Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?

Wat erf ik als kind volgens het erfrecht? Wat een kind erft van een ouder of ouders en hoe groot dit kindsdeel is, is vooral afhankelijk van de vraag of er een testament is opgemaakt of dat alleen het wettelijk erfrecht geldt. Dit bepaalt of de erfenis bestaat uit een kindsdeel, de kleinere legitieme portie of meer dan dat. Bovendien wordt dan duidelijk of er direct geld opeisbaar is of dat het kind moet wachten totdat ook de langstlevende is overleden. Hoeveel erft een kind dus en wanneer is het geld beschikbaar of is de erfenis voor de langstlevende? Een kind onterven kan immers ook en bij een gemeenschap van goederen is de helft al van de langstlevende.

Wettelijk erfrecht sinds 2003 en de ouderlijke boedelverdeling, kindsdeel en langstlevende ouder

Sinds 2003 is het zo dat als een ouder overlijdt en er nog een langstlevende ouder is en een kind, dat de langstlevende partner de beschikking krijgt over de gehele erfenis. Dit is zo geregeld om mogelijk te maken dat de langstlevende zorgeloos kan verder leven. Maar dat betekent niet dat een kind niets krijgt. Een kind krijgt een vordering op de langstlevende ouder ter grootte van zijn kindsdeel. Om het zorgeloos verder leven van de langstlevende ouder mogelijk te maken, stelt de wet dat deze vordering niet direct opeisbaar is. Dat neemt niet weg dat het kind erft en dat er erfbelasting moet worden betaald. Ook een vordering is immers vermogen. De erfbelasting die moet worden betaald, zal worden afgedragen door de langstlevende en in mindering worden gebracht op de openstaande vordering van het kind.

Wat is een kindsdeel in het erfrecht?

Het is niet zo dat de langstlevende partner alles erft als er geen testament is. De langstlevende ouder erft evenveel als een kind en dat deel noemen we het kindsdeel. Zijn er twee kinderen en een ouder dan bedraagt het kindsdeel een derde deel van de nalatenschap. De wijze waarop de ouders waren getrouwd met al dan niet huwelijkse voorwaarden bepaalt hoe groot de nalatenschap is. Als de ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, was de helft al van de langstlevende en komt alleen de andere helft in aanmerking voor de verdeling. De langstlevende had met andere woorden al de helft en erft een kindsdeel.

Kindsdeel opeisen, heb ik daar recht op?

Een kindsdeel ontstaat pas bij overlijden en niet eerder. Een kind kan zijn kindsdeel ook niet zomaar opeisen als de langstlevende hertrouwt of het geld opmaakt. Natuurlijk kan een kind dan wel naar de kantonrechter maar de kans dat een claim wordt toegewezen is niet zo groot. Anders wordt het wanneer er een testament is opgesteld waarin is aangegeven wanneer het kindsdeel wel opeisbaar wordt of als een faillissement dreigt.

Kindsdeel en langstlevende betaalt eerder uit

Een langstlevende mag tijdens zijn leven een deel van de vordering die een kind op papier op hem heeft, eerder aflossen. Vaak komt de vordering met rente pas vrij, wanneer ook de langstlevende is overleden. Maar let wel, als de langstlevende zelf het geld nodig had om te leven, kan achteraf de uitbetaling ook lelijk tegenvallen. Het kindsdeel is dan ook een waarde op papier, later blijkt pas of het ook volledig kan worden uitbetaald.

Een kind onterven, legitieme portie als kindsdeel

Als een kind wordt onterfd, heeft het altijd nog recht op de legitieme portie als daarop een beroep wordt gedaan. De legitieme portie is de helft van een kindsdeel. Als er een testament is waarin een kind wordt onterfd, verliest het kind niet al zijn rechten. Het kind heeft het recht om zijn legitieme op te eisen. Dat is om twee redenen wat anders dan een gewoon kindsdeel:
  • De legitieme portie is minder groot, omdat het de helft bedraagt van een kindsdeel;
  • Het is een vordering in geld en er bestaat geen recht op goederen.

Ook de legitieme portie is niet opeisbaar zolang de langstlevende nog in leven is, tenzij het testament anders bepaalt.

Naar de notaris voor een testament

Als u uw partner meer wilt toewijzen, specifieke goederen of meer geld, of als u ook anderen een deel van de erfenis wilt geven of juist wilt voorkomen dat uw erfenis later in handen kan komen van de schoonfamilie, dan doet u er goed aan om een testament op te stellen. Daarvoor moet u wel naar de notaris.

Lees verder

© 2012 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…
Langstlevende maakt kindsdeel erfenis opLangstlevende maakt kindsdeel erfenis opDe langstlevende partner heeft in veel gevallen recht op de totale erfenis. Het kindsdeel van de kinderen is op zijn vro…
Hoe kun je belastingaanslag fiscus over kindsdeel ontlopen?Hoe kun je belastingaanslag fiscus over kindsdeel ontlopen?De belastingaanslag van de belastingdienst over het kindsdeel kan omzeild worden. Mannen en vrouwen die net weduwe of we…
Onterven van zoon en dochterOnterven van zoon en dochterUw kind onterven in 2019 of 2020? Het onterven van een zoon en dochter heeft als groot voordeel dat de langstlevende par…

Verhoging van de AOW-leeftijdVerhoging van de AOW-leeftijdVerhoging van de AOW-leeftijd is onontkoombaar. De AOW wordt door de vergrijzing onbetaalbaar en beleidsmakers willen me…

Reageer op het artikel "Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Eddy, 18-10-2020 23:11 #132
Mijn vader heeft in 2000 mijn zus onterft. hij stierf in 2012, in de 5 jaar dat ze een beroep kon doen op haar erfdeel deed ze dat niet. Nu 2020 is mijn moeder gestorven, ook zij heeft mijn zus onterft. nu heeft ze nog recht op haar legitiem deel. mijn vraag is hoeveel procent is dit? laten we uitgaan van 265.000 euro. is het zo dat het deel van vader vervalt naar zijn dood naar mijn moeder? oftewel is het gehele deel nu van mijn moeder 265.000… en dat mijn zus nu 25% kan ontvangen? natuurlijk heb ik de erfbelasting even weg gelaten daar gaat het nu even niet om. Reactie infoteur, 25-10-2020
Beste Eddy,
De te verdelen erfenis is dat wat in het bezit van uw moeder was minus de schulden minus uw erfdeel uit de erfenis van vader dat nog niet aan u is uitbetaald (uw zus heeft geen erfdeel). Eerst moet het erfdeel uit de erfenis van vader aan u worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John van den Acker, 29-09-2020 00:39 #131
Mijn vader, december 2018 overleden, was in gemeenschap van goederen getrouwd met mijn moeder, nu 93 jaar. Zijn deel van de boedel, afgerond 180.000 euro, werd verdeeld over moeder, oudste en jongste broer (ieder 29,17%) en de middelste broer (onterfd, 12,5%). In het testament van mijn vader was geen verdeling vastgelegd. Had de nu gehanteerde verdeling (3 maal 29,17% en 1 maal 12,5%) niet veel gunstiger bij de belastingdienst kunnen worden ingediend, bijvoorbeeld moeder 50% van de boedel van vader en wij broers de andere helft. Dan had mijn oudste broer en ik geen erfbelasting hoeven te betalen. Kan de in 2019 ingediende aangifte erfbelasting niet bij de belastingdienst worden herzien met deze 'alternatieve' verdeling?. Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste John van den Acker,
Voor de erfbelasting rekent de Belastingdienst met de wettelijke verdeling aangevuld met bepalingen uit een geldend testament. Dan is er geen alternatief, wel kan er discussie zijn over de waarde van zaken en de ingebrachte aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mi, 02-09-2020 14:06 #130
Het vast laten leggen van het kindsdeel, wordt dat berekend van al het vermogen en schulden rondom de sterfdatum of moet je dat berekenen na 5 jaar? de kinderen willen dat. Reactie infoteur, 02-09-2020
Beste Mi,
De sterfdatum is bepalend voor de waarde van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Griet, 27-08-2020 19:03 #129
In okt 2019 is onze moeder overleden. In de laatste 2 jaar is zij door onze zus en broer in een zorginstelling gezet en mocht er geen contact meer met haar zijn. Mijn broer was gemachtigde van haar bankrekeningen en heeft dan ook de nodige schenkingen en andere omschrijvingen overgemaakt naar hem zelf en onze zus. Na het overlijden van onze moeder is er ook nog geld overgemaakt naar hun rekeningen. Wij hebben inmiddels 2 brieven gestuurd met het verzoek om de nalatenschap af te handelen. Wat kunnen we nog doen en waar hebben we nog recht op? Reactie infoteur, 29-08-2020
Beste Griet,
Is er een testament? Zo niet dan zijn de rechten voor alle erfgenamen gelijk en kan niet zonder jullie toestemming geld worden overgemaakt. Elke erfgenaam heeft recht op volledige inzage in de erfenis en de verdeling daarvan. Gezamenlijk besluiten de erfgenamen ook wie de erfenis gaat afhandelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mi, 07-07-2020 12:15 #128
Reactie op mijn vraag.
Bij het ondertekenen van het kindsdeel van mijn stiefkinderen accepteert de notaris niet dat er vreemden bij zullen zijn, weet u soms of dat in het wetboek staat en waaronder? ik heb een reactie 02-07-2020 op mijn vorige vraag van jullie infoteur gekregen.

Met vriendelijke groet
MI Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Mi,
Een notaris mag bij de ondertekening een vreemde de toegang inderdaad ontzeggen, om er zo voor zorg te dragen dat deze handeling uit vrije wille geschiedt. De notaris stelt vast of een handeling uit vrije wil geschiedt en de beslissing met het volle verstand wordt genomen (de wet op het notariaat, KNB).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ml, 01-07-2020 22:52 #127
Hallo, ik wil het kindsdeel voor mijn kinderen en stiefkinderen notarieel bij een notaris vast laten leggen maar nu wil een van de stiefkinderen iemand meenemen die ik niet ken {hij is een econoom } ikzelf ben de executeur dat staat in het testament van mijn overleden echtgenoot.
Ik zelf wil niet dat hij erbij is ik wil alleen de erfgenamen.

Kan ik dat weigeren? Reactie infoteur, 02-07-2020
Hallo MI,
Ja dat kunt u weigeren. Vreemden hoeven niet te worden toegelaten. Zelfs uw kinderen hoeft u niet toe te laten. Bij de ondertekening zal de notaris dit ook niet accepteren, als het goed is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard Bos, 01-07-2020 13:26 #126
Mijn moeder is 3 jaar geleden overleden. Mijn vader was al veel eerder overleden. Mijn moeder heeft in 1979 wederom een man leren kennen, maar is hiermee nooit getrouwd. Wel hebben zij een samenlevingscontract gesloten en pakweg 10 jaar terug een testament laten opmaken dat in geval van overlijden de erfenis naar de langstlevende partner gaat.

Mijn vraag is nu of kinderen als ik nu toch nog recht hebben op een legitiem aandeel van de erfenis of dat er gewacht moet worden tot de langstlevende partner overlijdt. Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Gerard Bos,
Als zij samenwoonden op het moment van overlijden en het samenlevingscontract nog gold, was er een langstlevende partner. Dat betekent dat het testament met de bepaling voor de langstlevende gewoon kan worden uitgevoerd. Het samenlevingscontract zal ook een verblijvingsbeding hebben. De kinderen hebben een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende als ze niet zijn onterfd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zb, 19-05-2020 19:48 #125
Beste, mijn vader is overleden in 2012. Er is een testament opgesteld waarin staat dat er een bedrag voor ons is apart gelegd en wij erover kunnen beschikken zodra we 18 zijn. Dit is inmiddels het geval. Echter was mijn vader ook getrouwd. (Niet onze eigen moeder) is er nu een handtekening nodig van haar om over het bedrag te beschikken? Reactie infoteur, 21-05-2020
Beste Zb,
Of er ook de handtekening van de stiefmoeder nodig is, hangt af van de passage in het testament. Als er geen voorwaarden in staan (zoals voor de handtekening of met betrekking tot de bestemming van het geld), mogen jullie het geld gebruiken zodra jullie 18 haar zijn en moet de stiefmoeder hieraan haar medewerking geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 10-05-2020 20:11 #124
Alvast bedankt voor uw advies
Situatie als volgt Moeder overleden in 2012 Vader net overleden
3 kinderen waarvan 1 onder curatele.
Vader was verzekerd alleen niet hoog genoeg er blijft waarschijnlijk na alle kosten nog iets van 2 a 300 over Dat willen wij als kinderen gewoon door 3 delen net als de spulletjes die m'n vader nog heeft (niet heel veel) recent verhuist naar verz huis.
Nu zegt de curator van mijn zus dat we verplicht zijn dit door een notaris te laten regelen Deze kost echter honderden euro's en meer dan de waarde van de erfenis.
Kan hij dit eisen? En wie moet dat dan betalen. Ook wil hij al mijn vaders bankafschriften etc inzien dat gaat hem toch niets aan Reactie infoteur, 12-05-2020
Beste Peter,
De curator treedt namens een kind op en wil kennelijk zeker weten dat het allemaal correct gebeurt. Een notaris is niet verplicht en weegt niet op tegen de baten. Als er een notaris wordt ingeschakeld is de rekening voor de erfgenamen. Het beste maakt u gewoon zelf zichtbaar dat de erfenis op een goede manier wordt afgehandeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellie, 03-03-2020 22:26 #123
Situatie:
Vader overlijdt in juni 1993 en laat aan de partner en 3 kinderen ieder 147.500 gulden na. Er is een langstlevende testament, dus moeder houdt de kindsdelen in handen. Successie over de kindsdelen wordt in 1993 betaald. In het testament staat dat er 5% rente gerekend moet worden bovenop het geldende promessedisconto.
Nu, 2020, verkoopt moeder haar huis en wil met de opbrengst de schuld aan kinderen uitkeren. Mijn vraag is hoe moeten we de waarde van de schuld per kind berekenen? Is daar ergens een rekenformule voor? Want hoeveel moeten we rekenen voor dat promessedisconto? Reactie infoteur, 07-03-2020
Beste Ellie,

De promesse disconto van de Nederlandse Bank bestaat niet meer, maar wordt wel in vele oude testamenten genoemd. Daarom mag je de depositorente van de Europese Centrale Bank gebruiken, maar die is momenteel wel negatief. Dit overzicht (eerste kolom) kan je verder helpen: https://tinyurl.com/tu8kreu

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trees Roelands, 10-01-2020 13:00 #122
Geachte heer/Mevrouw,
Als voorbeeld het volgende. Een gezin bestaande uit 4 personen V+M en 2 kinderen waarvan een gehandicapt sinds geboorte.
Vader of moeder gaat dood en blijft een ouder over met de twee kinderen.
Nu wordt de moeder opgenomen in een zorgcentrum en de kinderen vragen om hun kindsdeel.
Er is een huis met een WOZ waarde van 395000 euro hypotheek vrij. een een normale inboedel.
Hoe groot is nu elk kindsdeel.? En hoeveel erfbelasting betaalt ieder kind.?

