Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?

Wat erf ik als kind volgens het erfrecht? Wat een kind erft van een ouder of ouders en hoe groot dit kindsdeel is, is vooral afhankelijk van de vraag of er een testament is opgemaakt of dat alleen het wettelijk erfrecht geldt. Dit bepaalt of de erfenis bestaat uit een kindsdeel, de kleinere legitieme portie of meer dan dat. Bovendien wordt dan duidelijk of er direct geld opeisbaar is of dat het kind moet wachten totdat ook de langstlevende is overleden. Hoeveel erft een kind dus en wanneer is het geld beschikbaar of is de erfenis voor de langstlevende? Een kind onterven kan immers ook en bij een gemeenschap van goederen is de helft al van de langstlevende.

Wettelijk erfrecht sinds 2003 en de ouderlijke boedelverdeling, kindsdeel en langstlevende ouder

Sinds 2003 is het zo dat als een ouder overlijdt en er nog een langstlevende ouder is en een kind, dat de langstlevende partner de beschikking krijgt over de gehele erfenis. Dit is zo geregeld om mogelijk te maken dat de langstlevende zorgeloos kan verder leven. Maar dat betekent niet dat een kind niets krijgt. Een kind krijgt een vordering op de langstlevende ouder ter grootte van zijn kindsdeel. Om het zorgeloos verder leven van de langstlevende ouder mogelijk te maken, stelt de wet dat deze vordering niet direct opeisbaar is. Dat neemt niet weg dat het kind erft en dat er erfbelasting moet worden betaald. Ook een vordering is immers vermogen. De erfbelasting die moet worden betaald, zal worden afgedragen door de langstlevende en in mindering worden gebracht op de openstaande vordering van het kind.

Wat is een kindsdeel in het erfrecht?

Het is niet zo dat de langstlevende partner alles erft als er geen testament is. De langstlevende ouder erft evenveel als een kind en dat deel noemen we het kindsdeel. Zijn er twee kinderen en een ouder dan bedraagt het kindsdeel een derde deel van de nalatenschap. De wijze waarop de ouders waren getrouwd met al dan niet huwelijkse voorwaarden bepaalt hoe groot de nalatenschap is. Als de ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, was de helft al van de langstlevende en komt alleen de andere helft in aanmerking voor de verdeling. De langstlevende had met andere woorden al de helft en erft een kindsdeel.

Kindsdeel opeisen, heb ik daar recht op?

Een kindsdeel ontstaat pas bij overlijden en niet eerder. Een kind kan zijn kindsdeel ook niet zomaar opeisen als de langstlevende hertrouwt of het geld opmaakt. Natuurlijk kan een kind dan wel naar de kantonrechter maar de kans dat een claim wordt toegewezen is niet zo groot. Anders wordt het wanneer er een testament is opgesteld waarin is aangegeven wanneer het kindsdeel wel opeisbaar wordt of als een faillissement dreigt.

Kindsdeel en langstlevende betaalt eerder uit

Een langstlevende mag tijdens zijn leven een deel van de vordering die een kind op papier op hem heeft, eerder aflossen. Vaak komt de vordering met rente pas vrij, wanneer ook de langstlevende is overleden. Maar let wel, als de langstlevende zelf het geld nodig had om te leven, kan achteraf de uitbetaling ook lelijk tegenvallen. Het kindsdeel is dan ook een waarde op papier, later blijkt pas of het ook volledig kan worden uitbetaald.

Een kind onterven, legitieme portie als kindsdeel

Als een kind wordt onterfd, heeft het altijd nog recht op de legitieme portie als daarop een beroep wordt gedaan. De legitieme portie is de helft van een kindsdeel. Als er een testament is waarin een kind wordt onterfd, verliest het kind niet al zijn rechten. Het kind heeft het recht om zijn legitieme op te eisen. Dat is om twee redenen wat anders dan een gewoon kindsdeel:
  • De legitieme portie is minder groot, omdat het de helft bedraagt van een kindsdeel;
  • Het is een vordering in geld en er bestaat geen recht op goederen.

Ook de legitieme portie is niet opeisbaar zolang de langstlevende nog in leven is, tenzij het testament anders bepaalt.

Naar de notaris voor een testament

Als u uw partner meer wilt toewijzen, specifieke goederen of meer geld, of als u ook anderen een deel van de erfenis wilt geven of juist wilt voorkomen dat uw erfenis later in handen kan komen van de schoonfamilie, dan doet u er goed aan om een testament op te stellen. Daarvoor moet u wel naar de notaris.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…
Langstlevende maakt kindsdeel erfenis opLangstlevende maakt kindsdeel erfenis opDe langstlevende partner heeft in veel gevallen recht op de totale erfenis. Het kindsdeel van de kinderen is op zijn vro…
Hoe kun je belastingaanslag fiscus over kindsdeel ontlopen?Hoe kun je belastingaanslag fiscus over kindsdeel ontlopen?De belastingaanslag van de belastingdienst over het kindsdeel kan omzeild worden. Mannen en vrouwen die net weduwe of we…
Onterven van zoon en dochterOnterven van zoon en dochterUw kind onterven? Het onterven van een zoon en dochter heeft als groot voordeel dat de langstlevende partner in de meest…

Verhoging van de AOW-leeftijdVerhoging van de AOW-leeftijdVerhoging van de AOW-leeftijd is onontkoombaar. De AOW wordt door de vergrijzing onbetaalbaar en beleidsmakers willen me…
Reacties

