De familiebank, groot voordeel voor uzelf en uw kinderen!

De familiebank, groot voordeel voor uzelf en uw kinderen! Gaat uw kind voor het eerst een huis kopen? U kunt uw kind helpen door zelf bankje te spelen, en u profiteert er allebei van! Uw kind heeft het plan een woning te kopen en u hebt geld op een spaarrekening dat u voorlopig zeker niet nodig heeft? In dit geval kunt u het beter aan uw kind lenen. Het rendement op uw spaargeld is meestal aanzienlijk lager dan het rentepercentage bij een hypotheekverstrekker. Door een rentepercentage te vragen die iets onder de actuele marktrente valt, verbetert het rendement over uw tegoeden aanzienlijk en u verruimt de mogelijkheden voor uw kind. De belastingdienst helpt u een handje mee: de door u ontvangen rente is onbelast, terwijl uw kind de rente en kosten van deze lening kan aftrekken. Daarnaast moet u nog wel 1,2 procent vermogensrendementheffing betalen over uw tegoeden, maar dat was voorheen ook al zo.

Checklist familiebank hypotheekovereenkomst:

1. De financiële ruimte van uw kind
Er moet rekening gehouden worden met financiële tegenvallers. De meeste hypotheekverstrekkers hanteren de volgende regel: Leen maximaal viereneenhalf keer het bruto jaarsalaris van de kostwinner. Het inkomen van een partner mag meetellen voor de helft als dit hoogstwaarschijnlijk nog tien jaar in stand zal blijven.

2. Alleen geld lenen dat u minstens 10 jaar niet nodig heeft
Kunt u het geld niet missen óf denkt u dat het niet verantwoord is het geld aan uw kind te lenen, dan is het gewoon verstandig om dit niet te doen.

3. Uw kind moet de rente écht betalen
Voor uw kind is de rente alleen aftrekbaar als de rente daadwerkelijk is betaald. Indien u overweegt de rente kwijt te schelden is de rente niet aftrekbaar!
U kunt uw kind beter helpen door bijvoorbeeld een bedrag over te maken in de vorm van een schenking, het vrijgestelde bedrag in 2008 bedraagt € 4479, en voor kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar zelfs eenmalig € 22379!

4. De afsluitprovisie
Omdat de afsluitprovisie aftrekbaar is voor uw kind en voor uzelf onbelast (u bent immers geen ondernemer op dit gebied) mag er 1,5 % maximaal over de te verstrekken lening in rekening gebracht worden, tot een maximumbedrag van € 3630.

5. Het rentepercentage vast stellen
Het zou mooi zijn als u de rente zo hoog mogelijk vast kon stellen, immers: De rente is voor uw kind aftrekbaar en niet bij u belast, daarnaast bent u vrij om uw kind geld te schenken tot een bedrag van € 4479 (in 2008) jaarlijks om uw kind te ontlasten, dan zou u dus bij een door u verstrekte hypotheek van € 100.000 een rente kunnen opstrijken van zegmaar 15%, een bedrag van € 15000, waarop uw kind dit bedrag geheel af kan trekken in een belastingtarief van 42%, misschien zelfs 52%. U zou dan geen belasting hoeven te betalen, terwijl uw kind een belastingteruggave kan realiseren van € 6300 tot € 7800.

De fiscus heeft hier een stokje voor gestoken:
Wettelijk is vastgelegd dat de rente zakelijk berekend moet worden. U mag een kwart van de dan geldende marktrente afwijken, voorbeeld: Is het rentepercentage van een hypothecaire lening van 10 jaar vast bijvoorbeeld 4,5%, dan mag u een rentepercentage van (4,5 x 1,25) = 5,625% vragen.

6. De overeenkomst
Hiervoor hoeft u niet naar een notaris te gaan, u kunt “onderhands” een geldlening afsluiten. Hieronder vindt u een voorbeeld.

