Banken Borg & Pandrecht

Banken Borg & Pandrecht Banken vragen zekerheden (borg of pand) voor het geval van niet of niet tijdig voldoen van de rente- en aflossingsverplichtingen. Maar wat is borgtocht precies? Wat verstaat men onder het regresrecht? Wat is het verschil tussen pandrecht en fiduciaire eigendomsoverdracht? En hoe werkt de registratie van een eigendomsakte? Wat houdt royement bij een hypotheek of hypothecaire inschrijving in? Wat is recht van retentie, parate executie of cederen? Bank, Borg en Pand zaken in vraag en antwoordvorm.

Wat betekent een Borgtocht precies?

Borg

Banken vragen zekerheden om in het geval van niet of niet tijdig voldoen van de rente- en aflossingsverplichtingen van de kredieten, verhaalsrecht te hebben (te verhalen), met voorrang boven eventuele andere schuldeisers.

Borgtocht

Een borgtocht is een overeenkomst waarbij een derde, de borg, zich verbindt ten behoeve van de bank om de verplichtingen van diegene die de kredieten of leningen heeft opgenomen te zullen voldoen, als deze hiertoe niet meer in staat is of in gebreke blijft. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders zich borg stellen voor hun kind.

Wat verstaat men onder Regresrecht?

Ouders kunnen zich bijvoorbeeld borg stellen voor leningen van hun kinderen. Als een kind dan niet of niet tijdig zijn/haar verplichtingen naar de bank nakomt, kan de bank de ouders aanspreken voor het bedrag dat ze borg staan. Wanneer de ouders deze schuld voldoen, krijgen ze volgens de wet het recht om hun kind, voor het door hen betaalde bedrag, aan te spreken. Dit noemt men regresrecht.
Als vrienden of familie je vragen om borg te staan, bedenk dan altijd dat je door de bank verplicht kan worden te betalen!

Wat is Pandrecht - Recht van retentie - Parate executie?

Pandrecht is het recht om roerend goed (o.a. schilderijen, antiek, postzegels, waardepapieren) van een ander zijn vordering te verhalen, met voorrang boven eventuele andere schuldeisers.

Pandgever

Wanneer je voor een krediet bij een bank bijvoorbeeld pand geeft -zoals dit heet- op een waardevol schilderij, dan ben jij de pandgever.

Pandnemer

Degene aan wie het pand (schilderij) gegeven is -in dit geval de bank- heet de pandnemer. Essentieel hierbij is, dat het roerend goed in bezit komt van de pandnemer. Ook een derde kan pandgeven voor de kredieten of leningen van een ander (b.v. ouders voor hun kind). De pandnemer heeft drie rechten:
  • Recht van retentie. Zolang het krediet niet volledig is voldaan, mag de pandnemer het pand onder zich houden. Dit wordt recht van retentie genoemd.
  • Parate executie. Indien rente- en aflossingsverplichtingen niet correct worden nagekomen, kan de pandhouder het pand verkopen. Dit wordt het recht van parate executie genoemd.
  • Voorrang vordering. De pandhouder kan zijn vordering bij voorrang, dus boven andere schuldeisers, op de opbrengst van het pand verhalen (zie ook Wanbetaling en Vordering).

Wat houdt de Fiduciaire eigendomsoverdracht in?

Dit lijkt op het pandrecht, echter met het grote verschil dat degene die het pandrecht geeft, het recht (zelf) behoudt het roerend goed -dat als borg is overgedragen- onder zich te houden (i.t.t. recht van retentie, zoals hierboven is beschreven). De fiduciaire eigendomsoverdracht wordt als zekerheid c.q. borg genomen, indien om praktische redenen geen pand kan worden gegeven of m.a.w. de pandgever zelf het roerend goed moet blijven gebruiken.

