Belastingdienst Belgie & fiscale aftrek enige eigen woning

Belastingdienst Belgie & fiscale aftrek enige eigen woning Let op uw fiscale aftrek voor de enige eigen woning, de woonbonus. Voor aanslagjaar 2013 maximaal 3000 euro (inkomsten 2012), aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) maximaal 3100 euro en in 2015 (aanslagjaar 2014) 3040 euro als u drie kinderen hebt. In België is deze aftrek door allerlei regels helaas niet zo eenvoudig. Vanaf 1 januari 2016 is bijvoorbeeld de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, dat wil zeggen voor zowel de enige als niet-enige woningen. Het maakt materieel verschil op welk tijdstip u uw hypotheek hebt afgesloten. Er is namelijk een oud regime, een tussenregime (2015) en een nieuw regime voor de fiscale behandeling van uw woning. Hoeveel is deze nieuwe fiscale aftrek, hoe werkt die voor aanslagjaar 2018 en wat kan de fiscus voor u betekenen.

Belastingdienst België

De scheidslijn voor het fiscale regime voor de behandeling van een eigen woning in België ligt in het jaar 2005. Wie vanaf 1 januari 2005 een hypotheek heeft afgesloten, valt namelijk onder het nieuwe regime. In andere gevallen valt de afgesloten hypotheek onder het oude regime. Beide regimes lijken niet op het systeem van hypotheekrenteaftrek, zoals dat in Nederland bestaat.

Fiscale aftrek enige eigen woning, oude regime

Het oude regime is ingewikkelder doordat onderscheid gemaakt wordt tussen aflossingen en interesten. De aftrek bedroeg 15% voor de eerste schijf van 1.550 euro van het beroepsinkomen met daarbij 6% van het overige deel van beroepsinkomen. Dit tot een maximum van 1.870. Bovendien was er de bijkomende intrestaftrek in geval van de aankoop of bouw van een nieuwe eigen woning, en in geval van een verbouwing door een geregistreerde aannemer voor een bedrag van minimaal 25.000. Deze aftrek gedurende 12 jaren nam elk jaar na het achtste jaar vervolgens in stappen 10% af. Ingewikkeld dus. Dit regime geldt nog steeds voor de leningen die vóór 2005 zijn aangegaan en of daarna zijn geherfinancierd.

Fiscale aftrek enige eigen woning, woonbonus nieuwe regeling

In de nieuwe regeling mag u jaarlijks als woonbonus bij de aangifte 2010 maximaal 2.080 fiscaal in mindering brengen. Dit bedrag wordt per belastingplichtige verhoogd gedurende 10 jaar met 690, mits en indien het uw eigen en enige woning is. Bovendien krijgen gezinnen met minstens drie kinderen gedurende 10 jaar nog eens een extra 70 per belastingplichtige. In totaliteit maximaal 2.840, ofwel tegen een marginale aanslagvoet van 50% geeft dit een belastingvermindering per belastingplichtige met maximaal 1.420. Bij een koppel geldt het dubbele: 2.840 belastingvoordeel. Alle hypotheekkosten tellen mee: rente, aflossing en schuldsaldoverzekering.

Woonbonus aangifte over inkomsten 2012 en 2013, aanslagjaar 2013 en 2014 :
woonbonus inkomsten 2012woonbonus inkomsten 2013
basisbedrag: 2.200 eurobasisbedrag: 2.260 euro
10 jaar verhoogd met 730 euro10 jaar verhoogd met 750 euro
verhoogd met 70 euro indien u op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u uw hypothecaire lening sluit minstens 3 kinderen ten laste van u heeft 80 euro onder zelfde voorwaarden 2010
totale bonus: 3000 eurototale bonus: 3100 euro

Woonbonus 2012 en woonbonus 2013

Vanaf 2012 krijgt iedere belastingbetaler in België voor zijn aftrekbare uitgaven zoals de woonbonus, giften en kinderoppas een belastingvoordeel van maximaal 50% afhankelijk van het inkomen.

Enige eigen woning

Het begrip enige eigen woning is in het nieuwe regime essentieel. Als u bijvoorbeeld eigenaar wordt van een tweede woning vóór 31 december van een fiscaal jaar, vervalt de extra aftrek en hebt u alleen het basisbedrag als aftrek. De hypotheek moet minimaal een looptijd hebben van 10 jaar, en als u eerder de woning volledig hebt afgelost vervalt het fiscale voordeel. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe woningen. Een ander verschil is dat zowel hypothecaire leningen voor aankoop, bouw, verbetering, en onderhoud van de woning voor de fiscale aftrek in aanmerking komen.

Welke regeling is voordeliger

Welke regeling voordeliger is hangt van een aantal aspecten af. Over het algemeen geldt dat het oude regime voordeliger was bij grote bedragen voor nieuwbouw in combinatie met een relatief hoog inkomen. Anderzijds is het nieuwe regime dusdanig, dat wie geen hypotheek neemt, gedurende 10 jaar een dief is van zijn eigen portemonnee.