7. Registratie van de overeenkomst bij de belastingdienst
Nadat u beide de overeenkomst volledig heeft ingevuld en ondertekend kunt u een origineel exemplaar sturen aan de belastingdienst waar u onder valt. Vermeld duidelijk “ter registratie” op deze overeenkomst.

Voorbeeld geldlening

Overeenkomst eigenwoninglening

Ondergetekenden:

.............................................................................BSN Nummer……….............. en ............................................................................ BSN Nummer ……………......, wonende te ..............................................................................................................., hierna te noemen ‘geldgever’

en

............................................................................ BSN Nummer........................., wonende te ................................................................................................................, hierna te noemen ‘geldlener’

in aanmerking nemende dat ondergetekenden op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening wensen te sluiten

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

1. Geldlener heeft van geldgever een bedrag geleend groot €...................................,

zegge ...................................................................................................................................... euro (hoofdsom).

2. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte van 6 (zes) procent. De maandelijkse rente bedraagt één twaalfde deel van de jaarlijkse rente en zal achteraf worden betaald.

3. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een afsluitprovisie verschuldigd ter grootte van 1,5 (anderhalf) procent.

4. De lening wordt door geldlener afgelost tien jaar na ondertekening van deze overeenkomst. Partijen kunnen overeenkomen de looptijd van de lening te verlengen.

5. De hoofdsom zal door geldgever onmiddellijk kunnen worden opgeëist wanneer het faillissement van geldlener wordt aangevraagd, geldlener in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan geldlener toebehorende zaken.

6. Geldlener is ten aller tijde bevoegd de schuld zonder boeterente of andere kosten af te lossen.

Aldus overeengekomen en ondertekend te

................................................................. op .........................................20....

[handtekening geldlener] [handtekening geldgever]
© 2008 - 2024 Maryp, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een familiebank hypotheek?Banken gaan steeds meer eisen stellen bij het verstrekken van een hypotheek. De spaarrente is op dit moment dermate laag…
Geld lenen van ouders en familieGeld lenen van ouders en familieKinderen lenen regelmatig geld bij hun ouders of andere familieleden. Zij kiezen in 2022 voor deze familiebank en famili…
Extra hypotheek voor uw kind nemenExtra hypotheek voor uw kind nemenGeld lenen aan een kind, vele ouders doen dit. Een extra hypotheek afsluiten voor een kind is eveneens toegestaan. Boven…
Een huis kopen zonder hypotheek, op drie manierenEen huis kopen zonder hypotheek, op drie manierenEen huis kopen zonder een hypotheek bij een bank kan voordelig zijn. Wanneer je voldoende eigen geld hebt, of als je gel…

De lineaire hypotheek, voor- en nadelenDe lineaire hypotheek, voor- en nadelenDe lineaire hypotheek is een hypothecaire lening waarmee de aankoop van bijvoorbeeld een huis gefinancierd kan worden. G…
Gestegen hypotheekrenteGestegen hypotheekrenteVeel mensen kiezen voor een korte rentevaste periode bij het afsluiten van een hypotheek. Echter na deze korte periode k…
Reacties

Pascale M. Stienen, 12-02-2018
Beste Infoteur, uw uitleg is helder, dank daarvoor. Duidelijk is dat alleen de Nederlandse belastingplichtige belastingaftrek geniet via de Familiebank.
Ik heb een vraag, mede op basis van een vraag hieronder: wat als de ouder in België woont en zijn kind ontvangen rentetermijnen (deels ) terugschenkt vanaf zijn Belgische bankrekening: zijn die schenkingen dan evengoed aftrekbaar voor het kind in Nederland? Of moeten die van een Nederlandse bankrekening komen?

Bij voorbaat dank voor uw bericht. Reactie infoteur, 19-02-2018
Best Pascale,
de rentetermijnen moeten door kind eerst overgemaakt/betaald worden om aftrekbaarheid te kunnen waarborgen. De schenkingen zijn nooit aftrekbaar, en waarschijnlijk onderhevig aan het Belgisch belastingstelsel. In Nederland is in 2018 € 5363 vrijgesteld aan kind te schenken. Daarbij zijn er nog meer mogelijkheden qua schenkingen onder bepaalde voorwaarden.