M., 01-12-2020
Mijn vader heeft mij onterfd. Ik heb recht op het zogeheten legitieme portie. Ex-partners zijn tevens onterfd. Er is 1 ander persoon benoemd in het testament die alles erft. Mijn vader had/heeft een koopwoning. Mag ik na de verkoop van die woning hiervan mijn deel opeisen? Reactie infoteur, 04-12-2020
Beste M,
Na drie maanden is uw legitieme portie als geldbedrag opeisbaar geworden. U hoeft niet eens te wachten totdat de woning verkocht is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eddy, 18-10-2020
Mijn vader heeft in 2000 mijn zus onterft. hij stierf in 2012, in de 5 jaar dat ze een beroep kon doen op haar erfdeel deed ze dat niet. Nu 2020 is mijn moeder gestorven, ook zij heeft mijn zus onterft. nu heeft ze nog recht op haar legitiem deel. mijn vraag is hoeveel procent is dit? laten we uitgaan van 265.000 euro. is het zo dat het deel van vader vervalt naar zijn dood naar mijn moeder? oftewel is het gehele deel nu van mijn moeder 265.000… en dat mijn zus nu 25% kan ontvangen? natuurlijk heb ik de erfbelasting even weg gelaten daar gaat het nu even niet om. Reactie infoteur, 25-10-2020
Beste Eddy,
De te verdelen erfenis is dat wat in het bezit van uw moeder was minus de schulden minus uw erfdeel uit de erfenis van vader dat nog niet aan u is uitbetaald (uw zus heeft geen erfdeel). Eerst moet het erfdeel uit de erfenis van vader aan u worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John van den Acker, 29-09-2020
Mijn vader, december 2018 overleden, was in gemeenschap van goederen getrouwd met mijn moeder, nu 93 jaar. Zijn deel van de boedel, afgerond 180.000 euro, werd verdeeld over moeder, oudste en jongste broer (ieder 29,17%) en de middelste broer (onterfd, 12,5%). In het testament van mijn vader was geen verdeling vastgelegd. Had de nu gehanteerde verdeling (3 maal 29,17% en 1 maal 12,5%) niet veel gunstiger bij de belastingdienst kunnen worden ingediend, bijvoorbeeld moeder 50% van de boedel van vader en wij broers de andere helft. Dan had mijn oudste broer en ik geen erfbelasting hoeven te betalen. Kan de in 2019 ingediende aangifte erfbelasting niet bij de belastingdienst worden herzien met deze 'alternatieve' verdeling?. Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste John van den Acker,
Voor de erfbelasting rekent de Belastingdienst met de wettelijke verdeling aangevuld met bepalingen uit een geldend testament. Dan is er geen alternatief, wel kan er discussie zijn over de waarde van zaken en de ingebrachte aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mi, 02-09-2020
Het vast laten leggen van het kindsdeel, wordt dat berekend van al het vermogen en schulden rondom de sterfdatum of moet je dat berekenen na 5 jaar? de kinderen willen dat. Reactie infoteur, 02-09-2020
Beste Mi,
De sterfdatum is bepalend voor de waarde van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Griet, 27-08-2020
In okt 2019 is onze moeder overleden. In de laatste 2 jaar is zij door onze zus en broer in een zorginstelling gezet en mocht er geen contact meer met haar zijn. Mijn broer was gemachtigde van haar bankrekeningen en heeft dan ook de nodige schenkingen en andere omschrijvingen overgemaakt naar hem zelf en onze zus. Na het overlijden van onze moeder is er ook nog geld overgemaakt naar hun rekeningen. Wij hebben inmiddels 2 brieven gestuurd met het verzoek om de nalatenschap af te handelen. Wat kunnen we nog doen en waar hebben we nog recht op? Reactie infoteur, 29-08-2020
Beste Griet,
Is er een testament? Zo niet dan zijn de rechten voor alle erfgenamen gelijk en kan niet zonder jullie toestemming geld worden overgemaakt. Elke erfgenaam heeft recht op volledige inzage in de erfenis en de verdeling daarvan. Gezamenlijk besluiten de erfgenamen ook wie de erfenis gaat afhandelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mi, 07-07-2020
Reactie op mijn vraag.
Bij het ondertekenen van het kindsdeel van mijn stiefkinderen accepteert de notaris niet dat er vreemden bij zullen zijn, weet u soms of dat in het wetboek staat en waaronder? ik heb een reactie 02-07-2020 op mijn vorige vraag van jullie infoteur gekregen.

Met vriendelijke groet
MI Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Mi,
Een notaris mag bij de ondertekening een vreemde de toegang inderdaad ontzeggen, om er zo voor zorg te dragen dat deze handeling uit vrije wille geschiedt. De notaris stelt vast of een handeling uit vrije wil geschiedt en de beslissing met het volle verstand wordt genomen (de wet op het notariaat, KNB).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ml, 01-07-2020
Hallo, ik wil het kindsdeel voor mijn kinderen en stiefkinderen notarieel bij een notaris vast laten leggen maar nu wil een van de stiefkinderen iemand meenemen die ik niet ken {hij is een econoom } ikzelf ben de executeur dat staat in het testament van mijn overleden echtgenoot.
Ik zelf wil niet dat hij erbij is ik wil alleen de erfgenamen.

Kan ik dat weigeren? Reactie infoteur, 02-07-2020
Hallo MI,
Ja dat kunt u weigeren. Vreemden hoeven niet te worden toegelaten. Zelfs uw kinderen hoeft u niet toe te laten. Bij de ondertekening zal de notaris dit ook niet accepteren, als het goed is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard Bos, 01-07-2020
Mijn moeder is 3 jaar geleden overleden. Mijn vader was al veel eerder overleden. Mijn moeder heeft in 1979 wederom een man leren kennen, maar is hiermee nooit getrouwd. Wel hebben zij een samenlevingscontract gesloten en pakweg 10 jaar terug een testament laten opmaken dat in geval van overlijden de erfenis naar de langstlevende partner gaat.