Met vriendelijke groet,
Trees Roelands Reactie infoteur, 13-01-2020
Geachte Trees Roelands,
De opname in een zorgcentrum is op zich geen wettelijke reden om een erfdeel uit te betalen, een overlijden kan dat wel zijn. Als twee kinderen erven, erven ze elk de helft, maar de vrijstelling van het gehandicapte kind is veel hoger dan van het tweede kind (ongeveer 61.000 euro versus ongeveer 21.000 euro in 2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jm, 08-01-2020 20:30 #121
Hoe maak ik aannemelijk dat er in 2003 waarde was bij overlijden van een ouder. Welke (officiële) gegevens zijn nog te achterhalen. Onlangs overleed de langstlevende partner van bovenstaande ouder. Nu is sprake van erfenis. Er wordt echter niet gesproken over kindsdeel in testament. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Jm,
Normaliter wordt er bij een overlijden, wanneer er een langstlevende achterblijft, een boedellijst gemaakt, zodat duidelijk is wat de nalatenschap van de eerst overledene is. Is die lijst er niet, dan wordt het een stuk lastiger. Voor onroerend goed is vaak nog veel uit het verleden te achterhalen, wellicht hebt u ook foto's van bepaalde zaken van waarde, brieven, een verslag van een notaris en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 25-11-2019 23:12 #120
Mijn alleenstaande vader is in 2007 overleden. Mijn oudste broer was benoemd tot testamentair executeur. Volgens het testament was ik onterft. Ik heb gevraagd om een kopie van het testament maar slechts 3 pagina’s van het geheel ontvangen. Wel het deel waarin de onterving beschreven stond. Heb ik recht op inzage in het gehele testament bij de notaris als onterft kind? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Roos,
Als u bent onterfd, hebt u recht op inzage in het testament voor zover het testament over u gaat en het deel waaruit de onterving blijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kitty, 11-11-2019 15:07 #119
Mijn moeder is overleden, in 2013 is mijn vader overleden en toen is er over het kapitaal en onroerend goed erfbelasting betaald.
Ik ben enig kind en de kleinkinderen hebben volgens het testament recht op een legaat. Hoe moet de berekening nu plaatsvinden?
a. huidig kapitaal, delen door 2 waarvan 1 deel voor mij is en het andere deel voor de kleinkinderen?
b. huidig kapitaal minus kindsdeel vader, en dan delen door 2 waarvan 1 deel voor mij is en het andere deel voor de kleinkinderen?
c. huidig kapitaal minus legaten? Wat als het resterende bedrag dan lager is dan de vrijstelling kindsdeel vader?
Alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 14-11-2019
Beste Kitty,
1. Afhankelijk van de hoogte van de legaten is het optie b.
2. Eerst vermindert u de nalatenschap met uw kindsdeel door vaders overlijden. De legaten uit moeders testament worden uit het overblijvende deel betaald, voor zover dit uw legitieme portie ten aanzien van moeders nalatenschap niet aantast:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cath, 16-10-2019 18:42 #118
Wie bepaalt hoe hoog het kindsdeel is van vader die in 1995 is overleden en moeder zit inmiddels in zorgtehuis en onder bewind. En wie kan/moet dit regelen voor het kind of kinderen dat uitbetaling volgt? Reactie infoteur, 17-10-2019
Beste Cath,
Als er geen testament is waarin dit wordt geregeld, zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van een erfenis. Als er geen testament van vader is, bepaalt de wet het kindsdeel, maar een verdeling van erfenis uit 1995 is alleen goed mogelijk, als er ook een boedelbeschrijving is (dan is tenminste duidelijk waar het over gaat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cath, 04-10-2019 17:17 #117
Wie bepaalt hoe hoog het kindsdeel is van vader die in 1995 is overleden en moeder zit inmiddels in zorgtehuis en onder bewind. En wie kan/moet dit regelen voor het kind of kinderen dat uitbetaling volgt? Reactie infoteur, 07-10-2019
Beste Cath,
De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van een erfenis. Namens hen kan handelen een aangewezen executeur testamentair, een notaris of iemand anders die daartoe gemachtigd wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Gelderen, 21-09-2019 16:08 #116
Heden dit jaar krijg ik nog een deel geld van een verkocht huis van mijn nog in leven zijnde moeder. Destijds bij notaris afstand getekend in een akte zodat mijn moeder onbezorgd kon verder leven, zij nu in een verzorgingshuis woont. Huis is geheel eigendom.
Mijn vraag is hoeveel belasting moet er betaald worden? Reactie infoteur, 23-09-2019
Beste Van Gelderen,
Dat hangt er van af of dit de uitbetaling van geld uit een eerdere erfenis is (daar is al belasting over betaald) of een schenking is van uw moeder nu. Bij een schenking betaalt u schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha, 13-09-2019 13:24 #115
Vraag, ouders van mijn man beide overleden vader in 2011 en moeder 2017. Zus van mijn man is met haar gezin in 2011 op verzoek van vader, in ouderlijk huis gaan wonen om voor moeder te zorgen. Hier is een convenant voor opgesteld met rechten en plichten.
Nu is moeder in 2017 overleden. Zus mag tot 2022 in huis blijven wonen en heeft het recht om wanneer ze wil, het ouderlijk huis te kopen. Mijn man heeft zijn erfdeel opgeëist maar krijgt als antwoord dat het “ in de stenen “ zit. Klopt dit en moet hij maar wachten? Helft van het huis is technisch gezien van hem maar heeft hier geen voordeel van. Reactie infoteur, 14-09-2019
Beste Natascha,
Als er twee eigenaren van een woning zijn, moeten beiden met verkoop akkoord gaan. Lukt dat niet, dan kan een eigenaar naar de rechter gaan en kan verkoop onder dwang plaats vinden. Nu heeft uw man er niets aan en kost hem dit alleen maar geld, wat als onredelijk kan worden bestempeld. Belangrijk is natuurlijk wel of het convenant en/of testament verkoop verhindert of niet. Overigens, weet u zeker dat uw man bij het Kadaster is aangemeld als mede-eigenaar?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 21-08-2019 22:25 #114
Vraag: Mijn vrouw is in 2015 overleden.In 2017 hertrouwt.Nu wil ik mijn 3 kinderen(27,29,34 jaar)hun moeders kindsdeel uitbetalen dat door de rechter is vastgesteld op € 9100. Moet ik of zij hier nog belasting over betalen? Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Jan,
Normaal gesproken is in 2015 al de erfbelasting berekend en betaald, zodat de erfdelen nu belastingvrij kunnen worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Lemmens, 12-07-2019 18:40 #113
Mijn 2 dochters hebben in 2002 het kindsdeel van hun overleden vader gekregen, ik denk dat er toen te weinig is uitgekeerd. De notaris heeft toen de aankoopprijs van mijn huis daar wij negen jaar daarvoor nieuw hebben gekocht genomen.
Is dat zo, of was het de taxatiewaarde of W.O,Z waar het van berekend moest worden
de aankoop van het huis was 146.00 gulden maar de W.O,Z was 158.823 euro daar zit erg veel verschil in.
Ik ben in 2003 hertrouwd en in mijn testament met mijn eerste echtgenoot stond als ik zou hertrouwen dat ik dan vaderspart plus rente moest betalen dat heb ik toen ook gedaan maar het zit mij niet lekker dat het zo weinig was, is hier nog iets aan te doen? Reactie infoteur, 16-07-2019
Beste M. Lemmens,
Indertijd gold voor een erfenis de waarde van een woning in het economische verkeer, de notaris heeft daar een zekere waarde aan gegeven waarmee kennelijk iedereen akkoord is gegaan. Dit aanvechten zal niet eenvoudig zijn en de verdeling is na twintig jaar verjaard.
Als u denkt dat uw dochters op meer geld recht hebben, is het wellicht eenvoudiger om een bedrag te schenken. Binnen de vrijstellingen kan dit belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gs Kingma, 21-06-2019 19:45 #112
Ik zit met een vreemde situatie
Mijn zus en ik hebben recht op een kindsdeel en mijn zus raad mij aan om het kindsdeel zuiver te aanvaarden
Zij was ook executeur
Dus zij weet alles over wat er in het testement van mijn vader staat
Zij zegt nu dat waneer ik mijn kindsdeel zuiver aanvaard het geld van mijn kindsdeel bij haar op de rekening gestort word omdat in het testement van mijn vader zou staan dan mijn zus mijn kindsdeel moet beheren
Kan dit? Reactie infoteur, 24-06-2019
Beste Gs Kingma,
Als erfgenaam hebt u recht op inzicht in het testament van uw overleden vader. Als u dat inzicht niet direct krijgt, gaat u snel naar een notaris die u de inhoud van het testament van uw vader bekend zal maken. Pas dan kunt u een goede afweging maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 18-06-2019 15:06 #111
Ik heb een vraag: mijn moeder is overleden. Mijn vader is reeds in 1995 overleden. Er waren 5 kinderen. 2 zijn overleden, en hebben elk 2 kinderen nagelaten. Wettelijk gezien moet het erfdeel van mijn moeder dus worden gedeeld door 5. Nu is met de 2 kinderen van één van mijn overleden zussen al sinds het overlijden van mij zus geen contact meer met de rest van de familie. Hoe kunnen we nu het beste de verdeling laten plaatsvinden? Mijn oudste zus beheert de bankrekening van mijn moeder. Het gaat slechts om een klein bedrag wat onder de vrijstelling van erfbelasting valt, maar toch de moeite waard. Er is geen testament aanwezig. Reactie infoteur, 20-06-2019
Beste Henk,
Het kind met wie u geen contact meer hebt, heeft wel een recht op een deel van de erfenis en kan die, als de erfenis is verdeeld zonder dit kind, later nog bij de andere erfgenamen opvragen. Jullie kunnen ook een deel apart zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjacco, 14-03-2019 18:05 #110
Mijn vader is pas geleden overleden. Heb al geruime tijd geen contact met hem gehad. Waarschijnlijk ben ik onterft. Heb tevens 2 halfbroertjes waarvan hun moeder al is overleden. Had begrepen dat als je onterft bent altijd het recht houdt van de helft van het kindsdeel in geld. Maar zijn koopwoning valt dat onder goederen of geld?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 16-03-2019
Beste Tjacco,
U hebt inderdaad recht op geld en dat betekent dat u de woning niet kunt claimen om die bijvoorbeeld zelf te bewonen, maar wel recht hebt op een deel van de waarde van de woning, uitgedrukt in geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 03-03-2019 14:06 #109
Situatie: Vader en moeder gehuwd in gemeenschap v. goederen, vader heeft 3 kinderen uit een vorig huwelijk en 1 kind (A) samen met moeder. Er is een langstlevende testament voor beiden waarin de langstlevende als enige erfgenaam wordt genoemd. In beide testamenten worden de 4 kinderen als erfgenamen genoemd als langstlevende komt te overlijden (volgens verschillende percentages). Wat is het verschil voor kind (A) als moeder eerst komt te overlijden in vergelijking met de situatie dat vader als eerste komt te overlijden? Reactie infoteur, 06-03-2019
Beste Peter,
Als moeder komt te overlijden, heeft kind A een vordering op de langstlevende ter grootte van een kindsdeel. Als vader eerst komt te overlijden ontstaat er een vordering voor vier kinderen op de langstlevende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 27-02-2019 02:35 #108
Vader en moeder hadden een afbetaald eigen huis, ook al in 1998. Moeder overleed in 1998. Er is toen niets vastgelegd. Vader overleed eind vorig jaar. Er was geen testament. Mag ik bij de aangifte erfbelasting het kindsdeel toen moeder overleed aftrekken? En zo ja, hoe weet ik wat het kindsdeel was. Ik heb geen idee wat de WOZ waarde van het huis was in 1998. Of mag ik daarvoor de WOZ waarde van nu gebruiken? Reactie infoteur, 01-03-2019
Beste Erik,
Waarschijnlijk is er in 1998 geen boedelbeschrijving gemaakt en geen belastingaangifte erfbelasting gedaan, waarop u terug kunt vallen? Vóór 2010 was het gebruikelijk om de waarde van de woning te waarderen tegen de waarde in het economische verkeer, niet de WOZ-waarde. Maar ja wat was die waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 10-01-2019 22:05 #107
Ouders, 2 kinderen waarvan 1 alleen recht heeft op haar legitieme portie. Vader is in 2006 overleden, er was een testament. Bij het overlijden van vader was het vermogen een heel stuk hoger dan nu dat komt omdat mijn moeder normaal heeft geleefd. Ze heeft zelfs een hypotheek af moeten sluiten omdat er alleen nog geld in de stenen zat. Mijn moeder is eind 2018 overleden. Mijn vraag/zorg is kijken ze naar het “vermogen” nu of ook toen mijn vader overleed. Er is naast het huis niets meer over… dus kan het straks zo zijn dat ik als erfgename mijn broer moet “betalen” omdat destijds in 2016 het vermogen waar hij recht op had groter was. Reactie infoteur, 13-01-2019
Beste Sandra,
Na het overlijden van vader heeft ieder kind een uitgesteld erfdeel gekregen (als ze niet zijn onterfd) op basis van het vermogen toen vader overleed. Deze erfdelen moeten eerst worden uitbetaald voordat de erfenis van moeder kan worden verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gregory, 02-01-2019 13:42 #106
Beste,
Mijn moeder is onlangs overleden. Mijn moeder en vader waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu is het zo dat mijn vader zeer binnenkort wil re-migreren naar Suriname en het ouderlijk huis wilt verkopen. Hoe zit het nu met het kindsdeel voor mijzelf en mijn zus? Tevens heeft mijn vader kinderen uit een andere relatie. Hebben die kinderen dan ook recht op de overwaarde van het huis?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Gregory Reactie infoteur, 04-01-2019
Beste Gregory,
Als er geen testament was, erft vader alles terwijl de kinderen van uw moeder een vordering op vader hebben. Vader mag dan de woning verkopen. Alleen de erfgenamen van moeder hebben een erfdeel uit de nalatenschap van moeder, dus niet de kinderen uit een andere relatie. Als er wel een testament is, wordt het speelveld anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William, 19-11-2018 14:57 #105
Wij zitten met de volgende vraag:
Onze tante van 80 heeft een zoon waarmee ze al jaren geen contact meer heeft. Ze heeft ook geen idee waar hij woont en of hij überhaupt nog leeft. Nu wil ze binnenkort naar de notaris om haar testament te laten regelen, maar ze zou graag weten hoe het met haar zoon gaat.
Of hij bijvoorbeeld hulp nodig heeft. Is er een instantie waar zij te rade kan gaan om achter de verblijfplaats van haar zoon te komen?

Bij voorbaat dank voor uw hulp!
William Reactie infoteur, 20-11-2018
Beste William,
Als de zoon in Nederland woont, kan een notaris daar vaak wel achter komen. Bij vermissing heeft de politie daarvoor opsporingsbevoegdheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wander, 18-11-2018 22:20 #104
Hoi… de vader van mijn moeder is pas overleden maar hadden al meer dan 30 jaar geen contact meer vanwege ruzies en misbruik. Ze heeft wel contact met haar zus en die heeft dus, in het geniep, een erfenis opgestreken. Ze wil niks zeggen over hoe en wat dus is mij vraag nu, waar moet ik zijn om erachter te komen wie de notaris is en wat de erfenis is?

Mvg Reactie infoteur, 19-11-2018
Hoi Wander,
Een erfgenaam kan bij het CTR, het Centraal Testamentenregister navragen of er een testament is. U kunt ook bij een notaris binnenlopen, die kan het voor u nagaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 18-11-2018 08:38 #103
Ik heb een vraag. Mijn vrouw is in 2005 overleden. Had 2 kids 3 en 6 jaar. Heb toen € 20.000 gekregen via haar werk. De kids krijgen nu nog steeds elke maand een Weduwenwezen pensioen van haar werk.

Ik ben weer getrouwd maar nu wil mijn huidige vrouw scheiden en wil alles hebben waar ze recht op heeft. Getrouwd in gemeenschap van goederen. Kan ik nu ook de erfdeel van mijn overleden vrouw geven aan de kids? Wat toch 1/3 deel is? Of heeft mijn huidige vrouw daar recht op? En heeft ze recht op het geld van de wezenweduwen pensioen van de kids? Reactie infoteur, 19-11-2018
Beste Erik,
Het wettelijk erfdeel en wezen- en weduwenpensioen van de kinderen is van de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ing, 07-11-2018 18:16 #102
Heb een vraag. Mijn broer heeft al het kindsdeel gehad, heeft hij dan nog recht op het andere? Reactie infoteur, 08-11-2018
Beste Ing,
Uw broer heeft recht op zijn eigen kindsdeel. In sommige gevallen kan dat meer worden, bijvoorbeeld als een ander kind de erfenis verwerpt en geen kinderen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 05-09-2018 15:57 #101
Hallo, onze vader is onlangs overleden. Ouders waren gescheiden en hij was opnieuw
getrouwd. Nu kregen we bericht dat mijn broer en ik recht hebben op een erfenis en een gedeelte van zijn pensioen. Mijn broer ziet hier vanaf. Wat gebeurt er met zijn deel? Gaat dat naar zijn vrouw? Reactie infoteur, 06-09-2018
Hallo Melissa,
Als uw broer geen kinderen heeft, gaat bij verwerping zijn erfdeel naar u toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julien, 01-09-2018 10:22 #100
Beste,

We zijn met vier kinderen, heb voor mijn moeder alleen gezorgd, ben bij haar gaan wonen omdat ze hulpbehoevend was. ik was niet ingeschreven onder het adres, zo heb ik dit ongeveer drie jaar gedaan tot haar overlijden vorig jaar, mijn moeder was onder bewindvoerder gezet via vrederechter, dus was ik mantelzorger al die tijd, de drie andere kinderen zijn jaren niet komen opdagen alles kwam op mijn schouders… nu is mijn vraag met de nieuwe erfrecht wet die van kracht gaat 1 september 2018 waar heb ik recht op? (er is alleen spaargeld geen schulden) Reactie infoteur, 03-09-2018
Beste Julien,
Uw moeder is vorig jaar overleden en dus gelden de regels uit 2017. Als er geen testament is opgesteld, hebben alle kinderen recht op een gelijk deel van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 09-08-2018 13:56 #99
Beste,

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd maar we hebben wel twee (minderjarige) kinderen. Het huis staat op ons beider naam. Mijn vraag is wat er gebeurt als een van ons overlijdt. Wie is dan verantwoordelijk voor het betalen van de hypotheekschuld? Mag het spaargeld van de overledene daarvoor worden aangesproken? Reactie infoteur, 10-08-2018
Beste Judith,
Bij overlijden bent u aansprakelijk voor de hypotheek (de hypotheek staat ook op uw naam), de kinderen niet zolang ze minderjarig zijn. Het is ook de vraag hoe de bank hiermee om zal gaan. Het spaargeld gaat naar u als langstlevende partner. Een goed testament kan uitkomst bieden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daphne, 08-08-2018 13:05 #98
Beste,

Ik heb een vraag.
Mijn man en ik hebben samen 2 zoons. Mijn man heeft uit een vorige relatie een dochter. Mijn man heeft haar bij de geboorte erkend. Zij draagt al jaren de achternaam van haar moeder. Er is geen contact met de dochter. Zelf is zij nu ook getrouwd en heeft 2 kinderen.