Dimitri, 16-09-2016
Hallo,

Mijn schoonvader uit Frankrijk wil ons graag een bedrag van 100k schenken voor de aankoop van een woning hier in NL en zodoende hebben we gekeken naar de familiebank constructie. We zijn op de hoogte van alle mogelijkheden hier in NL maar weten niet of mijn schoonvader enige belastingverplichtingen heeft in Frankrijk aangezien we nu lenen met rente die we onderhands weer terugkrijgen? Enige kennis van zaken of dit in een ander land belast wordt? Reactie infoteur, 03-10-2016
De (fiscale) belastingwetgeving in Frankrijk ken ik niet, helaas.
Onderzocht zou moeten worden wat hij vrij zou mogen schenken, maar ook moet er gekeken worden naar de gevolgen hiervan bij overlijden van uw schoonvader, ik wens u er succes mee.

Marten, 22-07-2016
Mijn vrouw en ik gaan scheiden, zij blijft in het huis wonen. Als ik mij laat ontslaan uit hoofdelijk aansprakelijkheid, betaal ik daar belachelijke bedragen voor bij de ING. Nu was er tijdens ons huwelijk sprake dat mijn schoonvader zou optreden als familiebank, stel mijn schoonvader neemt de gehele hypotheek over, dan hoef ik niet naar de ing voor het ontslag, maar hoe gaat dit dan in zijn werking? Stel hij betaalt de gehele hypotheek aan de ING en stelt een overeenkomst op met mijn expartner, ben ik dan automatisch uitgeschreven? Reactie infoteur, 25-07-2016
Spijtig, een scheiding. Er komen dan veel vragen bij mij op zoals; Zijn er kinderen? Getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Verrekenbeding?
Is er overwaarde op de woning? Wie is eigenaar van de woning en daarbij de schuldenaar voor de hypotheek? Andere bezittingen en schulden? Het is niet eenvoudig te beantwoorden. Vaak mag er maar een beperkt gedeelte vervroegd afgelost worden, over het te vroeg aflossen wordt vaak een boeterente in rekening gebracht. Het lijkt me ook niet prettig om nog een schuld bij ex-familie aan te moeten gaan. Kortom, het is aan te raden om deskundig advies te vragen bij uw belastingadviseur of een jurist.

Nadia, 25-07-2014
Hallo,

Ik en mijn partner zouden graag lenen van familieleden. We wonen wel in België, en kopen dus een woning in België. Is deze lening dan ook toepasselijk?
Of zijn er andere gelijkaardige leningen mogelijk in België? Reactie infoteur, 28-07-2014
Ander land andere wetten, ik denk niet dat u een aftrekpost heeft in Nederland, ik ZOu het navragen bij de fiscus in Belgie, succes!

Annelies, 04-01-2014
Hallo. Wij zijn pas begonnen met een lening aan mijn oudste zoon. ( voor grote verbouwing) Alles is geregeld bij notaris.
Annuïtaire aflossing. Meestal geven ze een gedeelte van de rente terug.
Maar nu is mijn vraag. Als ik wat terug geef, doe ik dan mijn andere zoon niet te kort? Want al zou hij in de komende 5 jaren gaan verhuizen, kan ik hem niet zo`n lening geven. Of zou ik ze allebei de helft kunnen geven. Of 2/3 en 1/3 van wat ik terug ga geven. Als ik hem niet te kort doe, zou je dat even kunnen uitleggen. Want mijn gevoel zegt dat ik hem wel te kort doe.
Groetjes. Reactie infoteur, 08-01-2014
U kunt uw lening zodanig inrichten dat u beide kinderen kunt helpen. Het zou scheve gezichten geven dat u uw oudste alles zou lenen, en vervolgens de rente kwijt zou schelden. In het geval dat uw jongste ook zo'n lening zou willen kunt u deze niet meer helpen als u uw spaartegoed heeft uitgeleend aan uw oudste…
U kunt de voorwaarden van de lening aan uw oudste zoon zodanig inrichten dat hij deze uiterlijk binnen vijf jaar aflost, waardoor u dan over vijf jaar ook ruimte hebt om uw jongste te kunnen helpen. U zou dit kunnen overleggen met uw oudste en jongste zoon, het beste is om hen beiden dezelfde kansen te geven!