Mijn vraag is nu of kinderen als ik nu toch nog recht hebben op een legitiem aandeel van de erfenis of dat er gewacht moet worden tot de langstlevende partner overlijdt. Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Gerard Bos,
Als zij samenwoonden op het moment van overlijden en het samenlevingscontract nog gold, was er een langstlevende partner. Dat betekent dat het testament met de bepaling voor de langstlevende gewoon kan worden uitgevoerd. Het samenlevingscontract zal ook een verblijvingsbeding hebben. De kinderen hebben een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende als ze niet zijn onterfd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zb, 19-05-2020
Beste, mijn vader is overleden in 2012. Er is een testament opgesteld waarin staat dat er een bedrag voor ons is apart gelegd en wij erover kunnen beschikken zodra we 18 zijn. Dit is inmiddels het geval. Echter was mijn vader ook getrouwd. (Niet onze eigen moeder) is er nu een handtekening nodig van haar om over het bedrag te beschikken? Reactie infoteur, 21-05-2020
Beste Zb,
Of er ook de handtekening van de stiefmoeder nodig is, hangt af van de passage in het testament. Als er geen voorwaarden in staan (zoals voor de handtekening of met betrekking tot de bestemming van het geld), mogen jullie het geld gebruiken zodra jullie 18 haar zijn en moet de stiefmoeder hieraan haar medewerking geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 10-05-2020
Alvast bedankt voor uw advies
Situatie als volgt Moeder overleden in 2012 Vader net overleden
3 kinderen waarvan 1 onder curatele.
Vader was verzekerd alleen niet hoog genoeg er blijft waarschijnlijk na alle kosten nog iets van 2 a 300 over Dat willen wij als kinderen gewoon door 3 delen net als de spulletjes die m'n vader nog heeft (niet heel veel) recent verhuist naar verz huis.
Nu zegt de curator van mijn zus dat we verplicht zijn dit door een notaris te laten regelen Deze kost echter honderden euro's en meer dan de waarde van de erfenis.
Kan hij dit eisen? En wie moet dat dan betalen. Ook wil hij al mijn vaders bankafschriften etc inzien dat gaat hem toch niets aan Reactie infoteur, 12-05-2020
Beste Peter,
De curator treedt namens een kind op en wil kennelijk zeker weten dat het allemaal correct gebeurt. Een notaris is niet verplicht en weegt niet op tegen de baten. Als er een notaris wordt ingeschakeld is de rekening voor de erfgenamen. Het beste maakt u gewoon zelf zichtbaar dat de erfenis op een goede manier wordt afgehandeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellie, 03-03-2020
Situatie:
Vader overlijdt in juni 1993 en laat aan de partner en 3 kinderen ieder 147.500 gulden na. Er is een langstlevende testament, dus moeder houdt de kindsdelen in handen. Successie over de kindsdelen wordt in 1993 betaald. In het testament staat dat er 5% rente gerekend moet worden bovenop het geldende promessedisconto.
Nu, 2020, verkoopt moeder haar huis en wil met de opbrengst de schuld aan kinderen uitkeren. Mijn vraag is hoe moeten we de waarde van de schuld per kind berekenen? Is daar ergens een rekenformule voor? Want hoeveel moeten we rekenen voor dat promessedisconto? Reactie infoteur, 07-03-2020
Beste Ellie,

De promesse disconto van de Nederlandse Bank bestaat niet meer, maar wordt wel in vele oude testamenten genoemd. Daarom mag je de depositorente van de Europese Centrale Bank gebruiken, maar die is momenteel wel negatief. Dit overzicht (eerste kolom) kan je verder helpen: https://tinyurl.com/tu8kreu

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trees Roelands, 10-01-2020
Geachte heer/Mevrouw,
Als voorbeeld het volgende. Een gezin bestaande uit 4 personen V+M en 2 kinderen waarvan een gehandicapt sinds geboorte.
Vader of moeder gaat dood en blijft een ouder over met de twee kinderen.
Nu wordt de moeder opgenomen in een zorgcentrum en de kinderen vragen om hun kindsdeel.
Er is een huis met een WOZ waarde van 395000 euro hypotheek vrij. een een normale inboedel.
Hoe groot is nu elk kindsdeel.? En hoeveel erfbelasting betaalt ieder kind.?