Stel er gebeurt wat met mijn man. Heeft zijn dochter dan recht op haar kindsdeel? Bestaat het kindsdeel alleen uit geld of ook uit goederen uit de woning?
Onze zoons hebben sowieso recht op hun kindsdeel.
Is het verstandig om het vast te laten leggen dat zij nergens aanspraak op heeft. Geld dit ook voor het kindsdeel? Reactie infoteur, 10-08-2018
Beste Daphne,
Zonder een testament, heeft ook de dochter recht op een kindsdeel, maar dat wordt omgezet in een vordering op de langstlevende partner. Zij wordt gelijk behandeld als de zoons, alleen met een testament kan dit worden veranderd. Bij onterving bijvoorbeeld heeft ze recht op de legitieme portie en die luidt in geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kimberley, 02-08-2018 03:12 #97
Beste,

Ik heb een vraag. Mijn ouders zijn in april dit jaar na een huwelijk van 40 jaar officieel gescheiden, ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen. De inboedel is inmiddels verdeeld. Ze hebben een koophuis, maar mijn vader kreeg de hypotheek niet alleen op zijn naam omdat hij een gedeelte wia heeft. Daarvoor is besloten dat mijn moeder met naam op de hypotheek blijft de komende twee jaar zodat mijn vader er kan blijven wonen. Mijn vader betaald alle lasten zelf iedere maand. Nu is mijn vader pas heel erg ziek geworden en ligt nu in een hospice omdat hij waarschijnlijk niet lang meer heeft. Het is dus zo dat als mijn vader dadelijk overlijdt er een gedeelte van de levensverzekering word betaald waardoor de hypotheek waarschijnlijk nog 95.000 is. Mijn moeder heeft echter al aangegeven dat t huis te koop komt omdat zij er met haar nieuwe partner niet wil wonen. Echter beweert mijn moeder nu dat wij als kinderen geen recht hebben op iets. We zijn thuis met zijn tweeën mijn zusje en ik. Mocht mijn moeder t huis verkocht krijgen voor 140.000 (ik noem maar wat) dan heeft ze dus 45.000 over. Ik wil echter graag weten wat mijn rechten zijn en of we idd nergens recht op hebben. Of hebben we wel ergens recht op qua t huis. Mijn vader heeft wel al op een geschreven blaadje door hem laten zetten. Dat na zijn overlijden zijn ex vrouw zijn spullen behartigt en ervoor moet zorgen dat alles netjes verdeeld word onder zijn twee kinderen. Kunt u mij zeggen of mijn zusje en ik ook recht hebben op een gedeelte van t huis. En is onze moeder verplicht om ons dat meteen te geven omdat ze gescheiden zijn en ze t huis te koop zet. En welke rechten heeft haar nieuwe vriend, waar ze mee samen woont? En heeft onze moeder een handtekening nodig van ons om de woning te koop te zetten na t overlijden van onze vader of kan ze t gewoon te koop zetten. Ik hoop dat u me een beetje info kan geven, want ik heb zelf geen contact met mijn moeder maar ik wil wel gebruik maken van mijn rechten als ik die heb, ook omdat ik mijn vader dit heb beloofd. Oh ja nog één ding, er is geen testament. Reactie infoteur, 02-08-2018
Beste Kimberley,
Omdat er geen testament is en uw ouders gescheiden zijn, zijn de kinderen de enige erfgenamen van de nalatenschap van vader. Dat betekent ook dat jullie na het overlijden mede-eigenaars worden van de woning en de woning dan niet zonder jullie (kinderen) toestemming mag worden verkocht. Een goede makelaar zal eerst om een verklaring van erfrecht vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Greet van Veen, 10-05-2018 19:18 #96
Mijn zuster is weduwe en heeft een testament op de langstlevende. Nu is haar enig kind overleden en wordt haar verteld dat zij nu zijn kindsdeel moet uitbetalen of bij haar overlijden. Maar haar kind had geen partner en/of kinderen. Klopt deze info dan wel? Reactie infoteur, 11-05-2018
Beste Greet van Veen
Uw zuster hoeft nu nog niets uit te betalen.
Het uitgestelde recht op het kindsdeel van haar kind naar aanleiding van het eerdere overlijden van haar man, gaat over naar de erfgenamen van het overleden kind. Ook uw zus kan erfgenaam zijn van haar overleden kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 07-05-2018 16:22 #95
In hoeverre kan een nog amper (!) levende en mentaal gestaag verminderende moeder en de haar verzorgende (gratis) inwonende volwassen kind (in een huis dat na het overlijden van de vader aan de moeder werd overgelaten, maar niet het kindsdeel werd opgegeven.dus des kinderen claim zou toch moeten voortbestaan.en al de tijd gratis kost en inwoning toch ook al een berekenbaar voordeel heeft opgeleverd.) bekokstoven dat bij een notaris een onredelijk (subjectief) erfenis verdeling wordt opgesteld waarbij dit kind zoveel meer wordt toebedeeld en dat hij/zij als testamentair executeur wordt aangewezen opdat de overige 3 kinderen geen inzicht krijgen in hoe er wat verdeeld is, maar alleen een X bedrag uit de zwarte doos ontvangen?
In hoeverre moeten/kunnen wij, de overige 3 kinderen nog voor het overlijden actief zijn in het opsporen van de bedoelingen in een erfenis? Of kan men slechts naar de rechter na de erfenis executie op basis van alleen "vermoedens" bij gebrek aan openheid?
Hoe ver reikt de plicht van de notaris om misbruik van testamentrecht door een wellicht te manipulatieve verzorgend kind en een inmiddels te gehechte en naieve moeder te weer te staan? Reactie infoteur, 08-05-2018
Beste Peter,
Een testament is geheim zolang de testamenthouder nog leeft. Het is aan de notaris om te beoordelen of uw moeder vrijwillig en compos mentis het testament heeft laten opstellen.

https://financieel.infonu.nl/geld/78557-geheim-testament-als-erfenis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

In 2. Etappes Verdelen!, 21-03-2018 20:03 #94
Mijn echtgenoot en ik zijn ooit in gemeenschap van goederen getrouwd, hij is onlangs overleden. De overwaarde van het huis is 90.000,= De ene helft daarvan is dus nu al van mij en die andere helft "voor een derde deel van die 45.000,=" ook van mij. De beide zoons hebben beiden dus een vordering op mijn van elk 15.000,=. Mijn ene zoon heeft 2 kinderen en de ander heeft 1 zoon: dus 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Stel ik wil de beide zoons onterven wat wordt de verdeling? Dus van hun vader "krijgen" ze beiden alsnog die 15.000,= Bij mijn (op termijn!) overlijden valt er dan nog die overgebleven 60.000,= te verdelen! Wat is dan de hoogte van de legitieme portie van beide zoons en wat krijgen de 3 kleinkinderen. Gesteld natuurlijk dat bij verkoop van het ouderlijk huis de meerwaarde nog hetzelfde is? Reactie infoteur, 22-03-2018
Beste,
De kleinkinderen zijn geen wettelijke erfgenamen van u zolang uw zoons nog leven. De legitieme portie van uw zoons bedraagt samen 1/2e deel van uw nalatenschap, elk 1/4e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eloy Marleen, 13-03-2018 01:30 #93
Ik heb een vraag,
mijn ouders hebben juist een testament gemaakt. Mijn broer werd meegenomen naar de notaris. Hij beweert dat mijn ouders me onterven omdat ik met mijn kinderen in het buitenland woon. Ik bezoek mijn ouders en als ze ziek zijn zorg ik ook voor hen. Hij beweert dat ik te weinig doe en hij ervoor gezorgd heeft meer te erven. Wat is mijn recht als mijn ouders zouden sterven. Helaas zijn ze oud en ziek. Reactie infoteur, 13-03-2018
Beste Eloy Marleen,
Ouders mogen een kind onterven, maar dat moet niet onder enige druk gebeuren. De notaris hoort daarop te letten. U hebt, als u wordt onterfd, recht op uw legitieme portie, dat is de helft van uw kindsdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lindam, 11-01-2018 20:44 #92
Ik heb een vraagje.
Mijn ouders zijn getrouwd en mijn moeder is overleden. Mijn moeder had een levensverzekering. Uit het huwelijk van mijn ouders zijn 3 kinderen geboren: mijn zus, mijn broer en ik. Totaal 3 kinderen dus.

Nu is het zo dat mijn vader heeft door gegeven aan de levensverzekering na dat mijn moeder overleden is dat hij de begunstigde is. Ik vroeg aan hem hoe het zat met het kindsdeel maar mijn vader zei dat alles op zijn rekening blijft staan en wij als hun kinderen niks krijgen. Ik zelf vind het niet kunnen, ook de urn van ons moeder moeten we zelf betalen.

Nu is mijn vraag: waar hebben we recht op als kinderen? In het ziekenhuis stond ik vermeld als contactpersoon. Ik ging overal met mijn moeder naar toe, elk ziekenhuisbezoek en elk gesprek was ik er en mijn vader niet. Ik wil weten waar ik/wij recht op hebben. En kan dit zo maar? Wat mijn vader doet.

Bij hebben ons bij ons geboorte ook ons erkent maar nu doet het zeer en raakt het wel dat ik alleen goed was om alles te regelen van mijn moeder en mee naar toe te gaan, terwijl mijn vader thuis was gewoon. En nu mijn moeder overleden is krijg ik nog niks, zelfs voor als herdenking aan mijn moeder dan alleen maar een foto. Reactie infoteur, 14-01-2018
Beste Lindam,
Als uw moeder geen testament had, gaat de erfenis naar uw vader en hebt u een vordering op uw vader. De uitvaartkosten behoren uit de erfenis betaald te worden. Helaas mag uw vader de erfenis wel opmaken:

https://financieel.infonu.nl/geld/186525-langstlevende-maakt-kindsdeel-erfenis-op.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wuyts Stefan, 06-12-2017 04:20 #91
Beste,

Beetje een moeilijke vraag.
Mijn schoonmoeder heeft meer als 30 jaar samen gewoond met haar man. Zij zijn nooit getrouwd en hadden geen samenlevingscontract. Nu is mijn (stief) schoonvader 8 maanden geleden overleden. Hij had enkel een gemeenschappelijke zichtrekening met mijn schoonmoeder. Al het overige geld stond op rekening van mijn schoonmoeder.

Op hun gezamelijke rekening stond iets van een 5000€ op moment van overlijden.
Ik kan dus begrijpen dat mijn stiefschoonvader zijn echte dochter recht heeft op de helft van dit bedrag.

Nu eist de dochter van mijn schoonmoeder 20.000€. Dit met als reden omdat er ooit op die zichtrekening meer geld heeft gestaan. Schoonvader heeft 1 dochter en schoonmoeder heeft een dochter en zoon. Gedurende zijn leven heeft mijn schoonvader zijn geld verdeeld tussen de drie kinderen.

Kan zij nu nog geld eisen van sommen die mijn schoonvader voor zijn dood verdeeld heeft?
MVG Reactie infoteur, 07-12-2017
Beste Wuyts Stefan,
Uw schoonvader mocht tijdens zijn leven met zijn geld doen wat hij wilde. Daar gaat de schoondochter niet over. Tussen erfgenamen kunnen schenkingen nog wel eens een rol spelen bij de verdeling, maar de twee kinderen van schoonmoeder zijn geen erfgenamen als ze niet zijn erkend door schoonvader. Schoonvader had ook alles aan een goed doel mogen geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 02-12-2017 10:51 #90
Mij moeder is in 2004 overleden, daarna heeft mijn broer het huis gekocht en is mijn vader bij hem gaan wonen, nu is in 2015 vader overleden en eisen mijn andere zussen het kindsdeel op van moeder maar dat heeft vader de langst levende opgemaakt nu willen ze dat op mijn broer verhalen kan dat? Reactie infoteur, 04-12-2017
Beste Ben,
Als uw vader het geld heeft opgemaakt en niet de broer, dan is er niets bij de broer te halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emma, 09-11-2017 19:53 #89
Ik heb een lening bij mijn vader en betaal netjes de afgesproken rente. Mijn broer heeft ook een lening en betaalt regelmatig niet de afgesproken rente. De afspraak was dat dan de lening hoger zou worden, de niet gedane aflossingen worden bij de schuld opgeteld. Ook dit gebeurt niet. Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 11-11-2017
Beste Emma,
U kunt dit zelf niet afdwingen, maar bijvoorbeeld wel in uw vaders oor fluisteren en hopen dat hij er wat mee doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Bartelds, 14-10-2017 18:13 #88
Soms wordt in artikelen niet duidelijk aangegeven wat een kindsdeel is en/of hoe de situatie is als er sprake is van onterven.
Graag zie ik hoe de verdeling bij een nalatenschap is bij onderstaande, fictieve, situatie:
Vader Albert is getrouwd met moeder Bea en hebben samen drie kinderen, zijnde Clara, Dirk en Emma. Albert overlijdt en heeft bij testament als zijn erfgenamen benoemd moeder Bea en de kinderen Clara en Dirk. Emma heeft hij onterfd. De nalatenschap bedraagt 300.000,-- Euro. Voor zover ik weet heeft moeder Bea recht op de helft plus een kindsdeel, maar in dit geval is mij dat kindsdeel niet duidelijk. Emma krijgt volgens mij haar legitieme portie, in dit geval de helft van het kindsdeel.
Vrgr. C. Bartelds Reactie infoteur, 16-10-2017
Beste C. Bartelds,
Als de ouders getrouwd waren in gemeenschap van goederen, dan is de helft al van Bea en de andere helft komt in de verdeling. Een kindsdeel bedraag 1/4 deel van de nalatenschap. De legitieme portie is 1/8 deel en 1/8 deel wordt extra toebedeeld aan de erfgenamen als Emma haar legitieme portie opeist. Vraagt Emma niet om haar legitieme, dan gaat er nog 1/4 deel extra naar de drie erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bea, 08-10-2017 12:49 #87
Wat gebeurt er met het kindsdeel als het na 5 jaar niet wordt opgeëist. Wie heeft dan recht op dat bedrag? Reactie infoteur, 09-10-2017
Beste Bea,
Het kindsdeel kan gedurende 20 jaar worden opgevraagd, eventueel bij de overige erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 24-07-2017 17:03 #86
In mijn omgeving komt het volgende voor: Moeder is overleden in 1998 er was geen testament, vader mocht alles houden van de kinderen. Dit jaar overleed mijn zus en mijn zwager (koude kant) eist nu het kindsdeel (van m'n zus) op. Kan dat? In 2005 kreeg elk kind een vrij groot bedrag maar dat is niet als kindsdeel aangemerkt. Kan dat alsnog?

Met vriendelijke groet, 'Marco'. Reactie infoteur, 26-07-2017
Beste Marco,
Een erfenis is uiterlijk 20 jaar opvraagbaar. Dat gebeurt wel eens als een erfgenaam lange tijd niet gevonden kan worden. Maar als uw zus destijds akkoord was, is dat een gepasseerd station. Het is aan de koude kant om aan te tonen dat uw zus niet akkoord was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirata, 13-07-2017 09:05 #85
Ik zit in de schuldsanering, daar mee ben ik in december klaar. Mijn ouders zijn overleden. Nu krijg ik mijn kindsdeel, dat zit in het huis wat verkocht moet worden. Mijn vraag is: als het huis na december verkocht wordt, heb ik dan recht op mijn kindsdeel? mvg Mirata Reactie infoteur, 16-07-2017
Beste Mirata,
Dat hangt ervan af. Als u een erfenis ontvangt terwijl u in de schuldsanering zit, kan de curator (bewindvoerder) daar een beroep op doen om de schulden (sneller) te verlagen. Ook als u eigenlijk zelf van plan bent om uw erfdeel later uit te laten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 21-06-2017 15:10 #84
Beste

Even geleden is onze papa / schoonpapa gestorven. omdat we niets horen van papierwerk of wat wij in orde dienen te maken, vroegen we ons ook af of dat er een erfenis is.
Alsook dienen we voor ons mama vanalles in orde te maken of hoe gaat alles in zen gang?