Peter, 14-02-2013
Duidelijk artikel! Wij willen (voor april) ook de familiebankconstructie in werking zetten. We hebben een hypotheek en een starterslening. De halve starterslening wordt afgelost m.b.v. de familiehypotheek waardoor er ook nog een helft overblijft. Is het een probleem voor de belastingdienst dat we nu 3 hypotheken hebben lopen (aftrekbaarheid). Reactie infoteur, 15-02-2013
Als al deze leningen betrekking hebben op aankoop of verbouwing van uw woning en deze ook tenminste voor 50% worden afgelost binnen 30 jaar, is dit aanvaardbaar. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. Deze regels gelden niet voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2011. Er zijn nog meer dingen waar u op moet letten;
Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief (4e schijf) stapsgewijs verlaagd naar het tarief van de 3e schijf. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar.
U kunt dit nalezen op : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/nieuwe-regels-hypotheek

Henk Vriesma, 09-01-2013
Hallo, wij verkeren in een omgekeerde situatie. Mijn vriendin wil als enig kind als familiebank optreden naar haar ouders. Zij komen circa 40.000 tekort om een appartement te kopen wanneer zij hun geheel afgeloste huis verkopen. Wij kunnen geld voor langere tijd missen.

Mijn vragen:

geldt deze familiebankconstructie ook voor kinderen naar ouders?
Haar ouders wonen (altijd al) in België. Wij wonen in Nld. Kan ik deze constructienook in België uitvoeren?

Dank Reactie infoteur, 11-01-2013
U kunt dit ook als kind naar ouders toe lenen. Alleen zijn er in Belgie andere belastingwetten, ik weet niet of de ouders daar een aftrekpost hebben ivm de woning…

Mw Wolf, 15-11-2012
Wij hebben ons kind een hypothecaire lening verstrekt en vast laten leggen bij de belastingdienst. Moet ik het uitgeleende bedrag wel optellen bij mijn vermogen m.b.t. de vermogingsbelasting? Reactie infoteur, 16-11-2012
Jawel, dit is een vordering wat u heeft op uw kind.

Dick38, 27-09-2012
Op mijn vraag d.d. 21 september geeft u o.a. als antwoord ( met dank daarvoor) :
" Natuurlijk KUNT u in de overeenkomst opnemen dat deze lening is aangegaan om een bestaande hypotheek te "oversluiten".
Dit suggereert, dat opgave van het doel der lening niet noodzakelijk is.
Maar ik vraag me echt af, of de fiscus bij het ontbreken daarvan in de overeenkomst, achteraf de renteaftrek door de geldlener wel accepteert.
Zonder vermelding van het doel der lening, heeft inzending van de overeenkomst naar de fiscus "ter registratie" m.i. weinig zin. Immers wat valt er dan te registreren?
Alleen maar dat er een lening is verstrekt? Reactie infoteur, 28-09-2012
De fiscus zal bij controle van aangifte inkomstenbelasting vaststellen dat het hypotheek/lening bedrag van de woning niet is veranderd, en daarom accepteren dat de nieuwe lening is aangegaan om de oude te vervangen. Voor de zekerheid kunt u in de overeenkomst de bewuste zinsnede opnemen.