Met vriendelijke groet,
Trees Roelands Reactie infoteur, 13-01-2020
Geachte Trees Roelands,
De opname in een zorgcentrum is op zich geen wettelijke reden om een erfdeel uit te betalen, een overlijden kan dat wel zijn. Als twee kinderen erven, erven ze elk de helft, maar de vrijstelling van het gehandicapte kind is veel hoger dan van het tweede kind (ongeveer 61.000 euro versus ongeveer 21.000 euro in 2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jm, 08-01-2020
Hoe maak ik aannemelijk dat er in 2003 waarde was bij overlijden van een ouder. Welke (officiële) gegevens zijn nog te achterhalen. Onlangs overleed de langstlevende partner van bovenstaande ouder. Nu is sprake van erfenis. Er wordt echter niet gesproken over kindsdeel in testament. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Jm,
Normaliter wordt er bij een overlijden, wanneer er een langstlevende achterblijft, een boedellijst gemaakt, zodat duidelijk is wat de nalatenschap van de eerst overledene is. Is die lijst er niet, dan wordt het een stuk lastiger. Voor onroerend goed is vaak nog veel uit het verleden te achterhalen, wellicht hebt u ook foto's van bepaalde zaken van waarde, brieven, een verslag van een notaris en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 25-11-2019
Mijn alleenstaande vader is in 2007 overleden. Mijn oudste broer was benoemd tot testamentair executeur. Volgens het testament was ik onterft. Ik heb gevraagd om een kopie van het testament maar slechts 3 pagina’s van het geheel ontvangen. Wel het deel waarin de onterving beschreven stond. Heb ik recht op inzage in het gehele testament bij de notaris als onterft kind? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Roos,
Als u bent onterfd, hebt u recht op inzage in het testament voor zover het testament over u gaat en het deel waaruit de onterving blijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kitty, 11-11-2019
Mijn moeder is overleden, in 2013 is mijn vader overleden en toen is er over het kapitaal en onroerend goed erfbelasting betaald.
Ik ben enig kind en de kleinkinderen hebben volgens het testament recht op een legaat. Hoe moet de berekening nu plaatsvinden?
a. huidig kapitaal, delen door 2 waarvan 1 deel voor mij is en het andere deel voor de kleinkinderen?
b. huidig kapitaal minus kindsdeel vader, en dan delen door 2 waarvan 1 deel voor mij is en het andere deel voor de kleinkinderen?
c. huidig kapitaal minus legaten? Wat als het resterende bedrag dan lager is dan de vrijstelling kindsdeel vader?
Alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 14-11-2019
Beste Kitty,
1. Afhankelijk van de hoogte van de legaten is het optie b.
2. Eerst vermindert u de nalatenschap met uw kindsdeel door vaders overlijden. De legaten uit moeders testament worden uit het overblijvende deel betaald, voor zover dit uw legitieme portie ten aanzien van moeders nalatenschap niet aantast:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cath, 16-10-2019
Wie bepaalt hoe hoog het kindsdeel is van vader die in 1995 is overleden en moeder zit inmiddels in zorgtehuis en onder bewind. En wie kan/moet dit regelen voor het kind of kinderen dat uitbetaling volgt? Reactie infoteur, 17-10-2019
Beste Cath,
Als er geen testament is waarin dit wordt geregeld, zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van een erfenis. Als er geen testament van vader is, bepaalt de wet het kindsdeel, maar een verdeling van erfenis uit 1995 is alleen goed mogelijk, als er ook een boedelbeschrijving is (dan is tenminste duidelijk waar het over gaat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cath, 04-10-2019
Wie bepaalt hoe hoog het kindsdeel is van vader die in 1995 is overleden en moeder zit inmiddels in zorgtehuis en onder bewind. En wie kan/moet dit regelen voor het kind of kinderen dat uitbetaling volgt? Reactie infoteur, 07-10-2019
Beste Cath,
De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van een erfenis. Namens hen kan handelen een aangewezen executeur testamentair, een notaris of iemand anders die daartoe gemachtigd wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Gelderen, 21-09-2019
Heden dit jaar krijg ik nog een deel geld van een verkocht huis van mijn nog in leven zijnde moeder. Destijds bij notaris afstand getekend in een akte zodat mijn moeder onbezorgd kon verder leven, zij nu in een verzorgingshuis woont. Huis is geheel eigendom.
Mijn vraag is hoeveel belasting moet er betaald worden? Reactie infoteur, 23-09-2019
Beste Van Gelderen,
Dat hangt er van af of dit de uitbetaling van geld uit een eerdere erfenis is (daar is al belasting over betaald) of een schenking is van uw moeder nu. Bij een schenking betaalt u schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha, 13-09-2019
Vraag, ouders van mijn man beide overleden vader in 2011 en moeder 2017. Zus van mijn man is met haar gezin in 2011 op verzoek van vader, in ouderlijk huis gaan wonen om voor moeder te zorgen. Hier is een convenant voor opgesteld met rechten en plichten.
Nu is moeder in 2017 overleden. Zus mag tot 2022 in huis blijven wonen en heeft het recht om wanneer ze wil, het ouderlijk huis te kopen. Mijn man heeft zijn erfdeel opgeëist maar krijgt als antwoord dat het “ in de stenen “ zit. Klopt dit en moet hij maar wachten? Helft van het huis is technisch gezien van hem maar heeft hier geen voordeel van. Reactie infoteur, 14-09-2019
Beste Natascha,
Als er twee eigenaren van een woning zijn, moeten beiden met verkoop akkoord gaan. Lukt dat niet, dan kan een eigenaar naar de rechter gaan en kan verkoop onder dwang plaats vinden. Nu heeft uw man er niets aan en kost hem dit alleen maar geld, wat als onredelijk kan worden bestempeld. Belangrijk is natuurlijk wel of het convenant en/of testament verkoop verhindert of niet. Overigens, weet u zeker dat uw man bij het Kadaster is aangemeld als mede-eigenaar?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 21-08-2019
Vraag: Mijn vrouw is in 2015 overleden.In 2017 hertrouwt.Nu wil ik mijn 3 kinderen(27,29,34 jaar)hun moeders kindsdeel uitbetalen dat door de rechter is vastgesteld op € 9100. Moet ik of zij hier nog belasting over betalen? Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Jan,
Normaal gesproken is in 2015 al de erfbelasting berekend en betaald, zodat de erfdelen nu belastingvrij kunnen worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Lemmens, 12-07-2019
Mijn 2 dochters hebben in 2002 het kindsdeel van hun overleden vader gekregen, ik denk dat er toen te weinig is uitgekeerd. De notaris heeft toen de aankoopprijs van mijn huis daar wij negen jaar daarvoor nieuw hebben gekocht genomen.
Is dat zo, of was het de taxatiewaarde of W.O,Z waar het van berekend moest worden
de aankoop van het huis was 146.00 gulden maar de W.O,Z was 158.823 euro daar zit erg veel verschil in.
Ik ben in 2003 hertrouwd en in mijn testament met mijn eerste echtgenoot stond als ik zou hertrouwen dat ik dan vaderspart plus rente moest betalen dat heb ik toen ook gedaan maar het zit mij niet lekker dat het zo weinig was, is hier nog iets aan te doen? Reactie infoteur, 16-07-2019