Groetjes. Reactie infoteur, 22-06-2017
Beste Sabrina,
De Belastingdienst wacht meestal drie maanden met het aanschrijven van de contactpersoon (erfgenaam). Kan wellicht iemand anders al bericht hebben ontvangen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 13-05-2017 19:07 #83
Onlangs is mijn zoon overleden en hij was gescheiden. Hij laat een groot bedrag na… nu heeft zijn ex een nieuwe vriend… en die wil de kinderen nu op haar vriend dr naam hebben en vertrekken naar het buitenland… Nu is aan mij de vraag hoe weet ik dat het naar de kinderen gaat en dat moeder het niet opmaakt met de nieuwe vriend…? Ze willen geen contact met ons, maar voor mij is het belangrijk dat de kinderen het geld krijgen. Is er een mogelijkheid dat het vast wordt gehouden totdat ze volwassen zijn? Reactie infoteur, 15-05-2017
Beste Elly,
Als uw zoon niet per testament een voogd of bewindvoerder heeft aangesteld dan wel andere beperkende voorwaarden heeft geformuleerd, dan beslist de ouder met ouderlijke macht over de besteding van het geld van de minderjarige kinderen. De achternaam van de kinderen vervangen gaat niet zomaar, daarbij geldt er een verzorgingstermijn van de nieuwe vriend van vijf jaar als de kinderen nog jonger zijn dan twaalf jaar. U kunt e.e.a. ook altijd voorleggen aan de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneleen, 11-05-2017 10:32 #82
Hallo,

Mijn ouders zijn gescheiden en na de scheiding is mijn vader verhuisd naar Argentinië, we hebben geen contact meer. Hij heeft een nieuwe vriendin, ik weet niet of ze getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Heb ik recht op een erfenis? Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste Anneleen,
Als uw vader in Argentinië woont, zal het Argentijnse erfrecht gelden. Ook daar is een kind een wettelijke erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gloria, 11-04-2017 08:12 #81
Mijn vader is in 2011 overleden en mijn moeder heeft nu het ouderlijke woning verkocht en houd 135.000 euro over. in het testament staat langstlevende en wij drie kinderen 1/3 deel. welke bedrag hebben wij recht op? omdat mijn moeder aan ieder 10.000 wil geven? is het bedrag oke? Reactie infoteur, 12-04-2017
Beste Gloria,
Als moeder in gemeenschap van goederen was getrouwd, was al de helft van haar en komt de andere helft in de verdeling. Wat telt is de waarde van de woning in 2011. Moeder hoeft als langstlevende nu nog niets te geven, maar het mag wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoerd, 04-04-2017 23:00 #80
Beste,

Mijn ouders hebben 3 kinderen en zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Er zijn geen zaken op papier verdeeld tussen mijn ouders. alles was van hen samen. Helaas speelt er al heel lang een ruzie tussen mijn broer en mijn ouders. vorig jaar is onze moeder overleden. zij had geen testament. Omdat mijn broer het in deze moeilijke periode zo bont maakte heeft mijn vader na het overlijden van onze moeder een testament opgemaakt waarin mijn broer is onterft. Zijn deel zal naar zijn 3 kinderen gaan. In het testament is vastgelegd dat als mijn broer de legitieme portie op eist het van het gedeelte van zijn kinderen af zal gaan. Ik ben in het testament aangewezen als beheerder van de erfenis van deze kinderen, als de executeur testamentair en als de afwikkelingsbewindsvoerder. Mocht ik dit niet willen of kunnen is mijn zus aangewezen. Mijn vader wil niet dat mijn broer zich bemoeit met de verdere afwikkeling. Nu is onlangs vastgesteld dat mijn vader erg ziek is en ook zal komen te overlijden. Ik weet dat mijn broer zijn kindsdeel van onze moeder op wil eisen als onze vader overleden is. mijn vragen zijn de volgende:

-In hoeverre kan mijn broer zich met de verdere afwikkeling bemoeien?
-Mag hij meebepalen in de afwikkeling omdat hij recht heeft op het kindsdeel van onze moeder terwijl onze vader hem onterft heeft?
-Heeft hij recht op spullen?
-Of alleen geld?
-Moet ik hem voorzien van informatie? (Hij geeft aan mij gek te zullen gaan maken door informatie op te blijven vragen om zo mijn werk te willen dwarsbomen)

Er zijn heel veel spullen die verkocht moeten worden voordat duidelijk is hoeveel de totale erfenis eigenlijk is, hierdoor is het dus lastig om op voorhand vast te stellen wat het kindsdeel is. Mijn broer is erg boos en geeft aan zich op alle vlakken te gaan verzetten en alles aan te gaan vechten. Hij vindt dat hij recht heeft op bepaalde goederen omdat ze ook van onze moeder waren ondanks dat onze vader hem heeft onterft. Hij geeft aan zich ook met de uitvaart van onze vader te willen bemoeien.

Graag advies want ik zie soms door de bomen het bos niet meer.

Sjoerd Reactie infoteur, 09-04-2017
Beste Sjoerd,
Uw broer en de andere erfgenamen van uw moeder, kunnen bij overlijden van uw vader hun erfdeel van de nalatenschap van moeder opeisen. Uw moeder had geen testament, dus dit kan gaan om geld en goederen. Bij de nalatenschap van uw vader heeft uw broer recht op zijn legitieme portie, wat een uitbetaling in geld is. U hebt als executeur afwikkelingsbewindvoerder een informatieplicht naar uw broer toe en in het testament is opgenomen wat uw bevoegdheden zijn. Laat u vooral niet gek maken, u moet uw werk immers goed kunnen doen. Dan moet de broer maar even geduld hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia Bijsterveld​, 19-03-2017 01:34 #79
Beste, het volgende is de vraag: mijn biologische vader heeft op mijn 12 jarige leeftijd afstand van mij gedaan opdat de nieuwe man van mijn moeder mij kon adopteren. Wettelijk gezien ben ik dus niet meer zijn dochter. Hij heeft verder geen wettelijke kinderen. Zijn huidige vrouw heeft wel een dochter maar zij is niet geadopteerd door mijn biologische vader. Als zij beiden gelijktijdig komen overlijden, wie is dan de erfrechtelijke? Als zij later komt te overlijden, wie is dan de erfrechtelijke na haar overlijden? Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet Silvia Bijsterveld Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Silvia Bijsterveld​,
Volgens het erfrecht bent u door de adoptie geen erfgenaam van uw biologische vader, maar de stiefdochter is dat ook niet. Als beiden overlijden gaat de erfenis naar hun erfgenamen. Als zij later overlijdt, erft zij alles terwijl haar dochter een vordering op haar heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rico, 22-02-2017 14:05 #78
Beste,

Mijn vader is onlangs overleden en heeft geen testament opgemaakt. Er is wat geld over maar er waren nog wat schulden. Ik heb een kind en nog een stiefbroer die hij erkend heeft als zoon maar die is verslaafd en zit gedetineerd. Wij hadden geen contact meer met hem maar hij wil nu wel zijn deel van de erfenis opeisen. Heeft hij hier recht op (wat moet hij hier voor doen) en kan ik dit voorkomen? Reactie infoteur, 23-02-2017
Beste Rico,
De stiefbroer heeft, als hij niet is geadopteerd, geen recht op een deel van de erfenis van uw (niet zijn) vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maja, 07-02-2017 20:12 #77
Beste,

De eerste vrouw van mijn stiefvader is overleden in 1996.

Mijn stiefvader is in 2005 op huwelijkse voorwaarden hertrouwd met mijn moeder.

Bij het aanpassen van hun testament blijkt nu opeens dat mijn stiefvader in 1996 geen kindsdeel heeft uitbetaald aan zijn kinderen. (Hij heeft nooit geweten dat hij dit moest doen). Het gaat om bijna 50.000 euro.

Volgens mijn moeder heeft de notaris gezegd dat er verschillende mogelijkheden zijn:

- ze betalen nu het bedrag aan mijn stiefzussen. Dit kan niet, want zoveel geld heeft mijn stiefvader niet. Mijn moeder wel, vanuit de erfenis van haar ouders, maar ze zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd, waardoor dit niet het geld is van mijn stiefvader

- wanneer mijn stiefvader voor mijn moeder zou komen te overlijden, dan zouden mijn stiefzussen mijn moeder uit het huis kunnen zetten. Het huis is van mijn stiefvader, dit was al afbetaald voordat hij met mijn moeder trouwde. Logischerwijs komt de opbrengst van het huis toe aan mijn stiefzussen. Mijn stiefvader en mijn moeder hebben echter in hun testament laten opnemen dat mijn moeder, na het overlijden van mijn stiefvader in het huis kan blijven wonen totdat zij overlijdt of totdat ze zelf weggaat (naar bijvoorbeeld een bejaardenhuis). Zouden mijn stiefzussen, ondanks deze afspraak in het testament, haar toch het huis uit kunnen zetten vanwege het niet betaalde kindsdeel?

- de derde optie zou zijn dat mijn moeder, mocht mijn stiefvader eerder overlijden en er bij hem geen geld genoeg zijn voor het kindsdeel van mijn stiefzussen, het van haar eigen geld zou moeten betalen.

- de vierde optie zou zijn dat wanneer mijn moeder als eerste zou overlijden dat mijn stiefvader mijn moeders geld kan gebruiken om het kindsdeel aan zijn kinderen uit te betalen.

Nu zit ik echt niet af te tellen tot ik mijn erfenis krijg en ik geef ook niet om wat minder geld, maar dit gaat om heel veel geld. M'n ouders maken zich er behoorlijke zorgen om. Ze hebben dit tot nu toe alleen met mij gedeeld, m'n stiefzussen weten nog van niks.
Wat is hier nu de juiste gang van zaken? Reactie infoteur, 09-02-2017
Beste Maja,
De verplichting tot het uitbetalen van het kindsdeel verjaart twintig jaar na het overlijden en aangezien uw stiefzussen nog van niks weten, zou dit in 2017 en later geen probleem meer hoeven te zijn. Of het moet zo zijn dat in het testament van zijn eerste vrouw staat dat de kindsdelen bij overlijden van uw stiefvader moeten worden uitbetaald, maar dan nog als er geen geld is, is er niks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 05-02-2017 12:04 #76
In mijn directe omgeving doet zich de volgende situatie voor (enigszins versimpeld):
Een vriendin van me heeft een moeder op leeftijd. De moeder is niet getrouwd geweest en heeft geen partner. Ze heeft twee kinderen, een zoon en een dochter (die vriendin van me). De moeder heeft in totaal €100.000 geschonken aan haar dochter (deze schenkingen zijn ingebracht in de erfenis; de zoon heeft ook schenkingen gehad, maar die zijn niet ingebracht). Bij haar overlijden zal de moeder een bedrag van €50.000 nalaten aan haar beide kinderen (volgens haar testament zal de nalatenschap gelijkelijk worden verdeel over beide kinderen).

Uit wat ik heb gelezen begrijp ik dat (na het overlijden van de moeder) de zoon dit bedrag van €50.000 ontvangt en bovendien een vordering op de dochter krijgt van €25.000. Heb ik het bij het juiste eind?
En als de dochter de erfenis verwerpt, krijgt de zoon dan toch toch een vordering van €25.000 op de dochter? Reactie infoteur, 07-02-2017
Beste Johan,
Niet geheel duidelijk is wanneer de schenkingen zijn ingebracht. Los van deze schenkingen erven beiden 50.000 euro en als de vriendin verwerpt, gaat haar bedrag naar haar erfgenamen (wellicht is dat de broer). De precieze formulering in het testament is wel van belang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 26-01-2017 21:10 #75
Mijn vader is kortgeleden in Ierland overleden waar hij meer dan 20 jaar heeft gewoond. Ouders zijn gescheiden. Mijn zus heeft dit gehoord van degene van wie hij een huis huurde in Ierland. Nu heeft het ziekenhuis de overlijdensakte naar de verhuurder gestuurd. Die persoon gaat dit nu met allerlei documenten opsturen. Volgens mij is er geen testament maar wel een redelijk bedrag op een Ierse bankrekening aanwezig. Volgens de verhuurder duurt het drie maanden voordat dit bedrag vrijkomt. Maar wij hebben geen idee hoe dit werkt in Ierland. Via internet ben ik ook niet veel wijzer geworden. Krijgen wij, als kinderen daar dan bericht van? Veel vertrouwen hebben we er niet in omdat de overlijdensakte ook niet naar ons is gestuurd. Reactie infoteur, 28-01-2017
Beste Marja,
Het ziekenhuis heeft de eenvoudigste weg gekozen door de overlijdensakte naar het adres van de overledene te sturen. Als er geen testament is, is er ook geen notaris die dit (automatisch) regelt. Ook bij de bank zult u nog niet bekend zijn. Zeer waarschijnlijk - zo gaat dat in Nederland - moet u ook een bewijs hebben dat u erfgenaam bent. Dat betekent dat u zelf in actie moet komen. Als u het bankrekeningnummer kent, kunt u die bank eens bellen om te horen wat hun voorwaarden zijn om het geld te kunnen opnemen. De bank zal u waarschijnlijk ook formulieren opsturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 18-01-2017 13:58 #74
Pas op latere leeftijd ( >21)ontdekt wie mijn natuurlijke vader is.
We hebben dit laten bevestigen door een vaderschapstest, waarvan ik een afschrift bezit.
Is er in dit geval een erfrecht toepassing indien ik niet genoemd word in zijn testament? Reactie infoteur, 19-01-2017
Beste Bart,
Als u aantoonbaar zijn kind bent, hebt u wettelijk recht op een kindsdeel. Daarvoor hoeft u niet in het testament te worden genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pim, 04-01-2017 17:45 #73
In 1990 overleed mijn schoonvader. In zijn testament had hij bedongen dat zijn twee dochters hun erfdeel niet konden opeisen zolang zijn echtgenote in leven was. De enkelvoudige rente over het kindsdeel werd volgens testament vastgesteld op 10,25% per jaar. In 26 jaar is dit een aanzienlijk bedrag geworden.
Onlangs overleed mijn schoonmoeder. De vraag rijst nu in hoeverre er voor beide dochters nog sprake is van een nalatenschap van de moeder, als deze niet toereikend is om beide kindsdelen vanuit de erfenis van de vader uit te keren. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Pim,
De vordering op de langstlevende is door de rente in 26 jaar flink gegroeid en zal eerst moeten worden uitbetaald. Door deze schuld kan het zijn dat er weinig tot niets van de erfenis van schoonmoeder over blijft en er misschien zelfs alleen maar schulden resteren. Dan is het het overwegen waard om de erfenis van schoonmoeders deel te verwerpen:

https://financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 10-12-2016 21:08 #72
Mijn vader is een aantal jaren geleden overleden. Mijn moeder is erg ziek. Ik heb 1 broer die op sterven ligt. Als mijn broer overlijdt voordat mijn moeder is overleden, gaat dan het kindsdeel naar zijn kinderen of gaat het dan naar mij? Reactie infoteur, 12-12-2016
Beste Jolanda,
Als uw broer vooroverlijdt, gaat zijn kindsdeel van zijn ouders naar zijn kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 10-11-2016 19:53 #71
Mijn moeder heeft haar woning verkocht en woont nu gehuurd. mijn vader is overleden
wanneer kan ik mijn vaders deel krijgen? Reactie infoteur, 12-11-2016
Beste Marie,
Uiterlijk krijgt u uw kindsdeel van vaders erfenis wanneer uw moeder ook is overleden. Uw moeder mag u eerder uitbetalen, maar hoeft dat niet te doen. In een testament kunnen nog aanvullende bepalingen staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 20-10-2016 06:57 #70
Beste,

Mijn vader is in 2008 overleden. Mijn moeder onlangs.

Destijds in 2009 heeft mijn moeder een gift uit vrijgevigheid van 20000€ via de notaris laten opmaken voor 4 kinderen om ingeval ze naar het rusthuis moest haar deel vd woning waarde niet aan het zorgcentrum te hoeven geven.´Over deze vrijgevigheid is destijds belasting betaald alsmede over de kinderen hun kindsdeel. Echter is de vrijgevigheid niet uitbetaald maar hebben de kinderen ieder jaar wel 6% rente betaald gekregen, dus een papieren schenking in de volksmond genoemd? Ze is in de woning gebleven en daar onlangs gestorven.

Nu is er tussen de kinderen enige onenigheid over wat te doen met de woning. Sommigen willen ze verhuren andere willen hun kindsdeel opeisen.

1 kind is aangesteld als bewindspersoon in 2012.

Kan een kind bij geen gezamenlijke oplossing zijn/haar kindsdeel en schenking opeisen, en hoe kan dit dan opgeëist worden? Ik zie u reactie graag tegen moet
Groet Reactie infoteur, 21-10-2016
Beste John,
De kinderen hebben een aandeel in de woning op papier gekregen en een deel geërfd. Een woning kan niet zomaar worden verkocht of verhuurd als niet alle eigenaren akkoord zijn, maar eigenaren kunnen bijvoorbeeld wel worden uitkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja Spaans, 13-10-2016 20:13 #69
Beste,

Mijn moeder is in 2009 overleden. Mijn vader en zij hadden samen een koophuis en waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn vader heeft tot op heden in het huis gewoond en wilt het nu verkopen om met zijn nieuwe partner een ander huis te kopen. Hebben ik en mijn broer nog recht op de erfenis van mijn moeder? Zo ja, hoe gaan we daar achteraan?