Dick38, 21-09-2012
Ik overweeg mijn zoon en schoondochter een geldlening te verstrekken, waarmee zij een belangrijk deel van hun hypotheek bij de bank kunnen aflossen op het moment, dat die hypotheek dient te worden verlengd.
Ik heb begrepen, dat ook in dit geval van genoemde constructie gebruikt kan worden gemaakt.
Maar moet in het voorbeeld van de geldlening, niet duidelijk worden aangegeven, waarom de lening is verstrekt. Het kan wel zijn, dat de lening voor geheel andere doeleinden wordt aangewend ( b.v. de aankoop van een auto ) in welk geval de rente niet fiscaal aftrekbaar is. Reactie infoteur, 25-09-2012
Natuurlijk kunt u in de overeenkomst opnemen dat deze lening is aangegaan om een bestaande hypotheek te "oversluiten". Natuurlijk moet het bedrag van uw lening niet hoger zijn dan de af te lossen hypotheekschuld.

Geldlener heeft van geldgever een bedrag geleend groot €…,

zegge… euro (hoofdsom). Deze lening is aangegaan d.d… om bestaande hypotheek bij de XXXBank te XXXstad, nummer xxx af te lossen (oversluiten).

Ik wens u er succes mee!

Ton Wijnen, 19-09-2012
Ik heb 3 kinderen. Een van hen wil ik via een familiebankconstructie helpen bij de aankoop van de grond voor een nieuw te bouwen woning. Mag bij een latere verdeling van de erfenis het bedrag van deze lening verrekend worden met het erfdeel van het betreffende kind? Reactie infoteur, 25-09-2012
Bij een verdeling van de erfenis wordt uw lening aan het kind ook gelijkelijk verdeeld onder de erfgenamen. Dit betekent dat uw kind zijn/haar eigen erfdeel kan verrekenen met deze lening. De andere erfgenamen erven het restant van deze lening. In goed overleg kan natuurlijk het één met het ander verrekend worden, maar verstandig is om dit van te voren vast te leggen in uw testament!

Mi2012, 16-07-2012
Bij de familiebank-constructies voor een hypotheek wordt steeds gesproken over constructies tussen ouders en kinderen of tussen grootouders en kleinkinderen. Is de familiebank-constructie ook mogelijk bv tussen een oom/tante en een neef/nicht? Reactie infoteur, 16-07-2012
Ja, dat is hetzelfde, behalve dan dat het maximaal te schenken bedrag veel kleiner is!

Bekend123, 02-07-2012
Ik zie bij punt 7 hierboven staan dat je de ovk kunt laten registreren bij de belastingdienst. Wat is precies het nut hiervan. Geeft de belastingdienst daarmee ook goedkeuring aan de constructie?
groet Reactie infoteur, 02-07-2012
Goedkeuring is een verkeerd woord, maar de overeenkomst is dan wel vastgelegd en derhalve rechtsgeldig.

Sl Weesten, 01-07-2012
Mijn partner en ik hebben tijdens onze relatie 2 kinderen gekregen toen hebben wij een bouwval met potentie gekocht om dit rustig -aan te gaan verbouwen het noodlot sloeg toe en mijn partner kwam plots te overlijden mijn familie heeft toen gezorgd dat het huis afkwam met een dichte portomonee ik heb hun toen mondeling toegezegd dat als het huis ooit verkocht wordt of op het moment zich voordoet dat ik mij dat kan veroorloven ik dan ga aflossen nu ben ik inmiddels hertrouwd in gemeenschap van goederen, en nav de financiele crisis hebben wij door gebrek aan werk en aan kennis een schuld opgebouwd, van zo, n 10.000 euro maar doordat wij nergens een lening kunnen krijgen wordt dit elke week meer, wij zijn nu zover dat de schuld hulpverlening ons wil helpen maar is het in ons geval niet gunstiger dat ik bij de familie vraag om ons dit te verstrekken of dat mijn zoon een lening neemt om ons te helpen, en dat wij dit bij het in het verleden verstrekte financiele overeenkomst, beginnen met maandelijks af te lossen gebruikmakend van de familiebank constructie? Reactie infoteur, 02-07-2012
Het is verstandiger dit door deskundige schuld-hulpverlening (overheid?) alles in beeld te brengen. Zij weten ook meer van bijvoorbeeld belastingwetgeving en daarbij heffingstoeslagen, regels en verplichtingen en daarbij vrijstellingen. Als u nu uw familie wederom om geld gaat vragen, en u kunt het bijvoorbeeld niet terugbetalen op tijd, dan ontstaat er onvrede, en bent u ook uw familie kwijt. Nooit zou ik in uw plaats uw eigen zoon vragen een lening op te nemen, dan zou u én uw zoon beiden in financiële moeilijkheden zijn zodra u hem niet kunt terugbetalen!