Beste M. Lemmens,
Indertijd gold voor een erfenis de waarde van een woning in het economische verkeer, de notaris heeft daar een zekere waarde aan gegeven waarmee kennelijk iedereen akkoord is gegaan. Dit aanvechten zal niet eenvoudig zijn en de verdeling is na twintig jaar verjaard.
Als u denkt dat uw dochters op meer geld recht hebben, is het wellicht eenvoudiger om een bedrag te schenken. Binnen de vrijstellingen kan dit belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gs Kingma, 21-06-2019
Ik zit met een vreemde situatie
Mijn zus en ik hebben recht op een kindsdeel en mijn zus raad mij aan om het kindsdeel zuiver te aanvaarden
Zij was ook executeur
Dus zij weet alles over wat er in het testement van mijn vader staat
Zij zegt nu dat waneer ik mijn kindsdeel zuiver aanvaard het geld van mijn kindsdeel bij haar op de rekening gestort word omdat in het testement van mijn vader zou staan dan mijn zus mijn kindsdeel moet beheren
Kan dit? Reactie infoteur, 24-06-2019
Beste Gs Kingma,
Als erfgenaam hebt u recht op inzicht in het testament van uw overleden vader. Als u dat inzicht niet direct krijgt, gaat u snel naar een notaris die u de inhoud van het testament van uw vader bekend zal maken. Pas dan kunt u een goede afweging maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 18-06-2019
Ik heb een vraag: mijn moeder is overleden. Mijn vader is reeds in 1995 overleden. Er waren 5 kinderen. 2 zijn overleden, en hebben elk 2 kinderen nagelaten. Wettelijk gezien moet het erfdeel van mijn moeder dus worden gedeeld door 5. Nu is met de 2 kinderen van één van mijn overleden zussen al sinds het overlijden van mij zus geen contact meer met de rest van de familie. Hoe kunnen we nu het beste de verdeling laten plaatsvinden? Mijn oudste zus beheert de bankrekening van mijn moeder. Het gaat slechts om een klein bedrag wat onder de vrijstelling van erfbelasting valt, maar toch de moeite waard. Er is geen testament aanwezig. Reactie infoteur, 20-06-2019
Beste Henk,
Het kind met wie u geen contact meer hebt, heeft wel een recht op een deel van de erfenis en kan die, als de erfenis is verdeeld zonder dit kind, later nog bij de andere erfgenamen opvragen. Jullie kunnen ook een deel apart zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjacco, 14-03-2019
Mijn vader is pas geleden overleden. Heb al geruime tijd geen contact met hem gehad. Waarschijnlijk ben ik onterft. Heb tevens 2 halfbroertjes waarvan hun moeder al is overleden. Had begrepen dat als je onterft bent altijd het recht houdt van de helft van het kindsdeel in geld. Maar zijn koopwoning valt dat onder goederen of geld?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 16-03-2019
Beste Tjacco,
U hebt inderdaad recht op geld en dat betekent dat u de woning niet kunt claimen om die bijvoorbeeld zelf te bewonen, maar wel recht hebt op een deel van de waarde van de woning, uitgedrukt in geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 03-03-2019
Situatie: Vader en moeder gehuwd in gemeenschap v. goederen, vader heeft 3 kinderen uit een vorig huwelijk en 1 kind (A) samen met moeder. Er is een langstlevende testament voor beiden waarin de langstlevende als enige erfgenaam wordt genoemd. In beide testamenten worden de 4 kinderen als erfgenamen genoemd als langstlevende komt te overlijden (volgens verschillende percentages). Wat is het verschil voor kind (A) als moeder eerst komt te overlijden in vergelijking met de situatie dat vader als eerste komt te overlijden? Reactie infoteur, 06-03-2019
Beste Peter,
Als moeder komt te overlijden, heeft kind A een vordering op de langstlevende ter grootte van een kindsdeel. Als vader eerst komt te overlijden ontstaat er een vordering voor vier kinderen op de langstlevende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 27-02-2019
Vader en moeder hadden een afbetaald eigen huis, ook al in 1998. Moeder overleed in 1998. Er is toen niets vastgelegd. Vader overleed eind vorig jaar. Er was geen testament. Mag ik bij de aangifte erfbelasting het kindsdeel toen moeder overleed aftrekken? En zo ja, hoe weet ik wat het kindsdeel was. Ik heb geen idee wat de WOZ waarde van het huis was in 1998. Of mag ik daarvoor de WOZ waarde van nu gebruiken? Reactie infoteur, 01-03-2019
Beste Erik,
Waarschijnlijk is er in 1998 geen boedelbeschrijving gemaakt en geen belastingaangifte erfbelasting gedaan, waarop u terug kunt vallen? Vóór 2010 was het gebruikelijk om de waarde van de woning te waarderen tegen de waarde in het economische verkeer, niet de WOZ-waarde. Maar ja wat was die waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 10-01-2019
Ouders, 2 kinderen waarvan 1 alleen recht heeft op haar legitieme portie. Vader is in 2006 overleden, er was een testament. Bij het overlijden van vader was het vermogen een heel stuk hoger dan nu dat komt omdat mijn moeder normaal heeft geleefd. Ze heeft zelfs een hypotheek af moeten sluiten omdat er alleen nog geld in de stenen zat. Mijn moeder is eind 2018 overleden. Mijn vraag/zorg is kijken ze naar het “vermogen” nu of ook toen mijn vader overleed. Er is naast het huis niets meer over… dus kan het straks zo zijn dat ik als erfgename mijn broer moet “betalen” omdat destijds in 2016 het vermogen waar hij recht op had groter was. Reactie infoteur, 13-01-2019
Beste Sandra,
Na het overlijden van vader heeft ieder kind een uitgesteld erfdeel gekregen (als ze niet zijn onterfd) op basis van het vermogen toen vader overleed. Deze erfdelen moeten eerst worden uitbetaald voordat de erfenis van moeder kan worden verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gregory, 02-01-2019
Beste,
Mijn moeder is onlangs overleden. Mijn moeder en vader waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu is het zo dat mijn vader zeer binnenkort wil re-migreren naar Suriname en het ouderlijk huis wilt verkopen. Hoe zit het nu met het kindsdeel voor mijzelf en mijn zus? Tevens heeft mijn vader kinderen uit een andere relatie. Hebben die kinderen dan ook recht op de overwaarde van het huis?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Gregory Reactie infoteur, 04-01-2019
Beste Gregory,
Als er geen testament was, erft vader alles terwijl de kinderen van uw moeder een vordering op vader hebben. Vader mag dan de woning verkopen. Alleen de erfgenamen van moeder hebben een erfdeel uit de nalatenschap van moeder, dus niet de kinderen uit een andere relatie. Als er wel een testament is, wordt het speelveld anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William, 19-11-2018
Wij zitten met de volgende vraag:
Onze tante van 80 heeft een zoon waarmee ze al jaren geen contact meer heeft. Ze heeft ook geen idee waar hij woont en of hij überhaupt nog leeft. Nu wil ze binnenkort naar de notaris om haar testament te laten regelen, maar ze zou graag weten hoe het met haar zoon gaat.
Of hij bijvoorbeeld hulp nodig heeft. Is er een instantie waar zij te rade kan gaan om achter de verblijfplaats van haar zoon te komen?

