InfoNu.nl > Financieel > Lenen > Sociaal leenstelsel, argumenten voor en tegen

Sociaal leenstelsel, argumenten voor en tegen

Sociaal leenstelsel, argumenten voor en tegen De basisbeurs voor studenten maakt in september 2015 plaats voor een sociaal leenstelsel. Maar hoe sociaal is dat leenstelsel? De argumenten voor en tegen.

De hoofdlijnen van het sociaal leenstelsel

De invoering van het sociaal leenstelsel staat gepland voor september 2015 en geldt alleen voor nieuwe studenten. De lening kent een aantrekkelijke rente en hoeft pas te worden terugbetaald nadat men is afgestudeerd en werk heeft. Meer details vindt u in de bijdrage "Studievoorschot, een nieuw stelsel van studiefinanciering".

Veel weerstand tegen sociaal leenstelsel

Meteen na het bekend raken van de plannen om de basisbeurs te vervangen door een sociaal leenstelsel is daarop in politieke kringen van verschillende zijden terughoudend gereageerd. De kritiek werd als volgt verwoord:
  • De SP vindt het een slecht plan waarbij de schuld van studerenden uiteindelijk kan oplopen tot wel 13.000 euro. Als gevolg daarvan zullen minder draagkrachtige jongeren massaal afhaken voor een hogere studie. De term sociaal is dus volstrekt niet op zijn plaats volgens deze partij;
  • Ook het CDA is niet gecharmeerd van een sociaal leenstelsel. Zon stelsel vermindert de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs en zal jongeren met hoge schulden opzadelen;
  • Een woordvoerster van de ChristenUnie wijst erop dat studenten aan het begin van hun studie al huizenhoog opzien tegen een mogelijke schuld van zo'n 13.000 euro. Ook bij deze partij acht men de term sociaal dan ook erg misplaatst. Voor studenten techniek kunnen de plannen overigens nóg desastreuzer uitpakken aangezien die met meerjarige masters te maken hebben;
  • De SGP is evenmin een voorstander van een sociaal leenstelsel. Inruil van de langstudeerboete voor een sociaal leenstelsel was te verwachten maar niet erg verstandig.

Wat vinden studentenvakbonden van het sociaal leenstelsel?

Studentenvakbond LSVB

Studentenvakbond LSVB spreekt van een uitermate slechte maatregel voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Studenten worden opgezadeld met torenhoge schulden en velen zullen afzien van een studie. De irritatie bij de vakbond wordt nog extra in de hand gewerkt omdat coalitiepartners PvdA en VVD even daarvoor nog prat gingen op afschaffing van de langstudeerboete;

Studentenvakbond ISO

Studentenvakbond ISO uit zich in iets minder harde bewoordingen over de voorgenomen maatregelen. Hoewel precieze details over de uitvoering ervan nog ontbreken, is men allerminst gelukkig met de invoering van het sociaal leenstelsel. Wel vindt men het positief dat het leenstelsel vanaf 2014 alleen wordt opgelegd aan nieuwe studenten. Dat voorkomt dat reeds studerende jongeren niet worden opgezadeld met onvoorziene budgettaire problemen.

De politiek moet volgens het ISO wel snel aanvullende helderheid bieden over een tweetal aspecten van het leenstelsel:
  • wat men denkt te doen aan de toename van de studieschuld met 13.000,-;
  • hoe men zal omgaan met de aanvullende studiebeurs.

Universiteiten niet afwijzend over leenstelsel

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) laat bij monde van voorzitter Louise Gunning weten "niet negatief" te staan tegenover het sociaal leenstelsel. De vereniging beschouwt het leenstelsel als een aansporing voor studenten om hun studie sneller te voltooien. Het zet hen ertoe aan om meer structuur daarin aan te brengen en efficiënter te studeren.

Wel is Gunning van mening dat de besparingen die deze maatregel voor de overheid oplevert, moeten terugvloeien naar het onderwijs.

Lees verder

© 2012 - 2018 Bonafide, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Lening in plaats van basisbeursLening in plaats van basisbeursDe slechte economische situatie heeft er in de politiek toe geleid dat de basisbeurs geschrapt gaat worden vanaf het col…
Sociaal leenstelsel vervangt basisbeursSociaal leenstelsel vervangt basisbeursVoor studenten in het hoger onderwijs vervalt in september 2015 de basisbeurs. Daarvoor in de plaats komt een sociaal le…
Sociaal leenstelsel 2014 - 2015Sociaal leenstelsel 2014 - 2015Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet MBO) komt er in 2014 aldus PvdA en de VVD in het regeerakkoord, m…
Terugbetalen basisbeursTerugbetalen basisbeursDe basisbeurs staat momenteel erg onder druk. En dat ondanks het uitgangspunt van ons huidige stelsel van studiefinancie…
Wat houdt het sociaal leenstelsel 2015 in?Wat houdt het sociaal leenstelsel 2015 in?Vanaf september 2015 is het niet meer mogelijk voor studenten om een studiefinanciering te krijgen. De studenten zullen…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Sociaal leenstelsel, argumenten voor en tegen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bonafide
Laatste update: 01-06-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Special: Bonafide adviseur
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!