Vriendelijke groet! Reactie infoteur, 14-10-2016
Beste Marja Spaans,
Jullie hebben nog steeds recht op jullie erfdeel, maar die komt pas vrij als uw vader ook is overleden. Als u er bang voor bent dat uw geld verdwijnt, kunt u daarvoor naar de rechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bijnens Daniëlle, 11-10-2016 19:39 #68
Mijn vader die gescheiden is van mijn moeder is al 5 jaar overleden en er is oneindigheid over de erfenis en gaat op 15-10-2016 op de rechtbank behandeld / uitgesproken worden. Op 3-10-2016 overleed één van zijn kinderen die weduwe is zonder kinderen. Zij heeft een testament opmaakt, maar er staat niemand van zussen en of broers in. Gaan de centen van mijn vader nu naar vreemde erfgenamen, er is nog geen uitspraak en ze heeft over deze erfenis van vader geen testament gemaakt, enkel op bestaande roerende en onroerende goederen? Kunnen wij als kinderen ons recht over de erfenis van vader opeisen? Reactie infoteur, 12-10-2016
Beste Bijnens Daniëlle,
De erfenis van uw zus gaat dan naar de personen uit haar testament voor wat zij in haar testament aan hen toewijst. Als die personen haar algehele erfgenamen worden genoemd, krijgen ze haar hele erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mientje, 06-10-2016 18:57 #67
Hoe bereken je de waarde van het vadersdeel als deze al 20 jaar geleden overleden is (voor 2003)? Reactie infoteur, 07-10-2016
Beste Mientje,
De waarde van vaders deel is de waarde op het moment van zijn overlijden minus de voor u betaalde erfbelasting. In het testament kunnen nog andere voorwaarden zijn gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roelof, 07-09-2016 20:11 #66
Mij vader is in 2010 overleden. Had testament opgemaakt, huis en alle andere dingen aan kennissen achtergelaten, niks naar mijn moeder/zijn vrouw en mij, kan ik mijn erfdeel nog opvragen? Huis staat sindsdien te koop maar is nog niet verkocht, verder was er geen geld. Reactie infoteur, 08-09-2016
Beste Roelof,
Heeft jullie vader jullie onterfd, dan kunt u als kind binnen vijf jaar na overlijden nog een beroep doen op uw legitieme portie. Helaas is het al 2016.
Maar was alles wel van uw vader, want als uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, is de helft van het gezamenlijke vermogen (inclusief huis) gewoon al van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Glenn, 15-08-2016 19:18 #65
Ik zit met het volgende:

Mijn moeder heeft een stuk grond in het buitenland waarop zij een huis wil gaan bouwen. Mijn vader is al overleden en ik heb nog 2 broers. 1 van mijn broers wil niks met de grond en de bouw te maken hebben en hier ook afstand van doen. Hij doet daarom ook niet mee met het investeren hierin.

Hoe kan hij hier afstand van doen? Want is het niet zo dat als onze moeder komt te overlijden, hij wel recht heeft op een deel van de grond/woning? Reactie infoteur, 16-08-2016
Beste Glenn,
Uw broer heeft straks recht op een aandeel in de erfenis (de waarde die aan uw moeder toebehoort). Daar kan hij na haar overlijden vanaf zien of uw moeder kan in haar testament aangeven dat uw broer geen recht heeft op een aandeel in de grond met toebehoren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 30-06-2016 08:47 #64
Mijn vader is in 1992 hertrouwd op huwelijkse voorwaarden. Het huis waar hij woonde is toen beschreven als haar huis als hij zou overlijden en als zijn vrouw eerst zou overlijden zou hij daar mogen blijven wonen tot aan zijn dood en dan zou het overgaan naar de broers en zusters van zijn vrouw. Mijn vader is april 2016 overleden en gaat het huis naar zijn vrouw. Echter staat er nog een positief bedrag op de rekening van mijn vader. Heeft zijn eerste vrouw hier ook recht op of een deel hiervan? Reactie infoteur, 30-06-2016
Beste Marjan,
Het banksaldo van uw vader maakt deel uit van erfenis, waarop ook de kinderen recht hebben. Waarschijnlijk mondt dit uit in een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y., 02-05-2016 20:51 #63
Mijn biologische moeder is in de jaren 70 van de vorige eeuw gescheiden en een paar jaar later in gemeenschap van goederen hertrouwd. Ik heb 1 broer, en mijn stiefvader heeft 1 zoon. Gezamenlijk hebben zij geen kinderen gekregen. Mijn biologische moeder is in 2012 overleden. Mijn biologische moeder en mijn stiefvader hadden een testament waarin zij mijn broer en mijn stiefbroer hebben onterfd. Mijn vragen zijn:
- Hoe groot is de legitieme portie die mijn broer en stiefbroer kunnen opeisen bij het overlijden van mijn stiefvader?
- Wanneer wordt de hoogte van de legitieme portie van mijn broer bepaald? Is dit bij het overlijden van onze biologische moeder gebeurd of bij het toekomstig overlijden van mijn stiefvader?
- Is de legitieme portie van mijn broer altijd opeisbaar, of zit hier een maximale tijd aan na het overlijden van onze biologische moeder tot wanneer deze kan worden gevorderd?
- Kan mijn broer zijn legitieme portie opeisen nu mijn moeder is overleden, maar mijn stiefvader nog niet?
- Kan mijn broer zijn legitieme portie opeisen bij mij (dit als de hoogte van de legitieme portie bij het overlijden van onze moeder bepaald is en de erfenis van mijn stiefvader lager is dan deze was op het moment van overlijden van mijn moeder, of te wel: is de legitieme portie een vast bedrag of blijft dit altijd een procentueel aandeel van het vermogen na overlijden van de langstlevende ouder)
- Wordt de legitieme portie van mijn stiefbroer bepaald op basis van het vermogen dat mijn stiefvader achterlaat bij zijn overlijden. (dit in geval als de legitieme portie van mijn broer en stiefbroer groter is dan het nagelaten vermogen)
- Moet ik mijn broer en stiefbroer op de hoogte stellen als mijn stiefvader overlijdt of wordt dit automatisch gedaan? (dit in geval als mijn broer zijn legitieme portie pas mag opvragen na overlijden langstlevende ouder)

Veel vragen, alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 04-05-2016
Beste Y,
Als een ouder overlijdt en een eigen kind heeft onterfd, komt op het moment van overlijden de erfenis beschikbaar en ontstaat er voor het onterfde kind een legitieme portie. Deze portie kan maximaal vijf jaar na overlijden worden opgevraagd. Als iemand is onterfd, is er geen plicht om die persoon daarvan op de hoogte te brengen, ook niet bij de notaris. In uw geval zijn in potentie twee legitieme porties ontstaan, waarvan die van uw moeder inmiddels is verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris Vandam, 02-05-2016 16:23 #62
Beste,
Mijn vader is al meer dan 10 jaar geleden overleden. Nu is onlangs zijn moeder overleden, de vader leeft nog. Mijn vader had ook 2 broers en 1 zus. Doordat mijn vader ruzie had met zijn familie heb ik die nooit gekend. Ik hoorde dat ik wel recht heb op mijn vader zijn deel van de erfenis. Nu is het zo dat de familie mij er liever vantussen zal willen houden, kunnen ze dat? En ten tweede ik zou liever geen stappen ondernemen en wachten tot ze mij contacteren (ik heb dan ook geen adressen of gsm-nummers), is dat verstandig?
En ten laatste wat met de inboedel? word die ook eerlijk verdeeld bij de notaris of is dat voor wie het meeneemt, want dit was het geval bij mijn moeders kant… erfenissen brengen het ergste in mensen naar boven denk ik zo!
Nu ik weet wel dat de vader nog leeft dus zoiezo zijn het zorgen voor later, maar ik wil liefst op de hoogte zijn vooraf.
Dank u wel voor deze prachtige website, schitterend wat jullie den hoor, BEDANKT!

Vriendelijke groeten! Reactie infoteur, 03-05-2016
Beste Joris Vandam,
Uw bent de plaatsvervuller van uw vader en hebt dus recht op het erfdeel dat uw vader geërfd zou hebben van zijn moeder als hij nog zou leven. U staat daarmee erfrechtelijk op gelijke voet als de twee broers en zus. Niet altijd wordt een notaris erbij betrokken, zeker niet als men het onderling wil regelen. U hebt dus volledig recht op uw deel, maar zult u wel moeten melden en de vinger aan de pols moeten houden. Als er een testament is, kunt u zich melden bij een notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjan Floris, 17-04-2016 10:25 #61
Mijn moeder is in 2005 overleden. Ik heb mijn kindsdeel toen niet opgeëist. Nu heeft mijn vader een nieuwe partner waar hij mee samenwoont. Al zijn kapitaal zit in zijn dure huis. Voor zover ik weet bestaat er geen testament. Wat gebeurt er indien mijn vader overlijdt. Kan de nieuwe partner aanspraak maken op een deel van de erfenis? Of in het huis blijven wonen? Reactie infoteur, 18-04-2016
Beste Arjan Floris,
Als uw moeder geen testament had, kunt u maximaal twintig jaar uw kindsdeel opeisen. Als uw vader komt te overlijden zonder testament, gaat de erfenis naar de langstlevende partner en krijgt u op haar een vordering. Zij kan dan ook in het huis blijven wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Blueeyes, 15-04-2016 15:30 #60
Beste,

Mijn vader is 7 weken geleden overleden. Hij en mijn moeder (leeft nog) zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn ouders staan echter samen onder toezicht van een bewindvoerder ivm een grote schuld. Zij zouden binnenkort de schuldsanering in gaan. Er is dus geen verdere bezitting die mijn broer en ik straks bij overlijden van mijn moeder kunnen erven. Wat moeten wij nu wel of niet doen om niet met de schulden van onze ouders opgezadeld te worden? In hoeverre kunnen schuldeisers nu bij mijn broer en mij gaan vorderen?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 16-04-2016
Beste Blueeyes,
Jullie kunnen de erfenis verwerpen (via notaris of zelf bij griffie rechtbank) en kunnen dan niet door schuldeisers worden achtervolgd. Als jullie de erfenis zuiver aanvaarden, kunnen uw vaders schulden wel op jullie worden verhaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ann, 31-03-2016 15:52 #59
Mijn oma woont samen met haar meerderjarige, minderbegaafde zoon in een koophuis waarvan de hypotheek nog niet is afbetaald. Nu is er nog een dochter met wie de familie geen contact heeft. Deze dochter is in een testament ontorven. Tevens zijn er nog twee kleinkinderen (van de dochter), waaronder ik zelf, met wie oma wel contact heeft. Nu wil ik graag samen met oma de erfenis regelen, nu ze nog leeft. Ik loop echter tegen verschillende problemen aan.
- Oma wil niet dat dochter ergens recht op heeft. De dochter vindt dit prima. Hoe kan dit geformaliseerd worden?
- Is het mogelijk dat oma het huis alleen aan haar zoon nalaat?
- Is het voldoende als de dochter schriftelijk aangeeft dat zij het huis niet wil erven. En welke gevolgen heeft dit voor de kleinkinderen?

Hopelijk kan iemand mij een antwoord geven. Reactie infoteur, 31-03-2016
Beste Ann,
Oma kan dit via een testament bij de notaris regelen. Een kind houdt altijd nog wel recht op iets (legitieme portie). De zoon mag het huis erven maar als de docht haar legitieme portie opvraagt, heeft ze recht op een deel van de erfenis. Niet in goederen, maar in geld. Als de dochter niets wil erven en oma heeft haar onterfd, dan hoeft de dochter niets te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brenda, 19-03-2016 10:19 #58
Goedemorgen,

mijn moeder is onlangs overleden en nu zijn we bezig met de afhandelingen hiervan en zal een akte van erfrecht afgegeven worden binnenkort.

Nu weet ik dat mijn moeder een levensverzekering heeft, maar volgens mij heeft ze als begunstigde mijn stiefvader staan, maar hebben mijn broer en ik geen recht op een erfdeel hiervan?

Weet iemand dit? Reactie infoteur, 19-03-2016
Beste Brenda,
Als de stiefvader de enige begunstigde is en uw moeder de premies betaalde, zal hij via dit derdenbeding krijgen uitbetaald en moet hij hierover successierechten betalen. Het is echter geen onderdeel van de erfenis in die zin dat jullie recht hebben op een erfdeel hiervan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 22-02-2016 16:57 #57
Wendy, mijn opa( overleden jan 2016) zijn erfenis is nog niet uitgesproken, nu is mijn vader heel slecht is een kwestie van dagen. Hoe zit het juist met mijn vader zijn deel van opa zijn erfenis? Kunnen wij als zijn kinderen en kleinkinderen dit opeisen? Mijn vader is ook hertrouwd kan onze stiefmoeder dat deel opeisen? Reactie infoteur, 23-02-2016
Beste Wendy,
Vader erft van opa. Als vader geen testament heeft, gaat zijn erfenis inclusief dit erfdeel naar zijn partner waarbij jullie als kinderen een vordering krijgen op deze langstlevende partner. In een testament kan vader anders bepalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daisy, 03-02-2016 16:41 #56
Mijn oma (overleden 2009) was getrouwd in gemeenschap van goederen met mijn opa. Opa is genetisch gezien niet mijn echte opa, mijn moeder (overleden in 2011), zij was het kind van mijn oma. Mijn opa heeft zelf geen kinderen (kwa gevoel ziet ie ons wel als (klein)kinderen). Als opa overlijdt gaat zijn geld dan naar zijn overgebleven broers en zussen of naar ons omdat hij met onze oma was getrouwd? Er is geen testament. Reactie infoteur, 04-02-2016
Beste Daisy,
Als er geen testament is, gaat in dit geval de erfenis van opa helaas niet naar u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lin, 02-02-2016 09:37 #55
Mijn ouders zijn 34 jaar getrouwd geweest in gemeenschap van goederen en liggen in een scheiding. Mijn ouders hebben een 30 jaar geleden een woning gekocht en er is nu veel overwaarde. Normaal gesproken was de woning voor de langstlevende nu is de afspraak dat het huis niet verkocht word en mijn vader er alleen blijft wonen. Zij blijft wel eigenaar van de woning. Me moeder heeft een nieuwe vriend echt een klaploper. Zij wonen samen en hij wil zodra me ouders officieel gescheiden zo snel mogelijk met me moeder trouwen. Me moeder is blind van verliefdheid, ik vertrouw die man voor geen meter.
Mijn vraag is: Stel mijn moeder overkomt wat in de toekomst wat zijn dan de rechten van die man. Is dan de helft van het huis voor hem als hij in gemeenschap van goederen trouwt met me moeder? omdat, hij dan langstlevende is en die man heeft ook 2 kinderen uit een eerdere relatie. Is het dan zo dat hun ook deel van het huis erven als die man en mijn moeder samen er niet meer zijn? Stel mijn moeder overkomt iets dan zou het toch absurd zijn dat mijn vader hem zou moeten uitkopen? Of is het zo dat het dezelfde situatie blijft dat mijn broer en ik allebei 1/4 van het huis erven als 1 van mijn ouders iets overkomt maar dat het eerst voor de langstlevende blijft. Ik gun die man het daglicht nog niet eens en mijn vader heeft alle jaren altijd voor mijn moeder en z'n kinderen gezorgd financieel. Het zou toch belachelijk zijn waar hij z'n leven lang voor gewerkt heeft de helft te verliezen? Reactie infoteur, 03-02-2016
Beste Lin,
1. Als er geen testament is, zal de man (als ze dan getrouwd zijn) als langstlevende alles van uw moeder (in beheer) krijgen, terwijl u en uw broer voor jullie kindsdeel een niet direct opeisbare vordering hebben op de man. Zijn eigen kinderen krijgen jullie erfdeel bij zijn overlijden niet, maar hij kan in de toekomst wel het geld opmaken waardoor u er toch naast grijpt
2. Als ze in gemeenschap van goederen trouwen, is alles gemeenschappelijk en dus bij haar overlijden de helft van hem. Als hij daarna overlijdt, gaat die helft wel naar zijn kinderen.
3. Met een testament en huwelijkse voorwaarden kan uw moeder dit allemaal anders regelen en voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 26-01-2016 12:55 #54
Moeder komt te overlijden. Echtgenoot al overleden. Drie kinderen.
Bleek dat er een levensverzekering was afgesloten twv € 3000,=
Nu vraagt de verzekering van alle drie de kinderen een kopie van het legitimatiebewijs en een handtekening.
1 Zus werkt hier niet aan mee (ruzie) en weigert alle medewerking.
Hoe nu te handelen? Reactie infoteur, 26-01-2016
Beste Joop,
Als de zus niet is onterfd en niet verwerpt, beslist ze mee. Voor de verzekeringsmaatschappij is dit een lastige zaak, omdat die niet weet wat er nog meer in de erfenis zit en hoe de verdeling dan is. U kunt proberen of de verzekeringsmaatschappij bereid is om € 2000 aan jullie twee uit te betalen en € 1000 i9n reserve te houden totdat de zus zich aanmeldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mijo, 17-01-2016 16:48 #53
Beste,

Mijn vader is in 1997 overleden. Nu willen ik (zus ook overleden) samen met mijn moeder en haar nieuwe man een huis gaan bouwen. Het huis wat vroeger van mijn vader was en van mijn moeder samen gaat zij verkopen. Samen (mijn moeder en ik) hebben we besloten dat ik mijn kindsdeel mag hebben en dat van mijn overleden zus.
Hoe wordt bepaald wat dit kindsdeel is? Is dit op basis van de verkoop van haar huis?
Er is geen testament hierover van mijn vader.
Groet Reactie infoteur, 18-01-2016
Beste Mijo,
Als er geen testament was, ging de erfenis in 1997 nog niet automatisch naar de langstlevende. Bovendien staat het huis waarschijnlijk alleen op naam van uw moeder. Dat zou betekenen dat jullie erfdeel gebaseerd is op de waarde op het moment van overlijden van uw vader, maar jullie er eigenlijk destijds al vanaf hebben gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schoonjans Chantal, 13-12-2015 11:40 #52
Mijn ex-echtgenoot zijn beide ouders zijn een paar maanden overleden. Deze week is het huis van mijn schoonouders verkocht. Mijn ex-echtgenoot beloofde mijn 2 zonen een deel van het geld dat hij ontvangen heeft van de verkoop van het huis. Nu heeft zijn tweede echtgenote beslist dat ze elke maand een bedrag van € 600,- per maand zouden krijgen i.p.v. elk € 25.000,-.
Mijn vraag is, wat kunnen mijn kinderen doen opdat dit allemaal wettelijk verloopt. Wat wat als mij ex komt te overlijden en zij stopt met deze maandelijkse bijdragen. Wat zijn hun rechten en wat zouden ze moeten doen?