Bij voorbaat dank voor uw hulp!
William Reactie infoteur, 20-11-2018
Beste William,
Als de zoon in Nederland woont, kan een notaris daar vaak wel achter komen. Bij vermissing heeft de politie daarvoor opsporingsbevoegdheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wander, 18-11-2018
Hoi… de vader van mijn moeder is pas overleden maar hadden al meer dan 30 jaar geen contact meer vanwege ruzies en misbruik. Ze heeft wel contact met haar zus en die heeft dus, in het geniep, een erfenis opgestreken. Ze wil niks zeggen over hoe en wat dus is mij vraag nu, waar moet ik zijn om erachter te komen wie de notaris is en wat de erfenis is?

Mvg Reactie infoteur, 19-11-2018
Hoi Wander,
Een erfgenaam kan bij het CTR, het Centraal Testamentenregister navragen of er een testament is. U kunt ook bij een notaris binnenlopen, die kan het voor u nagaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 18-11-2018
Ik heb een vraag. Mijn vrouw is in 2005 overleden. Had 2 kids 3 en 6 jaar. Heb toen € 20.000 gekregen via haar werk. De kids krijgen nu nog steeds elke maand een Weduwenwezen pensioen van haar werk.

Ik ben weer getrouwd maar nu wil mijn huidige vrouw scheiden en wil alles hebben waar ze recht op heeft. Getrouwd in gemeenschap van goederen. Kan ik nu ook de erfdeel van mijn overleden vrouw geven aan de kids? Wat toch 1/3 deel is? Of heeft mijn huidige vrouw daar recht op? En heeft ze recht op het geld van de wezenweduwen pensioen van de kids? Reactie infoteur, 19-11-2018
Beste Erik,
Het wettelijk erfdeel en wezen- en weduwenpensioen van de kinderen is van de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ing, 07-11-2018
Heb een vraag. Mijn broer heeft al het kindsdeel gehad, heeft hij dan nog recht op het andere? Reactie infoteur, 08-11-2018
Beste Ing,
Uw broer heeft recht op zijn eigen kindsdeel. In sommige gevallen kan dat meer worden, bijvoorbeeld als een ander kind de erfenis verwerpt en geen kinderen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 05-09-2018
Hallo, onze vader is onlangs overleden. Ouders waren gescheiden en hij was opnieuw
getrouwd. Nu kregen we bericht dat mijn broer en ik recht hebben op een erfenis en een gedeelte van zijn pensioen. Mijn broer ziet hier vanaf. Wat gebeurt er met zijn deel? Gaat dat naar zijn vrouw? Reactie infoteur, 06-09-2018
Hallo Melissa,
Als uw broer geen kinderen heeft, gaat bij verwerping zijn erfdeel naar u toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julien, 01-09-2018
Beste,

We zijn met vier kinderen, heb voor mijn moeder alleen gezorgd, ben bij haar gaan wonen omdat ze hulpbehoevend was. ik was niet ingeschreven onder het adres, zo heb ik dit ongeveer drie jaar gedaan tot haar overlijden vorig jaar, mijn moeder was onder bewindvoerder gezet via vrederechter, dus was ik mantelzorger al die tijd, de drie andere kinderen zijn jaren niet komen opdagen alles kwam op mijn schouders… nu is mijn vraag met de nieuwe erfrecht wet die van kracht gaat 1 september 2018 waar heb ik recht op? (er is alleen spaargeld geen schulden) Reactie infoteur, 03-09-2018
Beste Julien,
Uw moeder is vorig jaar overleden en dus gelden de regels uit 2017. Als er geen testament is opgesteld, hebben alle kinderen recht op een gelijk deel van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 09-08-2018
Beste,

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd maar we hebben wel twee (minderjarige) kinderen. Het huis staat op ons beider naam. Mijn vraag is wat er gebeurt als een van ons overlijdt. Wie is dan verantwoordelijk voor het betalen van de hypotheekschuld? Mag het spaargeld van de overledene daarvoor worden aangesproken? Reactie infoteur, 10-08-2018
Beste Judith,
Bij overlijden bent u aansprakelijk voor de hypotheek (de hypotheek staat ook op uw naam), de kinderen niet zolang ze minderjarig zijn. Het is ook de vraag hoe de bank hiermee om zal gaan. Het spaargeld gaat naar u als langstlevende partner. Een goed testament kan uitkomst bieden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daphne, 08-08-2018
Beste,

Ik heb een vraag.
Mijn man en ik hebben samen 2 zoons. Mijn man heeft uit een vorige relatie een dochter. Mijn man heeft haar bij de geboorte erkend. Zij draagt al jaren de achternaam van haar moeder. Er is geen contact met de dochter. Zelf is zij nu ook getrouwd en heeft 2 kinderen.

Stel er gebeurt wat met mijn man. Heeft zijn dochter dan recht op haar kindsdeel? Bestaat het kindsdeel alleen uit geld of ook uit goederen uit de woning?
Onze zoons hebben sowieso recht op hun kindsdeel.
Is het verstandig om het vast te laten leggen dat zij nergens aanspraak op heeft. Geld dit ook voor het kindsdeel? Reactie infoteur, 10-08-2018
Beste Daphne,
Zonder een testament, heeft ook de dochter recht op een kindsdeel, maar dat wordt omgezet in een vordering op de langstlevende partner. Zij wordt gelijk behandeld als de zoons, alleen met een testament kan dit worden veranderd. Bij onterving bijvoorbeeld heeft ze recht op de legitieme portie en die luidt in geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kimberley, 02-08-2018
Beste,

Ik heb een vraag. Mijn ouders zijn in april dit jaar na een huwelijk van 40 jaar officieel gescheiden, ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen. De inboedel is inmiddels verdeeld. Ze hebben een koophuis, maar mijn vader kreeg de hypotheek niet alleen op zijn naam omdat hij een gedeelte wia heeft. Daarvoor is besloten dat mijn moeder met naam op de hypotheek blijft de komende twee jaar zodat mijn vader er kan blijven wonen. Mijn vader betaald alle lasten zelf iedere maand. Nu is mijn vader pas heel erg ziek geworden en ligt nu in een hospice omdat hij waarschijnlijk niet lang meer heeft. Het is dus zo dat als mijn vader dadelijk overlijdt er een gedeelte van de levensverzekering word betaald waardoor de hypotheek waarschijnlijk nog 95.000 is. Mijn moeder heeft echter al aangegeven dat t huis te koop komt omdat zij er met haar nieuwe partner niet wil wonen. Echter beweert mijn moeder nu dat wij als kinderen geen recht hebben op iets. We zijn thuis met zijn tweeën mijn zusje en ik. Mocht mijn moeder t huis verkocht krijgen voor 140.000 (ik noem maar wat) dan heeft ze dus 45.000 over. Ik wil echter graag weten wat mijn rechten zijn en of we idd nergens recht op hebben. Of hebben we wel ergens recht op qua t huis. Mijn vader heeft wel al op een geschreven blaadje door hem laten zetten. Dat na zijn overlijden zijn ex vrouw zijn spullen behartigt en ervoor moet zorgen dat alles netjes verdeeld word onder zijn twee kinderen. Kunt u mij zeggen of mijn zusje en ik ook recht hebben op een gedeelte van t huis. En is onze moeder verplicht om ons dat meteen te geven omdat ze gescheiden zijn en ze t huis te koop zet. En welke rechten heeft haar nieuwe vriend, waar ze mee samen woont? En heeft onze moeder een handtekening nodig van ons om de woning te koop te zetten na t overlijden van onze vader of kan ze t gewoon te koop zetten. Ik hoop dat u me een beetje info kan geven, want ik heb zelf geen contact met mijn moeder maar ik wil wel gebruik maken van mijn rechten als ik die heb, ook omdat ik mijn vader dit heb beloofd. Oh ja nog één ding, er is geen testament. Reactie infoteur, 02-08-2018
Beste Kimberley,
Omdat er geen testament is en uw ouders gescheiden zijn, zijn de kinderen de enige erfgenamen van de nalatenschap van vader. Dat betekent ook dat jullie na het overlijden mede-eigenaars worden van de woning en de woning dan niet zonder jullie (kinderen) toestemming mag worden verkocht. Een goede makelaar zal eerst om een verklaring van erfrecht vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Greet van Veen, 10-05-2018
Mijn zuster is weduwe en heeft een testament op de langstlevende. Nu is haar enig kind overleden en wordt haar verteld dat zij nu zijn kindsdeel moet uitbetalen of bij haar overlijden. Maar haar kind had geen partner en/of kinderen. Klopt deze info dan wel? Reactie infoteur, 11-05-2018
Beste Greet van Veen
Uw zuster hoeft nu nog niets uit te betalen.
Het uitgestelde recht op het kindsdeel van haar kind naar aanleiding van het eerdere overlijden van haar man, gaat over naar de erfgenamen van het overleden kind. Ook uw zus kan erfgenaam zijn van haar overleden kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 07-05-2018
In hoeverre kan een nog amper (!) levende en mentaal gestaag verminderende moeder en de haar verzorgende (gratis) inwonende volwassen kind (in een huis dat na het overlijden van de vader aan de moeder werd overgelaten, maar niet het kindsdeel werd opgegeven.dus des kinderen claim zou toch moeten voortbestaan.en al de tijd gratis kost en inwoning toch ook al een berekenbaar voordeel heeft opgeleverd.) bekokstoven dat bij een notaris een onredelijk (subjectief) erfenis verdeling wordt opgesteld waarbij dit kind zoveel meer wordt toebedeeld en dat hij/zij als testamentair executeur wordt aangewezen opdat de overige 3 kinderen geen inzicht krijgen in hoe er wat verdeeld is, maar alleen een X bedrag uit de zwarte doos ontvangen?
In hoeverre moeten/kunnen wij, de overige 3 kinderen nog voor het overlijden actief zijn in het opsporen van de bedoelingen in een erfenis? Of kan men slechts naar de rechter na de erfenis executie op basis van alleen "vermoedens" bij gebrek aan openheid?
Hoe ver reikt de plicht van de notaris om misbruik van testamentrecht door een wellicht te manipulatieve verzorgend kind en een inmiddels te gehechte en naieve moeder te weer te staan? Reactie infoteur, 08-05-2018
Beste Peter,
Een testament is geheim zolang de testamenthouder nog leeft. Het is aan de notaris om te beoordelen of uw moeder vrijwillig en compos mentis het testament heeft laten opstellen.