Michelle, 10-05-2012
Mijn vader is vorig jaar overleden en moeder leeft ook niet meer. Ik en mijn 3 broers hebben nu een horeca bv en het prive huis geerft. Mijn oudste broer wil graag het prive huis kopen, maar krijgt op dit moment nog geen hypotheek omdat hij nu dus ook startende ondernemer is. Is het mogelijk dat ik en mijn andere 2 broers ons deel van het huis aan hem 'verkopen' en hem hypotheek vertrekken voor het geld dat hij eigenlijk aan ons zou moeten betalen? Reactie infoteur, 11-05-2012
Dat is mogelijk, maar u moet u er wel zeker van kunnen zijn dat uw broer zijn rentelasten en aflossing betaalt. Het beste is dit via notaris vast te leggen om moeilijkheden in de toekomst voor te zijn, dan zijn er duidelijke afspraken, en minder kans op onenigheid!

Robert, 03-12-2011
Wij hebben een hypotheek via een familiebank. We willen de rente zakelijk laten berekenen op een percentage van 5,75% tegen een huidige percentage van 3,5%. Om nu niet ineens iedere maand het hogere rentebedrag te hoeven betalen willen we het te betalen bedrag gelijk houden en aan het einde van het jaar het nog niet betaalde rentebedrag ineens te betalen (en gelijk verrekenen met een schenking, welke vanuit Belgie komt en dus niet aan de nederlandse schenkingsregels is gebonden)
De vraag is of het aan het einde van het jaar betalen van de nog verschuldigde hypotheekrente mag? En moet de betaling van dit bedrag en de betaling van de schenking dan ook daadwerkelijk plaatsvinden of kan deze ook op papier gebeuren? Reactie infoteur, 06-12-2011
Dat mag zeker aan het eind bvn het jaar, maar u moet er wel op letten dat het rentebedrag ook daadwerkelijk voor het einde van het jaar is overgemaakt, anders heeft u geen aftrekpost! Een schenking kan dan tegelijkertijd plaatsvinden, dus ook door middel van een overboeking van bankrekening. Zou u het op papier doen, dan ziet de belastingdienst dit als geschonken rente, en daarbij kunt u het rentebedrag niet als aftrekpost opvoeren.

Francis, 04-10-2011
Kan ik mijn zoon uit mijn stamrecht bv een bedrag van 25.000 lenen, om er daardoor voor te zorgen dat hij een hypotheek onder de 350.000 euro op zijn eerste huis kan nemen met de nationale hypotheekgarantie. Is de overeenkomst zoals door u verstrekt dan voldoende? Reactie infoteur, 05-10-2011
Dit kan niet zomaar, uw accountant zal dit bevestigen. De overeenkomst in mijn artikel is bedoeld voor privé-leningen.