Mvg
SCHOONJANS Chantal Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Schoonjans Chantal,
Als de zonen niet in het testament staan, kunnen ze niet daarop terugvallen. Het enige wat ze kunnen doen is hun vader aanspreken op zijn gedane belofte. Staat de belofte van vader of tweede echtgenote op papier, want dan is er meer zekerheid dat alles zal worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert, 17-11-2015 20:52 #51
Vraag: schoonvader is overleden in 2000, erfenis naar langstlevende: schoonmoeder. Kindsdelen dus niet uitgekeerd. Dochter (mijn vrouw) overleden in 2008. Schoonmoeder overleden in 2015. Heb ik nu nog recht op kindsdeel van overleden schoon vader? Wij waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Gert,
In dit geval erven uw kinderen het kindsdeel van hun moeder via plaatvervulling:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dg, 12-11-2015 13:33 #50
Hallo,

Mijn vraag is hoe het zit met de erfenis in de volgende situatie;
Ik heb een opa, zijn vrouw is al eerder overleden. Hij heeft 3 kinderen. Waarvan er 2 zijn onterfd. Het 3e kind is mijn vader, hij is overleden, we weten niet of hij ook onterfd is. waarschijnlijk niet.

Hoe zit het dan met de erfenis? En wat als hij wel onterfd is? Naar wie gaat het toe wanneer mijn opa overlijd?

Ik hoop echt graag een antwoord te vinden.
Mvg, Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Dg,
Opa heeft wellicht eerder iets van zijn vrouw geërfd waar de kinderen nog recht op hebben. Los daarvan is het zo dat de kinderen bij een onterving nog recht hebben op hun legitieme portie als zij daarop een beroep doen. U en uw broers en zussen erven samen wat uw vader bij leven geërfd zou hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. H. Potman, 28-10-2015 20:11 #49
Het gaat om het volgende mijn schoonmoeder is op 28-10-2015 overleden ze had vier kinderen waar van de gemachte was, maar naar een ruzie wau ze er niks meer mee te maken hebben en heeft ze de bankzaken aan mijn vrouw over gedaan maar nou wil ze wel geld hebben waar ze van afzag heeft dan nog recht op haar kindsdeel. 28-10-2015 Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste G. H. Potman,
Als er geen testament is, heeft een kind recht op zijn kindsdeel. Een kind kan na overlijden van een ouder ook een erfenis verwerpen. Gebeurt dat niet, dan blijven de rechten op een kindsdeel bestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annamarie, 23-10-2015 15:04 #48
Mijn vader is 17 mei 2014 overleden en mijn moeder 28 april 2015. Mijn ouders hadden alles op de langstlevende staan en bij overlijden zou dit verdeeld worden over mij en mijn 3 zussen. Nu is het zo, dat er door ruzie mijn 3 zussen mijn vader met dwang hebben weten om te praten en hem een testament hebben laten tekenen, de notaris was een kennis van een van mijn 3 zussen. Mijn vader die 5 tia's had gehad en verlamd was aan beide armen, zou het testament hebben ondertekend. Ik blijk nu opeens te zijn onterft en zo ook mijn 2 dochters. Wij hebben bij de notaris de handtekening gezien en deze is niet van mijn vader. Uit verklaring van doktoren zou het onmogelijk zijn dat mijn vader nog wist wat hij deed laat staan een handtekening kunnen zetten en praten kon hij ook niet meer. Dit testament is in mijn ogen niet geldig. Welke raad kunt u mij geven? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Annamarie,
Niet de eigen handtekening, niet voldoende wilsbekwaam, onder dwang. Dat zijn bij het opstellen van een testament hoofdzonden. Probeer het testament nietig te laten verklaren. Dat kan ook via uw rechtsbijstandsverzekering (als u die hebt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrie, 14-10-2015 20:03 #47
Wij hebben met mijn ouders 33 jaar geleden gezamenlijk een huis gekocht. Mijn vader is in1995 al overleden wat gebeurt er als mijn moeder overlijd. Wij wonen nog steeds gezamenlijk in het huis. Mijn ouders waren voor 50% eigenaar en wij voor 50% Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Gerrie,
Als er geen testament was en de ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, is de verhouding in eigendom nu 37,5% tegen 62,5% (jullie aandeel). Bij overlijden van uw moeder erft u de resterende 37,5%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 30-09-2015 14:18 #46
Mijn opa is overleden en mijn oma is afgelopen jaar naar een bejaardentehuis gegaan. Nu staat het huis van opa en oma al jaren op naam van de de kinderen en had zij leefrecht. Maar als het huis nu verkocht wordt deelt oma dan nog mee? Ze wil niet meedelen maar is bang voor al het papier en regelwerk wat erbij komt kijken dan. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Yvonne,
Het leefrecht of vruchtgebruik vertegenwoordigt ook een bepaalde waarde die afhankelijk is van de leeftijd van opa en oma en wat er destijds over is afgesproken:

https://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuwe-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/161850-vruchtgebruik-box-1.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reflex, 27-09-2015 09:32 #45
Hallo,

Mijn ouders hadden vroeger samen een huis gekocht, mijn moeder is 12 jaar geleden overleden. Ik was toen minderjarig. Mijn vader is inmiddels al enige jaren hertrouwd in gemeenschap van goederen. Heb ik nu nog recht op een kindsdeel en is dit opeisbaar bij zijn overlijden? Of heb ik nu de pech dat hij hertrouwd is? Met mijn moeder was hij ook in gemeenschap van goederen getrouwd er is helaas nooit een testament opgesteld, of wel opgesteld maar niet getekend. Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Reflex,
Het huidige erfrecht beschermt de langstlevende beter. Een kind erft zijn wettelijke erfdeel, maar dat is pas opeisbaar als de langstlevende is overleden. Het is wel verstandig om na te gaan om welk bedrag het gaat, want straks weet misschien niemand meer hoe groot uw erfdeel was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

V. Berg, 17-09-2015 16:31 #44
Hallo,
Mijn vader is sinds kort overleden maar nu zijn wij als kinderen onterft van het testament! Zit het kindsdeel daarbij of is dat een aparte situatie? Dan weten wij wat we kunnen verwachten! Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste V. Berg,
Wat bedoelt u met onterfd van het testament?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Jr, 23-08-2015 15:54 #43
Even een vraag, ik heb geen contact met mijn vader, nu is hij hertrouwd heb ik op facebook gezien en heeft een huis met zijn nieuwe vriendin gekocht terwijl mijn moeder nog huwelijkse schulden afbetaald (o.a. Doorlopend krediet). Hoe zit dit nu is 1 zij (de nieuwe vriendin) ook nu verantwoordelijk voor de schulden. En 2 hoe zit dat als mijn vader overlijdt? Kan ik dan mijn kindsdeel opeisen of gaat alles naar zijn nieuwe vriendin, wat natuurlijk wel krom is omdat ze geen familie van mij is. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Jan jr,
Als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd is de helft van de schulden van uw vader ook van haar en andersom. U blijft erfgenaam, maar kunt uw erfdeel niet direct opeisen, omdat het beheer van de erfenis eerst naar de langstlevende zal gaan (als er geen testament is).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacco, 19-08-2015 14:03 #42
Mijn vader is enkele jaren geleden overleden, mijn moeder is in het ouderlijke huis blijven wonen.
Nu willen mijn zus/zwager het huis kopen, en dat mijn moeder dan een ander huis koopt. Aangezien het financieel net/net net haalbaar is voor mijn zus, willen ze proberen om een aanpassing te maken aan bestaande woning. Uitbreiding zodat mijn moeder er ook bij kan wonen.
Graag zou ik willen weten hoe dit effect heeft op de erfenis, huis is ca 360.000 euro geschat.
Tevens zou ik willen weten hoe dit gaat als bijv mijn moeder/zus/zwager komt te overleiden Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Jacco,
Hoe is dit dan geregeld? is er sprake van vruchtgebruik, zijn jullie ook eigenaar? U moet nagaan wie eigenaar is van de woning. Is uw moeder volledig eigenaar of voor een deel. Heeft zij het vruchtgebruik? Als jullie ook eigenaar zijn, is ook jullie toestemming nodig. Bovendien kunnen er bij vruchtgebruik ook allerlei voorwaarden zijn geformuleerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 18-08-2015 22:04 #41
Mijn vader is jaren gelden overleden hij had geen testament. Nu heeft mijn moeder jaren lang beweerd dat er geen erfenis was voor mijn broer en mij enkel voor haar. Nu weet ik van mijn grootmoeder dat zij wel getrokken heeft voor mijn vaders ongeval. Mijn moeder is hertrouwd en heeft ook een kind met die man. Ondertussen is ze ook wel terug gescheiden en woont ze samen met iemand anders. Als zij sterft heeft mijn halfbroer ook recht op mijn vadersgeld en het geld van de verkoop van het huis van mijn vader en moeder? En hebben mijn broer en ik echt geen recht op iets? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marie,
De erfenis van uw vader verjaart na twintig jaar. Wellicht zijn er nog mogelijkheden, maar dan moet wel duidelijk zijn waar het om gaat. De halfbroer erft niet van uw vader, wel van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Meyer Dimitri, 10-08-2015 22:03 #40
Mijn oma is overleden & het huis heb ik 50% recht bij het verkopen en 50% vr mijn pa. Nu huurt hij dat huis, maar zegt dat ik geen recht heb op de helft v/d huur!klopt dat?

Groeten Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste De Meyer Dimitri,
Van wie huurt hij dat huis? Als dat van oma was, zijn jullie nu beiden eigenaar en hebt u normaliter recht op de helft van de huur. Of het moet zo zijn dat oma in haar testament heeft gesteld dat uw vader geen huur meer hoeft te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 03-07-2015 08:40 #39
Mijn moeder is in 2011 overleden. Mijn vader heeft vorig jaar zijn huis verkocht om samen te gaan wonen met zijn nieuwe vriendin in haar huis, waar ze nu samen verantwoordelijk voor zijn.
Nu weet ik niet of zij een samenlevingsovereenkomst hebben getekend, (ervan uitgaan dat zij dat wel hebben gedaan) maar mijn vraag is nu mocht hij te komen overlijden aangezien hij ziek is (wat ik niet hoop overigens) waar wij dan recht op hebben? Kunnen wij dan ons kindsdeel opeisen of blijft dat deel dan bij zijn nieuwe vriendin of is dat pas als zij dat zo vast gelegd hebben in een testament?! Moeten de kinderen bij zulke beslissingen op de hoogte gebracht worden?

Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Kim,
Als uw moeder geen testament had, hebt u voor uw kindsdeel een vordering op uw vader gekregen. Deze vordering was waarschijnlijk al te vorderen toen uw vader geen samenwonen met zijn nieuwe vriendin, maar valt zeker vrij als hij komt te overlijden. Het erfdeel gaat af van wat uw vader nalaat. Als een notaris dat straks afhandelt, wordt u als erfgenaam gewaarschuwd. Als er straks geen notaris is, zult u zelf uw vinger aan de pols moeten houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aaltje, 27-06-2015 15:01 #38
Mijn ouders willen boerderij (wozwaarde €151000) met agrarische bestemming voor €175000 verkopen aan mijn broer, ouders en broer blijven met zijn drieën op de boerderij wonen. Opbrengst van de verkoop blijft als lening aan mijn broer in de boerderij zitten. Wat zijn de verplichtingen van mijn ouders tegenover mij en mijn andere broer? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Aaltje,
Als uw broer de rente netjes voldoet, is dit een lening die bij overlijden terugkomt in de erfenis als vermogen van uw ouders en dan ook netjes over de kinderen kan worden verdeeld. Jullie krijgen tegen die tijd een vordering op jullie broer of de vordering wordt verrekend met zijn erfdeel. Het geld verdwijnt waarschijnlijk wel als de boerderij in de tussentijd failliet gaat. Uw ouders mogen dit op zich doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shiva, 04-06-2015 23:46 #37
Mijn vader is net overleden en had een jaar eerder een erfenis ontvangen van zijn neef. Nu is mijn vader ook in het afgelopen jaar getrouwd met zijn vriendin. Hoe gaat dit met de erfenis van mijn vader? Is de erfenis die mijn vader een jaar eerder had ontvangen van zijn neef opeisbaar door zijn nieuwe vrouw? Ik heb van iemand gehoord, dat zij geen aanspraak kan maken op de erfenis die mijn vader een jaar geleden van zijn neef heeft geërfd, omdat zij dan minstens 5 jaar getrouwd zouden moeten zijn. Klopt dit? Ik kan dit nergens terugvinden op internet. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Shiva,
Als er geen testament is en ze zijn getrouwd, gaat de erfenis naar de langstlevende waarbij de kinderen een vordering ter grootte van hun erfdeel krijgen op de langstlevende totdat die overlijdt of hertrouwt. Zorg wel dat dit goed op papier komt te staan, zodat duidelijk is om welke goederen en bedragen het gaat. Maar ook de neef kan een testament met een aantal voorwaarden hebben gehad die ervoor zorgen dat zijn erfenis niet naar een ander gaat dan de eigen familie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 29-05-2015 15:41 #36
Beste heer/mevrouw,

Mijn vader is in 2008 overleden, hij heeft alles nagelaten aan zijn hertrouwde vrouw. Zijn nieuwe vrouw heeft ook 2 kinderen (volwassen). Deze vrouw heeft ook compleet het contact met ons verbroken, telefoonnummer veranderd, ons verwijderd van facebook en stuurt nooit een kerst of verjaardagskaartje terug. Mijn vader had een hoop geld, en we vermoeden dat er een spelletje wordt gespeeld dat er geld naar haar kinderen wordt doorgesluisd, misschien is dit al gebeurd.
We vermoeden ook dat ze ondertussen een nieuwe relatie heeft, dan zouden we ook aanspraak kunnen maken op ons kindsdeel, echter kunnen we dit niet controleren, ze woont redelijk ver weg en we zullen dan een privé detective moeten inhuren.
Volgens de wet komt ons kindsdeel pas vrij zodra deze mevrouw komt te overlijden. Wat zijn de mogelijkheden om ons kindsdeel op te eisen? Voorkeur gaat uit naar de agressieve aanpak, zodat ze niet de kans krijgt om geld weg te sluizen. Het vertrouwen is weg.