https://financieel.infonu.nl/geld/78557-geheim-testament-als-erfenis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

In 2. Etappes Verdelen!, 21-03-2018
Mijn echtgenoot en ik zijn ooit in gemeenschap van goederen getrouwd, hij is onlangs overleden. De overwaarde van het huis is 90.000,= De ene helft daarvan is dus nu al van mij en die andere helft "voor een derde deel van die 45.000,=" ook van mij. De beide zoons hebben beiden dus een vordering op mijn van elk 15.000,=. Mijn ene zoon heeft 2 kinderen en de ander heeft 1 zoon: dus 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Stel ik wil de beide zoons onterven wat wordt de verdeling? Dus van hun vader "krijgen" ze beiden alsnog die 15.000,= Bij mijn (op termijn!) overlijden valt er dan nog die overgebleven 60.000,= te verdelen! Wat is dan de hoogte van de legitieme portie van beide zoons en wat krijgen de 3 kleinkinderen. Gesteld natuurlijk dat bij verkoop van het ouderlijk huis de meerwaarde nog hetzelfde is? Reactie infoteur, 22-03-2018
Beste,
De kleinkinderen zijn geen wettelijke erfgenamen van u zolang uw zoons nog leven. De legitieme portie van uw zoons bedraagt samen 1/2e deel van uw nalatenschap, elk 1/4e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eloy Marleen, 13-03-2018
Ik heb een vraag,
mijn ouders hebben juist een testament gemaakt. Mijn broer werd meegenomen naar de notaris. Hij beweert dat mijn ouders me onterven omdat ik met mijn kinderen in het buitenland woon. Ik bezoek mijn ouders en als ze ziek zijn zorg ik ook voor hen. Hij beweert dat ik te weinig doe en hij ervoor gezorgd heeft meer te erven. Wat is mijn recht als mijn ouders zouden sterven. Helaas zijn ze oud en ziek. Reactie infoteur, 13-03-2018
Beste Eloy Marleen,
Ouders mogen een kind onterven, maar dat moet niet onder enige druk gebeuren. De notaris hoort daarop te letten. U hebt, als u wordt onterfd, recht op uw legitieme portie, dat is de helft van uw kindsdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lindam, 11-01-2018
Ik heb een vraagje.
Mijn ouders zijn getrouwd en mijn moeder is overleden. Mijn moeder had een levensverzekering. Uit het huwelijk van mijn ouders zijn 3 kinderen geboren: mijn zus, mijn broer en ik. Totaal 3 kinderen dus.

Nu is het zo dat mijn vader heeft door gegeven aan de levensverzekering na dat mijn moeder overleden is dat hij de begunstigde is. Ik vroeg aan hem hoe het zat met het kindsdeel maar mijn vader zei dat alles op zijn rekening blijft staan en wij als hun kinderen niks krijgen. Ik zelf vind het niet kunnen, ook de urn van ons moeder moeten we zelf betalen.

Nu is mijn vraag: waar hebben we recht op als kinderen? In het ziekenhuis stond ik vermeld als contactpersoon. Ik ging overal met mijn moeder naar toe, elk ziekenhuisbezoek en elk gesprek was ik er en mijn vader niet. Ik wil weten waar ik/wij recht op hebben. En kan dit zo maar? Wat mijn vader doet.

Bij hebben ons bij ons geboorte ook ons erkent maar nu doet het zeer en raakt het wel dat ik alleen goed was om alles te regelen van mijn moeder en mee naar toe te gaan, terwijl mijn vader thuis was gewoon. En nu mijn moeder overleden is krijg ik nog niks, zelfs voor als herdenking aan mijn moeder dan alleen maar een foto. Reactie infoteur, 14-01-2018
Beste Lindam,
Als uw moeder geen testament had, gaat de erfenis naar uw vader en hebt u een vordering op uw vader. De uitvaartkosten behoren uit de erfenis betaald te worden. Helaas mag uw vader de erfenis wel opmaken:

https://financieel.infonu.nl/geld/186525-langstlevende-maakt-kindsdeel-erfenis-op.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wuyts Stefan, 06-12-2017
Beste,

Beetje een moeilijke vraag.
Mijn schoonmoeder heeft meer als 30 jaar samen gewoond met haar man. Zij zijn nooit getrouwd en hadden geen samenlevingscontract. Nu is mijn (stief) schoonvader 8 maanden geleden overleden. Hij had enkel een gemeenschappelijke zichtrekening met mijn schoonmoeder. Al het overige geld stond op rekening van mijn schoonmoeder.

