers gebeuren dat de geldvrager zijn verplichtingen om de lening met rente ter…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Clker Free Vector Images, Pixabay
  • www.pixabay.nl (inleidingsfoto)
  • http://kaskrediet.eu/ondernemers/straight-loan/
  • http://ondernemingsdatabank.indicator.be/bank___kaskrediet/is_een_zgn__straight_loan_altijd_beter_dan_een_kaskrediet_/VLTABWAR_EU18110401/related
  • Cursussen uit financiële wereld
  • Eigen ervaring
Karldelauw (112 artikelen)
Laatste update: 08-03-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.