Met vriendelijke groet,

Piet Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Piet,
Belangrijk is of er een testament was en welke voorwaarden daarin stonden. Anders is het zo dat u bij hertrouwen uw wilsrechten kunt inroepen en daarmee ter waarde van uw erfdeel het blote eigendom in goederen krijgt, terwijl de langstlevende het vruchtgebruik heeft. Zo heeft u tenminste een onderpand in handen:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra, 26-05-2015 01:18 #35
Mijn oma is overleden. Ik heb geen idee of er een testament is. Mag mijn oom die overigens haar zoon is nu zeggen dat ik niets van mijn oma erf? Hoe kom ik er achter wat mijn recht is? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Alexandra,
Als er kinderen zijn en er is geen testament, erven die alles, ook uw moeder of vader van wie u de plaatsvervuller bent (als zij inmiddels zijn overleden). Maar natuurlijk moet eerst wel duidelijk zijn of er een testament is (na te vragen bij een notaris of het Testamenten Register Den Haag):

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olga, 03-05-2015 16:20 #34
In de testament van mijn man staat dat na mijn overlijden of hertrouwen alles wat van nog van hem is, zijn eigen kinderen gaan erven. Ik heb van zijn levensverzekering een eigen huis gekocht, en in mijn notariële akte staat vermeld dat van mijn eigen geld heb gefinancierd, wat eigenlijk op dat moment ook zo was.
Na mijn overlijden hebben zijn kinderen recht op mijn huis? of mogen mijn eigen kinderen erven omdat ik dat geld geïnvesteerd dus heb verbruikt. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Olga,
Het is niet waarschijnlijk dat zijn levensverzekering onder de uitsluitingsclausule valt, omdat ik de verzekeringspolis geen uitsluitingsclausule zal staan, maar wel dat u bij zijn overlijden een bedrag krijgt uitgekeerd (zonder voorwaarden dus). Daarom noemt de notaris het ook uw eigen geld, vrij te besteden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Uriah, 03-04-2015 14:06 #33
Mijn zus eist legitieme deel van erfenis van moeder op, erfenis bestond vnml uit woonhuis. Op sterfdag is waarde erfenis bepaalt obv taxatiewaarde huis. Na 4 jaar huis uiteindelijk verkocht tegen een significante lagere opbrengst. Waar heeft mijn zus recht op

1. legitieme deel van erfenis op moment van sterfdag oftewel x deel van taxatiewaarde huis
2. of x deel van verkoopopbrengst van huis

als het 1 is, kan ik naar de rechter om dit aan te vechten, maak ik een kans? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Uriah,
Voor de Belastingdienst geldt de WOZ waarde in het jaar van overlijden. Bij de verdeling van de erfenis geldt de waarde die onderling bij de verdeling werd afgesproken. Vaak wordt afgesproken de waarde die het huis ook echt gaat opbrengen. De taxatie werkt waarschijnlijk in uw nadeel. Of de taxateur zat er naast of het huis in in die vier jaar in waarde gedaald. Als niets vooraf is afgesproken en jullie komen er niet uit, dan kan een derde (een rechter bijvoorbeeld) bepalen wat redelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjan, 02-04-2015 13:12 #32
Mijn vader is hertrouwd, en heeft uit zijn tweede huwelijk twee kinderen gekregen. (in gemeenschap van goederen gerouwd). Uit zijn eerste huwelijk zijn ook twee kinderen geboren. (totaal dus vier kinderen) In het testament van mijn vader ben ik als kind van hem onterft. Mijn twee vragen aan u zijn eigenlijk;
1. Heb ik recht op mijn legitieme kindsdeel bij overlijden van mijn vader? Op hoeveel procent heb ik mogelijk recht? (vier kinderen en partner)
2. Mijn vader heeft ook bv's (winkels), heb ik daarin ook recht op mijn legitieme kindsdeel? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Arjan,
U hebt recht op uw legitieme portie en die wordt berekend over de totale nalatenschap inclusief bv's. Bekeken moet worden of de bv's volledig eigendom zijn van vader of ook eigendom zijn van de moeder. Bij vier kinderen en een partner beslaat de legitieme portie 1/10e deel van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 11-03-2015 21:19 #31
Kunnen een nabestaande peettante en haar kinderen een petekind onterven uit het testament van een reeds overleden peetoom die bij in levenzijnde het petekind in zijn testament heeft opgenomen? Kunnen zij dat (laten) aanpassen omdat zij het niet mee eens zijn met zijn keuze en het pas na zijn dood bekend is geworden dat het petekind mee-erft, terwijl het zijn wens was het petekind een gelddeel van de erfenis te geven? Of staat het testament na overlijden vast en kunnen zijn wensen daarin niet door anderen aangepast worden?
Het betreft een langstlevende testament. Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anoniem,
Het testament is de wil van de overledene en moet worden uitgevoerd voor zover hij kan worden uitgevoerd. Het laatste bij leven opgestelde testament telt, is geregistreerd en is bij elke notaris op te vragen. De latere erfgenamen gaan niet over de inhoud van het testament en kunnen het niet zelf aanpassen. Ze kunnen het testament wel bij de kantonrechter aanvechten als er hele rare dingen in staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gaby, 28-02-2015 14:17 #30
Graag zou ik antwoord krijgen op de volgende vragen. Mijn moeder is in 1993 overleden. Mijn vader is al overleden en mijn stiefvader is onlangs overleden. Bij testament heeft mijn moeder destijds het vruchtgebruik (dat was toen nog niet wettelijk) aan mijn stiefvader gegeven. Hij had/heeft dus een schuld bij mij nu al 22 jaar. In haar testament staat duidelijk dat de rente berekend dient te worden volgens artikelen 1123 en 1124 van het burgerlijk wetboek.

De notaris die het testament moet uitvoeren wil hier niet mee verder omdat hij zegt dat dit artikel niet meer bestaat en dus niet van toepassing is. In het testament van de stiefvader (het vierde sindsdien) wordt ik niet meer vermeld. Toch heb ik nog recht op het kindsdeel van mijn moeder dacht ik.

Dus de vragen zijn:
1. Heb ik nog recht op mijn kindsdeel (er waren en zijn geen schulden, en er was en is een koopwoning)
2. Hoe wordt het erfdeel berekend als artikel 1124 wel nog doorgevoerd moet worden
3. Mag een notaris gewoon de erfgenamen van mijn stiefvader meenemen en mij als kind van mijn moeder gewoon uitsluiten, en zo nee, wat kan ik daartegen doen?

Met vriendelijke groet, Gaby Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Gaby,
1. Artikelen 1123 en 1124 BW4 bestaan nog wel, en hebben te maken met de inbreng als gevolg van schenkingen. Zo luidt artikel 1124: " De rente en vruchten van hetgeen aan inbreng is onderworpen worden eerst verschuldigd van de dag, dat een erfenis is opengevallen." Hierop hebt u nog steeds recht.
2. De notaris moet ook recht doen aan het testament van uw moeder en mag u niet zomaar uitsluiten. Doet hij dat toch, dan stapt u naar de kantonrechter of dient u bezwaar in bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in Den Haag (telefoon: 070 3307111 ).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elize, 23-02-2015 21:18 #29
Graag wil ik het volgende weten. Mijn vader is hertrouwd. Zijn echtgenote had een vordering op haar moeder ivm ouderlijke boedelverdeling die haar vader in zijn testament had staan. De echtgenote van mijn vader is overleden. Mijn vader is overleden. Nu is de moeder van mijn vaders echtgenote overleden. Mijn vader is erfgenaam van zijn echtgenote. Ik ben erfgenaam van mijn vader. Heb ik nu recht op de vordering die mijn vaders echtgenote had op haar moeder? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Elize,
Als de echtgenote van uw vader eerder is overleden dan haar vader (echtgenoot van haar moeder) en er geen testament was, heeft uw vader de vordering geërfd samen met de kinderen van zijn vrouw. Als er niet van vooroverlijden sprake is, bestaat de vordering niet meer. Als de vordering nog wel bestaat, is uw vaders deel van de vordering inmiddels bij zijn kinderen terecht gekomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raymond, 16-02-2015 15:51 #28
Ik heb al jaren geen contact met mijn ouders, nu is voor een paar jaar geleden mijn vader overleden. Nu weet ik dus niet of hun wat vast hebben laten leggen op papier. Hoe kom ik hier achter zonder direct een notaris hoeven te benaderen. En dus een bedrag te moeten betalen. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Raymond,
Of er een testament was, kunt u ook zelf schriftelijk en gratis opvragen bij het CTR in Den Haag (Postbus 19398 2500 CJ DEN HAAG).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vie, 31-01-2015 14:36 #27
Best ik zal wil vraag mij pa is terug getrouw met een vrouw met de dochter dat niet van hem is mijn pa heeft een dochter en een zoon dus twee (met mij) as biologisch kinderen zijn vrouw sleut met alles af! mijn vraag kan zijn vouw en dochter van haar alles erf en ik en mijn broer onterf mijn pa en haar heeft een eigen dom landschap + een buiten vuir blijve kan die alles geven aan haar dochter en hij niet van krijg? ook met testament?
mvg vie Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Vie,
1. Jullie vader kan jullie onterven, maar dan hebben jullie altijd nog recht op de legitieme portie. Dat is de helft van wat jullie zonder onterving zouden krijgen.
2. Maar jullie vader is hertrouwd en dat betekent dat ook zijn vrouw erfgenaam is, als ze niet wordt onterfd. Haar dochter is geen erfgenaam.
3. Wat nog wel speelt is dat als uw vader overlijdt alles tijdelijk naar de vrouw kan gaan en jullie een geldvordering houden op de vrouw die pas wordt uitbetaald als ook zij is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 26-01-2015 15:20 #26
Ik vraag me af of ik recht heb op het kindsdeel van mijn vader. Mijn vader is in 2012 overleden, mijn oma is afgelopen jaar overleden. Zij had vier kinderen. Wij hebben geen contact met deze kant van de familie hoe kunnen we zien of we ergens recht op hebben. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Irene,
U hebt via plaatsvervulling recht op het kindsdeel van uw vader en bij onterving minimaal recht op de legitieme portie:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Onterving vereist een testament. Of die er is kunt u laten nagaan via een notaris of zelf vragen bij het CTR in Den Haag.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula, 14-01-2015 22:52 #25
Ouders gescheiden en met Biologische vader al bijna 40 jaar geen contact mee. Er zijn drie kinderen. Via een factuur van een deurwaarder aan alle kinderen kwamen we er achter dat hij is overleden. Factuur was gericht aan de Erven van…

wij hebben nooit officieel bericht ontvangen van overlijden. Navraag levert het volgende op:
hij is 8 november 2014 overleden
hij is opnieuw getrouwd in gemeenschap van goederen
zijn huidige vrouw leeft nog en heeft zelf ook drie volwassen kinderen.
er is geen testament
hij en zijn vrouw hebben een bewindvoerder
via de gemeente zitten ze in traject schuldsanering

Vraag:
1. Kunnen wij als kinderen van overleden biologische vader NU aansprakelijk gesteld worden voor de schulden, want…

Bewindvoerder heeft contact opgenomen met deurwaarder dat de rekening naar hem moet. Ook vorderingen die eventueel kunnen komen, moeten naar hem.Volgens bewindvoerder zijn alle schulden die in gemeenschap van goederen zijn gemaakt nu voor rekening van de langstlevende. Pas als zij komt te overlijden kunnen wij erfenis verwerpen/aanvaarden of beneficiair aanvaarden.
2. Is dat inderdaad zo of zegt de wet; je had de erfenis nu moeten verwerpen bij zijn overlijden.
3. Zijn wij nog steeds erfgenamen na het overlijden van zijn vrouw of zijn haar eigen kinderen dat. Dus: Kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor de schulden na het overlijden van de vrouw. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Paula,
1. Met het overlijden van uw vader hebt u een vordering op de huidige vrouw gekregen. Zij is verplicht alle schulden te voldoen en deze schulden komen in mindering op uw vordering.
2. Jullie zijn geen erfgenaam van de vrouw.
3. De vrouw kan de erfenis binnen drie maanden verwerpen en dan ligt de schuld deels bij u waarbij de helft van de schulden door de gemeenschap van goederen in ieder geval bij de vrouw blijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronny Jansen, 26-12-2014 12:08 #24
Mijn vader is in 2008 overleden en had op dat moment al geruime 20 jaar een vriendin met samenlevingscontract en samen al die tijd een koophuis dus wellicht vermogen.
Nu mijn vader dood is, is zij getrouwd met een andere man en brassen ze al t geld op en heb gehoord dat ze misschien zelfs schulden hebben. En nu? Wanneer krijg ik mijn kindsdeel? Krijg ik überhaupt nog wel wat als er geen geld meer is? Terwijl dat er dus wel was toen mijn vader overleed… Wie houdt dit allemaal bij? Kan ik daar iets over te weten komen? Wie heeft op t moment van overlijden het vermogen van mijn vader vastgesteld en dus de hoogte van mijn kindsdeel? Sorry voor de vele vragen, maar zit hier al een tijdje mee! Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Ronny Jansen,
Degene die de erfenis van uw vader heeft afgehandeld zal ook aangifte erfbelasting hebben gedaan en een opgave hebben moeten doen van de erfdelen. Wellicht heeft een notaris dat destijds gedaan. Maar u geeft ook aan dat ze niet getrouwd waren, wat zonder testament zou betekenen dat de vriendin niet zomaar ergens recht op had. Probeer dus het testament te achterhalen om te zien wat uw vader precies heeft bestemd. Uiteindelijk kunt u uw kindsdeel eerder opeisen (via de kantonrechter) wanneer uw erfdeel op deze manier in gevaar komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 10-12-2014 11:20 #23
Onlangs zijn mijn ouders kort na elkaar overleden. Zij hebben een testament gemaakt met daarin een 2 trapsmaking en waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Hoe ziet nu het plaatje voor de erfbelasting eruit? Uitgangspunten: 2 kinderen, eigen huis hypotheekvrij, verder vermogen 400.000. Tevens is er een schuldig erkenning gemaakt voor beide kinderen welke opeisbaar is na overlijden van langstlevende. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Karel,
Zie voor enkele rekenvoorbeelden bij een tweetrapsmaking het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 02-11-2014 18:39 #22
Mijn vader, langstlevende is overleden, een broer is executeur testamentair. Een broer had een flinke schuld aan mijn vader. Behoudens rente, aflossen naar eigen inzichten. Dat willen ze, ook andere kinderen nu zo voortzetten, maar ik wil graag afgelost hebben. Ik heb geen enkel contact met die broer en kan het geld zelf ook goed gebruiken. Ze willen mij nu een contract laten tekenen voor voortzetting van die schuld op dezelfde basis. Kan ik en hoe kan ik afdwingen dat hij mij moet afbetalen? Ik ga er vanuit dat hij dat kan. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Cees,
1. De schuld van uw broer, is vermogen van uw vader. U hebt recht op een kindsdeel daarvan en hoeft geen genoegen te nemen met voortzetting van de schuld. Dat blijkt ook wel want anders zouden ze u niet vragen om te tekenen dat de schuld wordt voortgezet. Niets tekenen dus, maar geld eisen.
2. De andere kinderen mogen de schuld voortzetten als ze dat graag willen.
3. Overigens heeft de zoon al een deel van zijn schuld terugverdiend doordat hij een vordering op zichzelf krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed Duivenvoorde, 25-09-2014 10:46 #21
Mijn vader is 2,5 jaar geleden overleden. Mijn moeder leeft nog. Er was geen testament. Heb ik dan ergens recht op? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Ed Duivenvoorde,
Als er geen testament is, gaat de erfenis naar de langstlevende met dien verstande dat u wel erft maar dat is een niet direct opeisbare vordering op uw moeder. Pas als uw moeder is overleden komt uw vordering beschikbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 22-09-2014 01:16 #20
Mijn moeder is januari 2014 overleden en was getrouwd met mijn stiefvader.
Ik heb opgevraagd of ze een testament op had laten maken maar dat blijkt niet zo te zijn.
Nu vraagt mijn stiefvader of ik het kindsdeel niet op wil eisen want hij zegt dat mijn moeder het zo heeft gewild dat ik elke maand geld van de huur kan ophalen van panden wat mijn ouders bezitten. Maar dat moet dan toch ook beschreven staan?
Nu zegt mijn stiefvader dat het allemaal naar mijn dochter gaat… maar dat zou dan toch pas zijn als ik overlijd? En kan dat zomaar dat ik "overgeslagen" word?
En heb ik pas recht op kindsdeel als mijn stiefvader komt te overlijden? Want hij is niet mijn biologische vader. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Kim,
Als ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd, is de helft van de stiefvader. De andere helft komt in de verdeling en wel zo dat de stiefvader daarvan de helft erft en u op hem een vordering hebt totdat hij zelf is overleden. U wordt niet overgeslagen, maar kunt er nog niet aan komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 18-09-2014 13:24 #19
Hallo, mijn moeder wil haar huis verkopen voor 300.000 euro ik ben enig kind wat erf ik?
normaal zou ik dat niet willen, maar die nieuwe vriend van haar is enkel uit op haar geld moeder is 68 jaar en sinds ze hem kent, doe ik niets en kan ik niets goed meer doen voor haar terwijl ik anders alles zelf regelde, die heeft haar zover gekregen dat ze een huis is gaan huren, dus nu staat het huis te koop, en dit allemaal zonder dat ik daar iets van af wist, tot een dag dat ze me belde en me dat vertelde heb toen mijn gedacht eens gezegd en ja je kan het al raden, die heeft haar gewoon in haar macht, alvast dank. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Hans,
Uw moeder mag volgens de wet tijdens haar leven doen met haar geld wat ze wil, zolang ze goed van lijf en leden is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sherida, 11-09-2014 21:16 #18
Hallo.heb hier een vraagje. Ik leg t ff uit.
De vader van mijn dochter is onlangs overleden.
Hij had een vriendin waar hij een relatie mee had. Ze waren niet getrouwd en woonden apart.
Nu heeft ze hem op papier laten ondertekenen dat zij alles krijgt. Inboedel enz.
Hij heeft een huis in t buitenland, auto's en scooters.
Mijn dochter is als enig kind erkent. Wat zijn haar rechten en wat kunnen we doen?
Graag uw hulp hierbij. Dank u Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Sherida,
Iets op papier zetten heeft maar beperkte waarde (=codicil). Bovendien heeft de dochter minimaal recht op de legitieme portie:

https://financieel.infonu.nl/geld/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby Charles van Gelder, 14-05-2014 22:13 #17
L.S.,
In 2012 overleed onze vader, die hertrouwd was met twee kinderen, wij de drie kinderen uit het eerste huwelijk hebben het testament aanvaard waarin onze stiefmoeder alles beheerd tot haar dood, hertrouwen of samenwonen. De notaris geeft ons geen inzicht in de omvang van onze erfenis, is dat normaal? De notaris zou ons een conceptakte sturen zodra inventarisatie was opgemaakt voor de vaststelling van de vorderingen, die we nooit gekregen hebben. Onze stiefmoeder en broer en zus hebben al het kontakt afgebroken en het is de grootste stilte, kan dat wettelijk zo maar? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Debby Charles van Gelder,
De vraag is wie de erfenis afwikkelt en of er een executeur is. Deze (en dat hoeft niet een notaris te zijn) dient u wel in te lichten. Als het de notaris is en hij werkt niet mee, kunt u klacht indienen bij de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 17-04-2014 21:08 #16
Moeder overlijdt. Vader is al eerder overleden. Verstandelijk gehandicapte dochter is onterfd door beide ouders. Twee andere zussen ontvangen beiden 50 procent van nalatenschap moeder. Bewindvoerder van verstandelijk gehandicapte zus zou binnen 5 jaar legitieme portie kunnen opeisen. Wat als de andere zussen het geld dan al opgemaakt hebben? Kan de rechter de bewindvoerder verplichten de legitieme portie van de verstandelijk gehandicapte zus op te eisen, terwijl dit tegen de wil van de ouders ingaat? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste S,
De legitieme portie opeisen is een recht, maar geen plicht. Als een bewindvoerder een gehandicapte duidelijk benadeelt door niet de portie op te eisen en dit wordt voorgelegd aan een rechter, dan zal deze zaak bekijken en een eigen afweging maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula, 12-03-2014 17:46 #15
Vraag :
Mijn vader is 14 jaar geleden overleden. Mijn moeder is vorig jaar geleden hertrouwd en na 3 maanden weer gescheiden. Nu zit ze weer in een relatie en woont bij hem, en mijn jongste zus woont nog steeds in het koophuis van me moeder.
Ik heb nog een oudere zus en die heeft de overwaarde van het huis van mijn moeder gebruikt voor haar koopwoning. Kan ik mijn vader kindsdeel nog opeisen? Heb nooit getekend voor afstand te doen ofzo. Heb wel van mijn 21 ste tot 23ste jaar een pensioenuitkering gehad wegens overlijden van mijn vader.
Hoe zit dit en heb ik nog recht op geld wat van mijn vader was? Want mijn moeder heeft veel opgemaakt en heeft alleen haar koophuis nog. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Paula,
Als vader geen testament had, is in feite de erfenis van vader nooit vereffend geweest en kunt u alsnog uw deel opeisen. Ik heb de indruk dat uw zussen dat in feite indirect al hebben gedaan. Als uw zussen en moeder teveel hebben gebruikt uit de erfenis van vader, zijn ze u mogelijk nog geld schuldig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 22-02-2014 17:56 #14
Mijn moeder heeft haar geld in een verzekering zitten, die pas bij overlijden uitkeerde. Maar het geld wat daar van uitbetaald wordt, staat op naam van mijn nichtjes… Kan ik daar dan ook mijn kindsdeel opeisen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Diana,
De uitkering van een levensverzekering gaat naar de eerstbegunstigde(n) van de verzekeringspolis en wordt niet als onderdeel van de erfenis gezien. Als de erflater zelf de premie heeft betaald, is over de uitkering daarentegen wel erfbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 14-11-2013 22:11 #13
Vraag,

Hoe zit het nu met een kindsdeel?

Mijn vader is 6 jaar geleden overleden, er was een eigen huis, die is verkocht en mijn moeder kreeg hieruit volgens de notaris de helft en mijn broer en ik ieders 1/3 deel toegewezen, mijn moeder leeft nog ( gelukkig) mijn moeder was in gemeenschap in goederen getrouwd. Hoe zit het met de kindsdelen blijven deze bedragen vast bv. ieder kindsdeel is 10.000 mag moeder dat bedrag opmaken of heeft ze het vruchtgebruik van deze 10.000, vraag hoe zit het het als moeder komt te overlijden blijft die 10.000 van elke van broer 1 en broer 2. En bv. broer 1 heeft een lening bij moeder van 5.000 hoe zit het met de verdeling later als moeder overlijd…

Met vriendelijke groet
John Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste John,
1. U hebt elk een vordering op uw moeder die bij overlijden van uw moeder eerst als vordering van haar nalatenschap afgaat voordat er een nieuwe verdeling plaats vindt.
2. Als de van moeder aan een kind is afgesloten na overlijden van de vader, gaan eerst de erfdelen van de erfenis af. Bij wat overblijft wordt haar vordering op een kind opgeteld en verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 23-10-2013 15:31 #12
Mijn moeder wil mijn zus onterven omdat we al een hele tijd geen contact meer hebben en ook omdat ik voor haar en papa gezorgd heb, als we een testament laten opmaken waarin staat dat ze onterfd word, op hoeveel geld heeft ze dan nog recht en wat met de roerende goederen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste A,
Een zus die is onterfd heeft alleen recht op geld en niet op goederen. Dus de goederen zouden gewaardeerd moeten worden. Ze heeft recht op de helft van een kindsdeel, als ze een beroep doet op haar legitieme portie (anders nul).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 06-10-2013 09:36 #11
Hallo,
Mijn moeder is overleden, mijn broer en ik hebben afstand gedaan van het kindsdeel.
Nu is mijn vader overleden, hij heeft een nieuwe vriendin met wie hij een samenlevingscontract heeft omwille het huis dat ze samen hebben gekocht. Hoe gaat nu alles in zijn werk? Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Patrick,
1. Jullie zijn als kinderen nog steeds erfgenaam van jullie vader. Hij kan jullie per testament onterven, maar dan houden jullie recht op de legitieme portie. Jullie kunnen ook kiezen voor beneficiair erven:

https://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

2. Belangrijk is of er een testament is, want de vriendin erft anders niets van jullie vader.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 18-07-2013 20:27 #10
Mijn vader is zeer recent overleden, mijn moeder leeft nog. Ik heb 1 jongere zus en mijn vader heeft in 1992 een testament op laten maken. Nu heb ik sinds 4 mei jl geen contact meer met mijn ouders gehad. Mijn zusje werd al veel langer gekend in zaken. Hoe verloopt e.e.a. Wat zijn mijn rechten en eventuele plichten? Hoe wordt bepaald waar ik recht op heb? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Wilma,
Uw rechten zijn mede afhankelijk van wat er in het testament staat. Het beste neemt u contact op met de notaris, want u hebt minimaal recht op uw legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Isaaa, 27-05-2013 18:12 #9
Hallo situatie:
Vader overleden 2.5 jaar geleden geen testament moeder dochter en zoon moeten tekenen om belasting schuld vader twv 50000 te ontvangen nu moeder hertrouwd en huis verkocht schuld daarmee afbetaald huis verkocht voor 279 000 waar hebben kinderen recht op en wanneer is dit opeisbaar?
M.v g Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Isaaa,
De nalatenschap van vader (vordering op moeder) is pas opeisbaar na het overlijden van moeder. Het is overigens maar de vraag wat daar straks nog van over zal zijn, nu het huis verkocht is. Ik vraag me ook af of het huis zonder jullie toestemming wel verkocht mocht worden (dit hangt van jullie afspraken af).
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Carolien, 20-05-2013 15:55 #8
Vraag: Mijn vader is overleden en mijn moeder leeft nog. Uit hun huwelijk zijn mijn broer en ik de enige twee kinderen. Mijn moeder heeft niets geregeld voor na haar overlijden omdat zij er van overtuigd is dat wij, als kinderen, de wettelijk erfgenamen zijn en haar (financiële) bezittingen als vanzelfsprekend aan ons toekomen. In de verschillende informatie die ik op internet heb gevonden wordt nergens met 100% stelligheid vermeld dat, als er geen sprake is van een langstlevende partner, wij als kinderen als vanzelfsprekend de eerste/enige erfgenaam zijn zonder voorwaarden of beperkingen. Ik hoop dat onze moeder nog heel lang leeft! maar als wij inz. de erfenis nog iets moet regelen waarvoor haar goedkeuring / handtekening noodzakelijk is zou ik dat graag bijtijds met haar willen bespreken. Ik zie uw antwoord en eventuele advies met belangstelling tegemoet?
Hartelijk dank voor deze geweldige service waarmee u de mogelijkheid biedt om vrijblijvend een vraag aan u voor te mogen leggen).
Met vriendelijke groet,
Carolien Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Carolien,
Als jullie de enige twee kinderen zijn en er is geen testament opgesteld, dan zijn jullie ook de enige wettelijke erfgenamen van jullie moeder. Ook het erfdeel van jullie vader is voor jullie als er geen testament is waarin hij dat destijds anders heeft geregeld en er geen andere kinderen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 08-05-2013 11:18 #7
Vraag:
mijn broer is onterfd door mijn moeder (zij is overleden). Hij stelt nu dat ik binnen 6 maanden na overlijden zijn legitieme portie moet betalen. Er is echter nog een pand te verkopen en we weten niet wat dat gaat opleveren. Moet ik nu op basis van een taxatie hem dat bedrag betalen en dan maar zien of het pand genoeg oplevert? En als achteraf blijkt dat het minder of meer opbrengt, moet ik dan gaan nabetalen of navorderen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Hans,
1. Een beroep op de legitieme betekent dat er een vordering ontstaat in geld die niet eerder dan na zes maanden na overlijden opeisbaar is, tenzij de erflater anders heeft beschikt.
2. Als het gaat om een pand begrijpt iedereen dat het geld niet direct voorhanden zal zijn. De belastingdienst geeft in dit soort gevallen dan ook gemakkelijk uitstel en ook een rechter zal uitstel begrijpen. De termijn moet redelijk zijn.
3. De waarde is de economische waarde. Dat kan in dit geval de WOZ waarde zijn, een taxatie, een onderlinge afspraak. Soms zijn zelfs meerdere taxaties aan de orde. U mag voorwaarden stellen, zoals de mogelijkheid van nabetaling en navordering inbrengen als de verkoopwaarde lager blijkt te zijn, maar daar hoeft uw broer niet mee akkoord te gaan. U kunt het altijd proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 02-05-2013 09:31 #6
Wanneer wordt de hoogte van de erfenis bepaald?
Situatie: Partner is overleden. In het samenlevingscontract is een verblijvingsbeding opgenomen. Op moment van overlijden waren de waarde van de bezittingen evengroot als de schulden (hypotheek). Erfenis had dus in principe een waarde van nul (of was zelfs een schuld).
In combinatie met de hypotheek was een overlijdensrisicoverzekering afgesloten waardoor de helft van de hypotheek afgelost kon worden (en dus de schulden de helft kleiner werden).
Waar hebben de kinderen van de overleden partner recht op? Hebben zij ook recht op de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering (cq de verhouding bezitting vs schuld is door aflossing hypotheek nu positief) Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Sandra,
Dat hangt er vanaf. Belangrijk zijn de voorwaarden van de verzekering, wie de premies heeft betaald en aan wie er wordt uitbetaald (partner of bank). Betaalt de langstlevende partner de premies (kruiselings), dan is er geen erfbelasting verschuldigd en is de uitkering aan de partner geen onderdeel van de erfenis. Wordt het kapitaal aan de bank betaald (via pandrecht), dan is de hypotheek in feite kleiner en de te verdelen erfenis hoger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madelon, 29-04-2013 19:00 #5
Laatste ouder is overleden, mijn broer erfgenaam en ik ben onterfd. Er is onroerend goed, hoe wordt de waarde bepaald, is dat de taxatie, de woz waarde of de verkoopprijs, als het het laatste is dan kan dat in deze tijd wel eens heel lang duren en daar heb ik niet zo'n zin in, kan dat dan ook anders? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Madelon,
1. Voor de Belastingdienst en de erfbelasting geldt de WOZ-waarde.
2. Voor de verdeling kan het op basis van de WOZ-waarde, een onafhankelijke taxatie of de verkoopprijs. Het is maar net wat onderling wordt afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anouk, 21-04-2013 19:00 #4
Ik heb recent te horen gekregen, dat mijn vader, met wie ik al jaren geen contact meer had, vorig jaar mei is overleden. Hij was hertrouwd met een nieuwe vrouw (niet mijn moeder).
Hoe weet ik wat mijn rechten op een eventuele erfenis zijn en hoe moet ik dit aanpakken? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anouk,
Bepalend is of uw vader een testament had of niet. Dat kunt u zelf navragen bij het centraal testamentenregister ctr of via een notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 13-03-2013 21:27 #3
Hallo,

Mijn Vader is redelijk vermogend in goederen en liquide middelen. Nu is hij hertrouwd.

Wanneer hij overlijd en er is een langstlevende testament dan gaat het vermogen en de goederen naar zijn huidige vrouw die geen kinderen heeft. Wat gebeurd er wanneer zijn huidige vrouw na hem overlijd.heb ik dan alleen recht op het kindsdeel.of is dan de gehele nalatenschap mijn recht. Ik bedoel na eventueel overlijden heb ik recht op 50% volgens het kindsdeel en zijn vrouw de andere 50%, gezien het langstlevende testament moet ik wachten tot zijn vrouw niet meer leeft, maar wat gebeurd er dan met haar 50% van de erfenis? is dat door haar middels testament aan een willekeur te geven of kan ik naast mijn 50% daar ook aanspraak op maken? Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Chris,
Die tweede 50% is van de vrouw en kan ze naar een ieder overmaken per testament. Ook naar u, maar ze hoeft dat niet te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sallina, 20-02-2013 16:06 #2
Hallo,
Ik ben kind van moeder die overleden is en vader heeft mij niet erkend. Ik heb geen contact met mijn vader of andere familieleden waardoor ik het heel moeilijk heb en onder andere moeilijk een woonplaats kan vinden vanwege het punten systeem waar je je pas op je 18de kon inschrijven ik ben nu 19. in ieder geval vlak voor het overlijden van mijn moeder hebben ze geregistreerd partnerschap aangevraagd ook weet ik dat ze een testament hebben samen gesteld. Laatst kwam de belastingsdienst bij mijn schoonouders aan de deur om 8000 euro in te vorderen, dit moest betaald worden over de erfenis die ik niet heb ontvangen maar mijn deel is dus naar de langstlevende gegaan (mijn vader). gezien ik geen contact met mijn vader heb ben ik bang dat hij het geld op maakt aan de hypotheken die hij over panden moet betalen. (hij verhuurt kamer in de stad aan studenten) omdat ik in zo'n lastige situatie zit vraag ik me af of ik mijn deel kan opeisen. gezien ik geen woning van het minimumjeugdloon kan betalen. geen werk of vast contract heb en dus ook geen woning kan kopen. over een paar maanden sta ik op straat omdat ik heel erg depressief ben geworden en mijn school niet meer vol kon houden waardoor mijn studiefinanciering en mijn wezenuitkering ook vervalt. kan ik mijn deel opeisen? dan kan k normaal wonen en uit de schulden komen.
het is nogal ingewikkeld zo als u ziet en 't is moeilijk alles in een bericht samen te vatten maar ja hoop dat u hier voldoende informatie aan heeft.
Met vriendelijke groeten,
Sallina Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Sallina,
Het is belangrijk om te weten wat er in het testament staat. In de regel kun je naar de kantonrechter als de vader door onverantwoord gedrag jouw erfdeel verspeelt, maar de rechter moet dan wel van oordeel zijn dat daarvan sprake is. Probeer contact te leggen met de notaris van je moeder en vraag hem om uitleg en advies. Hij weet wat er in het testament staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 10-12-2012 17:23 #1
Beste lezer,
Mijn oma is overleden. Mijn opa was al overleden. Er zijn drie kinderen, waaronder mijn moeder. Mijn moeder heeft geen contact met haar broer en zus. Kan zij haar kindsdeel opeisen? En wat als de broer en zus al het geld er al door heen hebben gejaagd?
Met vriendelijke groet Marianne. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marianne,
1. Als er geen testament is, heeft uw moeder recht op haar kindsdeel.
2. Om te bepalen hoeveel geld dit is, moet een boedelbeschrijving worden gemaakt van de nalatenschap.
3. Als broer en zus het geld uit de nalatenschap hebben opgemaakt, houdt moeder haar vordering op broer en zus. Haar deel is opeisbaar via de kantonrechter als broer en zus niet meewerken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 16-01-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Erfenis verdelen
Reacties: 132
Schrijf mee!