Op hun gezamelijke rekening stond iets van een 5000€ op moment van overlijden.
Ik kan dus begrijpen dat mijn stiefschoonvader zijn echte dochter recht heeft op de helft van dit bedrag.

Nu eist de dochter van mijn schoonmoeder 20.000€. Dit met als reden omdat er ooit op die zichtrekening meer geld heeft gestaan. Schoonvader heeft 1 dochter en schoonmoeder heeft een dochter en zoon. Gedurende zijn leven heeft mijn schoonvader zijn geld verdeeld tussen de drie kinderen.

Kan zij nu nog geld eisen van sommen die mijn schoonvader voor zijn dood verdeeld heeft?
MVG Reactie infoteur, 07-12-2017
Beste Wuyts Stefan,
Uw schoonvader mocht tijdens zijn leven met zijn geld doen wat hij wilde. Daar gaat de schoondochter niet over. Tussen erfgenamen kunnen schenkingen nog wel eens een rol spelen bij de verdeling, maar de twee kinderen van schoonmoeder zijn geen erfgenamen als ze niet zijn erkend door schoonvader. Schoonvader had ook alles aan een goed doel mogen geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 02-12-2017
Mij moeder is in 2004 overleden, daarna heeft mijn broer het huis gekocht en is mijn vader bij hem gaan wonen, nu is in 2015 vader overleden en eisen mijn andere zussen het kindsdeel op van moeder maar dat heeft vader de langst levende opgemaakt nu willen ze dat op mijn broer verhalen kan dat? Reactie infoteur, 04-12-2017
Beste Ben,
Als uw vader het geld heeft opgemaakt en niet de broer, dan is er niets bij de broer te halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emma, 09-11-2017
Ik heb een lening bij mijn vader en betaal netjes de afgesproken rente. Mijn broer heeft ook een lening en betaalt regelmatig niet de afgesproken rente. De afspraak was dat dan de lening hoger zou worden, de niet gedane aflossingen worden bij de schuld opgeteld. Ook dit gebeurt niet. Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 11-11-2017
Beste Emma,
U kunt dit zelf niet afdwingen, maar bijvoorbeeld wel in uw vaders oor fluisteren en hopen dat hij er wat mee doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Bartelds, 14-10-2017
Soms wordt in artikelen niet duidelijk aangegeven wat een kindsdeel is en/of hoe de situatie is als er sprake is van onterven.
Graag zie ik hoe de verdeling bij een nalatenschap is bij onderstaande, fictieve, situatie:
Vader Albert is getrouwd met moeder Bea en hebben samen drie kinderen, zijnde Clara, Dirk en Emma. Albert overlijdt en heeft bij testament als zijn erfgenamen benoemd moeder Bea en de kinderen Clara en Dirk. Emma heeft hij onterfd. De nalatenschap bedraagt 300.000,-- Euro. Voor zover ik weet heeft moeder Bea recht op de helft plus een kindsdeel, maar in dit geval is mij dat kindsdeel niet duidelijk. Emma krijgt volgens mij haar legitieme portie, in dit geval de helft van het kindsdeel.
Vrgr. C. Bartelds Reactie infoteur, 16-10-2017
Beste C. Bartelds,
Als de ouders getrouwd waren in gemeenschap van goederen, dan is de helft al van Bea en de andere helft komt in de verdeling. Een kindsdeel bedraag 1/4 deel van de nalatenschap. De legitieme portie is 1/8 deel en 1/8 deel wordt extra toebedeeld aan de erfgenamen als Emma haar legitieme portie opeist. Vraagt Emma niet om haar legitieme, dan gaat er nog 1/4 deel extra naar de drie erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bea, 08-10-2017
Wat gebeurt er met het kindsdeel als het na 5 jaar niet wordt opgeëist. Wie heeft dan recht op dat bedrag? Reactie infoteur, 09-10-2017
Beste Bea,
Het kindsdeel kan gedurende 20 jaar worden opgevraagd, eventueel bij de overige erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 24-07-2017
In mijn omgeving komt het volgende voor: Moeder is overleden in 1998 er was geen testament, vader mocht alles houden van de kinderen. Dit jaar overleed mijn zus en mijn zwager (koude kant) eist nu het kindsdeel (van m'n zus) op. Kan dat? In 2005 kreeg elk kind een vrij groot bedrag maar dat is niet als kindsdeel aangemerkt. Kan dat alsnog?

Met vriendelijke groet, 'Marco'. Reactie infoteur, 26-07-2017
Beste Marco,
Een erfenis is uiterlijk 20 jaar opvraagbaar. Dat gebeurt wel eens als een erfgenaam lange tijd niet gevonden kan worden. Maar als uw zus destijds akkoord was, is dat een gepasseerd station. Het is aan de koude kant om aan te tonen dat uw zus niet akkoord was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirata, 13-07-2017
Ik zit in de schuldsanering, daar mee ben ik in december klaar. Mijn ouders zijn overleden. Nu krijg ik mijn kindsdeel, dat zit in het huis wat verkocht moet worden. Mijn vraag is: als het huis na december verkocht wordt, heb ik dan recht op mijn kindsdeel? mvg Mirata Reactie infoteur, 16-07-2017
Beste Mirata,
Dat hangt ervan af. Als u een erfenis ontvangt terwijl u in de schuldsanering zit, kan de curator (bewindvoerder) daar een beroep op doen om de schulden (sneller) te verlagen. Ook als u eigenlijk zelf van plan bent om uw erfdeel later uit te laten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 21-06-2017
Beste

Even geleden is onze papa / schoonpapa gestorven. omdat we niets horen van papierwerk of wat wij in orde dienen te maken, vroegen we ons ook af of dat er een erfenis is.
Alsook dienen we voor ons mama vanalles in orde te maken of hoe gaat alles in zen gang?

Groetjes. Reactie infoteur, 22-06-2017
Beste Sabrina,
De Belastingdienst wacht meestal drie maanden met het aanschrijven van de contactpersoon (erfgenaam). Kan wellicht iemand anders al bericht hebben ontvangen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 16-01-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.