Henk, 14-08-2011
Ik overweeg mijn zoon via een familiebank een lening voor een woning te verstrekken. Hoe de rente betaling verloopt is mij duidelijk. In de artikelen die ik hierover lees wordt meestal niet over aflossen gesproken. Een optie is natuurlijk dat mijn zoon zelf voor de aflossing spaart, en aan het einde in één keer aflost. Maar is het ook mogelijk dat ik heb een soort spaarhypotheek lening verstrek. Naast de lening spaart hij dan bij mij voor de aflossing. Gedurende de hele looptijd trekt hij de rente over het volledige bedrag af, en ik vergoed hem rente over het spaardeel (zelfde percentage). Het voordeel is dat ik dan gedurende de looptijd alweer over het geld kan beschikken. Reactie infoteur, 22-08-2011
Een spaarhypotheek is een constructie waarmee men een eigen woning kan financieren. De hypotheek bestaat uit een combinatie van een (hypothecaire) geldlening en een gemengde levensverzekering.

De geldlening wordt verstrekt onder voorwaarde dat de bank een recht van hypotheek op het betreffende onderpand krijgt, én dat aan de bank een pandrecht wordt gegeven op de levensverzekering. Dit pandrecht wordt meestal mede vastgelegd in de akte van hypotheek.

De verzekering is gemengd, wat betekent dat er een dekking is bij overlijden én bij leven. Een uitkering wordt gedaan wanneer de geldnemer/verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de lening, of wanneer de geldnemer/verzekerde nog in leven is op de einddatum van de lening. De verzekering keert dus altijd uit. Met deze uitkering wordt uiteindelijk de geldlening afgelost.

Om een lang ver haal kort te maken: U bent niet geregistreerd als verzekeringsmaatschappij, en om die reden kunt u uw idee niet uitvoeren.

Els van Wijlen, 12-06-2011
Is deze constructie ook mogelijk als het gaat om onroerend goed aankoop in het buitenland, buiten de EG? Reactie infoteur, 12-06-2011
Het voordeel is er wel voor diegene die het geld uitleent, maar voor degene die onroerend goed koopt in het buitenland moet er rekening mee houden dat daar andere belastingwetten gelden, en dan is er hoogstwaarschijnlijk geen sprake van aftrekbaarheid van rente op de lening.

Lars, 10-09-2010
Ik heb momenteel een NHG hypotheek van 230.000 EUR. Ik ben van plan om op deze hypotheek af te lossen m.b.v. de familiebank constructie. 2010 wil ik 10% van deze hypotheek aflossen met geld van mijn ouders. Hiervoor wil ik de familie bank constructie gebruiken 2011 wil ik 10% van hypotheek aflossen met geld van mijn ouders. Hiervoor wil ik de familie bank constructie gebruiken etc. (totdat ik de situatie heb bereikt dat ik een hypotheek heb van 130.00 bij de bank en 100.000 aan lening bij mijn ouders)

Hiervoor wil ik elk jaar een nieuwe lening bij mijn ouders aangaan (met de op deze site vernoemde constructie, formulieren en registratie bij de Belasting dienst).

Is dit mogelijk binnen deze constructie? Reactie infoteur, 10-09-2010
Dat is een goed idee, mist de aflossingen op de NHG-hypotheek boetevrij zullen zijn! Bij meeste hypotheken kan men maar tot een bepaald bedrag jaarlijks boetevrij aflossen, leest u de voorwaarden er op na.

Guido, 07-03-2010
Stel, i.v.m. een ontslagvergoeding heb ik een stamrecht B.V. opgericht. Kan ik de familiebank overeenkomst en het voorbeeld geldlening gebruik om vanuit mijn Stamrecht B.V. een hypotheek aan mezelf te verstrekken met behoud van renteaftrek. De verstrekte geldsom zal gebruikt worden voor het boetevrij aflossen van de lopende hypotheek.

Gaarne reactie Reactie infoteur, 07-03-2010
Dat zal lukken als alles goed is vastgelegd (zakelijke rente enz.) bij de notaris, wilt u meer weten raadpleeg dan uw accountant, die is onmisbaar in uw geval!