Wanneer je bijvoorbeeld met een opgenomen krediet een bedrijfsauto of een machine koopt, dan geef je deze niet als pand aan de bank, daar je dan niet meer met die auto kunt rijden of de machine niet kunt gebruiken. Om dit probleem op te lossen, draag je de roerende goederen dus fiduciair in eigendom aan de bank over. Juridisch is de bank dan eigenaar van het roerend goed. Maar de goederen blijven in gebruik bij degene die de kredieten heeft opgenomen om dit roerend goed te kunnen kopen.

Hoe werkt Registratie van een Eigendomsoverdrachtakte?

De eigendomsoverdrachtakte wordt in het algemeen geregistreerd om bewijs van de datum van eigendomsoverdracht te verkrijgen. Dit is belangrijk bij fiduciaire overdracht, omdat de zekerheidsgever (degene die krediet heeft opgenomen), zelf het roerend goed onder zich blijft houden en dus de mogelijkheid heeft om dit goed meerdere malen in te zetten (andere kredieten etc). De oudste akte gaat dan echter voor. Om dit aan te tonen c.q. te kunnen bewijzen, vindt er registratie van de fiduciaire eigendomsoverdracht plaats.

Bij pandrecht speelt dit geen rol, omdat de pandgever verplicht is het roerend goed uit handen te geven. Een probleem bij fiduciaire eigendomsoverdracht is, dat de houder van het roerend goed (zekerheidsgever), het goed aan derden kan verkopen. Wanneer de koper dit (te goeder trouw) koopt, dan is de bank zijn eigendom kwijt.

Wat houdt een Hypothecaire inschrijving en Royement in?

Hypothecaire inschrijving

Wanneer je geld leent om een huis te kopen, dan zal de bank hypotheek nemen op het huis. Jij bent dan hypotheekgever en de bank hypotheeknemer, ook wel genoemd: de bank neemt dan een hypothecaire inschrijving. De bank heeft dan de bevoegdheid om zijn vordering bij voorrang boven eventuele andere schuldeisers op het huis te verhalen. Ook is het mogelijk om hypotheek te nemen (geven) op schepen die ingeschreven staan in het scheepsregister en op vliegtuigen.

Royement

De hypotheekaktes dienen altijd door een notaris te worden opgemaakt. Wanneer de lening op het huis is afgelost, kan de hypotheek (hypothecaire inschrijving) op het huis worden doorgehaald. Dit wordt royement genoemd.

Wat houdt Cederen in en wanneer wordt dit toegepast?

De bank eist vaak dat op het leven van degene die de hypothecaire lening heeft opgenomen, het risico wordt verzekerd dat deze vóór een bepaalde datum overlijdt. De bank laat dan vaak de rechten uit die verzekeringsovereenkomst cederen. De verzekerde som geld gaat dan naar de bank toe. Dat wil zeggen dat de bank het recht krijgt allereerst zijn vordering (krediet) af te lossen.

Bij een hypotheek op basis van gemengde verzekering, zal de bank de rechten uit deze verzekering altijd cederen, omdat de verzekering in dit geval namelijk dient om de lening af te lossen.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Borg staan voor hypotheek of lening van je kindBorg staan voor hypotheek of lening van je kindBorg staan, garant staan en in het bijzonder borg staan voor de hypotheek of de lening van uw kind. Dit kan eenvoudig me…
Welke zekerheden vraagt een bank?Welke zekerheden vraagt een bank?Wanneer een bank een financiering verstrekt, zal zij het risico zoveel mogelijk proberen te beperken. Immers blijft de b…
Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke bankgarantieVoorwaardelijke en onvoorwaardelijke bankgarantieEen crediteur die ervan verzekerd wil zijn dat hij een betaling ontvangt zal vaak een bankgarantie bedingen. De debiteur…
Zekerheden bij consumptief kredietZekerheden bij consumptief kredietVestiging van een zekerheidsrecht heeft als doel het kredietrisico van de kredietgever te beperken. Er zijn daarbij pers…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Banken en Zekerheden. Amsterdam: Trendboek
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.