Fiscale aftrek eigen woning 2014

Vanaf 2014 gaan de gewesten de bevoegdheid tot de fiscale aftrek eigen woning overnemen van de Federale regering. Er komt wel een budget mee, maar waarschijnlijk onvoldoende om de huidige aftrek in stand te kunnen houden. Het wordt dus minder voordelig en misschien verdwijnt de woonbonus wel helemaal na 2014. Maar op 14 december 2012 ontvingen we goed nieuws van de woordvoerder van minister van Financiën Steven Vanackere. Hij gaf aan dat de woonbonus blijft. Het voornemen uit het regeerakkoord om de bestaande fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten te wijzigen in een uniforme belastingvermindering, een flat tax van 45 procent, gaat niet door. Nu nog afwachten wat het in 2015 daadwerkelijk gaat worden. Vanaf 1 juli 2014 is de woonbonus geen federale aangelegenheid meer.

Woonbonus 2015, fiscale aftrek 2015

In 2014 en 2015 zal het waarschijnlijk als volgt gaan:
  • In 2014 geen verandering met een aftrek tegen het hoogste tarief.
  • In 2015 een vermindering tegen 45%. Vervolgens wordt een eigen gewestelijk beleid mogelijk. Voor woonleningen gesloten vanaf 1 januari 2015 geldt een specifieke regeling per gewest.

Belastingvermindering voor de enige en eigen woning 2016, woonbonus 2016 in Vlaanderen

Er zijn drie regimes:
  • Leningen gesloten voor 1/1/2015.
  • Leningen gesloten vanaf 1/1/2015 tot en met 31/12/2015.
  • Leningen aangegaan vanaf 1/1/2016.

In alle gevallen is er een basisbedrag voor aftrek, is er geen indexatie van het bedrag en is er een aftrek tegen een belastingtarief.

Berekening nieuwe woonbonus 2016 in Vlaanderen:

Voor 1/1/20152015Vanaf 1/1/2016
Basisbedrag2.280 euro1.520 euro1.520 euro
Verhoging eerste 10 jaar enige woning+760 euro+760 euro +760 euro
Extra verhoging vanaf drie kinderen ten laste, bij begin lening+80 euro+ 80 euro+ 80 euro
Indexatieneenneenneen
Aftrek tegen welk belastingtarief?Marginaal tarief (tussen 30% en 50%)
vast 40%vast 40%

Aanslagjaar 2018

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veranderde er veel in 2017, de overige gewesten hebben een status quo gehandhaafd. Dat komt op het volgende neer:
  • Vlaanderen: Voor leningen die zijn afgesloten vóór 2005 of geherfinancierd tussen 2005 en 2015 hebt u twee mogelijkheden, namelijk de bijkomende interestaftrek met een belastingvermindering van 30% tot 50%, of bouwsparen. Voorts zijn er drie categorieën van de woonbonus voor de leningen, waarbij de woning op 31 december van het leningsjaar is vermeld als enige, eigen woning.
  • Wallonië kent een status quo met de Cheque Habitat.
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest . In dit Gewest is er voor leningen die zijn afgesloten vanaf 2017 geen fiscaal voordeel meer, er wordt vanaf 2017 een verhoogd abattement toegepast op de verschuldigde registratierechten bij de aankoop.

Slot

Benut de mogelijkheden van de woonbonus en andere slimme aftrekposten zolang dat nog kan. Het is nog altijd voordelig en als er straks verder bezuinigd moet worden, is deze fiscale aftrek een mooie prooi. Het is vanaf medio 2014 (1 juli 2014) aan de gewesten Vlaanderen (VLABEL), Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dus de facto vanaf 1 januari 2015 om zelf invulling aan de nieuwe woonbonus te geven. Elk Gewest heeft hier inmiddels zijn eigen invulling aangegeven.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Lening eigen woning doorgeven aan Belastingdienst in 2020?Lening eigen woning doorgeven aan Belastingdienst in 2020?Wilt u hypotheekrenteaftrek in 2020 voor uw eigen woning, dan moet u uw lening wel doorgeven aan de Belastingdienst. Nie…
Tijdelijk twee woningen 2019 en 2020Tijdelijk twee woningen 2019 en 2020U kunt tijdelijk twee woningen in 2019 of 2020 in bezit hebben, omdat het oude huis is nog niet verkocht. Is dat voor de…
Aflossingsvrije hypotheek met hypotheekrenteaftrek in 2019?Aflossingsvrije hypotheek met hypotheekrenteaftrek in 2019?U hebt of had een aflossingsvrije hypotheek, is er dan ook hypotheekrenteaftrek? Velen zullen neen antwoorden, want die…
Huurwaardeforfait 2018 berekenenHuurwaardeforfait 2018 berekenenVoor uw eigen woning betaalt u in 2018 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De ge…

Welke rente voor een woning is fiscaal aftrekbaar?Welke rente voor een woning is fiscaal aftrekbaar?Bij de aankoop van een woning in 2019 of 2020 is veel meer rente bij uw belastingaangifte fiscaal aftrekbaar dan alleen…
Hypotheeklening: lenen op kosten van uw baasHet systeem van lenen op een groepsverzekering is weinig bekend in ons land. Stel bijvoorbeeld dat uw werkgever elke maa…

Reageer op het artikel "Belastingdienst Belgie & fiscale aftrek enige eigen woning"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 08-01-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Special: Hypotheekrenteaftrek
Schrijf mee!