Sjoerd, 28-09-2009
Stel ouders willen een bedrag uitlenen voor de woning 40.000. de woning kost 200.000 de overige 160.000 wil je een hypotheek met NHG. Dit gaat niet want de NHG wil niet dat er overige leningen zijn verbonden met rente, oplossing zou zijn de schenking vast te leggen in de onderhandseakte echter is het dan volgens de wet geen schenking meer en dus belast. Een nadeel van deze vorm is dus dat er geen NHG mogelijk is als je niet voor het totale bedrag een NHG hypotheek kan krijgen en je het voordeel van NHG rentekorting voor je hoofdlening niet meer kan krijgen.

Klopt bovenstaande bewering? Zonee wat is de juiste oplossing? Reactie infoteur, 28-09-2009
De lening tussen ouders en kind is in mijn voorbeeld zónder de woning als onderpand, en voor de geldverstrekker (de ouders) zit hier meer risico aan dan een hypothecaire lening met het onroerend goed als onderpand. Het lijkt mij dat de NHG verder geen risico loopt!
Als er sprake is van schenking kan er eenmalig een flink bedrag geschonken worden aan kinderen jonger dan 35 jaar van € 22760, en anders in 2009 € 4556. Zie hiervoor de belastingdienst;
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/belasting_en_schenking_pa9521z91fd.pdf
Andere optie; Er zijn nog meer hypotheekverstrekkers!

T. de Boer, 05-10-2008
De vragen zijn beantwoord behalve de vraag, moet er na het overlijden van mijn moeder nog successierechten worden betaald over het geleende bedrag, ik ben enig kind en ouder dan 35. groet Reactie infoteur, 05-10-2008
Ik mag hopen dat uw moeder in goede gezondheid de 100 mag halen! Als de erfenis alleen maar bestaat uit het bedrag van € 100000 (zijn er verder geen bezittingen/schulden? Begrafeniskosten?) dan moet u aan successierecht wel € 11.590,-- betalen in 2008!
Als dit geld het enige is wat uw moeder bezit (Zij kan het ook maar één keer uitgeven!) kan zij ook jaarlijks schenkingen doen op papier, zogenaamd "schenking door schulderkenning", dit moet wel geregistreerd worden bij de belastingdienst.

T. de Boer, 04-10-2008
Mijn moeder wil mij 100.000 lenen om in de toekomst mijn huis te gaan verbouwen. Zij is 83 jaar en heeft het geld niet meer nodig, moet ik alleen rente betalen of ook nog aflossen. Stel dat mijn moeder binnen 10 jaar overlijdt wat gebeurt er dan met die lening, het geld kan ik niet meer aan haar terugbetalen, hoe gaat de fiscus hiermee om, en ben je verplicht om het geld direct aan te wenden of mag je het ook parkeren bij een bank. De rente die ik moet betalen doe uit de jaarlijkse schenking van 4475.00.U begrijpt wel dat mijn moeder haar geld aan haar kinderen wil geven en zo min mogelijk aan de belasting. met vriendelijke groet t de boer Reactie infoteur, 04-10-2008
Dat zijn een heleboel vragen tegelijk! Als ze zelf bankje wil spelen dan de gegevens in mijn geschreven artikel precies opvolgen.
Zou zij overlijden dan erft u (ik neem aan dat ze weduwe is) en uw broers/zussen deze lening en heeft u schuld aan uw broers/zusters, behoudens het bedrag van uw eigen erfdeel. (Testamentair kan het anders bepaald worden, neemt u hiervoor contact op met de notaris)
Het geld dat u geschonken is kunt u besteden zoals u het zelf wilt. Belangrijk is wel dat u de rente wel aan haar overmaakt, anders geldt dit niet als betaalde rente!
Het jaarlijkse vrijgestelde schenkingsbedrag is in 2008 € 4479,--, mocht u de leeftijd van 35 jaar nog niet bereikt hebben dan kan zij éénmalig aan haar kind € 22379,-- schenken.

Maryp (11 artikelen)
Laatste update: 28-08-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.